AAA: lijsten oktober 2016
AUTEUR TITEL PUBLICATIEGEGEVENS
br (A.L.C.) Muiterij en honger in Indonesië. De Indische Potemkin 1933?, ?, ?, 14p.,
br (Rutgers, J.) Welvaart en Groei van de Bevolking 1917?, N. malth. Bond, Den Haag, 16p.,
br [F. Domela Nieuwenhuis] Vier jaren klasse-regeering, of wat men met algemeen kiesrecht had kunnen gedaan krijgen [18??], s.n., s.l. , 15 pag., 20 cm., op omslag met potlood vermeld: F.D.N.; gift Ge Nabrink
brA4 A.P.V. – groep Hé jij daar! A.P.V. – dossier uitgegeven ter waarschuwing tegen de nieuwe ALGEMENE PLAATSELIJKE (POLITIE) VERORDENING in Amsterdam, van kracht per 1-3-83, 1983, A.P.V. – groep, Amsterdam, 27p.

Aalberse, P.J.M. Sociaal-democratie en anarchisme (bewerkt naar H. Pesch), ?, A.J. Roebert, 's-Gravenhage, 100p., PLAKKAFT!
brA4 Aalt; Frans; Ger; Gerard; Magda; Moniek & Olaf Tien jaar GBO in Arnhem. 'Arnhem nu een veilige stad' Zwartboek, febr. 1981, 41p.
br Aarse, S. Voltaire ; een kleine keur uit zijn werken 1928, "De Solidairen"/ "De Dageraad", Antwerpen / Amsterdam , 35 p 22cm, verz en vert door S. Aarse, met portr.
scr Aarten, Fred De Vlam. Socialistisch Weekblad voor Vrijheid en Cultuur (1945-1952). Spreken wij duidelijke taal Juni 1987, doctoraal scriptie geschiedenis, Vrije Universiteit, Amsterdam, 196p.

Aartz, P. De Arbeidersraden 1946, De Vlam, Amsterdam, 2 delen, 94+ 183p

Aartz, P. De Arbeidersraden 1971, 2e druk, Van Gennep/ De Vlam, Amsterdam, 277+ 13p
br Abbé Onze Goede Biechtvaders vertaling: Henriëtte Hoogeveen, 1902, L. de Boer, Amsterdam, 31p.

Abendroth, Wolfgang Sociale geschiedenis van de Europese arbeidersbeweging. Wat betreft de nederlandse arbeidersbeweging herzien en uitgebreid 1972, SUN, Nijmegen, sunschrift 55, 173p.

Actie Informatie Algerije 4 Franse officieren spreken febr. 1960/ N° 1, bijlage - "Vredesactie", 16p.
po Adam van Scheltema, Carel Steven Gevleugelde spreuken 1925, W.L.& J. Brusse, Rotterdam, 31p., hb

Adama van Scheltema, C.S. Verzamelde gedichten 1934, tweede druk, W.L. & J. Brusse, Rotterdam, 316p., hb
br Adler, Friedrich De verdedigingsrede van Friedrich Adler gehouden op 19 en 20 Mei 1917 voor het buitengewoon gerechtshof (Ausnahme-Gericht) te Weenen Juli 1917, "Ontwikkeling", Amsterdam, 30p., achterkaft ontbreekt
wo Adriani Engels, M.J. & Wallagh, G.H. Nacht over Nederland. Journalistieke reportage van vijf bezttingsjaren 1946, Ons Vrije Nederland, 308p., hb
br Agitator (Smit, J.W. ) Egoisme of Altruisme 1914?, Vrije Socialisten-Vereen. En Prop. Clubs in Nederland, Amsterdam, 26p., met voorwoord door F. Domela Nieuwenhuis. Gedicht van L.B. Hilbink en twee portretten
brA4 Aktiegroep Dierenbevrijding (ADB) Infobrochure nav “jacht – nee!” – avond 22 dec. 1993, ADB, Gent, 7p.
br Albarda, J.W. Een onbenatwoorde redevoering over Kamer-Ontbinding, uitgesproken in de vergadering der Tweede Kamer van 2 Maart 1926 1926, "Ontwikkeling", Amsterdam, 24p.
br Albarda, J.W. Met de kracht van het geloof! Rede uitgesproken voor het demonstratief kongres van S.D.A.P. en N.V.V. op 20 september 1925 te 's-Gravenhage 1925, "Ontwikkeling", Amsterdam, 16p.
br Albarda, J.W. Pasen! Rede, uitgesproken in het Congres der S.D.A.P, op Zondag 21 April 1935 te Amsterdam 1935, De Arbeiderspers, Amsterdam, 16p.
brA4 Albers, Pieter Speurtocht naar de Emslandkampen. Vijftien verschrikkelijke kampen, net over de grens... 2002, Dokumentations- und Informationszentrum Emslandlager, 41p., in ringband
rb Albert, Charles Vrije Liefde ?, BOO, Zandvoort, serie IX, nr.6, 160p., hb
br2 Albert, David H. De macht van het volk : de theorie van geweldloosheid toepassen 1988, Stichting Voorlichting Aktieve Geweldloosheid, Zwolle , 48 p. : ill. ; 21 cm., Brochure reeks aktieve geweldloosheid ; dl. 9, 90-6346-309-X, Met lit. opg.
rb Alberts, J.E. Ontstaan, ontwikkeling en geboorte van den mensch ?, De Roode Bibliotheek, Zandvoort, serie XI, n° 5, 176p., hb

Alexandrov, Victor Adder onder adders. Mijn jeugd tijdens de Russische revolutie 1966, De Arbeiderspers, Amsterdam, 215p.

Alkemade, Gerard van Al ga je eraan kapot! Het leven van vredesactivist Kees Koning 2003, Papieren Tijger, Breda, 280p.
rb Allen, Grant Een vrouw die den moed had 1922?, BOO, Amsterdam, serie VI, nr.1, 165p., hb
br2 Almani, Maré Wat is terrorisme? Oktober 2013, Tumult, Brussel, 8p.
brA4 Almelo, Lex van; Collignon, Jos; Mulders, Dirk & Roelofs, Jan (red.) Nationale verkiezingskrant “De stem van het volk” ?, Coöperatieve Vereniging De Opstoot, Utrecht, 16p.

Altena, Bert Een broeinest der anarchie. Arbeiders, arbeidersbewegingen maatschappelijke ontwikkeling. Vlissingen 1875-1929 (1940) Band I 1989, Uitgeverij Thesis, Amsterdam, 553p. + apart blad stellingen

Altena, Bert Een broeinest der anarchie. Band II Verantwoording 1989, ?, Amsterdam, 115p.

Altena, Bert en al beschouwen alle broeders mij als een verloren broeder'. De familiecorrespondentie van en over Ferdinand Domela Nieuwenhuis 1846-1932 1997, Stichting F. Domela Nieuwenhuis-fonds, Amsterdam, 715p., hb en stofomslag
br2 Altena, Bert (red.); Holterman, Thom; Ramaer, Hans & Bakker, Manja Omtrent Domela Nieuwenhuis: drie lezingen over zijn actualiteit 1987, Anarchistische uitgaven, Bergen, 67p.

Altena, Bert (red) Omtrent Domela Nieuwenhuis. Drie lezingen over zijn actualiteit 1987, Anarchistische Uitgaven, Bergen (NH), 67p.

Amerongen, Martin van & Cornelissen, Igor tegen de revolutie: het evangelie! Het kerkvolk in de Nederlandse politiek of: het einde van een christelijke natie. 1972, Paris- Manteau, Amsterdam, 192p.
se Ami d'enfant De ooievaar brengt de kindertjes niet! Hoe ontluikt de Menschelijke Bloem? [mei 1914 ], De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 56p., Verzameling van de beste raadgevingen en wenken voor 't behandelen van kiesche onderwerpen met kinderen
brb Ami d'enfant Moeder ga voor je kindje staan! z.j., De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 15p. A6
brA4 Amnesty International (Nederland) Dienstweigeraars. Frankrijk, Griekenland, Zwitserland: wetgeving en behandeing Juli 1979, Amnesty International, Amsterdam, 20p.
brA4 AMOK De affaire Gardiner. De spion in het vredeskamp Mei 1985, AMOK, Utrecht, 60p.

AMOK Een streep in het zand: Nieuwe orde in de Golf 1991, Ravijn, Amsterdam, 222p.
br2 AMOK Noord defensie “bekijk't maar”. De militarisering van Noord-Nederland in kaart 1987?, AMOK Noord, Groningen, 39p.
brA4 AMOK-noord De militarisering van Noord Nederland dokumentatie vredesweek 1986, sept. 1986, Amok-Noord, Groningen, 22p.
brA4 AMOK-noord NAVO reader 1989?, Amok-Noord, Groningen, over ploegschaaracties, 34p.
brA4 Anarchist Black Cross “Wij vragen geen toestemming om vrij te zijn”. Dossier over de gevangenisstrijd en de repressie van de anarchisten in Spanje,2000-2003 Mei 2004, ABC, Gent, 56p.
br2 Anarchistisch Kollektief Nestor Machno, de Dielo Truda groepen het organisatorisch platform van de revolutionaire anarchisten 2010, Hydra edities, Gent, 47p.

Anderson, Marie Uit Multatuli's leven. Bijdrage tot de kennis van zijn karakter 1901?, 3e druk, E. Daniels, Amsterdam, 84p., hb achteraf ingebonden

Andrews, C.F. Indië en de strijd tegen het Westen 1930, Van Loghum Slaterus, Arnhem, 192p.
br Andries, J. Over Mensch-zijn Oorspr. in Boekerij van Ontwikkeling (Vlaamsch Strijdblad), 1903, P.M. Wink, Gorinchem, 20p. A6
brk Anita, Paultje, Ria, Rop Hotel Bosch 10 jaar. : Een leuk hotelletje!! 6 sept. 1988, Arnhem Axi Archief, Arnhem , 74 p., ill., A5 (vierkant formaat)
brA4 Anita, Wilma, Diana, Mirjam, Patricia, Johanneke Een aantal (anarcha-feministische) teksten eind jaren 70?, politieke vrouwenboekwinkel, Amsterdam?, 45p.
br Ankersmit, J.F. Ferdinand Lassalle 1825 - 11april - 1925 1925, Ontwikkeling, Amsterdam, 15p.,

Ankersmit. J.F. Een halve eeuw journalistiek 1937, EM. Querido, Amsterdam, 232p., hb
br anoniem De Grondslagen van het revolutionair syndicalisme 1922, "De Fakkel", Amsterdam, 7p., vert. Henk Eikeboom
br2 anoniem protest Een keerpunt in de spaanse burgeroorlog : anoniem protest ; (inleiding door Rudolf de Jong; vertaald door Nico Jassies) 1993, Iris, Amsterdam , 22 p., 22 cm., Anarchistische teksten nr. 5,
brA4 Anti Verkiezings Komitee Europees parlement? Wie stemt, stemt toe! Mei 1979, AVK, Tilburg,
brA4 Anti-Fascisme Komitee Utrecht Bestrijding van aktiviteiten van [neo]fascistische organisaties Mei 1981, AFKU, Utrecht, 33p., brochure 2
brA4 Anti-Fascisme Komitee Utrecht Oud strijders legioen. Ideeën en praktijken Okt. 1981, AFKU,Utrecht, 28p., bulletin 4
brA4 Anti-Fascisme Komitee Utrecht sexisme en fascisme. Scholingsmap mei 1981, AFKU, Utrecht, 57p., brochure 3
brA4 Anti-Fascisme Komitee Utrecht Utreg fascisme vrij! Maart 1982, AFKU, Utrecht, 27p., brochure 5
brA4 Anti-Fascisme Komitee Utrecht Vrouwen en fascisme 1981?, Anti Fascisme Komitee, Utrecht, 57p., (voorpagina ontbreekt), brochure 1

Antonissen, Rob. Lyriek van Henriëtte Roland Holst- van der Schalk 1945, De Nederlandsche boekhandel, Antwerpen, 146p;, pocket
br Apostatia Los van de kerk! Een pleidooi om te voorkomen dat kinderen reeds bij hun geboorte worden ingelijfd bij het kerkgenootschap hunner ouders ?, ?, 24p.
scr Ariëns, Hans & Berentsen, Laurens Ferdinand Domela Nieuwenhuis, revolutionair en politicus. Een onderzoek naar zijn overgang van sociaal-democraat naar anarchist 1988, doctoraalscriptie, 247p. A4
A4 Ariëns, Hans; Berentsen, Laurens & Hermans, Frank Religieus anarchisme in Nederland tussen 1918 en 1940; in het rijk der vrijheid 1984, SVAG-studies 18, SVAG, Zwolle, 169p. A4
scr Arjan – Riet – Dick – Albert Themablok Macht en Vrijheid (propedeuse wijsbegeerte). De verslagen van de vier groepen Mei 1983, Rijksuniversiteit Utrecht,
rb Arna, W. Rond de vrijheidsboom. Personen, typen, milieu- en zedeschilderingen uit de 18e eeuw en de Franse revolutie ?, BOO, Zandvoort, 152p., hb achteraf ingebonden

Arrabal Brief aan generaal Franco 1975, SUA, Amsterdam, 53p.

Arrabal, Francisco Picnick op het slagveld en Guernica. 2 toneelstukken 1979, Spreeuw Utrecht, 83p.
br2 Arrigoni, Errico Het recht op luiheid en individuele onteigening Oktober 2013, Tumult, Brussel, 15p.

Arsjinof, P. Geschiedenis der Machno-beweging. 1918 - 1921 1935, Anarchistische Uitgeverij "De Boemerang" der S.A.A., Amsterdam, 261p. + kaart, hb

Arsjinof, Pjotr: Geschiedenis van de Machnobeweging: Anarchistische praktijk in de Oekraïne, 1918-1921 (voorwoord: Voline), 1983 (1935, 1923), Zwarte Bibliotheek, Haarlem, 321 + 8p.
rb Artzibaschew, M. Ssanin. Een Zedenroman uit den tijd der Russische revolutie 1928?, BOO, Zandvoort serie XII, n°9 & 10, 204 + 209p., hb

Arvon, Henri Het anarchisme met aanvulling: Bert Altena, Anarchisme in België en Nederland (1885-2000), 2000, Voltaire, 's hertogenbosch, 144p., pocket

As, G.G. van November-alarm. De revolutie-bedreiging in Nederland november 1918. 1919, J.H. Kok, Kampen, 217p., hb

Asmussen, Georg Het zwijgen der doden. Een levensbeeld 1912, 2e druk, A.G. Schoonderbeek, Amersfoort, 167p., hb

Atholl, hertogin van Spanje onder de schijnwerper 1938, Andries Blitz, Amsterdam, ABC actualiteiten, 280p., pocket
brA4 Autonome Antifa Stop criminalisering van antifascisten/tes. Over het “Kaindl”-proces 199X, Autonome Antifa, amsterdam, 43p.

Autonoom Centrum Over de grens. Verwijdering van vluchtelingen en migranten uit Nederland Februari 2004, Autonoom Centrum, Amsterdam, 215p., pocket
br2 Autonoom kollektief "Waar onrecht recht wordt is verzet een plicht." Sta op en vecht. , Autonoom Kollektief, Den Haag/Amsterdam, 8 p.; klein formaat
an Avrich, Paul Anarchist Portraits 1988, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 316 + 13p., hb
an Avrich, Paul Bakunin & Nechaev 1974, Freedom Press, London, 32p., PLAKKAFT!
an Avrich, Paul Kronstadt 1921 1970, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 271 + 71p., hb en stofomslag
an Avrich, Paul The Anarchists in the Russian Revolution 1973, cornell university Press, Ithaca, New York, 179p.
an Avrich, Paul The Russian Anarchists 1978, W.W. Norton, New York, 303 + 8p., PLAKKAFT!
br Baan, L. de God en de Oorlog. Een Openlucht-toespraak 1915?, J. Laverman, Drachten, 32p. A6
br Baas, K. Wereld-vrede. Wat getuigt van gezond verstand? 1945, , Stadskanaal, 12 p.

Backslash, Hack-tic, Jansen & Janssen De muren hebben oren… een gids tegen afluisteren 1994, Stichting Backslash, Amsterdam, 111p.

Baehler, Louis A. Geestelijke wasdom. Toespraken 1905, “Vrede”, Den Haag, 267 + 5p., hb
br Bähler, Louis A. Ongeloof. Rede van Dr. Louis A. Bähler 1898, J. Sterringa, Amsterdam, 15p.
br Bähler, Louis A. Twee Levensbeginselen. Liefde/ Zelfzucht, Geloofsvrijheid/ Staatsdwang, Dienstweigering/ Krijgsdienst, Vrede/ Oorlog, Geluk/ Ellende 1903, eigen uitgave, Oosterwolde, 31p.

Bähler, Louis A.; Van Mierop, Lodewijk & Ortt, Felix (samenstellers) Eerste Vrede-bundel 1904, Drukkerij Vrede, Amersfoort, 332p.

Bakels, H. Prikkeldraad 1927, “De Tijdstroom”, Huis ter Heide, 223p., bandteekening van Herman J. Schuurman

Bakels, H. Spaansche pepertjes 1922?, Jacob van Kampen, Amsterdam, 240p., hb
wo Bakker, Bert; Couvée, D.H. & Kassies, Jan (red) Visioen en werkelijkheid. De illegale pers over de toekomst der samenleving 1963, Bert Bakker/ Daamen N.V., Den Haag, 320p.
brb Bakker, H. De Heldendaad van Moos Haaseblutt of wie niet sterk is, die moet slim zijn z.j., De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 20p.,
br Bakker, H. Nietzsche en de revolutie 1920, H.Veenman, Wageningen, 39p.,
br Bakker, Piet Misdadige Praktijken. Een onderzoek in de duistere wereld der aborteuses 1931, Nieuw-Malthusiaanse Bond, 's-Gravenhage, 32p.

Bakker, Piet (red.) Troelstra's heengaan. Stemmen en stemmingen uit eigen en ander kring na het verscheiden en de begrafenis van Mr. P.J. Troelstra 1930, De Arbeiderspers, Amsterdam, 80p., A4
br Bakker, S.K. Naast het kruis de roode vaan! Rede, uitgesproken door S.K.Bakker, predikant bij de Ned. Herv. Gemeente te Bolsward 1907, Brochurenhandel S.D.A.P., Amsterdam, 24p.
A4 Bakoenin Over anarchisme, staat en diktatuur (Inl. Arthur Lehning), 1969?, Anarchistische Uitgaven Groningen (met stempel: Amsterdam), 50p. A4 (hb)
br2 Bakoenin Politiek der Internationale; woorden aan de jeugd; aan de broeders in Spanje ?, A.U. , ?, 43p.

Bakoenin & Kropotkin Commune van Parijs ?, Kronstadt Kollektief, Boskoop, 57p.

Bakoenin, Michael Bakoenin’s biecht (inl.: Arthur Lehning),1976, De Arbeiderspers, Amsterdam, 239p.

Bakoenin, Michael Brief aan een fransman 1979, Wereldvenster, Baarn, 132p., pocket

Bakoenin, Michael God & de staat 1974, anarchistiese uitgaven, 106p.

Bakoenin, Michael Over anarchisme, staat en dictatuur 1976, Van Gennep, Amsterdam, 135p.

Bakoenin, Michael Over anarchisme, staat en diktatuur 1970, L.J.C. Boucher, Den Haag, 201p., pocket + stofomslag
br2 Bakoenin, Michael De internationale broederschap 1991, Iris, Amsterdam, II, 36 p., 21 cm, vert. door Dick Gevers en Bart Schellekens, Anarchistische teksten; nr. 1, opgenomen zijn de teksten: De organisatie van de Internationale Broederschap (1865), Belangrijke punten uit de nationale catechismussen, Revolutionaire catechismus
rb Bakoenine, Michel God en de Staat ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie V, nr 6, 159p., hb

Bakoenine, Michel Nagelaten Werken. 1899, J. Sterringa, Amsterdam, 435p., hb

Bakounine, Michail God & de staat 1978 (1882), Bas Moreel, Wageningen, 92p.
brb Bakunine, Michaël De Politiek der internationale ?, De Roode Bibliotheek, Frederik Hendrikstraat 28, Amsterdam, 16p.
br2 Bakunine, Michaël De politiek der internationale ?, Pileus, Haarlem, geniet exemplaar

Bals, Kees & Gerritsen, Martin De Indonesië-weigeraars 1989, Materiaalfonds Vereniging Dienstweigeraars, Amsterdam, 120p.
br2 Band, Gerrit & Boer, Hans Leve de republiek 1980?, PSP, Groningen, 20p.

Bank, Jan & Temming, Stef (red.) Van brede visie tot smalle marge. Acht prominente socialisten over de SDAP en de PvdA 1981, A.W.Sijthoff, Alphen aan den Rijn, 255p.
jrb Bank, Jan e.a. (red) Jaarboek voor het democratisch socialisme De Arbeiderspers, Amsterdam, delen 1-3 & 5, 1979 -1984

Banning, Jan e.a. (samenstellers) Dodewaard gaat dicht '81 een fotoverslag 1981, Onderstroom/ NFK, Nijmegen, 74p., vierkant formaat

Banning, W. De Religieuze vraag 1924, Van Loghum Slaterus, Arnhem, 69p.

Banning, W. Marx … en verder 1933, Van Loghum Slaterus, Arnhem, 135p.

Banning, W. Om de groei der gemeenschap 1926, Van Loghum Slaterus, Arnhem, 201p.

Banning, W. Realistiese religie 1928, Van Loghum Slaterus, Arnhem, 68p.

Barbusse, Henri De Hel 1919, 7e druk, Querido, Amsterdam, 255 + 8p., hb

Barbusse, Henri Het liedje van den soldaat ?, De Korenaar, Aalst, 86p., pocket

Barbusse, Henri Het schijnsel in den afgrond 1920, Querido, Amsterdam, 182p., hb, overplakt met sticker: bureau van uitgave De Roode Bibliotheek, Frederik Hendrikstraat 28, Amsterdam

Barbusse, Henri Het vuur (dagboek van een escouade) 1919, vierde druk, Querido, Amsterdam, 323p., hb

Barmes, Flip (samensteller) 15 jaar zon en vrijheid! Overzicht in woord en beeld van het kampwerk der Arbeiders-Jeugd-Centrale en van de Stichting "Voor Zon en Vrijheid" 1937, AJC, Amsterdam, 68p.

Barnaby, F. & Boeker, E. Defensie zonder kernwapens 1982, Meulenhoff, Amsterdam, 94p.
br2 Barr, Stringfellow Een mobilisatie voor het gemene best 1951?, Wereld Federalisten Beweging, Utrecht, 32p., vert. door Jac. van der Steen, Overdruk uit De Groene Amsterdammer van 7 juli 1951, Oorspronkelijke titel: Let's join the human race

Barrué, Jean Anarchisme Nu 1973, Anarchistiese Uitgaven, Amsterdam, 108p.
brA4 Bartelsman, Jan; Brink, Annemieke van den & Frieswijk, Johan Gansch het Raderwerk begeleidingsbrochure bij het toneelstuk van De Nieuwe Komedie over de spoorwegstakingen van 1903, Otober 1977, Bzztôh, Den Haag, 40p.
br Bauer, Otto De opstand van de Oostenrijksche arbeiders: zijn oorzaken en gevolgen 1934, De Arbeiderspers, Amsterdam, 32 p.,
br Bax, W. & Domela Nieuwenhuis F. Debat over Het wezenlijk belang der Arbeiders tusschen de heeren W. Bax, predikant te Zaandam en F. Domela Nieuwenhuis, lid der Tweede Kamer, gehouden te Zaandam den 21sten Mei 1890 1890?, Bos & C°, Amsterdam, 24p.,
an Baylen, Joseph O. & Gossman, Norbert J. (ed) Biographical Dictionary of Modern British Radicals. Volume 2: 1830-1870 1984, Harvester Press/ Salem House, Sussex/ New Hampshire, 556p., hb

Bebel, August Uit mijn leven 1910, Brochurenhandel S.D.A.P., Amsterdam, 1e deel, 248p., hb achteraf ingebonden

Becker,Frans & Frieswijk, Johan Bedrijven in eigen beheer. Kolonies en produktieve associaties in Nederland 1901-1958 1976, Sunschrift 101, Nijmegen, 351p.
po Bedeaux J. & Fraanje, K.A. Rhapsoden zangen in modern gewaad ?, Het Rode Boek, Rotterdam, brochure, pocket
br2 Bedeaux, J. & Fraanje, K.A. Rhapsoden, zangen in modern gewaad 1991, reprint De As, Moerkapelle, 63p.

Bednarik, Karl De jonge arbeider van deze tijd. Een nieuw type 1955, Erven J. Bijleveld, Utrecht, 139p., pocket
brA4 Bedrijfsgroep Amsterdam De havenstaking in Antwerpen april-mei '73 1973, BGA, Amsterdam, 15p.
brA4 Bedrijfsorganisatie Collectieve Sector B.C.S., een brede beweging? Scholings- en discussiestuk 1990, BCS, Rotterdam, 4p.
br2 Beeftink, Arie; Craats, Willem van der; Malsen, Gay van & Stukart, Hans Op herhaling?! Herhalingstotaalweigeren ?, 84p.

Beer, Max Algemeene Geschiedenis van het Socialisme 1927, "Ontwikkeling", Amsterdam, 704 + 8p., hb

Beishuizen, Jan & Werkman, Evert De magere jaren. Nederland in de crisistijd 1929-1939 1968, A.W. Sijthoff, Leiden, 270p., pocket

Bekkers, F. e.a. Geweldloze actie en sociale verdediging 1971, Universitaire Pers Rotterdam, boekaflevering van Mens en maatschappij, 159p.
br Belinfante & Kolthek, H. Pro en Contra Georgisme of Liberalisme. Belangrijke polemiek tusschen de heeren Mr. Belinfante en H. Kolthek in de weekbladen”De Vrijheid” en “Recht en Vrijheid” over politieke en economische vraagstukken van actueel belang voor dezen tijd 1934, Recht en Vrijheid, brochure n° 3, Groningen, 70 + 8p.
br Bella Jr., S. de la (2en sekretaris van het N.V.V.) Op voor de 48-urige werkweek en de wettelijke vakantieweek! 1925, "Ontwikkeling", Amsterdam, 16p.
br Bellamy Bellamy: economische gelijkheid, de eenige oplossing! s.n. (ca, 1930), Internationale Vereniging "Bellamy", Den Haag, 24 p., ill., Met portret van Bellamy (26 mrt 1850 - 22 mei 1898)
br Bellamy Het Bellamy stelsel. Uittreksels uit de beide werken van Edward Bellamy "In 't jaar 2000" en "Gelijkheid voor allen" s.a., Stichting "Centrale Administratie Bellamy", Haarlem, 18 p., 23 cm

Bellamy, Edw. Gelijkheid voor allen 1940, Gebroeders Cohen, Amsterdam, 252p., hb

Bellamy, Edw. In het jaar 2000 1940, 10e druk, E.& M.Cohen, Amsterdam, 190p. hb
rb Bellamy, Edw. In het jaar 2000. Utopische roman ?, BOO, Zandvoort, 198p., hb achteraf ingebonden
br Bellamy, Edward De gelijkenis van de watertank Een hoofdstuk uit het boek "Economische gelijkheid" van Edward Bellamy, Stichting Centr. Adm. Bellamy, Ede, 15p. A6

Bellegarique, Anselme Tegen de Volksvertegenwoordiging. Manifesten 1848-1850 1979, Wereldvenster Baarn, Archiefreeks nr 4, 152p., pocket
rb Belot, Adolphe Liefde en misleiding ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, Serie VII, nr. 12, 208p., hb
br Bennink, G. Het Uitzuiger-Proces. Verdedigingsrede uitgesproken op 3 Mei 1887 door G. Bennink tegen Stork 1887, B. Liebers, s- Hage, 20p.
be Benoit De put van jacob
scr Bentlage, André; Hazekamp, Arie & Jansen, J.H. Anarchisme en Anti-Militarisme. Werkstuk naar aanleiding van de kollegereeks 'motivering en rechtvardiging van oorlogen, juni 1984, Nijmegen, 43p.
scr Bentlage, André; Hazekamp, Arie & Jansen, J.H. Anarchistiese kritiek op de bestaande maatschappij. Inleiding in de politiek theorie van het anarchisme 1984, kandidaatsscriptie politicologie, Nijmegen, 102p. A4
brA4 Bentz van den Berg, Marco; Jong, Simende ; Kalma, Paul & Triep, André Relmakers vernielen auto's. Verslaggeving en gebrek aan verslaggeving in de Nederlandse dagbladpers van de gebeurtenissen te Amsterdam in de week van 22 t/m 26 oktober 1968 20 nov. 1968, Werkgroep Krant, Amsterdam, 28p.

Berdjajew, Nicolaj Beteekenis en oorsprong van het Russische communisme

Berdjajew, Nicolaj Christendom en klassenstrijd 1938, Van Loghum Slaterus, Arnhem, 134p., hb, geautoriseerde vertaling van N. van der Zeyde

Berdjajew, Nicolaj De bestemming van den mensch in onzen tijd 1936, Van Loghum Slaterus, Arnhem, 104p., hb

Berdjajew, Nicolaj Slavernij en vrijheid 1947, Pantheon/ L.J. Veen, Antwerpen/ Amsterdam, 347p., hb, vertaald door Guy Voets

Berendsen, Hans en Weeda, Rik Uit de vonk zal de vlam oplaaien 1980, "Volharding", Groningen, 157p.
scr Berg, Hubert van den 'Ideaal en Werkelijkheid'. Over de vergeten anarchistisch versie van een socialisties realisme ?, losse tekst, Den Haag, 16p.
scr Berg, Ineke van Nozick en het anarchisme. Een speurtocht naar het object van Nozick's anarchisme-kritiek Augustus 1984, doctoraalscriptie Sociale en Politieke Filosofie, Nijmegen, 94p.
br Berg, J. van den Een plaag in onze steden en op het platteland 1906, tweede druk, ANGOB, (Zuid-Scharwoude), 12p. A6
scr Bergen, Leo van 'Zo bezien mag men toch niet van en mislukking spreken'. De mening over en de invloed van de ideeën en daden van de Indische bevrijdingsbeweging in Indonesië en Nederland tussen 1920 en 1965 met bijzondere aandacht voor Mohandas Karamanchand Gandhi ?, doctoraalscriptie nieuwste geschiedenis, 335p.

Bergh van Eysinga -Elias, J. van den & Wichmann, Clara De vrouw in Nederland voor honderd jaar en thans 1913?, Maatschappij voor goede en goedkope lectuur, Amsterdam, 115p, hb, pocket
br Bergh van Eysinga, H. W. Ph. E. van den De Tien Geboden en de Oorlog. rede, uitgesproken in de groote kerk te Zutphen, op zondag 27 september 1914 19??, F. Starink, Zutphen, 24 p., 21 cm
br Bergh van Eysinga, H. W. Ph. E. van den Religie en wetenschap: Stenogram van een Lezing uitgesproken te Haarlem voor de Vereeniging "De Middaghoogte" 1914, Hollandia-drukkerij, Baarn, 29 p., 21 cm, levensvragen, een brochurereeks voor allen die in den geestesstrijd onzer dagen belang stellen, serie VII, no. 8

Bergh van Eysinga, H.W. Ph.E. van Apologie en Bevestiging. Nadere toelichting bij Het Bankroet van Religie en Christendom in de Moderne Maatschappij 1899, J.H.A Wansleven en zoon, Zutphen, 95p.,
br Bergh van Eysinga, H.W. Ph.E. van De Aristokratie van het Socialisme. Stenogram van een improvisatie, gehouden voor de bijeenkomst van het Religieus Socialistisch Verbond, in Odéon, te Amsterdam op 2 Mei 1915 (Systeem Rients Balt) 1915?, Revolutionair-Socialistisch Verbond/ J.J. Bos & C°, Amsterdam, 16p.,

Bergh van Eysinga, H.W. Ph.E. van Het Bankroet van Religie en Christendom in de Moderne Maatschappij [1898], J.H.A Wansleven en zoon, Zutphen, 107p.,
br Bergh van Eysinga, H.W. Ph.E. van Nietzsche's Zarathustra en het Christendom ?, F. Starink, Zutphen, 25p., Overdruk uit het Tijdschrift voor Wijsbegeerte 1913 Afl. 1
br Bergh van Eysinga, H.W. Ph.E. van Nog eens het Christus-vraagstuk. I. Idee, Feit en Mythe in de Evangelische geschiedenis. Verlag der rede gehouden op 23 Maart 1914. II. Tweede Open Brief aan Dr. van Bakel (door de “Hervorming" geweigerd) z.j., F. Starink, Zutphen, 18p.
be Bergh van Eysinga, H.W.Ph.E van de De ziel der menschheid 4 delen in box, 1915-1918, J. Ploegsma, Zwolle, 311, 309 + 8, 286, 359p., hb

Bergh van Eysinga, H.W.Ph.E van de Voor den nieuwen tijd. Opstellen 1901, W. Versluys, Amsterdam, 224p., hb

Bergh van Eysinga, H.W.Ph.E. van den Revolutionnaire Cultuur 1919, A.W. Sijthoff, Leiden, 223p., hb (religieus!)
br Bergh, G. van den & Looi, L.J. van Twee maal Buchenwald 1945, De Arbeiderspers, Amsterdam, 70p.
br2 Bergh, H. v.d. Anarchisten 1965, Stichting IVIO, Amsterdam, 16 p. A6, ill., 18 cm, Actuele onderwerpen 1086, met lit. opg.
br Bergmeijer, J.A./ Gohier, Urbain Rome en de Brandkast door Urbain Gohier, uit het Fransch vertaald en van aanteekeningen en een aanhangsel voorzien door J.A. Bergmeijer, ?, tweede druk, L.J. Vermeer, Amsterdam, 95p.
brb Berkhout, C. (ex-officier van het Leger des Heils) Van Heilsoldaat tot Anarchist z.j., Bureau van uitgave: G. Rijnders, Amsterdam, 16p.,

Berkman, Alexander ABC van het anarchisme 1980, Spreeuw, Utrecht, (en libertaire uitgeverij Gent), 227p.

Berkman, Alexander De opstand van Kronstadt 1982, Zwarte Bibliotheek, Haarlem, 94p.

Berkman, Alexander Gevangenisherinneringen van een anarchist (Inl; 1970 Paul Goodman), 1981, Wereldvenster Bussum, 412p.

Berkman, Alexander Het sociaal-anarchisme. 1935, Vereniging Anarchistische Uitgeverij, Amsterdam, 292p., hb
br Berkman, Alexander: Het Russische Treurspel. - Hoe de Bolsjewiki de revolutie vermoordden. inleiding: Emma Goldman, 1922, Libertas, Amsterdam, 60p.
br Berkum, T. van Moeder en kind s.a., Algemene Nederlandse Vrouwen Vredebond, s.l., 8 p. A6, op de achterzijde een sticker van een slang op blauwe achtergrond met de tekst: Rassenhaat is onnederlandsch, onchristelijk, onmenselijk
an Berneri, Marie-Louise Neither East nor West. Selected writings 1952, Freedom Press, London, 192p.
jrb Bernstein, Eduard De voorwaarden tot het socialisme en de taak der sociaal-democratie 1981, De Arbeiderspers, Amsterdam, 308p.
br2 Berting, J. Reciprociteit en gelijkheid. Sociologen over sociale rechtvaardigheid. Rede bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen op dinsdag 10 fenruari 1970 1970?, J.A. Boom, Meppel, 42p.
brA4 Bervoets, Jan Het anarchisme: geen utopie ?, Jan Bervoets, getypte tekst, 3p.

Bervoets, Jan Onder Andere Associatie 1989, eigen uitgave, Arnhem, 47p.
br2 Bestevaer Prof. Dr. J. van Rees herdacht ?, De Roos, Hilversum, 20p.
se Bestuur Dr. Aletta Jacobshuis “Laster”, opgedragen aan Dr. Jos. De Boer voorzitter van de R.K. Bond van Groote gezinnen – 's-Gravenhage ?, Nieuw Malthusiaanse Bond, afd. Amsterdam, 8p.
scr Betjes, M.P. (Rita) Anton Constandse. Zijn anarchistische ideeën en zijn plaats in de anarchistische jongerenbeweging in het Interbellum Juli 1993, doctoraalscriptie geschiedenis algemeen, Universiteit vn Amsterdam, 65p.
br Beuzemaker, Ko Eenheid van Aktie. Tegen Reactie ?, "Amstel", Amsterdam, 16p.
br Beuzemaker, Ko voor vrede en vrijheid! Tegen het fascisme: het eenheidsfront! voorzitter Communistische Partij Nederland. Rede gehouden op het congres der C.P.N., december 1935, "Amstel", Amsterdam, 16p.
po Beversluis, Martien Verzamelen. Gedichten 1935, Pegasus, Amsterdam, 79p.
be Bey Olie en bloed in het Oosten

Bey, Hakim De Tijdelijke Autonome Zone (TAZ) & Immediastische Essays. 1994, Ravijn, Amsterdam, 104p., pocket
br2 Bey, Hakim Immediatisme s.a., s.n. [Baalproducties?], s.l., 51 p
br2 Biehl, Janet Libertair Municipalisme. De politiek van de Sociale Ecologie. Een inleiding in het communalisme Mei 2003, Democratisch Initiatief, Amsterdam, 41p.
br2 Bijlsma, Frans De islam nu: de herrijzenis van de halve maan 197?, De Vrije Gedachte, Rotterdam, 14 p., 21 cm

Binnenveld, J.M.W. (samensteller) Geschiedenis van de Nederlandse Arbeidersbeweging in de 19e eeuw 1978, Martinus Nijhoff, Den Haag, 207 + 6p.
be Birmingham wildzang

Biroekoff, P. Tolstoi's leven. Zijne persoonlijke herinneringen, brieven en aanteekeningen 1828-1863 ?, P.N. Van Kampen & Zoon, Amsterdam, 456p. + ill, hb, geautoriseerde vertaling naar het Russische handschrift door Emma B. van der WIjk
scr Bisschop , Annelies; Brandt, Fred; Hart, Wim 't; Hielkema, Margriet; Koster, Annette; Ming, Hanneke; Rhebergen, Phil; Schilder, Marian; Steen, Pieter van der; Stoffels, Hyme & Wolf, Lies de Overzicht van de radenbeweging en radengedachte tot ongeveer 1921 in Rusland, Duitsland, Engeland en Italie Syllabus van doctoraal werkcollege Contemporaine geschiedenis. Inl Prof Lademacher, kursusjaar 1974/1975, Vrije Universiteit, Amsterdam, 169p. A4
brA4 Black, Bob De afschaffing van werk ?, De Amstelberg, Amsterdam, 14p.

Black, Bob Primitieve overvloed. Na links de anarchie ?, Baalprodukties, Sittard, 204p.
br2 Black, Bob De afschaffing van werk s.a., De Amstelberg, Amsterdam, 14p.

Blankertz, Stefan Het nieuwe sociale denken ?, Libertarisch studiecentrum, Kessel-Lo, 137p.

Blanshard, Paul Vaticaan en vrijheid 1953, G.J.A. Ruys, Amsterdam, 221p., hb

Blasco- Ibañez Alphons XIII, Marokko en de militaire terreur in Spanje ?, 2e druk, R.J. Goddard, Den Haag, 100p.
po Bleeker, H.G. Tekstboekje van "De Lindenbörg". Spel van het Groninger land met zang en dans in 3 bedrijven ?, Gemengde zangvereeniging "Oefening Baart Kunst", Sappemeer, 31p.
se Block, Felix Hoe beveiligen wij ons voor geslachtsziekten en haar nadeelige gevolgen? Deel IA ?, 4e druk, H.Vereeniging tot bestrijding der Geslachtsziekten, Amsterdam, 24p., vrij vertaald uit het Duitsch door Jacob Arnold
brA4 Bloem, Kees & Borghouts, Hans Alles over dienstweigeren Jan. 1970, 5e herziene en aangevulde druk, informatie-bulletin van de Vredeswerkgroep Haarlem, Haarlem, 58p.

Blom, Joop; van Houcke, Stan; Lieffering, Thijs & Verrijn Stuart, Heikelien De Vondelstraat. Verslagen van Radio STAD 29 februari - 3 maart 1980 1980, Van Gennep, Amsterdam,199p.
br2 Blom, Ron 'Kanalje verenigt u, maar blijft u zelf.' Jacob Israël de Haan en de socialistische beweging over homoseksualiteit en jodendom 2013, uitgeverij de buitenkant, Amsterdam, Uitgelezen Boeken, jrg 16, nr 3,39p.

Blom, Ron De oude Socialistische Partij van Harm Kolthek. Ontstaan, opkomst en ondergang van een 'libertair-socialistische' partij (1918-1928) 2007, Eburon, Delft, 308p.

Blond, Georges Het grote leger achter de zwarte vlag: geschiedenis van het anarchisme 1973, ‘Westfriesland’, Hoorn, 364p., hb en stofomslag

Bode, W. De leer van Tolstoi. Gedachten, verzameld uit zijne werken ?, H. Germs, doesburg, 167 + 8p., hb achteraf ingebonden

Boehmer, Konrad & Regtien, Ton Van provo naar oranje vrijstaat 1970, Sun -Sua, Amsterdam/ Nijmegen, sunschrift 10, 76p.

Boeke-Cadbury, Beatrice Het leven van Kees Boeke 1971, J. Muusses, Purmerend, 157p.
br Boeke, C. & Mierop, Lod. Van (samenstellers) De Vergetenen verzameld door C. Boeke en Lod. Van Mierop. Commissie uit het comité van actie tegen de bestaande opvattingen omtrent misdaad en straf 1920?, "De Waelburgh", Blaricum, 108p., met ingeplakte inhoudsopgave dooe Ruud Uittenhout
br2 Boeke, Kees Redelijke ordening van de mensengemeenschap 1967 (oorspr. 1945), "Mensengemeenschap", Utrecht, 38p.
br Boekel, Bram Per fiets naar de Volkenbond. Leert Esperanto! 1938?, eigen uitgave, 20p.
brA4 Boekraad, Hugues C. & Nieuwstadt, Michel J. van Aantekeningen voor een radenuniversiteit Okt. 1968, Nederlandse Studentenraad, [Nijmegen], 36p.
brA4 Boekraad, Hugues C.; Nieuwstadt, Michel J. van & Sips, Henk Van Maris- tot radenuniversiteit 1968?, [USN], [Nijmegen], 45p.
brA4 Boekraad, Hugues C.; Nieuwstadt, Michel J. van; Regtien, Ton & Sips, Henk Universiteit en onderneming. Een analyse van het rapport MARIS Mei 1968, Unie van Studenten te Nijmegen (USN), Nijmegen, 40p.

Boelgakov, Valentin Het laatste levensjaar van L.N. Tolstoj. Dagboek van zijn secretaris. 1976, De Arbeiderspers, Amsterdam, privé-domein nr. 40, 382p.

Boenders, Frans De volle vrijheid: ideologie en geschiedenis van het anarchisme 1978 (1976), Manteau, Brussel & Den Haag, 183p.

Boenders, Frans Denken in tweespraak 1978, De Bezige Bij, Amsterdam, 290p.

Boenders, Frans Pretenties en presumpties. Beschouwingen over stromingen en praktijken 1980, Elsevier Manteau, Antwerpen/Amsterdam, 162p.

Boenders, Frans Sprekend gedacht. Interviews 1980, Wereldvenster, Bussum, 224p.
br Boer, A. de (secretaris F.D.N. monument- fonds, samenst.) Het ontstaan van het F.D.N. monument: overzicht der werkzaamheden 31 maart 1928 - 31 december 1931 voorw secretaris A. de Boer, s.a., F.D. Nieuwenhuis Monumenten-fonds, Amsterdam , 43 p. (hb), met foto's o.a. van de beeldhouwer J. Polet en ontwerpen voor het monument. Tevens opgenomen een financieel verslag. Dit exemplaar is door secretaris A. de Boer aangeboden aan Th. Boot (lid van het Landelijk Comite F.D.N. monumentenfonds) uit erkentelijkheid voor zijn werk.
scr Boer, Anne de 'Arbeiders moeten ervoor vechten'. Landarbeidersbond en loonstrijd in Oostelijk-Groningen 1919-1929 Juni 1984, Amsterdam, 145p.
A4 Boer, Anne de Landarbeidersbond en loonstrijd in Oostelijk-Groningen 1919-1929 1984, eigen beheer, Amsterdam, 145p. A4
br Boer, Dirk De waarheid over het Roode Kruis 19??, Jongeren Vredes Actie, Groningen, 11 p.; 22 cm, 2e druk
br Boer, Dirk Hoort onze roep! Grondslagen der Jongeren Vredes Actie. Toelichting ?, V.J.A., Oldebroek, 8p.
br Boer, Dirk Oorlog? Neen! 1931, 5e druk, Jongeren Vredes Actie, Groningen, 16 p., met adressenlijst van J.V.A
br Boer, Dirk Wat is en wil de Jongeren Vredes Actie? z.j., J.V.A., Groningen, 11p.
br Boer, J.W. de F. Domela Nieuwenhuis. Gedenkboek over de jaren 1885 en 1887- bijeenverzameld uit de Bildtsche Courant 1935?, Hoekstra, St. Annaparochie, 68p. (hb) + losse pagina: aan de lezers van het gedenkboek

Boer, Monica den e.a. (red.) Het linkse boek in (de) beweging 1984, Krities Informatie Sentrum, Tilburg, 148p.
br Boer, T.J. de Nietzsche en de wetenschap. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het Hoogleeraarsambt in de Wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam op den 3den December 1906 1906, Scheltema & Holkema, Amsterdam, 52p. (hb)
br Boers, B. Smaad over de kerk van Christus? Aan de synode van de Ned. Herv. Kerk 1936, Vereniging Vrienden der Sowjet-Unie, Amsterdam, 48p.

Boersma, Jelle Socialisme en sexueele moraal 1931, De Baanbreker/ Servire, Den Haag, 111p.

Boet, Cor; Campfens, Mies e.a. Van bron tot boek. Apparaat voor de geschiedschrijving van het communisme in Nederland 1986, IPSO/ Stichting beheer IISG, Amsterdam, 211p.

Boétie, Etienne de la De Vrijwillige Slavernij (uitgeleid door A.L. Constandse), 1980, Onze Tijd/ In de Knipscheer, Haarlem, 76p.
br2 Boétie, Etienne de la De vrijwillige slavernij 1999, IRIS, Amsterdam, Anarchistische teksten nr. 8, 48p.

Boétie, Etienne de la Vrijwillige Slavernij (inl. B. de Ligt), 1933, Servire, Den Haag, Bevrijdingsreeks-2, 60p.

Bogdanov, Nikolai Het eerste meisje: een romantische geschiedenis ?, De arbeiderspers, Amsterdam, 285p., hb

Boheemen, C. van Uitkomst 1979, Futile, ?, 252p.
rb Bojer, Johan De honger naar geluk. Noorsche roman nov 1930, BOO, Zandvoort, 200p., hb
br2 Bokhove, H. Prof. In de Weet-niet-kunde ?, N.G.V.S?, Hengelo(o), 20p.

Bolkestein, G. e.a. (red) Aan Kees Boeke. 25 september 1954 1956, J. Muusses, Purmerend, 183p. + foto's, hb
br Bolland, G.J.P.J. De teekenen des tijds. Academische les, den 28sten September 1921 te Leiden, en voorts te 's-Gravenhage, Rotterdam en Amsterdam tot opening van colleges uitgesproken 1921, derde druk, A.H. Adriani, Leiden, 36p.
rb Bölshe, W. De Afstamming van den mensch en De Stamboom der dieren De Roode Bibliotheek, Zandvoort, BOO serie IX, n° 3, 212p., hb
br2 Bommel, Olivier B. (Maarten Toonder) De nullijn in de economische praktijk. Oratie vervaardigd door Heer Olivier B. Bommel en voorgedragen in de Erasmus Universiteit te Rotterdam op 14 september 1977 door Maarten Toonder 1978, De Bezige Bij, Amsterdam, 21p.
br2 Bond Werkschuw Tuig diskussie werketiek 1 mei 1980, De slapende hond, Utrecht, 49p. (hb)
br Bonger, W.A. Over de evolutie der moraliteit. Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het Hoogleeraarsambt aan de de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam op 12 Juni 1922 1922?, "Ontwikkeling", Amsterdam, 35p.

Bons, André & Janssen, Raf Het gelukkige einde van de verzorgingsstaat: Vanzelfsprekendheden, twijfels en alternatieven in een maatschappelijk debat 1996, CISO, Utrecht, 88p.

Bonte, Eddy Het cirkus van vuile mong en zijn vieze gasten 1981, Kritak, Leuven, 96p. <A4
br2 Boockchin, Murray Zelfbestuur en de nieuwe technologie 1980, Bas Moreel, Wageningen, 23 p., vert. Bas Moreel, Oorspr. Verschenen in: Telos (St. Louis), no. 41 (1979), 90-6341-006-9
brA4 Boogaart, Maarten v/d Boeren kommunisme, laat kapitalisme & Anarchisme ?, Werkgroep Anarchisme Nijmegen 5W.A.N.), Nijmegen, 15p.
an Bookchin, Murray Ecology and Revolutionary Thought 1970, Times Change Press, New York, 63p.
an Bookchin, Murray Post-Scarcity Anarchism 1971, Rampart Press, Berkeley, CA, 288p. + los blad errata, hb en stofomslag

Bookchin, Murray Ekologie en anarchisme 1977, Anarchistisch Kollektief Utrecht, 130p.

Boomen, Gerard van den Een kat heeft negen levens. Negentien jaren “De Nieuwe Linie” 1988, Luyten, Aalsmeer, 350p.

Boomen, Gerard van den Honderd jaar vredesbeweging in Nederland 1983, Luyten, Amstelveen, 332p.

Boon, K.G. e.a. Het boek van de arbeid 1957, De Arbeiderspers, Amsterdam, 339p., hb

Boon, Louis Paul De bende van Jan de Lichte. Een bandietenroman uit de jaren 1700 1957, De Arbeiderspers, Amsterdam, 247p., hb

Boon, Louis Paul De Zwarte Hand of het anarchisme van de negentiende eeuw in het industriestadje Aalst 1977, 2e druk, De Arbeiderspers, Amsterdam, 295p., hb en stofomslag
br Boonstra, J.M. “Wat óns heilig is!!” Rede gehouden voor de Vrijdenkers Radio Omroepvereeniging 1934,De Jongh, Antwerpen, 21p. A6

Boonzajer Flaes, Rob & Ramondt, Joop Autoriteit en democratie: Arbeiderszelfbestuur in rijke en arme Joegoslavische ondernemingen 1974, Universitaire Pers, Rotterdam, 308 + 12p.
scr Boot, B. Het ontstaan en de opbouw van een kraakgroep, het kraakkollektief. Empirisch materiaal Juni 1983, projektverslag 'voorhoedeproblemen', Rijksuniversiteit Utrecht, 183p.

Booys, Johannes Weerbarstige wreedaardige waanwijsheid Medio 2008, eigen uitgave, Sittard-Geleen, 285p.

Börger, A. Ratio of Ultima Ratio 1937, W.L. Salm & C°, Amsterdam, 184p., hb met stofomslag (tegen oorlog)
br2 Börger, J. Anarchisme, Nihilisme 1992 reprint De As (oorspr. Logos 1946), Moerkapelle, 62p.
br Börger, J. Communisme, Anarchisme, Nihilisme 1932, LOGOS, Rotterdam, 21p.

Börger, J. De bergrede. Verzamelde redevoeringen (oftewel preeken) 1927, "Orion", Den Haag, 240p., hb
br2 Börger, J. De betekenis van het kerstverhaal ?, ?, 17p.
br Börger, J. De Europeesch Christelijke Wereld en haar verwording gezien in het licht van het zuiver begrip, afl. VII ?, "De Tijdstroom", Rotterdam, pp. 311-374
br Börger, J. De Europeesch Christelijke Wereld en haar verwording gezien in het licht van het zuiver begrip, afl. VII ?, "De Tijdstroom", Rotterdam, pp. 375-438
br Börger, J. Over de onhoudbaarheid van de doodstraf 1932, LOGOS, Rotterdam, 15p., zonder achterkaft
br2 Börger, J. Twee Preeken in Gouda gehouden succesievelijk op 14 Juni en 28 Juni 1993, reprint De As (oorspr. Vereeniging van Vrijzinnig-Hervormden/ J de Ven, Gouda, 1925), 32p.

Börger, Jan De geest van Rusland 1932, Logos, Rotterdam, 396p., hb
brA4 Börger, Jan Herdenking Domela Nieuwenhuis 12 Jan. 1947, Rotterdam, 12p.

Börger, Jan Het spookt in de Sint Jan! De filosofische betekenis van het offer en de levenskunst (samenstelling, Wim De Lobel), 1997, Jan Börger Bibliotheek, Moerkapelle, 356p.

Börger, Jan Sexualiteit. Cursusjaar 1933/1934 1969, Jan Börger Fonds, ?, 149p., hb

Borghi, Armando Mussolini in zijn hemd ?, De arbeiderspers, Amsterdam, 190p., hb
rb Borghi, Armando & Lanooy, Henk Mussolini en Hitler in hun hemd ?, BOO, Zandvoort, 237p., hb
br Borren, K.A. Waarom hun God ons is tot spot 1929, "De Dageraad", Amsterdam, 8p.
br Borst, Kees De orde der dienaren van de ster ?, Orde der Dienaren van de Ster, Den Haag, 22p.

Bos, Dennis Waarachtige volksvrienden. De vroege socialistische beweging in Amsterdam 1848-1894 2001, Bert Bakker, Amsterdam, 444p.

Bos, Dennis (inleider) Willem III, Koning Gorilla
br Boschma, Hilbrandt Tegen de doodstraf. Niet meer Nog meer Bloed 1945, Comité van Actie tegen de Doodstraf/ "De Vonk", Amsterdam, 12p.
br Boshart, Maud Muiterij in de tropen. De eensgezinde strijd van blank en bruin op de "Zeven provincien" Naar gegevens van Maud Boshart, oud-korporaal-machinist bij de Nederlandse marine. 1949, Brochurehandel CPN, Amsterdam, 47 p.
br Bosman, F. Socialisten op den terugtocht. Is de brochure van Mr. J.E.W. Duys incidenteel? s.a., Rev. Soc. Partij in Ned., Amsterdam, 15 p., Vlugschrift no. 3
br Bot, L. J. Nederland in de mist (okt) 1947, Nederlandse Bond van Vrije Socialisten, Amsterdam, 32 p.

Bot, Wim Generaal zonder troepen. Het Comité van Revolutionaire Marxisten zomer 1942-mei 1945 1986, Syndikaat, Amsterdam, 118p.

Bott, Gerhard Opvoeding tot ongehoorzaamheid. Uit de praktijk van de niet-autoritaire opvoeding 1972, Anthos, Baarn, 128p., pocket
an Bottomore, T.B. Critics of Society. Radical Thought in North America 1969, second ed., George Allen and Unwin, London, 143 + 19p.
br2 Bouma, Hans & Dam, Arend van Verduiveld handig. Protesten tegen het Kalkar-projekt 1974, Wereldvenster, Baarn,

Bouman, P.J. Uit het levenswerk van H.P.G. Quack 1955, H.J. Paris, Amsterdam, 171p., hb en stofomslag

Bouman, P.J. Vrijheidshelden en terroristen. Vijf eeuwen geweld in Europa 1972, Elsevier, Amsterdam/ Brussel, 192p. + foto's
br Bouwman, E. De onmacht van het Parlementarisme ?, Landelijke Federatie van Revolutionaire Socialisten, Amsterdam, 16p., achterkaft ontbreekt
br Bouwman, E. Reformistische en Revolutionaire Vakbeweging 1926, Nederl. Federatie van Transport-Arbeiders, Amsterdam, 24p., voorwoord: H. Sneevliet. Voorzitter N.A.S.
br Braak, Menno ter De nieuwe elite Mei 1939, H.P. Leopold, Den Haag, 37p., de Vrije Bladen, jrg. 16, schrift V

Braams, Margreet; Dankaert, Hans; Groot, Frans; Henrichs, Hendrik & Vuurmans, Rik "Wat dunkt u van Spanje?" Nederlanders en de Spaanse burgeroorlog, 1936-1939 1984, Uitgeverij Skript, Amsterdam, 97p., vierkant formaat

Brailsford, H.N. Hoe Lang Nog? Een boek over deze verdwaasde wereld en haar behoefte aan eenheid 1929, W.J.Thieme & C°, Zutphen, 355 +7p., hb

Brailsford, H.N. Hoe redden wij Europa? 1920?, Elsevier, Amsterdam, 146p., hb pocket

Brailsford, Henry Noel Bezit of vrede? 1935, W.J. Thieme & Cie, Zutphen, 428 + 8p., hb, uit het Engelsch door W. van Ravesteyn
br2 Branderhorst, Henk (samensteller) Omschakeling van oorlogs- naar vredesekonomie Mei 1980, tweede druk, t Kan anders/ WEPS, Amsterdam, 31p.
br2 Branderhorst, Henk (samensteller) Reconversie van oorlogs- naar vredesekonomie Nov. 1979, 1e druk, WEPS/ 't kan Anders, Delft/ Amsterdam, 31p.
br2 Brands, Pierre & Bavel, Mariëtte van (eindred) Koorddansen in Tilburg. Verhalen over leven met een minimuminkomen Juni 1996, Vuurdoop, Tilburg, 68p.

Braun, Lily Herinneringen van eene socialiste. Roman 1910, S.L. Van Looy, Amsterdam, 96p.

Braun, Marianne De regeringskommissaris in Finsterwolde. Een bijdrage tot de geschiedschrijving van de Koude Oorlog in Nederland 1975, SUA, Amsterdam, 92p.

Bredel, Willi Rosenhofstraat. Roman over een arbeidersstraat in Hamburg 1976, EPO, Berchem, 178p.

Breen, Leo van Ontwapend. Hoorspel voor de vrede in tien tonelen 1931?, Bolsward,?, 30p.
brA4 Breiteneicher, Hille Jan; Kerner, Karin & Trappmann, Klaus Berlijnse scène – anders leven in Berlijn. Tentoonstelling 1985?, Goethe-Institut, Amsterdam, 23p.

Bremer, H e.a. Geweldloze weerbaarheid 1965, W. Ten Have, Amsterdam, 123p., pocket

Brenan, Gerald Het Spaanse labyrinth. Een overzicht van de sociale en politiek achtergrond van de burgeroorlog 1947, G. A. van Oorschot, Amsterdam, 471p., hb

Brendel, Cajo Anton Pannekoek, theoretikus van het socialisme 1970, SUN Nijmegen, 204p.

Brendel, Cajo Revolutie en contrarevolutie in Spanje: een analyse 1977, Wereldvenster, Baarn, 416p.
br Briand, Aristide de Algemeene Werkstaking en de Revolutie. Redevoering, uitgesproken op het Kongres der Fransche Sociaal-Demokratische Partij, te Parijs gehouden van 3- 8 Dec. 1899 1906, L. de Boer, Amsterdam, 22p.
br Briedé, H.G.W. Nooit meer oorlog! 1931, B. van der Land, Amsterdam, 23p.,
br Brink, J.A.H. van den Priester = Rechter (het Motu Proprio) 1912, J.J. Bos & C°/"De Dageraad", Amsterdam, 16p.,
br Brink, J.A.H. van den Tegen-pausen, Pausen, Renaissance-Pausen. Met aanhangsel: Het verhaal van Pausin Johanna VIII, C.855 tot C. 857 ?, D. Prooper, Koornmarkt 79, Delft
br Brink, M. van de De vrijdenker en de problemen van deze tijd 1945, Vrijdenkersvereniging "De Dageraad", Amsterdam, 32 p.
br Brink, M. van de De vrijdenker in de maalstroom van deze tijd 1947, Vrijdenkersvereniging “De Dageraad”, Amsterdam, 32p.
br Brink, M. van de Strijdend aanvaarden of gelovend berusten 1937?, Vrijdenkers Radio Omroep vereniging, Amsterdam?, 8 p., ongenummerd, rede, niet uitgesproken voor den VRO
br2 Brinton, Maurice Het irrationele in de politiek. Over conditionering, sexuele onderdrukking en het irrationele in de politiek 1986, De Struikrover, Amsterdam, 87p., ingeplakte ill.

Brockway, Fenner & Mullally, Frederic De dood betaalt dividend 1947, Plutarchus, Amsterdam, 270p., hb pocket
A4 Broek, Hans van den & Coumou, Hiskia Geweldloze bestrijding van het imperialisme 1981 (gewijzigde herdruk), SVAG-studies 2, Zwolle, 26p. A4
br Broekhuijs, Willem Terug uit de bak. Geschreven in de Bajus te Groningen 1921, 5e druk (oorspr. 1918), 56p. (hb)
br Brok- Troelstra, H. Ik vraag uw oordeel… betreffende mijn royement uit de S.D.A.P. en mijn reisindrukken uit de Sowjet-Unie 1935, Mulder & Zoon, Amsterdam, 24p.
br Brommert jr., J. "Licht in de Duisternis" (geschreven in de gevangenis) 1917, I.A.M.V., Amsterdam, 12p., voorwoord N. J. C. Schermerhorn

Brongersma, E. Voorproef in Spanje 1919- 1939. Twintig jaar menschelijke kwaadaardigheid 1946, Het Spectrum, Utrecht/ Brussel, 242p. + kaarten, hb

Bros, Lisette e.a. … Of geweld zal worden gebruikt. Repressie in Nederland Jan 1984, 2e druk, de Haktol, Nijmegen, 135p.
rb Brouwer Ancher, A.J.M. De gilden 1933?, BOO, Zandvoort, 226p., hb met stofomslag
brA4 Brouwer, Eelco; Elshout, Dos; Fopma, Klaas & Viëtor, Jaap Lens om lens, krant om krant. Een kroningsweek misleiding met dagbladfoto's zomer 1980, Lont, Amsterdam, 60p.

Brouwer, J. De Spaansche Burgeroorlog. Zijn oorzaken en mogelijke gevolgen 1936, Paul Brandts, Hilversum, 96p.

Brouwer, J. Het mysterie van Spanje. Beschouwend realistische geschiedenis van Spanje 1946, 2e druk, J.M. Meulenhoff, Amsterdam, 244p., hb met stofomslag

Brug, Luuk; van Harten, Marten; Sturm, Johan & Wielenga, Friso Geschiedenis en bevrijding. De bestudering van het verleden in de emancipatiestrijd van nu. 1980, Sjaloom, Nijmegen, 204p.
br2 Bruggen, Gera van der; Vries, Barry de & Bökkerink, Ruud Basisdemocratie, een overlijdensbericht 1982, Eigen uitgave, Nijmegen, 48 p., geill.
br Brugmans, Hk Spanje en de Democratie 1938, Van Gorcum, Assen, 32p., Waakzaamheid tweede reeks Nr. 2

Brugmans, I.J. de arbeidende klasse in nederland in de 19e eeuw (1813-1870) 1959, 4e druk, Het Spectrum, Utrecht/ Antwerpen, Aula 13, 291p., pocket
br Bruijn, Cor De Oorlog. Vertellingen voor oudere kinderen Met pentekeningen van Jan Terwey, ?, M. Beenakker (IAMV?), Amsterdam, 47p. ONVOLLEDIG! pp. 1-14 ontbreken
br Bruin, Cor De Verwoester. Toneelspel in drie bedrijven 1912, Algem. Ned. Geh.-Onthouders-Bond, Scharwoude, 39p.

Bruin, Ger Op socialisten, sluit de rijen! ?, Minerva, Amsterdam, 192p., pocket

Bruintjes, Geert Socialisme in Groningen 1881-1894 1981, Van Gennep, Amsterdam, 151p.
be Brunton, Paul Verborgen wijsheid bij de Yogi's van Voor-Indië ?, 3e druk, "De Spieghel", Amsterdam, 360p., hb
br2 Brusselman, Leen & Thissen, Siebe samenstelling) Bevrijdende economie vanuit een libertair perspectief.Een tussenstand van de discussie over een andere economie uit Buiten de Orde 1994, Vrije Bond, Rotterdam, 55p.
br2 Brusselman, Leen & Thissen, Siebe (redactie en samenstelling) Naar een bevrijdende economie: Illusie of haalbaar ideaal? 1991, Vrije Bond, Rotterdam, 31 p , 21 cm

Buch, Leopold de & Groen, Bob De verbeelding aan de macht. Revolutie in een industriestaat. 1968, A.W. Bruna & Zoon, Utrecht/ Antwerpen, 255p.
rb Büchner, L. Leven en Gezondheid. ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie VI, n° 12, 148p., hb

Büchner, Ludwig De Mensch en zijn plaats in de natuur in het verleden, het heden en de toekomst. 1881, 2e druk, Blomhert & Timmerman, Nijmegen, 354 + 8p., hb
rb Büchner, Ludwig Kracht en stof. Grondtrekken der natuurlijke wereldorde en van de daarop steunende zedeleer ?, 4e druk, BOO, Zandvoort, 234p.
rb Büchner, Ludwig Kracht en stof. Of grondtrekken der natuurlijke wereldorde en van de daarop steunende zedeleer ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie VIII, Nr. 12, 227p., hb

Büchner, Ludwig Kracht en stof. Of grondtrekken der natuurlijke wereldorde en van de daarop steunende zedeleer 1894?; De Dageraad, Amsterdam, 232 + 16p., hb achteraf ingebonden

Buelens, Jan & Wijnen, Denise Anti-autoritair opvoeden. Analyse en kritiek 1974, Boom, Meppel, 85p., pocket
brA4 Buis, Leen; Koppejan, Joop; Termeer, Guus & Toonen, Peter Vredeswerk – Tewerkstelling – Strafwerk Zwartboek, 1979?, Vereniging Dienstweigeraars, Amsterdam, 24p.
br Bulsing- v. Besouw, B. Kerk van Christus, verbreek uw rust! ?, tweede druk, "De Ploeger", Amsterdam, 16p.

Bultsma, Volkert & Van der Tuin, Evert Het Nederlands Syndicalistisch Vakverbond 1923-1940 1980, Anarchistische Uitgaven, Amsterdam, 203p.

Burger, Jan Erik Linkse frontvorming. Samenwerking van revolutionaire socialisten 1914-1918 1983, Van Gennep, Amsterdam, 167p.
br2 Burght, Fike van der Die Moker- en Alarmgroepen bestonden niet om te bestaan als groep. Sociaalanarchistische jeugdbeweging in Nederland 1918-1928 2008, De Pook, Amsterdam, 56p.

Burkom, Frans van & Mulder, Hans Erich Wichman 1890-1929: tussen idealisme en rancune 1983, Centraal Museum, Utrecht, 188p., vierkant formaat
A4 Buro Studium Generale Clara Wichmann. Herdenkingsprogramma september-oktober 1985 1985, Buro Studium Generale, RU Utrecht, 120p. A4
br Bus, G. & Heymans, V. Waarom wij Anarchisten zijn en wat wij willen. Openbaar debat tusschen onzen kameraad G. Bus en den Heer V. Heymans, gewezen professor 1894, De Vrije Groep van Mechelen , Gent, 41p.

Buschman, Marten Tussen revolutie en modernisme. Geschiedenis van het Nationaal Arbeids-Secretariaat in Nederland 1893-1907 1993, Amrit, Den Haag, 143p.
br2 Buschman, Marten Tussen wetenschap en sociaaldemokratie. Enkele kritische opmerkingen over de geschiedschrijving ten aanzien van de vakbeweging rond 1900 1983, De Rode Ploeg, Amsterdam, 24p.
br Buskes jr., J.J. & Heering, G.J. Gij zult niet doodslaan! Het evangelie in oorlogstijd. Getuigenissen 1939, Erven J. Bijleveld, Utrecht, 29p.
br2 Buskes, J.J. & Graaf, J. de Kerk en vrede in het tijdperk van de balans der verschrikking 1964?, "Kerk en Vrede", Amsterdam, 18p.

Bymholt, B. Geschiedenis der Arbeidersbeweging in Nederland 1894, Veenstra & C°, Nijmegen, 736 + 51 + 22p., hb

Bymholt, B. Geschiedenis der Arbeidersbeweging in Nederland (1894) 1975 (oorspr. 1894), Van Gennep, Amsterdam, 2 delen, 809 + 65p.
br Bymholt, B. Waarom zijn er zovelen tegen het Socialisme gekant? 1892, Veenstra & C°, Nijmegen, 15p.
po C3/15 Gevangenisgedichten 1939, S.A.A., Amsterdam, 87p.
br2 Cabo, A. Li Tse's anarchisme Juni 1962, De Vrije, Rotterdam, 47p.
br Calisch, S.M.N. Een zesdaagsch Internationaal Debat. Wat er in de eerste Septemberweek in de Haagsche Lombardstraat voorviel 1872, J.P. Revers, Dordrecht, 87p.

Camacho, Marcelino De Spaanse vakbeweging en de Comisiones Obreras. Gesprekken in de gevangenis 1976, SUA, Amsterdam, 93p., pocket

Campfens, Mies De Nederlandse archieven van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam 1984, Van Gennep, Amsterdam, 294p., met 2 aanvullingen, kopies Tijdschrift voor Sociale geschiedenis, nov 85 en nov 86

Campfens, Mies De Nederlandse archieven van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam 1989, tweede herziene en uitgebreide druk, Stichting Beheer IISG, Amsterdam, 504 + 31p.

Campfens, Mies; Schrevel, Margreet & Tichelman, Fritjof (red.) Op een beteren weg. Schetsen uit de geschiedenis van de arbeidersbeweging. 1985, Van Gennep, Amsterdam, 239p.

Capy, Marcelle En menschen gingen voorbij… ?, J.M. Meulenhoff, Amsterdam, 236p., hb, vertaald door M.J. Premsela
be Carlyle, Thomas Arbeiden en niet vertwijfelen

Carlyle, Thomas De Fransche omwenteling. Een geschiedkundig tafereel 2 delen, ?, 3e druk, J. Rinkes Jr, Arnhem, 385 + 8 & 420p., hb , met een voorwoord van W.J. Hofdijk
an Carlyle, Thomas Heroes, Hero-Worship ?, Chapman & Hali, London, 235p., pocket hb
an Carlyle, Thomas Sartor resartus ?, Chapman & Hali, London, 228p., pocket hb
an Carlyle, Thomas The French Revolution 1893, Chapman & Hali, London, 3 delen, 252 + 4p.; 260 + 4p. & 300 + 4p., pocket hb
brb Carpenter, Edward De Vrouw en hare plaats in een vrije samenleving z.j., De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 28p.,
br Carpentier Alting, J.H. Vrijmetselarij 1915, Hollandia, Baarn, N° LVII, Kerk en Secte, serie VI, n° 8, 46p.
an Carr, E.H. Michael Bakunin 1975 (1937), MacMillan Press, London/ Basingstoke, 501 + 10p., hb
an Carr, E.H. Studies in Revolution 1972, Grosset & Dunlap, New York, 227 + 6p., PLAKKAFT
an Carr, E.H. The Romantic Exiles. A Nineteenth-Century Portrait Gallery 1968, Penguin Books, Harmondsworth, 343p.
an Carr, Edward Hallett The Bolshevik Revolution 1917-1923 1975-1977, Penguin Books, Harmondsworth, Middlesex, 3 delen, 448 + 407 + 596p., pocket PLAKKAFT
an Carter, April Peace Movements. International Protest and World Politics since 1945 1992, Longman, London & New York, 283 + 15p.
rb Case, Jules Gekochte liefde. Parijsche roman ?, De Roode Bibliotheek, Zandvoort, BOO Serie X, Nr. 4, 208p., hb

Casimir, R. Thomas Carlyle 1936, De Arbeiderspers ism V.A.R.A., Amsterdam, 40p.

Cate, Flip ten; Groeneweg, Cor & Pen, Jurjen Barst de bom? Het veranderde gezicht van de radicale vredesbeweging 1985, Jan Mets, Amsterdam, 119p., pocket

Cate, S.H. ten Geheimen van het Vaticaan. Pauselijke Onfeilbaarheid en Het Vaticaansche Concilie ?, August Koster, Amsterdam, 364 + 8p.

Cathrein, Victor Het Socialisme 1915, "Futura", Leiden, 2 delen waarvan 1 in hb achteraf ingebonden, 218 + 13 & 252 + 8p.

Caute, David De linkse traditie in Europa 1966, W. De Haan/ J.M. Meulenhoff, ?, 255p., pocket
brA4 Centrum voor Geweldloze Weerbaarheid Study-kit “Algemene Informatie” map met twee nummers van Centrumnieuws (aug. & sept. 1971) en diverse stencils, Centrum voor Geweldloze Weerbaarheid, Amsterdam
br2 Childs, Roy De permanente strijd: vrijheid tegen macht. Een introductie van de tradities, ideeën en beloften van het libertarisme 1975, Libertarisch boekcentrum, Wageningen, 12 p., ongepagineerd

Chomsky, Noam De Aziatische oorlog. Interventie in Azië en de crisis in Amerika 1971, Van Gennep, Amsterdam, 258p.

Chomsky, Noam De macht van Amerika en de nieuwe mandarijnen 1970, Bruna & Zoon, Utrecht/Antwerpen, 320p.

Chomsky, Noam De verdorven democratie 1992, EPO/ De Papieren Tijger, Berchem/ Breda, 232p.

Chomsky, Noam Intellectuals and the State/ De intellectuelen en de staat: Johan Huizinga-lezing 1977 1978, Het Wereldvenster, Baarn, 79p., PLAKKAFT!

Chorus, Boudewijn als op ons geschoten wordt… Gewapend verzet in de BRD 1978, 2e druk, Stg Pamflet, Groningen, 147p.

Chorus, Boudewijn als op ons geschoten wordt… Gewapend verzet in de BRD 1985, 3e druk, Stg Pamflet, Den Bosch, 149p.

Chorus, Boudewijn & Velden, René van der Gevangenen. De Werkelijkheid Achter De Tralies 1989, A.W. Bruna, Utrecht, 175p., pocket

Chorus, Boudewijn; Houcke, Stan van & Stuart, Heikelien Verrijn De colonne eenmaal in beweging. Oproerpolitie in Nederland 1981, Pamflet, Amsterdam, 132p., pocket

Chotjewitz, Peter O. De bezoekers van de dageraad. Romanfragment 1979, Wereldvenster, Baarn, 147p.

Ciliga, Anton In het land van den grooten leugen. Tien jaren in Sovjet-Rusland 1937?, H. Stam, Haarlem, 320p., hb

Citati, Pietro Tolstoy. Biografie 1990, De Prom, Baarn, 247p. + foto's
be Claes, Ernest De Witte 1946, 60e druk, Wereldbibliotheek, Amsterdam, 231p., hb
br2 Clark, Howard; Crown, Sheryl; Mckee, Angela & Macpherson, Hugh Geweldloze aktie voorbereiden. Toegespitst op akties tegen kernenergie en kernwapens 1986, SVAG, Zwolle, brochure reeks aktieve geweldloosheid nr 4, 88p. (hb)
br2 Clark, John Wat is anarchisme sa [1988], ASO [anarchistisch studenten overleg], Amsterdam, 22 p
rb Clodd, Edward De geschiedenis van den oorspronkelijken mensch. 1919?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie III, n° 6, 159p., hb

Clodd, Edward Mythen en droomen. Eenige bladzijden uit de vroegste geschiedenis van het menschelijk denken 1886, P.N. Van Kampen & Zoon, Amsterdam, 206 + 11p.

Coëlho, Maurice Bernard Bestaan er "normale" menschen? Een populair wetenschappelijke studie 1933?, Confidentia, 's- Gravenhage, Wetenschap en Ontwikkeling n° 3, 61p.
be Coenraads eiland van geluk

Coenraads, Ed. Fakkeldragers 1932, 3e druk, Wereldbibliotheek, My tot verspreiding van goede en goedkope lectuur, Amsterdam, 368p., hb

Cohen, Alexander Een andersdenkende. Samengesteld & ingeleid door Max Nord Meulenhoff pocket 44, Amsterdam, 176p.

Cohen, Alexander In Opstand 1931?, Andries Blitz, Amsterdam, overplakt door sticker: Vereniging Anarchistische Uitgeverij, Amsterdam, 256p., hb

Cohen, Alexander In Opstand 1967 (oorspr. 1931), Van Oorschot, Amsterdam, 232p., met stofomslag

Cohen, Alexander Uiterst links: journalistiek werk 1887 - 1896/ Uiterst rechts: journalistiek werk 1906 - 1920 1980/1981, De Engelbewaarder, Amsterdam, 200p./231p. (twee stuks), PLAKKAFT!

Cohen, Alexander Van Anarchist tot Monarchist 1961, G.A. Van Oorschot, Amsterdam, 2 delen, 350p., in stofomslag

Cohen, Alexander Vijf brieven aan Domela Nieuwenhuis artikel in Tirade, jrg 20, januari 1976, pp. 2 - 25, PLAKKAFT!
br Cohen, J.W.B. (Ned. Herv. Predikant te Dokkum) De boosaardige geesten in het luchtruim. Preek n.a.v luchtbeschermingsoefeningen uitgesproken in de groote kerk te Dokkum op 8 maart 1936 1936, ?, Dokkum, 16 p.

Cohn-Bendit, Dany In de ban van de revolutie: omzien naar de jaren ‘60. 1986, Van Gennep, Amsterdam, 144p.
br Cole, G.D.H. & Mellor, W. Het Gilde-Socialisme ?, Handels-Associatie Libertas, Afdeeling Uitgeverij, Oosterbeek, 32p., + los: pamfletje: Weet U wat productieve associatie is?

Collectief/ Het Radencommunisme: Het Radencommunisme: grondbeginselen van communistische productie en distributie ? (oorspr.1931), serie Manifesten, L.J.C.Boucher, Den Haag, 283p., pocket
br Collem, A. van De soldaten. Een visioen 1927, C.A.J. van Dishoeck, Bussum, 24p,
rb Coltof, S.W. Verzamelde opstellen 1932, BOO, Zandvoort, 208p., hb
br2 Comité 1962 voor de Vrede Instructie boekje 1962, “Comité 1962 voor de vrede”, Amsterdam, 16p. A6

Comité Honderd Jaar Domela in Friesland Domela Nieuwenhuis en de Arbeiderbeweging dec. 1988, nr 18, Bulletin Nederlandse Arbeidersbeweging, 66p., hb achteraf ingebonden
brA4 Comité Waakzaamheid Volkstelling Dokumentatiemap. De volkstelling 1971 en de automatisering 11 jan. 1971, Comité Waakzaamhei Volkstelling, Amsterdam, 58p.
br Communistenbond 'Spartacus' Taak en Wezen van de Nieuwe Partij. Stellingen vastgesteld op de bondsconferentie van de communitenbond 'Spartacus', gehouden in dec. 1945 1946?, Communistenbond “Spartacus”, Amsterdam, 24p.
br2 Communistenbond “Spartacus” Taak en wezen van de nieuwe partij. Stellingen vastgelegd op de bondsconferentie van de communistenbond “Spartacus”, gehouden in dec. 1945 1986, tweede druk, Cosmopolis, Leiden, 36p.

Coninck, Albert de España: Belgen in de internationale brigaden 1972, Frans Masereelfonds, Brussel, 207p., PLAKKAFT!
br2 Constandse, A. L. 120 jaar vrijdenkers beweging. De Dageraad, De Vrije Gedachte Okt. 1976, De Vrije Gedachte, Rotterdam, 16p.
br2 Constandse, A. L. Anarchisme (oorspr. "De Albatros", Den Haag) reprint De As , Moerkapelle, 14p.
br2 Constandse, A. L. Anarchisme 1977, Stichting Burgerschapskunde, S.L. , 36 pag.
br2 Constandse, A. L. Atheïsme. Radio uitzending van vrijdag 24 november 1967. "De Vrije Gedachte" Vrijdenkers Radio Omroep 7p.
br2 Constandse, A. L. Cervantes' Don Quijote. Spel en werkelijkheid overdruk, pp. 46-62
br2 Constandse, A. L. De Godsdienst in de caricatuur. Tekst en teekeningen verzameld door A.L. Constandse ?, "De Albatros", Den Haag, gekopieerde heruitgave, 47p.
br2 Constandse, A. L. De mythe van Jezus Christus ?, (oorspr. 1967, artikel in bundel 'Jezus van Nazaret'), N.G.V.S., Appelscha, 12p.
br2 Constandse, A. L. De mythe van Jezus Christus 1985 (oorspr. 1967, artikel in bundel 'Jezus van Nazaret'), ORA, 1985, 8p.
br2 Constandse, A. L. De paus in Nederland. Een ongewenste gast 1985, derde druk, De Vrije Gedachte, Rotterdam, 33p.
br2 Constandse, A. L. De vrije mens in een leefbare wereld 1974, Stichting Pamflet, Driebergen , 19 pag., met tekeningen en cartoons
br2 Constandse, A. L. Heinrich Heine als dichter en denker reprint 1990 (oorspr. 1928), uitgeverij "Orion", Den Haag, 48p.
br2 Constandse, A. L. Leven op een vulkaan. Pessimisme als bron voor idealisme 1982?, tweede druk, Humanistisch Verbond, Utrecht, 16p.
br2 Constandse, A. L. Ludwig Feuerbach en zijn critiek op het christendom 1951, "De Dageraad", Amsterdam , 38 pag. A6; 16 cm.
br2 Constandse, A. L. Multatuli en Spinoza 1977, Multatuli-Genootschap, Amsterdam, geschriften van het Multatuligenootschap XV, 25 pag., 24 cm.

Constandse, A.L. Achter de schermen van de diplomatie: de achtergronden van de wereldpolitiek sedert 1933 1959, Meulenhoff pocket 49, Amsterdam, 191p.
br Constandse, A.L. Anarchisme 1929, De Albatros, Den Haag, 14p.

Constandse, A.L. Anarchisme van de daad van 1848 tot heden 1969, Kruseman, Den Haag, 191p., hb achteraf ingebonden
br Constandse, A.L. Bellamy, het jaar 2000 en de arbeidersklasse 1936, "De Albatros", Den Haag
br Constandse, A.L. bundel brochures: Christus en de romantiek/ Henrik Ibsen en het derde rijk/ Heinrich Heine als dichter en denker ingebonden, 1927(2x)/ 1928, "Orion", 's-Gravenhage, 48p./ 52p./ 48p., hb

Constandse, A.L. Chroestsjow 1963, Kruseman, Den Haag, 95p., hb

Constandse, A.L. Chroestsjow 1966, 2e herziene druk, serie kopstukken uit de 20ste eeuw 13, Kruseman, Den Haag, 96p.
br Constandse, A.L. Crisis, Oorlog, Revolutie 1932, “De Albatros”, 15p.

Constandse, A.L. Cuba. Dictators en rebellen 1964, J.A. Boom & Zn, Meppel, 267p., hb
rb Constandse, A.L. De autobandieten/ Bonnotgroep 1935, BOO, Zandvoort, 154p., hb
br Constandse, A.L. De Ellende der Religie Strijdschrift tegen "De Middaghoogte" en Dr. A.H. de Hartog, 1923, "Alarm", Den Haag, 20p.
br Constandse, A.L. De godsdienst in de caricatuur ?, N.H. Luigies & Zonen, Rotterdam, 45p., tekst en teekeningen verzameld door A.L. Constandse, met 34 illustraties

Constandse, A.L. De jaren der verleugening: Internationale politiek sinds 1945 1975, uitgeverij Contact, Amsterdam, 240p.
br Constandse, A.L. De Kerkstrijd in Duitsland. Kruis of Hakenkruis 1938?, "De Albatros", Den Haag, 15p.
br Constandse, A.L. De Onzedelijkheid der Christelijke Huwelijksmoraal 1929, De Albatros, Den Haag, 15p.
br Constandse, A.L. De Revolutie die nadert 1931, Verbond van Alarmgroepen "De Hooiboot", Amsterdam, 16p.

Constandse, A.L. De Schande. Roman 1928, De Albatros, Den Haag, 188p., hb
br Constandse, A.L. De waarheid over Rusland 1925, "Alarm", Den Haag, 16p.

Constandse, A.L. De zelfvernietiging van het protestantisme 1926, N.H. Luigis, Rotterdam, 122 + 4p., hb

Constandse, A.L. Dertig Jaar Sowjet-politiek 1947, Uitgeverij Plutarchus, 208p. hb

Constandse, A.L. Dynastie van staal: 150 jaar Krupp. 1961, Meulenhoff, Amsterdam, 189p., pocket
br Constandse, A.L. Europa's Ondergang in Bijgeloof en Fascisme 1934, "De Albatros", Den Haag, 16p.
br Constandse, A.L. Geen Godsdienst.. Wat Dan? Ons antwoord aan de wereldraad der kerken 1948, De Dageraad, Amsterdam, 24p.

Constandse, A.L. Geschiedenis van het humanisme in Nederland 1980, 4e druk, Kruseman, Den Haag, 190p., hb
br Constandse, A.L. God is het Kwaad 1924, "De Dageraad", Rotterdam, 31p.
br Constandse, A.L. God, gezin, gezag 1932, "De Albatros", Den Haag, 15p.
br Constandse, A.L. Godsdienst en socialisme 1926, hfdst. 10 van de "Grondslagen van het Atheïsme", ?, ?, pp.289-320
br Constandse, A.L. Godsdienst en Zedelijkheid. Hoofdstuk 9 van de "Grondslagen van het Atheïsme" 1926, ?, ?, pp. 257-288
br Constandse, A.L. Godsdienst is Opium voor het Volk ?, De Albatros, Den Haag, 15p.

Constandse, A.L. Grondslagen van het anarchisme 1938, F.A.N., Rotterdam, 232p., hb

Constandse, A.L. Grondslagen van het Atheïsme 1926, Luigis & zonen, Amsterdam, 320p., hb
br Constandse, A.L. Hedendaags Bijgeloof: Spiritisme en Theosofie 1929, De Albatros, Den Haag, 32p.
br Constandse, A.L. Heeft Jezus geleefd? 1927?, Alarm, Den Haag, 15p. (tweede ex.: Vrijdenkers-vereeniging “De Dageraad”, afdeeling Amsterdam)
br Constandse, A.L. Het Heilig Jaar: Petrus en Rome 1949, Vrijdenkersvereniging “De Dageraad”, Amsterdam, 18p.

Constandse, A.L. Het lot belooft geen morgenrood: beeld en balans van onze eeuw 1960, Meulenhoff, Amsterdam, 278p., hb en stofomslag
br Constandse, A.L. Het plan van den arbeid een kritiek door A. L. Constandse, 1935?, "De Albatros", Den Haag, 15p.
br Constandse, A.L. Het probleem van de dood 1946?, Vrijdenkersvereniging "De Dageraad", Amsterdam, 12p.
br Constandse, A.L. Huwelijk en Liefde 1926, (hfdst. 6 van Grondslagen van het Atheïsme), ?, pp. 161-192
br Constandse, A.L. Huwelijken worden Gesloten in de Hemel Naar aanleiding van het verboden tooneelspel van W. Hasenclever, 1939?, De Albatros, Den Haag, 13p.

Constandse, A.L. Indo-China: relaas van een tragedie. Feiten over Vietnam Voor het comité Kunstenaars voor Vietnam 1971, De Bezige Bij, Amsterdam, 96p.
br Constandse, A.L. Is de techniek een vloek? 1935?, "De Albatros", Den Haag, 13p.

Constandse, A.L. John F. Kennedy 1965, Kruseman, Den Haag, serie kopstukken uit de twintigste eeuw, 95p., pocket

Constandse, A.L. Josip Broz Tito 1962, serie kopstukken uit de 20ste eeuw, Kruseman, Den Haag, 93p., pocket
br Constandse, A.L. Kan er een God zijn? ?, Vrijdenkersvereeniging Francisco Ferrer, Deurne, 12p. (totaal verschillend van de Nederlandse versie)
br Constandse, A.L. Kan er een God zijn? z.j., "Alarm", Den Haag, 16p.
br Constandse, A.L. Kort Begrip der Vrije Gedachte 1950, Vrijdenkersvereniging “De Dageraad”, Amsterdam, 24p.
br Constandse, A.L. Le Baroque Espagnol et Caldéron de la Barca. Academisch Proefschrift 1951, Jacob van Campen, Amsterdam, 4p., stellingen en inhoudstafel, uitnodiging voor receptie na afloop; met krantenartikel
br Constandse, A.L. Leo Tolstoi als Revolutionnair z.j., "De Albatros", Den Haag, 16p.
br Constandse, A.L. Leven de Dooden? s. a., "De Dageraad", Amsterdam, 19p.
br Constandse, A.L. Ludwig Feuerbach en zijn wijsbegeerte van het atheïsme ?, De Dageraad/ N.H. Luigis & zonen, Rotterdam, 34p.

Constandse, A.L. Mao Tse-toeng 1972, Kruseman, Den Haag, 85p., pocket
br Constandse, A.L. Met Moskou ten oorlog? 1936?, "De Albatros", Den Haag, 32p.
br Constandse, A.L. Modern Bijgeloof 1926, hfdst. 5 van de "Grondslagen van het Atheïsme", ?, ?, pp.129-160
br Constandse, A.L. Multatuli als hervormer. 1887 - 1937 1937, uitgegeven met medewerking van het "Multatuli-Museum" door den schrijver, 14p.
br Constandse, A.L. Multatuli en het sexuele vraagstuk lezing gehouden te Den Haag op 21 febr. 1935, 3p., gecopieerd bij "Musico", Den Haag
br Constandse, A.L. Nederland, God en Oranje 1932?, " De Albatros", Den Haag, 15p., 5 cent
br Constandse, A.L. Rood Fascisme 1937, De Albatros, Den Haag, 24p.

Constandse, A.L. Sexualiteit en Levensleer. De sexuele en politieke psychologie van Dr. W. Reich ?, 'De ploeger”, Amsterdam, 64p., hb
br Constandse, A.L. Sexuele nood en fascisme 1935?, " De Albatros", Den Haag, 14p.
br Constandse, A.L. Socialisme tegenover Godsdienst 1924?, N.H. Luigies & Zonen, Rotterdam, 16p.
br Constandse, A.L. Spinoza en het Atheïsme 1932, De Dageraad, Amsterdam, 16p.
br Constandse, A.L. Spinoza, een onzer geestelijke voorouders 1946?, V.R.O., 8p.
br Constandse, A.L. Van Calvijn tot Colijn 1933?, "De Albatros", Den Haag, 16p.
br Constandse, A.L. Verloren Illusies en Blijvende Idealen 1934?, De Dageraad, Rotterdam, 15p.
br Constandse, A.L. Waarheen gaat Rusland? 1932, "De Albatros", Den Haag, 16p., 24 cm.
br Constandse, A.L. Wat drijft Mussolini? [1935?], "De Albatros", Den Haag, 16p., 21 cm.
br Constandse, A.L. Weg met de Vakorganisaties 1922, H.C. Huber, Rotterdam, 24p.
br Constandse, A.L. Welke partijen zullen Ontwapenen? [1925?], I.A.M.V., Amsterdam, 19p.
br Constandse, A.L. Willem de Zwijger : De Indonesische muiters en de SDAP 1933?, " De Albatros", Den Haag , 19p.

Constandse, Anton Achter de schermen van de diplomatie: de achtergronden van de tweede wereldoorlog en zijn gevolgen

Constandse, Anton Anarchisme van de daad 1978, 5e druk, Pamflet, Groningen, 190p., hb achteraf ingebonden

Constandse, Anton Anarchisme: inspiratie tot vrijheid: essays 1979, Meulenhoff, Amsterdam, 217p.

Constandse, Anton Bevrijding door Verachting. Essays 1976, Meulenhoff, Amsterdam 175p.

Constandse, Anton De Alarmisten, 1918-1933 (politieke teksten, gedichten, essays en tekeningen uit de anarchistische tijdschriften Alarm en Opstand) 1975, Meulenhoff, Amsterdam, 160p.

Constandse, Anton De bron waaruit ik gedronken heb: Herinneringen van een vrijdenker 1985, Meulenhoff, Amsterdam, 149p., hb achteraf ingebonden

Constandse, Anton De derde wereldoorlog, analyse van de voorbereidingen 1980, Pamflet, Amsterdam, 80p.
br2 Constandse, Anton De vrije mens in een leefbare wereld 1974, Stichting Pamflet, Driebergen, 19 p., tekeningen en cartoons, Schriftelijke bewerking van rede uitgesproken op Demonstratief Congres van de Vrije Gedachte te Haarlem 6 mei 1973, onder de titel "Het geestelijk milieubederf en de Vrije Gedachte"

Constandse, Anton Eros - de waan der zinnen: essays 1979 (1977), Meulenhoff, Amsterdam, 168p.

Constandse, Anton Geen morgenrood: beeld en balans van onze eeuw 1975, 2e vermeerderde druk, (oorspr. 1960: Het lot belooft geen morgenrood), Meulenhoff, Amsterdam, 268p.

Constandse, Anton Grondgedachten van het atheïsme herschreven druk 1978, De Vrije Gedachte, Rotterdam, 195p.

Constandse, Anton Grondslagen van het anarchisme 1976, 3e druk (oorspr. 1938), Pamflet, Groningen, 232p.

Constandse, Anton Het Soevereine Ik: Het Individualisme van Lao-tze tot Friedrich Nietzsche 1983, Meulenhoff, Amsterdam, 190p.

Constandse, Anton Het Weerbarstige Woord: essays 1981, Meulenhoff, Amsterdam, 203p.

Constandse, Anton Michael Bakoenin: Russisch Rebel. Een biografie 1980, 3e druk (oorspr. 1948), Pamflet, Amsterdam, 279p.

Constandse, Anton Oranje zonder mythe 1980, Pamflet, Amsterdam, 78p., pocket

Constandse, Anton L. Michael Bakoenin: Russisch rebel, een biografie 1948, Holdert & C°, Amsterdam, 279p., hb + stofomslag
br2 Constandse, Anton; Lehning, Arthur & Jong, Rudolf de Anarchisme: 3 lezingen. Enigzins bewerkte teksten van lezingen voor een Studium Generale van de Katholieke Hogeschool in Tilburg, winter 1975-76 1979, 2e druk, (oorspr. 1976), Bas Moreel, Wageningen, 56p.

Constandse, Anton; Lehning, Arthur; De Jong, Rudolf & Hoebink, Paul cyclus anarchisme 1976, studium generale, Katholieke Hogeschool Tilburg, 84p.

Constandse, Doorman, de Hen & Rogier Kiezen zonder keuze: over parlementaire demokratie 1971, Bruna & Zoon, Utrecht/ Antwerpen, 126p.

Constandse, Heldring & van ‘t Veer Gelijk hebben en krijgen: Commentaren op Nederlands buitenlandse politiek 1962, kwadraatpocket 11, De bezige bij, Amsterdam, 157p.

Constant (Nieuwenhuys) Opstand van de Homo ludens 1969, Paul Brand, Bussum, 148p.

Coomans, Paul; de Jonge, Truike & Nijhof, Erik De Eenheidsvakcentrale (EVC) 1943-1948 1976, H.D. Tjeenk Willink, Groningen, 507 + 13p.
br2 Coördinatie van autonome groepen in Spanje Oproepen uit de gevangenis van Segovia 1981, De Lantaarn, Amsterdam, 103p.
rb Coppée, François De schuldige 1919?; BOO, Zandvoort, 2 delen, serie XIII, nr. 5 & 6, 187 + 183p., hb
scr Corandewal, A.J.A. Old soldiers never die, they just fade away.... Een studie van het anarchisme, zoals het voornamelijk aan het der zestiger, begin zeventiger jaren in Utrecht geleefd heeft Juni 1978, scriptie kandidaatswerkgroep anarchisme, Utrecht, 28 + 3 pagina's, met begeleidende brief, vraag om meer informatie

Corman, Mathieu Afgoden op den brandstapel. Twee zwervers in opstandig Asturië ?, 3e druk, Wereldbibliotheek, Amsterdam - Sloterdijk, 204p., hb
scr Cornelis, Arnold De anarchistische visie op kennis en wetenschap. Tekst van een voordracht, gehouden op uitnodiging ven de afdeling Amsterdam, van de Federatie van Vrije Socialisten in de Brakke Grond, op dinsdag 30 april 1974 16p.
br2 Cornelis, Arnold De Relatie tussen kennis en macht: wetenschap als spiegelprobleem Voordracht te houden aan de Technische Hogeschool te Eindhoven in het kader van een lezingencyclus onder de titel “anarchisme” georganiseerd door Studium Generale op donderdag 27 april 1978, 20.00 uur, 1978, Studium Generale, Eindhoven, 5p. A4 dubbelgeplooid
br Cornelissen, Chr. Het individualisme in de arbeidersbeweging pp. 496- 543, artikel uit "De Jonge Gids", 1902?
br Cornelissen, Christiaan "Directe Actie!" "Zelf doen!". De taktiek van vakvereenigingen en revolutionaire groepen 1904, P.M. Wink, Amersfoort, 16p.
br Cornelissen, Christiaan Het Arbeidsloon, zijn vormen en zijn wetten 1910, H.J.W. Becht, Amsterdam, 70 p., 22 cm

Cornelissen, Christiaan Op weg naar een nieuwe maatschappij. Beginselen en taktiek van den klassenstrijd 1902, H.J.W. Brecht, Amsterdam, 282 + 15p., hb (eerste blad uittreksels recensies ontbreekt)

Cornelissen, Christiaan Theorie der waarde. Kritiek op de theorieën van Rodbertus, Karl Marx, Stanley Jevons en von Böhm-Bawerk 1903, H.J.W. Brecht, Amsterdam, 375 + 12p. (op kaft: J. Emmering, Amsterdam)
br Cornelissen, Christiaan Verzameling van Internationale Brieven voor het Volksdagblad 1906?, I.I. Samson, s Gravenhage, 48p.

Cornelissen, Harmsen & De Jong De taaie rooie rakkers: een documentaire over het socialisme tussen de wereldoorlogen 1965, Ambo, Utrecht, 317p., pocket
A4 Cornelissen, Henk; Holink, Karel e.a; (samenstellers) Sociale bewegingen en staat September 1982, Studium Generale Kreatum, Rijksuniversiteit Utrecht, 255 + 8p. A4
br2 Corporate Europe Observatory Maigalomanie. Multilateraal Akkoord over Investeringen: burgers en milieu op het altaar van de vrije markt 1998, Tegenstroom, Leuven, 64p., lang formaat
rb Coster, Charles de Tijl Uilenspiegel en Lamme Goedzak. Hun vroolijke en roemrijke daden. dec 1930, BOO, Zandvoort, 2 delen, 223 + 259p., hb

Coster, Charles de Uilenspiegel en Lamme Goedzak. In Vlaanderenland en elders 1941, De Arbeiderspers, Amsterdam, 580p., hb

Couvée, D.H. protest per prent. Schoppen tegen heilige huisjes 1971, Commissie voor de Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, vierkant formaat
scr Couvée, Erik; Duin, Jacqueline van & Onstenk, Jeroen Het arbeidersbewustzijn. 19 juni 1973, scriptie in het kader van de so-groep “de nederlandse vakbeweging”, Amsterdam, 71p.
br Cramer, CH.G. Onze Koloniale Politiek 1930, Partijbestuur der S.D.A.P., Amsterdam, 22p., N° 5

Cramer, Pieter (samensteller) Guerilla! Verhalen over onderdrukking en verzet ?, W & L. Boeken, Amsterdam, 448p.
scr Croenendijk, Herben; Harten, Marten van & Marrenga, Ellen Red Scare. Een onderzoek naar de ontwikkeling van anti-communistische ideologie en vijandbeelden in de Verenigde Staten van Amerika, als probleem in theoretische en historische literatuur ?, werkstuk, 117p.
br Croiset, Hijman Van Geloof en Ongeloof z.j., "De Dageraad", Amsterdam, 30p. (hb)
br Croll, C. Afgedrongen van den bodem des Rechts. Toespraak gehouden te Amsterdam, 's-Gravenhage en Rotterdam. Met officieele stukken toegelicht 1886, B. Liebers & C°, Den Haag, 20p.
br Croll, C. Ter Toelichting van mijn uittreden uit de "Sociaal-Democratische Partij". (Een vraag van staatsrecht mede) 1890, eigen uitgave, s-Gravenhage, 42p., derde druk
brk Cüsters, John Casco+ wonen en werken in bedrijfspanden April 1990, Amsterdams Steunpunt Wonen, Amsterdam, 33p. + flyer bewonersgroep Houtkopersburgwal (15.05.1990)
br2 Daalder, Remmelt Onze kandidaat die is geen advokaat. George Oversteegen en de Anti-Stemdwangpartij in de Haarlemse Raad (1927-1930) Overdruk uit Jaarboek 1976 Haerlem, pp.287-296

Daele, Els van De Mokergroep. Hoe de opstandige jeugd in de roerige jaren twintig de libertaire beweging in beroering bracht 2008, De Dolle Hond, Amsterdam, 71p. + los Herman J. Schuurman: Werken is misdaad, 8p.
br Damiani, Gigi Het verhaal van den onbekenden soldaat s.a., De drie maskers, Scheveningen, 14 p, vert Jacq Krul

Damme, B. B. De Spinoza. Populaire bijdrage over zijn LEVEN en LEER 1908, N.H. Luigies, Rotterdam, 107 + 2p., hb achteraf ingebonden
brb Damme, B. De gebroeders Johannes en Adriaan Koerbach. Twee martelaren der vrije gedachte, herdacht 1920, Rotterdam/ "De Roode Bibliotheek", Amsterdam, 32p.
br Damme, B. De geest des opstands of hoog boven de laagte 1914?, Propaganda-Comité van den Ned. Fed. Bond v. Gem.-Werkl., Amsterdam, 56p., hb (achteraf ingebonden)
br Damme, B. De mensch in het oneindige ?, Drukkerij "Nieuw Leven"/ Vrije Socialisten-vereeniging, Den Haag, 16p.
br Damme, B. De roeping van den mensch is mensch te zijn. Natuur, de mensch en zijn samenzijn 1923, "Libertas", Amsterdam, 29p.
br Damme, B. Erasmus. De Voltaire der XVIe Eeuw 1916?, Dageraad's Boekhandel, Amsterdam, 39p.
br Damme, B. Friedrich Nietzsche 1908, J. Bedeaux, Rotterdam, 73p., Rijpe Halmen. Bijeengezocht en verzameld uit de werken van Spinoza, Multatuli en Nietzsche
br Damme, B. Henrik Ibsen in zijne werken voorwoord: N. Schermerhorn, 1913?, J.W. Jonkmans, Amsterdam, 68p.
rb Damme, B. Individu en samenleving of de vrije mensch/ Drie sprookjes ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 103p., hb
br Damme, B. Multatuli als wijsgeer voorwoord: FDN, 1910?, J. Bedeaux, Rotterdam, 54p., hb (achteraf ingebonden)
br Damme, B. Spinoza. Rijpe Halmen, bijeengezocht en verzameld uit de werken van Spinoza, Multatuli en Nietzche 1908, J. Bedeaux, Rotterdam, 64p.
rb Damme, B. Uit Multatuli's nalatenschap. De zaak De Vletter, alsmede de onuitgegeven briefwisseling tusschen Multatuli en den heer Wintgens over koloniale staatkunde ?, BOO, Zandvoort, 126p., hb
br Damme, B. Zaaiende voorwaarts ?, Joh. G. Schipperus, Rotterdam, 72p.
br Damme, B. Hoe de geweldige overwonnen werd en 8 andere sprookjes 1935?, Brochurendepot der IAMV, Piet Rol, Krommenie, 32p., met voorw v N.J.C. Schermerhorn, IAMV brochuren
br Damme, B. Woutertje Pietersen's "Rooverslied" . Blijspel in twee bedrijven naar Multatuli 1925? , Ontspanningsschool Hengelo (O), Hengelo , 16 p, 2e druk
br Däniker, G. Duitsche aanvoering en Duitsche soldaten 1939-1940 ; een zakelijk, critisch oordeel van een Zwitsersch hoofdofficier s.a., , s.l. s.n,, 32 p, onderzoek nr Duitse militaire successen van '39/40

Dankaart, Hans e.a. De oorlog begon in Spanje. Nederlanders in de Spaanse Burgeroorlog 1936-1939 1986, Van Gennep, Amsterdam, 177p.
rb Daudet, Alphonse Sapho. Parijsche zedenroman 1933?, BOO, Zandvoort, 196p., hb met stofomslag
br Dave, Victor Michel Bakoenine en Karl Marx. (De geschiedenis van een laster-kampagne) 1900, J. Sterringa, Amsterdam, 31p.
A4 Davidson, Steef Anarchisme als levenshouding zie Ramaer
br2 Davidson, Steef & Oosterhof, Frans Vrijheid van drukpers. Wat let je? / Steef Davidson ; Handleiding Zeefdruk / Frans Oosterhof 1977, Rotterdamse Kunststichting, Rotterdam , 55 p, 2e druk, geill ; met toevoeging copie Zeefdruk ; heruitgave van 1e druk Enschede: Marktzeventien tgv 'Kijk Uit' Kiezen is een keuze 14/5-19/6 '77, geill
brA4 Davidson, Steef (red) Een verzameling strips betrekking hebbende op Het Studentenmiljeu ?, bijlage van de derde Roeterseiland Snelkrant,
be De geus Geuzengedachten
scr de Groot, A. "De weg tot de kuisheid voert door de nuchterheid" : De Rein Leven Beweging in Nederland, 1901-1930 1983, A. de Groot, Scriptie M.O.-B. Geschiedenis Noordelijke Leergangen, Groningen , 101 p. A4
po De Jong, A.M. De wereldreis van Bulletje en Boonestaak. Een toneelstuk voor kinderen in 3 bedrijven ?, Vink, Alkmaar, 71p.
be De Kadt Europa's toekomst
br2 De Vieze gasten Werk zat! koddige teleurstellingen van een onbepaald aantal dames en heren. Expresselijk samengesteld voor een publiek van werkers en werklozen s.a., De Vieze Gasten, [Gent], 15 p
br2 De Vieze Gasten Zoo is't en niet anders 19xx, De Vieze gasten, Zomergem, 19p.
br De Vrije Gedachte Statuten en huishoudelijk reglement en strijdprogram z.j., De Vrije Gedachte, Rotterdam, , bijvoegsel bij "Rede"
br De Vrije Gedachte Statuten en huishoudelijk reglement en strijdprogramma z.j., De Vrije Gedachte, Rotterdam, 14p., bijvoegsel bij Maandblad "De Vrije Gedachte"
br2 De Vrije Ruisledenaar Een anarchist in het dorp. Een leerstellig caféspel 1981, De Vrije Ruiseledenaar, Ruiselede, 44p.

Debord, Guy De spektakelmaatschappij. 1976 (oorspr. 1967),Wereldvenster Baarn, 139p.
br2 Debord, Guy Voorwoord bij de vierde Italiaanse editie van "La Société du Spectacle" [1984], De Lantaarn, Amsterdam , 19 p
br Dekema, H. Predikt het WARE Evangelie! Open brief aan den commandant van het nationaal reddingsleger Majoor Joh. Voortman in zake zijn pamflet "wat in de plaats van anarchie?" ?, Humanitairen Boekhandel en Uitgeverij, Amsterdam, Humanitaire Bibliotheek N° 3 onder redactie van Henk Eikeboom, 8p.
br2 Dekker, H. Het Anarchisme 1973, De Sikkel, Antwerpen, het open venster nr. 48, 32p., (hb)
br Dekker, Piet Plattelands oorlogsverhindering en socialisme ?, brochurendepot IAMV, 22p.

Dekkers, Frans & Dijksman, Daan 'n Hollandse stadsguerilla. Terugblik op de Rode Jeugd 1998, Balans, Amsterdam, 154p.

Deleuze, Gilles & Guattari, Félix Rhizoom. ?, Spreeuw, Utrecht, 65p.
an Delta Provo (dutch review) autumn 1967, 152p.
br2 Dembski, Peter Anarchos auch anfanglos 2004, Jan Börger-bibliotheek, Moerkapelle (Nl), 15p.
br2 Deming, Barbara Over woede en nieuwe mannen, nieuwe vrouwen : gedachten over geweldloosheid 1986, Stichting Voorlichting Aktieve Geweldloosheid, Zwolle , 31 p., 22 cm., vert. uit het Engels door D.H. Begeman ; eindred. D. H. Begeman ... et al., Brochure Reeks Aktieve Geweldloosheid ; dl. 3, 90-6346-303-0, Vertaling van: On anger ; New men, new women : some thoughts on nonviolence.- Philadelphia, PA : New Society Publishers, 1982.

Denekamp, Paul e.a; (red) Onstuimig maar geduldig. Interviews en biografische schetsen uit de geschiedenis van de PSP 1987, De Bovenbouw, Amsterdam, 256p.

Derks, H.G.M. (samensteller) anatomie van links 1968, Polak & Van Gennep, Amsterdam, 237p.

Derksen, S.C. Hoe leren we de vrede 1971, 4e druk, Wolters-Noordhoff, Groningen, 177p.

Derksen, S.C. Wapenen voor de vrede. Opvoeding, politiek en ons voortbestaan 1981, Thieme , Zutphen, 136p.
A4 Deseyn, Guido De Fakkel. Het anarchisme te Gent in de 19e eeuw 1987, Libertaire Studiegroep, Gent, ca 50p. A4 (hb)

Deshumbert, M. De Zedeleer gegrondvest op de Wetten der Natuur 1913, J. van Loo, Amsterdam, 151p., vrij vertaald uit het Fransch door A.S.H. Booms

Dethier, Hubert & Vandenbossche, Hubert (samenstellers) Woordenboek van Belgische en Nederlandse vrijdenkers. I 1979, Vrije Universitiet Brussel (Centrum voor Studie van de Verlichting), Brussel, 287p.
br Deutsch, Julius De burgeroorlog in Oostenrijk. Beschrijving door mede-strijders en ooggetuigen 1934, De Arbeiderspers, Amsterdam, 79p.

Deutsch, L.G. Zestien jaren in Siberië. Herinneringen van een Russisch Revolutionair. ?, 3e druk, H.A. Wakker, Rotterdam, 411 + 15p, hb

Deville, Gabriël Het Directoire. Geschiedenis van de Fransche Revolutie van Thermidor II tot den staatsgreep van Bonaparte. 1907, S.L. Van Looy, Amsterdam, 2 delen, 376 + 288 + aanhangsel, hb
brA4 Dhawan, Gopinath De struktuur van de geweldloze staat 1978, SVAG, Zwolle, 41p., n° 5 in een serie brochures over Gandhi
rb Dickens, Charles De Nieuwjaarsklokken ?, BOO, Zandvoort, 148p., hb
rb Dickens, Charles De Pickwick Club ?; De Roode Biblioyheek, Zandvoort, serie XI, n° 6 & 7, 267 + 260p., hb
rb Dickens, Charles In Londen en Parijs. Een verhaal uit de fransche revolutie ?, De Roode Bibliotheek, amsterdam, serie IV, n° 6 & 7, 159 + 192p., hb

Dickens, Charles Schetsen ?, 7e druk, Hollandsch Uitgeversfonds, Amsterdam, 291p., hb pocket
rb Dickens, Charles Slechte tijden 1917?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie I, n° 4 & 5, 175 + 156p., hb achteraf ingebonden
A4 Didde, René; Duivenvoorden, Ben e.a. (red) Als het tij keert: Shell en Nederland. Macht & verbeelding 1989, Uitgeverij Ravijn, Amsterdam, 160p. A4 + A3 bijlage: Culemborgsche Courant

Dide, Auguste De Christelijke Legende 1914, J. van Loo, amsterdam, 285p., vrij vertaald uit het Fransch door A.S.H. Booms

Diekerhof, H.J. Een vuile verrader. Krijgsmacht en kerk onderweg bekeken 1966, tweede druk, Ambo, Utrecht, 191p., pocket

Diemer, Willem Na veertig jaar: Berlijnse brieven 1943. Een kleine bijdrage tot de geschiedenis van het verzet in Groningen. Een ego-document ?, Stabo, Groningen, 340p.

Dieren, E. van De Waanzinnige Waereld: een zielkundige ontleding van de huidige socialisten en hunne voorgangers 1919, F. Van Rossen, Amsterdam, 261 + 12p.
brA4 Dietzgen, Josef Het wezen van de menselijke hoofdarbeid ?, “Daad en Gedachte”, Lelystad, 62 + 3p.

Diferee, Hendr. C. Herbert Spencer en zijn tijd ?, Cohen Zonen, Amsterdam, 262p., hb

Dijk, Jan van Vrijheid Vooral 2004, Hilarie, Amsterdam, 103p.
br Dimitrof, Georgi De arbeidersklasse tegen het fascisme 1935, "Amstel", Amsterdam, 96p.

Dimitroff Dimitroff klaagt aan. Brieven en aantekeningen uit de tijd van de gevangenschap en van het Leipziger proces 1935, Nederlandsche Keurboekerij, Amsterdam, 192p., hb
br Dimitroff Rede van Dimitroff in het Rijksdagbrandproces ?, 16p.
br2 Dirkzwager Czn, A. Laus Senectutis. Lof op - en van de ouderdom Aug. 1956, eigen uitgave?, Rotterdam, 32 + 8 losse p.
br Dissel, Th. J. De strijd der arbeidersklasse in Duitsland tegen reactie en fascisme, en vóór de vestiging der Proletarische Revolutie. De taak der Nederlandsche arbeiders November 1923, NAS, Amsterdam, 15p.
br2 diverse auteurs bundel brochures samen ingebonden: 1) Wim Rijsdorp e.a.: Strijdersstemmen: 25 jaar JGOB; 2) JGOB jubileum kongres-kampgids 1912-1937; 3) Martien Paulissen: Jan Vos en zijn makkers; 4) Sediberius Indenhooghe: Kampherinneringen: kampeerweek 1919 Hilversum; 5) Frans Luurtsema: Jeugd in de branding!; 6): Van het Leed van den Alcohol. Verhalen en Schetsen; 7) Henk Meelis: Organisatie (JGOB); 8) Auguste Forel: De Internationale Orde van Goede Tempelieren. Een Maatschappelijke Hervormster; 9) Jacques rees: De giftige internationale. De Internationale van zielevergif 10) H. van Geuns-Godfried: Wij vrouwen; 11) Albert de Jong: Hoe werkt de bloedige internationale.Twee documenten; 12) Bart de Ligt: Het einde van Nederlands Onafhankelijkheid en neutralitiet; 13) Aldous Huxley: Wat zult gij doen?; 14) AH van Kamp: Beschaving zonder Masker: leesproeve; 15) Dirk Boers: De waarheid over het roode kruis; 16) Henry George: vooruitgang en armoede (prospectus, commentaren); 17) Jo de Haas: De laatste mannen in burger...; 18): Simone Weil: Oorlog en revolutie; 19) Grondslagen Vereniging Anarchistische Uitgeverij; 20) zaai Recht en Vrijheid en ge oogst Welvaart en Vrede (brochure n° 4 van de partij Recht en Vrijheid); 21) J.W. de Jongh: Tocht naar Chattam 1667; Henri de Trémin: Fernande Berger van huis en hof verdreven, 1e aflevering
br2 Dobru, R. Dertien galgen. Wat nu? Een arbeidersregering! NPS-PSV-KTPI-HIRASING-PNR plusde vakbeweging! Op één lijst! (Maart 1973) 1973, s.n., s.l. , 22 + 2 p., 23 cm.
be Dohmen menschen aan flarden
an Dolgoff, Sam Fragments, A Memoir 1986, Refract Publications, London, 200p.
an Dolgoff, Sam The Anarchist Collectives 1977, Free Life Editions, New York, 194 + 32p., MISDRUK
an Domela Nieuwenhuis F. Le socialisme en danger 1975, Payot, Paris, 284p. PLAKKAFT
br Domela Nieuwenhuis, F & Cohen Stuart, A.B. Stenografisch verslag van het debat tuschen F. Domela Nieuwenhuis en A.B. Cohen Stuart, gevoerd te Alkmaar, op zondag 11 mei 1884 1884, B. Liebers, Den Haag , 47 p . 19 cm, gift Ge Nabrink
br Domela Nieuwenhuis, F. Aan de Nederlandsche jongelingen ?, “De Wekker”, Amsterdam, 8p. A6
rb Domela Nieuwenhuis, F. De bijbel. Zijn ontstaan en geschiedenis ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie VII, nr. 2, 174p., hb

Domela Nieuwenhuis, F. De Geschiedenis van het Socialisme I, II & III 1901-1902, Van Looy, Amsterdam, 445 + 369 & 412p.
rb Domela Nieuwenhuis, F. De Geschiedenis van het Socialisme. 3 delen ?, De Roode Biblioteek, Amsterdam, 19+ 447, 368 & 412p. hb

Domela Nieuwenhuis, F. De nieuwe plutarchus: Levensbeschrijving van Servetius, Kropotkine, Bakunine, Robert Owen. ?, J.M. Storch, Hilversum/Blaricum, 4 delen in 1 band ingebonden, 108 + 104 + 87 + 104p., hb (achteraf ingebonden?)
rb Domela Nieuwenhuis, F. De nieuwe plutarchus. Levensbeschrijving van Servetus, Kropotkine, Bakunine, Robert Owen ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, uitgaven van J.M. Storch, Blaricum in eigen band, 108 + 104 + 87+ 104p., hb

Domela Nieuwenhuis, F. De normale arbeidsdag 1887-1888, B. Liebers & C°, 5 afleveringen, ca 300p. ONVOLLEDIG!
brb Domela Nieuwenhuis, F. De steunpilaren der hedendaagse en de grondslagen der toekomstige maatschappij 1916, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 64p.
rb Domela Nieuwenhuis, F. De twee groote wetten der natuur 2e druk, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie IV, n° 1, 160p., hb
br Domela Nieuwenhuis, F. De Vrijdenker en zijn Ongeloof 1916, Dageraads-boekhandel, Amsterdam, 16p., tweede vermeerderde druk
br Domela Nieuwenhuis, F. Een historisch Gedenkboek 1900, , , pp. 230-239, uit "De Jonge Gids", 4e jrg , n° 2
brb Domela Nieuwenhuis, F. Een veldtocht tegen het kapitalisme. Bloemlezing uit Recht voor Allen z.j., B.O.O, zandvoort, pp. 1-16, aflevering 1

Domela Nieuwenhuis, F. Een vijf-en-twintigjarige veldtocht tegen het kapitalisme 1904, L. De Boer, Amsterdam, 398 + 415p., hb
rb Domela Nieuwenhuis, F. Enige bijbelteksten. Verklaard en uitgelegd ?, BOO, Zandvoort, 116p., hb achteraf ingebonden

Domela Nieuwenhuis, F. Gedenkboek ter gelegenheid van den 70ste verjaardag, 31 dec. 1916 1916, Maatschappij voor goede en goedkope lectuur, Amsterdam, 188p. hb
rb Domela Nieuwenhuis, F. Gedenkschriften. Zijn leven en werken ?, BOO, Zandvoort, 649p., hb achteraf ingebonden
rb Domela Nieuwenhuis, F. Handboek van den Vrijdenker. ?, BOO, Zandvoort, 208p., hb

Domela Nieuwenhuis, F. Handboek van den Vrijdenker. 1922, Commissie van Uitgave F.D.N.-werken, Rotterdam, 248 + 11p., hb
rb Domela Nieuwenhuis, F. Het bankroet van het marxisme 1915?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 109p., hb aachteraf ingebonden

Domela Nieuwenhuis, F. Het boek der koningen/ het tweede boek der koningen 1892, J Hoekstra, 's-Gravenhage, 64 + 81p., hb achteraf ingebonden
rb Domela Nieuwenhuis, F. Het erfdeel der vrijdenkers 1917?; De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie I, n° 10, 111p., hb

Domela Nieuwenhuis, F. Het Gulden Boekje der Vrijheid, verzameld uit Multatuli ?, "Nieuw Leven", Den Haag, 71p., hb achteraf ingebonden
br Domela Nieuwenhuis, F. Het Internationaal Kongres te London in 1896 Overgedrukt uit "Van Nu en Starks" dec 1896-jan 1897, 32p., hb
br Domela Nieuwenhuis, F. Het Kommunisme en de Officiëele Wetenschap. Een Weer- en Verweerschrift met Inleiding over de houding van "Vragen des Tijds" 1883, Liebers & C°, Den Haag, 112p.
rb Domela Nieuwenhuis, F. Het leven van Jezus. Een historisch-kritische beschouwing ter ontwikkeling van de arbeidende klasse 1917, 2e druk, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 88p., hb
rb Domela Nieuwenhuis, F. Het leven van Jezus. Mijn afscheid van de kerk 1931, BOO, Zandvoort, 180p., hb

Domela Nieuwenhuis, F. Het Parlementarisme in zijn wezen en toepassing 1906, W.Sligting, Amsterdam, 150p., hb achteraf ingebonden
rb Domela Nieuwenhuis, F. Het Parlementarisme in zijn wezen en toepassing 1921?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie V, n° 12, 120p., hb
br Domela Nieuwenhuis, F. Het Tweede Boek der Koningen II. 1892, J. Hoekstra, s-Gravenhage, 80p.
br Domela Nieuwenhuis, F. Hoe ons land geregeerd wordt op papier en in de werkelijkheid 1885, Liebers & C°, s-Gravenhage, 105p., eerste druk
br Domela Nieuwenhuis, F. Hoe ons land geregeerd wordt op papier en in de werkelijkheid 1891, Liebers & C°, s-Gravenhage, 112p., vierde druk, nieuw bijgewerkte uitgave
rb Domela Nieuwenhuis, F. Hoe ons land geregeerd wordt op papier en in werkelijkheid 5e druk, nieuwe bijgewerkte uitgave, G. Rijnders, Amsterdam, 119p., hb
rb Domela Nieuwenhuis, F. Jean Paul Marat: 1743 - 1793 ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie I, n° 8, 175p. Hb

Domela Nieuwenhuis, F. Le socialisme en danger 1897, Stock, Paris, 321+ 11p.; hb
rb Domela Nieuwenhuis, F. Louise Michel 1919?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie III, n° 10, 121p., hb
rb Domela Nieuwenhuis, F. Maarten Luther, zijn leven en werken (10 november 1483 - 18 februari 1546) ?, B.O.O., tweede serie, n° 6, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 141p., hb
br Domela Nieuwenhuis, F. Michaël Servetius ?, J.M. Storch, Hilversum, 104p.
br Domela Nieuwenhuis, F. Mijn Afscheid van de Kerk. Twee Toespraken. I. Uiteenzetting van beginselen. II. Afscheidsrede 1894, "Excelsior", Amsterdam, 36p.
rb Domela Nieuwenhuis, F. Peter Kropotkine: van Prins tot Anarchist 1922?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie VI, nr. 4, 160p., hb

Domela Nieuwenhuis, F. Schetsen en tafreelen uit de Fransche Revolutie van 1789 1889, B. Liebers & C°, 's-Gravenhage, 199p., hb <A4, achteraf ingebonden?
rb Domela Nieuwenhuis, F. Typen. Karakterstudies. ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie VIII, n° 4 & 5, 128+204p., hb
rb Domela Nieuwenhuis, F. Van Christen tot anarchist. Gedenkschriften van F. Domela Nieuwenhuis. ?, 4e druk, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 398p. A4, hb

Domela Nieuwenhuis, F. Van Christen tot anarchist. Gedenkschriften van F. Domela Nieuwenhuis. ?, 2e druk, Van Holkema & Warendorf, Amsterdam, 600p., groot formaat, hb

Domela Nieuwenhuis, F. Van Christen tot anarchist. Gedenkschriften van F. Domela Nieuwenhuis. 1910?, Van Holkema & Warendorf, Amsterdam, 600p., groot formaat, hb
rb Domela Nieuwenhuis, F. Vertellingen voor het volk 1921, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 160p. , hb

Domela Nieuwenhuis, F. Vertellingen voor het volk 1977, Anarchistisch Kollektief Utrecht, 151p.

Domela Nieuwenhuis, F. Vertellingen voor het volk I. 1903, Wink, Gorinchem, 158p., hb
br Domela Nieuwenhuis, F. Vliegende blaadjes: nrs 5, 7-10, 12, 15-17, 18 (twee drukken), 19-25, 27, 28 Amsterdam/ Hilversum
rb Domela Nieuwenhuis, F. Vredesstemmen. Kant - Laveleye - Tolstoi - Letourneau - Novicow - Guy de Maupassant en anderen. ?, B.O.O, Zandvoort, 172p., hb

Domela Nieuwenhuis, F. Vredesstemmen. Kant - Laveleye - Tolstoi - Letourneau - Novicow - Guy de Maupassant en anderen. 1899, Van Looy, Amsterdam, 151p., hb achteraf ingebonden
brb Domela Nieuwenhuis, F. "Als ge vrede wilt"... ; (met bijdrage van E. Koster) 1916, Roode Bibliotheek, B.O.O., Amsterdam , 15 p., 23 cm., Gift Ge Nabrink. Tevens opgenomen een gedicht van E. Koster: Ik bracht mijn kind niet groot voor de soldaten.
br Domela Nieuwenhuis, F. "Generaal" Booth van het heilsleger en zijn "plan" 1891, J.A. Fortuyn, Amsterdam , 78 p., 23 cm., Gift Ge Nabrink
br Domela Nieuwenhuis, F. Algemeen stemrecht in beginsel en toepassing [1885], B. Liebers, 's-Gravenhage , 29p., 22 cm., Oorspronkelijke uitgave in 1880. Gift Ge Nabrink
br Domela Nieuwenhuis, F. Autoritair en Libertair Socialisme 1897, Ph. Oudkerk, Amsterrdam, 96p.
br Domela Nieuwenhuis, F. Briefwisseling met Karl Marx en Friedrich Engels 1935, C.P.H., Amsterdam , 18 p., 22,5 cm., in Kommunisme, maandschrift voor Marxistisch Leninistische theorie en praktijk
br Domela Nieuwenhuis, F. Brood en vrijheid voor allen! 1892, B. Liebers & C°, 's-Gravenhage , 23 p., 21 cm., Gift Ge Nabrink Op de omslag met pen vermeldt: door F.D.N.
br Domela Nieuwenhuis, F. De Algemeene Werkstaking van 1903, wat zij was en wat zij ons leert : Eene Beschouwing over de Aprilbeweging [1903], L. De Boer, Amsterdam , 24 p., 20 cm., Gift Ge Nabrink
br Domela Nieuwenhuis, F. De Bijbel, zijn ontstaan en zijn geschiedenis: eene historisch-kritische verhandeling ter ontwikkeling van het arbeidende volk 1893, J. Hoekstra, Amsterdam , 68 p., tab., 20 cm., Gift Ge Nabrink
br Domela Nieuwenhuis, F. De Demetriustype, of, De belangzuchtige. Een voordracht [18??], s.n., S.l. , 16 pag., 20 cm., voordracht gift Ge Nabrink
br Domela Nieuwenhuis, F. De demokratie en de Financiers, de werkelijke Meesters der wereld. In verkorten vorm bewerkt naar het Fransch van Francis Delaisi. door [1912], W ten Hoorn , Reguliersdwarsstraat 83, Amsterdam, 72 p, legaat Ge Nabrink
br Domela Nieuwenhuis, F. De Gamaliëltype, of, De verstandige raadgever. Een voordracht [18?], s.n., s.l. , 16 p., 20 cm., Voordracht
br Domela Nieuwenhuis, F. De Internationale (1864-1914) [1914], Vrije Socialisten-vereenigingen en Prop. Clubs, Amsterdam , 71 p., foto's, 22 cm., Gift Ge Nabrink
br Domela Nieuwenhuis, F. De Jezustype, of, De man van overtuiging. Een voordracht [18XX?], [Liebers], ['s-Gravenhage] , 16 p., 21 cm., Gift Ge Nabrink
br Domela Nieuwenhuis, F. De Kommune van Parijs [1909], Ontspanningsschool Haarlemmerpoort en omstreken, Amsterdam , 40 p. , 13 x 11 cm., Kinder-bibliotheek ; Nr. 3, Gift Ge Nabrink
br Domela Nieuwenhuis, F. De libertaire opvoeding: voordracht, gehouden te Parijs in het jaar 1899 1904?, L. De Boer, Amsterdam , 16 pag., 21 cm., gift Ge Nabrink
br Domela Nieuwenhuis, F. De oorlog en de opvoeding sa [1916], Int Bond voor Rationalistische Opvoeding van het kind, Sl, 16p., gift Ge Nabrink
br Domela Nieuwenhuis, F. De Petrustype, of, De zwakke. Een voordracht [1888], Vereeniging ter bevordering der Vrije Gedachte, 's-Gravenhage , 16 pag., 20 cm., 2e druk [1988], voordracht gift Ge Nabrink
br Domela Nieuwenhuis, F. De Pilatustype, of, De twijfelaar. Een voordracht [1888], [Liebers], ['s-Gravenhage] , 19 p., 20 cm., 2e druk, Gift Ge Nabrink
br Domela Nieuwenhuis, F. De Pilatustype, of, De twijfelaar. voordracht 1884, Liebers, s-Gravenhage, 19p.
br Domela Nieuwenhuis, F. De revolutionaire dr. A. Kuyper contra den reaktionairen minister Kuyper , L. De Boer, Amsterdam, 24p., tweede druk
br Domela Nieuwenhuis, F. De revolutionaire dr. A. Kuyper contra den reaktionairen minister Kuyper [1903?], 2e druk, L. De Boer, Amsterdam, 24 pag., 21 cm., gift Ge Nabrink
br Domela Nieuwenhuis, F. De roeping van den mensch is... mensch te zijn. Voordracht gehouden te Amsterdam en's-Gravenhage [1912], De Dageraad; J.J. Bos & C°, Amsterdam , 30 pag., 22 cm., Voordracht gehouden te Amsterdam en 's Gravenhage gift Ge Nabrink
br Domela Nieuwenhuis, F. De Samueltype, of, De republikein. Een voordracht [18??], [Liebers], ['s-Gravenhage] , 16 pag., 21 cm., gift Ge Nabrink
br Domela Nieuwenhuis, F. De Simonstype, of, De ijveraar. Een voordracht [18XX?], [Liebers], ['s-Gravenhage] , 18 p., 21 cm., Gift Ge Nabrink
brb Domela Nieuwenhuis, F. De steunpilaren der hedendaagsche en de grondslagen der toekomstige maatschappij 1916, De Roode Bibliotheek, Amsterdam , 64 p., 24 cm.
br Domela Nieuwenhuis, F. De verkiezingszwendel [1924?], Vrije Socialisten Groep Amsterdam, Amsterdam , 4 pag., 24 cm.
br Domela Nieuwenhuis, F. De Vredebond [1871], [G.L. Funke], [Amsterdam] , 30 pag., 20 cm., bibliotheek van volksvoordrachten. 2e reeks; no. 4, gift Ge Nabrink
br Domela Nieuwenhuis, F. De vrijdenker en zijn ongeloof 1913?, De Dageraad; J.J. Bos & C°, Amsterdam , 15 pag., 22 cm., er is ook een tweede exemplaar aanwezig: 2e verm. dr. Dageraad, 1916, 16 pag. 20 cm.; beide exemplaren zijn een gift van Ge Nabrink
br Domela Nieuwenhuis, F. De werkloosheid, het "teeken des tijds" 1895, Ph. Oudkerk, Amsterdam , 16 pag., 24 cm., gift Ge Nabrink tweede exemplaar aanwezig: Gorinchem : Wink, 1902
br Domela Nieuwenhuis, F. De werkloosheid, het "teeken des tijds" 1902, P.M. Wink, Gorinchem, 16p.
br Domela Nieuwenhuis, F. Een eenige preek 1905, Ontwaking, Antwerpen [etc.] , 19 p., 22 cm., Overdruk uit Ontwaking. Gift Ge Nabrink.
br Domela Nieuwenhuis, F. Een galerij van bijbelsche personen (ter leering en navolging voorgehouden) 1924, J. van Loo, Amsterdam , 22 p., 20 cm., 2e druk
br Domela Nieuwenhuis, F. Een galerij van Bijbelsche personen: ter leering en navolging voorgehouden 1919, Van Loo, Amsterdam , 22 p., 21 cm., Gift Ge Nabrink
br Domela Nieuwenhuis, F. Een nieuw leven van Jezus : een historisch-kritische studie 1876, E.J. Brill, Leiden , 69 p ; h 20 cm, gift Ge Nabrink
br Domela Nieuwenhuis, F. Een nieuw tijdschrift? 1910, J.M. Storch/ 't Kersouwken, Hilversum/ Antwerpen, p 4-7, Uit: De spiegel van den vooruitgang nr 1 (15 jan 1910) jrg 1, gift Ge Nabrink
br Domela Nieuwenhuis, F. Een tentoonstelling van kerstvieringen [1913], J.J. Bos & C°, Amsterdam , 16 pag.; 24 cm., gift Ge Nabrink
br Domela Nieuwenhuis, F. Een tentoonstelling van Paaschvieringen [1883?], s.n., s.l. , 16 pag.; 26 cm., overdruk uit De Dageraad, maart 1883 gift Ge Nabrink
br Domela Nieuwenhuis, F. Een tentoonstelling van Paaschvieringen [1914], J.J. Bos & C°, Amsterdam , 16 p. 25 cm., tweede druk, gift Ge Nabrink
br Domela Nieuwenhuis, F. Een tentoonstelling van Pinkstervieringen [1914?], W. Ten Hoorn, Amsterdam , 15 pag.; 23 cm., gift Ge Nabrink
br Domela Nieuwenhuis, F. Een vraagstuk van internationaal belang [1870], s.n., s.l. , 13 pag., 22 cm., overdruk uit Onze Tijd gift Ge Nabrink
br Domela Nieuwenhuis, F. Elisée Reclus 1905, Ontwaking, Antwerpen en Amsterdam, 15 p., foto, 20 cm., Overdruk uit Ontwaking Gift Ge Nabrink
br Domela Nieuwenhuis, F. Ferrer [1909], [Ontspanningsschool "Haarlemmerpoort en omstreken"], [Amsterdam] , 24 p., 13 x 11 cm., Kinderbibliotheek ; nr. 2, Gift Ge Nabrink
br Domela Nieuwenhuis, F. Geheel-Onthouding en Socialisme [1897], Joh. J. Lodewijk, Amsterdam , 6 p., 22 cm., Geheel-onthoudersgeschriften ; No. 1, Pagina's in verkeerde volgorde ingebonden.
br Domela Nieuwenhuis, F. Het anarchisme van de daad 1900, s.n., s.l. , p. 317-325, 24 cm., Art. oorspr. uitg. in De Jonge Gids, jrg. 4, no. 3, februari 1900. Gift Ge Nabrink. Recensie over het proefschrift van Mr. F.B. Enthoven, Studie over het anarchisme van de daad, verschenen bij Scheltema & Holkema te Amsterdam.
br Domela Nieuwenhuis, F. Het dorre geraamte van 'n mooi boek uit: De Jonge Gids, 4e jrg. N°5, aug. 1906, pp. 587-600
br Domela Nieuwenhuis, F. Het leven van Jezus: een historisch-kritische beschouwing ter ontwikkeling van de arbeidende klasse 1894, Ph. Oudkerk, Amsterdam , 92 p., 19 cm., Gift Ge Nabrink
br Domela Nieuwenhuis, F. Het monisme of de eenheidsleer : voordracht gehouden in den winter van 1905 in de vereniging "De Dageraad" te Amsterdam 1905, L.J. Vermeer , Amsterdam , 32 p., 21 cm., Gift Ge Nabrink.
br Domela Nieuwenhuis, F. Het vredesboekje [1914], J. Van Loo, Amsterdam , 70 pag., 15 cm., gift Ge Nabrink
br Domela Nieuwenhuis, F. In dit teeken zult gij overwinnen! aan de produktieve arbeiders [1907], s.n., s.l. , 16 p., 20 cm., Gift Ge Nabrink (2 exemplaren)
br Domela Nieuwenhuis, F. Is het atheisme onwetenschappelijk? [1896], "De Dageraad", Amsterdam , 12 p., 19 cm., Gift Ge Nabrink
br Domela Nieuwenhuis, F. Is het atheisme onzedelijk? 1896?, , , 16p.
br Domela Nieuwenhuis, F. Is het atheisme onzedelijk? 1927, Dageraad, Amsterdam , 16 p., 20 cm., Gift Ge Nabrink
br Domela Nieuwenhuis, F. Luther's verhouding tot de boeren in de 16e eeuw [1889/1890], [Dageraad?], S.l. , p. 22-38, 145-162, 273-289, 365-377 , 22 cm., Afl. uit De Dageraad, jrg. 1889-1890. Gift Ge Nabrink
br Domela Nieuwenhuis, F. Michaël Bakunine. 1814-1876, met portet ?, J.M. Storch, Blaricum, De Nieuwe Plutarchus. IV, 104p.
br Domela Nieuwenhuis, F. Mijn afscheid van de kerk: twee toespraken, I. Uiteenzetting van beginselen, II. Afscheidrede 1886, B. Liebers & C°, Den Haag , 36p.
br Domela Nieuwenhuis, F. Mijn afscheid van de kerk: twee toespraken, I. Uiteenzetting van beginselen, II. Afscheidrede 1912, J. Bevelander, Den Haag , 32 pag., 20 cm., achtste druk, gift Ge Nabrink tweede exemplaar: 8e druk, Bevelander, 1912, gift Ge Nabrink
br Domela Nieuwenhuis, F. Mijn afscheidsgroet aan de arbeiders 1887, B. Liebers, 's [Graven]hage , 20p.; h 20 cm, Gift Ge Nabrink
br Domela Nieuwenhuis, F. Multatuli als ketter bij uitnemendheid 1910, sn, Hilversum, 32 p ; h 21 cm, 2e druk, Gift Ge Nabrink
br Domela Nieuwenhuis, F. Multatuli als ketter bij uitnemendheid sa [1909], 1e druk, sn, Enschede, 32 p ; h 21 cm, Gift Ge Nabrink
br Domela Nieuwenhuis, F. Oorlog aan den oorlog: rapport over het militarisme en de houding van anarchisten en revolutionaire socialisten in geval van oorlog tusschen de naties onderling, opgemaakt voor het verboden kongres te Parijs in het jaar 1900 1901, sn, Amsterdam, 24p 2 bl ; tab ; h 24 cm, Gift Ge Nabrink
brb Domela Nieuwenhuis, F. Prins Willem I van Oranje : Vader des Vaderlands, Grondlegger der Oranje-Dinastie s.a., B.O.O., Zandvoort , 14 pag., 18 cm., gift Ge Nabrink
br Domela Nieuwenhuis, F. Robert Owen als kinder- en menschenvriend (+ met een voorwoord van J. Goubitz) [1908], Ontspanningscholen, Amsterdam; Haarlem , 16 pag., 19 cm., gift Ge Nabrink
br Domela Nieuwenhuis, F. Staatspensionering. Een waarschuwend woord aan de Arbeiders 1897?, overgenomen uit "Recht voor Allen", 8p.
br Domela Nieuwenhuis, F. Vrijheid-blijheid! [1881], W.C. De Graaff, Haarlem , 44 pag., 23 cm., gift Ge Nabrink
br Domela Nieuwenhuis, F. Wat beteekent de militaire dienstweigering. Rede gehouden in 1893 voor den Soc.- Dem. Militairenbond 1918, C. Bonnet, Leeuwarden , 8 pag., 20 cm., voorwoord C. Bonnet. Nieuwe uitgave, gift Ge Nabrink
br Domela Nieuwenhuis, F. Wat is de toekomst onzer middenklasse? : een waarschuwend woord 1891, Liebers & C°, 's-Gravenhage , 16 pag., 20 cm., gift Ge Nabrink
br Domela Nieuwenhuis, F. Weg met alle tirannen! : De pyramide der tirannie voor 't volk aanschouwelijk voorgesteld [1900], Excelsior?, Amsterdam?, 16 pag., gift Ge Nabrink tweede exemplaar aanwezig: [1e druk?], Amsterdam : Grootendorst, [1895]. 32 pag., 18 cm, gift Ge Nabrink
br Domela Nieuwenhuis, F. Weg met alle tirannen! : De pyramide der tyrannie voor 't volk aanschouwelijk voorgesteld 1895?, A. Grootendorst & W. Kunst, Amsterdam, 32p.
br Domela Nieuwenhuis, F. Wetenswaardigheden. Goethe als vorstenknecht [1910], [Storch] [etc.], [Hilversum] [etc.] , p. 20-24 ; 22 cm., Uit: De spiegel van den vooruitgang.- nr. 1 (15 jan. 1910) jrg. 1
br2 Domela Nieuwenhuis, F. / Gustavo, Soledad La Educación Libertaria/ El Sindicalismo y la Anarquia, Politica y Sociologia Agosto de 1988, Madre Tierra, Móstoles, 32p.
br Domela Nieuwenhuis, F. & Leeuwen, J. van Anarchisme: pro F. Domela Nieuwenhuis te Hilversum, contra Dr. J. van Leeuwen te Schiedam 1909, Hollandia, Baarn, 32 p.; 23 cm, Pro en contra; serie V; No 2
br Domela Nieuwenhuis, F. & Gorter, H. Debat tusschen F. Domela Nieuwenhuis en H. Gorter, over Sociaal- Demokratie of Anarchisme, gehouden te Enschedé op 8 October 1904 / voorw Twentsche Federatie der SDAP [1904], "De Nieuwe Tijd", Enschedè , 31 p., gift Ge Nabrink
br2 Donkersloot, N.A. Is de derde weg de gevaarlijkste? Rede gehouden op de bijeenkomst van de Landelijke Onafhankelijke Contactcommissie voor Vredeswerk in Bellevue te Amsterdam op 27 november 1956, 16p.
brA4 Doolaard, A. den Zelfbescherming door kernontwapening. Rede gehouden op de demonstratieve massa – meeting in de Nieuwe RAI te Amsterdam op 11 november 1961 1968?, Stencildruk ITB, Amsterdam, 7p.

Dooren, Sander van e.a. Werk in eigen bedrijf. Een inventarisatie van gedemokratiseerde bedrijven in Nederland 1979, 2e druk, Coöp. Drukkerij en uitgeverij P.E.T., Amsterdam, 131p.

Dooren, W. van & Constandse, A.L. Atheïsme, Humanisme, Socialisme 1975, Agon Elsevier, Amsterdam/ Brussel, 152p.
wo Doorn, Boud van Vught. 13 maanden concentratiekamp 1945, A.G. Schoonderbeek, Laren, 156p.
scr Doorn, Herman van; Haan, Hein de; Krol, Guus; Marel, Arie van der; Peperstraten, Frans van & Steegh, Fred Het revisionisme in de Iie internationale Juli 1979, scriptie in het kader van “Filosofie en Samenleving', 51p.

Döring, Fritz Vertrapt zaaisel ?, A.G. Schoonderbeek, Laren (Gooi), 47p., hb (geheelonthouders) achteraf ingebonden
br Dorp, P. van & Schutjes, Henrik Aanval door P. van Dorp, Roomsch priester met Verweer door Henrik Schutjes, Vrijdenker red. weekbl. "De Dageraad" 1912, Weekblad "De Dageraad", Amsterdam, 40p.
be Dostojewski Doodenhuis
rb Dostojewski, F.M. Getrouwd! ?, BOO, Zandvoort, 194p., hb

Dostojewski, F.M. Politieke geschriften ?, Johannes Müller, Amsterdam, 292p., hb achteraf ingebonden
br2 Douwes, David & Nobbe, Sibrand De Vuile Was van De Kleine Aarde 1985, De Nieuwe Aarde, 's Hertogenbosch , 32 pag., geill., kritiek van de samenstellers op De Kleine Aarde n.a.v. een binnen deze vereniging gepleegde 'antroposofische coup'
brk Draaisma, Jaap Erfpacht en kraken December 1985, Stichting Ideële Kamerbemiddeling en Huisvesting, Amsterdam, 24p. A5
an Drachkovitch, Milorad (ed.) The Revolutionary Internationals, 1864-1943 1968, Stanford University Press, Stanford, CA, 256 + 15p., PLAKKAFT!
rb Draper, John William De worsteling tussen godsdienst en wetenschap 1917?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, Serie I, n° 2 & 3?, 176 + 184p, hb.

Dreiser, Theodore Een Amerikaanse tragedie. Roman 1938, De Arbeiderspers, Amsterdam, 650p., hb, vertaling van J.W.F. Werumeus Buning
br Dretsma, M. A. Hoe wensen wij de school? : Een stem uit de ouderwereld 1946, "Het Oosten", Almelo , 95 pag., 23 cm., Problemen van deze tijd; no. 6

Drijkoningen, F. & Fontijn, J. Historische Avantgarde. Programmatische teksten van het Italiaans futurisme, het Rusisch futurisme, Dada, het constructivisme, het surrealisme, het Tsjechisch Poëtisme 1991, Huis aan de Drie Grachten, Amsterdam, 439p., met medewerking van M. Grygar, P. De Meijer, H. Würzner
an Drinnon, Richard Rebel in Paradise: A Biography of Emma Goldman 1982 (1961), University of Chicago Press, Chicago & London, 349 + 15p.
br Drop, W. Roomsch-katholiek solidarisme in theorie en practijk 1926, NVV, Amsterdam, 32p.
be Duhamel Het bezit van de wereld
be Duhamel Toekomst
be Duhamel Twee mannen

Dullaart, P. Op onze weg zijn rozen schaars gespreid: De Arnhemse anarchisten 1894-1903 1982, Bosbespers, Oosterbeek, 87p.

Dumur, Louis De slachter van Verdun. Anti-oorlogsroman ?, Delko, Amsterdam, 408p., hb

Dumur, Louis Nach Paris! Anti-oorlogsroman ?, Delko, Amsterdam, 356p.
br2 Dungen, Peter van den; Noordegraaf, Herman & Robben, Wim Bart de Ligt (1883 – 1938), vredes-aktivist en vredes-onderzoeker 3 september 1988, SVAG-Algemeen A8, SVAG/ Bart de Ligt-Fonds, Zwolle/ Boxtel, 51p.

Duprat, Jeanne Van oorlog en vrede Inl. B. de Ligt, 1932, Servire, Den Haag, Bevrijding reeks n° 1, 59p.

Duyn, Roel van De boodschap van een wijze kabouter: een beschouwing over het fil. en pol. werk van Peter Kropotkin, in verband met de huidige keuze tussen katastrofe en kabouterstad. 1969 (4e druk 1970), Kritische Bibliotheek, Meulenhoff, Amsterdam, 96p.

Duyn, Roel van En tranen 1976, Meulenhoff, Amsterdam, 152p., pocket, PLAKKAFT!

Duyn, Roel van energieboekje. Over de energie-krisis en de oplossing daarvan door een alternatieve technologie. 1972, Bert Bakker, Den Haag, 111p., pocket, Witte ooievaar 1, met een artikel van Bart Edel en Jan v.d. Zwaag

Duyn, Roel van Het witte gevaar: een vademekum voor provoos 1967, Meulenhoff, Amsterdam, 215p.

Duyn, Roel van Het wonder van Amsterdam 1974, Meulenhoff, Amsterdam, 48p. A4

Duyn, Roel van Panies dagboek 1972 (1971), Meulenhoff, Amsterdam, 224p.

Duyn, Roel van Provo: de Geschiedenis van de provotarische beweging 1965-1967 1985, Meulenhoff, Amsterdam, 247p. A4

Duyn, Roel van Schuldbekentenis van een ambassadeur. Nota's, beschouwingen en vragen van een ambassaduer van Oranje-vrijstaat in de Amsterdamse gemeenteraad 1971, Meulenhoff, Amsterdam, 192p.

Duyn, Roel van Zweet. Een soldatenroman 1973, meulenhoff, Amsterdam, 159p.
br2 Duyn, Roel van Miss Blanche en de moppesdiamanten, een moralisties manifest eind oktober 1967, Unit, s.l. , 13 pag., 20 cm.
A4 Duyvendak, Jan Willem & Huizen, Rob van Nieuwe sociale bewegingen in Nederland. Een onderzoek naar de kraakbeweging, de verdesbeweging en de anti-kernenergiebeweging 1983, SVAG-studies 16, SVAG, Zwolle, 149p. A4
scr Ebbes, Peter Jo de Haas, 1897-1945. Uit het leven van een propagandist voor de anti-militaristische- socialistische- en vrije gedachte 1984, doctoraalscriptie RijksUniversiteit Groningen, 138p. (hb)
scr Ebbes, Peter Jo de Haas: uit het leven van een propagandist voor de anti-militaristische, socialistische en vrije gedachte 1984, doctoraalscriptie, RU Groningen, 138p. A4, hb

Ebert, Theodor Geweldloze opstand. Alternatief voor burgeroorlog 1969?, VU Berlijn, 231p.
br Eeden, Fred. Van Stenografisch Verslag van de Rede van Dr. Fred. Van Eeden gehouden ter gelegenheid van het 12 1/2-jarig bestaan der Vereniging "Gemeenschappelijk Grondbezit", op 11 April 1914 in "Handwerkers-Vriendenkring" te Amsterdam Overgedrukt uit "Vrije Arbeid", Maandblad der Vereniging, Hoofdbestuur, Amsterdam, 15p.

Eeden, Frederik van Brieven van Frederik van Eeden aan Henri Borel 1933?, Pax, Den haag/ Brussel, 177p., hb

Eeden, Frederik van De kleine Johannes 1929, 13e druk, V.H. Mouton, 's-Gravenhage, 192p., hb

Eeden, Frederik van De kleine Johannes deel 2 & 3. 1905 & 1906, W. Versluys, Amsterdam, 216p. + 355p., hb achteraf ingebonden
br Eeden, Frederik van Vae Victis! Wee den overwonnenen! 1903, W. Versluijs, Amsterdam, 36p, Uitgegeven ten voordeele van de slachtoffers der Algemeene Werkstaking
br Eeden, Frederik van Waarvan…… leven wij? Nutsrede gehouden te Rotterdam, 7 december 1898 1903, derde druk, W. Versluys, Amsterdam, 32p. A6
br Eeden, Frederik van Waarvoor…… werkt Gij? Toespraak tot werkenden, gehouden in d'Geelvinck te Amsterdam, 14 Maart 1899. 1903, vierde druk, W. Versluys, Amsterdam, 29p. A6

Eekman, T. Tussen twee oevers. Alexander Herzen. 1953, Van Loghum Slaterus, Arnhem, 77p. + ill., hb en stofomslag
br een anarchist Anarchie en Geweld! 1895, Veenstra & C°, Nijmegen, 8p., door een anarchist
br Een arts In de macht der Roomsche kerk ( een ernstig woord aan alle Roomsche Mannen en Vrouwen) 1913, Administratie Weekblad “De Dageraad”, 71p.
se een deskundige Ons inlichtingenboek voor de vrouw. Behandeling der hygiënische middelen voor vrouwen ?, 15p.

een geïnterneerde Gevloekt zij de oorlog! Wat ik op het slagveld zag ?, ?, 46p., hb achteraf ingebonden, pocket

een gewezen katholiek Waarom ik niet geloof 1911, tweede verbeterde en vermeerderde druk, Hollandia, Baarn, 159 + 6p., hb achteraf ingebonden
br Een Proletariër Het Laatste Woord in den Klassenstrijd 1904, Amsterdam, 32p.
br een zwerver Anarchie z.j., P. van der Leur, Deventer, 8p., door een zwerver
br een zwerver De Anti-Revolutie-Wet van Minister Heemskerk en de Anarchistische Beweging z.j., P. van der Leur, Deventer, 8p., door een zwerver
br eene vrouw Onderzoek der beginselen welke beschouwd worden als voldoende om Den oorlog te regtvaardigen Door eene vrouw, 1831, J. Oomkens, Groningen, 54p., uit het Engelsch
br Eerdmans, B.D. Christendom en Ontwapening z.j., Centraal Comité tot Waarschuwing tegen Eenzijdige Ontwapening, s-Gravenhage, 6p., overdruk uit "De Vrijheid" van 14 October 1930, vlugschrift n° 9
be Ehrenburg, Ilja Babeuf
br Eikeboom, Annie & Henk Bloed ligt op straat Gedichten van A. en H. Eikeboom sa [1932], Vernieuwing, Den Haag, 24 p

Eikeboom, Henk De Loden soldaat en andere vertelsels, versjes en plaatjes voor kinderen 1935, VAU, Amsterdam, 252p., hb

Eikeboom, Henk Het Rood Blazoen. 1923, "De Fakkel", Amsterdam, 110p., hb achteraf ingebonden

Eikeboom, Henk Kruistochten door eigener en ander werk ?, VAU, Amsterdam, 266p.
br Eikeboom, Henk Zonnewende. Symphonie der Bevrijdende Gedachte 1934? S.A.A., Amsterdam, 63p., A6, vierkant formaat
br Eikeboom, Henk Begrafenis van een vermoorden arbeider. Aan de Nagedachtenis van Jan de Jong. Vermoord door 't Gezag op 8 juni 1932 te Boskoop . Spreekkoor [ 1932 ], Vernieuwing, Den Haag , 16 p
br Eikeboom, Henk De anarchist en het huwelijk [1921?], "Libertas", Amsterdam , 24 p
br2 Eikeboom, Henk De anarchist en het huwelijk 1989, reprint De As, Moerkapelle, 24p.
br Eikeboom, Henk De ondergaande wereld. Een rede over dezen tijd en zijn problemen 1923, "De Fakkel", Amsterdam, 30 p., volgens stenogram van Willy Eikeboom
br Eikeboom, Henk Dnjeprostroj. Een tijdsgedicht 1941?, sn, sl, 8p.
br Eikeboom, Henk Kiest het Leven! Een Woord aan Jonge Menschen 1924, Brochurendepot I.AM.V., Amsterdam, 4p.
br Eikeboom, Henk Opruiing? De Arbeider Opruiing? Weigert Dienst Opruiing? Tegen den oorlog Opruiing? Verdedigingsrede 1934, De Arbeider?, Groningen, 14p 22 cm
br Eikeboom, Henk Prometheus , spreekkoor 1926, "De toorts", Amsterdam , 20 p
br Eikeboom, Willy De taak van de nieuwe vrouw en moeder 1927, Levenskracht, Bussum, 32p.
brA4 Eimers, Piet Eigen kicks 1982?, eigen uitgave?, Amsterdam, 28p. + affiche en met brief van Piet Eimers aan Spreeuw van 2 juni 1982

Eimers, Piet Anarchisten en marxisten in de Spaanse burgeroorlog 1973, Spuw, Driebergen, 98p.
br2 El Ferrol Het proces tegen de 23 Aug. 1975, Accion fuego, Utrecht, 41p.

Elferink, Gerhard Sprokkelhout. Een polemisch-filosofische ideeënbundel 2007, De Vrije Gedachte, Rotterdam, 99p., pocket

Elfrink, Bas Brieven aan een dienstweigeraar-hongerstaker 1986, Amsterdam, 90p;

Elfrink, Bas Idealist of fanatikus. Memoires van een jong wereldverbeteraar 1985?, eigen uitgave?, Amsterdam, 268p.

Elling, Agnès & Janssen, Raf (red) Arbeid anders. Strijd tegen baandenken en solicitatieplicht 1983, Trezoor, Utrecht, 160p.
brA4 Elling, Agnès; Hogenboom, Erik & Janssen, Raf Van rekverband tot kraaktherapie: versoepeling en ontregeling van de sociale dienst Lente 1984, Commissie Oriënteringsdagen, Utrecht, 68p.
br Elsée, A. [pseudoniem Anton Constandse] De Universiteit jubileert 1932, Alarmgroep, Amsterdam, 16 p., 25 cm
br2 Eltzbacher, P. Anarchisme: De leer van Benj. R. Tucker s.a., De Vrije, Rotterdam , 34 pag.
br2 Eltzbacher, P. Anarchisme: de leer van J.P. Proudhon ?, De Vrije, Rotterdam, 29p.
br2 Eltzbacher, P. Anarchisme: De Leer van M. Bakounine s.a., De Vrije, Rotterdam , 28p.
br2 Eltzbacher, P. Anarchisme: de leer van Max Stirner [196?], De Vrije, Rotterdam , 23 pag., 22 cm.
br2 Eltzbacher, P. Anarchisme: De leer van Will. Godwin s.a., De Vrije, Rotterdam , 23 pag.

Eltzbacher, Paul Anarchisme: Godwin, Proudhon, Stirner, Bkounine, Kropotkine, Tucker, Tolstoi 1903, P.M.Wink, Amersfoort, 295p., hb (hb omslag W. ten Hoorn, Amsterdam)
br Embden, D. van Nationale Ontwapening of Volksverdelging. Rede gehouden bij de Algemeene Beschouwingen over de Staatsbegrooting op 23 april 1924 in de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1924?, D. van Sijn en Zonen, Rotterdam, 40p.
br Emmenes, A. van Een kritiek op de brochure Federatie van Vakvereenigingen. (een voorstel aan de georganiseerde en ongeorganiseerde arbeiders van Nederland, door Henri Polak, Voorzitter van den Algemeenen Nederlandsche Diamantbewerkersbond) 1899, Sprenger & C°, Amsterdam, 47p.
br Emmenes, A. van Fragmenten uit Het leven van een Boef, bewerkt in de Straf-Gevangenis te Nieuwer-Amstel ?, J.J. Lorgion Stellingwerff, Arnhem, gratis feuilleton behoorende bij het Socialistisch Weekblad "Voorwaarts", 95p.
br Emmenes, A. van Het Socialisme in z'n twee stroomingen z.j., Sprenger & C°, Amsterdam, 48p.
rb Emmenes, A. van Kikkerdorp en de Kikkerdorpers 1923?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie VII, nr. 3, 176p., hb
br Emmenes, A. van Medeburgers! z.j., , , 39p., (achteraf ingebonden)

Emmenes, A. van Onafhankelijke en "moderne" vakorganisatie 1906?, L. De Boer, Amsterdam, 139p.
br Emmenes, A. van Onafhankelijke en "moderne" vakorganisatie z.j., L. de Boer, Amsterdam, 139p. , EIGENLIJK BOEK, maar heel dunne kaft
br Emmenes, A. van Verdedigingsrede. Uitgesproken (voor zoover het mogelijk was) op 15 Aug. 1893 voor de Recht(?)bank te Arnhem ?, ?, 15p.
br Emmenes, A. van Wat de anarchisten willen ?, 4p.

Endenburg, Gerard Sociocratie, een redelijk ideaal. Grondslagen van de sociocratische kringorganisatie. 1974, Klaas Woudt, Zaandijk, 95p.
br Engels, Frans Een Russisch Hefboom of Een Kijkje in de Russische Letterkunde [19XX], s.n., Wilrijk -Antwerpen, 62 pag., 24 cm.

Engels, J. De socialisten en de oorlog 1962, "Nimo", Monnickendam, 175p.

Engels, J. De socialistische vakbeweging. Vanwaar? - Waarheen? ?, "Nimo", Monnickendam, 190p.
br Enka Klassenstrijd. Aan de Nederlandsche Christen-Arbeiders ?, derde druk, "De Toekomst", Schiedam, 15p.

Enthoven, Frans Bernard Studie over het anarchisme van de daad. Academisch proefschrift 1901, Scheltema en Holkema's Boekhandel, Amsterdam, 270 + 15p. + losbladig: stellingen, hb

Enzensberger, Hans Magnus De korte zomer van de anarchie. Leven en dood van Buenaventura Durutti; (roman) 1972?, A.W. Bruna & Zoon, Utrecht/Antwerpen, 303p.

Enzensberger, Hans Magnus De stuurloze avant-garde 1974 (oorspr. 1962), De Arbeiderspers, Amsterdam, 173p.
an Enzensberger, Hans Magnus Der kurze Sommer der Anarchie. Buenaventura Durrutis Leben und TodRoman 1972, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 300p., hb (+ 5 krantenartikelen)

Enzensberger, Hans Magnus Misdaad en politiek. 1966, A.W. Bruna & Zoon, Utrecht, 328p.
po Erdlen, Hermann Wanderhans'l. Eine Auswahl der besten Wanderlieder aus den beliebten Wandervogel-Alben ?, Wilhelm Gebauer, Leipzig, 139p.
br Eric Eene Sociaal-Democratische Republiek. Schets uit de geschiedenis der twintigste eeuw 1884, Firma B. Liebers, Den Haag, 48p.
br Eric Eene Sociaal-Demokratische Republiek. Schets uit de geschiedenis der twintigste eeuw 1891, tweede druk, B. Liebers & C°, Den Haag, 30p.
br Erka, Jacq. [=Martin Paulissen] Jeugd en Vrije Gedachte : Radiorede door Jacq Erka. Voor uitzending op 24 september 1932 door de radio omroep controle commissie verboden 1932, Hoofdbestuur 'De Dageraad', Amsterdam , 16 p., 23 cm., (met voorwoord van J. Hoving)
br Es, M. L. van der Open brief van een vader aan het hoog militair gerechtshof te Utrecht 1924?, s.n., Soest , 8p.
br Es, M. L. van der Open brief van een vader aan het hoog militair gerechtshof te Utrecht herdruk met noten, Q. Raven, Blaricum, 4p.
scr Esch, Mark van der “De uitersten verjaagd'. Machtsverhoudingen en sociaal evenwicht als primitieve of moderne variaties op het thema van de vooruitgang (pierre Clastres: 1933-1977) 40p.

Ewald, Carl De tweevoeters 1924, De Fakkel, Amsterdam, 109p.
br2 Eykman, Karel De Gorterbuurt : dl. 1 De oversteekplaats 1976, Sjaloom, Odijk , 31 p., ill., 21 cm., 906249014 X, uitgave i.o.v. de Rooie Vrouwen in de PvdA
br2 F. Domela Nieuwenhuis Lezingen (0): Jong, Rudolf de & Harms, Wim: Orde! 2000, F. Domela Nieuwenhuis Fonds, Amsterdam, 33p.
br2 F. Domela Nieuwenhuis Lezingen 1: Wedman, Homme: Domela's erfgenaam? Leo Polak over autonomie en ethiek 2000, F. Domela Nieuwenhuis Fonds, Amsterdam, 23p.
br2 F. Domela Nieuwenhuis Lezingen 10: Tibbe, Lieske: Kunst en anarchisme omstreeks 1900: een breed scala 2010, F. Domela Nieuwenhuis Fonds, Amsterdam, 40p.
br2 F. Domela Nieuwenhuis Lezingen 11: Bosch, Mineke: 'Slow history' en de canon van Nederland. Opmerkingen naar aanleiding van het dagboek van Frederike van Uildriks (1854-1919) (2011), F. Domela Nieuwenhuis Fonds, Amsterdam, 44p.
br2 F. Domela Nieuwenhuis Lezingen 12: Frijhoff, Willem: Platte geesten. De duurzame gevolgen van gedachteloos bezuinigen 2014, F. Domela Nieuwenhuis Fonds, Amsterdam, 40p.
br2 F. Domela Nieuwenhuis Lezingen 13: Altena, Bert: Geen man en geen cent. Domela Nieuwenhuis, de Eerste wereldoorlog en het anti-militarisme 2014, F. Domela Nieuwenhuis Fonds, Amsterdam, 63p.
br2 F. Domela Nieuwenhuis Lezingen 2: Bool, Flip: Grafische vormgeving en engagement in het interbellum 2001, F. Domela Nieuwenhuis Fonds, Amsterdam, 33p.
br2 F. Domela Nieuwenhuis Lezingen 3: Nauta, Lolle: Wereldburgerschap 2002, F. Domela Nieuwenhuis Fonds, Amsterdam, 29p.
br2 F. Domela Nieuwenhuis Lezingen 7: Hamelink, Cees: Over terrorismebestrijding en de rechtsstaat en mensenrechten en over de vraag hoe die twee zich ten opzichte van elkaar verhouden 2007, F. Domela Nieuwenhuis Fonds, Amsterdam, 21p.
br2 F. Domela Nieuwenhuis Lezingen 8: Ramaer, Hans: Anarchisme in Domineesland 2008, F. Domela Nieuwenhuis Fonds, Amsterdam, 31p.
brA4 F.el.s. (Für eine linke strömung) kritiek op de autonomen. Organisatie discussie 1995, Infogroep Schism, Utrecht, 56p.
br F.S. Wat is vrije economie? ?, 18p. + getypt blad met uitspraken over Silvio Gesell

Fahrenfort, Jacques; Janszen, Henk E. & Sanders, Fred Oproer in Amsterdam. Het verhaal van twee historische dagen 13-14 juni 1966 ?, H.J.W. Becht, Amsterdam, 90p.
an Fainsod, Merle Smolensk under Soviet Rule 1958, Random House, New York, 485 + 13p., pocket PLAKKAFT
an Falk, Candace Love, Anarchy & Emma Goldman: A biography 1984, Holt, Rinehart & Winston, New York, 603+19p., hb en stofomslag
A4 Faltas, S. Nederland in de wapenhandel Maart 1980 (roofdruk), De struikrover, Amsterdam, (70p.) A4
be Farrimond Stof in mijn keel
br2 Faulhaber, F.A.F. Naar een internationale taal. 1976, Bond van Arbeiders Esperantisten in het gebied van de Nederlandse taal, Amsterdam, 36p.
brb Faure, Sebastian Antwoord aan een geloovig meisje (Over God, Vaderland en Familie) ?, "De Roode Bibliotheek", Amsterdam, 36p.
rb Faure, Sebastian De godsdienst en zijn misleiding. (l'Imposture Religieuse.) ?, B.O.O, Zandvoort, serie XIII, n° 2 & 3, 195 & 203p., hb
brb Faure, Sebastian De misdaden van God ?, 3e druk, Uitgave "De Roode Bibliotheek", A'dam, 16p.
rb Faure, Sebastian De Universeele Smart ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie V, n° 10 & 11, 160 + 136p., hb 2delen,
rb Faure, Sebastian Het Universeele Geluk (mijn kommunisme) ?, De Roode Bibliotheek, Zandvoort, 398p., hb
brb Faure, Sebastian Twaalf bewijzen voor het niet bestaan van God ?, 2e druk, Uitgave "De Roode Bibliotheek", A'dam, 48p.
be Feis kazerne, kerk en kapitaal

Feis, Bernt kazerne, kerk en kapitaal. Indoktrinatie in ons geschiedenisonderwijs 1973, Socialistisch onderwijsfront, Utrecht, nieuwsbrief jrg. 3 n° 2, 109p.

Felix Het beginsel der liefde 1898, "Vrede", Haarlem, 172p., pocket
an Fellner, Gene Life of an Anarchist. The Alexander Berkman Reader 1992, Four Walls Eight Windows, New York, 355 + 13p.
br2 Femo Ned. politieke pop: teksten 1981, Femo, Groningen , 29 p., 21 cm.

Feyerabend, Paul In strijd met de methode. Aanzet tot een anarchistische kennistheorie 1977, Boom, Meppel, 375p.

Fielding, H. De ziel van een volk ?, vijfde druk, De Waelburgh, Blaricum, 296p., hb, Vertaling van Felix Ortt

Fischer, John Ik ging door Rusland ?, Ten Brink, Meppel, 295p., hb

Fischer, Louis Stalin en Ghandhi. Twee tekenen op 's werelds tweesprong 1948, De Driehoek, 's-Graveland, 173p.
an Fleming, Marie The Anarchist Way to Socialism: Elisée Reclus and Nineteenth-Century Anarchism 1979, Croom Helm/ Rowman & Littlefield, London/ Totowa, New Jersey, 299p., hb en stofomslag
br Fles, L. Onderwijs zonder Godsdienst. Radiovoordracht gehouden op 5 november 1932 voor den Vrijdenkers Radio Omroep (V.R.O.) 1932?, Em. Querido, Amsterdam, 8p.

Fles, L. Water en vuur. Een kritiek op de houding der S.D.A.P. ten opzichte van den godsdienst waarin tevens is opgenomen de open brief aan "het volk" en de correspondentie tusschen de hoofdredactie en den schrijver. 1933, 3e druk, EM. Querido, Amsterdam, 104p.
br Fles, Louis Een verboden radio-rede (Los van de kerk) ?, Hoofdbestuur “De Dageraad”, Amsterdam, 16p.

Flusser, Emil Oorlog als ziekte 1938?, Contact, Amsterdam, 100p., hb, (met stempel boekendienst VAU)
be Ford, Henry Productie en welvaart 1924, maatschappij voor goede en goedkope lectuur, Amsterdam, 365p. Hb
be Forel het sexueele vraagstuk
br Forel, August De Neutrale Onafhankelike Orde van Goede Tempelieren. Een Maatschappelike Hervormster 1918, 3e druk, Nederlands Groot-Loge, Hilversum, 37p.

Forel, August Levensherinneringen 1935, Gebr. Graauw, Amsterdam/Soerabaia, 312p., hb, geautoriseerde vertaling van I. Carvalho
br Forthaas, J.C. Geheime wapens. Van raket tot atoom-bom 1945?, Uitgave "Rotterdam 1945", 46p. + ill.

Francotte, R.A. Het uur van Spanje ?, Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 176p., hb
an Fraser, Ronald Blood of Spain: An Oral History of the Spanish Civil War 1979, Pantheon Books, New York, 629p., hb en stofomslag
br Frech, Charles Ik beschuldig… 1900?, , Brussel?, 24p., gewezen Trappistenbroeder Romuald

Frenkel, F.E. (red) Provo, kanttekeningen bij een deelverschijnsel 1967, 2e druk, Polak & Van Gennep, Amsterdam, 217p.

Freud, Sigmund Het ik en de psychologie der massa 1948, 4e druk, Wereldbibliotheek, Amsterdam/Antwerpen, 102p., hb en stofomslag pocket, vertaald door N. van Suchtelen

Fried, Ferdinand De ineenstorting van het kapitalisme ?, Vau, Amsterdam, 344p., hb

Fried, Ferdinand Wending der wereldhuishouding 1943, "Opbouw", Amsterdam, 414p., hb
br Friedeberg, R. (Lid van de duitsche Sociaal-Democratische Partij) Parlementarisme, Algemeene Werkstaking en Socialisme. Twee voordrachten 1906, Sociaal-Democratische Vereeniging, Utrecht, 65p.
rb Friedrich, Ernst Krieg dem Kriege ?, 2e druk, de Roode Bibliotheek, Zandvoort/ Freie Jugend, Berlin, 245p., hb

Friedrich, Ernst Krieg dem Kriege 1988, 19e druk, in 4 talen, pocket, 252p.
rb Friedrich, Ernst Oorlog aan den oorlog! De Roode Bibliotheek, Zandvoort, serie XII, n° 1, 213p., hb

Frieswijk, J.; Kalma, J.J. & Kuyper, Y. (red) Ferdinand Domela Nieuwenhuis: De apostel van de Friese arbeiders 1988, Friese Pers Boekerij, Drachten/Leeuwarden, 192p.

Frieswijk, Johan Socialisme in Friesland 1880-1900 1977, Van Gennep, Amsterdam, 270p.
scr Frijn, Robert Willem Het Internationaal Libertair en Kommunistisch Arbeiderscongres Amsterdam 1907 ?, doctoraalscriptie, Vrije Universiteit, Amsterdam, 109p.

Frissen, P.H.A. De staat, een drieluik 2012, De Balie, Amsterdam, 288p.

Fromm, Erich De angst voor vrijheid 1952, Erven J. Bijleveld, Utrecht, 223p., hb

Fromm, Erich De gezonde samenleving. Psychopathologie van democratie en kapitalisme 1958 (oorspr. 1955), Erven J. Bijleveld, Utrecht, 274p., hb

Fromm, Erich De zelfstandige mens. Een bijdrage tot de psychologie der ethiek 1973, zesde druk, Erven J. Bijleveld, Utrecht, 208p.

Fromm, Erich Dromen, sprookjes, mythen. Inleiding tot het verstaan van een vergeten taal 1972, 3e druk, Erven J. Bijleveld, Utrecht, 176p.

Fromm, Erich Gij zult zijn als goden. Een radicaal humanistische interpretatie van het oude testament en zijn traditie 1975, Erven J. Bijleveld, Utrecht, 199p.

Fromm, Erich Liefhebben, een kunst, een kunde. Over de ontplooiing tot creatief mens-zijn 1973, 6e druk, Erven J. Bijleveld, Utrecht, 176p.

Fromm, Erich Marx, Freud en de vrijheid. De bevrijding van de mens uit de ketenen der illusies 1974, 4e druk, Erven J. Bijleveld, Utrecht, 190p.

Fromm, Erich Psychoanalyse en religie. Typen van religieuze ervaring en zorg voor de mens 1973, 3e druk, Erven J. Bijleveld, Utrecht, 155p.

Fromm, Erich; Suzuki, Daisetz Teitaro & De Martino, Richard Zen-boeddhisme en het Westen. Oosterse en westerse wegen tot verlichting en inzicht 1971, 2e druk, Erven J. Bijleveld, Utrecht, 176p.

Fruin, Robert & Hooft, P.C.(organisatoren) De Spaanse burgeroorlog en zijn gevolgen. Studium generale-voordrachten 1973, Universitaire Pers, Leiden, 143 + 8p.

Fuchs, Georg Wij achter de tralies. Herinneringen van n° 2911 in de gevangenis geschreven 1931, Van Loghum Slaterus', Arnhem, 345p., hb achteraf ingebonden

Fuchs, J.M. Amsterdam, een lastige stad. Rellen, oproeren en opstanden in de loop der eeuwen 1970, De Boekerij, Baarn, 152p.
br Fuisseaux, A. de Volkscatechismus ?, ?, 16p., voor ons land bewerkt naar A. de Fuisseaux

Funke, G.L. Briefwisseling tusschen Multatuli en G.L. Funke 1947, Wereldbibliotheek, Amsterdam/ Antwerpen, 298p., hb en stofomslag
br2 Füss, Ben Alleen de paus is hetero : Hoekstenen, seksualiteit en de kinderen van de rekening. ofwel : Oom Ben vertelt over de fluwelen handschoen van de repressieve tolerantie. [1987?], Anarchisten in Tilburg, Tilburg , 48 p., geill.
br G.A.W. De Socialisten komen! Een waarschuwend woord aan het volk 1891, G. Bruggeman, Oldenzaal, 29p., vrij naar 't Hoogduitsch
br2 Gabriëls, René Gelukzoekers als ieder ander. Over mensenrechten en zogenaamde illegalen 2007, Liga voor de Rechten van de Mens, Amsterdam, Clara Meijer-Wichmann lezing 10 december 2007, 22p.
scr Galen, Josefien van; Zweekhorst, Suus; Mevis, Annette & Burlet, Anita Het leven van de mensen in Asten-Bakel-Deurne-Helmond-Someren 1918-1940. Een poging tot een beschrijving van het dagelijks leven. April 1979, doctoraalscriptie sociale en economische geschiedenis, Nijmegen, 506 + 10p.

Gandhi, M.K. Ethische religie 1978, 5e druk, Mirananda, Wassenaar, 79p., pocket

Garcia Lorca, Federico Toneelwerk. Yerma/ In vijf jaren tijds 1968, Van Ditmar, Amsterdam, 137p., pocket

Gasenbeek, Bert; de Jong Rudolf & Edelman, Pieter Anton Constandse. Leven tegen de stroom in 1999, De Papieren Tijger, Breda, 268p.

Gasteren, Louis van Allemaal rebellen. Amsterdam 1955-1965 1984, Tabula, Amsterdam, 126p.
brb Gaulke, Johannes In het Walhalla ; (vert. door Gerhard Rijnders; naschrift van de vertaler) [1940?], B.O.O., Zandvoort , 58 p. 59e p., I, 61 t/m 63, I, Aanhangsel 'Honger en liefde' naar Johannes gaulke uit de AA bibliotheek

Gawronsky, Dimitry De balans van het Russische bolsjewisme 1919, Van Loghum Slaterus, Arnhem, 77p.
br2 Gebladerte- reeks 1: Krebbers, Eric & Westerink, Harry: De schaduwzijde van de antroposofie 1997?, Stichting Gebladerte, Leiden,
br2 Gebladerte- reeks 10: Krebbers, Eric: repressieve hulpverlening 1997, Stichting Gebladerte, Leiden,
br2 Gebladerte- reeks 11: Krebbers, Eric & Westerink, Harry: De politiek van sekten en goeroes 1998, Stichting Gebladerte, Leiden,
br2 Gebladerte- reeks 12: De Fabel van de Illegaal: Leiden, stad van razzia's 1998, Stichting Gebladerte, Leiden,
br2 Gebladerte- reeks 14: De Fabel van de Illegaal: In actie tegen de Alphense Illegalenbajes (deel 2) 1998, Stichting Gebladerte, Leiden, 39p.
br2 Gebladerte- reeks 2: Westerink, Harry & Krebbers, Eric: Het hellend vlak van de New Age 1997?, Stichting Gebladerte, Leiden,
br2 Gebladerte- reeks 3: De wereld volgens Dwarsligger 1997?, Stichting Gebladerte, Leiden,
br2 Gebladerte- reeks 4: De Leidse acties van het Earth Liberation Front (E.L.F.) 1997?, Stichting Gebladerte, Leiden,
br2 Gebladerte- reeks 5: Westerink, Harry: De fascistische "gene zijde" van Jozef Rulof 1997?, Stichting Gebladerte, Leiden,
br2 Gebladerte- reeks 6: Krebbers, Eric & Wit, Gerrit deMannenstrijd 1997?, Stichting Gebladerte, Leiden,
br2 Gebladerte- reeks 7: De Fabel van de Illegaal: De Alphense illegalenbajes De Geniepoort 1997?, Stichting Gebladerte, Leiden,
br2 Gebladerte- reeks 8: Westerink, Harry: Elk hart een tijdbom 1997?, Stichting Gebladerte, Leiden,
br2 Gebladerte- reeks 9: Vrouwenonderzoekskollektief Loeder: Extreem-rechts aan de vrouw gebracht 1997, Stichting Gebladerte, Leiden,
brA4 Geerlings, Gerard & Lohman, Mike (red.) Repressie in Nederland? 1980?, Komitee voor de Rechtsstaat (KRS), Amsterdam, 25p.
br2 Geers, G.J. De opkomst van het Carlisme 31 okt. 1964, Recht voor Allen, n° 569 (brochure uitgave: N.G.V.S., Appelscha), 22p.

Gelder, G.M. de Russische denkers 2000, reprint De As, Moerkapelle, (oorspr.1934, H.D. Tjeenk Willink, Haarlem), 168p.

George Het Licht der Nieuwe Wereld. De millionairs, de rijken, de burger-middenstand, de armen, bekeken door eenen socialen bril 1888, Joh. G. Stemler, Amsterdam, 208p., Nieuwe druk van “De Sociale Vraagstukken”

George, Henry Het Vraagstuk van den Arbeid. Open brief aan paus Leo XIII 1906, 2e vermeerderde druk, S.L. Van Looy, Amsterdam, 188p., serie Internationale Bibliotheek

George, Henry Protectie of Vrijhandel? Een onderzoek van het vraagstuk van invoerrechten, meer in 't bijzonder met het oog op de belangen van de arbeiders 1930, W.J.Thieme, Zutphen, 183 + 15p., beknopte editie, voor Nederland bewerkt door H. Kolthek

George, Henry Vooruitgang en armoede 1938, 3e herziene druk, Joh. Mulder, Gouda, 413 + 21p., hb, derde, geheel herziene, alsmede opnieuw vertaalde en bewerkte Nederlandsche uitgave door H. Kolthek
br Gerhard, A.H. Is het algemeen stemrecht eene noodzakelijkheid? Eene voordracht uitgesproken in eene volksvergadering te Groningen op 22 Juni 1884 ?, Propaganda-club, Groningen, 22p.
br Gerhard, A.H. Opvoeding zonder dogma Herduk van "Opvoeding zonder Geloofsdogma (1904) bij gelegenheid van de 90ste verjaardag van de schrijver (7 April 1948), 1948, "De Dageraad", Amsterdam, 29p.

Gerhard, A.H. Vrijdenker/ Socialist en Opvoeder. Een keur van zijn opstellen, verzameld en ingeleid door P. Spigt. 1949, De Arbeiderspers, Amsterdam, 247p.
br Gerhard, A.H. Vrije Gedachte & Moraal. (Verboden radiorede) 1934, De Arbeiderspers, Amsterdam, 15p.
br2 Gerhard, A.H. Vrije Gedachte en Moraal. Verboden Radio-Rede 8 april 1989, gefotocopieerde herdruk ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van het AH. Gerhardhuis, Amsterdam, 15p.
rb Gerisch, A. Ontwaakt. Roman uit het proletariërsleven ?, BOO, Zandvoort, serie XII, n° 2, 223p., hb achteraf ingebonden

Gerlo, Ada Herinneringen van een onafhankelijke vrouw ?, Maatschappij voor goede en goedkope lectuur, Amsterdam, 342p., hb
br Gerretsen, H.A.; Wansink, D.J.; Huygens, F.P. & Koops-Kalma, F. Het Leven is een krijgsbanier. Leven en strijden van Vincent van Gogh, Ferdinand Domela Nieuwenhuis, Frederik van Eeden, Henriette Roland Holst- van der Schalk 1940, Vrijz. Christelijke Jeugd Centrale, Utrecht, 75p.

Gerritsen, Martin (samensteller en red.) handboek voor dienstweigeraars 1991, AntiMilitaristische Uitgeverij, Amsterdam, 134p.
br2 Gerritsen, Martin; Geerlings, Gerard & Gerritsen, Dido (red.) Weiger dienst, weiger werk. Het militarisme van de vervangende dienst Febr. 1985, 2e druk, Werkweigergroep, Amsterdam, 60p.
br Geuns-Godfried, H. van Moreele en militaire ontwapening 1932?, Smit & Dontje, Sappemeer, 15p.
br Geuns-Godfried, H. van De "Wet betreffende bescherming tegen Luchtaanvallen" 1935?, ?, 4p.
br Geuns-Godfried, H. van De witte vlag [193X], Smit & Dontje, Sappemeer , 27 p., 21 cm.
br Geuns-Godfried, H. van Wij vrouwen 1934?, ?, 16p.

Geurtsen, Ton De fabel van het linkse ongelijk/ de bolsjewistiese katastrofe/ een nieuwe kans voor het socialisme. Met libertaire teksten van Rosa Luxemburg, Anton Pannekoek, Henriëtte Roland Holst, Arthur Lehning. 1990, Rode Emma, Amsterdam, Dilemma-3, 111p.

Geurtsen, Ton Een geschiedenis van verloren illusies. Sociaaldemocratie in Nederland 1994, Rode Emma / Papieren Tijger, Amsterdam/ Breda, 239p.
brA4 Geurtsen, Ton Het einde van de sociaaldemocratie. Over verloren illusies en discussie-armoede 1995, Rode Emma/ De Vrije Socialist, Amsterdam, 30p.

Geurtsen, Ton Nachtmerries op een duivels oorkussen.Opkomst, ontwikkeling en mogelijke ondergang van het westerse arbeidsethos 1996, Baalprodukties/ Papieren Tijger, Sittard/ Breda,263p.
br2 Geurtsen, Ton; Holterman, Thom; Stadt, Inge van de & Vries, Fries de: Leve de republiek! Een pleidooi voor afschaffing van het koningschap in samenhang met herverkaveling van de macht. 1992, Rode Emma/ VTO-PSP, Amsterdam, 54p.,
br2 Geus, Marius de Een einde aan overconsumptie 2003, Omslag, Eindhoven, 19p.

Geus, Marius de Organisatietheorie in de Politieke Filosofie 1989, Eburon, Delft, 289p.

Geus, Marius de Politiek, milieu en vrijheid. Over de onbeheersbaarheidvan de milieucrisis, de rusteloze afvalmaatschappij en de noodzaak van een telescopische ecostaat. 1993, Jan van Arkel, Utrecht, 224p.

Gevers, Dick Jules Vallès en de Commune van Parijs 1995, IRIS, Amsterdam, 140p.
br Ghaughi, R. / Mesnil, Jac. Over godsdienst/ Stroomingen in de diepte s.a., J. Sterringa, Amsterdam , 16 p., 20 cm., Sterringa's 5-cent-brochuren ; XXIII, Vormt samen met 'Stroomingen in de diepte' van Jac. Mesnil een brochure

Giebels, Lambert Een partijtje schaak. De laatste ontmoeting tussen Karl Marx en Michael Bakoenin 1992, De Geus, Breda, 174p., pocket

Giele, J. J. De pen in aanslag. Revolutionairen rond 1848 1968, Fibula- Van Dishoeck, Bussum, Fibulareeks 40, 103p.

Giele, Jacques Arbeidersleven in Nederland 1850-1914 1979, SUN, Nijmegen, SUN 133, 320p.
jrb Giele, Jacques e.a. (red) Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland SUN, Nijmegen, 5 delen, 1976 - 1980

Giele, Jacques J. Arbeiderszelfbestuur in Spanje: Een verslag van de kollektivisatie van de Catalaanse ekonomie tijdens de Spaanse burgeroorlog 1936-1939 1975, Anarchistische Uitgaven, Amsterdam, 238p.

Giele, Jacques J. De Eerste Internationale in Nederland. Een onderzoek naar het ontstaan van de Nederlandse arbeidersbeweging van 1868 tot 1876 1973, SUN, Nijmegen, Sunschrift 70, 273p.
br Giesen, J. Actie tegen reactie! Tegen den moord op de arbeiders in Spanje enz. Oproep tot internationale solidariteit z.j., Comité van Actie Tegen Witte Terreur, Utrecht, 8p.

Giesen, J. Nieuwe geschiedenis. Het antimilitarisme van de daad in Nederland ?, "Bevrijding", Utrecht, 319p., hb
br Giesen, J. (secretaris van het IAMB) Hoe bestrijden wij het Militarisme? 1926?, Internationaal Anti Militaristisch Bureau, Utrecht , 16 p., 21,5 cm.
br Giesen, Jos. Anti-Militarisme en Vakbeweging. Redevoering gehouden op 1 Augustus 1929 te Den Haag ?, IAMV, Den Haag, 16p.
br Giesen, Jos. Geestelijke weerbaarheid : Lezing gehouden 16 maart 1919 te Zaandam 1919, Vereeniging voor Religieus en Maatschappelijk werk/ J.P. Honnef, Rotterdam , 20 p., 22 cm., Christen-Socialistische Vlugschriften XVIII
br Giesen, Jos. Massale Dienstweigering 1919, Vereeniging voor Religieus en Maatschappelijk Werk/ J.P. Honnef, Rotterdam, 7p.
br Giltay, H. Ekonomie en Oorlogsdrift 1934, "Nooit Meer!", Antwerpen?, 16p.

Giltay, H. Sociaal-cultureele vernieuwing en psychoanalyse 1933, Van Loghum Slaterus, Arnhem, 164p., hb, (op kaft: opnieuw verzorgd dor V.A.U., Amsterdam)

Glaeser, Ernst De laatste man in burger 1936, De Arbeiderspers, Amsterdam, 394p., hb, vertaald door Nico Rost

Glaeser, Ernst Gewas 1902 1929, tweede druk, J. Ploegsma, Zeist, 325p., hb, geautoriseerde bewerking van R.H.G. Nahuys

Glaeser, Ernst Vrede ?, W. de Haan, Utrecht, 285p., hb, Nederlandsche vertaling door John Kooy

Glaser, Georg K. Gedempte stemmen, gebalde vuisten 1953, De Arbeiderspers, Amsterdam, 398p., hb
scr Glastra, Flip Het anarchisme der Makhnovshchina – een aspect van de russische revolutie in de Oekraïne 1980, hoofdvakscriptie Nieuwste Geschiedenis, 116 + 5p.

Glienke, Franz In dienst van GPU en Gestapo 1935, De Arbeiderspers, Amsterdam, 128p., vertrouwensman van de Komintern
an Godwin, William Enquiry concerning Political Justice. With selections from Godwin's other writings 1971, Clarendon Press, Oxford, 347 + 35p., PLAKKAFT!

Goes van Naters, M. van der Het staatsbeeld der sociaaldemocratie. 1930, Arbeiderspers, Amsterdam, 262 + 8p.
br Goes, F. van der Majesteits-schennis. (Het geding tegen den Heer F. Domela Nieuwenhuis) 1886, W. Versluys, Amsterdam, 23p.

Göhre, Paul Drie maanden Fabrieksarbeider. Een praktische studie ?, S.L. Van Looy/ H. Gerlings, Amsterdam, 232p.

Gold, Michael Joden zonder geld ?, De Arbeiderspers, Amsterdam, 282p., hb, pocket achteraf ingebonden
br2 Goldman, Emma 3 essays. Vaderlandsliefde/ minderheid tegenover meerderheid/ huwelijk en liefde. 1966, de Vrije, Rotterdam, 70p.

Goldman, Emma Essays en Brieven 1982, Wereldvenster Bussum, 232p.

Goldman, Emma Mijn Leven 1985 (1978), Wereldvenster, Weesp, 487+ 480p.
br2 Goldman, Emma De nieuwe vrouw : feministiese opstellen April 1979, Bas Moreel, Wageningen , 63 p., 2de druk, ontleend aan de bundel 'Anarchism and other essays', New York, 1910
br Goldman, Emma De Oorzaken van den Ondergang der russische Revolutie 1924, "De Fakkel", Amsterdam, 16p.
br2 Goldman, Emma Emma Goldman over syndicalisme, geweld en socialisme Nov. 1978, Anarchistiese Uitgaven, Amsterdam , 41 p., 22 cm., geniet, (vert. en van noten voorzien door Ruud Uittenhout)
br2 Goldman, Emma Emma Goldman over syndicalisme, geweld en socialisme Nov. 1979, Anarchistiese Uitgaven, Amsterdam , 47 p., (vert., ingel. en geannoteerd door Ruud Uittenhout), 2de verb. en verm. Druk
an Goldman, Emma Living My Life 1 & 2. 1970, Dover Publications, New York, 2 delen, 993 + 16p., PLAKKAFT!
A4 Gooidiesteen, Willie Wuske en Siske: de manipulatiemachine 1995, Brandhaard Uitgeverij, Assata, Nijmegen, 150p.
fr Goot, J.M. van der Wy Friezen. De Fryske Rige 1931, 40p.

Goote, A. Het gilden-socialisme in Engeland 1926, Bosch & Keuning, Baarn, 100 + 5p.

Gorter, H. De grondslagen van het communisme 1920, derde gewijzigde en vermeerderede druk, J.J.Bos, Amsterdam, deel II in reeks Het Communisme, 99p.
br Gorter, H. De organisatie voor den klassenstrijd van het proletariaat 1922, K.A.P., 24p.
br Gorter, H. Het imperialisme, de wereldoorlog en de sociaal-democratie ?, tweede verbeterde druk, Brochurehandel Sociaal-Democratische Partij, Amsterdam, 116p.
br Gorter, H. Klassemoraal. Een antwoord aan Jhr. De Savornin Lohman en Mr. P.J. Troelstra ?, "De Tribune", Amsterdam, 31p. (kaft gekopieerd)
br Gorter, H. Sociaal-Democratie en Anarchisme 1906?, S.D.A.P., Amsterdam, 72p. , tweede druk

Gorter, H. Sociaal-demokratie en revisionisme 1909, Sociaal-demokratische partij, Amsterdam, 137p., hb, achteraf ingebonden
br Gorter, H. (vertaler) De Algemeene Arbeiders-bond 1921, K.A.P., Amsterdam, 40p.
br Gorter, H. (vertaler) Het Communistisch manifest van Karl Marx en Friedrich Engels ?, Brochurenhandel S.D.A.P., Amsterdam, 35 + 10p.

Gorter, Herman Mei. Een gedicht 1916, vijfde druk, W. Versluys, Amsterdam, 190p.

Gorter, Herman Mei. Een gedicht 1946, negende druk, C.A.J. van Dishoeck, Bussum, 141p., hb
br2 Gorter, J. Vrije vrouwen S.A., J.H.Kok, Kampen, 32p., tweede druk, serie Dichterbij

Gosselink, Willibrord & Koster, Jeroen Politie(ke) lijfstraffen. Een onderzoek naar lijfstraffen tegen links radikale aktievoerders/sters in de periode 1980-1985 1988, eigen uitgave?, Nijmegen, 250p.

Goubitz, J. Mijne beschuldigingen tegen de heer H. Polak voorzitter van den Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond 1913?, ?, 95p., met een voorwoord van H. Kolthek Jr., secretaris van het Nationaal Arbeids-Secretariaat

Gout, Cor Trespassers' trips ?, Baalprodukties, Sittard, de kunst van het afhaken 3, 112p.

Graaf, Beatrice de Het archief als tijdbom. Gevaar en geheimhouding in de staatsarchieven 2012, Nationaal Archief, Den Haag, 60p., Ketelaar-lezing 10

Graaf, H.T. de Karl Marx en het marxisme 1925, Van Loghum Slaterus, Arnhem, 67p.

Graaf, J. De e.a. Handboek voor de vredesbeweging. De radicaal-pacifistische stromingen 1954, Nijgh & Van ditmar, 's -Gravenhage,276p., hb en stofomslag
br Graaff, Annie de Menschen. (een verhaal uit de Alpen) z.j., my voor goede en goedkoope lectuur, Amsterdam, 74p., Blauwe Bibliotheek; naar het Duitsch van Ernst Zahn
br Graaff, Annie de Onderstroom z.j., my voor goede en goedkoope lectuur, Amsterdam, 58p., Blauwe Bibliotheek; naar het Duitsch van Ernst Zahn
an Graham, Marcus (ed) An Anthology of Revolutionary Poetry 1929, The Active Press, new York, 360p., hb
br Grave, Jean De bronnen van gezag z.j., J. Sterringa, Amsterdam, 16p., Sterringa's 5-cent brochuren XIV.
rb Grave, Jean De stervende Maatschappij ?, De Roode Bibliotheek, Zandvoort, serie IX, nr 11, 268p. hb

Grave, Jean De stervende maatschappij en de Anarchie (voorwoord F.Domela Nieuwenhuis), 1897?, Van der Voo, B.P., Rotterdam, 286p., hb
br Grave, Jean De steunpilaren van de maatschappij/ De opstand der machines z.j., J. Sterringa, Amsterdam, 16p., Sterringa's 5-cent brochuren XVIII, 16p.

Grave, Jean De Toekomstmaatschappij ?, J. Sterringa, Amsterdam, 448p., hb
br Grave, Jean Het heilmiddel: de revolutie z.j., J. Sterringa, Amsterdam, 16p., Sterringa's 5-cent brochuren VI, 16p.
rb Grave, Jean Misdadigers! Roman uit het leven der Parijsche anarchisten ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 2 delen, serie VI, nr. 2 & 3, 2x 159p. hb

Grave, Jean Misdadigers! Roman uit het leven der Parijsche anarchisten 1904, P.M. Wink, Amersfoort, 318p., in tien afleveringen
br Grave, Jean Na de revolutie Vertaald door B.P. Van der Voo, z.j., J. Sterringa, Amsterdam, 16p., Sterringa's 5-cent brochuren I, 16p., achterkaft ontbreekt
br Greefkes, Evert Ter Inlichting: Aan Hunne Excellenties de Ministers en de leden der Eerste en Tweede kamer der Staten-Generaal 1949?, V.R.O., ?, 28p.

Greeve, Max Toekomst-moraal. Kritiek en vaststelling der grondslagen van volksmoraal 1910, EM Querido, Amsterdam, 391p.
A4 Grimbergen, Cees; Uibers, Rob & Peijl, Dick van der (samenstellers) Amelisweerd. De weg van de meeste weerstand 1983, Ordeman, Rotterdam, 145p. A4
scr Groenemeijer, Léon Strijden met Castells. Kraken in de Westelijke Binnenstad 141p.

Grondijs, L. H. Spanje, een voortzetting van de Russiche revolutie? 1937, A.W. Sijthoff's, Leiden, 227p. Hb

Gronlund, Laurence De Socialistische Maatschappij. Een uiteenzetting van het hedendaagsche Socialisme 1903, A.B. Soep, Amsterdam, 175p., vertaald uit het Engelsch door F.W.N. Hugenholtz
br Groos, Jo Danse-macabre ?, De Voorpost, Arnhem, A6
br Groos, Jo e.a. Van onderop. Steunt de Twentsche strijd z.j., Links Richten, Den Haag, 10p.
br Groot, D. de Drie maanden in Duitsche Gevangenschap onder de Hitler- terreur [1933?], s.n., s.l. , 8 p., 20 cm.
br2 Groot, Geert de 50 jaar "Gerdjano". Teksten op eigen en bestaande melodieën, geselekteerd uit eigen werk ter gelegenheid van 50-jarig partnerschap van Auk Potjegort en Geert de Groot 1989, eigen uitgave?, 28p.
A4 Groot, Hendrik de Kommunewaarkers Dec. 1994, Boekenfonds 'Recht voor Allen', Oosterwolde, 83p.
br2 Groot, Henk de (samenst.) Kuutjebuten 1974, ANGOB (Alg. Ned. Geheel onth. Bond), Groningen , 50 p., ill.
br2 Groot, Paul de Romme legt zijn kaarten op tafel 1953?, CPN, Amsterdam, 48p.
br Groot, Paul de Voor werk en welvaart! Strijd voor welvaart der volksmassa's. Rede gehouden op het congres der C.P.N., December 1935 1936, "Amstel", Amsterdam, 15p.

Groth, Helmuth Kameraad Peter 1938, VAU, Amsterdam, 253p., hb

Gruyter, J. de De Russische revolutie 1922, Elsevier, Amsterdam, 158p., pocket, hb achteraf ingebonden

Gruyter, J. de Tusschen rationalisme en mystiek. Een bijdrage tot de levenshouding van den socialist-geloovige 1929, Ontwikkeling, Amsterdam, 103p.
an Guérin, Daniel Anarchism (intro. By Noam Chomsky) 1971, Monthly Review Press, New York & London, 166+ 20p.

Guérin, Daniel De klassenstrijd in de Franse Revolutie. Bourgeois en bras nus 1793-1795 1984, Wereldvenster, Weesp, 255p.

Guérin, Daniel Het Anarchisme. 1970(1965), A.W.Bruna & Zoon, Utrecht/Antwerpen, 156p., hb achteraf ingebonden
an Guérin, Daniel Ni dieu, ni maître. anthologie historique du mouvement anarchiste ?, La Cité, Lausanne, 670p., hb

Guérin, Daniel Voor een libertair marxisme: Analyses en commentaren 1971 (1969), Van Gennep, Amsterdam, 207p.
br2 Guérin, Daniel Proudhon en het arbeiderszelfbestuur 1965, AU, Groningen , 23 p.
br2 Guérin, Daniel/ Holterman, Thom Proudhon en het arbeiderszelfbestuur/ Recht in anarchisme 1979, Anarchistiese Uitgaven, Amsterdam , 39 p., 23 cm.
an Guillamón, Agustin The Friends of Durrutti Group: 1937-1939 1996, AK Press, Edinburgh, 114 + 12p.
br Guinaudeau, B. (Ex-Katholiek Priester) Moderne Kloostergruwelen. De Schandalen van den "Goeden Herder" 1904, tweede druk, P.M. Wink, Amersfoort, 79p.
br Gunning, J.H. Anarchisme. Toespraak ter opening zijner lessen 1894/95 1894?, H. ten Hoet, Nijmegen, 30p.
br2 Gutz, Gerard; Hopster, Paul; Vis, Jan & Well, André van Vrijdenken, een levenshouding 1986, De Vrije Gedachte, Rotterdam, 74p.
br Gutzkow, Karl Uriel Da Costa. Treurspel in vijf bedrijven z.j., Erven H. van Munster, Amsterdam, 56p.
rb Guyot, Yves "De Gek" ?, BOO, Zandvoort, serie XIV, n° 11, 200p., hb
rb Guyot, Yves De sociale hel. 2 delen ?, De Roode Bibliotheek, Zandvoort, Serie IX, Nr 1 & 2, 189 & 185p., hb
br H.J.S. [NJC Schermerhorn ?] De daden der Roomse kerk 1949?, ?, ?, 11p., 20 cm
br Haag, Adam Hoe lang nog? ; (omslagill. L. Muysken) [1932?], [Esoterische School Terra Nova], [Den Haag] , 15 p., Hagepreek gehouden in "Driekruizenstad" ter bijeenkomst "Wisselwerking" te 1932

Haan, Jacob Israël de In Russische gevangenissen ?, Maatschappij voor goede en geodkope lectuur, Amsterdam, 161p., hb, pocket
br2 Haan, Tristan Rudolf Carel d'Ablaing van Giessenburg 1979, Centrum voor de studie van de verlichting, Vrije Universiteit Brussel, overduk uit woordenboek van Belgische en Nederlands Vrijdenkers, pp. 29 - 62
brA4 Haarlems Teach-in Komitee Ontwapening…een illusie? ?, 2e druk, Haarlem's Teach-in Komitee, Haarlem, 72p., diverse auteurs, o.a. A.L. Constandse en Arthur Mendes-Georges
br Haas, Jo de Anti-militarisme in weerwil van allen en alles s.a., Brochurendepot IAMV, Krommenie , 16 p.
brA4 Haas, Jo de De laatste mannen in burger gestencilde uitgave, A4, oorspr. 1939 (heruitgave jaren 70?)
br Haas, Jo de De laatste mannen in burger.;; s.a., Brochuredepot der IAMV, Krommenie , 16 p., 21 cm.
br Haas, Jo de De Overwinning van het Geweld door Nieuwe Religie ; (voorwoord J. Bakker) [1947?], Vrije Soc. Ver. Emmer-Compascuum , 15 p., 20 cm.
br Haas, Jo de Een groeiend eenheidsfront. Radiorede s.a., Jo de Haas, Amsterdam , 15 p., 21 cm.

Haas, Jo de Geest contra geweld. Uit de geestelijke nalatenschap van een diepbewogen mensenleven 1948, De driehoek, 's Graveland, 194p., gewoon ex. en hb
br Haas, Jo de Geweld of weerbaarheid. [na 1932], Drukkerij "Volharding", Groningen , 16 p., 21 cm.
br Haas, Jo de Het kwaad van den godsdienst, - de Noodzakelijkheid der Anarachie 1923, "De Fakkel", Amsterdam, 14p.
br Haas, Jo de Licht dwars door alle duisternisse heen! : Radiorede uitgesproken door Jo de Haas op 7 Febr. 1934. s.a., Jo de Haas, Amsterdam , 16 p., 22 cm.
br Haas, Jo de Tussen twee werelden [1941], Vrije Groepen in het Noorden, s.l. , 40 p., 20 cm.
br2 Haas, Jo de De overwinning van het geweld door nieuwe religie ; (voorwoord J. Bakker) 5 sept. 1999, heruitgave, NGVS, Appelscha, 16p.
br2 Haasbroek, Nico (samenst.) Rote Armee Fraktion : een geruchtmakende VPRO-radioserie van Nico Haasbroek over het West-Duitse terrorisme [1977], VPRO, [Hilversum] , 49 p., 21 cm., ill.
br2 Haenen, Henri Stemmen is toestemmen Febr. 1986, Stichting Pamflet, Den Bosch , 58 p., 21 cm.
br Hagemeijer, J. "Christ avant tout". Christus vóór alles! Volledige briefwisseling van H.M. de Koningin der Nederlanden en den dienstweigeraar J. Hagemeijer over het onderwerp militaire dienstweigering met eenige omschrijving door den dienstweigeraar zelve. 1916?, IAMV, afd. Gooi, 24p.
be Haldeman een onvruchtbaar leven

Hall, Radclyffe De Bron van Eenzaamheid ?, "De Librije", Haarlem, 464p., hb, Nederlandsche vertaling van Hugo Martin
brA4 Halm, Christoph & Stolk, Rob 10 maart '66 1966, Parel van de Jordaan, Amsterdam,

Hamburger, W. De rationalistische opvoeding in verband met den Internationalen Bond voor de Rationalistische Opvoeding van het kind 1911, J. Van Loo, Amsterdam, 79p, hb achteraf ingebonden
br Hamburger, W& Verkouteren, H. Het Vrije Huwelijk 1905, Hollandia, Baarn, 33p., "Pro & Contra", serie I. N° 6
rb Hamon, A. Heeft de mensch een vrije wil? 1930?, BOO, Zandvoort, serie XIV, n° 10, 198p., hb
br Hamon, A./ Reclus Elysée Het Evangelie en het Kommunistisch Anarchisme/ Revolutie als gevolg van evolutie z.j., J. Sterringa, Amsterdam, 16p., Sterringa's 5-cent brochuren XXI, 16p.

Hannema, Ulbe Durk De Hogerhuis-zaak. 1964, Academisch proefschrift, Laverman, Drachten, 190p.

Hardt, Michael & Negri, Antonio Empire 2002, Van Gennep, Amsterdam, 479p.
po Harms, Wim Lieve Vrede. Liedjes tegen oorlog en geweld 1981, 't kan anders, Delft, 77p.
br2 Harms, Wim (verz.) Lieve Vrede. 30 liedjes tegen oorlog en geweld Aug. 1981, 't Kan Anders, Delft, 77p.

Harms, Wim; Hoek, Cor & Wiebenga, Hans burgerlijk ongehoorzaam na denken doen 1984, 't Kan Anders, Delft, 88p.
br Harmsen, Bart Dienstweigeren? ?, Jongeren Vredes Actie, Groningen, 9p.
br Harmsen, Bas Dienstweigeren? [19XX], [Jongeren Vredes Actie], [Oldebroek] , 8 p., 22 cm., Met adressenlijst

Harmsen, Ger Blauwe en Rode Jeugd. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandse jeugdbeweging tussen 1853 en 1940 1975 (oorspr. 1961), SUN-reprint 4, Nijmegen, 496 + 14p.

Harmsen, Ger Daan Goulooze. Uit het leven van een communist 1967, Ambo, Utrecht, 208p.
br2 Harmsen, Ger De geschiedenis van de Jongelieden GeheelOnthoudersBond van oprichting tot opheffing. (1912-1950) 1962, comité van oud-J.G.O.B'ers, ?, 75p.
A4 Harmsen, Ger Historisch overzicht van socialisme en arbeidersbeweging in nederland. Deel 1 van de begintijd tot het uitbreken van de eerste wereldoorlog. ?, werkuitgave SUN, Nijmegen, 79p. A4

Harmsen, Ger Idee en beweging. Bekommentarieerde bibliografie van de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland 1972, SUN, Nijmegen, sunschrift 57, 101p.

Harmsen, Ger Voor de bevrijding van de arbeid. 1975, SUN, Nijmegen, 461p.

Harmsen, Ger (red) De actualiteit van Marx. Een symposium ?, Kruseman, Den Haag, 183p., pocket

Harmsen, Ger & van Gelder, Floor Onderweg. Uit een eeuw actie- en organisatiegeschiedenis van de Vervoersbonden 1986, Ambo, Baarn, 280 + los blad in bijlage, hb
fr Harmsen, Ger; Berkenbosch, Tilly & Mintjes, Simon Van Turf en tabak tot plastic buizen. Uit de geschiedenis van de arbeidersbeweging in Steenwijk en omstreken 1991, FNV/ Ariadne, De Knipe, 187p.
an Harrington, Michael Fragments of the Century 1973, Saturday Review Press/ E.P. Dutton, New York, 246p., hb
br2 Harsman, Theo naar een libertair socialisme. anarchistiese uitgaven, Amsterdam, 11p.
rb Hartenbach, E. Het geheugen. Handleiding ?, BOO, Zandvoort, 167p., hb
br Hartog, A.H. de De Glorie der Religie. Verweer tegen A.L. Constandse's “De Ellende der Religie” ?, Bond van Vereenigingen “De Middaghoogte”, Alkmaar/ 's Gravenhage, pp. 65-96
br Hartog, A.H. de & Domela Nieuwenhuis, F. Stenografisch Verslag van het Openbaar Debat tusschen de Heeren A.H. de Hartog, predikant te Heemstede en F. Domela Nieuwenhuis te Hilversum. Onderwerp: "De godsdienst gehandhaafd door de wetenschap" gehouden op 21 December 1909 in de "Societeit Vereeniging" te Haarlem 1909?, "De Dageraad", Haarlem, 46p.
br Hartog, A.H. De & Gerhard, A.H. De godsdienst gehandhaafd door de wetenschap. Stenografisch verslag van het openbaar debat tusschen de heeren Dr A.H. De Hartog predikant te Haarlem en A.H. Gerhard te Laren, gehouden op 1 april 1913 in het gebouw “Salvatori” te Amsterdam, uitgeschreven door de vereeniging “De Middaghoogte”, te Amsterdam 1913, A.H. Kruyt, Amsterdam, 78p.
br Hartog, A.H. de & Hoving, J. De godsdienst door de wetenschap gehandhaafd 1921, Hollandia, Baarn, 32p., "Pro & Contra", serie X. N° 9

Hartog, F. Rood of dood? Tot de tanden bewapend – en hoe nu verder 1985, Elsevier, Amsterdam/Brussel, 156p.

Hartogh Heijs van Zouteveen, H. Over den oorsprong der godsdienstige denkbeelden van een Evolutionistisch Standpunt 1916, 2e druk, J. Van Loo, Amsterdam, 222p.

Hasek, Jaroslav De avonturen van de brave soldaat Schwejk gedurende de eerste wereldoorlog. In het achterland 1955, Pegasus, Amsterdam, 288p., hb

Hasek, Jaroslav De avonturen van de brave soldaat Schwejk gedurende de eerste wereldoorlog. In krijgsgevangenschap 1956, Pegasus, Amsterdam, 332p., hb
br Haverkamp, H. “Anti-oorlogbeweging” 1940, D. Van Sijn & Zonen, Rotterdam, 15p.
br Havers, W. De onzedelijkheid in den bijbel. Open brief aan de leden van de tweede kamer der staten generaal en aan het Nederlandsche volk ?, Vrijdenkersvereen. De Dageraad, afd. Den Haag, 32p., voorwoord A.L. Constandse

Hayden, Tom Chicago proces 1971, De bezige Bij, Amsterdam, 140p., pocket
an Heald, Edward T. Witness to Revolution. Letters from Russia 1916-1919 1972, Kent State University Press, 397 + 20p., hb en stofomslag
be Heaton Vorse staking
br Heide, Mien van der Aan de jonge werksters! ?, AJC, Amsterdam, 16p.
po Heijermans, Herman Brief in schemer/ De buikspreker/ Een heerenhuis te koop. Drie éénakters 1921, Maatschappij voor goede en goedkope lectuur, Amsterdam, 48p., hb pocket,

Heijermans, Herman Eén mei. Dramatische schets in één bedrijf ?, Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur, Amsterdam, 32p., hb pocket
po Heijermans, Herman Het zevende gebod. Burgerlijke-zeden komedie in vier bedrijven 1910, 5e druk, S.L. Van Looy, Amsterdam, 136 + 8p., pocket
po Heijermans, Herman Nummer tachtig 1898?, Maatschappij voor Goede en Goedkope Literatuur, 29p.

Heijermans, Herman Toneelwerken 1965, G.A. Van Oorschot, Amsterdam, 3delen, 2392 + 42, 19 & 41p., hb en stofomslag
scr Heijmans, Griet & Koster, Annelies De geschiedenis van de Internationale Anti-Militaristische Vereeniging 1904 – 1921. De ontwikkling van het revolutionaire antimiltarisme in Nederland September 1980, doktoraalscriptie, 's -Hertogenbosch/ Nijmegen, 261p.
A4 Heijmans, Griet & Koster, Annelies Geschiedenis van de Internationale anti-militaristische vereeniging van 1904 tot 1921 1984, SVAG-studies 15, SVAG, Zwolle, 179p. A4
rb Heimburg, W. Juffertje Onnut ?, De Roode Bibliotheek, Zandvoort, BOO serie IX, n°7, 202p. Hb

Heirman, Mark Wapens groeien niet aan bomen. Ontwapenen om te overleven 1978, Reinaert Uitgaven, Zele, 252p.
po Hell,Joh. v. Flarden. Verzameling revolutionaire poëzie 1932?, Het Roode Baken, ?, 47p., hb
br2 Helm, Albo Schmerz. Strip 1978, Spreeuw, Utrecht, groter formaat

Helmond, Toke van Voor Arthur Lehning 1989, Gerard & Schreurs, Maastricht, 280p. + losbladig: lijst van intekenaren

Helms, Jan Kees (samensteller) Criminele demonstranten 1998,, Baalprodukties, Sittard, 74p., vierkant formaat in ringband

Hemingway, Ernest Verhalen uit de Spaanse Burgeroorlog 1972, Contact, Amsterdam, 72p., PLAKKAFT

Hemingway, Ernest Voor wien de klok luidt ?, 2e druk, Van Holkema & Warendorf, 528p, hb
br2 Hendrikse, Huib Waarom? Ze weten het niet… 1967, N.C.A (Nationale Commissie tegen het Alcoholisme), Utrecht, 28p.
be Henne-Am Rhyn Geschiedenis van den Vooruitgang der menscheid, 2e deel
br2 Henry, Emile Anarchist van de daad 1991, Iris, Amsterdam , 24 p., ill., 21 cm., Anarchistische teksten n° 2, bevat een verklaring van Henry, afgelegd voor het gerechtshof, en een brief aan zijn moeder (vert. door Dick Gevers en Bart Schellekens)
scr Henstra, L. Ijje Wijkstra & de viervoudige moord te Grootegast. Reactie & beeldvorming, 1927-1997 30 oktober 1997, doctoraalscriptie geschiedenis, RU Groningen, 90p.

Hermans, Hub. (samensteller) Littekens in een gelooide stierehuid. Nederlandstalige schrijvers over de Spaanse Burgeroorlog 1936-1939. Bloemlezing 1986, Agathon, Weesp, 267p.
br Hermans, L.M. De Eerwaarde Vaders Anarchisten van de orde van Sint-Domela in vijftig Sonnetten 1903, Tabula Rasa/ H.A. Wakker, Rotterdam, 32p.
an Herrick, Jim Vision and Realism. A hundred years of The Freethinker 1982, G.W. Foote & C°, London, 129 + 8p.
br Hervé, Gustave Geen vaderland! : rede uitgesproken door Gustave Hervé voor de rechtbank te Parijs; (voorw. van F. Domela Nieuwenhuis) 1906, L. De Boer, Amsterdam , 48 p., 22 cm.
br Hervé, Gustave Zo worden inboorlingen verkocht en vermoord! Verdedigingsrede van Gustaaf Hervé voor het Hof van Assizen te Parijs (op den 23sten December 1907) 1907, J.Boekbinder, Bussum, 39p.
be Herzog, Marianne Verlies je honger niet 1983, Het Wereldvenster, Bussum, 146p., hb en stofomslag

Herzog, Marianne Verlies je honger niet 19863, Wereldvenster – Literair, Bussum, 146p., hb en stofomslag, pocket
fr Hes, Max de Land loopt niet weg. Drie eeuwen Joods sociaal-economisch leven in Hoogeveen 1994, M. de Hes, Hoogeveen, 262p.
brA4 Hesse, E.E. Blikvanger! reactie op de Bovag/ RAI -brochure “Waarom blij dat ik rij? Pleidooi voor een beter verkeersbeleid.”, april 1978, aktiegroep “Maskers Af!”, Amsterdam, 35p.
br Het Revolutionnaire schrijverskollektief “Links – Richten” Hollands Welvaren! Anti-koloniaal tooneelstuk ?, “Storm”, Amsterdam, 39p.
scr Heygele, Yvonne Arbeidersstrijd in de Rotterdamse haven 1960-1980. Meer loon voor minder werk Oktober 1981, doktoraalscriptie kulturele antropologie, 323 + 16p.

Heygele, Yvonne Meer loon voor minder werk. Arbeidersstrijd in de Rotterdamse haven 1960-1980 1982, Ordeman, Rotterdam, 323 + 16p.
be Hilton Verloren paradijs

Hindus, Maurice Ontredderde wereld 1932, Querido, Amsterdam, 265p., hb

Hobsbawn, E.J. Bandieten 1973, Wetenschappelijke Uitgeverij, Amsterdam, 179p., pocket

Hodann, Max Liefde en Geslachtsleven in Biologisch en Maatschappelijk Opzicht 1938, VAU, Amsterdam, 238p., hb

Hodann, Max Raad in sexuele nood 1936, VAU, Amsterdam, 281p., hb
br Hodann, Max De strijd om de sexuele moraal 1934, de boekenvrienden "solidariteit", Hilversum, 40p., Uitgave N° 9
br Hoeben, Hein (bewerker) Storm over Rusland. De Strijd der Bolschewisten tegen het Christendom 1930?, Henri Bergmans & C°, Tilburg, 64p.

Hoefnagels, G.P. De kroning en de woning. Kenmerken van krakers en ME-ers. Het relaas ven een ME-er en de reacties van twee officieren van justitie 1981, Ad. Donker, Rotterdam, 77p.

Hoefnagels, H. Een eeuw sociale problematiek. De Nederlandse sociale ontwikkeling 1850-1940 1966, 2e druk, J.J. Romen, Roermond-Maaseik, 292 + 19p., pocket

Hoek, Sietse van der Hopend op een vrijer leven. Drentse veenarbeiders/sters verhalen 1979, 2e druk, Boekencentrum BV, 's-Gravenhage, 92p., hb

Hoekman, Piet Socialisme en arbeidersbeweging in het Oldambt 1881-1894 1985, 'De Arbeider', groningen, 102 + 15p.

Hoekman, Piet & Houkes, Jannes De Weezenkas. Vereniging op de grondslag van het beginsel 'Opvoeding zonder geloofsdogma' 1896-1996 1996, Stichting beheer IISG, Amsterdam, 335 + 15p.

Hoekman, Piet; Houkes, Jannes en Knottnerus, Otto (red.) Een Eeuw Socialisme en Arbeidersbeweging in Groningen, 1885-1985 1986, Wolters-Noordhoff/ Forsten, Groningen, 304p.
po Hoekstra-Kapteyn, Nelly De eerste Borrel. Levensbeeld ?, J. Bakker, Drieborg, 8p.

Hoen, J.J. 't Op naar het licht. De Zaanstreek in de periode van de opkomst der arbeidersbeweging 1882-1909 1968, Meijer Pers, Wormerveer, 339p., hb

Hoensbroech, Graaf Von Het pausdom in zijne werkzaamheid op maatschappelijk en geestelijk gebied 1905, A.H.Adriani, Leiden, 304p., hb,achteraf ingebonden
br2 Hof, Jan v. 't; Klooster, Henk v. 't; Kieft, Rikus; Linde, Robert van der & Wiersma, Erik Alles over dienstweigeren Sept. 1980, Pax Christi Nederland, Den Haag, 43p, 10e herziene druk, Pax Christi Nederland in samenwerking met Vereniging Dienstweigeraars en Vredesburo, wegwijzer 12
br Hoff, J. van 't Godsdienst en Anarchie juni 1913, ?, Amsterdam, 23p.

Hoffer, Eric De ware gelovige. Beschouwingen over het wezen van massabewegingen. 1952, G.A. Van Oorschot, Amsterdam, 192p., hb met stofomslag

Hofland, HJA De stadsoorlog Amsterdam '80 1981, AW Sijthoff, Alphen aan den Rijn, 127p., fotografie Ronald Hoeben & Steve Raviez
brA4 Hogenkamp, Bert Arbeidersfilm in de jaren '20 & '30 Zienema Oktopus '77, 34p.
br2 Holl, Karl Vredesbeweging Weimar-Republiek 1982, HVO, Amsterdam , 15 p., overdruk uit Historisch Vredes Onderzoek, nr. 2, Eerder verschenen onder de titel 'Die Deutsche Friedensbewegung in der Weimarer Republik', in Jahrbuch der Wittheit, Bremen, 1977, p. 7-24. (vert. Arie de Jong)
br Holland, Jan Libertair Onderwijs. Eene krachtige aansporing aan allen om mede te werken aan de ontheffing der slavernij, waarin een groot gedeelte der menschheid leeft 1902, P.M. Wink, Gorinchem, 43p.
A4 Holterman, Th. anarchisme en staatsideologie 1979, keuzevak Anarchisme en staatsideologie, kursus 1978/79 (werkkollege), Erasmus Universiteit, Rotterdam, 60p. A4
A4 Holterman, Thom Aanzet tot een anarchistische theorie over staat en recht. Bijdrage tot een diskussie voor het te houden seminar over anarchisme en recht van 3 tot 6 januari 1979 1978, eigen uitgave, 84p. A4

Holterman, Thom Andere staatsopvatting, een anarchistisch syndroom 1975, Kluwer Deventer, 89p.

Holterman, Thom Recht en politieke organisatie. Een onderzoek naar convergentie in opvattingen omtrent recht en politieke organisatie bij sommige anarchisten en sommige rechtsgeleerden. 1986, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 310 + 10p. en blad stellingen apart
br2 Holterman, Thom Een anarchistisch syndroom 1973, Subterranean Press n° 9, Rotterdam, genummerde uitgave 6, 24p. (KOPIE)
br2 Holterman, Thom Over arbeidersstrijd en arbeiderskontrole : enige opmerkingen over stakingsrecht, vakbeweging en korporatisme Aug. 1976, Pamflet, Groningen , 24 p., geniet
br2 Holterman, Thom Recht en politieke organisatie : een onderzoek naar convergentie omtrent recht en politieke organisatie bij sommige anarchisten en sommige rechtsgeleerden 1986, Tjeenk Willink, Zwolle , [15 p.], 25 cm, stellingen en besluiten van het proefschrift, met los blad: uitnodiging promotie
br2 Holterman, Thom Recht en staat: kritiek op burgerlijke fiksies 1977, Stichting Pamflet Groningen, tegengif 3, 48p.

Holterman, Thom & van Maarseveen, Henc Law in Anarchism 1980, Erasmus University, Rotterdam, 177p.
br Hommes, J.P. Mensch worden z.j., , Finsterwold, 24p.
br Hommes, J.P. Welk een samenleving de Godenleer, en Staatsregeerstelsel gebracht hebben z.j., , Finsterwold, 56p. A6
br2 Hommes, J.P. Hoe moet gewerkt worden? KOPIE, 7p. (hb)
br Hommes, J.P. Loonwerk en zijne gevolgen. I. Theorie II. Practijk s.a., De Samenwerking, Winschoten , 24 p.
br Hondius, K.J. Luchtbescherming? s.a., Kerk en Vrede, Ammerstol, 23 p., Kerk en Vrede-Kleine Vlugschriftenreeks nr. 1

Honig, Piet Herinneringen van een Rotterdams revolutionair bezorgd door Bert Altena, 2005, Kelderuitgeverij, Utrecht, 461p. + kaart, met stofomslag
br Hoogeveen, Henriëtte Mijn credo : antwoord, gegeven op vragen, door katholieken gesteld, handelend over eenige der voornaamste punten van den godsdienst s.a., "Ecxelsior", Amsterdam , 15 p.
br Hoogeveen, Henriëtte Van Anarchist tot Katholiek 1916, De Tijd/ R.K Boekcentrale, Amsterdam, 146p., hb achteraf ingebonden
br2 Hooijberg, J. Manifest- Tot u, soldaten! Dec. 1955?, (J. Hooijberg), (Purmerend), 7p.
br Hooijberg, J. Open Brief aan Zijne Excellentie den Heer Donner, Minister van Justitie 1926, , Beemster?, 8p.
br Hooijberg, J. Vrij in Boeien [194X], s.n., s.l. , 16 p., 24 cm.
wo Hooykaas-van Leeuwen Boomkamp, J.H. Vrouwenkamp op Java ?, Stichting “Nederland helpt Indië”, Den Haag, 61p.
br Hooze, A.J.P. Sloopen en Bouwen 1925, Nederl. Synd. Vakverbond, Amsterdam, 16p.
br2 Hopster, E.P.A. Godsdienst – overzicht zonder uitzicht ?, De Vrije Gedachte, 24p.
br2 Hopster, E.P.A. Het goede doden. Indicaties voor euthanasie 1976?, De Vrije Gedachte, Rotterdam, 24p. + blaadje errata
brk Horen, Lien van; Karskens, Arnold & Zwam, Erik van Van kraakgroep naar beweging. Geschiedenis en ontwikkeling in werkwijze van de Kraakgroep Den Bosch 1975-1979 1979, Distel, 's Hertogenbosch, 56p. A5

Hornman, Wim Requiem voor een dictator. Ooggetuigeverslag van het ondergronds verzet in Spanje. 1974, J.H. Gottmer, Haarlem, 176p.
br Horreus de Haas, G. De Levende Keten. Preek gewijd aan de blauwe week ?, Nederlandsche Vereeniging tot afschaffing van alcoholhoudende dranken, Utrecht, 8p.

Horsman MSc, P.J. Archiveren. Een inleiding 2004, Stichting Archiefpublicaties, Den Haag, 106p.
A4 Horst v. Lil., H. v.d. De Bellamy-gemeenschap in de Nieuwe Tijd I Dec. 1951?, Gorssel, 38p. (hb)
br Horst, G.K van der Waarom ik als S.D.A.P.er het Manifest "Mobiliseeren!" onderteekende z.j., Q. raven, Bussum, 4p., Vlugschrift 2
A4 Horstink, Han Geweldloos verweer tegen kriminaliteit 1983, SVAG-studies 14, SVAG, Zwolle, 125p.
A4 Horstink, Han Geweldloosheid en sociaal-revolutionair terrorisme 1981, SVAG- studies 8, SVAG, Zwolle, 47p. A4
rb Hortsson, F. De ketenen verbroken. Volksroman ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie VII, nr. 9, 135p., hb

Houkes, Jannes Travailleur. Een politieke biografie van een Groninger anarchist Tjerk Luitjes 1989, "De Arbeider", Groningen, 157p.

Houten, Harmen van Anarchisme in Drenthe: Levensherinneringen van een veenarbeider 1985, Ambo, Baarn, 247p.,

Houten, Harmen van Tussen paternalisme en zelfstandigheid. Socialisme en arbeidersbeweging op het Hogeland 1885-1922 1985, 'De arbeider', Groningen, 103p.

Houwaart, Dick & Ruitenberg, L.H. Drie kwart eeuw: Socialisme en religie. Een serie vraaggesprekken 1977, In den Toren, Baarn, 64p., pocket
brA4 Houwelingen, Lucy van; Buursma, Jaap; Pot Frank e.a. Bedrijfsbezettingen, een nieuwe aktievorm in Nederland, Juli 1974, Projektgroep 'Arbeid en Vorming', Utrecht, 59p.

Hoving, J. De conflicten tusschen godsdienst en wetenschap 1927, “De Dageraad”, Amsterdam, 519 + 7p., hb

Hoving, J. De conflicten tusschen godsdienst en wetenschap bewerking en aanvulling van Draper, Mauthner, White, 1932, 2e druk, Vrijdenkersvereeniging "De dageraad", Amsterdam, 416p., hb
br Hoving, J. Gedachten over de sexueel-zedelijke opvoeding der jeugd ?, Nieuw-Malthusiaanse Bond, Rotterdam, 12p.
br Hoving, J. God, het vijfde rad aan den socialistischen wagen. Strijdschrift tegen het godsdienstig bestanddeel van het religieus-socialisme 1925, N.H. Luigies en Zonen/ Vrijdenkersvereniging "De Dageraad", Rotterdam, 32p.
br Hoving, J. Godsdienst, opium? 19XX, De Dageraad, Amsterdam , 16 p., 21 cm.
br Hoving, J. Goedereneconomie en menscheneconomie 1935, referaat gehouden op het Congres van den Nieuw-Malthusiaansche Bond 1935, Rotterdam, 15p.
br Hoving, J. Honger en Liefde. Een raad inzake geboorteregeling aan de arbeiders naar aanleiding van Prof. Kouwer's rede op het Haarlemsche Congres der Ned. Vereeniging voor Middernachtzending z.j., "De Dageraad", Amsterdam, 16p.
br Hoving, J. Huwelijk of vrije liefde. Rede gehouden voor de vereenigingen "De Dageraad" en "De Nieuwe Gedachte" 1925, N.H. Luigies/ “De Dageraad”, Rotterdam, 29p., rede gehouden voor de vereenigingen "De Dageraad" en “De Nieuwe gedachte"
br Hoving, J. Is de godsdienstige een geesteszieke? godsdienstigheid en krankzinnigheid 19XX?, De Dageraad, Amsterdam , 20 p., 23 cm., Popularisatie naar Theodor Reik
br Hoving, J. Jodenhaat: twee redevoeringen gehouden voor de microfoon van de Vrijdenkers Radio-Omroepvereeniging: 1934 en 1935, en een te houden voor de V.A.R.A. op 9 augustus 1935 door R.C.C. verboden 1935, De Jongh, Antwerpen , 55 p., ill. + foto's, Radiotoespraken

Hoving, J. Levensherinneringen van een vrijdenker. "Jeugd" 1934, De Jongh, Antwerpen, 509p., hb

Hoving, J. Levensherinneringen van een vrijdenker. Allerlei lui 1938, Vrijdenkersvereeniging "De Dageraad", Amsterdam, 547p., hb

Hoving, J. Multatuli als vijand van het godsdienstig bijgeloof en als verkondiger eener atheistische wereldbeschouwing. Bloemlezing 1920, J. van Loo, Amsterdam, 102p., hb
br Hoving, J. Van de slagvelden van wetenschap en godsdienst. Voordracht z.j., Vrijdenkersvereniging "De Dageraad", Amsterdam, 15p., Voordracht gehouden voor de Vrijdenkers-Vereeniging “De Dageraad”
br Hoving, J. Verstandige geboorteregeling "volksmoord"???? Strijdschrift 1937, Nieuw-Malthusiaanse Bond, s-Gravenhage, 16p.
br Hoving, J./ Heijermans, L. Voor of tegen sexueele geheelonthouding? Over den zin der geboortenbeperking, de sociale zijde v.h. Nieuw-Malthusianisme 1937, "De Ploeg", Amsterdam, 28p., Een polemiek naar aanleiding van de propaganda van den Nieuw-Malth. Bond

Hoyak, L. Autarkie. Een oeconomisch-ethische studie ?, AE. kluwer, Deventer, 160p., hb

Hudig, D. jr. De vakbeweging in Nederland 1866-1878 1904, Maas & Van Suchtelen, , Amsterdam, 263 + 11p.

Hueting, Ernest; Jong Edz., Frits de & Neij, Rob Troelstra en het model van de nieuwe staat 1980, IISG, Van Gorcum, Assen, 288 + 10p.
br Hueting, J. Waar gaan wij heen? Groei of teruggang van de bevolking 1938?, Nieuw-Malthusiaanse Bond, s-Gravenhage, 16p.
br Hueting, J. Wat wil de Nieuw Malthusiaanse Bond? Een eenvoudig woord over een eenvoudige zaak ?, Nw. Malth. Bond, 's-Gravenhage, 17p.

Hugenholtz, J.B. Th. (red) Handboek voor de vredesbeweging in Nederland 1932, Johan Mulders, Gouda, 186p.
br Hugenholtz, J.B.Th. Gij zult niet doodslaan! Een woord van opwekking aan allen die wenschen te leven naar de wet van Christus ?, "De Toekomst", Schiedam, 24p.
br Hugenholtz, J.B.Th. Opvoeding als vredeswerk 1917, J.P. Honnef, Rotterdam, 23p;
rb Hugo, Victor De ellendigen ?, BOO, Zandvoort, 926p. A4, hb

Huijts, J. De Russische Revolutie schutsblad ontbreekt; uitgave van het Dagblad van Rotterdam, 839p., hb achteraf ingebonden

Huisman, E.A. e.a. Afscheid van het geweld 1969, Avenue Cahiers, N° 3, 47p.

Huisman, Evert A. Van geweld bevrijd. Overleven door demokratisering en ontwapening 1987, SVAG, Zwolle, 524p.

Huisman, Kerst Ban de bom. De beweging tegen kernwapens 1960-1969 1981, PSP/ SVAG, Amsterdam, 97p.
brA4 Hülsenbeck, Claartje; Louman, Jan & Oskamp, Anton het rode boekje voor arme scholieren ?, heruitgave Anarchistiese Uitgeverij, ?, 26p. (oorspr. 1970, A.W.Bruna en Zoon, Utrecht)
br Humbert-Droz, J. Oorlog aan den oorlog z.j., J.P. Honnef, Rotterdam, 52p, volledig pleidooi voor de militaire rechtbank te Neuchâtel, 26 Aug. 1916, met een inleiding van B. de Ligt

Hunink, Kloosterman en Rogier (red.) Voor Arthur Lehning: Over Buonarotti, internationale avant-gardes, Max Nettlau en het verzamelen van boeken, anarchistische ministers, de algebra van de revolutie, schilders en schrijvers. 1979, Wereldvenster Baarn, 527p., hb met stofomslag

Hunink, Maria De Papieren van de Revolutie: Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, 1935-1947 1986, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam, 364 + 20p., hb

Hunink, Maria (samensteller) Uit het archief van Arthur Lehning. Dokumenten over de stichting van een bibliotheek voor politieke en sociale geschiedenis in Indonesië 1949-1952 1984, Van Gennep, Amsterdam, 96p.
br Hurd, Archibald Wreedheden ter Zee 1915?, Vennootschap Letteren en Kunst, Amsterdam, 32p.
br Huxley, Aldous Wat zult gij doen? : Doel en grondslag van de Engelse Vredesbeloftebeweging s.a., Brochuredepot der IAMV, Krommenie , 16 p., Engelse titel: What are you going to do about it?
br Huxley, Aldous Woorden en werkelijkheid ?, " Bevrijding", Rotterdam , 20 p., uit "Bevrijding", December 1936, (uit het Engels vertaald door Tine Roskam; met een inleiding van Bart de Ligt)

Huybregts, Sjef & Huige, John De geschiedenis van de arbeidersbeweging ?, 'Sjaloom', Odijk, kosmostory 41/42, 110p., pocket

Huygens, Cornelie Barthold Meryam ?, P.N. Van Kampen & Zn, Amsterdam, 466p., hb

Huyts, Johan Geschiedenis van de Russische revolutie 1905-1936 1936, Wereldbibliotheek, Amsterdam, 591p., hb

Hyams, Edward De terrorist. Achtergronden van het terrorisme 1977, H. Nelissen, Bloemendaal, 186p.
rb Hyan, Hans In naam der wet. roman ?, BOO, Zandvoort, Seie XII, Nr. 8, 237p., hb
be Hyde De onderkruiper
rb Ibanez, Blasco De vervloekte grond 1931, BOO, Zandvoort, bewerking door Gerh. Rijnders, 173p., hb

Ibanez, Vincente Blasco De afvallige. (La Catedral) ?, P.D. Bolle, Rotterdam, 294p., hb

Ibanez, Vincente Blasco De indringer 1931, De Arbeiderspers, Amsterdam, 307p.

Ibarrola, Agostin Tekeningen uit de gevangenis van Burgos. Met gedichten van Marcos Ana en Vidal de Nicolas 1964?, Van Ditmar, Amsterdam, <A4
br2 Icarus (Ernst Schneider) De opstand van Wilhemshaven. Een episode uit de geschiedenis van de revolutionaire beweging bij de Duitse marine 1918-1919 1990?, Kronstadt kollektief, Boskoop, 33p.
an Icarus (Ernst Schneider) The Wilhemshaven Revolt: A Chapter of the revolutionary movement in the German navy 1918-1919 1975, Simian, Huddersfield, Yorks., 32p.
be Iependaal, Willem van Adam in ongenade 1938, De Arbeiderspers, Amsterdam, 273p., hb

Iependaal, Willem van bef, boef en bajes 1958, vijfde druk, Daamen, Den Haag, Ooievaar 15, 223p., pocket

Iependaal, Willem van Behouden vaart 1950, De Arbeiderspers, Amsterdam, 247p., hb
be Iependaal, Willem van De bocht in de vaart
be Iependaal, Willem van De dans om de rinkelbom
be Iependaal, Willem van Gantelhoven's ereprijs 1941, De Arbeiderspers, Amsterdam, 312p., hb

Iependaal, Willem van Gegist bestek 1947, tweede druk, De Arbeiderspers, Amsterdam, 262p., hb

Iependaal, Willem van Liederen van de zelfkant 1975, Em. Querido, Amsterdam, 75p.

Iependaal, Willem van Op drift. Liedjes van deze tijd 1945, F.G. Kroonder, Bussum, 48p. + los blad inhoudsopgave

Iependaal, Willem van Petrus in dubio. Roman ?, F.G. Kroonder, Bussum, 260p., hb
be Iependaal, Willem van Polletje piekhaar en lord zeepsop
be Iependaal, Willem van Vaste koers 1949, De Arbeiderspers, Amsterdam, 216p., hb en stofomslag

Iependaal, Willem van Vaste koers 1949, De Arbeiderspers, Amsterdam, 216p., hb en stofomslag
br Ijsel de Schepper, P. Hoe komen we er uit of: Wat heeft de Ziener Edward Bellamy te zeggen, aan U, jong en oud? ?, Internationale Vereeniging "Bellamy"/ "De Tijdstroom", Lochem, 23p.

Ijzerman, A.W. Het ontstaan van den godsdienst. Een marxistische verklaring ven den oorsprong en eerste ontwikkeling der religie ?, boekhandel "ontwikkeling", Amsterdam, 96p., achteraf ingebonden

Iljin, M. Het Vijfjaarplan 1932, Meulenhoff, Amsterdam, 168p.
br Ingersoll, Kolonel De geesten 1894, P.C. Wezel, Haarlem , 26 p., 20 cm., vertaald door Vineta
br Ingersoll, Kolonel De goden 1904, P.C. Wezel, Haarlem , 34 p., 21 cm., tweede druk
rb Ingersoll, R.G. Eenige dwalingen van Mozes (Beschouwingen over de Pentateuch) 1922?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, BOO serie VI, nr. 7, 127p., hb
rb Ingersoll, R.G. Verdient de bijbel spot? ?, BOO, Zandvoort, 119p., hb
br Ingersoll, R.G. De vrijheid van man, vrouw en kind 1895, P.C. Wezel, Haarlem , 35 p., 20 cm., vertaald door Vineta
br Ingersoll, Robert G. De waarheid. Een voordracht 1897, tweede druk, L.J. Vermeer, Amsterdam, 32p.
br Ingersoll, Robert G. (kolonel) Bijgeloof. Zijn oorzaken en verderfelijke gevolgen 1908, J. Van Loo, Amsterdam, 42p.
br2 Internationale Broederschap van Geweldlozen Machtiger dan de atoombom [ca. 1955?], I.B.v.G., Rotterdam , 16 p., 19 cm.
br2 Iospa, G. De honderdste jaardag van de oprichting van de eerste internationale (1864-1872) 1965, Het Internationaal Boek, Brussel, 27p.

Istrati, Panaït De distels van den Baragan ?, 2e druk, Wereldbibliotheek, Amsterdam, 203p, hb

Istrati, Panaït Het licht aan de kim 1930, Querido, Amsterdam, 451p., hb
fr it beaken Tydsrift fan de Fryske Akademy, Ljouwert 1984 (jrg. 46): 2
br2 J. B. Van 'tHarde Leven. Leekedichtjes en Kreupelrijm gedeeltelijke herdruk 1991, NGVS, Appelscha, 34p.
po J.B. Van't Harde Leven. Leekedichtjes en Kreupelrijm 1991, gedeeltelijke herdruk, NGVS, Appelscha, 33p.
br J.H. De pauselijke suprematie en de kanonieke wet der kerk 1905, "De Dageraad", Haarlem, 32p.
jrb Jaarboekje van de vereeniging Woodbrookers in Holland Vereenigingsjaar 1920-1921, Nieuwe reeks N° 2, 116p., hb
jrb Jaarboekje van de vereeniging Woodbrookers in Holland Vereenigingsjaar 1921-1922, Nieuwe reeks N° 3, 82p.
jrb Jaarboekje van de vereeniging Woodbrookers in Holland Vereenigingsjaar 1929-1930, Nieuwe reeks N° 12, 192p., hb
jrb Jaarboekje vereniging Woodbrookers in Holland Jaarboekje 1938, , N° 20, 157p., hb
fr Jaarsma, A.A. Uit het album van Tietjerksteradeel 1979, Lykele Jansma, Buitenpost, 115p., hb
an Jacker, Corinne The Black Flag of Anarchy. Antistatism in the United States 1968, Charles Scribner's Sons, New York, 211p., hb en stofomslag

Jacobs, Bart De Menselijke Maat in ICT Versie 1,0, januari 2007, 116p, hb

Jacobs, Pszisko Hamer 1957, De arbeiderspers, Amsterdam, 243p., hb

Jacobs, Pszisko Henk Eikeboom, Anarchist. Een biografie 1986, Onze Tijd/In de Knipscheer, Haarlem, 244p., hb
br2 Jacobs, Pszisko Ik ben een werktuig van niets en niemand 1987, De Vrije Gedachte, Rotterdam, 48p.

Jacobs, Pszisko Verdorie 1956, de Arbeiderspers, Amsterdam, 256p., hb

Jacobs, Pszisko Weerbarstige herinneringen 1988, Lenie Peetoom, Haarlem, 79p. + foto's
br2 Jacobs, Roger Sociale strijdbewegingen en kapitalistische ontwikkeling. Berichten uit de autonomie nr. 2 1983, Johny Lenaerts, Leuven, 57 + 2p.

Jacobs, Roger (eindred.) Anders werken. Een leesboek over zelfbeherende arbeidsvormen in West-Europa 1983, Internationaal Ontmoetings Centrum, Hasselt, 276p.
brb James Het sociale vraagstuk tijdens de Fransche revolutie z.j., De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 63p.
br Janovsky, Sch. Wat de Anarchisten willen ?, J.W. De Boer ?, ?, 29p., Naar het Hebreeuwsch

Jansegers, Leo & Van Bogaert, Mark Blaffende bonden bijten niet 1983, Altinform, Antwerpen, 444p.

Jansen Schoonhoven, E. Christelijk pacifisme nu! 1935, Van Loghum Slaterus, Arnhem, 192p.

Jansen, Marc Een showproces onder Lenin. Het voorspel van de Grote terreur 1980, De Haan, Haarlem, 263p.
br2 Janssen, Raf (red); Hennekam, Jolanda; Nijnatten, Huub van; Ramaekers, Ger & Weijnen, Henk Klussen op de bon? De markt van de persoonlijke dienstverlening in en rondom het huis. Een voorzet tot stellingname Januari 1997, CISO, Utrecht, 40p., groter formaat

Janssen, Raf & Bons, André De ziekte van het gangbare. In stelling tegen gangbare arbeid en gangbare gezondheid 1993, Commissie Oriënteringsdagen, Utrecht, 140p.
br2 Janzen, Jan P. (samensteller) tentoonstelling over de geschiedenis van het anarchisme, 13 tot 24 maart 1967 1967, ???, teksten: Rudolf de Jong; Homme J. Wedman, kalligrafie: Tineke Boerema
br2 Jar, Hans [ps. van Hans Ramaer] Fascisme: grondslagen en kenmerken Maart 1970, De Vrije, Rotterdam , 26 p., 22 cm.
brA4 Jar, Hans [ps. van Hans Ramaer] Jazz maakt vrij Maart 1966, De Vrije, Rotterdam , 31p., foto's, 28 cm., Met lit. opg., Vier gebundelde artikelen: Jazz & anarchisme. Blues = medicijn. Jazz: duivelsmuziek uit Dixieland. Jazz maakt vrij..! waarvan de eerste drie eerder in 1965 en 1966 verschenen in De Vrije.

Jasienski, B. Pest over Parijs. Revolutionaire fantasieroman 1936, VAU, Amsterdam, 237p.
br2 Jassies, Nico Marinus van der Lubbe en de Rijksdagbrand 2002, De Dolle Hond, Amsterdam, 48p.

Jaurès, Jean Geschiedenis der Fransche revolutie 1905-1906, S.L. Van Looy, Asterdam, 4delen, 315 +319 + 356 + 256p., hb, geïll.
br Jeka "De wapens neer!" [19XX], Vrije Socialisten Vereniging Zaanstreek, s.l. , 7 p., 23 cm.
br2 Jet Gelazer met de prinsemarij? Dan dit boekje over de smeris lezen. s.a., Jeugdwerk Nu, Amsterdam, 21 p.
br2 Jochheim, Gernot Bart de Ligt: De overwinning op het geweld. Rede ter gelegenheid van de vijftigste sterfdag van Bart de Ligt (1883-1938) 1990, Bart de Ligt-Fonds/ S.V.A.G, Boxtel/Zwolle, 44p., samenstelling: Herman Noordegraaf en Wim Robben
A4 Jong Edz., Fr. De Een beeld van een vakbeweging. Geschiedenis van het NVV zoals die spreekt uit prenten en documenten, gebouwen en gedichten 1976, L.J. Veen, Wageningen, 208p. A4
br Jong, A.R. de Beelden en visioenen uit Niemandsland voor iedereen ?, V.R.T., Hilversum, 29p., gekopieerd?
br Jong, A.R. de De beteekenis van de religie in den revolutionairen strijd maart 1924, Bond van religieuse anarcho-communisten, Rotterdam, 20p.
br Jong, A.R. de Maar éen uitweg. Een woord ten gunste van het christen-socialisme z.j. (1913?), "De Toekomst", Schiedam, 45p., Predikant te Veghel
br Jong, A.R. de Mobiliseert U! Een toespraak tot de jongeren 1924,, Bond van religieuze anarcho-communisten, Bussum, 20p., herdruk van n° 32 van de twee-wekelijkse uitgave van "vrij-religieuse toespraken"
br Jong, A.R. de Wilhelmus van Nassouwe 1923?, Bond van religieuze anarcho-communisten, Utrecht, 24p., n° 8 van de twee-wekelijkse uitgave van "vrij-religieuse toespraken"
br Jong, A.R. de Tweeërlei geheelonthouding 1923, "Libertas", Oosterbeek, 24p.
br Jong, Albert de "Onze Vloot"ontmaskerd! z.j., I.A.M.V., Nieuwe Niedorp, 8p., onvolledig (pp. 3-6 ontbreken)
br Jong, Albert de De praktijk van het anti-militairisme : rede uitgesproken op het derde internationale anti-militairisten-congres, Den Haag 1921. [1921?], Brochurendepot, Den Haag , 19 p., 21 cm.
br Jong, Albert de De Roode Maagd Germaine Berton. Geweld, Gezag, Anarchisme z.j., "De Fakkel", Amsterdam, 19p.

Jong, Albert de Domela Nieuwenhuis. 1966, Kruseman, Den Haag, 86p., pocket

Jong, Albert de Domela Nieuwenhuis. 1972, tweede herziene druk, Kruseman, Den Haag, 88p., pocket
br Jong, Albert de Het Rapport-Welter van socialistisch standpunt beschouwd 1932, Nederlandsch Syndicalistisch Vakverbond, [Amsterdam] , 32 p.
br Jong, Albert de Hoe werkt de bloedige internationale/ Over kanonnen-koningen, bankiers en ministers. Twee documenten z.j., I.A.M.V., Krommenie, 32p.
br Jong, Albert de Nederland slavenland. Loonsverlaging, steunverlaging, werkverschaffing, dwangarbeid, honger en ellende, politie-knuppels, paria's en slaven z.j., Ned. Synd. Vakverbond, Amsterdam, 15p., overgedrukt uit "De Syndicalist"
br Jong, Albert de Onderwerping of verzet? Antwoord aan Frederik van Eeden 1915, J. van Loo, Amsterdam , 16 p., 24 cm., fl. 0,10
br Jong, Albert de Open brief aan de Soc. Dem. Arbeiders Partij in België [193X?], I.A.M.V., Den Haag , 8 p., 19 cm., Uitgegeven in opdracht van het I.A.M.B.
br Jong, Albert de S.D.A.P. en C.P.H., N.V.V. en R.V.O. Hun verachtelijke partijstrijd bedreigt de arbeidersbeweging met ondergang in oorlog en fascisme z.j., Ned. Synd. Vakverbond, Amsterdam, 15p., overgedrukt uit "De Syndicalist"
br Jong, Albert de Syndicalisme, NAS of NSV? : een ernstig woord aan de leden van het NAS. 1936, Nederlands Syndicalistisch Vakverbond, [Amsterdam?] , 16 p., 24 cm.
br Jong, Albert de Verboden waarheid voor land- en zeemacht. Rede op 1 December 1924 in Den Helder uitgesproken 1924, "De Fakkel", Amsterdam, 12p.
br2 Jong, Albert de De spoorwegstaking van 1903 ?, reprint (oorspr. 1953), Anarchistiese Uitgaven, Amsterdam, 55p.
br2 Jong, Albert de De stakingen van 1903: een onderzoek naar de oorzaken van de overwinning in Januari en van de nederlaag in April [April 1953], Anarcho-Syndicalistische Persdienst, Den Haag , 54 p., 20 cm., met lit. opg. En los blad correcties

Jong, Albert de Fritz Brupbacher (1874-1945) en zijn verhouding tot het anarchisme 1952, Anarcho-syndicalistiche Persdienst, Den Haag, 77p.

Jong, Albert de Van Christen tot anarchist en ander werk van Domela Nieuwenhuis 1971, A.W. Bruna & Zoon, Utrecht/ Antwerpen, 231p.

Jong, Albert de Van Christen tot anarchist en ander werk van Domela Nieuwenhuis 1982, Het Wereldvenster, Bussum, 227p.
br Jong, Albert de (secr. IAMB) Toch weer? : De SDAP en de oorlog. : Neen nooit! 1934, Brochurendepòt IAMV, Cor Lodder, Nieuwe Niedorp , 8 p. A6
br Jong, Albert de (secr. van het IAMB) Oorlog tegen Hitler-Duitschland? 1933?, Brochurendepot der I.A.M.V., Nieuwe Niedorp , 24 p., 24 cm.
br Jong, Albert, de Dreigende Oorlog! Arbeiders, vrouwen, soldaten! Let op uw zaak. Waakt voor uw leven! 1923?, Rev. Actie Comité "Verhinder Oorlog", Amsterdam, 8p.,
br Jong, Albert, de Herman Groenendaal moet vrij z.j., I.A.M.V., Den Haag, 7p.,
fr Jong, Roel Piters de De Ouster Trijegeaen. Skiedenis fan in part fan doanjewerstal 1982, A.J.Osinga, Boalsert, 250p.
brA4 Jong, Rudolf de De voorwaarden voor een radicaal-pacifisme overgenomen uit “De Nieuwe Stem”, dec. 1958, jrg 13 nr. 12, 21p.
brA4 Jong, Rudolf de Kijk Uit! Kiezen is een keuze boekje bij tentoonstelling, mei/ juni 1977, Rotterdamse Kunststichting

Jong, Rudolf de De Spaanse Burgeroorlog 1963, Bert Bakker/ Daamen N.V., Den Haag, ooievaarreeks 150/151, 320p.
br2 Jong, Rudolf de Ontstaan, groei en ontwikkeling van het anarchisme 19XX, s.n., s.l. , p. 17-53, 21 cm., met lit. opg.
br2 Jong, Rudolf de Provos en kabouters engelse tekst, overdruk, pp. 164-180

Jonge, J.A. de De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914 1976 (oorspr. 1968), SUN Reprint, Nijmegen, 544 + 14p.
br Jongeren Vredes Actie De daad van den enkeling. Dienstweigering ?, één groep van de JVA, Utrecht, 7p.
br Jongeren Vredes Actie de jongeren vredes actie: wat zij is, wat zij doet tweede herziene druk,1935?, JVA, Rotterdam, 20p.
br Jongeren Vredes Actie De Jongeren Vredes Actie: haar wezen, haar doel en haar werkwijze 1925?, Centrale Comité JVA, Den Haag, 8p.
br Jongeren Vredes Actie De Jongeren Vredes Actie: karakter, werkwijze, doel 1928?, Centraal Comité der JVA, Den Haag, 13p., met los: Reglement Groep Kennemerland der JVA, [1929], 4p. A6
br Jongeren Vredes Actie Reglement van de Jongeren Vredes Actie 1930, Landelijk Comité der JVA, 's-Gravenhage, 15p.
br Jongeren Vredes Actie Statuten en huishoudelijk reglement der Jongeren Vredes Actie ?, JVA, 12p. A6
br2 Jongh, J.F. de De Ploeg 40 jaar. Rede uitgesproken door dr. J.F. de Jongh ter gelegenheid van het 40 jarig jubileum van weverij De Ploeg nv op 30 mei 1963 [1963?], s.n., s.l. , 8 p., 19 cm., Verso-zijde genummerd van 1 tot 8, smal formaat
br2 Jongkind, Al Uitdagende gedachten van Al Jongkind : geboren 7-6-1906. April 1978, s.n., Amsterdam , 24 p.
br Jonker, G.J.A. De beteekenis van Nietzsche voor de hedendaagse moraal 1915, Hollandia, Baarn, 36p., "Levensvragen", serie VIII, n°. 2

Jungk, Robert De opstand. Het wereldwijde verzet tegen oorlog, onmenselijkheid, onrecht en geweld 1983, Elsevier, Amsterdam/ Brussel, 208p.
br2 Ka Anarchisten uit het jaar nul. Een anekdotische anthologie over antithesen en antagonismen binnen het anarchisme 2000, voorpublikatie,11p.
br Kaay, J. Hebben wij het recht en doen wij goed met den Militairen dienst te weigeren? z.j., eigen uitgave, Ringia, te Beetgum (Fr.), 24p., Tweede verbeterde druk

Kadt, J. de Ketterse kanttekeningen 1965, G.A. van Oorschot, Amsterdam, 247p., pocket, hb

Kadt, J. de Uit mijn Communistentijd 1965, G.A. van Oorschot, Amsterdam, 455p., pocket, hb
be Kafka Het proces

Kallenberg, Freek Surfen in overvloed 1996, Baalprodukties, Sittard, 114p.

Kalma-Koops, F. & Kalma, J. Klassenstrijd en religieus-socialisme 1935, Van Loghum Slaterus, Arnhem, 95p.

Kalma, J.J. Er valt voor recht te strijden. De roerige dagen rond 1890 in Friesland 1978, Boekencentrum, 's-Gravenhage, 168p.

Kalma, J.J. & Nijssen. G. (heruitgevers) Socialisten in soorten... een brochure van Mr. P.J. Troelstra uit 1893 1977, De Tille, Leeuwarden, 143p.

Kampen, A.H. van Beschaving zonder masker: 1. Nationalisme, een gevaarlijke zielsziekte; 2. De blanke parasiet 1936, Vereniging Anarchistische Uitgeverij, Amsterdam, 265p., hb

Kampen, A.H. van Jacht op dictators 1937, VAU, Amsterdam, 333p., hb

Kapteijn- Muijsken Affirmatie (Lijnen eener levensbeschouwing) ?, Scheltema en Holkema, Amsterdam, 196p.

Kapteijn- Muijsken Levensrichting van dezen tijd. Verzamelde opstellen ?, Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur, Amsterdam, 136p., hb pocket

Kapteijn- Muijsken Oorlog en geestesrichting. Verzamelde opstellen 1918, Electr. Drukkerij “Luctor et Emergo”, 's-Gravenhage, 158p.

Kapteyn-Muysken, G. Revolutie en weder-geboorte 1921, De Waelburgh, Blaricum, 152p. (gekopieerd, in hb)

Karasek, Horst De Brandstichter: het leven van Marinus van der Lubbe 1984, Spreeuw, Utrecht, 183p.

Karsten, Sjoerd: Op het breukvlak van opvoeding en politiek. Een studie naar socialistische volksonderwijzers rond de eeuwwisseling. 1986, SUA, Amsterdam, 247p.
br Katoen, Jan De Sociaal-Demokraten in de Tweede Kamer I. Met een persoonsbeschrijving van Mr. P.J. Troelstra en H.H. Van Kol z.j., Sprenger & C°, Amsterdam, 44p.
brb Katoen, Jan De sociaal-demokratie, de wereldoorlog en Mr P.J. Troelstra 1915?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 61p.
br Kautsky, Karl De Sociaaldemokratie en de Katholieke Kerk [19XX], J.J. Bos , Amsterdam , 56 p., 20 cm.
br Kautsky, Mina Rijken en Armen. Novelle z.j., B. Liebers, s Gravenhage, 47p., Sociaal-Democratische Leesbibliotheek I
rb Kautsky, Mina Steven van den Grillenhoff ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie VII, nr.4, 5 & 6, 155 + 163 + 181p., hb achteraf ingebonden

Kedward, Roderick De Anarchisten: onmacht van het geweld 1970, Sijthoff, Leiden, 128p., hb en stofomslag
br Kees - Groningen Fantasie of Werkelijkheid? Anti-alcoholstuk in twee bedrijven z.j., "Volharding", Groningen, 36p.
br Keesing, S.G. & Poortier, J.J. 'Pro en Contra”Coöperatie 1908, Hollandia-drukkerij, Baarn, Pro en Contra Serie IV. N0 10, 32p.
fr Keizer, J. Ald- en Nijhoarne 1976, Fryske Akademy, Ljouwert, 144p., hb
scr Kemps, Jozef Woning-koöperatieven, zelfbeheer van huis en buurt ofwel een verandering van (buurt)opbouwwerk ?, einwerkstuk voor de sociale akademie de Aemstelhorn, Amsterdam, 23p.

Kesten, Hermann De Kinderen van Guernica. Roman 1955, De Bezige Bij, Amsterdam, 204p., hb
br2 Kief, Frits Wat wil De Vrije Gedachte s.a., De Vrije Gedachte, [Rotterdam] , 21 p., 21 cm., Actieprogramma van Vereniging tot bevordering van het zelfstandig denken, Toelichting op het Aktieprogramma van een Rationeel Humanisme

Klachtenburo politieoptreden Een jaar Amsterdamse doofpot 1978, Stichting klachten- en adviesburo politieoptreden, Amsterdam, 323p.
br Klaren, A.K. Om onzer kind'ren wil z.j., Nederlandsche Vereen. tot afschaffing van Alcoholh. Dranken, Utrecht, 20p., achtste druk
an Klaus, Gustav H.& Knight, Stephen (ed) To Hell with Culture'. Anarchism and Twentieth-Century British Literature 2005, University of Wales Press, Cardiff, 214 + 10p., hb en stofomslag

Klaver, Imke Herinneringen van een Friese landarbeider. Enkele opgetekende zaken uit het jongste verleden tot 1925 1974, SUN, Nijmegen, sunschrift 71, 247p.
br Kleerekoper, A.B. Als het 's winters koud is sept. 1917, "Ontwikkeling", Amsterdam, 16p.
br Kleerekoper, A.B. Redt onze kinderen! Een dringend woord aan ouders en onderwijzers 1924, "Ontwikkeling", Amsterdam, 15p.

Kleyn, L. J. Naam- en zaakregister op P.J. Troelstra's gedenkschriften 1932, Em. Querido, Amsterdam, 83p, hb met stofomslag.
br Klinkenberg, A.W. De vrije mensch. Lezing over Krishnamurti 1934, Star Publishing Trust, Den Dolder, 16p., Radiorede op 16 Jan. 1934 voor de H.I.R.O.
scr Kloosterman, Elly 'De Nederlandse anarchisten en de Spaanse Burgeroorlog” Hoe de Nederlanse anarchistische beweging uiteenviel door de gewelddadige strijd in Spanje tussen 1936 en 1939 Oktober 1979, doktoraalscritie, 211 + 3p.
br2 Kloosterman, Elly De Nederlandse anarchisten en de Spaanse Burgeroorlog. Hoe de Nederlandse anarchistische beweging uiteenviel door de gewelddadige strijd in Spanje tussen 1936 en 1939 2009, de Pook, Amsterdam, 65p., groter formaat
br Knappert, Prof. Dr. L. Oostersch fatalisme (het boek "prediker") 1915, P.M.Wink, Zalt-Bommel, 31p., N° 2 Vrij Christendom, uitgave van den Nederlandschen Protestantenbond; vervolg op "Redelijke godsdienst"
br2 Kneepkens, Manuel Gedichten tegen de atoomoorlog 1985, ten voordele van het Tribunaal voor de Vrede, Rotterdam, 15p.
br2 Kniesmeijer, Joke/ Anne Frank Stichting De crisis en de nieuwe zondebok : de racistische politiek van de Centrumpartij [ca. 1982], Protestantse Stichting tot Bevordering van het Bibliotheekwezen en de Lectuurvoorlichting in Nederland, Voorburg , 56 p., ill., 21 cm., Actuele Informatie n° 30
br2 Knip, Peter; Roon, Rob van & Tol, Frits van nee zeggen is needoen: over de strategie van de vredesbeweging 1984, n-bom comité, Delft, 48p.

Koenraadt, Joseph F.M. Van Quack tot Constandse. De receptie van Max Stirner in Nederland 1986, doctoraalscriptie, Erasmusunuversiteit, Rotterdam, 155p.

Koestler, Arthur De Yogi en de Volkscommissaris 1948, De bezige bij, amsterdam, 403p.

Koestler, Arthur Dialoog met de dood 1948, De bezige bij, amsterdam, 238p., hb

Koestler, Arthur; Silone, Ignazio; Wright, Richard; Gide, André; Fischer, Louis & Spender, Stephen De God die faalde. Ervaringen met het communisme 1950, De Bezige Bij, Amsterdam, 296p., hb

Koetsier, Nellie (samensteller) Vredes- en demonstratieliederen 1983, Luyten, Amstelveen, 145p.

Koinona-groep Het Kommune boek. Kommune als sociale aktie 1970, A.W. Bruna & Zn, Utrecht/ Antwerpen, 104p.

Kok, A. Wet gewetensbezwaren militaire dienst 1965, Mouton, 's-Gravenhage, 68p.

Kollontay, Alexandra De man-kameraad 1928, de Ploeg, Utrecht, 250p., hb
br Kolthek jr., H. De Opruier. Niet uitgesproken verdedigingsrede van H. Kolthek Jr. voor de 4e Kamer van de Amsterdamsche Rechtbank, op 20 October 1910 1910?, , z.p., 40p., tweede druk
br Kolthek jr., H. De S.D.A.P. in Nederland en de verkiezing in 1909 z.j., "Voorwaarts", Amsterdam, 16p. A6
br Kolthek jr., H. Het complot ontmaskerd of de taktiek der sociaal-democraten 1903?, Comité van Verweer, 52p., ZONDER VOORKAFT
br Kolthek jr., H. Is dat rechtspraak? Verdedigingsrede van H. Kolthek Jr. voor het Gerechtshof van Amsterdam op 15 februari 1911 1911, "Voorwaarts", Amsterdam, 40p., met losse pagina
br Kolthek jr., H. Wat wij zoeken. Een woord aan de arbeiders in 't algemeen en aan de geloovige arbeiders in 't bijzonder z.j., ?, z.p.,
br Kolthek jr., H. & Oudegeest, J. Stenografisch Verslag van het Openbaar Debat tusschen de heeren H. Kolthek Jr. secretaris van het N.A.S. en J. Oudegeest, voorzitter van het N.V.V. gehouden op 20 december 1909 in het concertgebouw te Amsterdam 1909, Nationaal Arbeids-Secretariaat, Amsterdam, 80 + 4p.
br Kolthek, H. 1870-1939 Met den Democratischen sneltrein naar twee katastrophale wereldoorlogen. En nu naar Democratie? 1945, "Het Oosten", Almelo, 54p., Probemen van deze tijd no.2

Kolthek, H. (bewerker) Socialisme of Vrijheid? Geleide of vrije Economie? 1946, "Het oosten", Almelo, 200p.
brA4 Kolthek, J. & Wessels, W. Nieuwe vormen van organisatie en strijd ?, anarchistiese uitgaven, Amsterdam, 8p.

Kom, A de Wij slaven van Suriname 1934, Contact, Amsterdam, 234p., hb
brA4 Komitee AntiDuitseTerreur Gevangen in Duitsland 1974?, Komitee AntiDuitseTerreur, Amsterdam,
brA4 Komitee voor de Rechtsstaat Europees verdrag tegen terrorisme. Dokumentatie 1979?, Komitee voor de Rechtsstaat, Amsterdam, 63p. + folder KRS
brA4 Komitee voor de Rechtsstaat Rechtsstaat, waar staat links 1980, Komitee voor de Rechtsstaat, Amsterdam, 22p. + losse folder en brief
br2 Komrij, Gerrit De stankbel van de Nieuwezijds : contra Scientology Maart 1979, Arbeiderspers, Amsterdam , 31 p.

Koning, B.A. Lange Jan. Een Groninger roman deel 1 ?, Stabo, Groningen, 150p.
br2 Koning, D. De geschiedenis van een dienstweigeraar. Lotgevallen uit kazerne en gevangenis reprint, oorspr.: De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 48p.
brb Koning, D. De geschiedenis van een dienstweigeraar. Lotgevallen uit kazerne en gevangenis z.j., De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 48p.
br Koning, D. Vrede zij U 1936?, A.J. Sloot, Amsterdam, 47p. A6, geïll.
br Koning, D. Offers van Bacchus : dramatische toneelschets in drie bedrijven s.a., s.n., s.l. , 20 p., 19 cm., Vrij bewerkt naar "Drank” van Hans van Stein

Koning, Hans Gods gebroken woord 1989, Hugin, Utrecht, 129p.
br Koning, J. De korte staking der jeugdige vissers z.j., Bedrijfsorganisatie van Zeevarenden - O.V.B., ?, ?

Kooijman, P.A. Neem en eet: bomaanslag en opruiïng als sociale filosofie ?, LJC Boucher, Den Haag, 96p., pocket
br2 Kooijman, P.A. Heden, verleden en toekomst in zakformaat 1964, herziene uitgave, De Vrije , Rotterdam , 29p.
br2 Kooijman, P.A. Heden, verleden en toekomst in zakformaat. Over soort en soortgenoten 1992, reprint De As, Moerkapelle, 51p. (oorspr. 1935, De Alarmisten)
scr Kool, Marcel Schuckink De rechtspositie van krakers jegens de overheid. De bevoegdheden van de overheid tegen krakers in theorie en in de praktijk Winter 2002, scriptie studie Nederlands Recht Open Universiteit Den Haag, Baalprodukties, Sittard, 147p.
br2 Koor & Orkest Eigen Hulp Anti-bestek pogramma [1981?], s.n., s.l. , 8 pag., 22 cm.
scr Koot, Ton & Derksen, Bram Een vergelijkend onderzoek naar de ideeën van Michaël Bakoenin en Max Stirner werkstuk, 42p.
br2 Kooy, T.P. Van der Het neo-anarchisme en de toekomst der samenleving. Afscheidscollege 10 december 1970 1970?, Erven F. Bohn, Haarlem, 18p.
br2 Kooyman, Ad (samensteller) De "revolutie" van 1968 1978, VPRO, Hilversum, 42p.
A4 Korff de Gidts, Jan & Papendorp, Ben (eindred.) Rijksweg 27 door Amelisweerd: achterhaald en overbodig. 4e rapport van de vrienden van Amelisweerd Mei 1981, Vrienden van Amelisweerd, Utrecht, 79 + 5p.
an Kornbluh, Joyce L.(ed) Rebel Voices: An IWW Anthology 1972, University of Michigan Press, Michigan, 419 + 12p., PLAKKAFT!
scr Korthof, G. De Nederlandse arbeidersbeweging en het Indonesiese vraagstuk. Politieke standpuntbepaling vanuit de arbeidersbeweging over vraagstukken van internationalisme, revolutie en solidariteit: 1945-1949 Maart 1975, doktoraalscriptie, Amsterdam, 110p.
rb Kouprine, Alexander Het bordeel van Anna Marcovna BOO, Zandvoort, 248p., hb

Kraan, Stephen De Muesli bloeit: uit het dagboek van een totaalweigeraar 1982, Impuls Boek, 80p.
br Krapotkine, Peter Een woord aan de jongelieden 1885, Liebers & C°, s Gravenhage, 27p.
br2 Krapotkine, Peter Een woord aan de jongelieden : Een anarchistische oproep uit 1880 aan de studenten om de kant van de arbeiders te kiezen !!!!! 1971, De Vlijtige Vlieg, Antwerpen , 40 p.

Kravchenko, Victor Ik verkoos de vrijheid 1946, 2e druk, H. Nelissen, Amsterdam, 463p. Hb
br Krijgsman, J. De grenzen van geweld. Vooruitzichten en gevolgen van gewapende opstanden van het proletariaat 1934, De Arbeiderspers, Amsterdam, 56p., voorwoord J.W. Albarda
br Krijthe, H.C.J. De weg tot geluk. Eene lezing 1899, "Excelsior", Amsterdam, 48p.
brA4 Krikke, Hans Drie jaar Bonk.Burgerlijke Ongehoorzaamheid en Non-Koöperatie Mei 1988, Stichting Jakko, Amsterdam, 50p.
be Kröger Het vergeten dorp
br Krop, F.J. (hervormd predikant) Naar Frankrijk en het Fransche front z.j., J. Amesz, Rotterdam, 32p.
br Kropotkin, P. De natuurlijke moraal, een studie over dieren en menschen 1904, C.L. v.d. Weyer, Rotterdam , 48 p., 20 cm., 3e druk, vertaling J. Rutgers
an Kropotkin, P. Fields, Factories and Workshops or, industry combined with agriculture and brain work with manual work ?, newrevised and enlarged edition, Thomas Nelson and Sons, London/ Edinburgh/ New York, 477p., hb

Kropotkin, P. Gedenkschriften van een revolutionair 1902, A.E. Van der Heide, Haarlem, 388p., hb

Kropotkin, P. Landbouw en Industrie, Hoofd- en Handenarbeid vereenigd. 1902, Van Looy, Amsterdam, 248 + 16p., hb
rb Kropotkin, Peter De Verovering van het brood 2004, Kelderuitgeverij, Utrecht, 235p., Inleiding: Marius de Geus, voorwoord: Elisée Reclus

Kropotkin, Peter De Verovering van het brood met een voorwoord van Elisée Reclus. 2e verbeterde druk. 1903, H. De Kleijn - J.J. Groot, Haarlem, 364p., hb
brA4 Kropotkin, Peter De vrije maatschappij ?, Libertad, 13p.
an Kropotkin, Peter In Russian and French Prisons 1971, Schocken Books, New York, 387 + 24p., PLAKKAFT!

Kropotkin, Peter Memoires van een Revolutionair (Inl: Nicolas Walter), 1978 (1971, oorspr.1899), Wereldvenster Baarn, 446p.
an Kropotkin, Peter Mutal Aid: A factor of evolution 1972, New York University Press, New York, 277p., hb met stofomslag, intro: Paul Avrich
an Kropotkin, Peter The Conquest of Bread 1972, New York University Press, New York, 235p., hb met stofomslag, intro: Paul Avrich
an Kropotkin, Peter The Great French Revolution 1971, Schocken Books, New York, 610 + 19p.
br2 Kropotkin, Peter Anarchie. filosofie en ideaal Aug. 1974, Anarchistische Uitgaven, Amsterdam, 40p., PLAKKAFT
br Kropotkin, Peter Syndikalisme en Anarchisme s.a., Drukkerij "Volharding", Groningen , 14 p., met voorwoord van de uitgeefster
an Kropotkin, Pierre Anarchism in Socialistic Evolution. An Address Delivered in Paris 1946, Modern Publishers, Indore City (India), 26p.

Kropotkin, Prins Wederkeerig dienstbetoon 1904, Van Looy, Amsterdam, 421 + 7p., hb
br Kropotkin, Prins Peter De Revolutie in Rusland 1906, H.A. Wakker & C°, Rotterdam, 22p., vertaald uit "The Nineteenth Century (and After)" van December 1905
br Kropotkine, P De staat en zijn rol in de geschiedenis. Voordracht welke had moeten plaats hebben te Parijs op 7 Maart 1896 in de zaal "Mille-Colonnes" z.j., J. Sterringa, Amsterdam, 80p., zonder achterkaft
br Kropotkine, P Van veld, fabriek en werkplaats. Of Nijverheid in verband tot landbouw en hersenarbeid vereenigd met handenarbeid 1901, J. Sterringa, Amsterdam, 32p., Afl. 1 (van 10)

Kropotkine, P. Van Veld, Fabriek en Werkplaats ?, J. Sterringa, Amsterdam, 375p., hb
br Kropotkine, P. Zijn de gevangenissen noodzakelijk s.a., Volharding, Groningen , 16 p., tweede druk, Uitgegeven op verzoek van het Comite van Actie tegen de bestaande opvattingen omtrent misdaad straf (C.M.S.)
br Kropotkine, Peter Allemaal socialisten/ Theorie en Praktijk z.j., J. Sterringa, Amsterdam, 16p., Sterringa's 5-cent brochuren IX, 16p.
br Kropotkine, Peter De Fransche Revolutie 1923, S.A.V., Krommenie, 45p., met een inleiding van Clara Meijer-Wichmann
rb Kropotkine, Peter De Fransche Revolutie 1789-1793, I & II ? (oorspr. 1909), Bibliotheek voor ontspanning en ontwikkeling, Zandvoort, serie XIII, no 11 & 12, 2x 212p. hb
br Kropotkine, Peter De gemeente z.j., J. Sterringa, Amsterdam, 16p., Sterringa's 5-cent brochuren X, 16p.
rb Kropotkine, Peter De Moderne Staat 1912?, G. Rijnders, Amsterdam, 99p., hb achteraf ingebonden
rb Kropotkine, Peter De Moderne Staat, gevolgd door: Federalisme of centralisme? 1912?, G. Rijnders, Amsterdam, 99 + 47p., hb
br Kropotkine, Peter De Moderne Wetenschap en het Anarchisme 1904, I.I. Samson, Den Haag, 99p., bewerking: F. Domela Nieuwenhuis, ZONDER KAFT
rb Kropotkine, Peter De Staat. Zijn rol in de Geschiedenis en in den modernen tijd 1928?, B.O.O., Zandvoort, serie XII, nr. 12, 174p., hb
rb Kropotkine, Peter De Verovering van het brood 1920?, Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie IV, no 3/4, 159 + 154p., hb

Kropotkine, Peter De Verovering van het brood met een voorwoord van Elisée Reclus, 1894, Veenstra & C°, Nijmegen, 296p., hb
rb Kropotkine, Peter Ethiek 1932, BOO, Zandvoort, 2 delen, 150 + 152p., hb

Kropotkine, Peter Gedenkschriften van een revolutionair 1902, Wink, Gorinchem, 335p., hb
rb Kropotkine, Peter Gedenkschriften van een Revolutionair, deel 1 & 2 ?, Zandvoort, 192 + 266p., hb
rb Kropotkine, Peter Wederkeerig Dienstbetoon ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie VII, nr 7 & 8, 207 + 171p., hb
br Kropotkine, Peter Communisme en Anarchisme ca. 1919, Landelijke Federatie van Sociaal-Anarchisten in Nederland, Amsterdam , 16 p., 18,5 cm.
brb Kropotkine, Peter De onafhankelijke moraal : Een studie over menschen en dieren [ca. 1914], De Roode Bibliotheek, Amsterdam , 55 p. + 8 p. reclame, Eerder verschenen onder de titel: De natuurlijke moraal
brb Kropotkine, Peter Na de revolutie : Geen rechters, geen gevangenissen s.a., De Roode Bibliotheek, Amsterdam , 16 p., 18,5 cm.
brb Kropotkine, Peter Revolutionaire regeeringen (na) 1918, "De Roode Bibliotheek", Amsterdam , 15 p., 18,5 cm.
br Kropotkine, Pierre De Anarchie. Philosophie en Ideaal ?, “Publicitas”, Amsterdam, 59p.
br Kropotkine, Pierre De Anarchie. Philosophie en Ideaal z.j., I.I. Samson, Den Haag, 48p., voorkaft ontbreekt
br Krul, J. Denis Diderot en zijn tijd, de Fransche 18e eeuw 1931, Pandora , Den Haag, 32p., met literatuur-opgave over kloosterdiscipline

Kuczynski, Jürgen het ontstaan van de arbeidersklasse. 1975, SUN, Nijmegen, Sun-reprint 15, 255p., pocket
rb Kuhne, Louis De nieuwe geneeskunde ?, BOO, Zandvoort, serie XII, n° 6 & 7, 185 + 239p., hb
br Kuijsten, Han (red. "De wapens neder") Eerst kanonnen dan boter!! s.a., brochuredepot IAMV, Krommenie , 8 p.

Kuiper, Ime & Frieswijk, Johan Sporen van Domela in Friesland 2002, Ferdinand Domela Nieuwenhuis museum, Heerenveen, 55p., vierkant formaat

Kutter, Hermann Zij moeten. Open brief aan de Christelijke samenleving 1906, S.L. Van Looy, Amsterdam, 215 + 8p.
br Kuyper, R. Herman Gorter. Ter herdenking z.j., "Ontwikkeling", Amsterdam, 29p., overdruk uit "Opgang"
br Kuyper, R. Geen man en geen cent! Beschouwingen over de sociaal-democratie en het militairisme [1914], Uitgegeven voor rekening van de schrijver, Amsterdam , 32 p., tweede druk, Drukkerij De Vooruitgang/ verkrijgbaar bij den brochurenhandel der S.D.A.P.

Kuypers, Julien Jan Pellering: eeen vergeten redenaar en anarchist (1817-1877) 1962, uitg. Ontwikkeling, Antwerpen, 124p. + foto's, hb met stofomslag
brA4 La Cecilia (Anarchisties kollektief) Er is een tijd van komen en er komt een tijd van slaan: voorstellingsbrochure la cecilia '80 1980?, s.n., s.l., 27 p. (hb)
rb La Curée Jacht op millioenen ?, De Roode Bibliotheek, Zandvoort, serie X, nr. 7, 247p., hb achteraf ingebonden
br2 Laan, Jaap van der Zo houden we ze klein. Een boekje over Organon en de derde wereld 1982?, OVB Fabriek, Rotterdam, 15 p.
br Laare, L. ter Fusie-rapport, Verraad-rapport 1946, ?, z.p, 24p.
rb Laeken, Jan van De colporteur van Elzenburg. Volksroman ?, BOO, Zandvoort, 332p., hb
br Lafargue, Paul Het Recht op Luiheid. Een weerlegging van het "Recht op Arbeid" van 1848 1916, J. Emmering, Amsterdam, 48p. A6, uit het Fransch vertaald door J. de Wachter

Lafargue, Paul Het recht op luiheid, gevolgd door : De Godsdienst van het Kapitaal en Pius IX in de Hemel (Inl. A.L.Constandse), 1974 (oorspr. resp. 1880, 1887 & 1872), Synopsis De Arbeiderspers, Amsterdam, 179p.

Lamenais, F.R. de Het Boek van het Volk 1899, S.L. Van Looy, Amsterdam, 101 + 15p.

Lamenais, F.R. de Het verleden en de toekomst van het volk 1899, S.L. Van Looy, Amsterdam, 126p.
br Landauer, Gustaf De strijd over Bernstein z.j., J. Sterringa, Amsterdam, 16p., Sterringa's 5-cent brochuren XXII, 16p.
br Landauer, Gustav Een weg tot bevrijding der arbeidersklasse z.j., J. Sterringa, Amsterdam, 43p., vertaling: B. Reyndorp

Landauer, Gustav Oproep tot Socialisme (voorwoord H.R.Holst; biografie B.Reyndorp), 1940, Vereniging Anarchistische Uitgeverij, Amsterdam, 214p. hb
brA4 Landelijke anarcha-feministiese vrouwengroep Anarcha-feminisme:toen en.. wat willen wij er nu mee?? Leesbundel bij de bijeenkomst van de landelijke anarcha-feministiese vrouwengroep in Utrecht op 17 januari 1998, 27p.
br2 Landelijke bedrijfsorganisatie collectieve sector Manifest, Statuten, Stakingsreglement ?, Landelijke bedrijfsorganisatie collectieve sector, aangesloten bij het OVB, 23p.

Landelijke werkgroep anti-autoritaire en socialistiese opvoeding Anti-autoritaire en socialistiese opvoeding. 1970, Sunschrift 34, Sun, Nijmegen, 112p.
br Lange, Dan. De Jr. De invloed van aanleg en milieu op het tot stand komen van misdaad en misdadiger. Een biologische beschouwing z.j., De Waelburgh, Blaricum , 64p. A6, signatuur: Gé Nabrink

Lange, Daniël de Willem de Zwijger en andere opstellen 1948, A. Storm, Utrecht, 110p.
br Lanooy, H.J. 3e wereldbrand of pacifisme? z.j., "Hinga", Overschie, 17p.

Lansen, Jac. C. Het individu en de maatschappij, eerste reeks 1915, S.I.U.M., Amsterdam,224p., hb

Lanser, P'the & Wiersma, Rymke Alle dieren vrij! Zesentwintig mensen over veganisme, huisdieren, biologies eten, anarchisme, dierenstrijd, geweld en geweldloosheid. 1993, Atalanta, Utrecht, 142p.
br2 Lanser, P'tje Zealshet. Anarchistiese idealen in de praktijk 1998, Atalanta/ De Citroenvlinder, Utrecht, 43p.
br Lansink Jr, B. Weg met het N.A.S.! 1918, N.A.S., Amsterdam, 29p., propagandabrochure N° 1
br Lansink Jr, B. & Dissel, TH. J. Internationale verbindingen van het N.A.S. Berlijn of Moskou? febr. 1923, N.A.S., Amsterdam, 64p.
br Lansink Jr., B. De moordaanslag op Tom Mooney 1918, Nationaal Arbeids-Secretariaat, Amsterdam, 22p., Propagandabrochure N° 2
brb Lansink Sr., B. Het koningschap bij de gratie gods 1923?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 47p., Tweede verbeterde en vermeerderde druk
br Lansink, B. De staking op de katoenspinnerij "Bamshoeve" te Enschede en de houding der "modernen". z.j., Vrije Organisatie van Textielarbeiders, Enschede, 16p., GEEN ACHTERKAFT
br Lansink, B. De worsteling tussen Kapitaal en Arbeid of den strijd tusschen de georganiseerde Arbeiders en georganiseerde Patroons z.j., Landelijke Federatie van Textielarbeiders, z.p, 16p.
br Lansink, B. Gezags-instellingen voor het heden en de toekomst. Populaire verhandeling over de al of niet noodzakelijkheid der politie en justitie in onze tegenwoordige en de anarchistische maatschappij der toekomst z.j., J. Teusink, Enschede, 8p.
br Lansink, B. Het koningsschap bij de "gratie gods". 1909, J.M. Storch, Hilversum, 32p.
br2 Lansink, Herman Van Thiels sprookje is uit: bedrijfsbezetting Beek en Donk, april 1973 Aug. 1973, Industriebond N.K.V., Utrecht , 36 p., foto's ; 21 cm.
br Lanti, E. Het arbeiders Esperantisme 1932, Federatie van arbeiders Esperantisten, s.l. , 38 p. , 19 cm.

Laqueur, Walter Terrorisme 1978, In de Toren, Baarn, 278p., pocket
br2 LAS Anarchisme. Saamhorigheid in diversiteit Juni 1995, L@S, Tilburg, 18p.
br2 LAS Drammende Dromers: Het beeld van anarchisten. 1992, L@S, 48p.,
br2 LAS Samen werken aan samenhang 1993, L@S, Tilburg, met bijgaande brief
brA4 LAS Veranderingsstrategieën. Enige teksten over anarchisme en strategie Juni 1992, LAS, Tilburg, 31p.
br Last, Jef Brieven uit Spanje z.j., Contact, Amsterdam, 48p., 4e druk

Last, Jef De Spaanse tragedie. Brieven uit Spanje 1935-1937. Weerzien met Spanje 1961-1962. De stakingen in Bilbao 1962. ?, De boekenschat, ?, 250p. + foto's

Last, Jef Een socialistische renaissance 1945, G.W. Breughel, Amsterdam, 144p., hb pocket
br Last, Jef In de loopgraven voor Madrid. 2e serie brieven van het Spaansche front z.j., Contact, Amsterdam, 40p., 2e druk

Last, Jef Liefde in de portieken 1932, De Baanbreker, Servire, Den Haag, 106p. hb
br Last, Jef Ontwaakt! Liedjes op de maat van den rottan z.j., "Storm", Rotterdam,
br Last, Jef Opstand!, spreekkoor z.j., Rev. Jeugd Bond, Amsterdam, 8p.
br Last, Jef Over de Hollanders in Spanje 1937?, Contact, Amsterdam, 20p.

Last, Jef Schuim op de kust 1950, De Driehoek, 's-Graveland, 192p., pocket

Last, Jef Verleden tijd. Verzen 1932, W.L. & J. Brusse, rotterdam, 45p.
br Last, Jef & Spaans-Republikeinse dichters Vrij Spanje. Gedichten uit de loopgraven jan. 1946, "De Vonk", Amsterdam, 28p.

Latzko, Andreas De redder der vrijheid en andere episoden uit het schimmenspel der Fransche revolutie ?, Het Nederlandsche Boekengilde, 223p., hb, KAFT ZONDER RUG

Latzko, Andreas In het verloren paradijs 1932, Em. Querido, Amsterdam, 203p. + foto's, hb

Latzko, Andreas Menschen in den oorlog 1931, 8e druk, Wereldbibliotheek, 157p., hb

Launspach, Jan Groeten uit Christiana. Materiaal voor hoop. 1979, Novum, Amsterdam, 176p.

Laveleye, Emile de Het Eigendom en zijne Oorspronkelijke Vormen: vrij bewerkt door F. Domela Nieuwenhuis vrij bewerkt door FDN, 1898, Internationale Bibliotheek, S.L. Van Looy, Amsterdam, 247p., hb achteraf ingebonden

Lavrin, Janko Leo Tolstoi: Leven en Werk 1963, W. De Haan- Standaard Boekhandel,, Zeist/ Antwerpen, Phoenix-Pocket, 146p.
br2 Lazare Anarchie 1992 (oorspr. 1920), Anarchistische teksten nr. 4, IRIS, Amsterdam, 26p.
br2 Lazare, Bernard Antisemitisme en revolutie. 1994, Iris, Amsterdam, Anarchistische teksten nr. 6, 26p.

Lazare, Bernhard De fakkeldragers ?, J. Sterringa, Amsterdam, 304p., hb
rb Lazare, Bernhard Sociale Fabelen ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, Serie VI, nr. 11, 154p., hb

Le Guin, Ursula De ontheemde 1975, Het Spectrum, Utrecht/ Antwerpen, 350p., pocket

Lecky, William Edward Hartpole Geschiedenis van de opkomst en den invloed van het Rationalisme in Europa 1894, Vereeniging "De dageraad", Amsterdam, 639 + 28p., hb (achteraf ingebonden

Leeuw, Charles van der; Graaf, Frits de & Herman Niet schieten op de journalist -pers en politie in Nederland Maart 1984, Lont, Amsterdam, 63p., vierkant formaat
br Leeuwen, Freek van Het lied van den zwerver 1936, De Jongh, Antwerpen,

Lehmann-Russbüldt, Otto De Bloedige Internationale der bewapeningsindustrie. Geautoriseerde vertaling van Albert De Jong 1932, Erven J. Bijleveld, Utrecht, 136p., hb

Lehmann-Russbüldt, Otto Revolutie voor den vrede 1932, Erven J. Bijleveld, Utrecht, 201p., hb
br Lehmann-Russbüldt, Otto De industrie van den massamoord : f. 30.000 winst op iedere gesneuvelde 1933, de Arbeiderspers, Amsterdam , 32 p., 23 cm.

Lehning, A.; Wielek, H. & Bakker Schut, P.H. Duitsland: voorbeeld of waarschuwing? West-Duitsland een politiestaat, of "de geschiedenis herhaalt zich" 1976, Wereldvenster, Baarn, 83p.

Lehning, Arthur A’dam, 8 jan. 1976 1976, Atheneum paperback, Polak & Van Gennep, Amsterdam, 90p.

Lehning, Arthur Bakoenin: een biografie in tijdsdokumenten 1977, Wereldvenster, Baarn, 397p.

Lehning, Arthur De arbeid vrij 1976, Anarchistische Uitgaven, Amsterdam, 73p.

Lehning, Arthur De draad van Ariadne: Essays en commentaren 1966, Polak & Van Gennep, Amsterdam, 264p.

Lehning, Arthur De draad van Ariadne: Essays en commentaren 1979, Wereldvenster, Baarn, 264p., hb achteraf ingebonden
an Lehning, Arthur From Buonarroti to Bakunin. Studies in International Socialism 1970, E.J. Brill, Leiden, 345 + 10p., hb

Lehning, Arthur H. Marsman, de vriend van mijn jeugd. Herinneringen. 1960, tweede druk, Em. Querido, Amsterdam, 192p., pocket

Lehning, Arthur Ithaka: Essays en Commentaren 2 1980, Wereldvenster Baarn, 338p.

Lehning, Arthur Lenin en de Revolutie: marxisme en anarchisme in de Russische revolutie 1994, Rode Emma, Amsterdam, Dilemma- 7, 151p.

Lehning, Arthur Marsman en het expressionisme 1959, L.J.C. Boucher, 's-Gravenhage, 61p.

Lehning, Arthur Marsman en het expressionisme 1978, Reflex, Utrecht, 61p.

Lehning, Arthur Prometheus en het recht van opstand. Essays en commentaren III 1987, Ambo, Baarn, 116p.

Lehning, Arthur Radendemocratie of staatscommunisme: Marxisme & anarchisme in de Russische Revolutie 1972 (oorspr. 1929), Kritische Bibliotheek Van Gennep, Amsterdam, 128p.

Lehning, Arthur Spaans Dagboek: Aantekeningen over de revolutie in Spanje 1996, Huis Clos, Oude Tonge, 111p.
br2 Lehning, Arthur Anarchisme en cultuur [19XX], s.n., s.l. , P. 134-151, 21 cm.
br2 Lehning, Arthur In Memoriam: Maria Hunink 1924-1988. Rede uitgesproken door Arthur Lehning, Wijhe, 24 maart 1988 1988, ?, Amsterdam, 10p.
br2 Lehning, Arthur Over vrijheid en gelijkheid Johan Huizinga-lezing 1976, 1977, Wereldvenster, Baarn, 22p.
br2 Lehning, Arthur & Constandse, Anton Anarcho- syndikalisme ? (oorspr. 1926 & 1938) Anarchistische Uitgaven Amsterdam, 31p.
br2 Lehning, Arthur & Constandse, Anton Anarcho- syndikalisme 1971, Ram, Schiedam , 31 p., 21 cm., Ramreeks ; 1, Eerdere uitgave van de opgenomen twee teksten respektievelijk van Lehning en Constandse als: Anarchosyndicalisme / A. Lehning. - Amsterdam : Gemengd Sindikalistiese Vereniging, 1927 (inleiding op 17 nov. 1926) en Sindikalisme en bedrijf / A. Constandse, uit: Grondslagen van het anarchisme. - Rotterdam : F.A.N., 1938. - p. 120-123 en 128-131

Lehning, Arthur & Schrofer, Juriaan I 10: de internationale avant-garde tussen de twee wereldoorlogen 1963, Bert Bakker, Den Haag, 224p.
br Lehning, Arthur Müller Anarchosyndicalisme 1927, s.n., Amsterdam , 31 p., 24 cm., Ook opgenomen de beginselverklaring van de I.A.A.
br Lehning, Arthur Müller De sociaal-democratie en de oorlog 48p., I.A.M.V., Amsterdam

Lehning, Arthur Müller Politiek & Cultuur. 1930, "De Baanbreker" (Servire), Den Haag, 126p., hb
br Lehning, Arthur Müller Politiek en oorlog. Hoe moet onze houding zijn bij het afkondigen der mobilisatie? 1928?, I.A.M.V., Groningen, 8p., overdruk uit "De Wapens Neder" van februari 1928
br Lehning, Arthur Müller Rationalisatie en de 6 urige arbeidsdag 1931, NSV, Amsterdam , 16 p., Omgewerkte tekst van een referaat op 5e congres van NSV 13 en 14 sept. 1930 Amsterdam

Lehouck, Fernand Van apathie tot strijdbaarheid. Schets van een geschiedenis van de belgische vakbeweging 1830-1914 1980, Orion/ B. Gottmer, Brugge/ Nijmegen, 529p. + los 16p. persoons- en zaaknamenregister
rb Lemaitre, Jules Koningen ?, De Roode Bibbliotheek, Amsterdam, serie I, n° 9, 232p., hb
rb Lemche, G. Offers der zonde ?, De Roode Bibliotheek, Zandvoort, BOO serie X, nr. 1, 260p., hb

Lenaerts, Johny; Degrieck, Marijke & Vermander, Walter (red) De verlichte leegte. Semi-religieuze bewegingen onder de loep 1985, Studiekring Vrij Onderzoek, Brussel, 272p.

Lenin, W.I. Een kinderziekte van het kommunisme: de "linksche" strooming. Proeve eener populaire uiteenzetting der marxistische strategie en taktiek 1933 (1920), Agentschap Amstel, Amsterdam, 128p.

Lenstra, Rinze Anarchisme en syndicalisme in Spanje, 1868-1939. Ideaal en werkelijkheid, continuiteit en verandering 2007, ASPEKt, Soesterberg, 590p.
br Leo Het kapitalistisch tijdvak of het einde van een stelsel en van eene leer. Voordarcht gegeven in de Sprekersschool (école mutuelle d'orateurs) van Brussel 1895, Emilie Claey, Gent, 32p. A6, Uittreksel uit la "Revue socialiste" van 15 April 1894
br Leonhard, Rudolf Ten strijde tegen de wapens z.j., I.A.M.V., Amsterdam, , Anti-Militaristiese Bibliotheek N° 2; redactie: Henk Eikeboom, vert: Henk Eikeboom
br Leroy-Beaulieu, Anatole Kollektivist en Anarchist. Een twistgesprek over sociaal-demokratie en anarchisme z.j., Volks Bibliotheek Vrijheid, gelijkheid en Broederschap, z.p, 64p. A6, Uit het Fransch bewerkt door P.M.W.
br Leur, P. van der Ideeën uit de werken van F. Domela Nieuwenhuis z.j., "Aurora", Almelo, 16p.
an Leval, Gaston Collectives in the Spanish Revolution 1975, Freedom Press, London, 368p., hb en stofomslag
br Levi, dr. Paul Het socialisme is de vrede. Het kapitalisme de oorlog! z.j., ?, z.p, 31p., zonder kaft

Ley, J.S. de & Luger, B. Walden in droom en daad. Walden-dagboek en notulen van Frederik van eeden e.a. 1898-1903 1980, Huis aan de drie grachten, Amsterdam, 298p., PLAKKAFT!

Liagre Böhl, Herman de Herman Gorter. Zijn politieke aktiviteiten van 1909 tot 1920 in de opkomende kommunistische beweging in Nederland 1973, SUN, Nijmegen, sunschrift 66, 317p.
br2 Liat, Kwee Swan & Beck, Wolfgang Verzet (en ongehoorzaamheid) 1980, 't Kan Anders, Amsterdam, 24p.
br Liau-Han-Sin De worstelstrijd in China, De ongelijke verdragen en de Chineesche Revolutie 1927, De Toorts, Amsterdam, 47p., Gevolmachtigd vertegenwoordiger der Koeo-Min-Tang; vertaling: Henk Eikeboom; 2e druk. Maandelijkse brochure "De Nieuwe Idee", N° A1, vert: Henk Eikeboom
brb Liberta-serie N° 3, 4, 6,10-15, 18-22, 24 WO II, eerste oorlogsjaren, Bibliotheek voor Ontspanning en Ontwikkeling, Zandvoort
be Lieb, Fritz Rusland onderweg 1947, Vrij Nederland, Amsterdam, 338 + 15p, hb
br Liebknecht, Karl en Rosa Luxembourg Misdaad en straf 1922, J.J. Bos, Amsterdam, , uitgegeven op verzoek van het "Comité van actie tegen de bestaande opvattingen omtrent misdaad en straf"
br Liebknecht, Wilhelm Over de politieke stelling der Sociaaldemokratie, in 't bizonder met betrekking tot den Rijksdag ; Voordracht gehouden in het jaar 1869 1894, J. Hoekstra, Amsterdam , 24 p., 21 cm., met voorwoord van F. Domela Nieuwenhuis

Lier, A.H.H. van Spanje, een land van tegenstellingen 1952, Boom & zoon, Meppel, 344p., hb
br Ligt-Van Rossem, C.L. de De tijd dringt. Over opvoeding, ouders en geschiedonderwijs 1928, Van Loghum Slaterus, Arnhem, 59p.
br Ligt-van Rossem, C.L. de Waarom zenden wij, ouders onze kinderen naar de Montessori School? s.a., Nederlandse Montessori Vereeniging, Amsterdam , 33p.
br Ligt-van Rossem, Catherina Lydia de De weg tot ontwapening [1937?], st. vredes studie bureau, Groningen , 11 p., 22 cm., 4e druk

Ligt, B. de Bart de Ligt 1883 – 1938 1939, Van Loghum Slaterus, Arnhem, 272p. + foto's, hb

Ligt, B. de Nieuwe vormen van oorlog en hoe die te bestrijden 1927, "De Tijdstroom", Huis Ter Heide, 123 + 5p., hb

Ligt, B. de Profeet en volksfeest met bijlagen: over de beteekenis der profetie voor religie en gemeenschap, ?, A.H. Kruyt, Amsterdam,126p., hb achteraf ingebonden

Ligt, B. de Profeet en volksnood met bijlagen: kerk en imperialisme, ?, A.H. Kruyt, Amsterdam, 82p., hb achteraf ingebonden
br Ligt, B. de (Ingezonden) De Intellectueelen en de moderne oorlog 1929?, overdruk uit het tijdschrift "De Stem", 8p; + Een oproep (Genève, 1929, 4 p.) en Franse vertaling op 8 p. los bijgevoegd
br Ligt, B. de Anarchisme en revolutie : Beschouwingen n.a.v. het Anarchisten-congres te Berlijn, 25-31 dec. 1921 1922, Hollandia drukkerij, Baarn , 39 p., serie Levensvragen X, 7

Ligt, B. de Christen-revolutionair. Over het dramatisch karakter den godsdienst 1915, J. Ploegsma, Zwolle, 177p., hb
br Ligt, B. de Clara Meijer Wichman als verdedigster der menschelijkheid s.a., Comite van Actie tegen de bestaande opvattingen omtrent Misdaad en Straf (CMS), Amsterdam , 24 p.

Ligt, B. de De antimilitaristen en hun strijdwijzen 1921, Brochurendepot IAMV, Den Haag, 99p.
br Ligt, B. de De internationale toestand uit revolutionair antimilitaristisch oogpunt beschouwd z.j., Bureau voor uitgave van goede lectuur, Den Haag, 20p.
br Ligt, B. de De jubileumfeesten en de vlootwet 1923, "De Tijdstroom", Rotterdam , 24 p., 23 cm., Samenvatting van twee redevoeringen
br Ligt, B. de De mensch als middelaar. Rede uitgesproken den 2en April 1916 in een religieus-socialistische bijeenkomst te Arnhem 1916, J.P. Honnef, Rotterdam , 22 p., 21 cm.

Ligt, B. de De oorlog die nadert 1921, "Libertas", Amsterdam, 48p., derde zeer veel vermeerderde druk van Oorlog of revolutie
br Ligt, B. de De oorlog die nadert 1921, tweede vermeerderde druk van oorlog of revolutie , Libertas, Amsterdam, 48p.

Ligt, B. de De wedergeboorte van Maria 1926, Van Loghum Slaterus, Arnhem, 128p., hb achteraf ingebonden
br Ligt, B. de Dienstweigeren en dienstdoen. Rede gehouden in eeen religieus-socialistische bijeenkomst te Rotterdam 1916, J.P. Honnef, Rotterdam , 11 p., 22 cm., Christen-Socialistische Vlugschriften III; uit "Opwaarts"
br Ligt, B. de Directe actie! Een stem in de woestijn. De antimilitaristen van de daad op het vredescongres van het I.V.V. 10-15 December 1922 1923, I.A.M.V., Andijk, 24p.
br Ligt, B. de Djambi in het licht der Wereldpolitiek 1921?, I.A.M.V., Den Haag, 16p.

Ligt, B. de Een wereldomvattend vraagstuk: Ghandi en de oorlog serie: de samenleving; 1930, Erven J. Bijleveld, Utrecht, 120p., hb
br Ligt, B. de Gandhi over Oorlog, Volkenbond en Ontwapening 1932?, Erven J. Bijleveld, Utrecht, 30p., oorspr. Verschenen in "Bevrijding"
br Ligt, B. de Geheelonthouding uit algemeen cultuuroogpunt 1917?, ?, ?, 5p.,
br Ligt, B. de Gewetensvrijheid ook inzake krijgsdienst 1917, J.P. Honnef, Rotterdam , 16 p., 23 cm., Christen-Socialistische Vlugschriften VII, Overdruk uit 'Opwaarts', orgaan van de B.v.C.S.. P. 15 en 16: lijst dienstweigeraars.
br Ligt, B. de God uzelf uw naaste 1912, "De Toekomst", Schiedam , 16 p., 21 cm.
br Ligt, B. de Godsdienstvervolgingen in Sovjet-Rusland 1930, "De Tijdstroom", Huis ter Heide, 40p.
br Ligt, B. de H.J. Nieman en het religieus socialisme 1918, Vereeniging voor Religieus en Maatschappelijk Werk/ J.P. Honnef, Rotterdam , 40 p., 23 cm., Christen-Socialistische Vlugschriften XV
br Ligt, B. de Herman Groenendaal of Hiro-Hito? 2 opruiende redevoeringen 1921?, I.A.M.V., Den Haag, 24p.
br Ligt, B. de Het oosten ontwaakt! Voor of tegen het imperialisme? 1917, J.P. Honnef, Rotterdam , 16 p., 24 cm., Christen-Socialistische Vlugschriften XI; overdruk uit "Opwaarts”, orgaan van den B. v. C.S., diverse nummers
br Ligt, B. de Het schoolvraagstuk uit christen-socialistisch oogpunt beschouwd 1916, J.P. Honnef, Rotterdam , 28 p., 23 cm., Christen-Socialistische Vlugschriften IV
br Ligt, B. de Hoe en waarom De Ligt opruit. Fragment uit de verdedigingsrede van B. de Ligt uitgesproken 26 Juni 1921 1921, "Libertas", Amsterdam, 4p.
br Ligt, B. de Oorlog aan den oorlog 1933, Verbond V.O.S., Brussel , 32 p., 21 cm.
br Ligt, B. de Oorlog aan den oorlog, Wat ieder in dit opzicht doen kan 1933?, I.A.M.V., Utrecht, 44p. A6
br Ligt, B. de Oorlog en Geslachtsdrift s.a., Nederlands bureau voor Jongeren Vredes Actie, Groningen , 16 p., 22 cm.
br Ligt, B. de Oorlog of revolutie. Vrije weergave van de rede, 1 Augustus 1920 uitgesproken voor het I.A.M.V. te Den haag 1920, "Libertas", Amsterdam, 24p.
br Ligt, B. de Opruiers? Het dienstweigeringsmanifest voor de rechtbank te Utrecht verdedigd. Een slechts ten dele uitgesproken rede 1916?, A.H. Kruyt, Amsterdam , 24 p., 24 cm.
br Ligt, B. de S.D.A.P. en antimilitarisme 1920?, s.n., s.l. , 16 p., 18 cm., herziene overdruk uit "De Wapens Neder"
br Ligt, B. de Socialisme en dienstweigering. (Militiedienst-weigering niet alles) 1918, J.P. Honnef, Rotterdam , 8 p., 22 cm., Christen-Socialistische Vlugschriften I, 2e druk
br Ligt, B. de Soldaten en arbeiders staakt! 1918, J.P. Honnef, Rotterdam , 29 p., 23 cm., Christen-Socialistische Vlugschriften XIV
br Ligt, B. de Tegen de revolutie het evangelie 1915, "De Toekomst", Schiedam , 16 p., 21 cm., (gevolgd door de Beginselverklaring van den Bond van Christen-socialisten)
br Ligt, B. de Tweeërlei Revolutie. Een rede over christendom en maatschapij 1917?, A.H. Kruyt, Amsterdam , 48 p., 23 cm., naar aanleiding waarvan hij door den territorialen bevelhebber uit het in staat van beleg verklaarde gebied in Gelderland en Overijssel werd verbannen
br Ligt, B. de Veni Sancte Spiritus. Rede den 6 Juni 1915 uitgesproken… 1915?, A.H. Kruyt, Amsterdam, 22p.
br Ligt, B. de Verblijdt u te allen tijde : een rede door Bart de Ligt s.a., Drukkerij 'De Toekomst', Schiedam , 15 p., 24 cm.

Ligt, B. de Vrede als daad: Beginselen, geschiedenis en strijdmethoden van de direkte aktie tegen oorlog 1931 en 1933, Van Loghum Slaterus, Arnhem, 2 delen, 332 + 389p.hb
br Ligt, B. de Waarop het fascisme stuit 1934, Anarchistische Uitgeverij der S.A.A. "De Boemerang", Amsterdam, 47p.
br Ligt, B. de Wat te Genève gebeurt èn….niet gebeurt! Het fiasco der "ontwapenings"conferentie ?, I.AM.V., ?, onvolledig

Ligt, B. de Wereldcrisis en wijsbegeerte. 1928, Van Loghum Slaterus, Arnhem,194p.
br Ligt, B. de Wereldoorlog dreigt... 1932, Brochurendepôt IAMV, Den Haag , 15 p., 22 cm., geill.
br Ligt, B. de Wereldstrijd. Een woord tot de kerken, haar voorgangers en leiders, in het bizonder tot de synode der Ned. Herv. Kerk van 1915 [ca. 1915], de Toekomst, Schiedam , 24 p., 22 cm.
br2 Ligt, Bart de Anarchisme en Revolutie: Beschouwingen naar aanleiding van het anarchisten-kongres te Berlijn 25-31 dec. 1921 Mei 1978 (oorspr. 1922), Noordelijk Gewest van Vrije Socialisten, Appelscha, 47p.

Ligt, Bart de De Intellectuelen en de Moderne Oorlog 1986, Anarchistische Uitgaven, Bergen, 74p.

Ligt, Bart de De overwinning van het geweld z.j., "Bevrijding", Utrecht, 78p., Bevrijdingsreeks N° 3

Ligt, Bart de Erasmus, begrepen uit de geest der renaissance 1936, Van Loghum Slaterus, Arnhem, 239p.
br Ligt, Bart de Gandhi over Oorlog, Ontwapening en Volkenbond [1931?], V.O.S., Brussel , 23 p., 16 cm.
br Ligt, Bart de Godsdienst en atheïsme. Een geknotte radiorede gehouden voor de V.R.O. z.j., "Bevrijding", Nieuwe Niedorp, 47p.
br Ligt, Bart de Het einde van Nederland's onafhankelijkheid en neutraliteit 1935?, Brochurendepot der I.A.M.V., Nieuwe Niedorp , 20 p., Overdruk uit "De Wapens Neder", nov. en dec. 1934

Ligt, Bart de Kerk, cultuur en samenleving: tien jaren strijd. "opnieuw verzorgd door de VAU", 1925, Van Loghum Slaterus, Arnhem, 413+16p. Hb,
br Ligt, Bart de Mobilisatie tegen den oorlog! 1934?, I.A.M.V., Nieuwe Niedorp, 51p.

Ligt, Bart de Naar een Vrije Orde: bloemlezing uit de werken van Bart De Ligt 1951, Van Loghum Slaterus, Arnhem, 281p., hb en stofomslag
br Ligt, Bart de Nationaal socialisme of vrij socialisme. Rede, 20 Februari 1935 uitgesproken in het gebouw “De Ruyter” te Amsterdam in een vergadering belegd door de S.A.A. 1935, Anarchistische Uitgeverij der S.A.A. "De Boemerang", Amsterdam, 48p.
br Ligt, Bart de Oorlog verhinderd door direkte aktie : Een onvergetelijk voorbeeld s.a., Brochurendepot I.A.M.V. Cor Lodder, N. Niedorp , 8 p.
br Ligt, Bart de Oorlog, volkenbond en sankties 1936?, Brochurendepot der Internationale Anti-Militaristische Vereniging (IAMV), Piet. Rol, Krommenie , 20 p., Van bijgaand artikel verschenen p. 1 t/m 14 in "De Stem" van februari 1936.
brb Liguori, A.M. de De katholieke zedeleer in haar ware gedaante z.j., De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 60p.
br Linde, L. v.d. Doodsstrijd 1927, Mokergroep voor landelijke actie, Amsterdam, 18p., ill., 22 cm.
br Lindeboom, L. & Domela Nieuwenhuis, F. Godsdienstige opvoeding : pro L. Lindeboom, contra F. Domela Nieuwenhuis 1913, Hollandia, Baarn , 32 p., 24 cm., Pro en contra ; serie VIII ; no. 5, Gift Ge Nabrink
br Linden, J.W. van der Waarheidsliefde z.j., M.E. de Grauw, Ouderkerk, 22p., Maatschappij tot nut van 't algemeen
A4 Linden, W.H. van der Domela Nieuwenhuis in 219 politieke prenten 1990, Tilleul Publications, Amsterdam, 228p., reuzenformaat
an Linden, W.H. van der The International Peace Movement 1815-1874 1987, Tilleul Publications, Amsterdam, 1237 + 8p.

Lobel, Wim de De eeuwige generatie. De kunst van het grote sterven 2005, Jan Börger – bibliotheek, Moerkapelle, 99p.
br2 Lobel, Wim de Gedachten rondom zonnewende 1996, Jan Börger-Bibliotheek, Moerkapelle, 23p.
br2 Lobel, Wim de Jan Börger, filosoof en anarchist 1995, Jan Börger-bibliotheek, Moerkapelle, 25p.

Lobel, Wim de Spiritueel anarchisme en de orde van de zelfbeteugeling 1999, Jan Börger-Bibliotheek, Moerkapelle,113p.
A4 Lodewijk, Joh. J. Gedenkboek, opgedragen aan F. Domela Nieuwenhuis 1904, S.L. Van Looy, Amsterdam, 82p. (hb)
br Loeb, Wilhelm Si vis pacem. Als gij den vrede WILT! Een noodzakelijke beschouwing 1932?, M. Stevens & C°, Amsterdam, 15p.

Loenatsjarski, A.W. De bevrijde Don Quichotte. Een toneelspel in negen tafereelen en een epiloog 1927, "Ontwikkeling", Amsterdam, 109p.
rb London, Jack Een baanbreker ?, De Roode Bibliotheek, Zandvoort, Serie X, nr. 8 & 9, 147 + 144p., hb

Londres, Albert Uit het bagno ontsnapt 1932, De Arbeiderspers, Amsterdam, 143p. hb

Lonsdale, Kathleen Is vrede mogelijk? 1959, Wereldbibliotheek, Amsterdam/ Antwerpen, 172p.

Loopuit, Jos Het Anarchisme in de Arbeidersbeweging. 1904?, H.A. Wakker & C°, Rotterdam, Sociale Bibliotheek N° 6 (onder redaktie van P.J.Troelstra en Henri Polak), 218p., hb
rb Louys, Pierre Aphrodite. Zeden der Oudheid ?, B.O.O., Zandvoort, serie XII, nr. 11, 207p., hb

Lührs, A. Burgerlijk en socialistisch denken. Een sociologische studie 1946, Van Loghum Slaterus, Arnhem, 198p., hb
scr Luimstra, Meine De Nederlandse vredesraad 1949-1969. Een vredesbeweging als transmissieriem Juli 1984, doktoraalscriptie eigentijdse geschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen, 97p.
A4 Luimstra, Meine Theorievorming omtrent aanvaardbare actiemethoden bij de Nederlands vredesbeweging in het Interbellum 23p., mee ingebonden bij Kr. nieuwe gracht 43
fr Luinstra, Pieter Duizend jaar Oldekerk 1980, Lykele Jansma, Buitenpost, 183p., hb
br Luitjes, T. Anarchisme en Alg. Werkstaking 1903, Coöp. Uitgeversfirma, Blaricum , 30p., Anarchistische lectuur 1e serie N° 1
br Luitjes, T. Over de Grondprincipen van Christendom en Anarchie als tegenstellingen 1902, C.J.W. Grentzebach, Bussum, 34p.

Luitjes, T. Theorie en Practijk van Binnenlandsche Kolonisatie 1902, CJW Grentzebach, Bussum, 192p.
br Luitjes, T. Waarom zijn wij ziek? Hoe kunnen wij gezond worden 1903, C.J.W. Grentzebach, Bussum, 43p.
br Luitjes, T. Wat te denken van een leven nà dit leven? Is de dood het einde? z.j., C.J.W. Grentzebach, Bussum, 31p., rede op onderscheidenen plaatsen uitgesproken

Luttwak, E.N. De staatsgreep. Een handboek 1969, Van Gennep, Amsterdam, 191p.
br Luurtsema, Frans Jeugd in de branding! 1939, Jongelieden Geheel-Onthouders Bond, z.p, 16p.

Luxemburg, Berkman, Borojov, Goldman, Schapiro: De Russische Revolutie. 1979, (Archief 2), Wereldvenster, Baarn, 104p., pocket
br Luxemburg, Rosa De opbouw van de Internationale , benevens vooruitzichten en voorslagen : een kritiek op Kautsky, door Mortimer 1915, De Strijd, Amsterdam, 32 p, Overdruk uit "De Tribune", vertaald uit 'Die Internationale' door D.J. Wijnkoop. Verboden door de Pruisische censuur en het Duitsche P.B.
br Luxemburg, Rosa Kerstmis in een nachtasyl 1934, De Jongh, Antwerpen, 12 p , 18 cm, Populaire reeks nr 2
br2 Luxemburg, Rosa & Regtien, Ton Rosa Luxemburg en Ton Regtien over Parlementarisme 1971, Socialistische Jeugd van Nederland, Utrecht, 32 p., klein formaat, Roodfront reeks nr 2, beschadigingen aan kaft
rb Lyall, Edna De vrijgeest en zijn dochter ?, BOO, Zandvoort, Serie XIV, n° 6 & 7, 205 + 200p., hb
br M.V.S. Een volksvriend om onder curateele te stellen. Een woord naar aanleiding van "Een vergeten hoofdstuk" (blanke slaven) van een ongenoemde [1899], N J Boon, Amsterdam, 24 p, legaat Ge Nabrink
brA4 Maanders, Kitty e.a. De staats – greep op het onbetaalde werk: Wet Onbetaalde Arbeid Uitkeringsgerechtigden april 1995, [Commissie Oriënteringsdagen?], Utrecht, 55p.

Maas, H.H.J. Verstooteling ?, vierde druk, A.G. Schoonderbeek, Laren (Goojland), 186p., hb
be Macgill Pilo Jan
rb Mackay, John Henry De Anarchisten. Een tafereel uit het eind van de 19e eeuw. ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, n° 4, 335p., hb (maar in kaft van bureau van uitgave: De Roode Bibliotheek, Zandvoort)
rb Mackay, John Henry De Anarchisten. Een tafereel uit het eind van de 19e eeuw. ?, De Roode Bibliotheek, Zandvoort Serie XI, n° 11 & 12, 335p., hb, 2 delen

Mackay, John Henry De Anarchisten. Een tafereel uit het eind van de 19e eeuw. ?, J. Sterringa, Amsterdam, 333p., hb

Mackay, John Henry De Vrijheidzoeker. Psychologie eener ontwikkeling. 1923, De Fakkel, Amsterdam, 256p., hb
rb Mackay, John Henry Getrouwde menschen (bewerkt door G. Rijnders) ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie VI, n° 10, 160p., hb
rb Mackay, John Henry Sport en liefde. (Der Schwimmer.) ?, B.O.O., Zandvoort, serie XIV, n° 1, 212p., hb

Mackenzie, F.A. De hel in Rusland 1927?, J.M. Bredée, Rotterdam, 194p.
rb Madách, Emerich Tragedie van den mensch ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie VII, n° 10 & 11, 157 + 134p., hb
br Madlener, L. Spaanse lessen van stembus en strijd : de laster weerlegd s.a., Nederlandsch Syndicalistisch Vakverbond, Amsterdam, 14 p.
brA4 Maes, Jef; Pottie, Jean, Geertruye, Godelieve Van & Goeman, Eric (red.) Tekens aan de wand. Oud en nieuw fascisme ?, Antifascistisch Front Gent (AFF), Gent, 28p.
br2 Makhno, Nestor Mijn bezoek aan het kremlin ?, Gramschap, 20p.

Malaparte, Curzio De huid. Geschiedenis en verhaal 1948, A. Manteau, Brussel, 363p., hb
br Malatesta, Errico Twistgesprekken over Kapitalisme, Hervorming en Anarchisme z.j., L. De Boer, Amsterdam, 50p., vertaling: G. Rijnders
brb Malatesta, Errico De anarchie, haar mogelijkheid en noodzakelijkheid ; (vertaald door G. Rijnders) s.a., G. Rijnders, Amsterdam , 48 p., 21 cm.
brb Malatesta, Errico De anarchie, haar mogelijkheid en noodzakelijkheid ; (vertaald door G. Rijnders) s.a., B.O.O., Zandvoort, 48 p.
br2 Malatesta, Errico In tijden van verkiezing : een arbeiders dialoog 1984, Picket, Antwerpen , 29 p.
br Malato De opstand in Spanje 16p., geen gegevens, vermoedelijk Sterringa serie, kaft ontbreekt
rb Malato, Charles De Groote Werkstaking. Sociale roman. ?, De Roode Bibliotheek, Zandvoort, serie XI, n° 3 & 4, 269 + 279p., hb achteraf ingebonden
br Malato, Charles De ontwikkeling der anarchie z.j., J. Sterringa, Amsterdam , 32 p., 20 cm., Sterringa's 5-cent-brochuren XVI en XVII
br Malato, Charles De ontwikkeling der menschheid/ Vormverandering der maatschappij/ eenige verzen z.j., J. Sterringa, Amsterdam , 16 p., 20 cm., Sterringa's 5-cent-brochuren XX
brb Maletesta, Errico De Anarchie. Haar mogelijkheid en noodzakelijkheid z.j., B.O.O., Zandvoort, 32p., vertaling: Gerhard Rijnders
br2 Mallac, Guy de Mondiaal denken/ lokaal handelen. Ghandi's boodschap voor nu Zeven stappen naar een rechtvaardige en milieu-vriendelijke wereldsamenleving; honderd voorstellen om er zelf een begin mee te maken, 1989, SVAG, Zwolle, 92p.

Malraux, André De hoop 1968, Contact, Amsterdam, 446p., hb met stofomslag
be Man, Hendrik de De psychologie van het socialisme 1929, Van Loghum Slaterus, Arnhem, 374 + 12p. , hb
be Man, Hendrik de De socialistische idee 1938, Van Loghum Slaterus, Arnhem, 330p. , hb

Mandere, H. Ch. G. J. van der De vredesbeweging en hare geschiedenis. Kort overzicht van de denkbeelden, die op pacifistisch gebied in den loop der eeuwen zijn naarvoren gebracht, en van de georganiseerde vredesbeweging gelijk zij sedert den aanvang der 19de eeuw bestaat ?, A.W. Sijthoff, Leiden, 217 + 9p., hb

Mangasarian, M.M. De Wereld zonder God. (Een nieuwe katechismus) vertaling en inleiding: F. Domela Nieuwenhuis), 1904?, C.L. Van Koert, Hilversum, 110p., hb
brA4 Mannengroep 'Het slappe handje' In volle glorie. Mannenstrijd Mei 1998, Mannengroep, Amsterdam, 26p.
brA4 Maraboe Krakeel – politiek tekenigen van Maraboe 1982, Zotter BV, Assendelft,
rb Marchel, G. De vloek van den oorlog. 1918?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie II, n° 4, 200p., hb
rb Marchel, G. De vloek van den oorlog. 1936?, B.O.O., Zandvoort, 175p., hb

Marcu, Valeriu De verdrijving der Joden uit Spanje 1936, Wereldbibliotheek, Amsterdam-Sloterdijk, 245p., hb
br2 Markus, Cyril Bespiegelingen over het links-epidemisch verschijnsel (suivi d'un Condensé général en langue française) 1977, Libertair-Sosialistiese uitgave, Mechelen, 63p. + errata (los blad)
rb Marlitt, E. Goud-elsje ?, BOO, Zandvoort, serie XIV, n° 9, 227p., hb
br Marnix. Open brief aan Z.Exc. Dr. A. Kuyper, Minister van Binnenlandsche Zaken 1905, Wierda's Boek-, Kunst- en muziekhandel, Leiden, 16p., 2e druk
an Marshall, Peter Demanding the Impossible. A History of Anarchism 1993, Fontana Press, London, 767 + 15p.
br Martin De idealen der vakbeweging 1903, L. De Boer, Amsterdam, 16p.

Martinez, Orlando Zeven strijders voor latijns amerika. Joaquin Murietta, Benito Juarez, Porfirío Diaz, Emiliano Zapata, José Marti, Toussaint L'Ouverture & Pancho Villa 1966, Kruseman, Den Haag, 191p.
br Marx, Karel Loonarbeid en Kapitaal 1898, S.D.A.P., z.p., 28p., Sociaaldemokratische Bibliotheek N° 6

Marx, Karl De Burgeroorlog in Frankrijk ?, L.J.C. Boucher, Den Haag, 144p., pocket

Marx, Karl Het kapitaal 1933, tweede herdenkingsuitgaaf, zesde druk, my tot verpreiding van goede en goedkoope lectuur, Amsterdam, 869 + 30p., hb
br Marx, Karl Kapitaal en arbeid 1881?, Liebers & C°?, s Hage, 82 + 8p., bewerkt door F. Domela Nieuwenhuis

Marx, Karl Van republiek tot dictatuur (de 18e brumaire van Louis Bonaparte) 1937, De Arbeiderspers, Amsterdam, Socialistische studiebibliotheek 3, 99p.
br Marx, Karl & Engels, Friedrich Het communistisch manifest 1920, J.J. Bos, Amsterdam, 47 + 8p., 5e druk, vertaald door H. Gorter. Deel 1 in serie "Het communisme"
br Marx, Karl & Engels, Friedrich Kommunistisch manifest. Deel 1 1938, Pegasus, Amsterdam, 48p., 3e druk

Mascarpone Gebroken Wit: politiek van de kleine verhalen 1992, Ravijn, Amsterdam, 166p.

Matthews, Herbert L. Half Spanje stierf… Een herwaardering van de Spaanse burgeroorlog 1976, Uitgeverij Contact, Amsterdam, 285p.
rb Maupassant, Guy de De Strever (Bel-ami) ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie VII, nr. 1, 206p., hb
rb Maupassant, Guy de Een leven 1928?, BOO, Zandvoort, serie XII, n° 5, 200p., hb

Maurik, Justus van Anarchisten. Klucht in drie Bedrijven ?, Van Holkema & Warendorf, Amsterdam, 103p.
rb Maurik, Justus van De heks van Kemmenau en andere verhalen 1931, BOO, Zandvoort, 212p., hb
an McKay, Iain (ed) Direct Struggle against Capital. A Peter Kropotkin Anthology 2014, AK Press, Edinburgh, Oakland, Baltimore, 723p. (pp.85-132 ontbreken)
br Meer, Bram van der "December" Een woord van ernst en "bezinning" tot de jeugd van Nederland ?, JGOB, Amsterdam, 7p.

Meer, Q.L.Th van der & Bergman, H.A. Onderwijskundigen van de twintigste eeuw. ?, Wolters-Noordhoff/ Intermediair, Groningen/ Amsterdam, 283 + 15p.

Meer, Tom van der; Schuppen, Steven van & Veen, Sjoerd De SDAP en de kiesrechtstrijd. De ontwikkeling van de Nederlandse sociaal-democratie 1894-1913 1981, Van Gennep, Amsterdam, 224p.
br2 Meertens, P.J. Bart de Ligt overdruk uit Wending jrg 18, n° 8, pp. 566-69

Meertens, P.J.; Campfens, Mies e.a. (red.) Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland. Delen 1-5 1986, 1987, 1988, 1990 & 1992, IISG, Amsterdam, 5 delen, 184 + 24p.; 224 + 20p.; 298 + 20p.; 300 + 22p. & 341 + 22p., hb

Meertens, Piet In het voetspoor van Henriette Roland Horst. Radicalen en religieuze socialisten in Nederland ?, A.W. Sijthoff, Alphen aan den Rijn, 240p.
br Meijer Wichmann, Clara Tegen de heerschende opvattingen omtrent misdaad en straf! 1924, derde druk, Comité van actie tegen de bestaande opvattingen omtrent Misdaad en Straf (C.M.S.), Rotterdam, 8p. A6
br2 Meijer Wichmann, Clara De Theorie van het Syndicalisme ? (oorspr. 1920), Nederlands Syndicalistisch vakverbond, 32p.
br2 Meijer Wichmann, Clara Tegen de bestaande opvattingen omtrent misdaad en straf 1971, Anarchistische Uitgeverij, Groningen , 8 p.

Meijer-Wichmann, Clara Bevrijding: opstellen 1924, Van Loghum Slaterus en Visser, Arnhem, 213p., hb achteraf ingebonden
br Meijer-Wichmann, Clara De theorie van het syndicalisme [ca. 1936?], Nederlands Syndicalistisch Vakverbond, Amsterdam , 32 p., voorwoord B.J. Max

Meijer-Wichmann, Clara Bevrijding: een keuze uit het werk van Clara Meijer Wichman door Thom Holterman & Hans Ramaer 1979, Pamflet Amsterdam, 204p.

Meijer-Wichmann, Clara Mensch & Maatschappij: voordrachten 1923, Van Loghum-Slaterus, Arnhem, 331 +15p. hb

Meijer-Wichmann, Clara Misdaad, Straf en Maatschappij 1931, Erven J. Bijleveld Utrecht, 206p., hb

Meijer-Wichmann, Clara Vrouw & maatschappij (inl. H.R.Holst), 1978 (oorspr.1936), Sun-reprint 30, Nijmegen, 248p.

Meijer-Wichmann, Clara /Solidarité Ouvrière De direkte arbeidersorganisatie 1975 (oorspr. 1920, 1974), Anarchistische Uitgaven Amsterdam, 77p.
br Meijer, Arnold Vier weken Spanje ?, 4e druk, "De Ramshoorn", Oisterwijk, 72p. + foto's
br Meijer, Bertus; Leeuwen, Freek van; Oorschot, Geert van; Last, Jef; Gross, Jo; Tieman, Lou & Iependaal, Willem van Verzet s.a., Links Richten, [Den Haag], 7 p . 24 cm, Gedichten
br Meijer, J.B. Jan Pieterszoon Coen : Een held uit onze jeugd 1929, Boek- en Brochure-depot I.A.M.V., Amsterdam , 31 p., 2e druk

Meijer, W.H. Terugblik. Herinneringen van een sociaal-democraat 1981, Van Gennep, Amsterdam, 357p.
an Meltzer, Albert The Anarchists in London 1935-1955 1976, Cienfuegos Press Sanday, Orkney Islands, 40p. A4

Mendes-Georges, Arthur Anarchisten in de 20ste eeuw 1965, De Vrije, Rotterdam, 127p., hb achteraf ingebonden

Mendes-Georges, Arthur Anarchisten in de 20ste eeuw 1968, tweede herziene druk, De Vrije, Rotterdam, 154p.
scr Merlijn Geschiedenis en engagement Syllabus ter inleiding op de lezing door Prof. Dr. Ger Harmsen op dinsdag 10 mei 1977 op de Vrije Universiteit Amsterdam, 17p.

Merwe, Arnold van der Het bedrog dat christendom heet 1989, Hugin, Utrecht, 224p.

Merwe, Jaap van de t Oproer kraait. Geïllustreerd gezangboek voor rebellen. 1969, Bert Bakker, Den Haag, vierkant formaat
br Mesman, Jan De monnik biecht z.j., "De Vrijdenker" (Dageraad), Amsterdam, 8p., een vrije bewerking van "het hexenlied" van Ernst von Wildenbruch naar een vertaling van Henk Eikeboom
br Mesnil, Jacques De Anarchistische Beweging 1900, J. Sterringa, Amsterdam, 76p.
br Methöfer, J. De taak der Vakvereenigingen z.j., L. De Boer, Amsterdam, 8p.
br Methöfer, J. De Vereeniging Gemeenschappelijk Grondbezit. Doel, Middelen en Organisatie z.j., G.G.B., z.p., 40p.

Metz, Judith Het gekraakte ideaal. Seksisme en omgangsvormen binnen radicaal links 1998, Ravijn, Amsterdam, 146p.
br Meulen, P. van der Waarom geen plaatselijke keuze?! De 12 stellingen ven de vereeniging tegen onmatige bestrijding onzer drinkgewoonten (T.OB.O.D.) nader bezien z.j., Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken, Utrecht, 8p.
brA4 Meurs, Rudi van (samensteller) Recht voor de RAF. De Duitse angst en hoe een staat zijn regels en wetten aanpast 1975, Medisch-juridisch comité politieke gevangenen, Utrecht/ Amsterdam, 43p.
rb Meyer, Wilh. Hoe de wereld ontstaan is. ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie VI, nr. 5, 156p., hb
br2 Meyerding, Jane Geweldloosheid opnieuw opeisen. Enkele gedachten voor feministiese vrouwen die zich geweldloos opstelden, en omgekeerd 1987, SVAG, Zwolle, brochure reeks aktieve geweldloosheid -deel 7, 19p.

Meyers, Jan Domela. Een hemel op aarde. Leven en streven van Ferdinand Domela Nieuwenhuis 1993, De Arbeiderspers, Amsterdam, 438p.
br Michel, Louise Het nieuwe tijdvak z.j., J. Sterringa, Amsterdam, 16p., Sterringa's 5-cent brochuren n° 27
rb Michel, Louise Slachtoffers bewerkt door Gerhard Rijnders, 1930?, BOO, Zandvoort, serie XIV, n° 5, 200p., hb
br2 Michèl, P'tje, Rymke, Tienek & Weia Honderduit. Honder-honderd eten. Veganisties-biologiese kooktips 1990, 2e versie, Atalanta/ De Citroenvlinder, Utrecht, 51p.
br2 Michels, Jan (samenst.) Geen andere keuze [1975], Stroomgroep stop Kalkar Haarlem, Haarlem , 27 p., 22 cm., ill.
br Mierop, Lod. van Alkoholisme en onzedelijkheid. Rede uitgesproken in het koninklijk atheneum te Antewerpen op 10 november 1912 voor de "vaderlandsche bond tegen alcoolism 1914, Rein Leven-Beweging, Soest, 23p.
br Mierop, Lod. van Dienstweigering uit beginsel geen strafbaar feit. Verweer van Lod. Van Mierop voor de rechtbank te Utrecht in zake het dienstweigeraars-manifest 1916, Chreestarchia, Soest, 16p.

Mierop, Lod. Van Geestelijk en maatschappelik Leven 1909, Ploegsma & C°, Zwolle, 352p.

Mierop, Lod. Van Geestelik revolutionair 1920, De Waelburgh, Blaricum, 190p., hb
br Mierop, Lod. van Het recht van straffen 1920?, Comité van actie tegen de bestaande opvattingen omtrent misdaad en straf (C.M.S.), Amsterdam, 22p.
br Mierop, Lod. van Jeugdopvoeding s.a., De Waelburgh, Blaricum , 55 p.
br Mierop, Lod. van Mijn aanklacht : een moordaanslag van staatswege [1902?], Landelijk Comité Zaak-Terwey, Amersfoort , 8 p., 21 cm., prijs: 2 cent
br Mierop, Lod. van Open brief aan alle mensen die de oorlog haten en verlangen er van verlost te worden 1915, A.H. Kruyt, Amsterdam, 20p.
br Mierop, Lod. van Prinsipiële Oorlogsbestrijding. Rede uitgesproken op de konferentie "Vrede door Religie" op 1 augustus 1928 te 's-Gravenhage 1928, Komité van Aktie D.W.-Manisfest "Mobiliseeren!", Bussum, 8p.
br Mierop, Lod. van Rein Leven en Vegetarisme 1914, Chreestarchia afd. uitgeverij, Soest , 32 p., 20 cm., Bibliotheek voor Reiner Leven ; no. XXIV, prijs: fl. 0,35

Mierop, Lod. Van Uit de cel. Dagboek 1916, van den schrijver, Soest, 88p., niet in den handel, Dagboek geschreven door Lod. Van Mierop tijdens zijn verblijf in het huis van bewaring van 23 oktober – 7 november negentienhonderd zestien, wegens ondertekening van het dienstweigeraars-manifest
br Mierop, Lod. van Weg met het Militarisme! 1900, "Vrede", Den Haag, 16p., Tweede druk (oorspr. 1899), Uitgaven van de Internationale Broederschap, hollandsche uitgave n° III

Mikusch, Dagobert Von Franco bevrijdt Spanje 1943, De Amsterdamsche Keurkamer, Amsterdam, 259p., hb

Miliband, Ralph De staat in de kapitalistische maatschappij 1973, A.W. Bruna, Utrecht/ Antwerpen, 270p.

Mill, John Stuart De Slavernij der Vrouw 1898, S.L. Van Looy, Amsterdam, Internationale Bibliotheek 15, 143p., naar de vierde Engelsche Uitgave bewerkt door M. Elizabeth Noest

Milne, A.A. Vrede met ere ?, "de Driehoek", Bos en Duin, 245p., hb, pocket
br Ming, J.J., S.J. Het socialisme als sociale beweging en wetenschappelijk systeem 1912, "Futura", Leiden, 56p., MARX. TIJDSCHRIFT

Mirvich, R. De laatste kapitalist 1963, Nederlandsche Keurboekerij, Amsterdam, 398p., hb
br Mispelblom Beijer, H.J. (Rem. Pred.) Het recht van de sterkste z.j., ?, Schoonhoven, 15p.

Mispelblom Beyer, H.J. Tolerantie en fanatisme. Een studie over verdraagzaamheid 1948, Van Loghum Slaterus, Arnhem, 229 + 8p., hb
br2 Mitford, Jessica Voor de afschaffing van gevangenissen inl. door Peter Scholten, 17 juni 1980, Peter Scholten, Leeuwarden , 58 p.

Moerkerken, P.H. van De bevrijders 1978, Van Kampen & zn/ Standaard Uitgeverij, Amsterdam/ Antwerpen, 258p.

Molen, P. van der De Hogerhuis-tragedie. Een terugblik op het strafproces in 1896 gevoerd tegen de drie gebroeders Hogerhuis en de vruchteloze strijd voor hun invrijheidstelling 1954, Laverman, Drachten, 141p., hb
fr Molen, S.J. van der En ús Harke mei syn kleare kop' 1984, Lykele Jansma, Styngsgea, 194p., hb

Monk, Maria De zwarte non ?, A.D.E.P., Antwerpen,160p., hb, achteraf ingebonden

Monk, Maria De zwarte non ?, August Koster, Amsterdam, 124p, geïllustreerd

Mooij, Martin (bewerking) De deur op een kier. Levensherinneringen van Freek van Leeuwen 1981, BZZTôH, 's-Gravenhage, 216p.
brA4 Moreel, Bas Anargisme en zelfbestuur 8 besprekingen en vertalingen over problemen rond anargie en zelfbestuur, ?, Anarrchistiese Uitgeverij, Groningen, 16p.
brA4 Moreel, Bas Zelfbestuur mei 1970, Bas Moreel, Wageningen, 12p., gestencilde uitgave
be Morel, E.D. Ik beschuldig de Engelschen ?, 2e druk, ?, 406 + 16p.
rb Morris, Willem Toekomstdroom (‘Nieuws uit Nergensoord’) 1927?, De Roode Bibliotheek, Zandvoort, Serie XI, no10, 230p. hb
br Morris, William Monopolie of Hoe de arbeider bestolen wordt z.j., , Amsterdam,

Morris, William De bron aan het einde van de wereld. Deel 1 1974, Bert Bakker, den Haag, 160p.
rb Morus, Thomas Utopia inl. F. Domela Nieuwenhuis, 1922?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, seri VI, nr. 9, 152p., hb
br Morus, Thomas Utopia ; [vert. door F. Domela Nieuwenhuis] 1887, B. Liebers, 's-[Graven]hage , 112 p., 20 cm., eigenlijk BOEK, Gift Ge Nabrink

Mosk, Annette & Marrée, Jon Ongehoorde stappen. Een overlevingstocht rond de vliegbasis Woensdrecht 1985, Stichting Atoomvrijstaat, Amsterdam, 102p. + losse kaart
br2 Most, J. De Godspest 1967 (1966) nieuwe, naar de oorpsronkelijke tekst herziene uitgave, tweede druk, De Vrije, Rotterdam, 19p. Lang formaat
br Most, John De Godspest 1924, ?, Ixelles, 14p., onvolledig! Vertaling Jacq. Krul, incomleet. Vert. Jacq Krul

Moulaert, Jan De vervloekte staat: Anarchisme in Frankrijk, Nederland en België 1890-1914 1981, EPO, Berchem, 208p.

Moulaert, Jan Rood en Zwart. De anarchistische beweging in België. 1880-1914 1995, Davidsfonds, Leuven, 462p.
br Moulijn, C.D. Wat zeg je daarop? 1942, Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale, Utrecht, 16p., in opdracht van "De Rijzende Kerk", met begeleidend schrijven

Muckle, Friedrich: Socialistische denkers 1924, Nieuwe Sociale Bibliotheek, N.V.Ontwikkeling, Amsterdam, 198p., hb
br Mühsam, Kreszentia "De lijdensweg van Erich Mühsam". Eén der velen 1935, F.I.S.- Nederland (Internationaal Solidariteits Fonds Nederland), Groningen, 35p., vertaling: Henk Eikeboom

Mulisch, Harry Bericht aan de rattenkoning 1967, De Bezige Bij, Amsterdam, kwadraatpocket 22, 203p.

Mulisch, Harry; Hofland, H.J.A.; de Jong, Rudolf; Gortzak, Wouter & Charles, J.B. Voor Anton Constandse: Voordrachten, gehouden op 24 september 1979 in Theater De Appel te Scheveningen bij de viering van diens tachtigste verjaardag 1980, De Gids/ Meulenhoff, Amsterdam, 41p.
br Muller, H.C. De triomf der vrije gedachte 1919, I.J. Vos, Rotterdam, 7p.
br2 Muller, Jean-Marie Geweldloze alternatieven voor verdediging en strijd 1980, I.O.T./ 't Kan Anders, Brussel/ Amsterdam , [31] p., ill., 21 cm.
br Multacognovi De steunpilaren onzer samenleving 1927?, Boekhandel ten bate van het Soc. Anarch. weekblad "de Arbeider", Groningen, 48p., Uitgave N° 1

Multatuli Brieven. Bydragen tot de Kennis van zyn Leven. Vijfde deel 1912, Tweede, herziene Uitgaaf, Maatschappij voor Goede en Goedkope Lectuur, Amsterdam, 113p., hb, pocket
br Multatuli De geschiedenis van Saïdjah en Adinda : uit Multatuli's werken s.a., "De Dageraad", Rotterdam , 20 p., 21 cm.

Multatuli Duizend-en-eenige hoofdstukken over specialiteiten 1890, 3e herziene druk, E. & M. Cohen, Nijmegen - Arnhem, 163p., hb
br Multatuli Gebed van den Onwetende z.j., "De Dageraad", z.p., 4p.
br Multatuli Havelaar's Toespraak tot de Hoofden van Lebak , A. Hansen Jr./ "De Vrijdenker", Amsterdam, 8p.
br Multatuli Het gebed van den Onwetende z.j., Vrijdenkersvereniging "De Dageraad", , 4p.
br Multatuli Het gebed van een onwetende z.j., "Voorwaarts", Amsterdam, 4p.

Multatuli Max Havelaar of de koffieveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappij 1928, "Elsevier", Amsterdam, 332p., hb
br Multatuli Multatuli over vrije studie: Ideeen, bundel III ; (voorw. F. Domela Nieuwenhuis) [1913], s.n., S.l. , 39 p., 16 cm., Volksbibliotheek, Gift Ge Nabrink

Multatuli Nog eens: vrye arbeid 1917, zesde volledige geautoriseerde uitgave, E. & M. Cohen, Amsterdam, 204p., hb, pocket
br Multatuli Over de sociale kwestie (Ideeën, bundel II) 1910, Fonds tot Verspreiding der denkbeelden van Multatuli, Amsterdam, 45p., Volksbibliotheek
rb Multatuli Uit Multatuli's Nalatenschap: De zaak De Vletter, alsmede de onuitgegeven briefwisseling tussen Multatuli en den heer Wintgens over koloniale staatkunde. zie: Damme

Multatuli Verzamelde werken. Garmond editie 1900 - 1918, "Elsevier", Amsterdam, 10 delen, hb pocket , DELEN IV & IX ONTBREKEN

Multatuli Vorstenschool 1975, Tjeenk Willink/ Noorduyn, Culemborg, 194p., hb achteraf ingebonden
br Multatuli Wat hebt gij gemaakt van de wereld, gij moordenaar Constantijn, z.j., Vrijdenkers Radio Omroep (V.R.O.), Rotterdam, , verschillende korte stukjes, o.a. Het gebed van een onwetende

Multatuli Woutertje Pieterse 1950, G.A. Van Oorschot, Amsterdam, 560p., hb en stofomslag
brb Multatuli [ps. van E. Douwes Dekker] De kruissprook en Het Gebed van den Ontwetende s.a., B.O.O., Heemstede , 15 p.
brb Multatuli [ps. van E. Douwes Dekker] Het gebed van den ontwetende s.a., [De Roode Bibliotheek?], s.l. , 4 p.

Munilla, J. Ortega Arm Spanje ?, Arbeiderspers, Amsterdam, 280p., hb
br Mussolini, B. Mensch en God. Rede gehouden den 26 maart 1904, in het Maison du Peuple van Lausanne ter verdediging van de these: God bestaat niet! 1929, Vrijdenkersvereniging "De Dageraad", Amsterdam, 32p., voorzien van een voorwoord door J. Hoving
br N., Joh. Havenarbeiders, breekt uw kluisters. [1939], Syndicalistische Federatie van Transportarbeiders, s.l. , 16 p , 20 cm, Met inl van Alb de Jong
br N.A.S. Onvergetelijke uren. Komt tot ons! - Strijdt met ons! ?, NAS Syndicalistische jeugdbeweging, Amsterdam, 64p. A6, hb
br N.A.S. Van eenheid en strijd. Populaire beschouwingen over klassenstrijd en kapitalisme 1910, N.A.S., Amsterdam, 88p.
br2 Nabrink, G. Population Problems, Family Planning and Sexual Reform in the Netherlands 1953, NVSH (Netherlands Society for Sexual Reform), The Hague, 26p.
br Nabrink, Gé ALARM Redt Mooney en Billings. De nieuwe Sacco en Vanzetti 1928, Noordelijk propaganda Comite. Corresp J B Haan Ommelanderwijk 135 Veendam, Veendam , 16 p, gift Ge Nabrink

Nabrink, Gé Bibliografie 1927-1993 1993, ?, Amsterdam, 81 + 9p.

Nabrink, Gé Bibliografie van, over en in verband met Ferdinand Domela Nieuwenhuis 1985, E.J.Brill, Leiden, 917 + 20p., hb
br Nabrink, Gé Bloedt, Kromo, bloedt! : de schaamteloze pralerij van de Nederlandsche bezitters en de taak van de arbeiders [1932], IAMV, Krommenie , 15 p
se Nabrink, Gé Enkele gegevens over ledental, geografische spreiding en verankering van de NVSH 1964, NVSH, Gewest Amsterdam, 37p.

Nabrink, Gé maar mijn kind… zesenveertig vragen en antwoorden over seksuele opvoeding en voorlichting. 1967, Stichting Uitgeverij NVSH, 's-Gravenhage, 159p., pocket

Nabrink, Gé Seksuele hervorming in Nederland. Achtergronden en geschiedenis van de Nieuw-Malthusiaanse Bond (NMB) en de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming (NVSH), 1881-1971 1978, SUN, Nijmegen, 692p.
br Nabrink, Gé Van wereldcrisis naar wereldoorlog 1932, borchuredepot IAMV Jan Wouda, Krommenie, 20p, met briefje van auteur, brochures IAMV, legaat Ge Nabrink ; omslag fotomontage door Jan en Dirk Brouwer

Nabrink, Gé Drie baanbrekers: Leven en opvattingen van F.D. Nieuwenhuis, J Rutgers, Leo Polak 1981, Noordelijk Gewest Vrije Socialisten, Oosterwolde, 100p.

Nabrink, Gé Seksuele hervorming: ratio, revolutie, restauratie 1990, Anarchistische Uitgaven, Bergen, 45p.
br2 Nabrink, Gé Seksuele hervorming: ratio, revolutie, restauratie 1990, Anarchistische Uitgaven, Bergen, 45p.

Nabrink, Gé & Van Sijl, Corrie Bibliografie van, over en in verband met Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Deel 3 en 4 1992, IISG, Amsterdam, 114p.

Naeyé, Jan De sterke arm. Tekstboek behorende bij een video onderzoek naar de rol van de Amsterdamse politie en justitie in het Nieuwmarktkonflikt over de periode 1973-1978 1979, VU Boekhandel, Amsterdam, 275p., <A4
br Naine, Charles Militarisme of Menschenplicht? Pleidooi gehouden door den Zwitserschen Dienstweigeraar Charles Naine voor den Krijgsraad van de IIe Divisie te Fribourg, 24 September 1903 1904, De Boer, Amsterdam, 19p.
br2 Nechayev, Sergei Gennadievich Revolutionair Katechismus uit het Engels vertaald met een biografie door Arthur Mendes Georges, tekstkritiek van Nicolas Walter, ill door Jan Michels, 1972, Anarchia, Haarlem, 22 p (hb)
scr Nederhoed, Anita Duitsland weer – macht? Nederland en de Duitse herbewapening 1945-1955 juli 1984, doktoraalscriptie eigentijdse geschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen, 79p.
br2 Nederlands Syndicalistisch Vakverbond Verslag van de Algemene Vergadering op Zaterdag 18 en Zondag 19 mei 1957 in "Krasnapolsky" te Amsterdam 1957, NSV, Amsterdam, 65p.
br2 Nederlandse Omroep Stichting Denkbeeld: Anarchisme uitzending 20 maart 1980, 21p.

Nenni, Pietro Zes jaren burgeroorlog in Italië 1930, De Arbeiderspers, Amsterdam, 207p., hb

Neukrantz, Klaus Barrikaden in Wedding. Roman, over een straat in Berlijn, mei 1929 ?, Het Progressieve Boek, Rotterdam, 254p.

Nicolas, Els, Tongeren, Paul van e.a. (red) Repressie in Nederland 1980, Van Gennep, Amsterdam, 264p.
br Niele, J. Erfelijkheid en Bewuste Regeling 1939?, , , 19p.

Nieuwenhuis, Joan A. Een halve eeuw onder socialisten. Met bijdragen over de vernieuwing en toekomst van het socialisme door diverse auteurs 1933, De Torentrans, Zeist, 289p., hb
rb Nieuwenhuis, Joan A. Het einde van een jongensoorlog ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 205p., hb

Nieuwenhuis, Joan A. Het einde van een jongensoorlog 1975, Noordelijk Gewest van Vrije Socialisten, Appelscha, 127p.

Nieuwenhuis, Joan A. Uit den tijd der voortrekkers 1927, "Ontwikkeling", Amsterdam, 140p., hb
br2 Nijboer, Simone De staart van het varken. Over veganisme oftewel over leven zonder dieren te doden, op te sluiten of anderszins lastig te vallen 1998, Atalanta, Utrecht, 35p.
br2 Nijboer, Simone & Wiersma, Rymke Vrij Baan. Negen mensen aan het woord over baanloosheid 1996, Atalanta, Utrecht, 61p.
scr Nijdam, Jan Friese studenten 'om utens'. Een overzicht der geschiedenis van Friese studentenverenigingen aan Nederlandse universiteiten Augustus 1989, bijvakscriptie stuzjerjochting Frysk, Vrije Universiteit, ?, 101p.
brA4 Nijmeegs basisgroepen-overleg na dodewaard, september '81. 'n diskussiebijdrage voor 't pinkstertentenkamp in amelisweerd Mei 1982, sekr. Nijmeegs Overleg van Basisgroepen, Nijmegen, 44p.
scr Nijs, G.; Vanempten, J. & Schildermans,J. Maatschappijbeelden projektbrochure van <bewustworden door geschiedenis>, 1978, normaalschool, Bokrijk, 73 +22p., met brief van J. Schildermans met vraag naar uitgave van Stirner
an Nisbet, Robert A. Tradition and Revolt. Historical and Sociological Essays 1970, Random House, New York, 308 + 8p., pocket, PLAKKAFT!

Noordegraaf, Herman Niet met de wapenen der barbaren: het christen-socialisme van Bart de Ligt 1994, Passage, Ten Have/Baarn, 431p.
br2 Noordegraaf, Herman & Robben, Wim (red) Bart de Ligt (1883-1938) in kontakt met tijdgenoten H. Visscher, J. Severijn, G.J. Heering, J.B.Th. Hugenholtz, J.J. Buskes, Krishnamurti, M. van der Lubbe. "Over christendom, anti-militarisme en universele wereldkultuur" 1991, Bart De Ligt-fonds/ SVAG, Boxtel/Zwolle, 60p.

Noordegraaf, Herman & Robben, Wim (red) Drie generaties spreken over Bart de Ligt. Herdenkingsboek 1988, Bart De Ligt-fonds, Boxtel, 286p., hb achteraf ingebonden

Noordegraaf, Herman & Verwoerd, Rokus Anke van der Vlies. Een bliksems wijf 1987, Luyten, Aalsmeer, 128p.
br Noordenbos, O. De vrijdenkersvereniging De Dageraad [1947], Trio, Den Haag , 16 p., 19 cm., wezen en wording, een reeks inleidende geschriften over verschillende geloofsgemeenschappen en levensbeschouwingen in Nederland

Noordenbos, O. Het Atheïsme in Nederland in de Negentiende eeuw 1931, W.L. & J. Brusse, Rotterdam, 145 + 8p.

Noordenbos, O. & Spigt, P. Atheisme en vrijdenken in Nederland 1976, SUN, Nijmegen, 229p.

Noordenbos, O.; Götze, Evert; Spigt, P. & Beetstra, J.P. (red) Bevrijdend Denken. Gedenkbundel ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de vrijdenkersvereniging De Dageraad 1956, Wereldbibliotheek, Amsterdam/Antwerpen, 184p. Hb
brA4 Noorderwier, Wouter De staking steunuitgave voor de anti fascistische strijd in Spanje, Roodfrontreeks, Utrecht, 40p.
br Noordhoff, F.S. Ontwapening en Volkenbond 1927, "Ontwikkeling", Amsterdam, 16p.
rb Nordau, Max De Leugens der maatschappij 1918?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie II, n° 2 & 3, 176 +157p., hb
br Norder, Jacob De waarde van den parlementairen strijd s.a., Musselkanaal en omstreken, Vledderveen , 12 p., Drukkerij De Fakkel
brA4 NUM – OVB Een verslag van een bezoek dat het Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties bracht aan de stakende mijnwerkers in het distrikt York Shire. Barnsley – Selby Juli 1984, OVB, Rotterdam, 14p.
brA4 O-groep Geweldloze aktie? Dodewaard.... en toen? programmaboekje bijeenkomst in jongerencentrum VERA, Groningen van zondag 1 februari tot en met zaterdag 7 februari
br O.B.W. Gasmaskerade [193?], I.A.M.V., Nieuwe Niedorp , [7] p., 16 cm.
brA4 O.V.B.- overheid Beschrijvingsbrief algemene ledenvergadering 30 maart 1980, Rotterdam 1980, OVB landelijke bedrijfsorganisatie 'Overheid', Rotterdam, 28p.

Oerlemans, J.W. Capita selecta uit de geschiedenis. Deel 2 en 3 1970/ 1969, Wolters- Noordhoff, Groningen, 77 +123p. (in deel 2, hoofdstukje anarchisme)

Offermans, Paul & Feis, Bernt Geschiedenis van het gewone volk van Nederland 1975, Socialisies Onderwijs Front, Nijmegen, 237p.
rb Ollivier, Marcel Spartacus ?, BOO, Zandvoort, 167p., hb
br2 Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties De bevrijding van de arbeidersklasse kan slechts het werk van de arbeiders zelf zijn ?, OVB, ?, 12p.
br2 Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties Scholingshandleiding 1977?, OVB, ?,

Onafhankelijke realisten Redt Amsterdam 1990, Grote Alliance Partij - Gap voor geld, Amsterdam, 81p.
brA4 Onkruit Anti – militarisme - brosjure Febr. 1979, 2e totaal geweigerde druk, Onkruit Woekerdruk, Amsterdam , 36 [+1] p., ill., 31 cm.
brA4 Onkruit Anti – militarisme – brosjure 1984?, Onkruit, Ronse, 30p.
A4 Onkruit De wilde wegwijzer. Militairisme en justitie in kaart 1982?, Onkruit sectie dienstverlening, 3 delen en 4 bijlagen in map
br2 Onkruit Defensie: een geschikte werkgever? September 2006, Onkruit Steungroep, Utrecht, 71p.
A4 Onkruit A'dam Bunker in Bunkerbuit. De plannen die de oorlog mogelijk maken. 1983, Bluf, Amsterdam, ? A4 (hb)
brA4 Onkruit e.a. The day after before. De plannen die de oorlog mogelijk maken met regiokaart militaire objekten, april 1984, makers van de tentoonstelling: Onkruit/ Vredeswinkel/ Vera/ basisgroepen, Groningen, 85p.
brA4 Onkruit Nijmegen Dat ging naar Den Bosch toe Verslag van het wiekent in Den Bosch 1, 2 en 3 februari 1980, Onkruit Nijmegen, Nijmegen, 44p.

Ooms, Geertje Annie Bosboom. Uit het leven van een 'vrije vrouw' 1980, Kruseman, Den Haag, 220p., hb

Oord, Ad van den Voor arbeid en brood. Arbeidersbeweging en collectieve actie van werklozen inNederland, een vergelijkende studie van de jaren dertig en tachtig 1990, proefschrift, Katholieke Universiteit Brabant, ?, 197p.

Oord, Ad van den ; Thissen, Siebe & de Vries, Jacqueline 'De akelige twee procent'. Andersdenkenden in katholiek Oisterwijk 1891-1940 1992, WIGO, Oisterwijk, 160p.
brA4 Oosterlee, Corien; Kamper, Jan; Mulder, Louwerens & Joldersma, Thea Demokratie en burgerlijke ongehoorzaamheid Mei 1980?, studentenvereniging Hendrik de Cock, 45p.
scr Oostrom, Anja van Opvattingen van twee anarchistes, Clara Meijer Wichmann en Louise Michel, over het vrouwenvraagstuk Oktober 1982, [Rijksuniversiteit Groningen?], Skriptie in het kader van het kandidaatsexamen Nieuwste Geschiedenis, Groningen , 27 p. A4, met lit. opg., 30 cm.
rb Opdam, Johanna Het roode lied van heden. Bloemlezing uit de moderne revolutionnaire poëzie. ?, BOO, Zandvoort, 117p., hb

Oppenheimer, Frans De Staat 1932 (1928, 1909), Erven J. Bijleveld, Utrecht, 210p. hb
rb Orczy De vergelding. Roman uit den tijd van de groote fransche revolutie 1932, BOO, Zandvoort, 214p., hb
brA4 Organisatie Roermondse Anarchisten Anarchisme – scholingsteksten 1979, derde druk, O.R.A., Roermond, 23p.
brA4 Organisatie Roermondse Anarchisten Anarchisme – scholingsteksten 1981, vierde druk, O.R.A., Roermond, 30p.
brA4 Organisatie Roermondse Anarchisten Anarchisme – scholingsteksten maart 1979, tweede druk, O.R.A., Roermond, 23p.

Ortt, Felix De schepping ?, Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur, Amsterdam, 127p., pocket
br Ortt, Felix Denkbeelden van een Christen-Anarchist 1903, "Vrede", Amersfoort, 32p., tweede druk
rb Ortt, Felix Denkbeelden van een christen-anarchist 1917, J.P. Honnef, Rotterdam, 79p., hb, Bibliotheek voor geestelijk en maatschappelijk leven I

Ortt, Felix Heelal, opperwezen, religie 1968?, Servire, Den Haag, 110p., pocket

Ortt, Felix Heidekind. Een levensfragment 1921, 2e druk, De Waelburgh, Blaricum, 129p., hb
br Ortt, Felix Het leven na den dood 19xx, Nederl. Vereen. Van Spirtisten" Harmonia", Apeldoorn , 31 p . 23 cm

Ortt, Felix Het spiritisme ?, vierde nieuwe bewerkte druk, De Waelburgh, Blaricum, 187p., hb achteraf ingebonden
br Ortt, Felix Hoe kan de vegetariër zich voldoende voeden? 1916, Ned Vegetariërsbond, Soest, 40 p

Ortt, Felix Ons standpunt 1927, 2e druk, Nederl. Bond tot bestrijding der vivisectie, 352p.
br Ortt, Felix Praktisch Socialisme 1903, "Vrede", Amersfoort, 16p., Uitgaven van de Internationale Broederschap, Hollandsche uitgave N° VII
br Ortt, Felix Van de planeet Mars of De zegeningen (?) van het staatsgezag 1904, "Vrede", Amersfoort, 29p.
br Ortt, Felix Van de planeet Mars, door Felix Ortt. "Een gefingeerde droom, waarin de schrijver de menschen de oogen tracht te openen voor de zegeningen (?) van het staatsgezag.." sa, J.P. Honnef, Rotterdam, 19 p, 2e druk
br Ortt, Felix Wetenschappelijke dierenmarteling 1917, Bosch en Zoon, Utrecht , 32 p, 2e herziene druk
br2 Ortt, Felix De Scheppings- en de Paradijslegende in nieuwer licht bezien s.a., Chreestarchia, Soest , 20 p., met lijst uitgaven

Ortt, Felix; Bouvy, J.M.C. & Mannoury, G. Over Frederik van Eeden 1958, De Driehoek, Amsterdam, 26p.
be Orwell, George De weg naar Wigan
be Orwell, George Een olifant omleggen

Orwell, George Saluut aan Catalonië 1964, De Arbeiderspers, Amsterdam, 204p.

Otterspeer, Willem Bolland. Een biografie 1996, derde druk, Bert Bakker, Amsterdam, 632p.

Oudegeest, J. De geschiedenis van de zelfstandige vakbeweging in Nederland. Deel I & II 1926 & 1932, NVV, Amsterdam, 504 + 24p. & 402 + 8p., hb
rb Ouida De zwerver zn z'n pleegkind ?, BOO, Zandvoort, 2 delen, 208 + 208p., hb
rb Ouida Prins en Volksvriend 1921?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, Serie V, n° 3, 158p., hb
br2 OVB Informatie-brochure van het Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties 1986, OVB Landelijk secretariaat, Rotterdam, 30p.
br2 OVB Statuten van het OVB. Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van maandag 23 mei 1955, n° 97 ?, OVB, 12p. A6
br2 OVB/ BCS Informatie voor de fysiotherapeut in de vrijgevestigde praktijk 1987?, OVB/BCS distrikt “Noorden”, Groningen, 6p.
br Oversteegen, J.C. Vrije jeugd: aan de jeugd die vrijheid niet kent 1924,, Vennootschap "Vrijheid", Santpoort , 15 p.
br Pabon, N.J. Mijn afscheid van de kerk z.j., Vrijdenkers-vereeniging "De Dageraad", Amsterdam, 15p.
br Pannekoek, A. Theorie en beginsel in de arbeidersbeweging ?, J.A. Fortuyn, Amsterdam, overdruk uit De nieuwe tijd, sociaaldemocratisch maandschrift, 27p.
br Pannekoek, A. & Gorter, H. Marxisme en revisionisme z.j., J.A. Fortuyn, Amsterdam, 47p., Overdruk uit "De Nieuwe Tijd", Sociaaldemocratisch Maandschrift
br Pannekoek, Ant. Darwinisme en marxisme z.j., Groep Int. Com., , 56p., Marxistische Geschriften N° 2
br Pannekoek, Ant. Omwentelingen in den Toekomststaat 1907, Leidsche Uitgevers-Maatschappij, 24p.

Pannekoek, Anton Herinneringen. Herinneringen uit de arbeidersbeweging/ Sterrenkundige herinneringen (met bijdragen van B.A.Sijes & E.P.J. van den Heuvel), 1982 (1976), Van Gennep, Amsterdam, 398p.

Pannekoek, Anton Lenin als filosoof ?, De Vlam ism Van Gennep, Amsterdam, 103p.

Pannekoek, Anton Partij, raden, revolutie. 1972, Kritiese Bibliotheek Van Gennep, Amsterdam, 238p.
br2 Pannekoek, Anton: Darwinisme en Marxisme ?, heruitgave Noordelijk Gewest van Vrije Socialisten, Appelscha, 47p.
br2 Pannekoek, Anton: Het historisch materialisme 1971, serie Spartacus uitgaven, 'DeVvlam', Amsterdam, 22p.
br Parell, Ernst Wat is klassebewustzijn? Een bijdrage voor de discussie over de Vernieuwing der Arbeidersbeweging 1936, Uitgeverij voor Politieke Psychologie, Antwerpen, 70p.
br Parvus De vakbeweging vertaling: J.C. Ceton, ?, Soc. Dem. Partij, A'dam, 24p.

Pary, juliette Vuurdoop in schoffies' land 1945, 4e druk, "De Driehoek", 's-Graveland, 304p., hb

Pasonaria (Dolores Ibarruri) De fascisten komen er niet door! 1936, "Pegasus", Amsterdam, 80p.
rb Pater Veridicus Achter gewijde muren. Uit de papieren van een Kloostergeestelijke ?, BOO, Zandvoort, serie XIII, n° 7, 203p., hb
br2 Patiëntenfront over ziektewinst en patiëntenverzet 1979, Patiëntenfront, Amsterdam, 32 p
br Paulissen, Martien De taak der jeugd in de wereld-krisis s.a., Jongelieden Geheel Onthouders Bond, Amsterdam , 8p.
br Paulissen, Martien Jan Vos en zijn makkers 1939, Jongelieden Geheel Onthouders Bond, [Amsterdam] , 15p.

Paulissen, Martin De levenskijk van een vrijdenker. 1981, De Vrije gedachte, Rotterdam, 74p, pocket
br Paulissen, Martin Moderne Propaganda. Handboek voor het vereenigingsleven 1946, Uitgeverij "Het oosten", Almelo, serie Problemen van deze tijd, n° 5, 88p.
brk Paultje Prakties Kraken Groningen 27/8/91, in eigen beheer, 25p. A5

Paustovskij, Konstantin Begin van een onbekend tijdperk. Herinneringen aan de Russische revolutie. 1958, De arbeiderspers, Amsterdam, 265p.

Pauw, van der Coremans, de rapaljaan: Opkomst en ondergang van L.G.A. Coremans en zijn Rapaillepartij 1986, A.D. Donker, Rotterdam, 108p.
an Paz, Abel Durruti, the people armed 1977, Free Life Editions, New York, 323p., hb
an Peirats, José Anarchists in the Spanish Revolution. 1974, Black & Red, Detroit, 400p.
be Peisson Tot elke prijs
an Pelloutier, fernand Histoire du Bourses du Travail. Origine - institutions - avenir préface: Georges Sorel, 1902, Schleicher Frères, Paris, 232 + 20p.+ portret, hb pocket
br Pen Arie Vijf vrouwen, één besluit. Kiest Schaper ?, Bond van Soc.-Dem. Vrouwenclubs, Amsterdam, 7p.

Perdeck, Albert Nakend op de fiets. Aspecten, evenementen, gedaanten 1967, Kruseman, Den Haag, 114p.
an Pernicone, Nunzio Italian Anarchism: 1864-1892 1993, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 329 + 14p., hb en stofomslag

Perron, E. du De man van Lebak. Anekdoten en dokumenten betreffende Multatuli 1949, Contact, Amsterdam, 468p., hb

Perry, Jos Roomsche kinine tegen roode koorts. Arbeidersbeweging en katholieke kerk in Maastricht 1880-1920 1983, Van Gennep, Amsterdam, 334p.

Persdienst Nationaal Jongeren Verbond Roseboek van de muiterij. Samengesteld uit de bladen der N.V. De Arbeiderspers 1934, NJV/ Haagsche drukkerij en uitgeversmaatschappij, den Haag, 84p.

Pesch, Heinrich, S.J. Liberalisme, socialisme en katholieke staats- en maatschappijleer. Boek II: Vrijheidssysteem of sociale ordening vrije bewerking door P.J.M. Aalberse, 1909, Uitgevers-vennootschap "Futura", Leiden, pp. 155 tot 348, hb achteraf ingebonden

Pessoa, Fernando De anarchistische bankier en ander proza 1980, Meulenhoff, Amsterdam, 206p., PLAKKAFT!

Peters, Louis F. Kunst en Revolte: het politiek plakkaat en de opstand van de franse studenten. 1969, "Westfriesland", Hoorn, 151p. (waarvan … p. met 254 illustraties)

Pethybridge, Roger Revolutie in Rusland. Ooggetuigenverslag 1964, Stafleu & Zn, Leiden, 327p., hb met stofomslag
br Peute, F.C. & Lubbe, C. van der Wie is Van der Lubbe? : korte levensbeschrijving en verweerschrift tegen de sensationele berichtgeving in de landelijke pers, in verband met de brandstichting in 't Duit- sche Rijksdaggebouw [193?], [Peute], [Dordrecht] , 16 p., 22 cm.

Phosphile De zedelooze leerstellingen van den christelijken godsdienst 1913, J. van Loo, Amsterdam, 250p., Vrij vertaald uit het Fransch door A.S.H. Boom
wo Pieck, Henri “Buchenwald” reproducties naar zijn teekeningen uit het concentratiekamp
wo Pieck, Henri Verwoest Nederland reproducties naar zijn schetsen
brA4 Piet Nijmegen! ?, gestencilde uitgave

Pieters, G.H. Een kwart eeuw van strijd. Herinneringen uit de Limburgsche arbeidersbeweging 1979, Corrie Zelen, Maasbracht, 171p., pocket
scr Pit, Klaas Clara G. Wichmann (1885-1922). De ontwikkeling van haar maatschappij-filosofische en politiek-theoretische denkbeelden vanaf 1916 1984, Hilversum, 127p. A4
br Pleijsier, A. En toch…beweegt zij zich! De bindende gedachte op 1 mei 1934 1934, S.D.A.P., Amsterdam, 13p.

Ploeg, Rani van der & Zinkstok, Ruth Wij zijn allen werklieden. De opkomst van de moderne arbeidsmoraal in Nederland in de negentiende eeuw. 1986, Ambo, Baarn, 187p.

Ploeger, Derk & Ploeger-Eimers, Cathrien Dagelijks leven in de vrij-socialistische beweging in Groningen door hen zelf verteld. 1979, (voorwoord Constandse), Groningen, 125p., hb achteraf ingebonden

Poelman, N. Panorama der ideölogieën (met hoofdstukjes over anarchisme en terrorisme), 1982, H. Nelissen, Baarn, 189p.

Polak, Henri De Vakvereeniging. Een beknopte beschouwing van haar wezen en geschiedenis 1922, Elsevier, Amsterdam, 107p., pocket, hb achteraf ingebonden

Polak, Leo Oorlogsfilosofie 1915, W. Versluys, Amsterdam, 85p.
se Polak, Leo Sexuele ethiek ?, “Kosmos”, Amsterdam, 115p., deel 1 in reeks sexueele hervorming, een reeks publicaties van de afdeeling Nederland van den Wereldbond voor Sexueele Hervorming, (vermoedelijk naoorlogse herdruk in toenmalige nieuwe spelling)
br Polak, Leo Eenheid boven geloofsverdeeldheid. Radio-rede gehouden voor de V.R.O. op zaterdag 21 maart 1931 1931, J. Emmering, Amsterdam, 46p.
br Polak, Leo Natuurwet, denkwet, zedenwet: radio-rede, gehouden voor de V.R.O. op 27 april 1932 , [193?], S.L. , 14 p., 22 cm.
br2 Popa, Agim; Mezini, Adem & Hoxha, Bujar Over het trotskisme/ Over de sociaaldemocratie/ Over het anarchisme. Drie artikelen over de ideologische strijd tegen imperialisme en revisionisme uit het tweemaandelijks blad "Albania Today" 1973?, Het Progressieve Boek, Rotterdam, 62p.
br Popma, S.J. De geïntegreerde ontplooiing van ons menselijk leven ?, ?, ?, 15p.

Porter, Cathy Alexandra Kollontaj. Een biografie 1982, Het Wereldvenster, Bussum, 448p. + foto's
an Porter, David (ed) Vision on Fire: Emma Goldman on the Span. Civil War 1983, Commonground Press, New Paltz, N.Y., 346+20p.
br2 Posma, Rob Drank. Makkelijk teveel. Moeilijk terug. Feiten over alcoholgebruik ?, Unie van Soroptimistclubs/ SIRE/ FZA, ?,

Post, Jan De goede god? Kom nou! 1975, Klaas Woudt, Zaandijk, 107p., pocket

Post, Michel B12 voor veganisten 1993, Den Giraffe, Utrecht, 110p.

Posthuma de Boer, Eddy Klein gedenkboek van liefde en haat 1980, Kosmos, Amsterdam, fotoboek, tekst van Jan Blokker

Posthumus, Peter & Wetering, Hens van de Harde guldens, harde tijden. Beeld van het Jordaanoproer 1934 1984, Comitee herdenking jordaanoproer 1934-84/ SUA, Amsterdam, 71p.

Praag J.P. Van e.a. Rede en religie in het humanisme 1962, Humanistisch Verbond/ J.H. De Bussy, Amsterdam, 249p., hb met stofomslag
br Praag, J.P. van; Brandt Corstius, J.C. & Stuiveling, G. Levend Humanisme ?, Humanistisch Verbond, Utrecht, 16p.
br Praag, Max van Onderzoekstochten door de diepten der ziel. Les 1-11 ?, ?, ?, 44p. A4
br2 Presser, J. Is het met Europa gedaan? 1952, Vrijdenkers Radio Omroepvereniging, S.L., 15 p., 20 cm.
rb Priem, C.H. Het groote kwaad ?, BOO, Zandvoort, serie XIII, n° 1, 205p., hb, kaft opgekleefd
br Problemen van deze tijd 1. Bolt, J.H.: Beschouwingen over Opvoeding en Onderwijs; 2. Kolthek, H.: 1870-1939 Met den Democratischen sneltrein naar twee katsrophale wereldoorlogen. En nu naar Democratie? 3.Rees, Jacques: Nieuwe Economische Organisaties. Bedrijgfsgemeenschappen: Economische democratie in de practijk 1945?, “Het Oosten”, Almelo, 16 + 54 + 16p, convoluut, achteraf ingebonden
scr Projektgroep Arbeiderszelfbestuur (Beaujon e.a.) Socialisme en zelfbestuur Juli 1973, Sociologies Instituut, Utrecht, (dik, maar nt gepagineerd)

Proost, K.F. Henriëtte Roland Holst in haar strijd om gemeenschap 1937, Van Loghum Slaterus, Arnhem, 288 + 8p., hb

Proost, K.F. Socialistische kunst 1925, Van Loghum Slaterus, Arnhem, 88p.
brA4 PSP Jongerengroepen Weiger werk. Wat we nodig hebben, moeten we nemen Juli 1982, 2e herziene druk, PSP Jongerengroepen, Amsterdam, 32p.
A4 PVK Parels voor de zwijnen. Het verval en het verraad binnen de actie-beweging in Nederland. Rapport van de politiek vleugel van de kraakbeweging Dec. 1987, PVK, Amsterdam, 105p.

Quack, H.P.G Herinneringen 1834-1914 1915 (1913), 2e druk, Van Kampen & Zoon, Amsterdam, 469 + 8p. hb

Quack, H.P.G. De Socialisten 6 delen, 3e en 2e druk, 1899 - 1901

Quack, H.P.G. De Socialisten herdruk, 6 delen in box, 1977, Het Wereldvenster, Baarn,
rb Quack, H.P.G. P.J. Proudhon. Zijn leven en werken ?, BOO, Zandvoort, 195p., hb

Querido, Is. Manus Peet. Amsterdamsch epos de Jordaan ?, Scheltens & Giltay & Wereldbibliotheek, Amsterdam, 561 + 8p., hb, pocket, deel van Amsterdamsch epos De Jordaan

Rabelais, François Gargantua en Pantagruel 1971, 4e druk, De Arbeiderspers, Amsterdam, 825p., hb
brA4 Radius, Simon Anarchisme en opvoeding ?, Federatie van Vrije Socialisten, [Utrecht], 8p.
br2 Radius, Simon Francisco Ferrer 1859 - 1909 [ s.a. ], De Vrije Gedachte, Rotterdam , 12 p.
br2 Radius, Simon: Proudhon over kerk en samenleving 1981, De Vrije Gedachte Rotterdam, 43p.
br2 Radius, Simon: Wat moeten we nou met de school? 1976, De Vrije Gedachte Rotterdam, 28p.
br2 Rae, John Het geloof van kinderen. Kinderen en de oorlogs-mythen ?, ?, 16p., vertaling J. de Roos
br2 RAF/ Marighela, Carlos Ontwerp van de stadsguerilla & handboek voor de stadsguerillero 1972, Spuw, Utrecht, 68p., vertaling : Boudewijn Chorus
br Ragaz, Leonard Rusland z.j., Arbeidersgemeenschap der Woodbrokers, Amsterdam, 15p., Geschriften van de Arbeiders-Gemeenschap der Woodbrokers in Holland N° 22

Ram, Samuel Anarchisme in denken en doen 1987, Sassenhein, Haren, 234p., hb
br2 Ramaer, Hans Anarchisme 1985, Stichting Burgerschapskunde, Leiden, 56p.
A4 Ramaer, Hans Anarchisme in Nederland. Continuiteit en verandering van een sociale beweging febr. 1983, Erasmus Universiteit Rotterdam, Subfaculteit Maatschappijgeschiedenis, 62p.

Ramaer, Hans De dans om het nucleaire kalf. 1975 (1974), Ram, Rotterdam, 136p.

Ramaer, Hans De piramide der tirannie: anarchisten in Nederland 1977, Wetenschappelijke Uitgeverij, Amsterdam, 223p.
br2 Ramaer, Hans Staat en monopoliekapitalisme April 1972, Anarchistische Uitgaven, Groningen , 40 p.
A4 Ramaer, Hans; Davidson, Steef & Dooren, Wim van Anarchisme als levenshouding 1979?, Buro Studium Generale, Rijksuniversiteit, Utrecht, 2 delen, 110 + 158p.
br Ramaker, W. Een brief uit den Hemel aan de Kerk van nu. Radio-Bijbellezing z.j., Lectuurstichting "Paulus", Kampen, 16p.

Rathfelder, Erich; Stein, Anna & Vogel, Klaus Wij staken! De socialistische strijd van de Comisiones Obreras in Spanje 1976, Het Wereldvenster, Baarn, 182p.
brA4 Rausch, J. Gerhard Nuttig en noodzakelijk gruis : In dankbare herinnering aan Jean Rostand, bioloog, popularisator en moralist, 30 okt. 1894 - 3 sept. 1977 [ 1977 ], de vrije gedachte, Rotterdam , 5 p., 30 cm
br2 Rausch, J.G. Vrijdenken = noodzaak ook in dezen tijd 1967/68, De Vrije Gedachte, Rotterdam, 29p.
br Ravesteijn, W. van De oorlog die nadert z.j., Brochurehandel van de Communistische Partij, Amsterdam, 16p.

Ravesteyn, W. van Het socialisme aan den vooravond van den wereldoorlog. Eerste Deel 1933, Van Kampen & Zoon, Amsterdam, 442p., hb
an Read, Herbert Anarchy & Order. Essays in Politics 1974, Revised edition, Souvenir Press, London, 253p.

Reclus, Elie De mensch van den Australischen bodem 1898, J; Sterringa, Amsterdam, 443p., hb
rb Reclus, Elie De oorspronkelijken. Studien over vergelijkende volkenkunde. 1926?, De Roode Bibliotheek, Zandvoort, serie X, nr. 5 & 6, 224 & 199p., hb, 2 delen

Reclus, Elie Demonisme en Animisme. Studieën over de ontwikeling der godsdiensten 1899, J. Sterringa, Amsterdam, 342p., hb
rb Reclus, Elie Geesten, Goden en Duivels. Studieën over de Ontwikkeling der Godsdiensten ?, De Roode Bibliotheek, Zandvoort, BOO, Serie IX, Nr. 8 & 9, 162 + 169p., hb (eerste deel ook met stofomslag)
br Reclus, Elisée Anarchie. Eene voordracht in eene Vrijmetselaarsloge 1895, "Vrije Groep", Mechelen, 18p.
rb Reclus, Elisée Evolutie, Revolutie en het Anarchistisch Ideaal ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, Serie II, n° 5, 151p., hb

Reclus, Elisée Evolutie, Revolutie en het Anarchistisch Ideaal 1905, W. Sligting en P. Rob, Amsterdam, 136 + 16p.; hb, PLAKKAFT!
br2 Reclus, Elisée Godsdienst en gezag Mei 1975?, Pileus, Haarlem, 13p.
br Reclus, Elysée De evolutie ?, J. Sterringa, Amsterdam, 16p.
br Reclus, Elysée Vooruitgang en revolutie s.a., s.n., s.l. , 16 p., 20 cm., Sterringa's 5-cent-brochuren ; XIX
A4 Redactiegroep “Spartacus” Grondbeginselen der communistische productie en distributie Maart 1950, derde druk, redactiegroep “Spartacus”, Amsterdam, 114 + 13p.

Redmeijer, S.J. Onthullende of Verhulde Wetenschap 1991, Sassenhein, Haren, 127p.
br2 Reeks Rode Emma/ De Vrije Socialist 10: Hazekamp, Arie: Anarchisme in Noord-Nederland (1918-1940) 1997, Amsterdam, 28p.
br2 Reeks Rode Emma/ De Vrije Socialist 11: Zegers, Peter & Plas, Bas van der: De Russische revolutie en de voormalige Sowjet-Unie Met aanvullende bijdrage van Wadim Damier en Karl Kreuger, 1997, Amsterdam, 31p.
br2 Reeks Rode Emma/ De Vrije Socialist 12: Janssen, Raf & Resink, Marta: Zorgarbeid, Loonarbeid, Arbeidsplicht 1997, Amsterdam, 23p.
br2 Reeks Rode Emma/ De Vrije Socialist 13: Spek, Fred van der: De actualiteit van het antimilitarisme 1997, Amsterdam, 31p.
br2 Reeks Rode Emma/ De Vrije Socialist 14: Gevers, Dick: Sacco en Vanzetti: Zeventig jaar na een gerechtelijke politieke moord 1997, Amsterdam, 20p.
br2 Reeks Rode Emma/ De Vrije Socialist 15: Fotopoulos, Takis: De opkomst van het neoliberalisme in Europa 1997, Amsterdam, 27p.
br2 Reeks Rode Emma/ De Vrije Socialist 16: Broek, Martin & Ramos-Horta, José: Wapenhandel met Indonesië 1997, Amsterdam, 34p.
br2 Reeks Rode Emma/ De Vrije Socialist 18: Provoost, Harry: De doodlopende weg van de New Age 1997, Amsterdam, 30p.
br2 Reeks Rode Emma/ De Vrije Socialist 19: Bons, André: Niet alleen vrijheid: Politieke waarden, verzorgingsstaat en anarchisme 1998, Amsterdam, 59p.
br2 Reeks Rode Emma/ De Vrije Socialist 2: Feemstra, Meilana: positieve gedachten, negatieve gevolgen 1996, Amsterdam, 16p.
br2 Reeks Rode Emma/ De Vrije Socialist 20: Jacobs, Roger: De toekomst van de groene politiek 1998, Amsterdam, 33p.
br2 Reeks Rode Emma/ De Vrije Socialist 21: Jacobs, Roger e.a.: Libertair municipalisme 1998, Amsterdam/ Hasselt, in samenwerking met verZ, 44p.
br2 Reeks Rode Emma/ De Vrije Socialist 22: Keur, Henk van der: De risico's van het militaire gebruik van verarmd uranium 1997 (moet 1998 zijn), Amsterdam, 39p.
br2 Reeks Rode Emma/ De Vrije Socialist 23: Berg, Hubert van den: Theo van Doesburg, anarchisme en dada. Een kleine documentatie met een inleidende lezing 1998, Amsterdam, 71p.
br2 Reeks Rode Emma/ De Vrije Socialist 4: Geurtsen, Ton: De religie van de arbeidsplicht 1996, Amsterdam, 34p.
br2 Reeks Rode Emma/ De Vrije Socialist 5: Loonen, Nard: What a Wonderful World! Macht en belang in Pasolini's Salò 1996, Amsterdam,
br2 Reeks Rode Emma/ De Vrije Socialist 8: de Jong, Rudolf & Willemse, Hanneke: Zestig jaar Spaanse revolutie 1936-1996. Het Spaanse anarchisme en de ervaringen in Albalata de Cinca (Aragon) 1996, Amsterdam, 36p.
br Reens, A.M. "Een volksverrader": (Mr. P.J. Troelstra) [ 19?. ], L. de Boer, Amsterdam , 31 p. ; 20 cm
br Rees, J. van Geen middel te kras z.j., , , 12p.
br Rees, J. van Open brief aan den WelEd. Hooggel. Heer Dr. A. Kuyper naar aanleiding van de dienstweigering van Jan P. Terwey 1903?, "Vrede", Amersfoort, 16p.
brb Rees, Jacques Openbare brief aan Ir. A.A. Mussert z.j., B.O.O., Zandvoort, 16p.
br Rees, Jacques [ pseud. M. Paulissen } De giftige internationale. De internationale van zielevergif [ 1933 ], De nieuwe samenleving, Arnhem , 16 p. : 22 cm.
br2 Rees, Jacques [ pseud. M. Paulissen } De levens- en wereldbeschouwing van de vrijdenker in een 12-tal punten toegelicht ?, De Vrije Gedachte, Rotterdam , niet genummerd [ 12 ]
br2 Rees, Jacques [ pseud. M. Paulissen } De Levens- en Wereldbeschouwing van de Vrijdenker in een12-tal punten toegelicht 1952, "De Dageraad", Amsterdam, 16 pag.
br Rees, Jacques [ pseud. M. Paulissen } Geweld of weerbaarheid ?: rede uitgesproken door Jacques Rees te Appelscha op 1 september 1946 ter gelegenheid van de onthulling van een gedenkteken voor Jo de Haas en andere gevallen kameraden. [ 1946? ], , s.l., 24 p. ; 19 cm.
br Rees, Jacques [ pseud. M. Paulissen } Het fascisme: wat het is, waarheen het leidt. [ 1937? ], De Stroom, Amsterdam , 15 p. ; 21 cm., 1e serie, nr. 1, [ De Stroom; 1e ser., no. 1 ]
br Rees, Jacques [ pseud. M. Paulissen } Het parlement in brand! 1933, "De voorpost", Vreeland , 15 p. ; 21 cm
br Rees, Jacques [ pseud. M. Paulissen } In de greep van het bijgeloof: critische beschouwingen over occultisme en parapsychologie. 1950, , Amsterdam ; De Dageraad, 18 p. ; 19 cm.
br Rees, Jacques [ pseud. M. Paulissen } Levenshouding: onze taak als geestelijke voorhoede, waarom wij strijdbaar moeten zijn. [ 1937 ], De Stroom, Amsterdam , 16 p. : 21 cm., 1e serie, nr. 3, [ De stroom. 1e serie ; no. 3 ]
br2 Rees, Jacques [ pseud. M. Paulissen } Rome en de dictatuur 1953, “De Dageraad”, Amsterdam , 16 p. ; 20 cm
br Rees, Jacques [ pseud. M. Paulissen } Spanje - Rusland. Sociaal-politieke aantekeningen [ 1937 ], De stroom, Amsterdam , 14 blz., 1e serie, nr. 2, periodieke brochure. eerste serie no 2
br Rees, Jacques [ pseud. M. Paulissen } Wat is syndicalisme? iets over de zienswijze, de opvattingen de strijdmiddelen van het anarcho-syndicalisme s.a., N.S.V., Amsterdam ; NSV, 12 p.

Reeuwijk, Dick P.J. van Damsterdamse extremisten. 1965, De Bezige Bij, Amsterdam, 134p. + 12p. Foto's,

Reeve, Alan Notities uit een wachtkamer. Deel 1: Anatomie van een politiek gevangene 1982, Lont, Amsterdam, 175p.

Regtien, Ton Universiteit in opstand. Europese achtergronden en de Nederlandsche situatie 1969, tweede druk, Van Gennep, Amsterdam,173p.
br Reich, Anne Als kinderen vragen gaan… Gesprekken, voorbeelden en raadgevingen voor de sexuele opvoeding der jeugd z.j., Uitgeverij voor Sociale Psychologie, Amsterdam, 32p.
br2 Reich, Wilhelm Fascisme en massa-psychologie 1976, derde druk, Anarchistiese Uitgaven, Amsterdam, 26p.

Reich, Willem Sexualiteit en Nieuwe Cultuur: Bijdrage tot de socialistische omvorming van de mens 1939, VAU, Amsterdam, 285 + 24p en los: verklarende woordenlijst, hb

Reich, Willem Sexualiteit en Nieuwe Cultuur: Bijdrage tot de socialistische omvorming van de mens 1949, tweede druk,Plutarchus, Groningen, 287 + 32p., hb

Reijndorp, B. Het Anarchistisch-Socialisme en de Economische Actie. Een ernstig woord aan de denkende arbeiders 1906, De Boer, Amsterdam, 109p.

Reijndorp, B. In de greep van het barbarisme. Een sociaal-psychologische diagnose van den wereldoorlog ?, Dageraad Boekhandel, Amsterdam, 191p., hb achteraf ingebonden
br Reijndorp, B. Een strijder voor vrijheid en gerechtigheid Errico Malatesta. sa. [ 1923 ], S.A.V., S.L. , 19 p. h. 22 cm., met portret van Malatestra naar de prentbriefkaart, uitgave G. Reijnders " De Roode Bibliotheek" Amsterdam, druk van Utrechtse typografen associatie Heerenweg 14 [ Utrecht ]
br Reijndorp, B. Michael Bakoenin: een edele strijder voor de zelfbevrijding van het proletariaat 1814-1876 1926?, Comité ter Herdenking van Michel Bakoenine, Amsterdam , 49 p. ; 15 cm
br Reijndorp, B. Rudolf Rocker en zijn oorlogsherinneringen. ca. [ 1935 ], [V.A.U.], Amsterdam ; V.A.U., 7 p., Inleiding bij de nederlandse vertaling van "Achter prikkeldraad en tralies" van Rocker
br Reiman, A. Albarda. Ik maak me ongerust over onze beweging; daarom wil ik eens met U praten. Uw partijgenoot 1937, Reiman, Amsterdam, 48p., 3e druk

Reimer, Everett School is dood. Alternatieven in opvoeding en onderwijs 1973, Boom, Meppel, 177p.
br2 Reinboud, Weia Dwarse ekonomie. Enige anarchistiese opmerkingen over ekonomie 1992, Atalanta, Utrecht, 34p.
br2 Reinboud, Weia Leve de werkloosheid 1996, Atalanta, Utrecht, 26p.
br2 Reinboud, Weia Tijd voor de anarchie. Over enige misverstanden rond anarchisme 1991, Atalanta, Utrecht, 23p.
br2 Reinboud, Weia & Wiersma, Rymke Eén en één is zelden twee Over de vermeende tegenstelling tussen eigenbelang en algemeen belang & over spektrumlogika, een denkmethode die het denken in tegenstellingen kan vervangen & over andere overwegingen die van nut kunnen zijn bij het veranderen van de wereld. Aug. 1993, Atalanta, Utrecht, 50p.

Reinboud, Weia & Wiersma, Rymke Hoe komen kringen in het water. Aardige filosofie 1989, Atalanta, Utrecht, 308p.

Remarque, Erich Maria Van het westelijk front geen nieuws 1931, Erven J. Bijleveld, Utrecht, 276p., hb

Rempel, J. De Sovjethel ontvlucht. Wat een jonge christen in het tegenwoordige Rusland doorleefde 1934?, 2e druk, Stemerding & C°, Rotterdam, 184p.

Renn, Ludwig De strijd om de macht ?, Bruna & Zn, Utrecht, met sticker: VAU, Amsterdam, 274p.

Renn, Ludwig Oorlog 1929, Erven J. Bijleveld, Utrecht, 327p., geautoriseerde vertaing door Arthur Müller Lehning
br Retté, Adolphe Gedachten en Stellingen over Anarchie [ 19xx ], Sterringa, Amsterdam , 16 p. ; 20 cm., Sterringa brochure VIII, Sterringa's 5-cent-brochuren ; VIII
br Reuvekamp, A. Drie wereld- en levensbeshouwingen 19?., s.n., Almelo , 16 p.; 20cm.

Reve, Gerard J.M. van het Mijn rode jaren. Herinneringen van een ex-bolsjewiek 1982 (1967), De Haan, Haarlem, 259p.

Richards, Vernon Errico Malatesta: Leven & Ideeën van een Italiaanse anarchist 1980 (oorspr. 1977), Wereldvenster Baarn, 242p.
br Ridder, J. Herman de Levensbericht van F. J. Domela Nieuwenhuis 1870, E.J. Brill, Leiden, overgedrukt uit de handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1869-1870, 60p.
br2 Ridder, P.J. de Realistisch pacifisme. Over oorlog en vrede in het atoomtijdperk ?, "De Derde Weg"/ De Onafhankelijke Vredesliga, Hoogkerk/ De Wilp (Gr), 12p.
br Rienzi Christendom en socialisme ?, ?, 114 + 11p., hb
br Rienzi Kapitalisme en Socialisme of Arbeidsloon zooals het is en zooals het wezen moest. Deel II: Socialistische Maatschappij 1889, J. Foucaert, Gent, 100p.

Rienzi Socialisme en vrijheid 1893, J.A. Fortuin, Amsterdam, 213 + 4p., hb achteraf ingebonden
br Rienzi [ ps van H. van Kol ] Mijn afscheid van den Soc. Dem. Bond [ 1894 ], Ph. Weijer, Wolvega , 27 p.; 21 cm
brb Rijnders, G. ABC van het anti-militarisme. Aan mijn broeders in den soldatenrok en blauwen kiel z.j., Van der Hoopstraat 105, Amsterdam, 29p.
brb Rijnders, G. De Sociaal-Demokratie 'n gevaar voor de arbeidersbeweging 1911, , Amsterdam, 94p.
brb Rijnders, G. Federatie of Centralisatie , een vraag van den dag s.a., Vrije SocialistenVereeniging, Amsterdam, 24 p ; 19 cm
brb Rijnders, G. Geen Vaderland! Geen Grenzen! Rede op een vergadering, gehouden door de Sociaal Anarchistische Aktie in Nederland, te Amsterdam, Dinsdag 25 augustus 1914 z.j., "De Roode Bibliotheek", Fred. Hendrikstr. 28, Amsterdam, 16p.
brb Rijnders, G. Het Anarchisme en wat er van gezegd wordt z.j., "De Roode Bibliotheek", Amsterdam, 39p., 2de herziene druk
brb Rijnders, G. Neerlands Ondergang beteekent niets, als het internationale proletariaat maar welvaart z.j., De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 16p.
brb Rijnders, G. Van Leed en Waarheid. Vier opstellen z.j., , , 16p.
brb Rijnders, G. Zonder God. Populaire beschouwing over het godsbestaan 1914, Bureau van Uitgave: Fred. Hendrikstraat 36, Amsterdam, 32p.
brb Rijnders, G. 100 jaar onafhankelijkheid of 100 jaar slavernij? Een stukje vaderlandsche geschiedenis voor jong en oud. 1913, Bureau van Uitgave: Fred. Hendrikstraat 36, Amsterdam, 28 p ; 19 cm
brb Rijnders, G. Federalisme of Centralisme , naar het Fransch s.a., , Amsterdam, G Rijnders, 47 p ; 21 cm
brb Rijnders, G. Revolutie in Nederland? Wacht U voor Volksverraders! s.a. , De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 16 p.; 15 cm
brb Rijnders, G. Toe, pak toch aan! s.a., bureau van uitgave G. Rijnders, Amsterdam, 16 p ; 22 cm
brb Rijnders, G. Van de straat in den raad. Waarom de anarchisten "Had-je-me-maar" en Zuurbier in den Amsterdamschen Gemeenteraad wilden hebben s.a., De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 32 p ; 19 cm
brb Rijnders, G. Van Katholiek tot Anarchist, van Anarchist tot Katholiek retour. 'n Vergeten hoofdstuk uit 't Gedragboekje van Henriette Hoogeveen. 1916, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 16 p ; 18 cm
br Rijnders, G. & Kolthek, H. De beginselverklaring van het NAS , aangevallen en verdedigd door G. Rijnders en H. Kolthek Jr. s.a., Nat. Arbeidssecretariaat ( NAS ), Amsterdam, 32 p ; 18 cm, zou eigenlijk onder Abro opgenomen moetn zijn
brb Rijnders, Gerh. Mr. Duys. Het vaderland en het vorstenhuis z.j., B.O.O., Zandvoort, 16p.
rb Rijnders, Gerhard Huwelijken worden in de hemel gesloten. Komedie in vier bedrijven. Naar het Duitsch van Walter Hasenclever ?, B.O.O., Zandvoort, 173p., Serie XIV, n° 4,hb
rb Rijnders, Gerhard Max Stirner. Zijn leven en werken ?, serie XIV, N°8, BOO, Zandvoort, 159p.
rb Rijnders, Gerhard Van leed en waarheid. Een bundel opstellen. 1927?, De Roode Bibliotheek, Zandvoort, serie XI, n° 8, 174p., hb
rb Rijnders, Gerhard Wie was Domela Nieuwenhuis? maart 1931, BOO, Zandvoort, 179p., hb
brb Rijnders, Gerhard Het spiritisme en zijn gevaren. [ 1921 ], De Roode Bibliotheek, Amsterdam , 40 p, 19 cm

Ringia, Meinte Een leven lang verzet: herinneringen 1983?, "De Muiterij" AMB, Nijmegen, 62p. + los blad korrekties
br2 Ritz, Hans De valse papalagi papa. Demystificatie van een kassucces. 1985, De Struikrover , Amsterdam, 84 p., vertaling van Hfdst. 4 uit Die Sehnsucht nach der Südsee, 90-70624-06-0
A4 Robben, Wim De Indonesië dienstweigeraars. Een onderzoek naar de omvang, motieven en gevolgen 1981, SVAG- studies 3, SVAG, Zwolle, 37p. A4
A4 Robben, Wim De Nederlandse Vredes-aktivist Bart De Ligt (1883-1938). Zijn leven en denken tot 1919 1982, SVAG- studies 11, SVAG, Zwolle, 165p, A4
br2 Robben, Wim geweldloze strijd: een uitdaging aan onze tijd Red. van C. Meinhardt, P. Winkler, 1981, Stichting IVIO, Lelystad , 20 p. : ill. ; 18 cm., ao N° 1873, met lit. opg.
A4 Robben, Wim (red) Konsensusbesluitvorming. Samen beslissen door overeenstemmimg 1981, SVAG- studies 9, SVAG, Zwolle, 81p. A4
A4 Robben, Wim (red) Vredes-aktivist Bart De Ligt (1883-1938): Gekruid Geluid! Een bloemlezing uit zijn brochures en artikelen tot 1919 1982, SVAG- studies 12, SVAG, Zwolle, 416p, 2 delen, A4
A4 Robben, Wim (samensteller) Vredesactie 1947 – 1977 inhoudsopgave en trefwoorden index, Dokumentatie Aktieve Geweldloosheid (D.A.G.) 4, SVAG, Zwolle, 158p.

Rocker, Rudolf Achter prikkeldraad en tralies 1936, V.A.U, Amsterdam, 2 delen, 329 + 339p., hb
br Rocker, Rudolf Anarchisme en organisatie z.j., S.A.V., Krommenie, 32p.
br Rocker, Rudolf De Beginselverklaring van het Syndicalisme. Referaat gehouden op het 12de Syndicalistisch Congres te Berlijn, op 27-30 Dec. 1919 1920, N.A.S., Amsterdam, 32p.

Rocker, Rudolf Nationalisme en Cultuur 1939, V.A.U., Amsterdam, 3 delen, 678p., hb
br2 Rode Jeugd Rode Jeugd vogelvrij? 1. Het proces 2. Dubbelspion 1971?, Rode Jeugd, Eindhoven
brA4 Roger De Omgekeerde Wereld – De Vrije Zondag, een initiatief van het AIT, de Anarchisten In Tilburg, van september 1988 tot juni 1989 1989, Tilburg, 14p., politiek en cultuur op mensenmaat in De Vrije Zondag. Een verslag van zeventien bijeenkomsten

Rogier, Jan De Geschiedschrijver des Rijks en andere socialisten 1979, SUN, Nijmegen, Sun 122, 352p.
br Roland Holst van der Schalk, Henriette Opgang tot het huis der gemeenschap 1934, Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers, Bentveld, 16p.

Roland Holst van der Schalk, Henriëtte De Revolutionaire massa-aktie 1918, W.L. & J. Brusse's Uitgevers-maatschappij, Rotterdam, 427p., hb achteraf ingebonden

Roland Holst van der Schalk, Henriëtte Het feest der gedachtenis 1915, W.L. & J. Brusse, Rotterdam, 249p., hb

Roland Holst van der Schalk, Henriëtte Tolstoi - zijn wezen en zijn werk 1930, W.L. & J. Brusse, Rotterdam, 232p., hb

Roland Holst- van der Schalk, Henriëtte Clara Meijer-Wichmann herdacht. 1937, Uitgeverij "Bevrijding", Rotterdam, 46p.

Roland Holst- van der Schalk, Henriëtte De geestelijke ommekeer en de nieuwe taak van het socialisme 1931, Van Loghum Slaterus, Arnhem, 162p., hb

Roland Holst- van der Schalk, Henriëtte Een overgang tot het socialisme 1945, "Vrij Nederland", Amsterdam, 94p., hb

Roland Holst- van der Schalk, Henriëtte Grondslagen en problemen der nieuwe cultuur in Sowjet-Rusland 1932, Querido, Amsterdam, 167p.

Roland Holst- van der Schalk, Henriëtte Gustaaf Landauer. Zijn levensgang en levenswerk 1931, Van Loghum Slaterus, Arnhem, 157p., hb

Roland Holst- van der Schalk, Henriëtte Het vuur brandde voort. Levensherinneringen 1949, V.H. Van Ditmar, Amsterdam/ Antwerpen, 287p., hb
br Roland Holst-Van der Schalk, Henriëtte De Opstandelingen. Lyrisch Treurspel in Drie Bedrijven. Leidraad voor de bezoekers van de Opvoering z.j., Dordrechtsen Bestuurdersbond, Dordrecht, 31p.

Roland Holst, H. Uit de diepte. Tijdgedichten 1946, De Gulden Pers, Haarlem, 95p., hb

Roland Holst, Henriëtte De krisis der westersche kultuur 1933, Van Loghum Slaterus, Arnhem, 66p.

Roland Holst, Henriëtte De nieuwe geboort 1903, tweede druk, G.P. Tierie, Amsterdam, 208p., hb
br Roland Holst, Henriëtte De strijdmiddelen der sociale revolutie 1918?, J.J.Bos & C°, Amsterdam, 102p.

Roland Holst, Henriëtte Gandhi, strijder voor waarachtigheid en vrede 1948, 2e (bijgewerkte) druk, Ploegsma, amsterdam, 212p., hb en stofomslag

Roland Holst, Henriëtte Geschiedenis van den proletarischen klassenstrijd 1909, H.A. Wakker, Rotterdam, Sociale Bibliotheek N° 9, 213 + 7p.

Roland Holst, Henriëtte Kapitaal en arbeid in Nederland. Deel 1 & 2 1977, 4de verbeterde en met een tweede deel vermeerderde druk, SUN, Nijmegen, Sun-reprint1 & 3, 239 + 33 & 323 + 15p.
br Roland Holst, Henriëtte Open brief aan Maxim Gorki z.j., J.J. Bos, Amsterdam, 8p., overgedrukt uit "De Nieuwe Tijd" van oktober 1918
br Roland Holst, Henriëtte Het huidige Rusland. Hollandsche bewerking van het rapport der Britsche Delegatie naar Rusland. 9345, NAS, Amsterdam, 64p.
br Roland Holst, Henriëtte Het socialistisch proletariaat en de vrede [1916], J.J. Bos & C°, Amsterdam, 40 p., overdruk uit "De Nieuwe Tijd"
br Roland Holst, Henriëtte Sterft oude vormen en gedachten! Een beschouwing over den strijd der Oostenrijksche arbeiders 1931?, Uitgeverij Bevrijding, Utrecht, 16p.
br Roland Holst, Henriëtte Volksleger of ontwapening ?, J.J. Bos & C°, Amsterdam, 40p.

Röling, B.V.A. (red) Opstand en revolutie. Eerste serie 1965, Van Gorcum/ Prakke & Prakke, Assen, 225p.

Röling, B.V.A. e.a. Politiek Geweld 1978, Vredesopbouw Utrecht/ Studium Generale Utrecht, 112p.

Rolland, Romain Het leven van Tolstoy 1921, Querido, Amsterdam, 249p., hb, pocket

Rolland, Romain Mahatma Gandhi ?, 3e druk, Prometheus, ?, 226p., hb, pocket
brb Roller, Arnold De eindstrijd. De sociale, algemeene werkstaking z.j., G. Rijnders -v.d. Hoopstraat 105, Amsterdam, 46p.
brb Roller, Arnold Direkte Aktie z.j., G. Rijnders -v.d. Hoopstraat 106, Amsterdam, 53p.
br Rolsma, H. Neuengamme. De ramp in de bocht van Lubeck z.j., , , 35p.
br2 Romein Verschoor, Annie Zijn wij bestrijders van het geloof? ?, de Vrije Gedachte, Rotterdam, 9p.

Romero, J. Ruben Mijn drie kameraden (mijn paard, mijn hond en mijn geweer) 1947, Van Oorschot, Amsterdam, 172p., hb
br Romers, M. A. De Revolutionairen en de Revolutie s.a., Bond van Religieuze Anarcho-Communisten, Utrecht , 8 p.
br Romers, M. A. Gezag en Vrijheid; Een philosophische rechtvaardiging van het anarchisme 1931, , Haarlem, 16 p.
br Romers, M.A. De Religieus-wijsgeerige zijde van het anarchisme 1923, Bond van Religieuze AnarchCommunisten, Almelo, 16p.
brA4 Rood Verzetsfront Van protest tot verzet: Ulrike Meinhof ?, Rood Verzetsfront, Hoogeveen, 31p.
brb Rood, S. de De Tijd, waarin men ontwaakt z.j., "De Roode Bibliotheek", Amsterdam, 24p. A4, Frederik Hendrikstraat 28
brb Roode Bibliotheek, de 6 verschillende postkaarten
br Roorda van Eijsinga De vloekzang: de laatste dag der Hollanders op Java , S.N., s.l. , [ 2 p.]
br Roorda van Eysinga, S.E.W. Een misdadige circulaire 1887?, ?, ?, 24p., Overgedrukt uit "Recht voor Allen"
br Roorda van Eysinga, S.E.W. Verzamelde Stukken. Adellijke en Burgerlijke Lakeien onzer Pers. II. 1889, B. Liebers & C°, s-Gravenhage, 50p., achtste aflevering; met biografie door F. Domela Nieuwenhuis
br Roorda van Eysinga, S.E.W. Verzamelde Stukken. Fijne beschuit. / Een "aanzienlijk" roover 1889, B. Liebers & C°, s-Gravenhage, 39p., vierde aflevering
br Roorda van Eysinga, S.E.W. Verzamelde Stukken. Het misdadig adres der 100 1889, B. Liebers & C°, s-Gravenhage, 34p., vijfde aflevering
br Roorda van Eysinga, S.E.W. Verzamelde Stukken. I. Brieven zonder oorspronkelijkheid. 1889, B. Liebers & C°, s-Gravenhage, 57p., Eerste aflevering
br Roorda van Eysinga, S.E.W. Verzamelde Stukken. II. Brieven zonder oorspronkelijkheid. 1889, B. Liebers & C°, s-Gravenhage, 40p., tweede aflevering
br Roorda van Eysinga, S.E.W. Verzamelde Stukken. Is niet het bezit van rijkdom onzedelijk en schadelijk?/ Nederlands Farizeïsme 1889, B. Liebers & C°, s-Gravenhage, 55p., derde aflevering
brA4 Roorda, D.J. Fascisme een 4-tal colleges van dr. D.J. Roorda lektor ins de sociale geschiedenis n.e.h., mei 1972, Humanistisch Aktie Sentrum Holland (HASH)/ De Vrije Socialist, [Rotterdam], 23p.

Rooy, P. de Een revolutie die voorbij ging. Domela Nieuwenhuis en het Palingoproer. 1971, Fibula- Van Dishoeck, Bussum, 109p. + foto's
rb Rooyer, L. Ch. De Naaktloopers 1932, BOO, Zandvoort, 188p., hb kaft geplakt
br Rosa, A. de De verzorging der doden door crematie. s.a., Arbeidersvereniging voor lijkverbranding., Amsterdam , 32 p., vierde herziene druk
A4 Rosenow, Emil Tegen de priesterheerschappij! Kultuur-tafreelen uit de 16e en 17e eeuw ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 215p. A4 hb, geïll

Rosenow, Emil Tegen de priesterheerschappij! Kultuurtafreelen uit de 16e en 17e eeuw 1905, P.M. Wink, Amersfoort, 3 delen in één band, 188 + 209 + 194p., hb, geïll
be Rosseau, A. Broze banden
br Rosseau, A. Opschietend Zaad. Oorspronkelijk toneelspel ?, "De Fakkel" (Henk Eikeboom), Amsterdam, 40p., hb, pocket
br Rosseau, Aug. Rood wordt de wereld oorspr. 1 mei 1934, ?, ?, 67p., eigenlijk BOEK
br Rossi, Giovanni Vrije liefde ?, ?, ?, 16p., verm. Steriinga brochure XII

Rost, Nico Levensberichten 1931, De Baanbreker, Den Haag, overplakt door: VAU, Amsterdam, 144p., hb
br2 Roth, Karl Heinz Autonome strijd en linkse hoofdarbeid. Maart 1980, [ Bevrijding ], Rotterdam , 72 p., vertaald , ingeleid en geïllustreerd door het Zwartschrijverskollektief 1980
br Rothmann, Bernhard De zeven doodzonden van de maatschappij , vertaald door G. Rijnders s.a., P. Botbijl, Middelburg , 31 p ; 21 cm, vertaling: G. Rijnders

Roux Georges De Spaanse burgeroorlog ?, H.J.W. Becht, Amsterdam, 245p.
rb Royer, L. Ch. Het Sexueele Leven in Sovjet-Rusland. ?, B.O.O., Zandvoort, 160p., hb
br Rudolfs, J. De gevaren van luchtbescherming z.j., I.A.M.V., Krommenie, 24p.

Ruskin, John Mensch en Maatschappij. Met voorrede van Dr. Frederik van Eeden 1918, 2e druk, Mij voor Goede en Goedkope Literatuur, Amsterdam, 2 delen, 285 + 11 & 228p., hb pocket

Russell, Bertrand Gezag en enkeling 1949, Servire, Den haag, 128p., pocket
an Russell, Francis Sacco & Vanzetti. The Case Resolved 1986, Harper & Row, New York, 245p., hb en stofomslag

Rüter, A.J.C. De spoorwegstakingen van 1903: een spiegel der arbeidersbeweging in Nederland. 1935, E.J. Brill, Leiden, 600 + 22p.

Rüter, A.J.C. Historische studies over mens en samenleving 1967, Van Gorcum/ Prakke & Prakke, Assen, 513 + 39p., hb en stofomslag
br Rutgers, J Griekenland en de Oostersche volken. De Paradijsslang en de Middelaar Gods en der Menschen, teruggevonden in de Grieksche Letterkunde 1902, L.J. Vermeer, Amsterdam, 16p.
br Rutgers, J Het gevaar van de vruchtafdrijving z.j., Nieuw-Malth. Bond, , 8p.
br Rutgers, J. Is de Prostitutie een noodzakelijk kwaad? 1914, Hollandia, Baarn, 43p., "Levensvragen", serie VII, N° 4

Ruyter-de Zeeuw, Chr. A. de Hendrik Spiekman. De grondvester van de Rotterdamse Sociaal-Democratie 13 februari 1874-18 november 1917 1971, Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam/ -s Gravenhage, 111p., kleine pocket
br2 Rymke De egeltjes; klein verlanglijstje van de aarde en de maan; op een dag…, doldraaien of omkeren 5e druk, 1991, Atalanta, Utrecht, A6/ diverse heel kleine boekjes

Rymke Hondje of: de reisverhalen van Zoa en Welmoed 1986, 2e druk, Atalanta, Utrecht, 161p. A6 pocket
rb Sacher-Masoch, Leopold von De Zwerver en De Hajdamak ?, De Roode Bibliotheek, Zandvoort, serie IX, n° 10, 156p., hb
br Sagittarius (Domela?) Is diefstal eigendom? 1901, D. Reidel, Dordrecht, 108p., hb

Saks, J. Eduard Douwes Dekker. Zijn jeugd en Indische jaren 1937, W.L. & J. Brusse, Rotterdam, 340 + 7p., hb achteraf ingebonden
brb Salvator Oorlogswee ?, Bureau van uitgave De R. Bibliotheek, Amsterdam, 46p.

Sánchez Gordillo, J.M. Marinaleda. Andaluciërs sta op! De geweldloze strijd van een Spaans dorp tegen de onbarmhartige werkloosheid. 1985, SVAG, Zwolle, 157p.

Sanders, K. Thoreau & Walden: Achtergronden 1981, Dundrukserie, Pranger, Amsterdam, 81p.

Sanders, R.J. Beweging tegen de schijn. De situationisten, een avantgarde 1989, Huis aan de Drie Grachten, Amsterdam, 320p.
br2 Sanders, René Beweging tegen de schijn ; De situationisten, een avant- garde Uitnodiging voor het bijwonen van de promotie van R. Sanders ter verkrijging van de graad van doctor in de wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam op vrijdag 3 juli 1987 om 14u30. Promotor prof dr. H. Dethier. paranimfen J. van der Laan en B. Vreeburg. Samenvatting van het proefschrift, Utrecht, 5p.

Sanguinetti, Gianfranco Over het terrorisme en de staat 1982, Het wereldvenster, Bussum, 111p.
br Sannes, G.W. Op weg naar het staatspensioen. Rede gehouden op het congres van N.V.V. en S.D.A.P. ter bespreking van het vraagstuk van het staatspensioen op Zaterdag 25 februari 1928 te Amsterdam 1928, S.D.A.P., Amsterdam, 16p.

Santen, J. van Weimar 1933. Demokratie tussen fascisme en kommunisme. 1985, 2e verbeterde druk, SUN, Nijmegen, sunschrift 203, 232p.

Santen, Sal Adiós compañeros!. Politieke herinneringen (woord vooraf: Anton Constandse), 1974, Wetenschappelijke Uitgeverij, Amsterdam, 227p;

Santen, Sal Sneevliet, rebel 1971, De Arbeiderspers, Amsterdam, 96p.

Santillan, D.A. de De Economische Organisatie van de Revolutie. Hoe wij leven en hoe wij zouden kunnen leven in Spanje 1937, V.A.U., Amsterdam, 250p., hb
rb Savage, R.H. n avontuur in Rusland ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, Serie V, N° 5, 168p., hb

Schalekamp, Jean. A. Van een eiland kun je niet vluchten. Gesprekken met overlevenden van de massamoorden op Mallorca in 1936 1983, Heureka, Weesp, 175p.
br2 Schapendonk, W. Weloverwogen, beheerst en onvermijdelijk. Lessen uit 8 mei1993 1993?, Informatie en aktiecentrum Assata,/ Papieren Tijger, 58p.

Schaper, B.W.; de Jong, Rudolf; Verrips, Ger; Wijmans, Luuk; de Ruyter-de Zeeuw, Stien en van Tijn, Th. Het verbleekte ideaal. De linkse kritiek op de sociaal-democratie in Nederland 1982, Bert Bakker, Amsterdam, 83p.
br Schaper, J.H. Het woelige kwartaal. Overzicht der gebeurtenissen van Januari -April 1903, A.J. Vredevoogd, Groningen, 28p.

Schapiro, A & De Jong, A Waarom verloren we de revolutie? De nederlaag van het Spaanse anarchosyndikalisme in 1936-1937 1979, Wereldvenster Baarn, archief nr.3, 123p.

Scheffer, H.J. De Controleur. Een kritisch blad kritisch bekeken. 1982, Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 143 + 7p.

Scheffer, H.J. Het volksdagblad. Arbeidersbeweging en dagbladpers 1981, Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 220 + 10p. + 53p. in bijlage, hb en stofomslag

Scheffer, H.J. In vorm gegoten. Het Rotterdamse Nieuwsblad in de negentiende eeuw 1981, tweede vermeerderde druk, Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 324 + 25p.

Scheffer, H.J. November 1918. Journaal van een revolutie die niet doorging 1968, De Arbeiderspers, Amsterdam, 312p., hb en stofomslag
br2 Scheper, Jo Radicalisering van het humanisme. Schets van een rationeel-humanistische visie en perspectief inzake mens en maatschappij Okt. 1961, "De Vrije Gedachte", Amsterdam, 71p. A6
br Scheps, J.H. Materialisme en Levensinzinking. Enkele opmerkingen aan het adres van den heer A.L. Constandse naar aanleiding van diens brochure "De ellende der religie" 1926, "De Steendrager", Amsterdam, 43p., tweede druk
br Scheps, J.H. Slavendienst of heldendom. Constandse's aanval (Socialisme tegenover Godsdienst) afgeslagen 1927?, "De Steendrager", Amsterdam, 36p.

Schermerhorn, N. J. C. Vrijheid en Persoonlijkheid: verspreide stukken 1937, Vereniging Anarchistische Uitgeverij, Amsterdam, 296p., hb

Schermerhorn, N. J. C. Wat dunkt u van den Christus? Preeken van een revolutionair 1906, P.M. Wink, Amersfoort, 217p., hb
br Schermerhorn, N.J.C. Anarchisme en Geweld z.j., P. van der Leur, Deventer, 8p., overgenomen uit "Morgenrood", G. Rijnders, Fred. Hendrikstraat 28, Amsterdam
br Schermerhorn, N.J.C. Durf te denken. 1950, Vrijdenkers Radio Omroepvereniging, Haarlem, 15 p. ; portr. ; 20 cm
br Schermerhorn, N.J.C. Naar den afgrond?. Een tijdpreek gehouden voor de doopgezinde gemeente te Apeldoorn op Zondag 5 Augustus 1945 1945?, A.G. Schoonderbeek, Laren, 19p.
br Schermerhorn, N.J.C. Nationale weerloosheid. 1918, J. Laverman, Drachten , 12 p. ; 20 cm.
br Schermerhorn, N.J.C. Vrijheid en gezag 1901, " Vrede", 's Gravenhage, 16p. ; 20 cm
br Schermerhorn, S.J.C. Een verderfelijk kerkelijk leerstuk 1907, L.J. Vermeer/"De Dageraad", Amsterdam, 16p.

Schilp, Dirk Dromen van de Revolutie: Een verzwegen hoofdstuk uit de sociale beweging verteld aan Joop van Tijn 1967, Wereldbibliotheek N.V., Amsterdam- Antwerpen, 173p.

Schlamm, Willi Diktatuur der leugen. Een afrekening. 1938, Vereniging Anarchistische Uitgeverij, Amsterdam, 146p., hb
br Schmidt, F.U. De Roode of de Blauwe Vaan? 1907, Nederlandsche Vereeniging tot Adschaffing van Acoholhoudende dranken, St-Anna-parochie, 63p.
br Schmidt, F.U. Zijne Majesteit het Kind 1927, Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken, Utrecht, 48p., derde, herziene druk
br Schmidt, Johan Mislukte Levens. Treurspel in drie bedrijven 1903?, D. Buys, Amsterdam, 103p., hb, pocket

Schmidt, Josine De Partij. Oorspronkelijke roman. 1939, Vereniging Anarchistische Uitgeverij, Amsterdam, 269p., hb
br Schmitt, Eugen Heinrich Anarchie Vertaling van Louis A. Bähler, z.j., J. Sterringa, Amsterdam, 16p., Sterringa's 5-cent brochuren XIII, 16p.
br Schmitt, Eugen Heinrich Zonder staat Vertaling van Louis A. Bähler, z.j., J. Sterringa, Amsterdam, 16p., Sterringa's 5-cent brochuren V, 16p.
br2 Schoemaker, Gusta & Elling, Agnès Reizen door de tijd. Van Economica naar Utopia Febr. 1996, CISO, Utrecht, 54p., groot formaat
A4 Schöll, Guus van Dienstweigering in Nederland voor de tweede wereldoorlog 1981, (oorspr. 1979, scriptie), SVAG- studies 5, SVAG, Zwolle, 95p. A4
br Scholten, J.H. Over de oorzaken van het hedendaagsche materialisme 1860, C.G. Van der Post, Amsterdam, 51p. (voorkaft ontbreekt)
br Schönlank, Bruno De Moloch. Spreekkoor 1924, Arbeiders Jeugd Centrale, Amsterdam, 24p., groot formaat
br2 Schook, Han Revolutsjoner manifest ; of het nederlandse roje boekje 1967, De Roje Pers, Amsterdam, 27p., 22 cm gestencild

Schoondergang, Huub … en toen kwamen de kabouters. Van jeugdbeweging tot bewogen jeugd 1971, A.W. Sijthoff, Leiden, 180p.

Schouten, Martin De socialen zijn in aantogt. De Nederlande arbeidersbeweging in de negentiende eeuw 1976, Van Gennep, Amsterdam, 288p.
br2 Schreiber, H.B. De betekenis van Immanuel Kant (22 april 1724-12 februari 1804) Rede uitgesproken ter gelegenheid van de 250ste gedenkdag van Kant's geboorte voor de afdeling Haarlem & omstreken van "De Vrije Gedachte" vereniging tot bevordering van het zelfstandig denken. Op zondagochtend 21 april 1974 in het Reinaldahuis te Haarlem, 1974, De Vrije Gedachte, IJmuiden, 24 p
A4 Schuringa, Leida & Heijgele, Yvonne Verzet begint niet met grote woorden....een brochure over anti-fascistische strijd en buurtwerk November 1983, Werkcentrum Opbouwwerk Zuid-Holland, Dordrecht, 116p.
wo Schut, E. Aanzien doet gedenken. Oorlog, verzet, vervolging en bevrijding in Veendam en Wildervank 1995, Rijksarchief Groningen, 48p.
br2 Schut, P. Storm over Azië en Afrika. Bedreiging van onze cultuur? 1952?, A. Storm, Utrecht, 14p.

Schuur, J.R.G. Appelscha, Bolwerk van anarchisme en radicaal socialisme 1996, Stichting Stellingwarver Schrieversronte, Oosterwolde, 320p.
br Schuurman, Herman De Moord 1921, Landelijke brosj. handel van het vrije jeugdverbond G.E. Nabrink Ohmstraat 103 Den Haag, Den Haag, 6p., 2e druk, Vrije Jeugd geschriften 1, aanwezig 1e en 2e druk; legaat Ge Nabrink Geschreven en typografisch verzorgd door Herman Schuurman
br2 Schuurman, Herman Werken is misdaad April 1999, De Dolle Hond, Amsterdam , 7p. A6, (heruitgave van Utrecht: De Orkaan 1924, kleine orkaanserie nr 1)

Schuyt, C.J.M. Recht, orde en burgerlijke ongehoorzaamheid 1976, derde druk, Universitaire Pers, Rotterdam, 423 + 10p.
scr Sebregts, Henk Anarchisme in Nederland: De Vrije Socialist 1945-1971: van smalle marge tot brede visie. 1986, Amstelveen, 74p. A4, scriptie in ringband
rb Secreta, Monita Geheime orders voor het gezelschap van Jezus. mei 1931, B.O.O, Zandvoort, 183p., hb
br Seger, Gerhart Concentratiekamp Oranjenburg. Het eerste authentieke verhaal van een die uit het concentratiekamp ontvluchtte 1934, Arbeiderspers, Amsterdam, 102p.
scr Seidman, Michael Work and Revolution. Bourgeoisies and Working Classes in Paris and Barcelona in the 1930s 1982, academisch proefschrift, Universiteit Amsterdam, 265p.
br2 Seldes, Georg De miljoenen van het vatikaan Eerder verschenen onder de titel "The unknown facts about the Vatican billions" in The Independent, New York, 1966, De Vrije, Rotterdam, 14 p., langwerpig formaat
br Semprum Y Gurrea, José Maria de Een katholiek Spanjaard over Spanje 1937, De Gemeenschap, Bilthoven, 46p.
br Senden van Christendom en universeele religie 1927, Van Loghum Slaterus, Arnhem, 64p.

Sender, Ramon Requiem voor een Spaanse boer 1978, Meulenhoff, Amsterdam, 89p., hb en stofomslag

Sender, Ramon Zeven rode zondagen 1948, G.A. Van Oorschot, Amsterdam, 378p., hb

Sender, Ramon J. Iman, strijd om Marokko. Roman 1933, De Arbeiderspers, Amsterdam, 287p., hb

Serge, Victor De aanslag op kameraad Toelajev 1975, Meulenhoff, Amsterdam, 348p.

Serge, Victor De Geheimen van een Politieken Veiligheidsdienst ?, De Korenaar, Aalst, 88p., pocket

Serge, Victor Van Lenin tot Stalin ?, "De Vlam", Amsterdam, 198p.

Serge, Victor Veroverde stad. Roman 1978, Meulenhoff, Amsterdam, 221p.
br Serge, Viktor Een brandend vraagstuk. Marxisme en Anarchisme ?, "Bevrijding", Rotterdam, 48p., Bevrijding reeks N° 4
br Sevenster, A. (lanbouwer te Wier, Fr.) De nood van onzen tijd en het middel tot verbetering z.j., J. Kuiken Jz., St. Annaparochie, 78p.
br Sevenster, J.; Baan, L. de & Dobben, J.F. van Pro Justitia. Zes verdedigingsreden, gehouden voor de Rechtbank en het Gerechtshof te Leeuwarden, op 12 Januari en 2 Maart 1916 1916, "Ons Manifest", Rotterdam, 64p.

Sevenster, Siebe Kijk op werkeconomie. Grondvest: grondrecht innen 1982, Arcanum, Amsterdam,119p.

Sharp, Gene Macht en strijd. Theorie en praktijk van geweldloze actie 1982, Het Spectrum, Utrecht/ Antwerpen, Aula-pocket 700, 235p.
br2 Sharp, Gene Burgerlijke ongehoorzaamheid in een demokratie? Wat te doen als geen kompromis mogelijk is? 1985, Stichting Voorlichting Aktieve Geweldloosheid, Zwolle , 43 p , 21cm, brochure-reeks Aktieve Geweldloosheid - deel 2. Vertaald uit het Engels door A. van Etten ; eindred. Wim Robben, 90-6346-302-2, vert v hfdst Civil disobidience in a democracy, uit Social power and political freedom. Boston: Porter Sargent 1980. met Lit opgave
br2 Sharp, Gene Geweldloosheid : moreel principe of politieke techniek? Aanwijzingen uit de ideeën en ervaringen van Gandhi (1) 1985, Stichting Voorlichting Aktieve Geweldloosheid, Zwolle , 55 p ; 21 cm, [vert uit het Engels door A. van Etten ; eindred Wim Robben], brochure-reeks Aktieve Geweldloosheid deel 1, 90-6346-301-4, Vert vh hfdst: Nonviolence ; moral principle or political technique? uit Gandhi as a political strategist; with essays on ethics and politics Boston: Porter Sargent 1979
br Shaw, G. Bernard Het Onmogelijke van het Anarchisme 1894, H.J. Poutsma, Amsterdam, 36p., Uit het Engelsch door H. Polak
po Shaw, George Bernard Mensch en Oppermensch. Gevolgd door Het handboek van den revolutionair. ?, Maatschappij voor goede en goedkope lectuur, Amsterdam, 237p., hb, pocket

Sheehan, Sean M. Anarchisme, een reisgids 2006 (oorspr. 2003), Kelderuitgeverij, Utrecht, 147p.
br Sies, A.T.V. Laatste Woorden van een Gehangene z.j., Vrije Socialisten-Vereeniging, Amsterdam, 54p., Gehangen te Chcago den 11 November 1887
br Sijn, J.A. van De weg naar "moreele ontwapening" z.j., Vredeskring van Nederland, Rotterdam, 11p.
scr Sijtsma, Menno A proposal for Egalitarian Liberals and Others. Some arguments concerning hy anarchism may help realise more equality and liberty than egalitarian liberalist theories ?, University of Amsterdam, 99p.

Silone, Ignazio Brood en wijn 1937, De Arbeiderspers, Amsterdam, 323p., hb

Silone, Ignazio Een handvol bramen 1956, De Arbeiderspers, Amsterdam, 339p., hb

Silone, Ignazio Fontamara 1952, tweede druk, De Arbeiderspers, Amsterdam, 160p., hb

Silone, Ignazio Het zaad onder de sneeuw 1953, De Arbeiderspers, Amsterdam, 434p., hb
scr Silva, José António De valstrikken van de kreativiteit of 5 jaren theaterschool afd. regie/ddv a'dam Mei 1975, 45p. (hb)
brA4 Simon, Henri Regering, partij èn “Solidariteit” tegen de Poolse arbeiders Sept. 1981, “Daad en Gedachte”, Lelystad, 59 + 2p.

Sinclair, Upton De handen inéén (oorspr. Titel: Coöp) 1938, De Arbeiderspers, Amsterdam, 400p., hb

Sinclair, Upton De Martelaren van Boston 1929, Uitgevershuis Ontwikkeling, Amsterdam, 995p. hb

Sinclair, Upton De millionair. Het leven van een man van beschaving 1930, De Arbeiderspers, Amsterdam, 100p., hb

Sinclair, Upton De voordeelen van den godsdienst ?, "De Tijdstroom", Rotterdam, 318p., hb

Sinclair, Upton De Wildernis 1929, 4e druk, Maatschappij ter verspreding van goede en goedkoope lectuur, Amsterdam, 556 + 16p., hb

Sinclair, Upton Jimmy Higgins 1927, Ontwikkeling, Amsterdam, 344p., hb

Sinclair, Upton Koning kool ?, "Minerva", Amsterdam, 492p., 3 delen in één band,hb

Sinclair, Upton No Pasaran! Zij zullen er niet door komen! 1937, Vereniging Anarchistische Uitgeverij, Amsterdam, 205p., hb

Sinclair, Upton Paniek in Wall Street ?, Republiek der Letteren, Amsterdam, 275p., hb, pocket

Sinclair, Upton Petroleum 1928, Ontwikkeling, Amsterdam, 531p., hb

Sinclair, Upton Romeinsch Amerika 1931, De Arbeiderspers, Amsterdam, 269p., hb

Sinclair, Upton Silvia's huwelijk ?, J.T. Swartsenburg, Zeist, 166p., hb
br Sinclair, Upton Wij, volk van Amerika en hoe wij een einde maakten aan de armoede 1934?, R. Land, Groningen, 63p., waarin opgenomen: Het plan voor Nederland ; vertaling W.L van Warmelo
br Sinclair, Upton De Uitweg S.A., Vredes studie-bureau, Blaricum, 64 p., vertaling: W.L. van Warmelo
po Singels, N.J. Een tweede twaalftal samensprakenvan Desiderius Erasmus ?, Maatschappij voor goede en goedkope lectuur, Amsterdam, 205p., pocket

Sinner, Louis Provo’s en justitie 1966, kwadraatpocket 31, De bezige bij, Amsterdam, 54p.
br Sjahrir, Soetan Onze strijd 1946, "Vrij Nederland", Amsterdam, 35p., 2e druk; uitgegeven onder de auspiciën van de "Perhimpoenan Indonesia"

Sleurink, Hans & Frieswijk, Johan De Zaak Hogerhuis: 'een gerechtelijke misdaad' 1985, Friese Pers Boekerij, Leeuwarden, 197p., hb, vierkant formaat
br Slotemaker de Bruine, J.R. De Kerk en het Socialisme. Een volkslezing 1911, E. Kloosterman, Assen, 31p.

Slotemaker de Bruine; G.H. (red) Het signaal van 1848. Betekenis en invloed van het communistisch manifest ?, Vrij Nederland, Amsterdam, 156p., hb
fr Sluis, Meent W. van der Terug in de bruine wereld van Emmer-erfscheidenveen 1898-1948-1998 1998, Boon, Groningen, 143p., hb
br Sluyser, M. Buitenlands Geld in Nederlandse Politiek. De waarheid omtrent Mussert's Financien 1935, De Arbeiderspers, Amsterdam, 31p.
br2 Sman, Marie-Christine van der Domela Komt! Belevenissen van de landarbeider Imke Klaver 1880-1925 Febr. 1986 (tweede druk), Museum Willen van Haren, Heerenveen, 34p.
br Smit Jr., G.J.A. Medezeggenschap en Bedrijfsorganisatie. Rede uitgesproken voor het Demonstartief Kongres van N.V.V. en S.D.A.P. op 19, 20 en 21 September 1925 te 's-Gravenhage 1925, "Ontwikkeling", Amsterdam, 15p.
br Snethlage, J.L. Christendom en Nieuwe Wereld 1946, Vrijdenkersvereniging "De Dageraad", Amsterdam, 24p.
br Snijders, J. De Neutrale School in Gevaar 1925?, Landelijk Verbond van Ontspanningsscholen in Nederland, Amsterdam, 15p.
br2 Snyder, Edward; Branderhorst, Henk & Graaf, Hannes de Ontwapening met hindernissen : een amerikaanse visie 1983, 't Kan Anders, Delft, 31 p., 21 cm., ill.
rb Socius Louise ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, BOO Serie V, n°. 4, 158p, hb

Sombart, Werner Het proletariaat ?, Cohen Zonen, Amsterdam, 101p., bewerkt door M. Hugenholtz-Zeeven

Sombart, Werner Het socialisme en de sociale beweging 1909, H.D. Tjeenk Willink, Haarlem, 312p.

Souchy, Augustin Hoe leeft de arbeider en boer in Rusland en in de Ukraine? 1920?, "De Fakkel", Amsterdam, 131p., hb achteraf ingebonden

Souchy, Augustin Revolutie en burgeroorlog. Spanje 1936-1939 2002, Kelderuitgeverij, Barcelona & Loma Bonita/ Mexico, 249p.
br Souchy, Augustin Sacco en Vanzetti. De martelaren van Boston ?, 2e druk, "De Toorts", Amsterdam, 54p.

Spanjer, A. Kapitalisme, Marxisme of ……! ?, Handelswetenschappelijke Bibliotheek, Leiden, 115p.
br Spanjer, L.B. De aanslag op de jeugd 1921, Nationaal Arbeids-Secretariaat, Amsterdam, 16p.
an Spann, Edward K. Brotherly Tomorrows: Movements for a Cooperative Society in America, 1820- 1920 1989, Columbia University Press, New York, 354 + 15p., hb en stofomslag
br Spartacus Zomerkamp 1948, gehouden van 7 aug. tot 14 aug. te Putten November 1948, Spartacus, Amsterdam, 28p.
rb Specht, Karl August Theologie en Wetenschap ?, 3e druk, serie IV, N° 9 & 10, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 176 +175p., hb
rb Spielhagen, F. Hamer en Aanbeeld ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie VIII, nr. 9, 10 & 11, 252 + 300 + 264p., hb
be Spigt, P. In staat van besef. Opstellen van een humanist 1981, Humanistisch Verbond, Utrecht, 153p., hb met stofomslag
br2 Spigt, P. Het verzuim van Dr. W.H.C. Tenhaeff Overdruk uit De Nieuwe Stem, dec. 1953, pp.715-724

Sprenger, Jeroen & Vrooland, Vincent "Dit zijn mijn beren!" Een onderzoek naar de arbeidsverhoudingen bij de aanleg van het Noordhollands Kanaal. 1976, SUA, Amsterdam, 85p.
brk Springstof-tiem Krakend hart van Nederland. Kraken in utrecht na 1 jaar leegstandswet Febr. 1988, utrecht, 42p. A5
rb St. Reymont, Wladislaw De rebellie. De geschiedenis van een opstand der dieren 1928, Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 228p., hb
br Staal, K.R. van De Hel van Buchenwald ?, "Nieuwe Wieken", Amsterdam, 48p.
br Staal, K.R. van Terug uit de Hel van Buchenwald 16558, "Nieuwe Wieken", Amsterdam, 48p., Gevangene N° 220/46 oncentratiekamp Buchenwald
br Stad Jhz., P. van der Door Algemeen Stemrecht tot beterschap uit druk en ellende. Een woord tot opwekking, uitegsproken op de Groote Meeting van 14 September te 's-Gravenhage 1884, B. Liebers & C°, Den Haag, 20p.
scr Stadt, Inge van de Ideeën over maatschappijverandering bij de vrijdenkersvereniging 'De Dageraad' November 1985, scriptie voor het doctoraal werkcollege: 'Ideeën over maatschappijverandering in Nederland in de jaren dertig van de twintigste eeuw', Universiteit van Amsterdam, 35p.
br2 Stam, B.J. Van natuurstaat of milieurijk -een gedenkschrift- Een cultuurhistorische beschouwing over de wederkeer van de politiek van 'toekomst of ondergang' politiek verklaard door de bilwet, 1989, Academie voor Ambulante Wetenschappen,Het Hogeland,
br Stam, Martin (Dienstweigeraar) Brieven uit de cel z.j., I.A.M.V., Amsterdam, 16p., Anti-Militaristiese Bibliotheek N° 1. Onder Redaktie van Henk Eikeboom

Steelink, Nicolaas Reis in Droomland. Je was erbij, je dacht er over dus je bent erbij. 1998, Baalprodukties, Sittard, 248p.

Steen, Bart van der & Blom, Ron (samenstellers) Wij gingen onze eigen weg. Herinneringen van revolutionaire socialisten in Nederland van 1930 tot 1950 2011, Eburon, Delft, 169p.

Steenis, Joost van De macht van de autonome mens. Theorie en praktijk van het aanvallen van personen 1982, Stichting Macht en Elite, Amsterdam, 157p.

Steenis, Joost van De macht van het Familiekapitaal en wat ertegen te doen ?, Stichting Macht en Elite, Amsterdam, 87p.
A4 Steenis, Joost van Over het geweld , de demokratie en het terrorisme 1989?, eigen uitgave, Amsterdam, 138p. (zonder kaft)
br2 Steenis, Joost van De macht van het familie-kapitaal ;en wat ertegen te doen 1980, Stichting Macht en Elite, Amsterdam, 87p., met brief van auteur, Legaat Uittenhout
scr Steensel van den Aa, Ed. van Recht voor Allen, 3e jaargang, maart 1881-maart1882 samenvattende beschrijving, 15p.
be Stein-Landemasmann Wijde vlucht

Steketee, Johanna Waarheid ?, A.W. Bruna, Utrecht, 209p., hb achteraf ingebonden
br2 Stelling, Meindert J.F. Straffeloze medeplichtigheid 2008, Liga voor de Rechten van de Mens, Amsterdam, Jan van Opbergen lezing 15 maart 2008, 20p.
br Stenhuis, R. (voorzitter N.V.V.) Vooruit naar nieuwen strijd. Rede uitgesproken voor het demonstratief kongres van S.D.A.P. en N.V.V. op 19, 20 en 21 September 1925 te 's-Gravenhage 1925, "Ontwikkeling", Amsterdam, 16p.
br Stepherd, Marjorie Een Hoofdstuk uit het boek: Onder het Juk van Rome z.j., J. van Loo, Amsterdam, 15p.
rb Stepnejak De loopbaan van een nihilist ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie VIII, nr. 6 & 7, 167 + 190p., hb
br2 Sternstein, Wolfgang Geweldloosheid als revolutionair beginsel. Twaalf thesen 1987, SVAG, Zwolle, brochure reeks aktieve geweldloosheid - deel 5, 67p.
brA4 Steungroep DEPOT DEPOsT special: dienstweigeren en politieke onedersteuning totaalweigering. Thema: vught = tucht persreader, april 1991,steungroep DEPOT, Houten

Stevens, F. & M. Slavenkaravaan. Roman van het illegale werk en de Duitse concentratiekampen 1945, "De Uil", Amsterdam, 187p., hb

Steynen, J. Proletariërs 1903, D. Buys, Amsterdam, 227p., hb achteraf ingebonden
br Stijl, M.H. van der Ordening s.a., Internationale Vereniging " Bellamy " centrale voor Nederland, 's Gravenhage , 22 p ; 24 cm, Opgeborgen in Map Bellamy
be Stillgebauer, Ed. Inferno
rb Stillgebauer, Ed. Maar een kelnerin! ?, BOO, Zandvoort, serie XII, n° 4, 230p., hb

Stillgebauer, Edward Inferno. Roman uit den Wereldoorlog 2 delen, ?, L.J.Veen, Amsterdam, 211 + 232p., hb pocket, deel 2 overstempeld met "Bureau van Uitgave De Roode Bibliotheek, Frederik Hendrikstraat 28, Amsterdam
rb Stirner, Max De eenige en zijn eigendom ?, BOO, Zandvoort, 2 delen, 160 + 175p., hb

Stirner, Max De eenige en zijn eigendom bewerking Jac.C. Lansen, reprint, Cagliostro, Rotterdam, 160 + 175p.
br Stirner, Max Het Leugenachtig Princiep onzer Opvoeding of 't Humanisme en Realisme 1907, t Kersouwken, Antwerpen, 25p., vertaling: Jaak Lansen
br Stirner, Max Het Leugenachtig Princiep onzer Opvoeding of 't Humanisme en Realisme z.j., Cagliostro, Rotterdam, 25p., vertaling: Jaak Lansen; fotomechanische nadruk

Stokkom, Bas van Georges Sorel. De ontnuchtering van de Verlichting 1990, Kerckebosch, Zeist, 196 + 11p.

Stokvis, Simon B. Film Album van het westelijk front geen nieuws ?, Erven J. Bijleveld, Utrecht, 79p., hb
br Storm, A. Parlementaire perspectieven 1937, Bond van Anarcho-Socialisten, Rotterdam , [8] 22cm
se Storm, W.F./ Nabrink, Gé De ontwikkeling van het huwelijk/ Het huwelijk en de N.V.S.H. Referaten en Discussies van de Xie Kaderconferentie gehouden op 10 December 1950 te Rotterdam 1952, NVSH, Den Haag, 35p.
br Strijd, KR. Christendom en oorlog. 45 vragen, opmerkinegn en antwoorden 1948?, "Kerk en Vrede", Amsterdam, 48p.
br Strijd, Kr. Geen doodstraf! Waarom niet? wat dan? 1945, " De Vonk", Amsterdam , 19 p 20 cm, Tegen de doodstraf no 2
rb Strindberg, Aug. De indringer. ?, B.O.O., Zandvoort, Serie XIII, n° 10, 190p., hb
scr Stroosnijder, Jolanda De hongerstaking van Herman Groenendaal en de bomaanslag van Piet Kooijman in het licht van de anarchistische beweging in Nederland Mei 1980, scriptie Knorringa Scholengemeenschap (Atheneum), 23p.
br Struik, A. Onder Valse Vlag. 4e Internationale. Het Trotskisme de handlanger van het Fascisme z.j., Agentschap "Amstel", Amsterdam, 14p.
br Struik, A. Wie is Mussert en wat wil de N.S.B.? Weg er mee! 1936, " Amstel", Amsterdam , 14 p , 24 cm

Struik, Anton Een Nederlander in Siberië. Brieven 1979, SUN, Nijmegen, sunschrift 146, 70p.

Stuiveling, C. Wegen de poëzie. Beknopte beschouwingen over de Nederlandse dichtkunst sinds de oorlog 1936, De Arbeiderspers, Amsterdam, 78p.

Suchtelen, Guido van & Kaal, Jaap Over de Vrije jeugdbeweging. 2 schetsen ? De Driehoek, 's-Graveland, 27 + 26p., A6 pocket
br Suchtelen, Nico van Het recht op dienstweigering. Open brief aan zijne excellentie den minister van justitie 1934?, ?, ?, 8p.
rb Sue, E. De verborgenheden des volks ? & 1914, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, n° 2 , 368p + 308 + 472p., hb
br Sue, Eugène Het Zilveren Kruis of de timmerman van Nazareth 1897, "Excelsior", Amsterdam, 118p.

Suttner, Bertha von De wapens neer! Een levensgeschiedenis. Deel 1 & 2 1915, Meulenhoff & C°, Amsterdam, 304 +320p., pocket hb

Suttner, Bertha von Martha's kinderen ?, L.J. Veen, Amsterdam, 194 +173p, pocket hb
br Suurhof, J.G. Eenheid van actie?….Ja! In de moderne vakbeweging! 1935, De Arbeiderspers, Amsterdam, 16p.
br Suys, J. Politiek plaatsbepaling ven "de derde weg" z.j., Vredesbeweging "De Derde Weg", Wassenaar, 24p.
br2 Swomley jr, John M. Bevrijdend geweld bevrijdt niet 1979, Stg Voorlichting Aktieve Geweldloosheid, Zwolle , 39 p, samenvatting van Ria Reis , voorw van P. Dijkstra, SVAGstudie nr 1, 90-6346-501-7

Szczesny, Gerhard Afscheid van links? Of: Het zogenaamde goede. Over de onmacht van de ideologen 1972, Moussault/ Standaard, Amsterdam/ Antwerpen, 202p.

Taber, Robert De vlooienoorlog. Guerillaoorlogvoering in theorie en praktijk 1971, Boom, Meppel, 209p.

Tamminga, A. De Hogerhuis-Saek. Toanielstik yn fjouwer bidriuwen 1950, Laverman, Drachten, 100p.
br2 Tamminga, R. Theorie en Praktijk van het Nemen 1989, reprint De AS, Moerkapelle, 16p.
br Tamminga, R. Theorie en Praktijk van het Nemen z.j., , Farsum, 16p., kopie

Tasman, Coen Louter kabouter. Kroniek van een beweging 1969-1974 1996, Babylon - De Geus, Amsterdam, 414p.
rb Taxil, Léo De Amusante bijbel ?, De Roode Bibliotheek, Zandvoort, serie X, n° 10, 11 & 12, 829p., hb, geïll
rb Taxil, Léo De Amusante bijbel ?, reprint, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 401p., geïll.
rb Taxil, Léo De Amusante bijbel. Volledige editie met de letterlijke aanhalingen uit de heilige schrift en al de weerleggingen van Voltaire, Bolingbroke, Toland en andere beoordeelaars ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 401p., geïll. OORSPRONKELIJKE VERSIE ONVOLLEDIG!
br Tcherkesoff, W De Sociaal-Democratie in haar leeringen en daden. Een stuk Socialistische Geschiedenis ?, 75p, hb A6
jrb Te elfder Ure Latijns- Amerika 1969, nr 3-4, 16e jrg
jrb Te elfder Ure 12 de vakbeweging 1 1973, nr2
jrb Te elfder Ure 14 de vakbeweging 2 1973, nr4
jrb Te elfder Ure 19 kultuur en politiek 3 1975, nr2
jrb Te elfder Ure 25 stalinismekritiek 1978, nr2

Teding van Berkhout, Govert Christelijke nationale staatspolitiek en het geloof aan staat en volkenbond van binnen bekeken 1935, Uitgeverij "Boemerang", Amsterdam, 71p.

Teitler, Ger Toepassing van geweld. Sociologische essays over geweld, verzet en militaire organisatie 1972, Boom, Meppel, 164p., pocket
an Tellez, Antonio Sabaté. Guerrilla Extraordinary 1974, Cienfuegos Press Book Club, London, 183p.
br Tempel, J. van den Saboteurs van den acht-urendag. (De Bolsjewieken en de acht-urendag in de Tweede Kamer) aug. 1919, "Ontwikkeling", Amsterdam, 16p.
br Tenthoff, J.T. Socialistische Nevelen Weggevaagd. Een welmeenend woord aan allen, die arbeiden en denken 1884, L.E. Corver, Assendelft, 32p.
rb Terkenjoff, G. Uit liefde ?, BOO, Zandvoort, 144p.

Termeer, Guus e.a. Dienstweigeraars. Over dienstweigering en verzet tegen het militarisme vanaf de eeuwwisseling tot nu 1984, Link, Amsterdam, 239p.
fr Terpstra, Pieter Opkomst en strijd van de arbeidersbeweging in Friesland ?, M.A. Van Seijen, 598p. Hb, ultragroot formaat
br Terwey, Jan Protest tegen de gevangenhouding van den dienstweigeraar Arie Tazelaar 1904, "Vrede", Amersfoort, 16p.
br Teschitz, Karl Religieuze extase als sexueel surrogaat z.j., Uitgeverij voor Sociale Psychologie, Amsterdam, 20p., nawoord: J.H. Leunbach, sexoloog te Kopenhagen

Thissen, Siebe De weg naar Croatan ?, Baalprodukties, Sittard, 108p.

Thomas, Gordon & Morgan-Witts, Max De ondergang van Guernica 1978, A.W. Bruna, Utrecht/ Antwerpen, 285p.

Thomas, Hugh De Spaanse burgeroorlog 2006, Anthos/ Standaard Uitgeverij, Amsterdam/ Antwerpen, 927p., hb met stofomslag
an Thomas, Hugh The Spanish Civil War 1965, Penguin Books, Hammondsworth, Middlesex, 911p., pocket
an Thomas, Paul Karl Marx and the Anarchists 1980, Routledge & Kegan Paul, London, Boston & Henley, 406 + 9p., hb en stofomslag

Thomson, J.Jac Elementen eener socialistische cultuur 1925, Van Loghum Slaterus, Arnhem, 64p.
br2 Thoreau, H.D. Burgerlijke ongehoorzaamheid als plicht 1983, De Adelaar, Utrecht, 34p., Utrechtese Cahiers, Staat en Individu 1, Vertaald en bewerkt door A. Kooyman

Thoreau, Henry David Walden 1979, Pranger, Amsterdam, Dundrukserie 7, 308p.
br2 Tibbe, Lieske Kunst en anarchisme omstreeks 1900 2010, FDN Lezingen 10, Domela Nieuwenhuis Fonds, 40p.

Tichelman, Fritjof Henk Sneevliet 1888-1942. Een politieke biografie 1974, Van Gennep, Amsterdam, 136p., pocket
br Tielrooy, Johannes Humanisme en Godsdienst 1946, "De Dageraard", Amsterdam, 19p.

Tieneke & Rymke De Tweede Golf voorbij? 1992, Atalanta, Utrecht, 199p.
br Tillema-Heijnen, Lie Moeders, uw kind is geen kanonnenvlees!! Oproep aan alle vrouwen en moeders 1934?, tweede druk,"Vrede"?, Groningen, 16p.
br2 Tillie, Jean Kroonstad 1921 Sept. 1991, dramawerkgroep De Balie, Amsterdam?, 39p., ringband, voor de Spuigroep. Personen: V.I. Lenin, Emma Goldman, een bode
rb Tilling (Oom) De jeugd van Frans Richter ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 124p., hb achteraf ingebonden
be Timm Hete zomer

Timmer, Charles B. Herzen in gesprek met zichzelf. Een essay. 1988, De Arbeiderspers, Amsterdam, 110p., pocket
scr Timmerman, H.J. Het ergerlijk geschrijf der socialisten. Overheids-optreden tegen de linkse pers in Nederland 1880-1890 Augustus 1987, doctoraalscriptie, universiteit van a'dam, 106p.
br Tine & Berre Roken een maatschappelik en zedelik kwaad 1914?, uitgave van De Daad N0. 1, 16p.

Tjin, Pa Familie 1986, Manteau, Amsterdam, 299p.

Toller, Ernst Een jeugd in Duitsland 1981, 2e herziene druk, Meulenhoff, Amsterdam, 200p.
br Tolstoi, Leo De Weg tot Sociale bevrijding z.j., M. Hols, Den Haag, 47p., Voorrede: Eugen Heinreich Schmitt

Tolstoi, Leo Hadzji Moerat 1946, Uitgeverij Contact, Amsterdam, 203p., minipocket, hb
br Tolstoi, Leo Kaukasische vertellingen z.j., my voor goede en goedkope lectuur, Amsterdam, 79 + 6p., tweede druk; blauwe bibliotheek

Tolstoi, Leo Oorlog en Vrede ?, Bigot & Van Rossum, Blaricum, 1019p., hb
rb Tolstoï, Leo De roman van eene jonge vrouw ?, BOO, Zandvoort, serie IX, nr. 12, 144p., hb
br Tolstoï, Leo (Zoon) Het Blauwe Boek. Een Pendant van de Kreutzer-Sonat z.j., J.T. Swartsenburg, Gouda, 24p. , dubbel geplooid
rb Tolstoi, Leo N. De Kreutzer-sonate. Verhaal over zinnelijke liefde voor en tijdens het huwelijk ?, BOO, Zandvoort, 207p., hb

Tolstoj, L. N. Iwan de dwaas ?, Wereldbibliotheek, Maatschappij voor goede goedkope lectuur, Amsterdam, hb, 132p., hb achteraf ingebonden
br Tolstoy Bekeert U! Brief van Tolstoy over den oorlog in "The Times" van 27 Juli 1904 1904, "Vrede", Amersfoort, 41p., [vertaling] Felix Ortt

Tolstoy, Leo De Christelijke leer 1899, "Vrede", den Haag, 122 + 6 + 7 + 6p.
rb Tolstoy, Leo De Gelijkenissen van een Profeet. Verhalen en gesprekken van Leo Tolstoy. 1929?, B.O.O., Zandvoort, serie XIII, n° 8, 191p., hb
br Tolstoy, Leo De Voedingsmoraal. De eerste stap 1913, "Nederlandsche Vegetariërsbond", Soest, 52p., tweede druk

Tolstoy, Leo Het Koninkrijk Gods is binnen in U. (Le salut est en vous) ?, Uitgeverij "chreestarchia", Soest, 261p., hb achteraf ingebonden
br Tolstoy, Leo Kaukasische vertellingen ?, 2e druk, maatschappij voor Goede en Goedkope Lectuur, Amsterdam, 79p., pocket

Tolstoy, Leo Opstanding ?, Cohen Zonen, Amsterdam, 276p., hb, naar den volledigen Engelschen tekst bewerkt door J. Westendorp

Tolstoy, Leo Wat is kunst? 1899, S.L. Van Looy, Amsterdam, 305p., hb
br Tolstoy, Leo N. Patriotisme en Staat 1900, "Vrede", s-Gravenhage, 31p.
br Top, H.J. Multatuli. Een valsche diagnose van een dolenden gids. 'N onpartijdig antwoord -zonder geleerdheid- op het artikel van Dr. Swart Abrahamsz 1888, A. Rössing, Amsterdam, 36p.
br Travailleur Mijn diensttijd als milicien. Episoden uit het Hollandsch soldatenleven 1890, Volksdrukkerij, Wolvega, 109p.
rb Trave, Ben Maar een zeeman! ?, BOO, Zandvoort, 217p., hb
rb Traven, B. De avonturen van Gerald Gale (Die Baumwolplücker) 1931, BOO, Zandvoort, 224p., hb

Traven, B. De Ossenkar (vertaling: P. Voogd), 1935, Arbeiderspers, Amsterdam, 260p. hb

Traven, B. De schat in de Sierra Madre 1948, De Arbeiderspers, Amsterdam, 312p. Hb

Traven, B. Een generaal uit de wildernis (vertaling: H.W.J. Schaap), 1958, Arbeiderspers, Amsterdam, 284p. hb

Traven, B. Mahoniehout: Dictatuur in de Wildernis. 1937, De Arbeiderspers, Amsterdam, 284p., hb

Traven, B. Modesta 1938, De Arbeiderspers, Amsterdam, 308p. Hb

Traven, B. Regeering 1934, Arbeiderspers, Amsterdam, 339p. hb

Traven, Ben De brug in het oerwoud ?, Reinaert Uitgaven, Brussel, 222p., hb, pocket

Traven, Ben De katoenplukkers 1931, bijlage van het weekblad De Notenkraker , De Arbeiderspers, Amsterdam, 196p., hb, geautoriseerde vertling van L.J. van Looi

Traven, Ben De Witte Roos 1932, De Arbeiderspers, Amsterdam, 272p. hb

Traven, Ben Het Doodenschip. Het verhaal van een Amerikaansch zeeman. (vert. T. De Jong), 1931, De Arbeiderspers, Amsterdam, 306p. Hb

Tricht, H.W. van Frederik van Eeden. Denker en strijder 1934, Lankamp & Brinkman, Amsterdam, 170p.
be Troelstra, P.J. De wereldoorlog en de sociaal-demokratie
br Troelstra, P.J. Een politiek testament. Stenografisch verslag der redevoeringen gehouden door Mr. P.J. Troelstra in de vergaderingen der tweede kamer op 18 en 26 November 1924 z.j., Ontwikkeling, Amsterdam, 29p.

Troelstra, P.J. Gedenkschriften. 4 delen, 1930-1932, verschillende drukken, EM. Querido, Amsterdam, 278 + 331 + 334 + 356p., eerste 3 delen hb
br Troelstra, P.J. Mijn Afscheid. Rede gehouden op 19 September 1925 op de huldigings-bijeenkomst der moderne arbeidersbeweging in den dierentuin te 's-Gravenhage 1925, Ontwikkeling, Amsterdam, 24p.
br Troelstra, P.J. Wat willen de sociaaldemokraten? Antwoord op vijf vragen van pater Arriëns 1897, J.A. Fortuijn, Amsterdam, 24p., Sociaaldemokratische Bibliotheek N° 1
br2 Tromp, Hans & Mulder Everhard Omgaan met agressie. Agressie als communicatiemiddel. 1982, vierde druk, Utrechtse Kontaktgroep van het Centrum voor Geweldloze Weerbaarheid, Utrecht, 24p.
br Trotzki, L. D. De Spaansche revolutie en de gevaren die haar bedreigen. z.j., Revolutionair Socialistische Partij, Amsterdam, 32p.
br Trotzki, L. D. Hun moraal en de onze…. 1946, "Prometheus", Amsterdam, 31p.
br2 Trouda, Dielo (Archinow, Petr; Machno, Nestor; Mett, Ida et al.) Organisatories platform van de revolutionaire anarchisten vertaald door Machteld bakker en Boudewijn Chorus; met een voorwoord van Boudewijn Chorus: De verloedering van het georganiseerde anarchisme in Nederland.1976, Stg Pamflet, Groningen, 36 p
br Tucker, Benjamin R. Staatssocialisme en Anarchisme. In hoever zij overeenstemmen en waarin zij zich onderscheiden z.j., J. Sterringa, Amsterdam, 16p., Sterringa's 5-cent brochuren II.
scr Tuin, Evert van der & Uittenhout, Ruud Grondslagen van het anarchisme Maart 1987, Bergen N-H/ Amsterdam, kopij, 23 +5p.
rb Turgenjeff, Iwan Een mislukt leven ?, BOO, Zandvoort, 209p., hb
br Tusveld, J. De macht van het geld. Oorspronkelijk melodrama in drie bedrijven z.j., "Volharding", Groningen, 66p.
br Tuuk, Titia v. d. Mensch of voorwerp? z.j., Arnhemse Uitgevers-Maatschappij, Arnhem, 36p., kopie

Tuynman, Hans Full Time Provo 1966, De Bezige Bij, Amsterdam, kwadraatpocket 32, 142p.
se Tuyt, Joh. Ph. Middelenboekje voor geboorteregeing ?, hoofdbestuur van de Nw-Malthusiaanse Bond, 's-Gravenhage, 32p.
br Uhlich, Leberecht De godsdienst der rede z.j., W.C. De Graaff, Haarlem, 80p., bewerkt naar den vijfden hoogduitschen druk door F. Domela Nieuwenhuis, Predikant te 's Hage
br2 Uittenhout, Ruud (red): Gustav Landauer 1986, Stg Pamflet Den Bosch, anarchiefreeks 4, 57p.
br2 Uittenhout, Ruud (red): Johann Most 1987, Stg Pamflet Den Bosch, anarchiefreeks 5, 33p.
br2 Uittenhout, Ruud (red): Michael Bakoenin 1985, Stg Pamflet Den Bosch, anarchiefreeks 1, 52p.
br2 Uittenhout, Ruud (red): Peter Kropotkin 1985, Stg Pamflet Den Bosch, anarchiefreeks 2, 41p.
br2 Uittenhout, Ruud (red): Pierre-Joseph Proudhon 1986, Stg Pamflet Den Bosch, anarchiefreeks 3, 50p.

Ulfers, S. Het socialisme 1897, D.B. Centen, Amsterdam, 386p., hb achteraf ingebonden
br Umrath, H. Wat zij bereikten. Korte samenvatting van de geschiedenis van de Amerikaanse Vakbeweging z.j., Algemene Nederlandsche Bouwarbeidersond, Amsterdam, 24p.
br Uytttenboogaard, Cor In de klauwen der SS. Concentratiekampherinneringen 1945, John Kappee, Amsterdam, 59p.
br Vaart Smit, van der Kamptoestanden 1944-'45 -'48 1949, Uitgeverij keizerskroon, Haarlem, 40p., voorwoord: G.M.G.H. Russel
br Valk Lz, M. De Oorzaken van de moedersmart eener schier 70-jarige Weduwe 1897, H. Masereeuw, Rotterdam, 47p.

Valk, M. De Waarheid in zake de drie broeders Hogerhuis onschuldig veroordeeld tot 12, 11 en 6 jaren gevangenisstraf 1905?, 2e druk, 126 + 2p., hb, achteraf ingebonden
br Valkhoff, J. Vruchtafdrijving of voorkomen van zwangerschap? z.j., Nieuw Malthusiaanse Bond, s-Gravenhage, 24p.
rb Vallès, Jules De Boezeroenen. Een episode uit woelige dagen. juni 1931, BOO, Zandvoort, 170p., hb
po Van Iependaal, Willem Liedjes van Ordentelijke Ellende kopies
be Van Loggem Asfalt en horizon

Vaneigem, Raoul Het stuurse gezicht van het surrealisme 1995 (oorspr.1977), Uitgeverij IJzer, Utrecht, 124p.

Vaneigem, Raoul Handboek voor de jonge generatie 1978 (oorspr. 1967), Synopsis, De Arbeiderspers, Amsterdam, 368p.

Vanheerentals, Luc Leven in de Anarchie 1981, Leuven, 187p.

Vanter, Gerard de voorsten ?, Mulder & C°, Amsterdam, 256p., hb
fr Veen, Douwe jeugdherinneringen van een veenarbeider 1909-1921 1985, geschiedeniswinkel Groningen, 253p.

Veen, Jos van Celibatairen. Roman uit het priesterleven ?, C.L.G. Veldt, Amsterdam, 247p., hb achteraf ingebonden
rb Veen, Jos van De carrièrre der Zeven Oranjes in de Nederlandsche Gewesten [1]544-1795 ?, BOO, Zandvoort,, Serie XIV, n° 2, 190p., hb
br Veen, Jos van De geschiedenis van de hel ?, eigen uitgave, Den Haag, 53p. A6
br Veen, Jos van De geschiedenis van Jêsoes-Christos. Derde (laatste) Deeltje. z.j., eigen uitgave, Den Haag, 45p. A6, met kaart
br Veen, Jos van De geschiedenis van Jêsoes-Christos. Eerste deeltje ?, uitgave van den schrijver, Den Haag, 67p. A6 en kaart
br Veen, Jos van De geschiedenis van Jêsoes-Christos. Tweede Deeltje. z.j., eigen uitgave, Den Haag, 72p. , met kaart
br Veen, Jos van God. Voordracht gehouden in het Toussaint-Huis te Den Haag op Zondag den 13den December 1908 1911, tweede druk, eigen uitgave, Den Haag, 20p.

Veen, Jos van Het ontstaan des christendoms en der voorstelling: de heer Jezus Christus. Een zuiver geschiedkundige uiteenzetting ?, eigen uitgave, Den haag, 180 + 4p.
br Veen, Jos van Waarom blijven er nog zoveelk priester in de Roomsche Kerk?. Een voordracht 1929, Vrijdenkersvereniging "De Dageraad", Amsterdam, 26p.
br Veen, Jos van Waarom wij, priesters, uit de Roomsche Kerk treden. Eene voordracht, die op den 26en Januari 1928 in het café Germania te Roermond had moeten zijn uitgesproken, welke echter door de misplaatste inmenging van Roermondsche politie-beamten niet is kunnen gehouden worden 1928, "De Dageraad", Amsterdam, 23p., tweede druk

Veen, Jos van Wie kaatst, moet den bal verwachten. De Encycliek voor het Nederlandsche Volk bewerkt en toegelicht ?, C.L.G. Veldt, Amsterdam, 59p.

Veenstra, T. De worstelende mens zoekend naar het licht temidden van een schijnbaar ondoordingbare duisternis 1978?, NGVS, 192p.
br2 Veenstra, T. Een praatje van een mens tegen mensen , van een socialist tegen socialisten Juni 1975, T. Veenstra, Oosterwolde, 28p.

Veenstra, T. En de misdaad gaat door... Zal fantasie werkelijkheid worden? 1983, Oosterwolde, 120p.

Veenstra, T. Mens wat kiest gij? Een lusthof of een dode woestenij? 1986, Oosterwolde, 143p., hb achteraf ingebonden

Veenstra, T. Wat is onze toekomst? Waar gaan wij heen? 1980, Oosterwolde, 208p., hb achteraf ingebonden
br2 Vega, Louis Mercier: Affiniteitsgroepen: anarchisme en organisatie Mei 1983 (oorspr. 1978), Spreeuw, Utrecht, 28p., vertaling Dick Gevers, nawoord Jaap van der Laan
A4 Velde, C.A. van der De A.N.D.B. Een overzicht van zijn ontstaan, zijne ontwikkeling en zijne beteekenis 1925, Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond, 784 + 7p. , hb (met fel hfdst. tegen de anarchisten)
scr Velden, Sjaak van der Kapitaal en arbeid in de Rotterdamse haven. De ontwikkeling van de klassenverhoudingen 1945-1980 1982, scriptie, Leiden, 273 + 9p.

Venema, Adriaan Handboek voor de nieuwe illegalen 1970, Bert Bakker, Den Haag, 96p., vierkant formaat
fr Venema, Wiebe Aantekeningen uit mijn leven 1875-1937 1988, Museum Willem van Haren, Heerenveen, 44p.

Verbij, Antoine (red) De emotionele pest. De aktualiteit van Wilhelm Reich 1984, De Populier/ Toneelgroep Sater, Amsterdam, 120p.
br Vérecque, Ch. Spiegel der Sociaaal-Demokratie. Drie jaren deelneming aan een bourgeois-regeering 1904, P.M. Wink, Amsterdam, 50p., met inleiding, slotbeschouwing en naschrift door F. Domela Nieuwenhuis
br Vereeniging "De Dageraad" Een zaaier ging uit om te zaaien. 1910, L.J. Vermeer, Amsterdam, 47p., uitgegeven bij de herdenking van het verschijnen van Multatuli's Max Havelaar 1860-1910

Vereeniging De Dageraad De Dageraad. Geschiedenis, herinneringen en beschouwingen 1856-1906. 1906, L.J. Vermeer, Amsterdam, 364p., hb
br Vereeniging Gemeenschappelijk Grondbezit Binnenlandsche kolonisatie, een weg tot bevrijding uit loondienstbaarheid. Manifest en Beginselverklaring. 1903, verbeterde druk, "Vrede", Amersfoort, 14p.
brA4 Vereniging Dienstweigeraars Werkverschaffing of Burgerdienst. Een nota ven de Vereniging Dienstweigeraars over de tewerkstelling van dienstweigeraars Okt. 1975, tweede druk, Vereniging Dienstweigeraars, Amsterdam, 19p.
po Verhagen, Balthazar Het schoone leven. Verzen 1937, Van Munster, Amsterdam, 27p.
po Verhagen, P. Sociale haken en oogen. Gedichten 1892, P. Verhagen, Hardinxveld, 36p. A6
br Verhave, J. De nationale ontwapeningsleus van prof. D.van Emden:een bedrog 1925, I.A.M.V.sect.Ned. afd. DenHaag, Den Haag, 31p.;21 cm.
br Veritas Bestaat God? Wetenschappelijke kritiek op het bestaan van God 1913, "De Dageraad", Amsterdam;De Daageraad, 24p.
br Veritas, Johannes Het Heilige Evangelie 1914,, I.A.M.V., Nieuwe Niedorp, 20p.
br Verkruisen, Azn., N.J. Bescherming Bevolking 1957, De Driehoek, Amsterdam, 43p. , in opdracht van stichting BEDA, Centraal Bureau voor Algemeen Vredeswerk
A4 Verlinde, J. De wijzigingen van de economische structuur na de wereldoorlog Ontwikkelingswerk der Internationale Anti-Militaristische Vereniging, 1934/ 1935 – cursus 2, I.A.M.V., Krommenie, 41p. (hb)
br Vermeers, B Levensvreugde. Wegen en mogelijkheden tot vrijheid en geluk 1940, uitg. Brochurendepot I.A.M.V., Amersfoort, 56p., eigenlijk BOEKJE

Vermeersch, A.J. Vereniging en revolutie. De Nederlanden 1814-1830 1970, Fibula- Van Dishoeck, Bussum, 102p;
an Vernon, Richard The Prindciple of Fedration by P-J. Proudhon 1979, University of Toronto Press, Toronto/ Buffalo/ London, 86 + 47p.

Verploeg, Hans (samensteller) Peter Kropotkin Tekstboek: Bloemlezing uit zijn boeken, pamfletten en brieven, alsmede een exact verslag van het gesprek tussen Lenin en Kropotkin (samenstelling Hans Verploeg) ( voorwoord: Roel van Duyn), 1972, Meulenhoff, Amsterdam, 173p. ONVOLLEDIG EXEMPLAAR8
br Verstraeten, Jos "Oranje Hotel". Episoden uit het leven van N° 724, politiek gevangene in de Polizeigefängnis te Scheveningen z.j., "Die Ghesellen", Boxtel, 31p., Bevrijdings-serie N° 2

Vervoort, Hans Sicco Roorda van Eysinga zijn eigen vijand Jan 1979, De Engelbewaarder 14, Amsterdam, kwartaalschrift, vierde jrg., 217.
br2 Verzetsfront Willie Wortel en de lampjes Kortsluiting. Sabotage in je vrije tijd Sept. 1981, Verzetsfront Willie Wortel en de lampjes, s.l. , 23 p
br2 Verzetsfront Willie Wortel en de lampjes Sabotage in je vrije tijd 1985, Verzetsfront Willie Wortel en de lampjes, s.l., 12p.
br Vijver, J.G. v.d. & Domela Nieuwenhuis, F. Stemplicht : pro J.G. v.d. Vijver, contra F. Domela Nieuwenhuis 1911, Hollandia, Baarn, 32 p , 24 cm, "Pro en Contra", Serie VI, N° 10, Pro en contra Serie VI no 10
A4 Vilmar, Fritz De sociaal-ekonomische achtergronden van het militarisme ?, BVD/ SRVU, Leiden, 46p. (hb)
brA4 Vingerhoets, Giel; Bijdsman, Jeroen; Hulshof, Paul e.a. Europese verkiezingen, trap er niet in! 1979?, Oss, 30p.
br Virolleaud, Ch. De legende van den christus 1909, J.M. Storch, Hilversum, 48p.
br2 Viruly, A. Kaïn in de cockpit Sept. 1955, tweede druk, De Bezige Bij, Amsterdam, 16p.
brA4 Vis, Jan De ontwikkeling van het denken. Samenvattingen 1984-1985, De Vrije Gedachte, Rotterdam, 66p., samenvatting van voordrachtreeks

Vis, Jan Tekst en Uitleg. Televisieteksten voorzien van een uitleg 1987, De Vrije Gedachte, Rotterdam, 140p.
br2 Visman, Henk Publicaties van Anton Constandse, verzameld door Henk Visman voor de Anton Constandse dag 1986 1986, Humanistisch Studiecentrum Nederland, Amsterdam, 18p.

Visscher, Johan Geschiedenis van de Nederlandse arbeidersbeweging (oude beweging) 1939, Uitgeverij "Pegasus", Amsterdam, 134p.
scr Visser, AD.A.F. Zedelikheid en Zelfwerkzaamheid. (Christen-)anarchisten en theosofen en de 'beweging' voor humanitair onderwijs 1902-1939 1995, doktoraalscriptie Kultuurgeschiedenis van de Twintigste Eeuw, Universiteit Utrecht,220p.
br2 Visser, Arie De gifgasoorlog is reeds begonnen [1967], A.N.V.A.- Vredesactie, Amsterdam, 15p.
brA4 Visser, Hans Derdekameren: dromen, durven, doen! 1994, Landelijk initiatief Derde Kamer, Rotterdam, 8p. A3

Visser, Louis de herinneringen uit mijn leven 1939, "Pegasus", Amsterdam, 184p. (voorkaft ontbreekt)
br Vissering, G. De Stakingen. Een ernstig woord tot het Nederlandsche Volk 1903, J.H. de Buussy, Amsterdam, 30p.
br Vletter, A de Zonder U? Oproep tot de jonge mannen en jonge vrouwen uit de ggoede kringen van Nederland 1918?, J.B. Wolters, Groningen, Den Haag, 36p.
br Vliegen, W.H. Arbeiderspensionneering. De eisch van Staatspensionneering verdedigd (in opdracht van het Partijbestuur der S.D.A.P.) 1899, J.A. Fortuyn, Amsterdam, 32p.

Vliegen, W.H. De dageraad der volksbevrijding 1902, twee delen,S.L. van Looy, Amsterdam, 389 + 7 & 288p., + portretten, hb, achteraf ingebonden

Vliegen, W.H. Die onze kracht ontwaken deed. Geschiedenis SDAP eerste 20 jaren 1938?, De Arbeiderspers, Amsterdam, 3 delen, 584 + 597 + 542p.

Vliegen, W.H. Klanken van strijd. Artikelen en schetsen bijeengegaard uit de geschriften van W.H. Vliegen ter herinnering aan zijn 25-jarige deelname aan de socialistische beweging 9 sept. 1883- 9 sept. 1908 1908, Brochurenhandel der S.D.A.P. In Nederland, Amsterdam, 191 + 8p., hb, ter herinnering aan zijn 25-jarige deelname aan de socialistische beweging
br Vliegen, W.H. Licht! Naar aanleiding van de brochure van den heer C. Croll: "Tot toelichting van mijn uittreden uit de SOC.-Dem.-partij" 1890, B. Liebers & C°, s-Gravenhage, 25p., KAFT GEKOPIEERD

Vliegen, W.H. Oorsprong, geschiedenis en hedendaagse stand der socialistische beweging. Populaire voordrachten 1931, De Arbeiderspers, Amsterdam, 252p, hb
rb Vogel, Bruno Alf ?, BOO, Zandvoort,, Serie XIV, n° 3, 180p., hb

Vogt, A.E. van De anarchist 1980?, Gradivus, 's-Gravenhage, 218p.
an Voline The Unknown Revolution 1917-1921 1974, Black & Red/ Solidarity, Detroit, Michigan/ Chicago, Illinois, 717p.
rb Volney De Puinhoopen. Beschouwing van de omwenteling der staten gevolgd van de natuurlijke wet. 1924?, vijfde druk, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, BOO serie VIII n°8, 223p., hb
br2 Vondeling, Auke Ferdinand Domela Nieuwenhuis en zijn betekenis voor de veenarbeiders 1999, Stichting Streekmuseum Opsterlân, Gorredijk, 44p.
br Vonk, Jan Herinneringen G.O.B. Jubileum-uitgave 15-jarig bestaan Jongelieden Geh.- Onthouders-Bond 1927?, Brosjuren-depot Griet Velsink, Sneek, 8p.
br Voo, B.P. van der De Revolutie in ons eeuweinde z.j., J. Sterringa, Amsterdam, 16p., Sterringa's 5-cent -brochuren N° 26
be Voo, G.W. Van der Mijne werken 1887-1890, ?, 576p., hb
rb Voogd de, C De brave Dominé ?, BOO, Zandvoort, serie XIII, n° 9, 144p., hb
br Vorrink, Koos Achter de Vaandels. Een nieuwe Jeugd, een nieuwe Taak z.j., Arbeiders-Jeugdvereenigingen, Amsterdam, 24p.

Vorrink, Koos Om de vrije mens der nieuwe gemeenschap 1933, Arbeiders-Jeugd-Centrale, Amsterdam, 288p., hb

Vos, H. de De geschiedenis van het socialisme in Nederland in het kader van zijn tijd 1976, Wereldvenster Baarn, 2 delen, 247p. + 255p.
scr Vos, Robbert van der De Nederlandse arbeidersbeweging en het vraagstuk van het militarisme in de periode 1898-1918 1982, Rotterdam, kopie, 49p.
br2 Voyer, Jean-Pierre Reich gebruiksaanwijzing 1976, Hagelwit, Amsterdam, 23p.
rb Voynich, E.L. De horzel. Roman van een vrijdenker ?, De Roode Bibliotheek, Zandvoort, Serie IX, n°4 & 5, 220 +197p., hb

Vrankrijker, ACJ de Onze anarchisten en utopisten rond 1900 1972, Fibula- Van Dishoeck, Bussum, 168p.
brA4 Vredeswerkgroep Haarlem Alles over dienstweigeren. Informatiebulletin Sept. 1969, vierde druk, Vredeswerkgroep Haarlem, Haarlem, 35p.
br Vries - Bruins, A.E.J. de De Kerfstok z.j., Sociaal-Democratische Arbeiders-Partij, Provinciale Vrouwen-Propaganda-Commiussie, Groningen, 15p.
brA4 Vries, Herre de op, voor de vrijheid op! Van parlement tot anarchisme Okt. 1998, NGVS, (Appelscha), 20p.

Vries, Leonard de (samensteller) Hop Hop Hop, Hangt de socialisten op! Een documentaire over het opkomende socialisme in de jaren tachtig, ontleend aan Recht voor Allen. (voorwoord: Fr; de Jong Edz.), 1967, Polak & Van Gennep, Amsterdam, 222p.
br Vries, T. de & Luitjes, T. Verslag van het Openbaar Debat tussen T. de Vries (Red. van de Volkscourant van Appingedam) en T. Luitjes (Red. van "De Arbeider" z.j., Firma Luitjes en Kaspers, Sappemeer, 15p.

Vries, Theun de 1848. I. Een spook waart door Europa 1948, Republiek der Letteren, Amsterdam, 575p., hb

Vries, Theun de 1848. II. Nieuwe rivieren 1949, Republiek der Letteren, Amsterdam, 500p., hb

Vries, Theun de Louise Michel, engel in het harnas. Twee spelen over de Commune van Parijs 1984, Van Gennep, Amsterdam, 144p.
wo Vries, W.H. de De regio tijdens de Tweede Wereldoorlog 1995, Stichting Stellingwarver Schrieversronte, Oosterwolde, 255p.
br Vrijdenkers Radio-omroepvereniging (V.R.O.) Statuten en Huishoudelijk reglement voor de afdelingen Opgerivht 11 juli 1928, gevestigd te Amsterdam, 22p. A6
brA4 Vrijdenkersvereniging “”De Vrije Gedcxhte Uitnodiging Organisatorisch Congres 1978. verenigingsverslag van15 mei 1976 tot 23 september 1978 1978, “De Vrije Gedachte”, Rotterdam, 11p.
br Vrijdenkersvereniging “De Dageraad” Statuten en Huishoudelijk Reglement en Strijdprogram 1947?, Vrijdenkersvereniging “De Dageraad”, 24p. A6

Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte Schendingen van de scheiding tussen kerk en staat 1998, De Vrije gedachte, Rotterdam, 176p., hb
br2 Vrije Gedachte, De Statuten en huishoudelijk reglement en strijdprogram. Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van donderdag 16 juni 1960 nr. 114 ?, Bijvoegsel-Maandblad De Vrije Gedachte, Rotterdam, 14p.
br2 Vrije Gedachte, De Statuten en huishoudelijk reglement en strijdprogramma ?, Bijvoegsel Rede, Rotterdam, 14p.
br2 Vrije Gedachte, De Vrijdenken. Waar richt het zich op... Waar keert het zich tegen... ?, Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte, Rotterdam, 12p.
br2 Vrije Gedachte, De Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte: informatie 2007, De Vrije Gedachte, Rotterdam, 22p.

Vugt, Joos van & Bergen, Leo van (red) Vredesstreven in Nederland in de twintigste eeuw. Een bundel studies 1988, Studiecentrum voor Vredesvraagstukken, K.U. Nijmegen, 182p.
br2 Vuile mong en de vieze gasten Bommerskonten. Teksten 1978, werkgroep voor vormingstheater, Zomergem,

Wagenvoort, Maurits De droomers ?, tweede druk, H.J.W. Becht, Amsterdam, 238p;, hb

Wahlöö, Per De opdracht 1967, De Arbeiderspers, Amsterdam, 248p., hb en stofomslag
br Walle, F. van de Werkloozenzorg. Rede, uitgesproken op het crisis-congres van N.V.V. en S.D.A.P. gehouden op 3 en 4 October 1931 te Rotterdam 1931?, Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen, Amsterdam, 19p.
br2 Walraven, Guido Rechtse vredesbewegingen vroeger en nu Overdruk Historisch Vredesonderzoek 1983/1, 15p.
br Walsh, Tom Wat is de Shop-stewards-beweging? 1921, Bond van Religieuse Anarcho-communisten, Utrecht, 15p., sekretaris der Engelse federatie van vetrouwensmannen uit het bouwbedrijf
rb Walster, Otto Aan 't weefgetouw van den tijd. Roman ?, Bureau van uitgave De Roode Bibliotheek, Amsterdam,de Roode Bibliotheek n° 6, 839p., hb
br2 Walter, Nicolas Wat is een anarchist 1973, Miro, Wageningen, 48p.
br2 Walter, Nicolas Wat is een anarchist 1973?, Miro, Wageningen, 48p.
br2 Walter, Nicolas Wat is een anarchist Aug. 1976, 4e druk, Bas Moreel, Wageningen, 48p.
A4 Walther, Manuel Zelfregering, anarchisme en geweldloosheid: naar een regering van en door de bevolking 1981, SVAG-studies 4, SVAG, Zwolle, 44p. A4

Ward, Colin Anarchie in Actie: de welvaartsstaat stort in elkaar 1975 (oorspr.1973), De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen/ Amsterdam, 176p.
rb Ward, Humphry Een baanbreekster. Fragment uit het veelbewogen leven van Marcella. 1927?, De Roode Bibliotheek, Zandvoort, Serie XI, n° 9, 230p., hb
br Warmelo, W.L. van Is oorlog inderdaad een uiting van Gods wil? (I) 1928, uitgegeven ten bate van de Nationale Vredesactie, ?, 10p.
br Warmelo, W.L. van Nationale Ontwapening 1929?, "Voorwaarts"?, Groningen?, 20p.
br Warmelo, W.L. van Wat een nieuwe oorlog ons brengen zal (II) 1928, nationale vredes-actie, Blaricum, 11p.
br Warmelo, W.L. van (oud-kapitein der artillerie) Luchtoorlog en gasmaskers 1933?, ?, 9p.
br Warmelo, W.L. van (oud-kapitein der artillerie) Wat een volgende oorlog zal zijn (III) 1931, J.W. Ebert/ "Regenboog", Hilversum/ Antwerpen, 32p.
po Warrior Ten strijd voor de Toekomst 1898?, J.P.Hommens, Finsterwold, 62p.
br Warrior [ B. Damme ] De Geest des Opstands. Hoog boven de laagte ?, tweed druk, Groep voor uitgave van de Geest des Opstands, Rotterdam, 87p.
br Warrior [ B. Damme ] Gedachten . Ten strijd tegen alles wat het mensch-zijn belet. De mensch behoort zich zelven. s.a., J P Hommes, Finsterwold , 88 p
br2 Warso, Olga Politiemoord in Nederlands Transvaal Oktober 1986, Surinaamse Arbeiders en Werkers Organisatie SAWO, Utrecht, 80p.
br Washburn, L.K. De dwaasheid van 't bidden ?, L. de Boer, Amsterdam, 24p.
rb Wassilieff Een nihiliste. Gedenkschriften van Sophia Wassilieff ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie III, n° 5, 160p., hb

Wauters, TH. Lief vaderland hou zee 1937, VAU, Amsterdam, 240p., hb

Wecke, Leon & Wester, Fred (red) De Redenering achter de Bom. Een inhoudsanalyse van twee RARA-documenten 1992, Studiecentrum voor Vredesvraagstukken, K.U. Nijmegen, Cahier 53, 88p.
br Weerdingen, W. van (onderwijzer destijds te Harderburg) Hoe het stadje der Anti's rood stemde 1922, "Ontwikkeling", Amsterdam, 14p.

Weerlee, Duco van Wat de provo's willen 1966, De Bezige Bij, Amsterdam, kwadraatpamflet 29, 39p., pocket

Wegner, Armin T. De aanklager. Revolutie-roepen 1924, 2e druk, De Fakkel (Henk Eikeboom), Amsterdam, 80p., A6 formaat
br Weil, Simone Oorlog en revolutie 1934?, IAMV, Nieuwe Niedorp, 16p.
an Weinstein, James The decline of Socialisme in America. 1912-1925 1969, Random House, New York, 367 + 14p., PLAKKAFT!

Welcker, J.M. Heren en arbeiders (in de vroege Nederlandse arbeidersbeweging 1870-1919) 1978, Van Gennep, Amsterdam, 681 + 14p.

Wells, H.G. Arbeid, Welvaart en Geluk der Menschheid ?, V.A.U., Amsterdam, 651p., hb

Wells, H.G. Welk lot wacht de mensheid? ?, Jedes, Amsterdam/ Antwerpen, 244p., hb
scr Welschen, Tom Mensen bij een fabriek van Pirelli in Settimo Torinese 1976?, skriptie en onderzoeks-/ stage-verslag sociologie, Amsterdam, 90p. (hb)
br Welzenbach, F.J. Haat het kwade! Waarom ik als orthodox christen het dienstweigermanifest "mobiliseren!" ondertekende ?, Komité van Aktie D.W.-Manifest "Mobiliseren!", Utrecht, 4p., 2e druk; uitgegeven onder de auspiciën van de "Perhimpoenan Indonesia"
brA4 Werkgroep 'Geen sneltram door de binnenstad' Geen sneltram door de binnenstad. Informatiekrant over het sneltramplan Sept. 1992, Werkgroep 'Geen sneltram door de binnenstad', Utrecht, 12p.
br2 Werkgroep Filosofie van Aktie- en Studiegroep DierenBevrijding Een Anarchafeministische visie op Dierenbevrijding ?, Werkgroep Filosofie van Aktie- en Studiegroep DierenBevrijding, Gent, 43p.
br2 Werkgroep Geweldloze Weerbaarheid Verzet in uitvoering. Inzet en verzet van de vredesbeweging 1987, Kerk en Vrede, Amersfoort, 80p.
A4 Werkgroep SEXPOL seksmap 1969?, Kritische Universiteit Tilburg: Werkgroep Sexpol & T.S.W.H., Tilburg, 76p.
br2 Werkgroep Socialistische Theorie van de ORA De onmacht van de autonome mens : vrije jongen van S. doorgelicht Hoe betrouwbaar zijn de profeten van de autonome beweging: een kritiek, april 1982, De Brakende Kraker, ORA (organisatie van roermondse anarchisten), Roermond , 18 p., geniet
rb Werner, E. Glück Auf! ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie VI, nr. 8, 218p., hb
rb Werner, E. Uit eerzucht ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie VI, nr. 6, 214p, hb

Wertheim, W.F & Wertheim-Gijse Weenink, A.H. Ketters en kwezels. Regenten en rebellen 1968, Laverman, Drachten, 212p.
br Westerhof, E. Het middel ter genezing onzer kranke maatschappij 1935, 2e druk, Synthetische Orde, Groningen?, 24p.
br Westhoff, A.J. & Domela Nieuwenhuis, F. Stenografisch verslag van de openbare diskussie tusschen de heeren Ds. A.J. Westhoff, predikant bij de Ned. Hervormde gemeente te Amsterdam, en F. Domela Nieuwenhuis, hoofdredacteur van "Recht voor Allen", orgaan van de Sociaal-Demokratische partij in Nederland, gehouden op maandag 9 februari 1885 in het lokaal "Maison Stroucken" te Amsterdam 1887, B.B.F. Liebers & C°, 's-Gravenhage , 56 p., 19 cm., Gift Ge Nabrink. Diskussie georganiseerd door de Arbeiter-Bildungs-Verein.
scr Weustink, Marion; Boven, Karin; Bakker, Saskia & Pruyn, Jeroen Kraken in anarchistische voegen. Onderzoek naar het anarchisme van Utrechtse krakers Juli 1984, 2e jaar culturele antropologie, Rijksuniversiteit Utrecht,50p.

Wiardi Beckman, H.B. Het beginselprogram der S.D.A.P. ?, Instituut voor arbeidersontwikkeling, Amsterdam, 80p., pocket

Wiardi Beckman, H.B. Het syndicalisme in Frankrijk. Proefschrift 1931, Em. Querido, Amsterdam, 228p. + los blad stellingen

Wiardi Beckman, H.B. Troelstra de ziener. Keur uit zijn journalistieken arbeid 1935, Em. Querido, Amsterdam, 335p.

Wibaut, F.M. Economisch Sovjet-Rusland 1931, De Arbeiderspers, Amsterdam, 56p.

Wibaut, F.M. Socialisme. Eerste Deel: Grondslagen 1891, S.L. Van Looy, Amsterdam, 210 +28p.

Wichman, Erich Lenin stinkt en andere satirische geschriften. Gekozen door Wim Zaal. 1971, de Arbeiderspers, Amsterdam, 117p.

Wichmann, Clara Beschouwingen over de historische grondslagen der tegenwoordige omvorming van het strafrecht. 1912, voorheen E.J. Brill, Leiden,161 + 7p. + stellingen

Wichmann, Clara Beschouwingen over de historische grondslagen der tegenwoordige omvorming van het strafrecht. 1983, Ars Aequi Libri, Nijmegen, 161 + 7p.
br Wichmann, Clara De Theorie van het Syndicalisme 1920, overdruk uit de Nieuwe Amsterdammer, Amsterdam, 32p.

Wichmann, Clara Het vraagstuk ven den bedrijfsarbeid der vrouw in Nederland. Tentoonstelling "De Vrouw 1813-1913" 1913?, H.J. van de Garde, Zalt-Bommel, 152p. (gekopieerd, hb)
br Wienecke, C.A. Over Vivisectie 1903?, Ned. Bond tot Bestrijding der Vivisectie, ?, 31p.
br2 Wiersma, Rymke Groot verlanglijstje van de aarde Hints, stellingen, vragen omtrent ons doen en laten op deze planeet – bestemd voor kritiese konsumensen en andere zotten – van aarde tot en met zon, 1995, Atalanta, Utrecht, 60p.
br2 Wiersma, Rymke Radi, Radika, Radka 1997, Atalanta, Utrecht, 44p.

Wiersma, Rymke & Reinboud, Weia Het beste voor de aarde. Het moeilijkste kinderboek van altijd, voor kinderen van alle leeftijden 1989, Atalanta, Utrecht, 239p.
br Wijck, van der Friedrich Nietzsche 1894, H.D. Tjeenk Willink, Haarlem, pp. 147-192, Aflevering 5 van de reeks Mannen van beteekenis in onze dagen. Redactie: E.D. Pijzel
br Wijhe, M.C. van Niet naar het slagveld ?, J. Laverman, Drachten, 16p.
br Wijhe, M.C. van Vrede op aarde. Een preek over den oorlog ?, Districtfederatie Lochem S.D.A.P., Lochem, 16p.
br Wijhe, M.C. van Waarom Dienstweigering? Verdedigingsrede voor de Rechtbank te Zutfen in opdracht van de Revolutionair Socialistische Vereeniging, J.J. Bos & C°, Amsterdam, 31p.
br2 Wijk, Hein van Dienstweigering Juni 1953, Algemene Nederlandse Vredesactie (ANVA), Rotterdam, 16p.
br2 Wijk, Hein van Dienstweigering in West-Duitsland ?, n° 5, Algemene Nederlandse Vredes-Actie (ANVA), Rotterdam, 16p.
br2 Wijk, Hein van (red) Tranen over Afrika, storm over Afrika, Recht over Afrika 1952, n° 4, "Algemene Nederlandse Vredesactie (ANVA), Rotterdam, 48p., groot formaat
A4 Wijk, Kees van Internationale Revue i10 1980, Reflex, Utrecht,, 102p.
br Wijnen, J.H. & "Vrijheid" Polemiek tusschen Pastoor J.H. Wijnen en "Vrijheid" over De Kerkvaders en den Eigendom 1893, ?, Rotterdam, 72p.
brb Wijnkoop, D. & Rijnders, G. Bolsjewisme of anarchisme. Openbaar debat tusschen de heeren D. Wijnkoop (bolsjewiek) en G. Rijnders (anarchist) 1919, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 15p., copie
br Wilde Rzn, P. de Bellamy: Grondslagen voor een nieuw maatschappij: toelichting op de bekende twaalf punten 19?, Stichting "Centrale Administratie Bellamy", Haarlem, 15 p., 24 cm
br Wilde Rzn, P. de Grondslagen voor een nieuwe maatschappij. Toelichting op de bekende twaalf punten ?, Stichting Centrale Administratie Bellamy, Haarlem, Internationale Vereniging Bellamy II, 15p.
br Wilde Rzn, P. de Ordening op Bellamyaanse grondslag ?, Stichting Centrale Administratie Bellamy, Haarlem, Internationale Vereniging Bellamy IV, 14p.
br Wilde, A. de De vrede in een gevaarlijke wereld. Preek gehouden ter gelegenheid van het einde van de Tweede Wereldoorlog Augustus 1945 1945?, ?, Wognum, 11p.
br2 Wilde, Oscar De menselijke ziel onder het socialisme. 1992, IRIS, Amsterdam, 50p., anarchistische teksten nr. 3

Wilde, Oscar De Profundis. Met enkele brieven van Wilde 1913, 2e druk, Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, Amsterdam, 139p., hb pocket
rb Wilde, Oscar Het portret van Dorian Gray ?, BOO, Zandvoort, serie XIII, n° 4, 207p., hb

Wilde, Oscar Individualisme en socialisme (vert. P.C.Boutens), 1919, 2e druk, Wereldbibliotheek,maatschappij voor goede en goedkope lectuur, Amsterdam, 52 + 6p., hb.

Wilde, P. de Bellamy's economie. Cursus 1948, Stg Bellamy, Ede, 114p., hb achteraf ingebonden

Willem Weg met de varkens. 500 jaar opruiend tekenwerk verzameld en ingeleid door Willem 1970, Van Gennep, Amsterdam, 96p.
br Willems, J. Het Groote Bijgeloof 1931?, "Nederlandsch Verbond tot Afschaffing van Privaat Grondeigendom", Amsterdam, 25p.
br Willems, J. (samensteller) Grondeigendom is diefstal!!! : fragmenten uit de werken van Henry George ; 19XX, Ned. Verbond tot Afschaffing van Privaat Grondeigendom, s.l. , 59 p., 24 cm., met portret
br Willemse, H.; Bakker-van Bosse, C.; Roland-Holst, H. & Touw, H.C. Ontwapening - Staaat - Evangelie 1932, Servire, Den Haag, 64p.

Willemse, Hanneke De Onvoltooide Revolutie: burgeroorlog in een spaans dorp 1986, SUA, Amsterdam, 135p.

Willemse, Hanneke Gedeeld verleden. Herinneringen van anarcho-syndicalisten aan Albate de Cinca, 1928-1938 1996, Uitgeverij Verloren, Hilversum, 341 + 5p.

Willett, John Weimar, een weggemaaide cultuur 1984,Meulenhoff/ Landshoff, Amsterdam, 160p. < A4
be Williamson Taliak, zoon der aarde
brk Winde, Riek van de & Terlingen, Dop Brakke Grond complex: geschiedenis en toekomst van bewoners en gebruikers 1977?, bewoners, Amsterdam, 31p.
br Wink, P.M. & Domela Nieuwenhuis, F. (red) Naar betere tijden! ; 3 dln 1901-1902, Wink, Gorinchem, dl 1: 32p, dl 2: 32p, dl 3: 32p , 23 cm, en prospectus, met intekenbiljet

Winkel – van Hall, Deanna te Wilhelmina Drucker. De eerste vrije vrouw 1968, Stichting Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging/ Tor, Amsterdam, 84p., pocket
br2 Winkelhuyzen, Yolanda Concept: Gedachtegoed betreffende anarchistische opvoeding ?, Recht voor Allen, (Den Haag), 11p.
br2 Winkelhuyzen, Yolanda & Paassen, Gerda van 60 jaar Appelscha. Elf vrouwen over het anarchisme. Interviews en foto's 1993, (Adelante, Den Haag), 32p., vierkant formaat

Wit, Douwe de Dienstweigering nu!! Hier en overal!! Voor onze kinderen nooit meer oorlog ?, 198p.

Wit, Douwe de Overdenkingen van een arbeidersjongen: Het levensverhaal van Douwe de Wit op papier gezet door Evert de Jong ?, Alternatyf, Buitenpost, 120p.

Wit, Douwe de Zwerftochten door Friesland 1969?, Alternatyf, Buitenpost, eigen beheer, 64p + foto's
scr Wittenbergh, Philippe Grondslagen. Theoretisch tijdschrift van het Nederlands Syndicalistisch Vakverbond (NSV) 1932-1935. situering in het kader van de anarchistische pers in Nederland in de jaren 1920-1940 1985, scriptie pers- en communicatiewetenschappen, Rijksuniversiteit Gent, Gent, 120p. A4 + brief aan de lezers

Wojnowitsj, Wladimir De troonpretendent. De verdere lotgevallen van soldaat Iwan Tsjonkin 1981, Meulenhoff, Amsterdam, 349p.
br Woker, Gertrud Moderne oorlogstechniek en bescherming der burgerbevolking z.j., "De Lantaarn", Apeldoorn, 18p.
br Wolf, B. Th. De De roman van een monnik met Een Slot dat Pakt? ?, ?, 16p.
br Wolf, B. Th. De Hoe de revolutie werd voorbereid z.j., R.K. Centr. Propaganda-bureau, Amsterdam, 32p., serie Aanval en Verweer, I.
be Wolff Spelers
be Wolff, S. de Beschouwingen over de waardeleer 1925, NV Ontwikkeling, Amsterdam, 103p.
br Wolff, W.A. Vredeswacht. De Derde Macht z.j., Centraal Bureau Ned. Arbeiders Vredeswacht, Amsterdam, 12p.
po Wolsey, Boy (verz.) Jan Pierewiet. 'n Bundel liedjes. 1947, 7e herziene druk, Van Gorcum, Aan den Brink, Assen, 192p.
po Wolters, W. E pur si muove (En toch beweegt zij zich).Een vrijdenkerstoneelspel in 5 bedrijven 126p., hb
br Wolters, W. Het leven en werken van J.W. Smit gehouden in "Handwerkers Vriendenkring" nieuwe achtergracht op Zondag April 1914 te Groningen ?, Groep "Het Oosten", Amsterdam, 16p.
br Wolthers Jr., J. Zijn Talent ?, Alg. Ned. Geheel-Onthouders Bond, Zuid-Scharwoude, N° 4, 61p.
rb Worms, S. Revolutionaire poëzie. Bloemlezing uit de werken der socialistische dichters, geschikt voor declamatie ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 112p., hb

Wouters, Dirk De mechelse anarchisten (1893-1914) in het kader van de opkomst van het socialisme 1981, Dirk Wouters, 144p.
brA4 Wouters,Dirk De verknechting van de arbeidersklasse in de “volksrepubliek” China Aug. 1974, LISO-uitgave (libertair-socialistische publikatie), Mechelen, 16p.
brA4 Wouters,Dirk Lachen, gieren, brullen met de Albanese partijleider Enver Hoxha! Maart 1975, LISO-uitgave (libertair-socialistische publikatie), Mechelen, 16p.
brA4 Yvon, M Wat er van de Russische revolutie geworden is 1934?, Werkgroep Spartacus, Amsterdam, 51 + 5p.
br Yvon, M. De Resultaten der Russische Revolutie 1938, VAU, Amsterdam, 69p., (eigenlijk boek)
br Zadelhof, Jan van Weg met de landsverdediging! Ontwapening! 1923, Bond van Sociaal-democratische Vrouwenclubs, Amsterdam, 14p.
be Zahn Jonas Truttman

Zandstra, Evert Vrijheid: Het leven van F. Domela Nieuwenhuis 1968, Contact, Amsterdam, 320p., hb en stofomslag

Zee, Daan van der Een tijdsverschijnsel. De voormalige Bond van Christen-Socialisten ?, Kruseman, Den Haag, 115p., pocket
br Zernike, Elisabeth Weest overtuigd! : rede uitgesproken op een getuigenisavond der J.V.A. s.a., Lantaarn/ J.V.A., Amsterdam , 15 p., Tweede druk
brA4 Zerzan, John Wat beloven de jaren '80? De invloed van het Kapitalisme op het dagelijks leven in de V.S. Aug. 1980, “Daad en Gedachte”, Lelystad, 27p.

Ziegler, Theobald De geestelijke en sociale stromingen der 19e eeuw twee delen, Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur, Amsterdam, 455 + 17 & 424 + 8p., hb pocket, vertaald door Leo Polak
br Zijlstra, K. Het Bellamystelsel. Economische orde door doelmatige samenwerking. Het practische welvaart-middel der komende wereldorde ?, Int. Vereeniging "Bellamy", 's-Gravenhage, 32p.
br2 Zijlstra, Wybe Wet gewetensbezwaren militaire dienst. Van rekest tot burgerdienst in vraag en antwoord 1969, Vredesbureau, Baarn, 24p.
br2 Zijlstra, Wybe Wet gewetensbezwaren militaire dienst. Van rekest tot burgerdienst in vraag en antwoord 1971, tweede, herziene druk, Vredesbureau, Baarn, 24p.

Zijp, Robert (samensteller) geïllustreerd anti-papistisch zakboekje 1985, Tabula, Amsterdam, 104p., kleine pocket
rb Zola, Emile Arbeid ?, De Roode Biblioteheek, Amsterdam, serie II, N° 7, 8 , 9 & 10, 173 + 175 + 160 + 166p., hb

Zola, Emile De kroeg ?, E. & M. Cohen, Nijmegen/ Arnhem, 2 delen in één band, 212 + 185p., hb

Zola, Emile De Mijn (germinal) ?, 2e/3e druk, Blankwaardt & Schoonhoven, Rijswijk, 2 delen, 308 + 460p., hb

Zola, Emile De misstap van den abt Mouret ?, 4e druk, Gebr. Graauw, Amsterdam-Soerabaia, 357p., hb, pocket

Zola, Emile Een bladzijde van liefde ?, Blankwaardt & Schoonhoven, Rijswijk, 320p., hb, pocket
rb Zola, Emile Het Groote Magazijn ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie V, n° 1 & 2, 396p., hb achteraf ingebonden

Zola, Emile Het land ?, Blankwaardt & Schoonhoven, Rijswijk, 525p., hb, pocket
rb Zola, Emile Het Land ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie III, n° 7 & 8, 208 + 190p., hb
rb Zola, Emile Verboden Liefde. (la faute de l'Abbé Mouret) ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie II n° 1, 208p., hb
rb Zola, Emile Verboden Liefde. (la faute de l'Abbé Mouret) ?, De Roode Bibliotheek, Zandvoort, serie XI n° 1, 208p., hb
rb Zola, Emile Vluchtige Liefde. ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie V, n° 8 & 9, 160 + 176p., hb, achteraf ingebonden (1e deel)
br Zola, Emile Voor een Nacht van Liefde. Novelle ?, Gebr. E. & M. Cohen, Amsterdam, 32p.
rb Zola, Emile Waarheid aug. - oct. 1931, BOO, Zandvoort, 3 delen, 179 + 163 + 208p., hb

Zola, Emile Zijn excellentie Eugène Rougon ?, 2e druk, Blankwaardt & Schoonhoven, Rijswijk, 404p., hb, pocket
br Zutphen, Jan A. van Waarom tegen “Het Roode Kruis”, is dát anti-oorlogs-actie? 1933?, Calff & Meischke, Amsterdam, 8p.

Zwan, Pieter van der Had je me maar. Amsterdams straatleven en straatfiguren tussen 1900 en 1940 1979, postgiro en rijkspostspaarbank, Amsterdam, 127p.

Zwartboekgroep metrodemonstratie De Metro demonstratie en hoe 't Gezag er 'n rel van maakte 1980?, uitgeverij Lont, Amsterdam, 102p., vierkant formaat, met bijlage GrWetering

Zwertbroek, G.J. Slaven van het kapitalisme of vrije menschen 1932, De Arbeiderspers, Amsterdam, 108p.
br2 Zwitser, Eric Daklozenkranten en de illegalenjacht 2000, Stichting Gebladerte, Leiden, 40p., Gebladerte 18
br2 Zwitser, Felix & Douwes, David De Vuile Was van de ekologische beweging 1985, De Nieuwe Aarde, 's Hertogenbosch , 24 pag., geill.
scr Zwittink, Oene Anarchisme en organisatie. Een anarchistische visie op organiseren, toegespitst op het functioneren van de Nederlands produktiekoöperaties Mei 1982, literatuuronderzoek, bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen, 12p.
br2
¡No Pasaran! Red het dal van de Aspe. Ophoepelen! 1995, Aspegroep/ Atalanta, Utrecht, 48p.
br2
¡Resiste! Strijd zonder grenzen 1986, 4 mei projekt, Groningen, 40 p., herdenkingsconcert rond de Spaanse Burgeroorlog 4 en 5 mei 1986
brk
….. en weer verbeteren krakers de stad: wij realiseren blauwe aanslag-eenheden Mei 1981, Kollektief “De Blauwe Aanslag”, Den Haag, 49p. A4
brA4
'Politiefeest werd actiedag' 1984?, Aksie Overleg IJmond, Beverwijk, 63p.
brA4
“Bart de Ligt – herdenking” vrijdag 16 oktober 1987 te Nuenen toespraken en levensschets Bart de Ligt, losbladig, Buro voorlichting, gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten
brA4
“in vredesnaam”, 17-23 juli 1993. De reader 1993, antimilitaristische wandelgroep “Is Het Hier Oorlog?”, Nijmegen, 31p.
br2
“Ze krijgen ons niet klein!”. Brochure over de Britse mijnwerkersstaking 1984 10 november 1984, een aantal utrechtse basisgroepen, Utrecht,
br2
(Bijna) alles over dienstweigeren Sept. 1977, (Interkerkelijk Vredesberaad) (etc.), Den Haag (etc.), 30 p., ill., 21 cm, bijgewerkte (deel-)overdruk van de IKV brosjure nr. 5 + los blad “wijzigingen”


1 mei …. en niet vergeten. Een verzameling poezie en prozafragmenten over de eerste mei (1890-1977) 1977, Futile, Rotterdam, 65p.


100 jaar Neo Malthusiaanse Bond - Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming 1981, NVSH, 's-Gravenhage, 134p.
br
11 November 1887 ?, 8p.


125 jaar Vrijdenken (met o.a. Constandse, Vis en Baars) 1981, De Vrije Gedachte Rotterdam, jubileumuitgave, 301p.
brk
139 x 140. achtergrondinformatie over het proces tegen de WNC-arrestanten juli 1990, Ravijn, Amsterdam, 24p.
br2
14e algemene volkstelling ?, waakzaamheid Volkstelling, Groningen, smal formaat
A4
1914-?, 42 Teekeningen van Arthur Stadler 1932, Servire, Den Haag,
brb
25 Bewijzen voor de waarheid van den Christelijken Godsdienst z.j., De Roode Bibliotheek, Zandvoort, 32p., met platen
brA4
25 jaar daad en gedachte. Een terugblik Jan. 1990, “Daad en Gedachte”, Lelystad, 45p.
br
25 jaar N.V.V. 1931, N.A.S., Amsterdam, 18 p , 23 cm h, ill. Jubileum uitgave van het NAS
brb
5 van onze liederen ?, B.O.O, Heemstede, 4p. (2x)


80 jaar Pinksterlanddagen in acht interviews en portretten 2014, Vrije Bond/ Pinksterlanddagen/ Fort van Sjakoo, 70p.
br
Aan de militairen in Nederland. s.a. [1919], Landelijk komitée der IAMV in Nederland, s.l., 4 p. , 14 cm.
A4
Aan Domela Nieuwenhuis 1879-1904 Programma en zangteksten van de Groote herdenkingsbijenkomst en Avondfeest ter herinnering aan de oprichting van “Recht voor Allen” op zondag 3 april 1904 des middags 12 uur en des avonds 8 uur in de groote concertzaal van het paleis voor volksvlijt te Amsterdam, 13p. (hb)
brk
Aan hen die verblijven... kennismaking met juridische procedures rond kraakpanden April 1996, SPOK, Amsterdam, SPOK-uitgave 64, 21p., ringband
br
Aan het Nederlandsche volk: Volk van Nederland Gij wordt geroepen! 1946, , , 33 p., 19 cm.
brA4
Aanschouwelijk Onderwijs in de Staatkunde 1978, herdruk, Amsterdam, 7p.
brA4
Achteraf. Rekonstruktie politieoptreden bij de Shell-blokkade, 20 en 21 april 1989 mei 1989, Komitee Shell uit Zuid Afrika/ klachtenburo Politieoptreden, Amsterdam, 47p.
A4
Albert de Jong studiedag 1988, Documentatiecentum Vrij Socialisme, Utrecht, 43p. + medelingenblad no 2 (hb)
brA4
Algerije nu !! Bijblad van Daad voor de Vrede, Anti Mil Comité Nedl.,
br2
Alles over dienstweigeren geheel herziene en gewijzigde 7e druk, IKV, Voorburg, 44p., IKV brochure 5
brk
Alles wat een kamerlid zou moeten weten over kraken (maar nooit heeft durven vragen bij het kraakpand om de hoek) 19 okt.2003, Comité tegen het kraakverbod, Amsterdam, 26p. A5
brk
Alles wat een raadslid zou moeten weten over Kraken (maar nooit heeft durven vragen bij het kraakpand aan de overkant 8 nov.2003, Comité tegen het kraakverbod, Utrecht, 27p. A5
jrb
Almanak van den Socialisten-Bond 1897 Eerste jaargang, Ph. Oudkerk, Amsterdam, 128p. A6
jrb
Almanak van den Socialisten-Bond 1898 tweede jaargang, Ph. Oudkerk, Amsterdam, 128p. A6
jrb
Almanak van den Socialisten-Bond 1899 derde jaargang, drukkerij “Excelsior”, Amsterdam, 112p. A6, ONVOLLEDIG??
brk
Als de kraak gelukt is ?, Kraakspreekuur Centrum, Utrecht, 24p.
br2
Amsterdam autovrij 1974, Amsterdam autovrij, AA reeks nr. 1, winter 1974/75
brA4
Anarchie? Anarchisme: anton constandse: grondgedachten; rudolf de jong: ekonomische ordening; simon radius: anti-autoritaire beweging; arthur mendes georges: parlementarisme; hans ramaer: evaluatie 1971, AU- Groningen, R-reeks, 23p.
br2
Anarchie? Tisdat? [2001], Atalanta, Utrecht, 14p. A6 (ongenummerd)
br
Anarchisme 1929?, ?, ?, 14p., schutsblad ontbreekt
A4
Anarchisme (reader bij anarchismeprogramma) vermoedelijk 1978, ?, 128p. A4 + 3 A3 bladen
A4
Anarchisme als Inspiratiebron Voorjaar 1978, Studium Generale, Rotterdam, 90p A4
brA4
Anarchisme als transportmiddel: “ 'n handreiking” 1994, Stichting Kaboem, Amsterdam
br2
Anarchisme en formele organisaties: een kritiek op de organisatiesociologie Jan. 1986, Libertaire Studiegroep, Gent, 28p.


Anarchisme, een miskende stroming? Zes beschouwingen van J.W. Bezemer, F. De Jong, Rudolf de Jong, E.H.Kossman, Arthur Lehning, B.W.Schaper 1967, Polak & Van Gennep, Amsterdam, 160p.
br2
Anarchisme: scholingsteksten 1982, Organisatie van Roermondse Anarchisten, Roermond, 38 p.; 21 cm; ill., 5e druk
A4
Anarchisten & Fascisme. Studiedag zaterdag 7 april, IISG 1990, IISG, Amsterdam, 46p A4, (hb)
jrb
Anarchistisch Jaarboekje 1931 Noordelijk Soc.-Anarch. Prop.-Comité, Groningen, 72p. A6
jrb
Anarchistisch Jaarboekje 1932 Noordelijk Sociaal-Anarch. Prop.-Comité, Rev. Anti-Mil. Prop.-Comité Friesland, Groningen, 72p. A6
jrb
Anarchistisch Jaarboekje 1933 Noordelijk Soc.-Anarch. Prop.-Comité, Groningen, 72p. A6
jrb
Anarchistisch Jaarboekje voor het jaar 1926 Groepen rond “De Vrije Socialist” en het Soc.-Anarch. Verbond, met medewerking van andere anarch. Groeperingen en de IAMV, Hilversum, 72p. A6
br2
Anders omgaan met geld en met vertrouwen : Hoe u kunt deelnemen, en waarom 1982, MeMO, Amsterdam , 10p., MeMO MUNT, informatiefolder
brA4
Anti autoritaire oppositie nu. Een kongres te Appelscha (Fr.) op 16 & 17 mei 1970 over: buit en parlementaire aksie, kommune, associaties, kresjes, oranje vrijstaat, studentenverzet, dollemina, etc… 1970, diskussiemap kabouter kongres, losse bladen in map, A4
br2
Anti militaristiese teksten van n.j.c. schermerhorn ?, De Struikrover, Amsterdam, 64p.
br2
Anti-militaristiese dagen 10.4. tm 14.4.1985 Nijmegen: programma 1985, s.n.,nijmegen, 7p., 21 cm; krt.
brA4
Anti-Verkiezingspakket (brochure 64 blz.: Stemmen is toestemmen, 4 raambiljetten, 4 ansichtkaarten) (Henri Haenen), febr. 1986, Pamflet, Den Bosch.
br2
Anton Constandse tachtig jaar. Verantwoording (kleine bibliografie) Aug. 1979, De Vrije Gedachte, Rotterdam, 18p.
brA4
Apartheid aan de prinsengracht: miljardenroof van Anglo bijlage bij Bluf! 228, 3 juli 1986, aktiegroep "Splijt Apartheid", 36p.
A4
Arbeid en verzet. Documentatie over arbeidsconflicten in Nederland vanaf 1968 April 1976, DIC map 57, De Horstink, Amersfoort, 124p.
br
Arbeiders, werklozen PAS OP voor Romme ? (193?), Nederlands Syndicalistisch Vakverbond, Amsterdam, 14 p, NSV, O, Vonk J. de Moorstraat 17 I, Amsterdam W, giro 119574. Achterin reclame voor De Syndicalist, orgaan van het NSV
brA4
Asterix en de kerncentrales .. of het recht van de sterkste 48p.


Baanbreeksters 1960, Nederlandse Vrouwenbeweging, Amsterdam, 144p., hb
brA4
Bakoenin Congres. Persbericht programma bakoenin-kongres, 6 en 7 november 1976, Eindhoven,
br2
Bart de Ligt 1883 - 1938 1958, Recht voor allen, n° 411, Federatie van Vrije Socialisten, Groningen, 32p.
br2
Basisgroepen en aktievoeren tegen kerngeweld Mei 1984, Harry, afsluitskriptie sociale akademie, Amsterdam, 44p.
br2
BB en PSP. Antwoord van de PSP op de “wenken” en de “toelichting” van de BB1961?, Pacifistisch Socialistische Partij, Amsterdam,
brk
BBC papers 18 febr. 1983, Amsterdam, 96p.
br2
Bedenkingen rond misdaad en straf. Aanzetten tot een libertaire kriminologie 1984?, Libertaire Studiegroep Gent, 31p. + introductiebrief Libertaire Studiegroep
brk
Bedreigd? Bedriegd Bedrogen! Mei 1983, Groningen?, 14p. + twee losse paginas over kraakpand Boschlust
br
Beginselverklaring en statutan der I.A.M.V. : Internationale Anti-Militaristische Vereniging, sectie Nederland 19XX, I.A.M.V., sectie Nederland, s.l. , 7 p., 21 cm., Rectozijde bedrukt
br
Beknopt verslag van het Internationaal Anti-Militaristisch Congres te Den Haag, 1921 1921, I.A.M.B., secretariaat Jos Giesen, Utrecht, 62 p.; 24cm
br2
Berufsverbote Nov. 1978, Fries Anti Fascisme Komitee, Leeuwarden, 24 p., tekn., 21 cm
brA4
Beschouwingen over geld en goud Aug. 1973, “Daad en Gedachte”, Amsterdam, 22p.
br2
Bevrijdende ekonomie (1) met een inleiding van Siebe Thissen, 15 mei 1990, De vrije bond regio Rotterdam, Rotterdam, 20 p., 21 cm
br2
Bevrijdende ekonomie (2) met een inleiding van Siebe Thissen, 17 nov. 1990, De vrije bond regio Rotterdam, Rotterdam, 20 p., 21 cm
br2
Bevrijdende ekonomie (3) met een inleiding van Siebe Thissen, 5 maart 1991, De vrije bond regio Rotterdam, Rotterdam, 20 p., 21 cm
A4
Beweging & tegenbeweging. De zestiger en zeventiger jaren Juni 1977, DIC map 65, De Horstink, Amersfoort, 160p.
br2
Bezoek aan Israel en palestina 14 tot 18 april 2002 Mei 2002, Stichting Afval, Autonoom Centrum, Amsterdam, 27 p.
brA4
Bijeenkomst van revolutionaire groepen in Nederland 1981, Radenkommunisme, Amsterdam, ISBN 90-70398-03-6
brk
Binnen zonder kloppen programmakrant open deurdag staatsliedenbuurt, zo 4 maart [jaar?], 4p. A3
brA4
Blauwbekboek 2: anarchisme April 1976, Blue Movement, Velp, 16p.
brA4
Blauwbekboek 2: anarchisme Juli 1973, 1e druk, Blue Movement, Velp, 12p.
brA4
Blauwbekboek 3: Over Marcuse Jan. 1974, Blue Movement, Velp, 10p.
brA4
Blauwbekboek 4: de rol van de staat Juni 1974, Blue Movement, Velp,11p.


Bomvol Gelderland militarisme in de provincie 1990?, Onderzoeksgroep Militarisme in Gelderland, Nijmegen, 215p. + los blad aanvullingen en kaart
br2
Boos op de Soos. Tips voor mensen met een uitkering in Leeuwarden April 1996, PEL, Leeuwarden, 34p.
brk
Bosch bericht: Bosch [1982?], [Hotel Bosch], [Arnhem] , ill. A5


Brieven Sacco & Vanzetti ?, Noordelijk Gewest Vrije Socialisten, Appelscha, 150p.
br2
brochure paaskamp & paasmars voor ontwapening en vrede, Den Haag 2002 2002, Werkgroep Paasmars, Den Haag, 26p.
brb
Brood en vrijheid voor allen! Een ernstig woord in een ernstigen tijd z.j., B.O.O., Zandvoort, 39p.
brA4
brosjure voor het anarca-feministiese weekend op 1 & 2 september in Appelscha ?, 'Serpent', Groningen, 24p.
br2
Bruinboek (JFN) Maart 1988, Anti-Fascisten Utrecht, Utrecht,
brA4
Calendarium 'Homo Ludens' Kalender voor 1969, een op de ideeën van Constant Nieuwenhuis geinspireerde kalender, Stichting Vrije Uitgeverij, Groningen,
brA4
Christiana: liefde en geweld 1976?, Spartacus bond, Amsterdam, 45p.
brk
City Science Fiction mei 1983, SPOK-reeks n° 41, SPOK, Amsterdam, 30p.
br2
Clara Wichmann herdacht met een voorwoord van Hetty C. Passchier-Meijer, aug. 1985, Stichting Pamflet, Den Bosch, 12 p., 21 cm
br
Colijn: De eerlijke staatsman, schenk hen uw vertrouwen 1933, Onafhankelijke Socialistische Partij, Amsterdam, 15p., 25 cm, No. 17
br2
Comité Albert Schweitzer tegen atoombomproeven 1959, Comité "Albert Schweitzer tegen atoombomproeven", Groningen, 15p.
be
Communisme de wereld van morgen. Ontwerp-program van de C.P.S.U. 1961, 2e druk, Pegasus, Amsterdam, 102p.
brA4
Conferentie parlementaire – buitenparlementaire aktie, Woudschoten 11-12 januari 1969 [1969], P.S.P., Amsterdam, 10p.
brA4
Confidentieel - Luchtmacht Inlichtingendienst: Onkruit – basisgroepen - vredesbeweging 01/03/85
br2
Congres van de S.J. ?, Socialistische Jeugd (S.J.), Amsterdam/ Rotterdam
br2
Crosland filters. We hebben niets te verliezen… alleen maar te winnen 1975?, Steunkommitee Croslands-Filters, Den Bosch, 24p.


cursus anarchisme Febr. 1982, Studium Generale, Hogeschool Tilburg, 161p.
br
Daarom zijn wij Bellamiaan! , Bundeling van enkele pakkende en sterk overtuigende hoofdstukken uit Edward Bellamy's werken: Deel I: Terugblik uit het jaar 2000 en Deel II: Gelijkheid voor allen , Bewerking van H. N. s.a., De Nederlandse Bellamy Partij, Groningen, 80 p., 21 cm, ISM. Drukkerij Uitgeverij "De Hofstad" te 's Gravenhage , opgeborgen in map Bellamy
jrb
Dageraads Jaarboekje 1913 eerste jaargang, J. J. Bos & C°, Amsterdam, 96p. A6
brk
Daieb special Febr. 1983, HIAK-schrift 1, Utrecht, 8p. A4
rb
Darwin voor ieder begrijpelijk gemaakt ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, BOO 1ste serie, N° 6, 174p., hb
wo
Dat gebeurde hier: kroniek van vijf jaar oorlog ?, De Telg, Amsterdam, 88p.
br
De "Dienstweigeringswet" (staatsblad 1923 N° 357). Voor hen die op grond van gewetensbezwaren den militaire dienst te weigeren, met toelichting van J.H. François ?, D. van Sijn en Zonen, Rotterdam, 8p.
br
De "Dienstweigeringswet" (staatsblad 1923 N° 357). Voor hen die op grond van gewetensbezwaren den militaire dienst te weigeren, met toelichting van J.H. François 1947, D. van Sijn en Zonen, Rotterdam, 12p.
brA4
De “arbeidersbeweging” en de beweging der arbeiders ?, “Daad en Gedachte”, Lelystad, 50p.
br
De Alarmklok z.j., Nederl. Bond van Arbeiders in het Landbouw-, Tuinbouw- &Zuivelbedrijf, Leeuwarden, 15p.
brk
De Arkstee bedreigd! De gemeente wil weer oorlog!! 1981, ?, 4p.
A4
De autonome beweging in Italie informatiebrochure van het komitė Bella Italia –'t Narreschip, juni 1979, AQ-prop. gr., Utrecht, 68p. (hb)
brk
De avonturen van Rat & Kat tegen artikel 429 1993?, strip
brA4
De avonturen van Red Rat : deel 1 & 2 ?, Raket/ Lont, Rotterdam/ Amsterdam , met 2 affiches en brief aan Bas [Moreel]
brA4
De avonturen van Red Rat : deel 1: De feestdag Okt. 1980, Raket, Rotterdam , [26] p., tekeningen, 30 cm.
A4
de bajus 'n gecellig hotel? September 1986, Antinor (vereniging van en voor ouders van totaalweigeraars), Huissen, klachtenboek, 98p. A4 (hb)
br
De Balans van drie Jaren Nationaal Socialistische Heerschappij Duitse anarcho-syndicalisten geven een reportage van hun illegale strijd!,1936?, 16p.
br
De Bedrijfsraad. Richtlijnen voor het werk van het Voorlopig Comite voor Arbeiders-eenheid s.a., Arbeiders-eenheid, s.l. , 1 pag.
br
De beschermer der kleine naties. Door een Nederlandsch journalist. " Protesteeren tegen den beschermer der kleine naties…?! Nou breekt m'n klomp!" 1917?, ?, 34p.
brA4
De Beweging van 80 spreekt: Manifest 1979, tweede druk, De beweging van 80, Nijmegen, 9p.
brb
De Bom in den strijd tusschen militarisme en anti-militarisme 1921?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 14p.
brA4
De buitenparlementaire studentenoppositie naar aanleiding van de avond van de buitenparlementaire studentenoppositie, vrijdag 5 april 1968, georganiseerd door de Kritiese Universiteit Nijmegen in samenwerking met de USN en het Studium Generale, 52p.
brk
De buurtkrant van Amsterdam. Afbraak of opbouw? ?, Aktiegroep Nieuwmarkt e.a., Amsterdam, 4p. >A4
brk
De daken geteld. Vlugschrift over de woningnood dec. 1978, tweede, gewijzigde druk, Landelijke Aktie Woningnood, Amsterdam, 37p.
br2
De dienstweigering van Dries Brunia ; [met voorwoord van Mr. Hein van Wijk] April 1963?, Algemene Nederlandse Vredesactie, Amsterdam , 40 p.
brk
De Drie Gluiperds Opera Uitgevoerd door De Staatsopera, 16p. A5
br2
De economische grondslagen van de radenmaatschappij. Historische feiten en ontwikkeling van de zelfstandige arbeidersstrijd 1972, serie Spartacus uitgaven, De Vlam, Amsterdam, 55p.
rb
De Eeresabel of De Stichting der Franse Republiek. ?, Bureau van uitgave: Frederik Hendrikstraat 36, Amsterdam, De Roode Biblioteek n° 1, 2 delen, 639 + 522p., hb
brk
De gentse Kraakhandleiding Juni 2007, eerste druk, Gent, 31p. A5
br
De Gifgassenoorlog. Beschouwingen van een vrouw 1925, J.B. TH. Hugenholtz, Den Haag, 15p., inleiding: J.B.TH. Hugenholtz; overgenomen uit "De Telegraaf" van 4 april 1925
br
De Gifgassenoorlog. Beschouwingen van een vrouw 1926, Stichting"Nationale Vredes-Actie", Ammerstol, 15p., inleiding en naschrift: J.B.TH. Hugenholtz; overgenomen uit "De Telegraaf" van 4 april 1926
jrb
De Goede Raadgever 1947 Almanak lmanak voor drankbestrijding, Nederlandse Vereniging tot afschaffing van Alcoholhoudende Dranken, Utrecht, 49p. A6


De groeten uit Almelo. Rellen in een volksbuurt 1980, Prov. Jeugdraad Overijssel, Zwolle, 108p.
brk
de Groote Keyser is overal ?, 12p.
brk
de Groote Keyser is overal bijlage bij Kraakkrant 36 van febr. 1980, Amsterdam, 20p.
brk
De Grote Wetering September 1980, 30p. + maquette
brk
De Grote Wetering tot 't verleden Januari 1981, bewoners De Grote Wetering, Amsterdam, 59p. + maquette
br
De handelingen van het Algemeen Congres voor Dienstweigering (op den grondslag van het manifest "mobiliseren") gehouden op Zaterdag 18 en Zondag 19 april 1925 te Utrecht z.j., "De Oogst", Blaricum, 112p., eigenlijk BOEK
br2
De Haymarket tragedie : Ontstaan en verwording van het internationale 1 mei feest April 1987, Libertaire Studiegroep Gent, Gent , 19 p., ill., uit Freedom Magazine; vertaald en aangepast door Anne Corijn
br
De Hogerhuis-zaak. Hoe krijgen wij revisie van het vonnis? z.j., Sprenger & C°, Amsterdam, 8p.
po
De Internationale partituren, Bond van Arbeiders-zangvereenigingen in Nederland, uitgave n° 17
br
De Jongeren Vredes-Actie. Haar wezen, haar doel en haar werkwijze 1925?, Centrale Comité JVA, Den Haag, 7p. + los blad verbetering : De Algemeene Vergadering der Jongeren-Vredes-Actie heeft op 15 en 16 Mei 1926 de organisatie der actie opnieuw geregeld
br
De Kernboodschap van de Nederlandsche coöperatieve Giro- crediet Ring 1946?, De Ring, 's Gravenhage , 64 p.; geill.
brk
De kleine gids voor de voordeurdeler 1984?, 18p. A4
br
De komende vrede 1915, 2e vermeerderde uitgave, "Nederlandsche Anti-Oorlog Raad", 20p.
brk
De korte kraakhandleiding November 2005, Een Pijp tot over de pont productie, Amsterdam, 32p. A5
brk
De leegstandswet. Tekst, toelichting, kommentaar Maart 1980, LOBH, Amsterdam,28p. + los blad april 1983
brk
De Lüske Brochure. Hoe Bertus de boel belazert. aug. 1996, werkgroep Lüske, SPOK, Amsterdam, 25p. A5
br2
De marxistische oplossing ?, Spartacusbond, DE Vlam, Amsterdam, 6p.
br
De massaprocessen in Wuppertal 1936?, Centraal Wuppertal Comité, 18p. A6


De Mei revolutie van 1968. Dagboek van Parijs ?, Algemeen Handelsblad, 164p., vierkant formaat, pocket
brb
De moraal-theologie van Dr. A.M. De Liguori. De katholieke zedeleer in haar ware gedaante. ?, De Roode Bibliotheek, Zandvoort, 61p.
brk
De Muze en Het Beest Stichting StaatsLiedenGreep, programmaboekje klassieke muziek in de staatsliedenbuurt seizoen 86-87, 4p. A5
br2
De nadagen van de monarchie April 1980, PSP, Amsterdam, 38p., met bijdragen van rob van gennep, henk van maarseveen, manuel kneepkens, fred van der spek, jan rogier, anton constandse
brk
De Nieuwe Amsterdamse Volksopera met de sloop van het stadhuis 28 april, Waterlooplein, 12p.
rb
De nieuwe bijbel. Eenvoudige beschouwing over het ontstaan der wereld, deschepping van den mensch, den oorsprong der godsdiensten en de ontwikkeling der maatschappij juli 1931, BOO, Zandvoort, 176p., hb
br
De Nieuwe Weg: Hoe de Oorlog beletten? [1935?], Internationale Socialistische Anti-Oorlogs- liga, R[otter]dam, 15 p , 19 cm
brk
De nieuwste kleren van de Groote Keyser, het deksel van de Beerents put 1980?, tweede aangevulde druk, Bever Druk, Amsterdam, 32 + 8p. En losse pagina: Laatste nieuws: gemeente koopt Groote Keyser
br
De oorlog, die dreigt! z.j., (Communistische Partij), Amsterdam, 14p.
br
De oorsprong van den oorlog. Verzameling van diplomatieke stukken. Getrouwe en onverkorte vertaling van het Russische Oranjeboek 1914, Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 68p.
brA4
De Oostduitse arbeidersopstand van juni 1953. Klassenstrijd tegen het bolsjewisme zomer 1978, “Daad en Gedachte”, Lelystad,21p.
rb
De Opstand der proletariërs: De Geschiedenis der Parijsche Commune ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie III, n° 4, 160p., hb
br2
De produktie coöperatie ?, associatie van bedrijven op coöperatieve grondslag (abc), Utrecht, 20p.
brA4
de rat in het bakkie, de dans om de galg. Juridische handleiding November 1985, 11p.
br
De Rijzende Kerk: wat ze is en wat ze wil 1929, "De Wachttoren", Huis ter Heide , 48p.
br
De rooftocht in Abessinië. Wat doen wij? s.a., Het Strijdcomite tegen elke oorlog uit I.A.M.V. - N.S.V. - S.A.A., B.A.S. Prov. Samenwerking enz, Krommenie , 15 p.
br
De Rooms-Katholieken en de Godloochenaars gedurende de oorlog Overdruk uit “De vrije Socialist”, Heemstede, folder 5p. A6
brA4
De satan leidt het bal en andere gedichten Voorjaar 1974, “Daad en Gedachte”, Amsterdam, 36p.
br
De Staatsmachine z.j., L. de Boer, Amsterdam, 20p.
br
De strijd om de macht 1944?, Communistenbond "Spartacus", ?, 54p.
br2
De strijd tegen het alcoholisme. Ter gelegenheid van de herdenking van het 50-jarig bestaan van Stichting Nationale Commissie tegen het Alcoholisme 1959, N.C.A., Utrecht, 24p.


De Toekomst der Maatschappij. Negen voordrachten 1917, Maatschappij voor Goede en Goedkope Lectuur, Amsterdam, 327 + 23p., hb
A4
De toestand van het rijk. Over de vrijheid om te gaan en te staan waar je wilt 1987, Stichting Een Kwaad Leven, Amsterdam, 81p. A4
br
De tweede wereldoorlog. Wanneer? 1938?, Groepen van Radenkommunisten, ?, 16p.
br2
De visie van het Anarchisme. bijlage "Recht voor allen" 1970, Federatie van Vrije Socialisten, Dordrecht, 8p. A6
br2
De vliegen en de spinnen opnieuw uitgegeven door V.S.V., Hilversum , 4 p. (!KOPIE)
rb
De Volksvraagbaak ?, , 894p., hb, achteraf ingebonden, onduidelijk of het van De Roode Bibliotheek is
br
De Vrede is dood! Leve de Vrede! 1939, Jongeren VredesActie, "De Lantaarn", Amsterdam, 10p.
br
De vrijdenker en de zedelijkheid 19XX, Vrijdenkers-vereeniging "De dageraad", s.l., 8p.
br
De waarheid over de bolsjewieken z.j., H. Dekema, Amsterdam, 7p., Humanitaire Bibliotheek N° 2; door een niet-bolsjewiek (J. Grigorowitch); vertaling: Henk Eikeboom
br
De Waarheid over Duitschland. De geschiedenis van den nationaal-socialistischen staatsgreep 1933, De Arbeiderspers, Amsterdam, 48p.


De Wapens Neder 1 & 2. De ontwikkeling in het denken over sociale actie, geweldloze strijd en antimilitarisme in Nederland 1985?, De Haktol, Nijmegen, 383+94p.


De ware geschiedenis van Jozua Davids uit het engelsch vertaald door C. Vosmaer, ?, 5e druk, W. Ten Hoorn, Amsterdam, 79p.
br
De welvaart des lands en het bankroet des volks! s.a., IAMV, [Amsterdam] , 8 p.
br2
De wereld der arbeiders en de wereld der politici Juni 1961, Spartacusbond, De Vlam, Amsterdam, 25p.
br
De wereld zonder God. Aan allen die de waarheid lief hebben en er naar streven deze te dienen z.j., "De Dageraad", Amsterdam, 10p., Propaganda-serie "De Dageraad", N° 2
br
De Werkloosheidsdebatten in de Tweede Kamer 1932?, Algemeene Raad uit N.V.V. en S.D.A.P., Amsterdam, 16p.
se
De Werkstaking der Liefde. Oplossing der Sociale Kwestie door het Nieuw-Malthusianisme 1899, A. van Klaveren, Amsterdam, 25p.
br
De zonden van Colijn. Waarom wij van de rechtse regeering verlost moeten worden 1925, Ontwikkeling, Amsterdam, 16p.
fr
De Zuiderzee A4 uitgave
brk
De Zwarte Kat hype 1994?, knipselkrant de Zwarte Kat, Amsterdam, + losse stukken Kraakmusum De Zwarte Kat
br
De zwendel van München z.j., Groepen van Radenkommunisten, Amsterdam, 12p.
brk
Delen, oordelen, vooroordelen, schaalvooroordelen. Een onderzoek naar de gevolgen en de praktijk van de woningdelersmaatregel april 1986, Stichting BOOG e.a., Rotterdam, 48p.
br2
Derde wereld-isme of socialisme April 1981, De Struikrover, Amsterdam , 19 p.
A4
Dienstplicht weigerplicht. Feiten en motieven rond dienstweigering Maart 1981, tweede druk, DIC map 80, De Horstink, Amersfoort, 128p.
brb
Dienstweigeren of Soldaat worden? 1921?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 15p.
br
Directe Actie in Spanje, in Frankrijk, in België, Ook in Nederland? 1936?, Ned. Synd. Vakverbond, Amsterdam, 15p.
brA4
Discussiebijdragen voor de manifestatie 9 aug. '88 ter ondersteunung van de laatste 'RaRa' gevangenen. Voor internationale solidariteit en revolutionair verzet 1988, manifestatie/ procesvoorbereidingsgroep, 88p.
br2
Diskussie-kamp akb, Amelisweerd: 29, 30 & 31 mei [1982], Afval, Amsterdam , 51 p., ill., krt., 21 cm.


Dit hap-hap-happens in amsterdam 1966, De Arbeiderspers, Amsterdam,


Dodewaard gaat dicht oktober 1980. Met je hoofd in de wolken en je voeten in de modder 1980, de haktol, Nijmegen, 168p., vierkant formaat
brk
Dokumentation Gegendarstellung zur boulevard-Presse. Verhinderung der Instandbesetzung in Berlin und Ihre Folgen ?, 40p. A5
br2
Domela Nieuwenhuis en de arbeidergeschiedenis Dec. 1988, Comité Honderd Jaar Domela in Friesland, Stichting Ariadne, Groningen, 66p., J. Giele/ G. Harmsen/ C.W. Mon- nich/ J. Frieswijk/O.S. Knottnerus/B. Altena, Bulletin Nederlandse Arbeidersbeweging nr.18
br
Dominee, pastoor of rabbi? Populaire kritiek 1890, "De Dageraad", Amsterdam, 48p., 2de uitgaaf
rb
Door liefde tot haat (fragment uit "Droomers") ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie III, N° 3, 160p., hb
brA4
Dossier Assen 1982 dossier ivm de Molukkers,
br2
Dossier Drachten. Over de Viking-Jeugd, de BVD en de politie van Smallingerland en Opsterland Juli 1984], tweede druk, Drachtster Anti-Fascisme Komitee/ Frysk Anti-Faksisme Komitee, Drachten/ Leeuwarden, geen paginering
brk
Dossier F & S op de fles juli 81, SPOK-reeks n° 16, tweede geheel herziene, verbeterde en verdubbelde uitgave van F & S zwartboek (april 1980), SPOK, Amsterdam, 38p.
brk
Dossier Leutscher Juni 1988, SPOK-uitgave nr. 52, 79p., vierkant formaat
brA4
Dossier repressie Spanje 1973?, Federatie van Vrije Socialisten/ Radensocialisten, Brussel, 19p.
brA4
Dossier zelfbeheer 1981?, naar aanleiding van studiedag op 28 nov. [1980?], Wereldscholen/ Elcker-Ik/ Vorming Tot Bevrijding & Internationaal Ontmoetingscentrum, Antwerpen/ Hasselt, 35p.
br
Duijs 1933 of november 1918? 1933?, Onafhankelijke Socialistische Partij (O.S.P.), Amsterdam, 15p.
br
Dynamiet en Pijnbank. Een en ander over de inkwisitie in Spanje in de laatste maanden. Met documenten z.j., J. Sterringa, Amsterdam, 16p., Sterringa's 5-cent brochuren III.
br
Dynamiet, dolken en vergif. Een kort woord aan de arbeiders z.j., ?, ?, 8p.
brk
Een bericht uit De Kampong. 'Krakers ' uit de indische buurt herhuisvesten zichzelf Mei 1981, brochure bij fototentoonstelling, Foto-werkgroep Oost, Amsterdam, 10p.
br2
Een dag uit het leven van een ambtenaar 1981, Vrijbrief, Amsterdam, 7p. (eig. bij tijdschriften)
br
Een dwangcontract z.j., ?, ?, 16p., over 1903-1904
br
Een en ander over de tegenwoordige werving bij de zeemacht en de treurige gevolgen daarvan 1904?, Alg. Bond voor Nederlandsche Marinematrozen, , 38p., derde druk
br
Een ernstig woord aan de leden der Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders sept. 1921, Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders in Nederland, Amsterdam, 14p.
br
Een ernstig woord tot de leden van de Moderne Arbeidersbeweging s.a., Bond van Nederl[andsche] Arbeiders-Coöperaties (Amsterdam Vooruitgang), Amsterdam , 16 pag., 16 cm., 7e druk; N° 8
br2
Een hemel op aarde. Het anarchisme in de jaren tachtig 1984, V.P.R.O., Hilversum (korte artikels in programmaboekje)
br
Een levensdraad breekt s.a., Arbeidersvereniging voor Lijkverbranding, [Amsterdam] , 14 p.
brA4
Een oproep … Een appèl. Jan. 1991, [teksten van Tinus Veenstra geselecteerd door] Tjeerd, 23p.
br
Een studie over de revolutie z.j., ?, ?, 32p.
br
Een tweede 1914? 1934. Neen! Nooit! : een oproep tot bezinning van het I.A.M.B. Gasmaskers? s.a., NSV & IAMV, [Nieuwe Niedorp] , 15 p., ill.
rb
Een Tweede Christus (De ware geschiedenis van Jozua Davids). ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 143p., hb
br
Een verboden toespraak. [1934], IAMV, Cor Lodder, Nieuwe Niedorp , 15 p., bevat aantekeningen door luit. kol. Arthur Osborn, gevolgd door aantekeningen uit een lezing van serg. maj. Franklin
br
Een wegwijzer voor den ongeloovigen Nederlander. Jaargang 1927-1928 1927, "De Dageraad", Amsterdam, 23p.
rb
Een wreker der ellende ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie I, N° 7, 175p., hb achteraf ingebonden
br2
Eerste Hulp Bij Akties – streetmedic. Ondersteunende informatie over EHBO versie april 2004, 10p.
br2
Eigenwijs. Infokrantje 1990. Eigenwijs schoolkamp op Schiermonnikoog 1990, Leef/werk school Eigenwijs, Nijmegen, 26p. (eig. 1e nr tijdschrift)
br
Ellende-Leven. Rustdag/ Arme kinderen z.j., Algemeene Nederlandsche Kolportage-Boekhandel, ?, 31p., met los blad van Bond voor Staatspensionering: Aan de Kiezers!
brk
En dat heet kraken 1981, ?, Groningen, 24p. A5
br2
Energie, groei en ekologie Oorspr.(? ) mei 1980, 2e druk, 't Kan Anders, Amsterdam, 29p.
wo
Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945 boekdelen 1A/B, 1C, 2A/B, 2C, 3A/B, 3C, 5A, 5B, 5C, 7A/B, 7C


Even geduld, deze straat is gekraakt. Vondelstraat februari, maart 1980 1980, uitgeverij Lont, Amsterdam, fotoboek Vondelstraat
br
Fascisme 't eind ?, V.R.AK.-blad N° 1, Verbond voor Revolutionaire Arbeiders-Kunst, Vreeland, 8p., groot formaat
br2
Fascisten verwoesten Spanje kommunistische propagandabrochure
br
Feest-Programma der uitvoeringen ter gelegenheid van Ferdinand Domela Nieuwenhuis' 70sten verjaardag en zijn 371/2-jarig jubileum als redacteur van "Recht voor Allen" en "De Vrije Socialist" op Zondag 31 December 1916 in het Concertgebouw te Amsterdam
br2
Ferdinand Domela Nieuwenhuis 1846 -1919 1987, Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum, Amsterdam, 23p.
br2
Ferdinand Domela Nieuwenhuis Archief: inventaris 1956, F.D.N.- Fonds, Amsterdam, 79p.
brA4
festival van de vrije stadskrant Nov. 1982, Onderste Steen, Utrecht, 38p., ringmap
fr
Friesland 1940, Realta, Leeuwarden, 504p., zeer groot formaat
br
Friesland in dwangbuis z.j., Introhulp (Int. Roode Hulp), Amsterdam, 15p.
brA4
Gaiapolis. De blauwdruk in praktijk, arbeiderszelfbestuur Juni 1978, Gaiapolis, Oegstgeest, 33p. + pamflet open deurdagen en algemeen pamflet “Grondfolder”


Gedenkboek 25 jarig bestaan Nationaal Arbeids-Secretariaat 1918, NAS, Amsterdam, 134p.


Gedenkboek 25 jarig bestaan SDAP 1919, "Ontwikkeling", Amsterdam, 191p. A4, hb
po
Gedenkboek Albert Fünke Kuppler zeer groot formaat
brk
Geen nood-zaak oktober 1982, Klachten- en Adviesburo Politie-optreden Amsterdam, (na ontruiming Lucky Luyk)
brk
Geen ontruiming Kalenderpanden 2001?, Kalenderpanden special, bijlage bij Ravage, 16p., groot formaat
br
Gek en Wijs tijden Seyss z.j., Kompas, Den Haag, 21p.
po
Genôch? Wirken fen Martien Beversluis út syn "Aanklacht" met platen van Willem van Schaik, ?, H. Ten Brink, Arnhim, 66p.
br2
Ger Pouw moet vrij! : dokumenten over leger en totaal dienstweigeren April 1976, Anarchistiese Uitgaven, Amsterdam , 23 p. (ongenummerd), 22 cm.
brA4
Gerard Willem “Knoflook” Schut, politiek aktivist 04-11-1941 tot 02-08-2002 Aug. 2002, Amsterdam, 28p., interviews
br
Gerechtigheid in dn anarchie z.j., ?, ?, 20p.
br2
Geschiedenis en socialisme Febr. 1977, HAK-publikatie 2, Histories Aktie Kommitee, Leiden, 65p.
br2
Geschiedenis van de internationale arbeiders associatie s.a., A.S.S.W./ Spuigroep, Amsterdam , 45 p., ill.
A4
Geweld Aug. 1971, DIC map 25, De Horstink, Amersfoort, 94p. In map


Geweldloos aktief 1966, Stichting ter bevordering van studie, vorming en training in geweldloze weerbaarheid, Heiloo, 62p, vierkant formaat
br2
Geweldloosheid: Een briefwisseling tussen Bart de Ligt en Mohandas K. Ghandi 1983, Anarchistische Uitgaven Amsterdam, 83p. + los blad: programma Bart De Ligt kongresdag 10 dec. 1983


Geweldloosheid: Een briefwisseling tussen Bart de Ligt en Mohandas K. Ghandi 1983, Anarchistische Uitgaven, Amsterdam, 83p.
br2
Geweldloze weerbaarheid. Alternatief voor militaire defensie? 1972, Nederlands Instituut voor Vredesvraagstukken, Den Haag, 66p.
brk
Gids voor krakers, huurders en aktie-groepen jan. 82, spekulatieonderzoek N° 21, SPOK, Amsterdam, 33p.


Grondslagen, Anarcho-syndicalistisch tijdschrift, Jrg 1-2, 1932-1933 & jrg 3-4, 1934-1934 1978, Anarchistische Uitgaven, Amsterdam, 2 delen, ca 700p.
brk
Groote Keyser ontruimd? Het verhaal van de Groote Keyser ?, persgroep van de Groote Keyser, Amsterdam, 12p.
brk
Grote Kiezer belazerd! Een documentaire 1980, Archivaris van de Groote Keyser, Amsterdam, 28p.
brA4
Haalt de eigen-werkbeweging 1985? Oktober 1984, [stichting Overal], Nijmegen,46p.


Handelingen van het Nationaal Congres tegen het nieuw-malthusianisme en ter bespreking van het bevolkingsvragstuk gehouden op 23 en 24 april 1919 in het gebouw "musis sacrum", te Arnhem ?, Arnhem, 215p.
brk
Handleiding haalbaarheidsonderzoeken Oktober 1981,Pandenoverleg & SIKH, Amsterdam, 38p.
br2
Handleiding voor illegale arbeiders in Nederland s.a., OKIKA, Skika, Amsterdam , 44 p., ill., 15 cm. A6, Ondersteuningskomite illegale konfektiearbeiders (OKIKA), Solidariteitskomite illegale arbeiders, werkzaam in de Konfektie (Skika), drukwerk: Primavera
brk
Handleiding voor krakers 1976, Gezamelijke Aktiegroepen tegen Leegstand, Amsterdam, 14p.
brk
Handleiding voor krakers 1979, 5e druk, Gezamelijke Kraakgroepen, Amsterdam, 72p.


Hedendaags anarchisme 1987, LSG & Kollektief Rampenplan, Gent/ Sittard, 100p.


Hedendaags anarchisme 1994, vernieuwde uitgave, Zwart & Rood/ LSG & Baalprodukties, Gent/Sittard, 105p.


Henriette Roland Holst 1970, De Bezige Bij, Amsterdam, schrijvers prentenboek 16, 49p.


Herman Gorter 1966, De Bezige Bij, Amsterdam, schrijvers prentenboek 12, 41p.
A4
Herman Gorter en Henriëtte Roland Holst in hun tijd 1978, samengesteld door het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, begeleidende uitgave bij tentoonstelling, Van Gennep, Amsterdam, 136p.
br
Het "christelijke" barbarendom in Europa 1903, "Vrede", Blaricum, 63p., Boeddhistische Zending. Uit het Duitsch vertaald door Louis A. Bähler, Predikant te Oosterwolde (fr.)
br2
Het 100-100 eetkafee receptenboekje Okt. 1995, 2e herziene druk, eigen beheer, Hengelo, 68p.
br
Het A.B.C. van het Socialisme z.j., ?, ?, 8p.
br2
Het Anarchisties koekboek. De vrienden van het Volk Bibliotheek, I De Vrienden van het Volk Bibliotheek, deel 1, ?, De Struikrover, Amsterdam, 97p., (hb)
brA4
Het andere Portugal. Een analyse van de ontwikkelingen na de staatsgreep van 25 april 1974 Okt. 1975, “Daad en Gedachte”, Amsterdam, 34 + p.
br
Het Beginsel der Rein Leven-Beweging. Uit ideëel en praktisch oogpunt toegelicht. 1923, Rein Leven-Beweging, , 32p.
br2
Het cirkus van Vuile Mong en zijn Vieze Gasten. Teksten ?, Werkgroep voor vormingstejater, Waarschoot, 46p., (hb)
br
Het congres der Roode Vak-Internationale te Moskou 1921. Rapport N.A.S.-delegatie 1921, Nationaal Arbeids-Secretaiaat in Nederland, Amsterdam, 24p., tweede druk
br
Het dienstweigermanifest [1916], s.n., s.l. , 4p., Ligt, Bart de
br
Het Digoelschandaal. Het Nederlandsche Volk in zijn geheel is mede aansprakelijk! 19XX, I.R.H., Amsterdam , 15 p., ill., 19 cm.
br2
Het Dossier Kernenergie kan gesloten worden. En de kerncentrales ook 26 april 1993, LAKA, Amsterdam, 37p., vierkant formaat
br2
Het gaat om de kinderen. 4 generaties vrouwen in de samenleving 1979, SoMA, Amsterdam , 48 p. A6 , 17 cm., Reijnvaan, Pauline e.a., Anka reeks nr. 1
rb
Het geslachtsleven van de man. Vrij bewerkt naar … ?, De Roode Bibliotheek, Zandvoort, Serie X, nr 2, 160p., hb
rb
Het geslachtsleven van de vrouw. Vrij bewerkt naar … ?, De Roode Bibliotheek, Zandvoort, Serie X, nr. 3, 160p., hb
br
Het Getuigenis van Jean van Lierde ?, Stichting "Algemene Nederlandse Vredesactie"- ANVA , Ammerstol, (her?)uitgave Gemengd Syndicalistische Vereeniging, Amsterdam?, 8p.


Het hek moet van de dam ?, Lont, Amsterdam, 280p.
brA4
Het jat – bewust proces in Arnhem 1985?, Tegendruk, Arnhem, 37p.
br2
Het Landelijk Anarchisties Overleg ?, LAO, Tilburg, 20p.
br
Het leven van Lykurgus door Plutarchus z.j., ?, ?, 76p.
br
Het Militarisme z.j., "De Zaaier", Bond van Jonge Arbeiders(sters) in Nederland, , 7p.
br
Het Ontstaan van het F.D.N. Monument 1931?, F.D. Nieuwenhuis monument-fonds, Amsterdam, 43p., hb
brk
Het paleis staat op de Jodenbree : liederen rond Grand Vista & andere rottigheid. [1978], [De loeiende koevoet], [Amsterdam] , 13 p. A6, tek.
br
Het Palingoproer (?) z.j., Jansen & C°, Amsterdam, 15p.
br
Het politie-schandaal te Batavia 1923?, Alex B. Benfer, Den Haag, 32p.
brk
Het Riool. Rotste krant van Amsterdam di 8 sept. 1987, eenmalige uitgave, Woonspreekuur Haarlemmerbuurt/ Gouden Reael, Amsterdam, 13p.
br2
Het Ros Beyaard en zijn berijders. Spontane beschouwingen over de stakingen in België in de maanden december 1960 en januari 1961 Maart 1961, Spartacusbond, De Vlam, Amsterdam, 21p.
br
Het sociale plan. Bestaanszekerheid van de wieg tot het graf s.a., Verbond van werkers, Den Haag, 16p.22cm.
brA4
Het testament van Lenin/ Anarchisme en Bolsjewisme (Arthur Lehning) 197?, C. Rubens, Gent, A4
br
Het Vaderland roept u! z.j., "De Lantaarn" - Vereniging Anarchistische Uitgeverij, ?, 7 prenten, uitgegeven ten bate van het dienstweigeraarssteunfonds en het fonds voor intern. Solidariteit
po
Het verhaal van de onbekende soldaat 1924, 2e druk, De Fakkel, Amsterdam, 7p.
brk
Het verhaal van het RKZ Oktober 1980, LOBH-Amsterdam, 68p.
br
Het vernietigingskamp door gevangene N° 172931 , Fox-Hollandiae, Amsterdam, 32p.
A4
Het Vrij-Socialistisch Program in onderlinge bespreking aan de orde gesteld op de Bevrijding-Zomerschool 1935 van 3 tot 10 Augustus te Loosdrecht, naar aanleiding van de referaten van: A. Storm: Sociale grondslagen; Jo de Haas: Psychologische grondslagen; Han Kuysten: De crisis van het kapitalisme en de crisis van het socialisme; Max van Praag: De zelforganisatie van de revolutie; Piet Dekker: Practische problemen (de boeren de maatschappij), 1935, Bond van Anarcho-Socialisten, Leusden, 75p. A4
br2
Het vrije denken in de Nederlanden uitgegeven naar aanleiding van het Symposium te Delft op zaterdag 23 mei 1981, Vrijmetselaarsloge “De Watergeuzen”/ Vrijdenkersvereniging “De Vrije Gedachte”, Amsterdam/ Rotterdam, 40p.
brk
Het ware verhaal van de Prins Hendrik Kade 77A-82K 1980?, De Verenigde Kraakbeweging, Amsterdam?, 15p. A5
br2
het werk van de arbeiders zelf.. ?, OVB, Amsterdam, 40p.
br2
Hoerengebroed : Gesprek met Italiaanse autonomen [198?], [Gostemeyer/ Lenaerts], [Rotterdam/ Leuven] , 43 p., ill., 21 cm., overdruk uit de brochure van Komitee Bella Italiä uit 1977


Hongeropstanden. Agrariese samenlevingen in verzet tegen industriële produktievormen, Frankrijk 1789, Rusland 1900, Derde Wereld nu. 1987, Internationaal OntmoetingsCentrum/ Kronstadt Kollektief, Hasselt/ Boskoop, 157p.
brA4
Hongerstaking Alan Reeve 25-2-85 – 19-4-85 1985, Steungroep Alan Reeve, Amsterdam, 74p.
brk
Huis in eigen hand. Documentatiemap febr. 1982, Huis in eigen hand, Amsterdam, 2 katernen: 56 & 32p. A4 en brochure (vierkant formaat) Huis in eigen hand van werkgroep 2000 9/10/1981, 60p.
brb
Hulde-Cantate : Ter gelegenheid van de 70sten verjaardag van F. Domela Nieuwenhuis 1916, De Roode Bibliotheek, Amsterdam , 24 p., 19 cm.
br2
Hulp tegen de smeris s.a., Jeugdwerk Nu, Amsterdam , 22 p., ill., 3e herziene druk, Juridische adviezen Ernst, tekst muurkrant Utrecht, tekeningen Joanna Dreezer (omslag), Aart Clerckx, produktie Henno Eggenkamp, Met adressenlijst
br
Hulp voor Francesco Ghezzi. Een gevangene der GE. PE. OE. z.j., Internationaal Solidariteits Fonds "Nederland", Groningen, 64p.
rb
Huwelijk en liefde in de glanstijdperken van oostersche beschaving ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie III, N° 9, 143p., hb achteraf ingebonden
br
I.A.M.V. Sectie Holland, Jaarverslag 1922 1923?, ?, 31p.
br
I.A.M.V. Sectie Holland, Jaarverslag 1924 1925, ?, 29p.
br
I.AM.V. Sectie Holland. Jaarverslag 1923 1924?, I.A.M.V., , 16p.
br
I.AM.V. Sectie Holland. Jaarverslag 1925 1926?, I.A.M.V., , 31p.
br
Ik doe nergens aan! : volkstelling 1947 1947, Humanistisch Verbond, s.l. , 6 p. (1 folder) , 15 cm.
A4
Ik Verdom’t! Wat bezielt die totaalweigeraars? mei 1981, Uitgeverij Lont, Amsterdam, ko-produktie Struikrover/ Lont, 109p. A4 (hb)
br2
Imperialisme en klassenstrijd in Suriname Mei 1974, Surinaamse Studenten Unie/ Vereniging Ons Suriname/ Suriname Comité, Leiden , 70 p., 22 cm.
br2
In de beklaagdenbank Oktober 2013, Tumult, Brussel, 10p.
br
In dienst van Hitler. Het Trotzkistenproces in Moscou z.j., Agentschap "Amstel", Amsterdam, 7p., tweede druk
brk
Informatie woongroepen ?, 57p., voorkaft ontbreekt
br2
Informatie-brochure Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties s.a., O.V.B., , 21 p.
br2
Informatie-brochure Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties s.a., O.V.B., S.L. , 15 p.
br2
Informatie-brochure Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties z.j., O.V.B., Rotterdam, 31p.
br
Inleiding tot de beginselverklaring van den bond van religieuze anarcho-communisten 1930?, B.R.A.C., Den Haag, 8p.
br
Inleiding tot de werken "Looking Backward" en "Equality" door Edward Bellamy: in het Nederlandsch vertaald onder de titels "In het jaar 2000" en "Gelijkheid voor allen" 1940, Centrale administratie Bellamy, Haarlem, 20 p., afb., met portret van Bellamy
brk
Interimrapport Speculatieonderzoek Nieuwmarkt aug. 1981, voor de projektgroep Nieuwmarkt, Amsterdam, 68p. (kopies)
br
Internationaal anti-militaristen congres : 26-31 maart 1921 1921, s.n., Utrecht , 8 p., 22 cm., programma
br
Internationaal Antimilitaristisch Jaarboek 1923 1923, I.A.M.V., Andijk West, 79p.
br
Internationaal Antimilitaristisch Jaarboek 1927 1924, I.A.M.V., Amsterdam, 64p.
br
Internationaal Antimilitaristisch Jaarboek 1928 1928, I.A.M.V., Amsterdam, 63p.
an
International Review of Social History IISG, Van Gorcum, Assen, jaargangen 1958-1963, 1965-1974, 1976, 1980-1986, ingebonden, hb en los nummer 2, 1964
br
Internationale aaneensluiting tegen oorlog en militarisme. RIGM. Rassemblement International contre la Guerre et le Militarisme. 1-5 augustus 1937 Parijs. [1937], s.n., [Rotterdam] , 15 p.
br2
Internationale Anarchistische Bijeenkomst 23 - 27 juni 1988 Ruigoord 1988, , S.L. , 64 p. , ill. , 21 cm, Programmaboekje , [ IAB-groep ]
br2
Internationale geweldloze mars voor demilitarisatie Metz-Verdun 4 t/m 10 augustus 1976. Routebeschrijving en programma 11p.
br2
Interview met de RAF. Teksten van/ over de RAF 4, spiegel-interview Juli 1975, 2e druk, Pamflet, Groningen, 34p. A6
brk
Interview met een kraker Maart 1980, subversief pamflet n° 5, Subversief Kollektief, Amsterdam, 13p.
br
Is het Athe¨sme gevaarlijk? z.j., Vereeniging "De Dageraad", Amsterdam, 16p.
br
Is het atheïsme onzedelijk? z.j., "De Dageraad", Rotterdam, , F.D.N.. Uitgave naar aanleiding van de onzedelijkheids-verklaring door Min. Heemskerk der vrijdenkers-vereeniging De Dageraad
brA4
Is het hier oorlog? Knipselkrant 1988 1988, antimilitaristische wandelgroep “Is Het Hier Oorlog?”, Nijmegen
brb
Is het ongeloof onzedelijk? Een ernstig woord aan de geloovigen van allerlei slag z.j., "De Roode Bibliotheek", Amsterdam, 23p.
jrb
Jaarboekje voor 1915 Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders in Nederland, Amsterdam, 72p. A6
jrb
Jaarboekje voor Onthouding 1911 Alg. Ned. Geheel-Onth.-Bond, Zuid-Scharwoude, 112p. A6
br2
Jezus is terug op aarde .... bij het g.a.k. 1979?., s.n., s.l. , 8 p.
brk
Jodenbreestraat: hier horen geen kantoren! Protest tegen de plannen van “Grand Vista', adres aan de Amsterdamse gemeenteraad 26 augustus 1977, 15p.
br
Jonge arbeiders-sters komt tot ons!! Strijdt met ons!! Te samen winnen wij de wereld. , Federatie van Syndicalistische Arbeiders Jeugd Organisaties. S.A.J.O., Amsterdam, 20p.
an
Journal of Contemporary History Sage Publications, London & beverley Hills, CA, volume 11 nr 2/3 (july 1976) en volume 12 nr 1 (January 1977), PLAKKAFT!
br
Juist nu.. s.a., Orde van Jonge Tempelieren, s.l. , 8 p., 20 cm.
brA4
Jules Vallès: vrijheid zonder grenzen vertaling van de teksten, tentoonstelling in maison descartes, 5 tot 26 februari 1986, 29p.
brk
Juridiese handleiding voor krakers mei 1980, Werkgroep Juridies Landelijk Overleg Kraakgroepen (LOK), Arnhem, 16p.
br
Kampeeren! 1928, Jeugdbond voor Onthouding, Utrecht, 18p.
brA4
Karavaan Stop Europa '92: 15-8 tot 15-10 1991 1991?, Assata, Nijmegen, 59p. + 2 losse bladen
br
Katholieke stemmen tegen de oorlog z.j., Q. Raven, Blaricum, 39p.
br2
Ken je rechten in de bak … handboek voor doe 't zelvers/sters ?, Amsterdam, 26p. (met artikel uit Bluf! 294)
brk
Klaagschrift Vondelstraat mei 1980, Klachtenburo politieoptreden, Amsterdam, 58p.
br2
Klein verlanglijstje van de aarde en de maan ?, Atalanta, Utrecht, klein formaat
brk
Knokploegen en illegale sloop. Over maffiamethodes in de Amsterdamse huizenhandel febr 1979, Stuurgroep huisvesting alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens, Amsterdam, 39p.
br2
Kollektieve Kafee's in Nederland brosjure n.a.v. landelijke discussiedag, 1983, Kollektief Kafee De Baas/ Stichting Frons, Utrecht , 56 p., 21 cm.
br2
Kommune, gemeenschap, zijn of hebben? [19XX], Kommune Sentrum, Utrecht , [2] p., 22 cm. + 1 folder (8 p.), adressenlijst (1 p. A4)
br
Kongres en Kamp 1934 : J.G.O.B. [1934], [Jongelieden Geheel-Onthouders Bond], [Amsterdam] , 8 p., 22 cm., o.a. Paulissen, Martien
A4
Konsept: Manifest voor geweldloze revolutie 1973, Centrum voor Geweldloze Weerbarheid, Zwolle, 30p. (hb)
brA4
Konsept: Rampenplan voor de werkloosheid Juni 1995, [Rampenplan], Sittard, 16p.
brk
Koopwoningen in de Indiese buurt? 1979, Amsterdam, 22p.
brk
Kopersstaking op de gracht Juli 1981, BWT, Amsterdam, 27p., kopies
brk
Korte kraakhandleiding van de stedelijke kraakspreekuren A'dam ?, SKA, 5p. A4
A4
Kr. nieuwe gracht 43 1981?, de woongroep, Utrecht, 37p.
brk
Kraak-informatie Maart 1979, Kraakbond, Utrecht, 9p.
brk
Kraakbond aktiviteiten overzicht jan/dec '75 1975, De Kraakbond, Utrecht, 8p.
brk
Kraakhandleiding van kraakspreekuren Amsterdam 1982, Lont, Amsterdam , 73 p. A5, geniet, geill., foto's, 6e druk, geschreven door mensen van Lont, A'damse kraakspreekuren, SPOK, JAC, bouwcafe, rechtswinkel, 90 6460 016 3
brk
Kraakinfo ?, Kraakgroep Vogelenbuurt, Utrecht, 32p.
brk
kraakwachten: speculatiepanden in veilige handen 1983, gezamelijke uitgave, Amsterdam, 28p.
brk
Kraken en leegstandwet September 1987, ATAK (axie tegen anti-kraakwet), Amsterdam, 73p. A5
brk
Kraken en wetgeving. Nota van het Landelijk Overleg Kraakgroepen maart 1979, LOK, Arnhem, 30p.
brk
Kraken in de pijp. Omdat wonen een recht is! 1993?, bundel artikels kopies en stencils
brk
Kraken in Groningen. Diskussiestuk over de gebeurtenissen tijdens en na de kraak van Garni Willems Juni 1981, Justitieel Klachtenburo Groningen, 25p. A5
brk
Kraken of grutten? 1983?, (discussie?)tekst van "De kraakbeweging van Amsterdam", 8p.
brk
Krakerstribunaal 20 aug. 1980. Teksten en getuigenissen 1980, Lont, Amsterdam, 56p.


Kronstadt 1921, de ‘derde’ revolutie 1982 (oorspr. 1921), Wereldvenster Bussum, Archief 5, 100p., pocket
br
Kropotkin-Album. Foto's van P.A. Kropotkin en zijne begrafenis te Moskou op 13 februari 1921 1923, S.A.V., Krommenie, langwerpig formaat, inleiding van Rudolf Rocker


Laat je niet pakken 1981, Lont, Amsterdam, 162p. Vierkant formaat
brk
Labrehuis 1982-1989 en dan? : De verpletterende plannen rond een woongroep 1989, Stichting Steunfonds Jongeren, Utrecht , 30 p. A5, ill.
brk
Labrehuis blijft bewoond. 5 jaar gekraakt en toen? Maart 1987, bewoners Labrehuis, ?, 8p.
br2
Lauwersmeer Explosief! Deel 1 Febr. 1987?, AMOK-Noord, Groningen, 53p. + los blad errata
brk
Legalisatie en leegstandswet: oorlog bundel voor de studiedag op 5 september 1986 in Aorta en Vrankrijk, 1986, Amsterdam, 88p.
brk
Leiekaai 317-318: September 97-september 00, de weerbarstige praktijk 2000, Kraakpand Leiekaai, Gent
brk
Leipzig 1991?, vertaling uit Radikal, 24p.
brA4
Lekker Fris 1982, Spreeuw, Utrecht, strip
br
Leve de Burgerwacht! z.j., ?, ?, 4p., door J. Br. Jr.
brA4
Liedboek van de strijd, deel één samengesteld uit het Landelijk Archief van Progressieve Koren en Muziekgroepen, nov. 1980, De Uitbuyt, Wageningen, persvoorstelling met pag. 65-80
po
Liedboek. Zang- en werkmateriaal voor animatie en aktie 1983, Infodok, Leuven, 143p.


Lijst van verboden boeken en brochures ?, Gewestelijk politie-president, Groningen, 54p. + los: 1e supplement, 14p., hb achteraf ingebonden
brA4
Maar hoe dan? Enige gedachten over een socialistische samenleving Sept. 1979, 3e druk, “Daad en Gedachte”, Amsterdam, 36 + 4p.
br2
Maarten moet vrij! 2003, Steungroep Maarten , Amsterdam, met aanvullend los blad
br
Maatschappelijk en Privaat-eigendom. Eene bijdrage en toelichting van het Socialistisch Program 1886, B. Liebers & C°, Den Haag, 20p., samen met pamflet: 11 November 1887, 8p.
brk
Machiavelli cultureel platform: over kraken speculatie en politieoptreden vrijdag 14 maart 1980, Amsterdam, 6p.
brk
Mag het iets meer zijn?, van slager tot spekulant. Zwartboek over BM Moens ?, bewoners Prins Hendrikkade 50, Amsterdam, 28p.
br2
Manifest. Oproep! ?, Werkgroep Manifest, Amsterdam, 16p., vierkant formaat
brA4
Materie en materialisme Juni 1976, “Daad en Gedachte”, Amsterdam, 32 + 2p.
br
Met Jezus voor of tegen het Socialisme z.j., , , 15p., voorkaft ontbreekt
br
Met Jezus: vóór of tegen het Socialisme? z.j., B. Liebers & C°, Den Haag, 16p.
br2
Met Tuinstoelen Pietje, dan geniet je! ?, Ruziek #009, Utrecht, langwerpig formaat
br2
Militaire Dienstplicht: Total loss Jan. 1990, ROSA (Radikale Organisatie voorSocialisme & Antimilitarisme), Leiden , 53 p.
br2
militarisering van de samenleving Juni 1976, B.V.D., Amsterdam , 48 p., geill.
br2
Militarisme? Ze komen eraan 1984, in kader van anti-militaristische vierdaagse te Nijmegen 18-21 dec. 1984, 35p.
fr
Mooi Drenthe in foto's ?, Interboek Leeuwarden,


Multatuli als denker en dichter. Een keur uit zijn werken 1919, "Elsevier", Amsterdam, 216 + 6p., hb, met een inleiding van J. van den Bergh van Eysinga-Elias
rb
Multatuli bloemlezing 1925?, De Roode Bibliotheek, Zandvoort, BOO serie XI, N° 2, 161p., hb, pp129-160: FDN: Multatuli als ketter bij uitnemendheid
brb
Multatuli over de ellende des volks. Opgedragen aan den heer J. Tellegen, burgemeester van Amsterdam, eere-voorzittter van het Multatuli-huldigingscomité z.j., De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 16p.
br
Multatuli over den godsdienst 1910?, Volksbibliotheek, Hilversum?, 48p.
br
Multatuli's Kruissprook z.j., Kloosterman, Alkmaar, 8p.
brA4
Naar autonome scholierenkomitees ?, Federatie van radensocialisten, , vzw Leuvens Opbouwwerk, Leuven, 19p.
br
Naar het abattoir? z.j., , , 29p., GEEN KAFT
br
Nederland Insolvent : brochure no. 2 als antwoord op de brochure der vereeniging "Onze Vloot" Neêrland's Ondergang s.a., IAMV, [Amsterdam] , 16 p.
brk
Niet te koop. De Luske connection en de Lucky Luik Januari 1982, Het KNOK, Amsterdam, 44p.
br2
Nieuwe wegen. Rapport uitgebracht door het hoofdbestuur van de nederlandse vereniging tot afschaffing van alcoholhoudende dranken Maart 1957, Nederlandse vereniging tot afschaffing van alcoholhoudende dranken, Utrecht, 40p.
brk
Nijmegen Piersonvrystraat. Auto's in de woonkamer, mensen op straat bijlage bij Kraakkrant 48 (Amsterdam), 8p.
brk
Nijn het relkonijn 2. Nijntje wordt ontruimd ?, Spiegelhuisproductions
brk
Nijn het relkonijn 3. Nijntje gaat euro-rellûh ?, Spiegelhuisproductions/ De Opstand Productions
brk
Nijn het relkonijn 4. Nijntje en de fascisten
brk
Nijn het relkonijn 5. Nijntje als eco-terrorist
brk
Nijn het relkonijn. Nijntje gaat kraken ?, Assata Nijmegen/ Infowinkel Arnhem, A4
br
Noch God, Noch Meester! 11p., GEEN Kaft; Hommes?
brk
Nood kraakt wet s.a., s.n., s.l. , 30 p. A5
brA4
Noodkrant. Geen wegenkolder in onze polder ?, wijkcentrum G. Reael, w.o.o. Spaarndam, 8p.
brA4
Nota opleiding sociale vredesdienst Nov. 1981, Opleiding Sociale Vredesdienst, Utrecht, 25p.
br
NSV secretariaatsverslag 1 januari 1936 - 1 september 1938 [193?], [N.S.V.], s.l. , 47 p., 24 cm.
br
Nu de hand aan de ploeg : program voor de agrarische sector [194?], [O.V.B.], [Rotterdam] , 15 p., ill. , 22 cm.
br
O GOd verlaat je kinderen niet. s.a., Klaas Driehuis, Amsterdam , 2 pag., melodie: O God verlaat je Neêrland niet; met enorm succes gezongen door 't duo Driehuis
br2
O.V.B. 30 jaar. 1948-1978 1978, O.V.B., Rotterdam, 54p.
br
Officieel verslag van het congres der IAMV Nederland op zondag 23 en maandag 24 april 1905 te Arnhem gehouden 1905, [IAMV], Koog aan de Zaan , 20 p.
wo
Onderdrukking en Verzet. Nederland in oorlogstijd 4 lijvige delen
br2
Onkruit. Voor een anti militaristies reveil nov. 1977, Onkruit Woekerdruk Inc., Amsterdam , 44 p., met adressenlijst, ill.
br
Ons Eigen Lied. Geheelonthouders zangbundel voor gemengd koor. Tien liederen 1917?, Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken, St.-Annanparochie, 26p., tweede druk
br
Ons vorstenhuis en ons volk z.j., Soc. Anarch. Verbond, Amsterdam, 6p.
br2
Ontdek je plekje : alternatieve organisaties in Nijmegen presenteren zich [sept. 1991], s.n., [Nijmegen] , [14] p., ill., 21 cm. (hb)
br2
Onverzettelijke geweldloosheid Tegen kernwapens, voor een geweldloze samenleving, 1984, S.I.O.G., Zwolle, 28p.
br
Onvrede en vrede : Vrij socialistisch manifest s.a., s.n., Amsterdam , 4 p., artikel uit "recht voor Allen", artikel uit Recht voor Allen
brk
Onze kant van de zaak verklaringen en aanklachten v/d kant v/d krakers in de zaak 'Vogelstruis', 8 september 1980, Amsterdam,
br
Onze Liedjes. Versjes voor de leden van den J.G.O.B. 1919, "De Nieuwe Geboort", Den Haag, 15p.
rb
Onze planeet. Grondbeginselen der Natuurkundige Aardrijkskunde ?, BOO, Zandvoort, serie XII, n° 3, 222p., hb


Onzekerheid is leeven. Beschouwingen over Frederik van Eeden. 1983, Martinus Nijhoff, Leiden, 240 + 7p.
br2
Oorlog in beton: bunkers uit Nederland … [198?], Onkruit, Amsterdam , 104 p., foto's, krtn., plgrn., adressenlijsten, literatuuropgave, 22 cm.
br2
Oorlog in je achtertuin….. Rotzooi in je voortuin!! Een aktie-wegwijzer, verkrijgbaar bij Bluf!, Amsterdam, 28p.
br2
Oorlog in Nederland : of het geweer van je buurman Mei 1981, Onkruit, Amsterdam , 80 p., ill.
br2
Oorlogsvoorbereidingen 1981, IKV, Voorburg , 84 p, ill., 21 cm., IKV-geschrift nr. 9
br2
Op weg naar zelfbeheer. Program van de Beweging voor Arbeiderszelfbeheer (BAZ° ?, BAZ, Amsterdam/ Nijmegen, 31p.
br
Open brief van de vereeniging "De Dageraad" aan het Nederlandsche volk, naar aanleiding van eenige in den laatsten tijd door den pauselijken stoel uitgevaardigde decreten z.j., J.J. Bos & C°, Amsterdam, 8p.
br
Open brief aan Minister Slotemaker de Bruine en het antwoord daarop van zijne excellentie over doeltreffende werkloosheidsbestrijding 1934, Recht en Vrijheid brochure N° 2, Partij-Secretariaat Recht en Vrijheid, Groningen, 48p.
fr
Openluchtmuseum De Zeven Marken, Schoonoord 16p.
br
Oproep tegen de Duitsche herbewapening. febr. 1955?, Vredesbeweging "De Derde Weg", Amsterdam
br2
Oproep tegen de Duitse herbewapening [1955], De derde weg, Amsterdam, 4p.
br
Opruiende boosdoeners, Het dienstweigeringsmanifest verdedigd voor de Haagsche rechtbank door Mevrouw Chr. Koomans-Timmer, C. Bommeljé en J. middelraad, leden van den bond van christen-socialisten 1916?, J.P. Honnef, Rotterdam, 24p.
br2
Ouspon heeft er genoeg van! 1993, Atalanta, Utrecht, A6
br2
OVB 35 jaar. 1948-1983 1983, O.V.B., Rotterdam, 74p.
brA4
Over bolsjewisme en fascisme ?, 2e druk, “Daad en Gedachte”, Amsterdam, 21p.
brA4
Over bolsjewisme en fascisme ?, 3e druk, “Daad en Gedachte”, Lelystad,19p.
br2
Over de ellende in het studentenmilieu. Appendix: Onze doeleinden en methoden in het schandaal van Straatsburg (uit I.S.11) 1977 (oorspr.1966), Eigentijds archief, Antwerpen, 35p. (kOPIES)
br2
Over de gewapende strijd : Aanzetten tot de stadsguerilla in Nederland : 1966-1974 : Rode Jeugd feb. 1976, Marxisies Scholings Kollektief (M.S.K.), Breda , 58 p.
brk
Over het fabrieken van hééle mooie woningen. Het A.M. Kompleks 1984, bewonersters Adolf-Meijer komplex, ?, 26p. A5
br2
Overzicht der Nederlandse Vredesorganisaties 1962-63, Stichting Vredesopbouw, Hilversum, 36p., groot formaat
br
Pacifistische Volksverdediging ?, 2e druk, Jongeren Vredes Actie, Lantaarn, Amsterdam, 16p.
brk
Pand in eigen hand. Verslag 9 mei 1987 1987, Stichting Beheer WG-terrein, Amsterdam, 48p.
brb
Pas op ! Berg je ! De anarchisten komen. s.a., G. Rijnders, Amsterdam, 32 p ; 20 cm, 2e druk
brk
Passend gehuisvest? jan. 1992, Kraakgroep De Pijp, Amsterdam, 56p. A4
br
Persoonlijkheidsonderwijs Concentratie s.a., J. Muusses, Purmerend , 19 p., Bulletin ; nr 6
br2
Persoonlijkheidsonderwijs ten opzichte van andere onderwijs systemen Dec. 1954, Libertaire Schoolvereniging Zaanstreek, Zaandam,16p.
brA4
Pier Paolo Pasolini. Cyclus 1976 1976, Sociaal Cultureel Centrum De Uitwijk, Utrecht, 23p.
br2
Pietro Valpreda non ha confessato 20 dec. 1969?, De Vrije, Rotterdam, 16p.
brk
Pik in, 't is winter met vouwblad bijlage: Daar zijn we weer, febr. 1986, tweede herziene druk, Tegengas, Amsterdam, 16p., vierkant formaat
br2
Pinkster Aktie Periode Volkel 1988, VAK-mobiel, Woensdrecht, 22p.
brA4
Pinksterkamp Amelisweerd: Planning, Inspraak, Macht & Verzet een diskussiebrochure, 1983, 37p.
br2
Politie, notitie, Sstt 1980, Foto en productie kollektief, Arnhem , 32 p., foto's
brk
Politiek buurtkafé De Eerste Hulp: stilstand bij 7 1/2 jaar beweging (of zoiets) okt. 1992, De Eerste Hulp bij Woningnood (RIP), Amsterdam
br2
Politiek dienstweigeren : motieven & werkwijze van het Politiek Dienstweiger Kollektief Jan. 1982, De Schoffel, Nijmegen , 102 p., ill.
br2
Praktiese dienstweigerweg of: Hoe maak ik 't mezelf zo moeilijk mogelijk?!!! Maart 1985, Geen mens Geen poen voor het leger, Rotterdam, 66p., 2e druk, RAMP (rotterdams antimilitaritisch pand)
br
Prof. Dr. van Embden en de gasoorlog 1927?, Van Lindert, Cuyk, 16p.
br
Programma Bevrijding Zomerschool 1934 te Bentveld, 30 Juli - 6 Aug. in het huis van de arbeidersgemeenschap der Woodbrookers 1934, Bevrijding, Utrecht, 14p., 3e jrg. N° 4, redactie: A.R. de Jong, B. de Ligt & A. Storm
brk
Programmaboekje: La Serva Padrona/ Pigmalion Stichting StaatsLiedenGreep, Amsterdam, A5
br2
Protest tegen de kapitulaties van 1937 door een "incontrolado" van de IJzeren Kolonne Bijlage bij De Zwarte 80, 12 juni 1987, 23p.
brA4
rapport aan het volk: De Nucleaire oorlog zoals die er uit zou zien 1964, de Vrije, Rotterdam, 30p.
br
Rapport der Commissie betreffende de Beginselverklaring van het Nationaal Arbeids-Secretariaat in Nederland en met betrekking tot het vraagstuk der socialisatie 1922?, N.A.S., Amsterdam, 20p.


Rapport van de Commissie van Onderzoek betreffende het Verweer tegen de Stakings-Wetsontwerpen in Maart-April 1903 ?, ?, 272p., hb achteraf ingebonden
rb
Rassen en Volken. Een populaire beschouwing ?, BOO, Zandvoort, 136p.
brA4
Reader Vega-dagen 12 & 13 september '98 1998, 'Alle Dieren Vrij!', Utrecht, 56p.
brk
Reader voor het kraakweekend '95 in Ellecom September 1995, . Raak, Amsterdam, 46p. A4
br
Rede van Dimitroff in het Rijksdagbrandproces. z.j., ?, Amsterdam, 16p., Lid van het E.K. der Komm. Intern.
brk
Restaureren: van krottenwijk tot Goudkust? Zwartboek 1976?, verslag van de werkgroep De Stad Hersteld, Bewoners Gesloopt, Amsterdam, 63p.
br
Revolutie in Spanje. CNT-FAI. Het Spaans Anarcho-Syndicalisme … z.j., NSV, Amsterdam, 15p.
br
Revolutie in Spanje. Het Spaanse Anarchro-Syndicalisme. zijn ontstaan, methoden en doeleinden. Zijn strijd voor en na de val der monarchie. Zijn rol in de anti-fascistische beweging van de 19-de Juli. Zijn betekenis voor Spanje en overig Europa. [ 1936 ], SV, Amsterdam ; N.S.V., 15 p., vertaalde uitgave van speciaal no vd officiele persdienst der ONT/FAI. NSV. O Vonk, J de Moonstr 17, A'damW.
po
Rood Liedboek ?, Revolte, Amsterdam, 56p. A6
br2
Rood liedboek 1971, Revolte, Amsterdam, 56 p. ; 16 cm, samengesteld door Hans Metz, Arend van de Poel, Dick Sijtsma, Herman Ubachs
A4
Rood Rotterdam in de jaren '30 1984, Raket, Rotterdam, 384p. A4


Roodboek. Van der Lubbe en de Rijksdagbrand 2010 reprint (oorspr. 1933), Kelderuitgeverij, Leiden/ Berlin/ Leipzig, 131p. + ill.
br2
Roodliederenboek 1971, Socialistische Jeugd van Nederland, Utrecht , 64 p.
br2
Rotterdamse Havenstaking '79 1979?, OVB, Landelijke Bedrijfsorganisatie "Verkeer", Rotterdam, 22p.
brA4
Sanrizuka. Verslag van de opening van en de strijd tegen de luchthaven Narita ?, Rood Verzetsfront, Hoogeveen, 42p.
po
Schakels toneelstuk, 198p., hb
brk
Schoolstraat/ Poelestraat, géén sloop !!! September 1981, Bewonerscollectief Schoolstraat, Groningen, 18p.


Schrijvers getuigen tegen oorlog en militarisme 1936, 2e druk W.L. & J. Brusse, Rotterdam, 96p.
brA4
Seabrook is overal. Verslag en aksiehandboek van de direkte aksies in Seabrook; toegespitst op de Dodewaard-aksies 1979?, Groningen, ca 56p.
se
Sexuele problemen. Drie opstellen over sexuele vraagstukken bewerkt naar gegevens van Dr. Wilhelm Reich en Prof. Magnus Hirschfeld 1939, VAU, Amsterdam, 195p., hb (o.a. Sexualiteit en levensleer van A.L. Cosntandse)
brk
Singel 445. brochure ?, Amsterdam, 7p.
br
Sluit de Rijen z.j., Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders in Nederland, Amsterdam, 7p., Propaganda-Brochure N° 3
br2
Sociale bewegingen in Japan Maart 1983, De Struikrover, Amsterdam, 79p.


Sociale strijd in Appelscha 1992, Stichting Stellingwarver Schrieversronte, Oosterwolde, 72p.
rb
Socialisme? z.j., B.O.O., Zandvoort, 112p.
po
Socialisten marsch partituren, Bond van Arbeiders-zangvereenigingen in Nederland, uitgave n° 15
jrb
Socialistische Almanak 1918 Land. Fed. v. Rev. Soc., Amsterdam, 72p. A6, Administrateur: J. Postma
jrb
Socialistische Almanak 1919 S.A.A., Soc. Anarchistische Groepen en Vereenigingen, Land. Fed. v. Rev. Soc. In Nederland, Amsterdam, 112p. A6, Administrateur: J. Postma
jrb
Socialistische Almanak 1921 Landelijke Federatie van Sociaal Anarchisten in Nederland, Amsterdam, 80p. A6
jrb
Socialistische Almanak 1922 Landelijke Federatie van Sociaal Anarchisten in Nederland, Amsterdam, 80p. A6
jrb
Socialistische Almanak voor 1902 Vrije Socialisten-Vereeniging, Amsterdam, 96p. A6
jrb
Socialistische Almanak voor 1903 Vrije Socialisten-Vereeniging, Amsterdam, 128p. A6
jrb
Socialistische Almanak voor 1904 Vrije Socialisten-Vereeniging, Amsterdam, 136p. A6
jrb
Socialistische Almanak voor 1905 Vrije Socialisten-Vereeniging, Amsterdam, 128p. A6
jrb
Socialistische Almanak voor 1906 Vrije Socialisten-Vereeniging, Amsterdam, 128p. A6
jrb
Socialistische Almanak voor 1907 Vrije Socialisten-Vereeniging, Vrouwenvereeniging “O.Z.O.D.”, Soc.Wijkvereenigingen te Amsterdam, Landel. Federatie van Vrijheidslievende Kommunisten, Amsterdam, 128p. A6
jrb
Socialistische Almanak voor 1908 Vrije Soc.-Vereeniging, Vrije Soc.-Groep Oostelijke Eilanden en Muiderpoort, Vrije Soc-Groep Oosterpark-kwartier, Vrije Soc.-Groep Haarlemmerpoort, allen te Amsterdam, 128p. A6
jrb
Socialistische Almanak voor 1909 Vrije Soc.-Vereeniging, Vrije Soc.-Groep Oostelijke Eilanden en Muiderpoort, Vrije Soc-Groep Oosterpark-kwartier, Anarchistische Propaganda-Club Buurt Y Y, Anarchistische Propaganda-Club in de Jordaan, Vrije Soc.-Groep Haarlemmerp. en Omstr., allen te Amsterdam, 128p. A6
jrb
Socialistische Almanak voor 1910 Vrije Soc.-Vereen., Vrije Soc. Groep “Het Oosten”, Soc.-Ver. “Y.Y.”, Anarch. Prop.-Club “Jordaan”, allen te Amsterdam, 128p. A6
jrb
Socialistische Almanak voor 1911 Vrije Socialistenvereen., Anarch. Prop.-Club Haarlemmerpoort e.o., Vrije Socialisten-vereen. In buurt YY, Vrije Groep Jordaan, Amsterdam, 128p. A6
jrb
Socialistische Almanak voor 1912 Vrije Socialistenvereeniging in buurt Y Y., Anarchistische Propagandagroep “Haarlemmerpoort e.o.”, Vrije Socialistengroep “Jordaan”, Vrije Socialistengroep “Het Oosten”, Amsterdam, 128p. A6
jrb
Socialistische Almanak voor het jaar1913 Vrije Socialisten-Vereeniging., Anarchistische Propaganda-groepen “Het Oosten”, “Haarlemmerpoort e.o.”, “Jordaan” en “Jacob van Lennepkwartier” en Vrije Socialisten-Vereeniging In buurt YY, allen te Amsterdam, 128p. A6, administrateur: C. Berkhout
jrb
Socialistische Almanak voor het jaar1914 Vrije Socialisten-Vereenigingen en Anarchistische groepen in Nederland, 128p. A6, administrateur: C. Berkhout
jrb
Socialistische Almanak voor het jaar1915 Vrije Socialisten-Vereenigingen en Anarchistische groepen in Nederland, 128p. A6, administrateur: C. Berkhout
jrb
Socialistische Almanak voor het jaar1916 Socialistische vereenigingen en Anarchistische groepen in Nederland, 112p. A6, administrateur: C. Berkhout
jrb
Socialistische Almanak voor het jaar1917 Socialistische vereenigingen en Anarchistische groepen in Nederland, 112p. A6, administrateur: C. Berkhout
jrb
Socialistische Almanak voor het jaar1920 Sociaal-Anarchistische Actie in Nederland, Amsterdam, 80p. A6
po
Socialistische en Anti-Militaristische liederen. Oud en nieuw ?, Aurora, Almelo, 31p.
po
Socialistische Liederen, Gedichten en Voordrachten. Uit het Heden en het Verleden ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 48p.
br
Socialistische Liederenbundel Nr. 1 1918, "Ontwikkeling", Amsterdam, 16p.
br
Socialistische Liederenbundel Nr. 3 1922, "Ontwikkeling", Amsterdam, 16p.
br2
Sociocratisch manifest 1984, Sociocratisch Centrum, Rotterdam, 48p; pocket, met stofomslag
jrb
Soldaten-Almanak 1915 IAMV, 48p. A6
jrb
Soldaten-Almanak 1918 IAMV, 64p. A6
jrb
Soldaten-Almanak 1919 IAMV, 64p. A6
jrb
Soldaten-Almanak 1925 2e druk, IAMV- sectie Nederland, 64p. A6
br2
Solidair met Baskisch links-nationalisme? 2000, Stichting Gebladerte, Leiden, 42p., Gruppe Demontage, Eric Krebbers, Stan Vermeer en Jeroen Bosch , Paul , Jelle en Sandor , Koen van der Meulen , Solidariteitskomitee Esteban Murillo, gebladerte reeks nr 19
br
Solidariteit "voor Spanje" z.j., Ned. Synd. Vakverbond, Amsterdam, 5p.
br
Solidariteit met de krijgsgevangenen in Spanje, met de Spaansche vluchtelingen en Oudstrijders in Frankrijk, met de vervolgden wegens anti-oorlogsgezindheid 1940?, Comité "Solidariteit", Amsterdam, 18p.
an
Spain 1936-1939: Social Revolution and Counter-Revolution 1990, Selections from the anarchist fortnightly Spain and the World, Freedom Press, London, 270p.
br
Spanje helpen is werken voor de vrede 1938, Commissie Hulp aan Spanje, Amsterdam, 12p.
br
Spanje revolutie kontra fascisme - doeleinden van strijd - onze hulp 1936?, S.A.A., Amsterdam, 47p.
br
Spartacus en de verkiezingen [1946], "De Vlam", Amsterdam ; Vlam, 15 p.
br2
Spartacus over: de opstand der arbeiders in Oost-Duitsland 1953?, episoden van klassenstrijd 2, Communistenbond “Spartacus”, Amsterdam, 18p.
br2
Spartacus over: lessen uit de Parijse commune 1953, episoden van klassenstrijd 1, Communistenbond “Spartacus”, Amsterdam, 17p.
br
Staatssocialisme en Anarchisme z.j., ?, ?, 16p.
brk
Staatstribunaal 15 dec. 1984 map, A4
br2
Stadsguerilla in de B.R.D.: De Revolutionaire Zelle Dokumenten & bijdragen aan de diskussie over het ontwerp stadsguerilla, [1976], Pamflet, Groningen , 31 p.
br
Stalin's slavenkampen. Beschuldiging en bewijzen van moderne slavernij z.j., N.V.V., Amsterdam, 40p., samengesteld door het Internationale Verbond van Vrije Vakverenigingen
br2
Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Vrije Bond. Basisorganisatie voor zelfbeheer en syndicalisme 1992?, De Vrije Bond, Rotterdam/ Utrecht, 15p.
br2
Statuten van de Vereniging MeMO Munt 1982?, MeMO, Amsterdam , 15 p.
br
Stellingen voor het congres van het comté van actie tegen de bestaande opvattingen omtrent misdaad en straf (opgericht 1919) te Amsterdam, op Zondag 21 Maart 1920 1920, C.M.S., Amsterdam, 30p.
br2
Stem als je hun beloftes nog gelooft. Doe je dat niet stem dan niet 1981, Anarchistiese Federatie/ Ant-Verkiezings Komitee, Amsterdam,
brA4
Stem niet, stemmen bevestigt hun macht, breek die macht Aug. 1989, Kafé de Harde Kern revobieb, Nijmegen?, 26p.
brk
Sterreschansweg blijft gekraakt. Ontruiming? Nooit! 1982, Nijmegen, 10p.
br2
Stop de munitietrein 1982?, 17p.
br2
Stop die Handel. Bulletin over wapenhandel en militaire produktie s.a., Redaktie “Stop die Handel”, Nijmegen, folder 3p.
brA4
Stop munitiedepot Veenhuizen ?, Het Noordelijk Gewest van Vrije-Socialisten, Oosterwolde, 20p.
brA4
Straat vrij! Daarom! Okt. 1979, Initiatiefcomité Amsterdam Vrij, 20p.
br
Strijd ~ Jeugd ~Jolijt ~ Een bundeltje liederen voor de leden van de D.S.J.V. "Nieuwe Koers" z.j., , Amsterdam, 32p.
po
Strijd en Jolijt A.N.G.O.B., Utrecht, 32p.
br2
Strijdliederen ?, NGVS, Appelscha, 31p.
po
Strijdliederen ?, NGVSA, 31p.
po
Strijdmarsch der arbeiders partituren, Bond van Arbeiders-zangvereenigingen in Nederland, uitgave n° 40
jrb
Syndicalistisch Jaarboekje 1927 Nederl. Syndicalistisch Vakverbond, Amsterdam, 72p. A6
br2
Tegen de Stroom in 1991?, Gids van alternatief Urecht (hb)
br2
Tegen de Stroom in. nr 2 1992, Gids van alternatief Urecht, met brief van het Documentatiecentrum Vrij Socialisme, red.: Alderik
brA4
Tegen een Amerikaans-Duits Europa. Europa één? Beslist niet! Teksten manifestatie op zondag 4 februari in de Hoeksteen, ?, (o.a.) De Vrije Socialist, 44p.
br
Tegen Oorlog en Reactie! Verslag van de Conferentie van het Internationaal Anti-Militaristisch Bureau, gehouden te Berlijn 4 en 5 Januari 192[3] 1923?, Intern. Anti-Mil. Bur., Bilthoven, 15p.
br
Tegenstrijdige Teksten in den Bijbel. 1916, "De Dageraad", Amsterdam, 40p., met een voorrede van het bestuur der vereeniging "De Dageraad" en een naschrift aan Dr. A. Kuyper; zevende druk, omgewerkt en aangevuld door Dr. W. Meijer
br
Tegenstrijdige Teksten in den Bijbel. 1923, zevende druk, "De Dageraad", Amsterdam, 40p., met een voorrede van het bestuur en een naschrift aan Dr. A. Kuyper; zevende druk
br
Ten aanval en verweer. Naar aanleiding van de vervolging der Anti-Militaristische Vereen. 1908, Agitatie- Comité, Amsterdam, 14p., ONVOLLEDIG
br2
tentoonstelling Domela Nieuwenhuis zijn leven, zijn werk 1846-1919. 1959, museum fodor, Amsterdam, + losbladig: openingsrede Arthur Lehning, A4
br
Terar dum prosim : F. Domela Nieuwenhuis Monument, programma der onthulling 29 augustus 1931 [1931?], F. Domela Nieuwenhuis-Monumentenfonds, s.l. , 15 p., foto's, Ontwerp van C. Domela Nieuwenhuis, drukkerij Nieuw Leven te Den Haag. Foto van beeldhouwer Johan Polet en liederen van T. Boot, met muziek van A. Karelsen.
br
Terugblik aangaande de toestanden voor de arbeiders in de carton-industrie z.j., Gewestelijke Federatie van Fabrieksarbeiders, Groningen, 20p.
brk
Tetterode. Kraken lief en leed ?, Amsterdam, A5
an
The Hague Congress of the First International. September 2-7, 1872, Minutes and Documents 1976, Progress Publictions, Moscow, 758p. + foto's, hb
brk
This is not a Tour Guide. An other view of Amsterdam 1993?, SPOK -uitgave 114, Amsterdam, A5
br
Tien Jaren Arbeid van de vereeniging "Gemeenschappelijk Grondbezit" z.j., Vereeniging "Gemeenschappelijk Grondbezit", Amsterdam, 47p.
br2
Tiet veur een pafke..; bijdrage aan het basisinkomendebat 1988?, I.O.C- M.A.B., Hasselt
br
Toekomstige inrichting der Maatschappij of Hoe men uit de oude Maatschappij kan komen tot de nieuwe 1885, B. Liebers & C°, s-Gravenhage, 20p.
br2
Totaalweigeren als protest 1981?, Vereniging Dienstweigeraars, Amsterdam, 40p., met nog een krantenartikel
A4
Totaalwijzer. Handboek over totaalweigeren 1989, Landelijk Totaalweiger-Overleg, Amsterdam, 91p. + los blad aanvulling


Tussen Anarchisme en Sociaal Democratie: Het "Revolutionaire Kommunisme" van Christian Cornelissen (1864-1943) 1985, Anarchistische Uitgaven Bergen, 92+69p.
brA4
Tussen de rails. Een week actie tegen de munitietransporten ?, in eigen beheer, 50p.
br2
Twaalf vragen over het Oud-Strijders Legioen 1982, Konstapel, Groningen , 49 p., 22 cm., ill., Informatiebrochure nr. 2, Gronings Comité Tegen Fascisme en Racisme, 906293952 X, met lit. opg.
br
Uit de klauwen der Nazi's ontsnapt. Authentiek relaas van een Duitschen vluchteing 1934, S.A.A./ Weekblad “De Arbeider”, Amsterdam/ Groningen, 13p.
br2
Uit het leven van Koning Gorilla 1966, De Vrije, 38p.
brk
Uitgebreide kraakhandleiding '96/'97 Mei 1996, gezamenlijke Amsterdamse Kraakgroepen i.s.m. Het SPOK, Baalprodukties, Sittard, 36p. A4
brk
Uitnodiging: ontwerp Bickerseiland, westerdokstrook 1980, Wijkcentrum De Gouden Reael, 8p. A3
br2
Utrecht tegen de stroom in Aug. 1999, KURF, Utrecht, 40p.
A4
Vader en Zoon: Ferdinand Domela Nieuwenhuis/ Cėsar Domela Nieuwenhuis 1990, De drijvende Dobber, Gersloot, 46p.


Vakbeweging in de Friese Venen. Lezingen gehouden op 6 november 1999 over het Nationaal Arbeids-Secretariaat (1893-1940) te Ravenswoud. 2001, Stichting Stellingwarver Schrieversronte, Oldeberkoop, 48p.
A4
Vakbonden arbeiderszelfbestuur 1975, cyclusmap studium generale, rijksuniversiteit Groningen, 156 + 15p.
brA4
Van Beria tot Zjoekof: De sociaal-economische achtergrond van de ontstalinisering in Rusland Aug. 1970, “Daad en Gedachte”, Amsterdam, 28 + 3p.
br2
Van Beria tot Zjoekof. Sociaal-economische achtergrond van de déstalinisatie April 1961, Spartacus-uitgaven nr 9, Spartacusbond, De Vlam, Amsterdam, 31p.
br
Van eenheid en strijd. Populaire beschouwingen over klassenstrijd en kapitalisme… 1910, N.A.S., Amsterdam, 88p.
br
Van Jeugd tot Jeugd! z.j., Orde van Jonge Tempelieren, Rotterdam, 25p.
br2
Van onder op! De grondslagen van het Syndicalisme 1958, Nederlands Syndicalistisch Vakverbond, Den Haag?, 8p.
br
Van Slavenmaatschappij tot Arbeidersmacht 1946, Communistenbond "Spartacus", De Vlam N° 1, Amsterdam, 56p.
br2
Vechten tegen isolatie is vechten tegen de gevangenis. Over de isolatiemodule in Brugge Oktober 2011, [Acrata], Brussel, 17p.
br2
Veganisme in vogelvlucht Dec. 1992, Nederlandse Vereniging voor Veganisme, Arnhem, 29p.
br2
Veganisme? Tisdat? 2001, Atalanta, Utrecht, 16 p A6(ongenummerd)


Verbonden schakels. Verzamelde opstellen uit het maandblad "Gemeenschappelijk gondbezit" 1932, GGB, ?, 161p. + fotokatern, hb
brk
Verdronken kultuurbespiegelingen/ De nieuwe oertijd Stichting StaatsLiedenGreep, Amsterdam, A5
brk
Verklaringen tijdens het proces tegen de zes van de Asch van Wijckskade. Rob Riethof, Rinus Siteur, Erik Koletzki, Volkert Stolk, Theo Engelman, Bernard Al 18 dec. 1979, Utrecht, 17p.
se
Vermenigvuldigt U … met verstand ?, Nieuw Malthusiaanse Bond, Groningen, folder
br2
verslag aktieweek mobiele anti-militaristen tegen Reforger 1987, Mobiele Anti-militaristen, Hantum, 15p.
br
Verslag eerste Congres der Anarchistische Jeugd Internationale 1929 1929, A.J.I, Amsterdam, 38p.


Verslag van de commissie ingesteld door SDAP en NVV tot onderzoek van het militaire vragstuk 1926, N.V. Ontwikkeling, Amsterdam, 238p.
br
Verslag van het 5e Internationale Dienstweigerings Congres gehouden 18 en 19 Mei 1929 Den Haag ?, ?, 32p.
br
Verslag van het intern. congres voor dienstweigering: gehouden op 25 en 26 mei 1927 te Amsterdam. 1927, s.n. ?, s.l., 32 p, voorw SH Jonkman, IAMV, gedrukt bij de Utrechtse typografen associatie
br
Verslag van het Internationaal Antimilitaristisch Congres, Den Haag 1921 s.a., IAMB, Utrecht , 62 p.
br
Verslag van het werk van de kern havenherstel over de jaren 1947-1948 1949, Kern Havenherstel, Rotterdam, 12p.
brb
Vertellingen voor het volk. Door verschillende schrijvers van wereldnaam. Nr. 1, 2 & 3 ?, B.O.O., Zandvoort, 31 + 31 + 31p.
wo
Verwoesting en wederopbouw/ revival of the Netherlands fotoboek
A4
Verzet is mogelijk. Handboek voor aktievoerdersters 1989?, 2e geheel herziene druk, 75p., (hb)
brA4
Verzet of verzetje ?, Utrecht, 12p.
jrb
Volksalmanak Vooruit voor Noord- en Zuid-Nederland 1888 8e jaargang, J. Foucaert, Gent, 64p. A6
jrb
Volksalmanak Vooruit voor Noord- en Zuid-Nederland 1889 9e jaargang, J. Foucaert, Gent, 64p. A6
jrb
Volksalmanak Vooruit voor Noord- en Zuid-Nederland 1893 13e jaargang, J. Foucaert, Gent, 64p. A6
jrb
Volksalmanak Vooruit voor Noord- en Zuid-Nederland 1899 19e jaargang, Samenw. Volksdrukkerij, Gent, 64p. A6
br
Voor dezen duren tijd. Een woord van opwekking aan het Nederlandsche volk z.j., Ned. Vegetariërsbond, Amsterdam, 8p.
jrb
Vooruit! Volksalmanak voor Noord- en ZuidNederland 1882 J. Bassé, Gent, 64p. A6
jrb
Vooruit! Volksalmanak voor Noord- en ZuidNederland 1884 6e jaargang, F. van Gyseghem, Maatschappij Vooruit, Gent, 64p. A6
jrb
Vooruit! Volksalmanak voor Noord- en ZuidNederland 1885 F. van Gyseghem, Maatschappij Vooruit, Gent, 64p. A6
be
Vrede! En wat doe ik? 1971, Vredesopbouw, Den Haag, 79p.
rb
Vreemde woordentolk. Verklaring van ruim 7000 vreemde woorden en uitdrukkingen ?, BOO, Zandvoort, serie XIV, N° 12, 201p., hb
br
Vrees voor den strijd is erger dan de strijd zelf z.j., Vrije Socialistenvereenigingen en Anarchistische Propagandaclubs, Amsterdam, 8p.
br2
Vrij baan voor de baanvrijheid: verslag van de bijeenkomst van 9 mei 1996 1996, Werkgroep Vrije Arbeid, Amsterdam, 27p + adressenlijst deelnemers
br
Vrij-socialisme of Marxistisch socialisme [ 194? ], Landelijk Comité van Vrije Socialistische Groepen in Nederland, s.l., 14p.


Vrijdenken, in niets neutraal. Een keuze uit vijftien jaargangen van het maandblad De Vrije Gedachte 1987, “De Vrije Gedachte”, Rotterdam, 319p.
jrb
Vrijdenkersalmanak 1952 Vrijdenkers-Unie, Antwerpen, 32p. >A6


Vrijheid komt niet aangewaaid 1974, "De Vrije Socialist", nrs. 5, 6 & 7, 119p.
brb
Vrijheid, Arbeid, Brood z.j., B.O.O., Zandvoort, 48p.
br2
Vrijwilligersleger? [198.], Ima-brochure, [ Utrecht ] ; [ Informatie Militaire Aangelegenheden ], 16p.
brb
Waarheid, Vrijheid, Recht z.j., B.O.O., Zandvoort, 48p.
br
Waarom Carl von ossietzky de nobelprijs voor de vrede verdiende 1936?, Lantaarn-uitgeverij, Amsterdam, 15p.
br
Waarom een Bellamy-Partij? Hierin opgenomen de statuten der partij, doelstelling en structuur schema s.a. (1945?), Nederlandse Bellamy Partij, Groningen, 8 p.


Waarom ik dienst weiger. Persoonlijke notities, documenten en beschouwingen van en over weigeraars van militaire dienst. 1973, Ambo, Bilthoven, 144p.
br
Waarom wordt De Tribune vervoolgd, De strijd tegen politie- geweld, geheime diplomatie en oorlogsgevaar 1932, Agentschap "Amstel", Amsterdam, 16p.
br
War against war : Down with militarism! : Down with navalism! : 20e verjaardag IAMV, meeting in Den Haag 27 juli 1924 1924, IAMV, IAMB, De Bilt , 23 p., met foto's o.a. Goldman, Ramus, Schermerhorn, met ill.
brA4
Was de sociaal-demokratie ooit socialistisch? Een beschouwing over haar wezen ?, “Daad en Gedachte”, Amsterdam, 26p.
brA4
Was de sociaal-demokratie ooit socialistisch? Een beschouwing over haar wezen ?, 3e druk, “Daad en Gedachte”, Amsterdam, 27p.
brA4
Was de sociaal-demokratie ooit socialistisch? Een beschouwing over haar wezen Jan. 1990, 5e druk, “Daad en Gedachte”, Lelystad, 24p.
br
Wat de Roode Internationale wil! s.a., het Landelijk Komitee der Internationale Antimilitaristische Vereeniging in Nederland, Koog aan de Zaan , 11 p., Prijs 3 cent, bestellen bij C. ten Wolde, Koog a.d. Zaan
br
Wat de Roode Internationale wil. (Doel en middelen) s.a., de IAMV in Nederland, [Amsterdam] , 15 p.
br
Wat de Roode Internationale wil. Beginselverklaring (doel en middelen) van de IAMV s.a. (1917?), IAMV Nederland, Amsterdam , 16 p., tweede druk, Bevat de statuten, herzien dec. 1917
br
Wat ge ook doet - doe dat nooit ! , De oogst, Blaricum , 4 p. ; 18 cm
br
Wat gebeurt in Indonesië? [ 1949 ], Comité voor de Vrede in Indonesië, Amsterdam , 32 p. ; 24 cm, / verz. door Joh. W. Riemens
br
Wat is en wil de Ring ? [ 1939? ], Ned. Coöp. Girocrediet-Ring, 's-Gravenhage , 11 p. ; 13 cm
brk
Weigeren te getuigen: teksten 1984?
br
Welvaart en Geluk z.j., Agentschap "Amstel", Amsterdam
br2
Werk, woningen, welvaart 1952, Eenheidsvakcentrale, verbondsbestuur, Amsterdam , 47 pag., 21 cm., geill.
brk
Werkcongres Wyers 27-29 mei '83 1983, Amsterdam, 32p.
br2
Whamm, het orgaan van Onan ?, de ONderwijsANarchist (Onan), 51p.
an
Why Work? Arguments for the Leisure Society 1997, Freedom Press, London, 210p.
br2
Wie bevrijdt Amsterdam? [2003], De Vrije Ruimte, Amsterdam, 12p.
rb
Wie is waar? ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie IV, N° 5, 154p., hb
br2
Wie niet voor de NAVO wil bukken