AAA: lijsten oktober 2018
AUTEUR TITEL PUBLICATIEGEGEVENS
br1 (A.L.C.) Muiterij en honger in Indonesië. De Indische Potemkin 1933?, ?, ?, 14p.,
br1 [F. Domela Nieuwenhuis] Vier jaren klasse-regeering, of wat men met algemeen kiesrecht had kunnen gedaan krijgen [18??], s.n., s.l. , 15 pag., 20 cm., op omslag met potlood vermeld: F.D.N.; gift Ge Nabrink
br2 [N.] 45 uur miserie. Een Kritiek Op de Wereld Die Kapitalisme Mogelijk Maakt 2016, Gent, 21p.
br2 2.Dh5 Vlam in de pan Mei 2103, Baalprodukties & 2.Dh5, 48p.
brA4 A.P.V. – groep Hé jij daar! A.P.V. – dossier uitgegeven ter waarschuwing tegen de nieuwe ALGEMENE PLAATSELIJKE (POLITIE) VERORDENING in Amsterdam, van kracht per 1-3-83, 1983, A.P.V. – groep, Amsterdam, 27p.

Aalberse, P.J.M. Sociaal-democratie en anarchisme (bewerkt naar H. Pesch), ?, A.J. Roebert, 's-Gravenhage, 100p., PLAKKAFT!
brA4 Aalt; Frans; Ger; Gerard; Magda; Moniek & Olaf Tien jaar GBO in Arnhem. 'Arnhem nu een veilige stad' Zwartboek, febr. 1981, 41p.
1 Aarse, S. Voltaire ; een kleine keur uit zijn werken 1928, "De Solidairen"/ "De Dageraad", Antwerpen / Amsterdam , 35 p 22cm, verz en vert door S. Aarse, met portr.
scr Aarten, Fred De Vlam. Socialistisch Weekblad voor Vrijheid en Cultuur (1945-1952). Spreken wij duidelijke taal Juni 1987, doctoraal scriptie geschiedenis, Vrije Universiteit, Amsterdam, 196p.

Aartz, P. De Arbeidersraden 1946, De Vlam, Amsterdam, 2 delen, 94+ 183p

Aartz, P. De Arbeidersraden 1971, 2e druk, Van Gennep/ De Vlam, Amsterdam, 277+ 13p
2 Abbé Onze Goede Biechtvaders vertaling: Henriëtte Hoogeveen, 1902, L. de Boer, Amsterdam, 31p.
br2 ABC Antwerpen/ Gent Tussen conflict en spektakel 12p.
br2 ABC Gent Fies en lucha. Revolte in de Spaanse gevangenissen December 2000, ABC Gent,

Abendroth, Wolfgang Sociale geschiedenis van de Europese arbeidersbeweging. Wat betreft de nederlandse arbeidersbeweging herzien en uitgebreid 1972, SUN, Nijmegen, sunschrift 55, 173p.
br2 Actie Informatie Algerije 4 Franse officieren spreken febr. 1960/ N° 1, bijlage - "Vredesactie", 16p.
po Adam van Scheltema, Carel Steven Gevleugelde spreuken 1925, W.L.& J. Brusse, Rotterdam, 31p., hb
br1 Adler, Friedrich De verdedigingsrede van Friedrich Adler gehouden op 19 en 20 Mei 1917 voor het buitengewoon gerechtshof (Ausnahme-Gericht) te Weenen Juli 1917, "Ontwikkeling", Amsterdam, 30p., achterkaft ontbreekt
wo Adriani Engels, M.J. & Wallagh, G.H. Nacht over Nederland. Journalistieke reportage van vijf bezttingsjaren 1946, Ons Vrije Nederland, 308p., hb
br1 Agitator (Smit, J.W. ) Egoisme of Altruisme 1914?, Vrije Socialisten-Vereen. En Prop. Clubs in Nederland, Amsterdam, 26p., met voorwoord door F. Domela Nieuwenhuis. Gedicht van L.B. Hilbink en twee portretten
brA4 Aktiegroep Dierenbevrijding (ADB) Infobrochure nav “jacht – nee!” – avond 22 dec. 1993, ADB, Gent, 7p.
3 Albarda, J.W. Een onbeantwoorde redevoering over Kamer-Ontbinding, uitgesproken in de vergadering der Tweede Kamer van 2 Maart 1926 1926, "Ontwikkeling", Amsterdam, 24p.
4 Albarda, J.W. Met de kracht van het geloof! Rede uitgesproken voor het demonstratief kongres van S.D.A.P. en N.V.V. op 20 september 1925 te 's-Gravenhage 1925, "Ontwikkeling", Amsterdam, 16p.
5 Albarda, J.W. Pasen! Rede, uitegsproken in het Congres der S.D.A.P, op Zondag 21 April 1935 te Amsterdam 1935, De Arbeiderspers, Amsterdam, 16p.
brA4 Albers, Pieter Speurtocht naar de Emslandkampen. Vijftien verschrikkelijke kampen, net over de grens... 2002, Dokumentations- und Informationszentrum Emslandlager, 41p., in ringband
rb Albert, Charles Vrije Liefde ?, BOO, Zandvoort, serie IX, nr.6, 160p., hb
br2 Albert, David H. De macht van het volk : de theorie van geweldloosheid toepassen 1988, Stichting Voorlichting Aktieve Geweldloosheid, Zwolle , 48 p. : ill. ; 21 cm., Brochure reeks aktieve geweldloosheid ; dl. 9, 90-6346-309-X, Met lit. opg.
rb Alberts, J.E. Ontstaan, ontwikkeling en geboorte van den mensch ?, De Roode Bibliotheek, Zandvoort, serie XI, n° 5, 176p., hb

Alexandrov, Victor Adder onder adders. Mijn jeugd tijdens de Russische revolutie 1966, De Arbeiderspers, Amsterdam, 215p.

Alkemade, Gerard van Al ga je eraan kapot! Het leven van vredesactivist Kees Koning 2003, Papieren Tijger, Breda, 280p.
rb Allen, Grant Een vrouw die den moed had 1922?, BOO, Amsterdam, serie VI, nr.1, 165p., hb
br2 Almani, Maré Wat is terrorisme? Oktober 2013, Tumult, Brussel, 8p.
brA4 Almelo, Lex van; Collignon, Jos; Mulders, Dirk & Roelofs, Jan (red.) Nationale verkiezingskrant “De stem van het volk” ?, Coöperatieve Vereniging De Opstoot, Utrecht, 16p.

Altena, Bert Een broeinest der anarchie. Arbeiders, arbeidersbewegingen maatschappelijke ontwikkeling. Vlissingen 1875-1929 (1940) Band I 1989, Uitgeverij Thesis, Amsterdam, 553p. + apart blad stellingen

Altena, Bert Een broeinest der anarchie. Band II Verantwoording 1989, ?, Amsterdam, 115p.

Altena, Bert en al beschouwen alle broeders mij als een verloren broeder'. De familiecorrespondentie van en over Ferdinand Domela Nieuwenhuis 1846-1932 1997, Stichting F. Domela Nieuwenhuis-fonds, Amsterdam, 715p., hb en stofomslag

Altena, Bert (red); Holterman, Thom; Ramaer, Hans & Bakker, Manja Omtrent Domela Nieuwenhuis. Drie lezingen over zijn actualiteit 1987, Anarchistische Uitgaven, Bergen (NH), 67p.

Amerongen, Martin van & Cornelissen, Igor tegen de revolutie: het evangelie! Het kerkvolk in de Nederlandse politiek of: het einde van een christelijke natie. 1972, Paris- Manteau, Amsterdam, 192p.
NVSH Ami d'enfant De ooievaar brengt de kindertjes niet! Hoe ontluikt de Menschelijke Bloem? [mei 1914 ], De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 56p., Verzameling van de beste raadgevingen en wenken voor 't behandelen van kiesche onderwerpen met kinderen
518 Ami d'enfant Moeder ga voor je kindje staan! z.j., De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 15p., 19 x 13 cm
brA4 Amnesty International (Nederland) Dienstweigeraars. Frankrijk, Griekenland, Zwitserland: wetgeving en behandeing Juli 1979, Amnesty International, Amsterdam, 20p.
brA4 AMOK De affaire Gardiner. De spion in het vredeskamp Mei 1985, AMOK, Utrecht, 60p.
br2 AMOK Noord defensie “bekijk't maar”. De militarisering van Noord-Nederland in kaart 1987?, AMOK Noord, Groningen, 39p.
brA4 AMOK-noord De militarisering van Noord Nederland dokumentatie vredesweek 1986, sept. 1986, Amok-Noord, Groningen, 22p.
brA4 AMOK-noord NAVO reader 1989?, Amok-Noord, Groningen, over ploegschaaracties, 34p.
brA4 Anarchist Black Cross “Wij vragen geen toestemming om vrij te zijn”. Dossier over de gevangenisstrijd en de repressie van de anarchisten in Spanje,2000-2003 Mei 2004, ABC, Gent, 56p.
br2 Anarchistisch Kollektief Nestor Machno, de Dielo Truda groepen het organisatorisch platform van de revolutionaire anarchisten 2010, Hydra edities, Gent, 47p.
6 Andries, J. Over Mensch-zijn Oorspr. in Boekerij van Ontwikkeling (Vlaamsch Strijdblad), 1903, P.M. Wink, Gorinchem, 20p. A6
brk Anita, Paultje, Ria, Rop Hotel Bosch 10 jaar. : Een leuk hotelletje!! 6 sept. 1988, Arnhem Axi Archief, Arnhem , 74 p., ill., A5 (vierkant formaat)
brA4 Anita, Wilma, Diana, Mirjam, Patricia, Johanneke Een aantal (anarcha-feministische) teksten eind jaren 70?, politieke vrouwenboekwinkel, Amsterdam?, 45p.
7 Ankersmit, J.F. Ferdinand Lassalle 1825 - 11april - 1925 1925, Ontwikkeling, Amsterdam, 15p.,
br2 anoniem protest Een keerpunt in de spaanse burgeroorlog : anoniem protest ; (inleiding door Rudolf de Jong; vertaald door Nico Jassies) 1993, Iris, Amsterdam , 22 p., 22 cm., Anarchistische teksten nr. 5,
brA4 Anti Verkiezings Komitee Europees parlement? Wie stemt, stemt toe! Mei 1979, AVK, Tilburg,
brA4 Anti-Fascisme Komitee Utrecht Bestrijding van aktiviteiten van [neo]fascistische organisaties Mei 1981, AFKU, Utrecht, 33p., brochure 2
brA4 Anti-Fascisme Komitee Utrecht Oud strijders legioen. Ideeën en praktijken Okt. 1981, AFKU,Utrecht, 28p., bulletin 4
brA4 Anti-Fascisme Komitee Utrecht sexisme en fascisme. Scholingsmap mei 1981, AFKU, Utrecht, 57p., brochure 3
brA4 Anti-Fascisme Komitee Utrecht Utreg fascisme vrij! Maart 1982, AFKU, Utrecht, 27p., brochure 5
brA4 Anti-Fascisme Komitee Utrecht Vrouwen en fascisme 1981?, Anti Fascisme Komitee, Utrecht, 57p., (voorpagina ontbreekt), brochure 1
8 Apostatia Los van de kerk! Een pleidooi om te voorkomen dat kinderen reeds bij hun geboorte worden ingelijfd bij het kerkgenootschap hunner ouders ?, ?, 24p.
scr Ariëns, Hans & Berentsen, Laurens Ferdinand Domela Nieuwenhuis, revolutionair en politicus. Een onderzoek naar zijn overgang van sociaal-democraat naar anarchist 1988, doctoraalscriptie, 247p. A4
A4 Ariëns, Hans; Berentsen, Laurens & Hermans, Frank Religieus anarchisme in Nederland tussen 1918 en 1940; in het rijk der vrijheid 1984, SVAG-studies 18, SVAG, Zwolle, 169p. A4
scr Arjan – Riet – Dick – Albert Themablok Macht en Vrijheid (propedeuse wijsbegeerte). De verslagen van de vier groepen Mei 1983, Rijksuniversiteit Utrecht,
rb Arna, W. Rond de vrijheidsboom. Personen, typen, milieu- en zedeschilderingen uit de 18e eeuw en de Franse revolutie ?, BOO, Zandvoort, 152p., hb achteraf ingebonden

Arrabal Brief aan generaal Franco 1975, SUA, Amsterdam, 53p.

Arrabal, Francisco Picnick op het slagveld en Guernica. 2 toneelstukken 1979, Spreeuw Utrecht, 83p.
br2 Arrigoni, Errico Het recht op luiheid en individuele onteigening Oktober 2013, Tumult, Brussel, 15p.

Arsjinof, P. Geschiedenis der Machno-beweging. 1918 - 1921 1935, Anarchistische Uitgeverij "De Boemerang" der S.A.A., Amsterdam, 261p. + kaart, hb

Arsjinof, Pjotr: Geschiedenis van de Machnobeweging: Anarchistische praktijk in de Oekraïne, 1918-1921 (voorwoord: Voline), 1983 (1935, 1923), Zwarte Bibliotheek, Haarlem, 321 + 8p.
rb Artzibaschew, M. Ssanin. Een Zedenroman uit den tijd der Russische revolutie 1928?, BOO, Zandvoort serie XII, n°9 & 10, 204 + 209p., hb

Arvon, Henri Het anarchisme met aanvulling: Bert Altena, Anarchisme in België en Nederland (1885-2000), 2000, Voltaire, 's hertogenbosch, 144p., pocket

As, G.G. van November-alarm. De revolutie-bedreiging in Nederland november 1918. 1919, J.H. Kok, Kampen, 217p., hb

Atholl, hertogin van Spanje onder de schijnwerper 1938, Andries Blitz, Amsterdam, ABC actualiteiten, 280p., pocket
brA4 Autonome Antifa Stop criminalisering van antifascisten/tes. Over het “Kaindl”-proces 199X, Autonome Antifa, amsterdam, 43p.

Autonoom Centrum Over de grens. Verwijdering van vluchtelingen en migranten uit Nederland Februari 2004, Autonoom Centrum, Amsterdam, 215p., pocket
br2 Autonoom kollektief "Waar onrecht recht wordt is verzet een plicht." Sta op en vecht. , Autonoom Kollektief, Den Haag/Amsterdam, 8 p.; klein formaat
an Avrich, Paul Anarchist Portraits 1988, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 316 + 13p., hb
an Avrich, Paul Bakunin & Nechaev 1974, Freedom Press, London, 32p., PLAKKAFT!
an Avrich, Paul Kronstadt 1921 1970, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 271 + 71p., hb en stofomslag
an Avrich, Paul The Anarchists in the Russian Revolution 1973, cornell university Press, Ithaca, New York, 179p.
an Avrich, Paul The Russian Anarchists 1978, W.W. Norton, New York, 303 + 8p., PLAKKAFT!
9 Baan, L. de God en de Oorlog. Een Openlucht-toespraak 1915?, J. Laverman, Drachten, 32p. A6
10 Baas, K. Wereld-vrede. Wat getuigt van gezond verstand? 1945, , Stadskanaal, 12 p.

Baehler, Louis A. Geestelijke wasdom. Toespraken 1905, “Vrede”, Den Haag, 267 + 5p., hb
10a Bähler, L. A. Hoe uit een godsdienstig oogpunt te oordeelen over dienstweigering? Referaat den 28sten april 1897 te Amsterdam gehouden voor de algemeene jaarlijksche vergadering van moderne theologen ?, J. Sterringa, Amsterdam, 16p.
br1 Bähler, Louis A. Ongeloof. Rede van Dr. Louis A. Bähler 1898, J. Sterringa, Amsterdam, 15p.
11 Bähler, Louis A. Twee Levensbeginselen. Liefde/ Zelfzucht, Geloofsvrijheid/ Staatsdwang, Dienstweigering/ Krijgsdienst, Vrede/ Oorlog, Geluk/ Ellende 1903, eigen uitgave, Oosterwolde, 31p.

Bähler, Louis A.; Van Mierop, Lodewijk & Ortt, Felix (samenstellers) Eerste Vrede-bundel 1904, Drukkerij Vrede, Amersfoort, 332p.

Bakels, H. Prikkeldraad 1927, “De Tijdstroom”, Huis ter Heide, 223p., bandteekening van Herman J. Schuurman

Bakels, H. Spaansche pepertjes 1922?, Jacob van Kampen, Amsterdam, 240p., hb
wo Bakker, Bert; Couvée,D.H. & Kassies, Jan (red) Visioen en werkelijkheid. De illegale pers over de toekomst der samenleving 1963, Bert Bakker/ Daamen N.V., Den Haag, 320p.
534 Bakker, H. De Heldendaad van Moos Haaseblutt of wie niet sterk is, die moet slim zijn z.j., De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 20p., 19 x 12 cm
12 Bakker, H. Nietzsche en de revolutie 1920, H.Veenman, Wageningen, 39p.,
br1 Bakker, Piet Misdadige Praktijken. Een onderzoek in de duistere wereld der aborteuses 1931, Nieuw-Malthusiaanse Bond, 's-Gravenhage, 32p.
13 Bakker, S.K. Naast het kruis de roode vaan! Rede, uitgesproken door S.K.Bakker, predikant bij de Ned. Herv. Gemeente te Bolsward 1907, Brochurenhandel S.D.A.P., Amsterdam, 24p.
A4 Bakoenin Over anarchisme, staat en diktatuur (Inl. Arthur Lehning), 1969?, Anarchistische Uitgaven Groningen (met stempel: Amsterdam), 50p. A4 (hb)
br2 Bakoenin Politiek der Internationale; woorden aan de jeugd; aan de broeders in Spanje ?, A.U. , ?, 43p.

Bakoenin & Kropotkin Commune van Parijs ?, Kronstadt Kollektief, Boskoop, 57p.

Bakoenin, Michael Bakoenin’s biecht (inl.: Arthur Lehning),1976, De Arbeiderspers, Amsterdam, 239p.

Bakoenin, Michael Brief aan een fransman 1979, Wereldvenster, Baarn, 132p., pocket

Bakoenin, Michael God & de staat 1974, anarchistiese uitgaven, 106p.

Bakoenin, Michael Over anarchisme, staat en dictatuur 1976, Van Gennep, Amsterdam, 135p.

Bakoenin, Michael Over anarchisme, staat en diktatuur 1970, L.J.C. Boucher, Den Haag, 201p., pocket + stofomslag
br2 Bakoenin, Michael De internationale broederschap 1991, Iris, Amsterdam, II, 36 p., 21 cm, vert. door Dick Gevers en Bart Schellekens, Anarchistische teksten; nr. 1, opgenomen zijn de teksten: De organisatie van de Internationale Broederschap (1865), Belangrijke punten uit de nationale catechismussen, Revolutionaire catechismus
br2 Bakoenin, Michael De Politiek van de Internationale ?, ASB, Amsterdam, 19p.
rb Bakoenine, Michel God en de Staat ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie V, nr 6, 159p., hb

Bakoenine, Michel Nagelaten Werken. 1899, J. Sterringa, Amsterdam, 435p., hb

Bakounine, Michail God & de staat 1978 (1882), Bas Moreel, Wageningen, 92p.
512 Bakunine, Michaël De Politiek der internationale ?, De Roode Bibliotheek, Frederik Hendrikstraat 28, Amsterdam, 16p., 20 x 14 cm
br2 Bakunine, Michaël De politiek der internationale ?, Pileus, Haarlem, geniet exemplaar

Bals, Kees & Gerritsen, Martin De Indonesië-weigeraars 1989, Materiaalfonds Vereniging Dienstweigeraars, Amsterdam, 120p.
br2 Band, Gerrit & Boer, Hans Leve de republiek 1980?, PSP, Groningen, 20p.
jrb Bank, Jan e.a. (red) Jaarboek voor het democratisch socialisme De Arbeiderspers, Amsterdam, delen 1-3 & 5, 1979 -1984

Banning, W. De Religieuze vraag 1924, Van Loghum Slaterus, Arnhem, 69p.

Banning, W. Marx … en verder 1933, Van Loghum Slaterus, Arnhem, 135p.

Banning, W. Realistiese religie 1928, Van Loghum Slaterus, Arnhem, 68p.

Barbusse, Henri De Hel 1919, 7e druk, Querido, Amsterdam, 255 + 8p., hb

Barbusse, Henri Het liedje van den soldaat ?, De Korenaar, Aalst, 86p., pocket

Barbusse, Henri Het schijnsel in den afgrond 1920, Querido, Amsterdam, 182p., hb, overplakt met sticker: bureau van uitgave De Roode Bibliotheek, Frederik Hendrikstraat 28, Amsterdam

Barbusse, Henri Het vuur (dagboek van een escouade) 1919, vierde druk, Querido, Amsterdam, 323p., hb
br2 Barr, Stringfellow Een mobilisatie voor het gemene best 1951?, Wereld Federalisten Beweging, Utrecht, 32p., vert. door Jac. van der Steen, Overdruk uit De Groene Amsterdammer van 7 juli 1951, Oorspronkelijke titel: Let's join the human race

Barrué, Jean Anarchisme Nu 1973, Anarchistiese Uitgaven, Amsterdam, 108p.
brA4 Bartelsman, Jan; Brink, Annemieke van den & Frieswijk, Johan Gansch het Raderwerk begeleidingsbrochure bij het toneelstuk van De Nieuwe Komedie over de spoorwegstakingen van 1903, Otober 1977, Bzztôh, Den Haag, 40p.
14 Bauer, Otto De opstand van de Oostenrijksche arbeiders: zijn oorzaken en gevolgen 1934, De Arbeiderspers, Amsterdam, 32 p.,
br1 Bax, W. & Domela Nieuwenhuis F. Debat over Het wezenlijk belang der Arbeiders tusschen de heeren W. Bax, predikant te Zaandam en F. Domela Nieuwenhuis, lid der Tweede Kamer, gehouden te Zaandam den 21sten Mei 1890 1890?, Bos & C°, Amsterdam, 24p.,
an Baylen, Joseph O. & Gossman, Norbert J. (ed) Biographical Dictionary of Modern British Radicals. Volume 2: 1830-1870 1984, Harvester Press/ Salem House, Sussex/ New Hampshire, 556p., hb

Becker,Frans & Frieswijk, Johan Bedrijven in eigen beheer. Kolonies en produktieve associaties in Nederland 1901-1958 1976, Sunschrift 101, Nijmegen, 351p.
po Bedeaux J. & Fraanje, K.A. Rhapsoden zangen in modern gewaad ?, Het Rode Boek, Rotterdam, brochure, pocket
br2 Bedeaux, J. & Fraanje, K.A. Rhapsoden, zangen in modern gewaad 1991, reprint De As, Moerkapelle, 63p.
brA4 Bedrijfsgroep Amsterdam De havenstaking in Antwerpen april-mei '73 1973, BGA, Amsterdam, 15p.
brA4 Bedrijfsorganisatie Collectieve Sector B.C.S., een brede beweging? Scholings- en discussiestuk 1990, BCS, Rotterdam, 4p.
br2 Beeftink, Arie; Craats, Willem van der; Malsen, Gay van & Stukart, Hans Op herhaling?! Herhalingstotaalweigeren ?, 84p.
br1 Belinfante & Kolthek, H. Pro en Contra Georgisme of Liberalisme. Belangrijke polemiek tusschen de heeren Mr. Belinfante en H. Kolthek in de weekbladen”De Vrijheid” en “Recht en Vrijheid” over politieke en economische vraagstukken van actueel belang voor dezen tijd 1934, Recht en Vrijheid, brochure n° 3, Groningen, 70 + 8p.
16 Bella Jr., S. de la (2en sekretaris van het N.V.V.) Op voor de 48-urige werkweek en de wettelijke vakantieweek! 1925, "Ontwikkeling", Amsterdam, 16p.
17 Bellamy Het Bellamy stelsel. Uittreksels uit de beide werken van Edward Bellamy "In 't jaar 2000" en "Gelijkheid voor allen" s.a., Stichting "Centrale Administratie Bellamy", Haarlem, 18 p., 23 cm

Bellamy, Edw. Gelijkheid voor allen 1940, Gebroeders Cohen, Amsterdam, 252p., hb

Bellamy, Edw. In het jaar 2000 1940, 10e druk, E.& M.Cohen, Amsterdam, 190p. hb
rb Bellamy, Edw. In het jaar 2000. Utopische roman ?, BOO, Zandvoort, 198p., hb achteraf ingebonden
18 Bellamy, Edward De gelijkenis van de watertank Een hoofdstuk uit het boek "Economische gelijkheid" van Edward Bellamy, Stichting Centr. Adm. Bellamy, Ede, 15p. A6

Bellegarique, Anselme Tegen de Volksvertegenwoordiging. Manifesten 1848-1850 1979, Wereldvenster Baarn, Archiefreeks nr 4, 152p., pocket
rb Belot, Adolphe Liefde en misleiding ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, Serie VII, nr. 12, 208p., hb
br1 Bennink, G. Het Uitzuiger-Proces. Verdedigingsrede uitgesproken op 3 Mei 1887 door G. Bennink tegen Stork 1887, B. Liebers, s- Hage, 20p. , KOPIES
be Benoit De put van jacob
scr Bentlage, André; Hazekamp, Arie & Jansen, J.H. Anarchisme en Anti-Militarisme. Werkstuk naar aanleiding van de kollegereeks 'motivering en rechtvardiging van oorlogen, juni 1984, Nijmegen, 43p.
scr Bentlage, André; Hazekamp, Arie & Jansen, J.H. Anarchistiese kritiek op de bestaande maatschappij. Inleiding in de politiek theorie van het anarchisme 1984, kandidaatsscriptie politicologie, Nijmegen, 102p. A4
brA4 Bentz van den Berg, Marco; Jong, Simende ; Kalma, Paul & Triep, André Relmakers vernielen auto's. Verslaggeving en gebrek aan verslaggeving in de Nederlandse dagbladpers van de gebeurtenissen te Amsterdam in de week van 22 t/m 26 oktober 1968 20 nov. 1968, Werkgroep Krant, Amsterdam, 28p.

Berdjajew, Nicolaj Beteekenis en oorsprong van het Russische communisme

Berdjajew, Nicolaj De bestemming van den mensch in onzen tijd 1936, Van Loghum Slaterus, Arnhem, 104p., hb

Berdjajew, Nicolaj Slavernij en vrijheid 1947, Pantheon/ L.J. Veen, Antwerpen/ Amsterdam, 347p., hb, vertaald door Guy Voets

Berendsen, Hans en Weeda, Rik Uit de vonk zal de vlam oplaaien 1980, "Volharding", Groningen, 157p.
scr Berg, Hubert van den 'Ideaal en Werkelijkheid'. Over de vergeten anarchistisch versie van een socialisties realisme ?, losse tekst, Den Haag, 16p.
scr Berg, Ineke van Nozick en het anarchisme. Een speurtocht naar het object van Nozick's anarchisme-kritiek Augustus 1984, doctoraalscriptie Sociale en Politieke Filosofie, Nijmegen, 94p.
br1 Berg, J. van den Een plaag in onze steden en op het platteland 1906, tweede druk, ANGOB, (Zuid-Scharwoude), 12p. A6
scr Bergen, Leo van 'Zo bezien mag men toch niet van en mislukking spreken'. De mening over en de invloed van de ideeën en daden van de Indische bevrijdingsbeweging in Indonesië en Nederland tussen 1920 en 1965 met bijzondere aandacht voor Mohandas Karamanchand Gandhi ?, doctoraalscriptie nieuwste geschiedenis, 335p.

Bergh van Eysinga -Elias, J. van den & Wichmann, Clara De vrouw in Nederland voor honderd jaar en thans 1913?, Maatschappij voor goede en goedkope lectuur, Amsterdam, 115p, hb, pocket
19 Bergh van Eysinga, H. W. Ph. E. van den De Tien Geboden en de Oorlog. rede, uitgesproken in de groote kerk te Zutphen, op zondag 27 september 1914 19??, F. Starink, Zutphen, 24 p., 21 cm
20 Bergh van Eysinga, H. W. Ph. E. van den Religie en wetenschap: Stenogram van een Lezing uitgesproken te Haarlem voor de Vereeniging "De Middaghoogte" 1914, Hollandia-drukkerij, Baarn, 29 p., 21 cm, levensvragen, een brochurereeks voor allen die in den geestesstrijd onzer dagen belang stellen, serie VII, no. 8

Bergh van Eysinga, H.W. Ph.E. van Apologie en Bevestiging. Nadere toelichting bij Het Bankroet van Religie en Christendom in de Moderne Maatschappij 1899, J.H.A Wansleven en zoon, Zutphen, 95p.,
21 Bergh van Eysinga, H.W. Ph.E. van De Aristokratie van het Socialisme. Stenogram van een improvisatie, gehouden voor de bijeenkomst van het Religieus Socialistisch Verbond, in Odéon, te Amsterdam op 2 Mei 1915 (Systeem Rients Balt) 1915?, Revolutionair-Socialistisch Verbond/ J.J. Bos & C°, Amsterdam, 16p.,

Bergh van Eysinga, H.W. Ph.E. van Het Bankroet van Religie en Christendom in de Moderne Maatschappij [1898], J.H.A Wansleven en zoon, Zutphen, 107p.,
br1 Bergh van Eysinga, H.W. Ph.E. van Nietzsche's Zarathustra en het Christendom ?, F. Starink, Zutphen, 25p., Overdruk uit het Tijdschrift voor Wijsbegeerte 1913 Afl. 1
22 Bergh van Eysinga, H.W. Ph.E. van Nog eens het Christus-vraagstuk. I. Idee, Feit en Mythe in de Evangelische geschiedenis. Verlag der rede gehouden op 23 Maart 1914. II. Tweede Open Brief aan Dr. van Bakel (door de “Hervorming" geweigerd) z.j., F. Starink, Zutphen, 18p.
be Bergh van Eysinga, H.W.Ph.E van de De ziel der menschheid 4 delen in box, 1915-1918, J. Ploegsma, Zwolle, 311, 309 + 8, 286, 359p., hb

Bergh van Eysinga, H.W.Ph.E. van den Revolutionnaire Cultuur 1919, A.W. Sijthoff, Leiden, 223p., hb (religieus!)
23 Bergh, G. van den & Looi, L.J. van Twee maal Buchenwald 1945, De Arbeiderspers, Amsterdam, 70p.
br2 Bergh, H. v.d. Anarchisten 1965, Stichting IVIO, Amsterdam, 16 p. A6, ill., 18 cm, Actuele onderwerpen 1086, met lit. opg.
br1 Bergmeijer, J.A./ Gohier, Urbain Rome en de Brandkast door Urbain Gohier, uit het Fransch vertaald en van aanteekeningen en een aanhangsel voorzien door J.A. Bergmeijer, ?, tweede druk, L.J. Vermeer, Amsterdam, 95p.
507 Berkhout, C. (ex-officier van het Leger des Heils) Van Heilsoldaat tot Anarchist z.j., Bureau van uitgave: G. Rijnders, Amsterdam, 16p., 19 x 14 cm

Berkman, Alexander ABC van het anarchisme 1980, Spreeuw, Utrecht, (en libertaire uitgeverij Gent), 227p.

Berkman, Alexander De opstand van Kronstadt 1982, Zwarte Bibliotheek, Haarlem, 94p.

Berkman, Alexander Gevangenisherinneringen van een anarchist (Inl; 1970 Paul Goodman), 1981, Wereldvenster Bussum, 412p.

Berkman, Alexander Het sociaal-anarchisme. 1935, Vereniging Anarchistische Uitgeverij, Amsterdam, 292p., hb
24 Berkman, Alexander: Het Russische Treurspel. - Hoe de Bolsjewiki de revolutie vermoordden. inleiding: Emma Goldman, 1922, Libertas, Amsterdam, 60p.
br1 Berkum, T. van Moeder en kind s.a., Algemene Nederlandse Vrouwen Vredebond, s.l., 8 p. A6, op de achterzijde een sticker van een slang op blauwe achtergrond met de tekst: Rassenhaat is onnederlandsch, onchristelijk, onmenselijk
an Berneri, Marie-Louise Neither East nor West. Selected writings 1952, Freedom Press, London, 192p.
jrb Bernstein, Eduard De voorwaarden tot het socialisme en de taak der sociaal-democratie 1981, De Arbeiderspers, Amsterdam, 308p.
br2 Berting, J. Reciprociteit en gelijkheid. Sociologen over sociale rechtvaardigheid. Rede bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen op dinsdag 10 fenruari 1970 1970?, J.A. Boom, Meppel, 42p.
brA4 Bervoets, Jan Het anarchisme: geen utopie ?, Jan Bervoets, getypte tekst, 3p.

Bervoets, Jan Krankzinnige kolportage 2003, J.A.A. Bervoets, ‘s-Gravenhage, 59p., pocket

Bervoets, Jan Onder Andere Associatie 1989, eigen uitgave, Arnhem, 47p.

Bervoets, Jan Richtlijnen voor de consument 2013, Kelderuitgeverij, Utrecht, 74p.
br2 Bestevaer Prof. Dr. J. van Rees herdacht ?, De Roos, Hilversum, 20p.
NVSH Bestuur Dr. Aletta Jacobshuis “Laster”, opgedragen aan Dr. Jos. De Boer voorzitter van de R.K. Bond van Groote gezinnen – 's-Gravenhage ?, Nieuw Malthusiaanse Bond, afd. Amsterdam, 8p.
scr Betjes, M.P. (Rita) Anton Constandse. Zijn anarchistische ideeën en zijn plaats in de anarchistische jongerenbeweging in het Interbellum Juli 1993, doctoraalscriptie geschiedenis algemeen, Universiteit vn Amsterdam, 65p.
25 Beuzemaker, Ko Eenheid van Aktie. Tegen Reactie ?, "Amstel", Amsterdam, 16p.
26 Beuzemaker, Ko voor vrede en vrijheid! Tegen het fascisme: het eenheidsfront! voorzitter Communistische Partij Nederland. Rede gehouden op het congres der C.P.N., december 1935, "Amstel", Amsterdam, 16p.
po Beversluis, Martien Verzamelen. Gedichten 1935, Pegasus, Amsterdam, 79p.
be Bey Olie en bloed in het Oosten

Bey, Hakim De Tijdelijke Autonome Zone (TAZ) & Immediastische Essays. 1994, Ravijn, Amsterdam, 104p., pocket
br2 Bey, Hakim Immediatisme s.a., s.n. [Baalproducties?], s.l., 51 p
br2 Biehl, Janet Libertair Municipalisme. De politiek van de Sociale Ecologie. Een inleiding in het communalisme Mei 2003, Democratisch Initiatief, Amsterdam, 41p.
br2 Bijlsma, Frans De islam nu: de herrijzenis van de halve maan 197?, De Vrije Gedachte, Rotterdam, 14 p., 21 cm
be Birmingham wildzang
scr Bisschop , Annelies; Brandt, Fred; Hart, Wim 't; Hielkema, Margriet; Koster, Annette; Ming, Hanneke; Rhebergen, Phil; Schilder, Marian; Steen, Pieter van der; Stoffels, Hyme & Wolf, Lies de Overzicht van de radenbeweging en radengedachte tot ongeveer 1921 in Rusland, Duitsland, Engeland en Italie Syllabus van doctoraal werkcollege Contemporaine geschiedenis. Inl Prof Lademacher, kursusjaar 1974/1975, Vrije Universiteit, Amsterdam, 169p. A4
brA4 Black, Bob De afschaffing van werk ?, De Amstelberg, Amsterdam, 14p.

Black, Bob Primitieve overvloed. Na links de anarchie ?, Baalprodukties, Sittard, 204p.
br2 Black, Bob De afschaffing van werk s.a., De Amstelberg, Amsterdam, 14p.
br2 Black, Bob Werken is dwang 2001, Iris, Amsterdam, 44p, anarchistische teksten nr. 10

Blankertz, Stefan Het nieuwe sociale denken ?, Libertarisch studiecentrum, Kessel-Lo, 137p.

Blanshard, Paul Vaticaan en vrijheid 1953, G.J.A. Ruys, Amsterdam, 221p., hb

Blasco- Ibañez Alphons XIII, Marokko en de militaire terreur in Spanje ?, 2e druk, R.J. Goddard, Den Haag, 100p.
po Bleeker, H.G. Tekstboekje van "De Lindenbörg". Spel van het Groninger land met zang en dans in 3 bedrijven ?, Gemengde zangvereeniging "Oefening Baart Kunst", Sappemeer, 31p.
NVSH Block, Felix Hoe beveiligen wij ons voor geslachtsziekten en haar nadeelige gevolgen? Deel IA ?, 4e druk, H.Vereeniging tot bestrijding der Geslachtsziekten, Amsterdam, 24p., vrij vertaald uit het Duitsch door Jacob Arnold
brA4 Bloem, Kees & Borghouts, Hans Alles over dienstweigeren Jan. 1970, 5e herziene en aangevulde druk, informatie-bulletin van de Vredeswerkgroep Haarlem, Haarlem, 58p.

Blom, Joop; van Houcke, Stan; Lieffering, Thijs & Verrijn Stuart, Heikelien De Vondelstraat. Verslagen van Radio STAD 29 februari - 3 maart 1980 1980, Van Gennep, Amsterdam,199p.
br2 Blom, Ron 'Kanalje verenigt u, maar blijft u zelf.' Jacob Israël de Haan en de socialistische beweging over homoseksualiteit en jodendom 2013, uitgeverij de buitenkant, Amsterdam, Uitgelezen Boeken, jrg 16, nr 3,39p.

Blom, Ron De oude Socialistische Partij van Harm Kolthek. Ontstaan, opkomst en ondergang van een 'libertair-socialistische' partij (1918-1928) 2007, Eburon, Delft, 308p.

Blond, Georges Het grote leger achter de zwarte vlag: geschiedenis van het anarchisme 1973, ‘Westfriesland’, Hoorn, 364p., hb en stofomslag

Bode, W. De leer van Tolstoi. Gedachten, verzameld uit zijne werken ?, H. Germs, doesburg, 167 + 8p., hb achteraf ingebonden

Boehmer, Konrad & Regtien, Ton Van provo naar oranje vrijstaat 1970, Sun -Sua, Amsterdam/ Nijmegen, sunschrift 10, 76p.

Boeke-Cadbury, Beatrice Het leven van Kees Boeke 1971, J. Muusses, Purmerend, 157p.
br1 Boeke, C. & Mierop, Lod. Van (samenstellers) De Vergetenen verzameld door C. Boeke en Lod. Van Mierop. Commissie uit het comité van actie tegen de bestaande opvattingen omtrent misdaad en straf 1920?, "De Waelburgh", Blaricum, 108p., met ingeplakte inhoudsopgave dooe Ruud Uittenhout, PLAKKAFT

Boeke, D.; Dunk, H.W. von der; Hoeven, Joke van den; Jacobs, H.J.; Morsch, C.J.J.A.; Nauta, D. & Vriens, L. De samenleving als leerschool. Bijdragen aan een colloquium over de betekenis van Kees Boeke voor heden en toekomst 1984, Werkgroep 100 jaar Betty en Kees Boeke, Amerongen, 63p.
br2 Boeke, Kees Redelijke ordening van de mensengemeenschap 1967 (oorspr. 1945), "Mensengemeenschap", Utrecht, 38p.

Boeke, Kees Wij in het heelal, een heelal in ons. Twee tochten: door macrocosmos en microcosmos 1959, J.M. Meulenhoff/ J. Muusses, Amsterdam/ Purmerend, 48p., hb + stofomslagf
po Boeke, Kees (verz) Liederen en geschriften Bilthoven 1918-1922 1923, Broederschaps-boekhandel Bilthoven, 105p.
br1 Boekel, Bram Per fiets naar de Volkenbond. Leert Esperanto! 1938?, eigen uitgave, 20p.
brA4 Boekraad, Hugues C. & Nieuwstadt, Michel J. van Aantekeningen voor een radenuniversiteit Okt. 1968, Nederlandse Studentenraad, [Nijmegen], 36p.
brA4 Boekraad, Hugues C.; Nieuwstadt, Michel J. van & Sips, Henk Van Maris- tot radenuniversiteit 1968?, [USN], [Nijmegen], 45p.
brA4 Boekraad, Hugues C.; Nieuwstadt, Michel J. van; Regtien, Ton & Sips, Henk Universiteit en onderneming. Een analyse van het rapport MARIS Mei 1968, Unie van Studenten te Nijmegen (USN), Nijmegen, 40p.

Boenders, Frans De volle vrijheid: ideologie en geschiedenis van het anarchisme 1978 (1976), Manteau, Brussel & Den Haag, 183p.

Boenders, Frans Denken in tweespraak 1978, De Bezige Bij, Amsterdam, 290p.

Boenders, Frans Pretenties en presumpties. Beschouwingen over stromingen en praktijken 1980, Elsevier Manteau, Antwerpen/Amsterdam, 162p.

Boenders, Frans Sprekend gedacht. Interviews 1980, Wereldvenster, Bussum, 224p.
br1 Boer, A. de (secretaris F.D.N. monument- fonds, samenst.) Het ontstaan van het F.D.N. monument: overzicht der werkzaamheden 31 maart 1928 - 31 december 1931 voorw secretaris A. de Boer, s.a., F.D. Nieuwenhuis Monumenten-fonds, Amsterdam , 43 p. (hb), met foto's o.a. van de beeldhouwer J. Polet en ontwerpen voor het monument. Tevens opgenomen een financieel verslag. Dit exemplaar is door secretaris A. de Boer aangeboden aan Th. Boot (lid van het Landelijk Comite F.D.N. monumentenfonds) uit erkentelijkheid voor zijn werk.
scr Boer, Anne de 'Arbeiders moeten ervoor vechten'. Landarbeidersbond en loonstrijd in Oostelijk-Groningen 1919-1929 Juni 1984, Amsterdam, 145p.
A4 Boer, Anne de Landarbeidersbond en loonstrijd in Oostelijk-Groningen 1919-1929 1984, eigen beheer, Amsterdam, 145p. A4
27 Boer, Dirk De waarheid over het Roode Kruis 19??, Jongeren Vredes Actie, Groningen, 11 p.; 22 cm, 2e druk
28 Boer, Dirk Hoort onze roep! Grondslagen der Jongeren Vredes Actie. Toelichting ?, V.J.A., Oldebroek, 8p.
br1 Boer, Dirk Oorlog? Neen! 1931, 5e druk, Jongeren Vredes Actie, Groningen, 16 p., met adressenlijst van J.V.A
29 Boer, Dirk Wat is en wil de Jongeren Vredes Actie? z.j., J.V.A., Groningen, 11p.
br1 Boer, J.W. de F. Domela Nieuwenhuis. Gedenkboek over de jaren 1885 en 1887- bijeenverzameld uit de Bildtsche Courant 1935?, Hoekstra, St. Annaparochie, 68p. (hb) + losse pagina: aan de lezers van het gedenkboek
br1 Boer, T.J. de Nietzsche en de wetenschap. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het Hoogleeraarsambt in de Wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam op den 3den December 1906 1906, Scheltema & Holkema, Amsterdam, 52p. (hb)
30 Boers, B. Smaad over de kerk van Christus? Aan de synode van de Ned. Herv. Kerk 1936, Vereniging Vrienden der Sowjet-Unie, Amsterdam, 48p.

Boersma, Jelle Socialisme en sexueele moraal 1931, De Baanbreker/ Servire, Den Haag, 111p.

Boet, Cor; Campfens, Mies e.a. Van bron tot boek. Apparaat voor de geschiedschrijving van het communisme in Nederland 1986, IPSO/ Stichting beheer IISG, Amsterdam, 211p.
br2 Boétie, Etienne de la De vrijwillige slavernij 1999, IRIS, Amsterdam, Anarchistische teksten nr. 8, 48p.

Boétie, Etienne de la De Vrijwillige Slavernij (uitgeleid door A.L. Constandse), 1980, Onze Tijd/ In de Knipscheer, Haarlem, 76p.

Boétie, Etienne de la Vrijwillige Slavernij (inl. B. de Ligt), 1933, Servire, Den Haag, Bevrijdingsreeks-2, 60p.

Bogdanov, Nikolai Het eerste meisje: een romantische geschiedenis ?, De arbeiderspers, Amsterdam, 285p., hb

Boheemen, C. van Uitkomst 1979, Futile, ?, 252p.
rb Bojer, Johan De honger naar geluk. Noorsche roman nov 1930, BOO, Zandvoort, 200p., hb
br2 Bokhove, H. Prof. In de Weet-niet-kunde ?, N.G.V.S?, Hengelo(o), 20p.

Bolkestein, G. e.a. (red) Aan Kees Boeke. 25 september 1954 1956, J. Muusses, Purmerend, 183p. + foto's, hb
br1 Bolland, G.J.P.J. De teekenen des tijds. Academische les, den 28sten September 1921 te Leiden, en voorts te 's-Gravenhage, Rotterdam en Amsterdam tot opening van colleges uitgesproken 1921, derde druk, A.H. Adriani, Leiden, 36p., PLAKKAFT
rb Bölshe, W. De Afstamming van den mensch en De Stamboom der dieren De Roode Bibliotheek, Zandvoort, BOO serie IX, n° 3, 212p., hb
br2 Bommel, Olivier B. (Maarten Toonder) De nullijn in de economische praktijk. Oratie vervaardigd door Heer Olivier B. Bommel en voorgedragen in de Erasmus Universiteit te Rotterdam op 14 september 1977 door Maarten Toonder 1978, De Bezige Bij, Amsterdam, 21p.
br2 Bond Werkschuw Tuig diskussie werketiek 1 mei 1980, De slapende hond, Utrecht, 49p. (hb)
br1 Bonger, W.A. Over de evolutie der moraliteit. Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het Hoogleeraarsambt aan de de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam op 12 Juni 1922 1922?, "Ontwikkeling", Amsterdam, 35p.

Bons, André & Janssen, Raf Het gelukkige einde van de verzorgingsstaat: Vanzelfsprekendheden, twijfels en alternatieven in een maatschappelijk debat 1996, CISO, Utrecht, 88p.

Bonte, Eddy Het cirkus van vuile mong en zijn vieze gasten 1981, Kritak, Leuven, 96p. <A4
br2 Boockchin, Murray Zelfbestuur en de nieuwe technologie 1980, Bas Moreel, Wageningen, 23 p., vert. Bas Moreel, Oorspr. Verschenen in: Telos (St. Louis), no. 41 (1979), 90-6341-006-9
brA4 Boogaart, Maarten v/d Boeren kommunisme, laat kapitalisme & Anarchisme ?, Werkgroep Anarchisme Nijmegen 5W.A.N.), Nijmegen, 15p.
an Bookchin, Murray Post-Scarcity Anarchism 1971, Rampart Press, Berkeley, CA, 288p. + los blad errata, hb en stofomslag

Bookchin, Murray Ekologie en anarchisme 1977, Anarchistisch Kollektief Utrecht, 130p.

Boomen, Gerard van den Een kat heeft negen levens. Negentien jaren “De Nieuwe Linie” 1988, Luyten, Aalsmeer, 350p.

Boomen, Gerard van den Honderd jaar vredesbeweging in Nederland 1983, Luyten, Amstelveen, 332p.

Boon, K.G. e.a. Het boek van de arbeid 1957, De Arbeiderspers, Amsterdam, 339p., hb

Boon, Louis Paul De Zwarte Hand of het anarchisme van de negentiende eeuw in het industriestadje Aalst 1977, 2e druk, De Arbeiderspers, Amsterdam, 295p., hb en stofomslag
31 Boonstra, J.M. “Wat óns heilig is!!” Rede gehouden voor de Vrijdenkers Radio Omroepvereeniging 1934,De Jongh, Antwerpen, 21p. A6

Boonzajer Flaes, Rob & Ramondt, Joop Autoriteit en democratie: Arbeiderszelfbestuur in rijke en arme Joegoslavische ondernemingen 1974, Universitaire Pers, Rotterdam, 308 + 12p.
scr Boot, B. Het ontstaan en de opbouw van een kraakgroep, het kraakkollektief. Empirisch materiaal Juni 1983, projektverslag 'voorhoedeproblemen', Rijksuniversiteit Utrecht, 183p.

Booys, Johannes Weerbarstige wreedaardige waanwijsheid Medio 2008, eigen uitgave, Sittard-Geleen, 285p.

Börger, A. Ratio of Ultima Ratio 1937, W.L. Salm & C°, Amsterdam, 184p., hb met stofomslag (tegen oorlog)
br2 Börger, J. Anarchisme, Nihilisme 1992 reprint De As (oorspr. Logos 1946), Moerkapelle, 62p.
32 Börger, J. Communisme, Anarchisme, Nihilisme 1932, LOGOS, Rotterdam, 21p.
br2 Börger, J. De betekenis van het kerstverhaal ?, ?, 17p.
33 Börger, J. De Europeesch Christelijke Wereld en haar verwording gezien in het licht van het zuiver begrip, afl. VII ?, "De Tijdstroom", Rotterdam, pp. 311-374
34 Börger, J. De Europeesch Christelijke Wereld en haar verwording gezien in het licht van het zuiver begrip, afl. VII ?, "De Tijdstroom", Rotterdam, pp. 375-438
35 Börger, J. Over de onhoudbaarheid van de doodstraf 1932, LOGOS, Rotterdam, 15p., zonder achterkaft
br2 Börger, J. Twee Preeken in Gouda gehouden succesievelijk op 14 Juni en 28 Juni 1993, reprint De As (oorspr. Vereeniging van Vrijzinnig-Hervormden/ J de Ven, Gouda, 1925), 32p.
brA4 Börger, Jan Herdenking Domela Nieuwenhuis 12 Jan. 1947, Rotterdam, 12p.

Borghi, Armando Mussolini in zijn hemd ?, De arbeiderspers, Amsterdam, 190p., hb
rb Borghi, Armando & Lanooy, Henk Mussolini en Hitler in hun hemd ?, BOO, Zandvoort, 237p., hb
br1 Borren, K.A. Waarom hun God ons is tot spot 1929, "De Dageraad", Amsterdam, 8p.
36 Borst, Kees De orde der dienaren van de ster ?, Orde der Dienaren van de Ster, Den Haag, 22p.

Bos, Dennis Waarachtige volksvrienden. De vroege socialistische beweging in Amsterdam 1848-1894 2001, Bert Bakker, Amsterdam, 444p.

Bos, Dennis (inleider) Willem III, Koning Gorilla
37 Boschma, Hilbrandt Tegen de doodstraf. Niet meer Nog meer Bloed 1945, Comité van Actie tegen de Doodstraf/ "De Vonk", Amsterdam, 12p.
38 Boshart, Maud Muiterij in de tropen. De eensgezinde strijd van blank en bruin op de "Zeven provincien" Naar gegevens van Maud Boshart, oud-korporaal-machinist bij de Nederlandse marine. 1949, Brochurehandel CPN, Amsterdam, 47 p.
br1 Bosman, F. Socialisten op den terugtocht. Is de brochure van Mr. J.E.W. Duys incidenteel? s.a., Rev. Soc. Partij in Ned., Amsterdam, 15 p., Vlugschrift no. 3
br1 Bot, L. J. Nederland in de mist (okt) 1947, Nederlandse Bond van Vrije Socialisten, Amsterdam, 32 p.

Bott, Gerhard Opvoeding tot ongehoorzaamheid. Uit de praktijk van de niet-autoritaire opvoeding 1972, Anthos, Baarn, 128p., pocket
an Bottomore, T.B. Critics of Society. Radical Thought in North America 1969, second ed., George Allen and Unwin, London, 143 + 19p.
br2 Bouma, Hans & Dam, Arend van Verduiveld handig. Protesten tegen het Kalkar-projekt 1974, Wereldvenster, Baarn,

Bouman, P.J. Uit het levenswerk van H.P.G. Quack 1955, H.J. Paris, Amsterdam, 171p., hb en stofomslag

Bouman, P.J. Vrijheidshelden en terroristen. Vijf eeuwen geweld in Europa 1972, Elsevier, Amsterdam/ Brussel, 192p. + foto's
br1 Bouwman, E. De onmacht van het Parlementarisme ?, Landelijke Federatie van Revolutionaire Socialisten, Amsterdam, 16p., achterkaft ontbreekt
39 Bouwman, E. Reformistische en Revolutionaire Vakbeweging 1926, Nederl. Federatie van Transport-Arbeiders, Amsterdam, 24p., voorwoord: H. Sneevliet. Voorzitter N.A.S.
br1 Braak, Menno ter De nieuwe elite Mei 1939, H.P. Leopold, Den Haag, 37p., de Vrije Bladen, jrg. 16, schrift V

Braams, Margreet; Dankaert, Hans; Groot, Frans; Henrichs, Hendrik & Vuurmans, Rik "Wat dunkt u van Spanje?" Nederlanders en de Spaanse burgeroorlog, 1936-1939 1984, Uitgeverij Skript, Amsterdam, 97p., vierkant formaat

Brailsford, H.N. Hoe Lang Nog? Een boek over deze verdwaasde wereld en haar behoefte aan eenheid 1929, W.J.Thieme & C°, Zutphen, 355 +7p., hb

Brailsford, H.N. Hoe redden wij Europa? 1920?, Elsevier, Amsterdam, 146p., hb pocket
br2 Branderhorst, Henk (samensteller) Omschakeling van oorlogs- naar vredesekonomie Mei 1980, tweede druk, t Kan anders/ WEPS, Amsterdam, 31p.
br2 Branderhorst, Henk (samensteller) Reconversie van oorlogs- naar vredesekonomie Nov. 1979, 1e druk, WEPS/ 't kan Anders, Delft/ Amsterdam, 31p.
br2 Brands, Pierre & Bavel, Mariëtte van (eindred) Koorddansen in Tilburg. Verhalen over leven met een minimuminkomen Juni 1996, Vuurdoop, Tilburg, 68p.
brA4 Brans, Ton (eindred) kritische kanttekeningen bij de Energienota 1975, Landelijke Stroomgroep 'Stop Kalkar', Amsterdam, 18p., smal formaat

Braun, Lily Herinneringen van eene socialiste. Roman 1910, S.L. Van Looy, Amsterdam, 96p.
brA4 Breiteneicher, Hille Jan; Kerner, Karin & Trappmann, Klaus Berlijnse scène – anders leven in Berlijn. Tentoonstelling 1985?, Goethe-Institut, Amsterdam, 23p.

Bremer, H e.a. Geweldloze weerbaarheid 1965, W. Ten Have, Amsterdam, 123p., pocket

Brenan, Gerald Het Spaanse labyrinth. Een overzicht van de sociale en politiek achtergrond van de burgeroorlog 1947, G. A. van Oorschot, Amsterdam, 471p., hb

Brendel, Cajo Anton Pannekoek, theoretikus van het socialisme 1970, SUN Nijmegen, 204p.

Brendel, Cajo Revolutie en contrarevolutie in Spanje: een analyse 1977, Wereldvenster, Baarn, 416p.
40 Briand, Aristide de Algemeene Werkstaking en de Revolutie. Redevoering, uitgesproken op het Kongres der Fransche Sociaal-Demokratische Partij, te Parijs gehouden van 3- 8 Dec. 1899 1906, L. de Boer, Amsterdam, 22p.
41 Briedé, H.G.W. Nooit meer oorlog! 1931, B. van der Land, Amsterdam, 23p.,
42 Brink, J.A.H. van den Priester = Rechter (het Motu Proprio) 1912, J.J. Bos & C°/"De Dageraad", Amsterdam, 16p.,
43 Brink, J.A.H. van den Tegen-pausen, Pausen, Renaissance-Pausen. Met aanhangsel: Het verhaal van Pausin Johanna VIII, C.855 tot C. 857 ?, D. Prooper, Koornmarkt 79, Delft
br1 Brink, M. van de De vrijdenker en de problemen van deze tijd 1945, Vrijdenkersvereniging "De Dageraad", Amsterdam, 32 p.
br1 Brink, M. van de De vrijdenker in de maalstroom van deze tijd 1947, Vrijdenkersvereniging “De Dageraad”, Amsterdam, 32p.
br1 Brink, M. van de Strijdend aanvaarden of gelovend berusten 1937?, Vrijdenkers Radio Omroep vereniging, Amsterdam?, 8 p., ongenummerd, rede, niet uitgesproken voor den VRO
br2 Brinton, Maurice Het irrationele in de politiek. Over conditionering, sexuele onderdrukking en het irrationele in de politiek 1986, De Struikrover, Amsterdam, 87p., ingeplakte ill.

Brockway, Fenner & Mullally, Frederic De dood betaalt dividend 1947, Plutarchus, Amsterdam, 270p., hb pocket
A4 Broek, Hans van den & Coumou, Hiskia Geweldloze bestrijding van het imperialisme 1981 (gewijzigde herdruk), SVAG-studies 2, Zwolle, 26p. A4
br1 Broekhuijs, Willem Terug uit de bak. Geschreven in de Bajus te Groningen 1921, 5e druk (oorspr. 1918), 56p. (hb)
44 Brok- Troelstra, H. Ik vraag uw oordeel… betreffende mijn royement uit de S.D.A.P. en mijn reisindrukken uit de Sowjet-Unie 1935, Mulder & Zoon, Amsterdam, 24p.
45 Brommert jr., J. "Licht in de Duisternis" (geschreven in de gevangenis) 1917, I.A.M.V., Amsterdam, 12p., voorwoord N. J. C. Schermerhorn

Brongersma, E. Voorproef in Spanje 1919- 1939. Twintig jaar menschelijke kwaadaardigheid 1946, Het Spectrum, Utrecht/ Brussel, 242p. + kaarten, hb

Bros, Lisette e.a. … Of geweld zal worden gebruikt. Repressie in Nederland Jan 1984, 2e druk, de Haktol, Nijmegen, 135p.
rb Brouwer Ancher, A.J.M. De gilden 1933?, BOO, Zandvoort, 226p., hb met stofomslag
brA4 Brouwer, Eelco; Elshout, Dos; Fopma, Klaas & Viëtor, Jaap Lens om lens, krant om krant. Een kroningsweek misleiding met dagbladfoto's zomer 1980, Lont, Amsterdam, 60p.

Brouwer, J. De Spaansche Burgeroorlog. Zijn oorzaken en mogelijke gevolgen 1936, Paul Brandts, Hilversum, 96p.

Brouwer, J. Het mysterie van Spanje. Beschouwend realistische geschiedenis van Spanje 1946, 2e druk, J.M. Meulenhoff, Amsterdam, 244p., hb met stofomslag

Brug, Luuk; van Harten, Marten; Sturm, Johan & Wielenga, Friso Geschiedenis en bevrijding. De bestudering van het verleden in de emancipatiestrijd van nu. 1980, Sjaloom, Nijmegen, 204p.
br2 Bruggen, Gera van der; Vries, Barry de & Bökkerink, Ruud Basisdemocratie, een overlijdensbericht 1982, Eigen uitgave, Nijmegen, 48 p., geill.
46 Brugmans, Hk Spanje en de Democratie 1938, Van Gorcum, Assen, 32p., Waakzaamheid tweede reeks Nr. 2

Brugmans, I.J. de arbeidende klasse in nederland in de 19e eeuw (1813-1870) 1959, 4e druk, Het Spectrum, Utrecht/ Antwerpen, Aula 13, 291p., pocket
47 Bruijn, Cor De Oorlog. Vertellingen voor oudere kinderen Met pentekeningen van Jan Terwey, ?, M. Beenakker (IAMV?), Amsterdam, 47p. ONVOLLEDIG! pp. 1-14 ontbreken
br1 Bruin, Cor De Verwoester. Toneelspel in drie bedrijven 1912, Algem. Ned. Geh.-Onthouders-Bond, Scharwoude, 39p.

Bruin, Ger Op socialisten, sluit de rijen! ?, Minerva, Amsterdam, 192p., pocket

Bruintjes, Geert Socialisme in Groningen 1881-1894 1981, Van Gennep, Amsterdam, 151p.
be Brunton, Paul Verborgen wijsheid bij de Yogi's van Voor-Indië ?, 3e druk, "De Spieghel", Amsterdam, 360p., hb
br2 Brusselman, Leen & Thissen, Siebe samenstelling) Bevrijdende economie vanuit een libertair perspectief.Een tussenstand van de discussie over een andere economie uit Buiten de Orde 1994, Vrije Bond, Rotterdam, 55p.
br2 Brusselman, Leen & Thissen, Siebe (redactie en samenstelling) Naar een bevrijdende economie: Illusie of haalbaar ideaal? 1991, Vrije Bond, Rotterdam, 31 p , 21 cm

Buch, Leopold de & Groen, Bob De verbeelding aan de macht. Revolutie in een industriestaat. 1968, A.W. Bruna & Zoon, Utrecht/ Antwerpen, 255p.
rb Büchner, L. Leven en Gezondheid. ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie VI, n° 12, 148p., hb

Büchner, Ludwig De Mensch en zijn plaats in de natuur in het verleden, het heden en de toekomst. 1881, 2e druk, Blomhert & Timmerman, Nijmegen, 354 + 8p., hb
rb Büchner, Ludwig Kracht en stof. Grondtrekken der natuurlijke wereldorde en van de daarop steunende zedeleer ?, 4e druk, BOO, Zandvoort, 234p.
rb Büchner, Ludwig Kracht en stof. Of grondtrekken der natuurlijke wereldorde en van de daarop steunende zedeleer ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie VIII, Nr. 12, 227p., hb

Büchner, Ludwig Kracht en stof. Of grondtrekken der natuurlijke wereldorde en van de daarop steunende zedeleer 1894?; De Dageraad, Amsterdam, 232 + 16p., hb achteraf ingebonden
brA4 Buis, Leen; Koppejan, Joop; Termeer, Guus & Toonen, Peter Vredeswerk – Tewerkstelling – Strafwerk Zwartboek, 1979?, Vereniging Dienstweigeraars, Amsterdam, 24p.
48 Bulsing- v. Besouw, B. Kerk van Christus, verbreek uw rust! ?, tweede druk, "De Ploeger", Amsterdam, 16p.

Bultsma, Volkert & Van der Tuin, Evert Het Nederlands Syndicalistisch Vakverbond 1923-1940 1980, Anarchistische Uitgaven, Amsterdam, 203p.

Burger, Jan Erik Linkse frontvorming. Samenwerking van revolutionaire socialisten 1914-1918 1983, Van Gennep, Amsterdam, 167p.
br2 Burght, Fike van der Die Moker- en Alarmgroepen bestonden niet om te bestaan als groep. Sociaalanarchistische jeugdbeweging in Nederland 1918-1928 2008, De Pook, Amsterdam, 56p.

Burkom, Frans van & Mulder, Hans Erich Wichman 1890-1929: tussen idealisme en rancune 1983, Centraal Museum, Utrecht, 188p., vierkant formaat
A4 Buro Studium Generale Clara Wichmann. Herdenkingsprogramma september-oktober 1985 1985, Buro Studium Generale, RU Utrecht, 120p. A4
br1 Bus, G. & Heymans, V. Waarom wij Anarchisten zijn en wat wij willen. Openbaar debat tusschen onzen kameraad G. Bus en den Heer V. Heymans, gewezen professor 1894, De Vrije Groep van Mechelen , Gent, 41p.

Buschman, Marten Tussen revolutie en modernisme. Geschiedenis van het Nationaal Arbeids-Secretariaat in Nederland 1893-1907 1993, Amrit, Den Haag, 143p.
br2 Buschman, Marten Tussen wetenschap en sociaaldemokratie. Enkele kritische opmerkingen over de geschiedschrijving ten aanzien van de vakbeweging rond 1900 1983, De Rode Ploeg, Amsterdam, 24p.
49 Buskes jr., J.J. & Heering, G.J. Gij zult niet doodslaan! Het evangelie in oorlogstijd. Getuigenissen 1939, Erven J. Bijleveld, Utrecht, 29p.
br2 Buskes, J.J. & Graaf, J. de Kerk en vrede in het tijdperk van de balans der verschrikking 1964?, "Kerk en Vrede", Amsterdam, 18p.

Bymholt, B. Geschiedenis der Arbeidersbeweging in Nederland 1894, Veenstra & C°, Nijmegen, 736 + 51 + 22p., hb

Bymholt, B. Geschiedenis der Arbeidersbeweging in Nederland (1894) 1975 (oorspr. 1894), Van Gennep, Amsterdam, 2 delen, 809 + 65p.
br1 Bymholt, B. Waarom zijn er zovelen tegen het Socialisme gekant? 1892, Veenstra & C°, Nijmegen, 15p.
po C3/15 Gevangenisgedichten 1939, S.A.A., Amsterdam, 87p.
br2 Cabo, A. Li Tse's anarchisme Juni 1962, De Vrije, Rotterdam, 47p.
50 Calisch, S.M.N. Een zesdaagsch Internationaal Debat. Wat er in de eerste Septemberweek in de Haagsche Lombardstraat voorviel 1872, J.P. Revers, Dordrecht, 87p.

Camacho, Marcelino De Spaanse vakbeweging en de Comisiones Obreras. Gesprekken in de gevangenis 1976, SUA, Amsterdam, 93p., pocket

Campfens, Mies De Nederlandse archieven van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam 1984, Van Gennep, Amsterdam, 294p., met 2 aanvullingen, kopies Tijdschrift voor Sociale geschiedenis, nov 85 en nov 86

Campfens, Mies De Nederlandse archieven van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam 1989, tweede herziene en uitgebreide druk, Stichting Beheer IISG, Amsterdam, 504 + 31p.

Campfens, Mies; Schrevel, Margreet & Tichelman, Fritjof (red.) Op een beteren weg. Schetsen uit de geschiedenis van de arbeidersbeweging. 1985, Van Gennep, Amsterdam, 239p.
be Carlyle, Thomas Arbeiden en niet vertwijfelen
an Carlyle, Thomas Heroes, Hero-Worship ?, Chapman & Hali, London, 235p., pocket hb
an Carlyle, Thomas Sartor resartus ?, Chapman & Hali, London, 228p., pocket hb
an Carlyle, Thomas The French Revolution 1893, Chapman & Hali, London, 3 delen, 252 + 4p.; 260 + 4p. & 300 + 4p., pocket hb
536 Carpenter, Edward De Vrouw en hare plaats in een vrije samenleving z.j., De Roode Bibliotheek, Fred. Hendrikstraat 28, Amsterdam, 28p., 20 x 14 cm
an Carr, E.H. Michael Bakunin 1975 (1937), MacMillan Press, London/ Basingstoke, 501 + 10p., hb
an Carr, E.H. Studies in Revolution 1972, Grosset & Dunlap, New York, 227 + 6p., PLAKKAFT
an Carr, E.H. The Romantic Exiles. A Nineteenth-Century Portrait Gallery 1968, Penguin Books, Harmondsworth, 343p.
an Carr, Edward Hallett The Bolshevik Revolution 1917-1923 1975-1977, Penguin Books, Harmondsworth, Middlesex, 3 delen, 448 + 407 + 596p., pocket PLAKKAFT
an Carter, April Peace Movements. International Protest and World Politics since 1945 1992, Longman, London & New York, 283 + 15p.
rb Case, Jules Gekochte liefde. Parijsche roman ?, De Roode Bibliotheek, Zandvoort, BOO Serie X, Nr. 4, 208p., hb

Cate, Flip ten; Groeneweg, Cor & Pen, Jurjen Barst de bom? Het veranderde gezicht van de radicale vredesbeweging 1985, Jan Mets, Amsterdam, 119p., pocket

Cate, S.H. ten Geheimen van het Vaticaan. Pauselijke Onfeilbaarheid en Het Vaticaansche Concilie ?, August Koster, Amsterdam, 364 + 8p.

Cathrein, Victor Het Socialisme 1915, "Futura", Leiden, 2 delen waarvan 1 in hb achteraf ingebonden, 218 + 13 & 252 + 8p.
brA4 Centrum voor Geweldloze Weerbaarheid Study-kit “Algemene Informatie” map met twee nummers van Centrumnieuws (aug. & sept. 1971) en diverse stencils, Centrum voor Geweldloze Weerbaarheid, Amsterdam
br2 Childs, Roy De permanente strijd: vrijheid tegen macht. Een introductie van de tradities, ideeën en beloften van het libertarisme 1975, Libertarisch boekcentrum, Wageningen, 12 p., ongepagineerd

Chomsky, Noam De Aziatische oorlog. Interventie in Azië en de crisis in Amerika 1971, Van Gennep, Amsterdam, 258p.

Chomsky, Noam De macht van Amerika en de nieuwe mandarijnen 1970, Bruna & Zoon, Utrecht/Antwerpen, 320p.

Chomsky, Noam De verdorven democratie 1992, EPO/ De Papieren Tijger, Berchem/ Breda, 232p.

Chomsky, Noam Intellectuals and the State/ De intellectuelen en de staat: Johan Huizinga-lezing 1977 1978, Het Wereldvenster, Baarn, 79p., PLAKKAFT!

Chorus, Boudewijn als op ons geschoten wordt… Gewapend verzet in de BRD 1978, 2e druk, Stg Pamflet, Groningen, 147p.

Chorus, Boudewijn als op ons geschoten wordt… Gewapend verzet in de BRD 1985, 3e druk, Stg Pamflet, Den Bosch, 149p.

Chorus, Boudewijn & Velden, René van der Gevangenen. De Werkelijkheid Achter De Tralies 1989, A.W. Bruna, Utrecht, 175p., pocket

Chorus, Boudewijn; Houcke, Stan van & Stuart, Heikelien Verrijn De colonne eenmaal in beweging. Oproerpolitie in Nederland 1981, Pamflet, Amsterdam, 132p., pocket

Chotjewitz, Peter O. De bezoekers van de dageraad. Romanfragment 1979, Wereldvenster, Baarn, 147p.

Ciliga, Anton In het land van den grooten leugen. Tien jaren in Sovjet-Rusland 1937?, H. Stam, Haarlem, 320p., hb

Citati, Pietro Tolstoy. Biografie 1990, De Prom, Baarn, 247p. + foto's
be Claes, Ernest De Witte 1946, 60e druk, Wereldbibliotheek, Amsterdam, 231p., hb
br2 Clark, Howard; Crown, Sheryl; Mckee, Angela & Macpherson, Hugh Geweldloze aktie voorbereiden. Toegespitst op akties tegen kernenergie en kernwapens 1986, SVAG, Zwolle, brochure reeks aktieve geweldloosheid nr 4, 88p. (hb)
br2 Clark, John Wat is anarchisme sa [1988], ASO [anarchistisch studenten overleg], Amsterdam, 22 p
rb Clodd, Edward De geschiedenis van den oorspronkelijken mensch. 1919?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie III, n° 6, 159p., hb

Clodd, Edward Mythen en droomen. Eenige bladzijden uit de vroegste geschiedenis van het menschelijk denken 1886, P.N. Van Kampen & Zoon, Amsterdam, 206 + 11p.
be Coenraads eiland van geluk

Coenraads, Ed. Fakkeldragers 1932, 3e druk, Wereldbibliotheek, My tot verspreiding van goede en goedkope lectuur, Amsterdam, 368p., hb

Cohen, Alexander Een andersdenkende. Samengesteld & ingeleid door Max Nord Meulenhoff pocket 44, Amsterdam, 176p.

Cohen, Alexander In Opstand 1931?, Andries Blitz, Amsterdam, overplakt door sticker: Vereniging Anarchistische Uitgeverij, Amsterdam, 256p., hb

Cohen, Alexander In Opstand 1967 (oorspr. 1931), Van Oorschot, Amsterdam, 232p., met stofomslag

Cohen, Alexander Uiterst links: journalistiek werk 1887 - 1896/ Uiterst rechts: journalistiek werk 1906 - 1920 1980/1981, De Engelbewaarder, Amsterdam, 200p./231p. (twee stuks), PLAKKAFT!

Cohen, Alexander Van Anarchist tot Monarchist 1961, G.A. Van Oorschot, Amsterdam, 2 delen, 350p., in stofomslag

Cohen, Alexander Vijf brieven aan Domela Nieuwenhuis artikel in Tirade, jrg 20, januari 1976, pp. 2 - 25, PLAKKAFT!
br1 Cohen, J.W.B. (Ned. Herv. Predikant te Dokkum) De boosaardige geesten in het luchtruim. Preek n.a.v luchtbeschermingsoefeningen uitgesproken in de groote kerk te Dokkum op 8 maart 1936 1936, ?, Dokkum, 16 p.

Cohn-Bendit, Dany In de ban van de revolutie: omzien naar de jaren ‘60. 1986, Van Gennep, Amsterdam, 144p.
51 Cole, G.D.H. & Mellor, W. Het Gilde-Socialisme ?, Handels-Associatie Libertas, Afdeeling Uitgeverij, Oosterbeek, 32p., + los: pamfletje: Weet U wat productieve associatie is?

Collectief/ Het Radencommunisme: Het Radencommunisme: grondbeginselen van communistische productie en distributie ? (oorspr.1931), serie Manifesten, L.J.C.Boucher, Den Haag, 283p., pocket
br1 Collem, A. van De soldaten. Een visioen 1927, C.A.J. van Dishoeck, Bussum, 24p,
rb Coltof, S.W. Verzamelde opstellen 1932, BOO, Zandvoort, 208p., hb
br2 Comité 1962 voor de Vrede Instructie boekje 1962, “Comité 1962 voor de vrede”, Amsterdam, 16p. A6

Comité Honderd Jaar Domela in Friesland Domela Nieuwenhuis en de Arbeiderbeweging dec. 1988, nr 18, Bulletin Nederlandse Arbeidersbeweging, 66p., hb achteraf ingebonden
brA4 Comité Waakzaamheid Volkstelling Dokumentatiemap. De volkstelling 1971 en de automatisering 11 jan. 1971, Comité Waakzaamhei Volkstelling, Amsterdam, 58p.
52 Communistenbond 'Spartacus' Taak en Wezen van de Nieuwe Partij. Stellingen vastgesteld op de bondsconferentie van de communitenbond 'Spartacus', gehouden in dec. 1945 1946?, Communistenbond “Spartacus”, Amsterdam, 24p.
br2 Communistenbond “Spartacus” Taak en wezen van de nieuwe partij. Stellingen vastgelegd op de bondsconferentie van de communistenbond “Spartacus”, gehouden in dec. 1945 1986, tweede druk, Cosmopolis, Leiden, 36p.

Coninck, Albert de España: Belgen in de internationale brigaden 1972, Frans Masereelfonds, Brussel, 207p., PLAKKAFT!
br2 Constandse, A. L. 120 jaar vrijdenkers beweging. De Dageraad, De Vrije Gedachte Okt. 1976, De Vrije Gedachte, Rotterdam, 16p.
br2 Constandse, A. L. Anarchisme (oorspr. "De Albatros", Den Haag) reprint De As , Moerkapelle, 14p.
br2 Constandse, A. L. Anarchisme 1977, Stichting Burgerschapskunde, S.L. , 36 pag.
br2 Constandse, A. L. Atheïsme. Radio uitzending van vrijdag 24 november 1967. "De Vrije Gedachte" Vrijdenkers Radio Omroep 7p.
br2 Constandse, A. L. Cervantes' Don Quijote. Spel en werkelijkheid overdruk, pp. 46-62
br2 Constandse, A. L. De Godsdienst in de caricatuur. Tekst en teekeningen verzameld door A.L. Constandse ?, "De Albatros", Den Haag, gekopieerde heruitgave, 47p.
br2 Constandse, A. L. De mythe van Jezus Christus ?, (oorspr. 1967, artikel in bundel 'Jezus van Nazaret'), N.G.V.S., Appelscha, 12p.
br2 Constandse, A. L. De mythe van Jezus Christus 1985 (oorspr. 1967, artikel in bundel 'Jezus van Nazaret'), ORA, 1985, 8p.
br2 Constandse, A. L. De paus in Nederland. Een ongewenste gast 1985, derde druk, De Vrije Gedachte, Rotterdam, 33p.
br2 Constandse, A. L. De vrije mens in een leefbare wereld 1974, Stichting Pamflet, Driebergen , 19 pag., met tekeningen en cartoons
br2 Constandse, A. L. Heinrich Heine als dichter en denker reprint 1990 (oorspr. 1928), uitgeverij "Orion", Den Haag, 48p.
br2 Constandse, A. L. Leven op een vulkaan. Pessimisme als bron voor idealisme 1982?, tweede druk, Humanistisch Verbond, Utrecht, 16p.
br2 Constandse, A. L. Ludwig Feuerbach en zijn critiek op het christendom 1951, "De Dageraad", Amsterdam , 38 pag. A6; 16 cm.
br2 Constandse, A. L. Multatuli en Spinoza 1977, Multatuli-Genootschap, Amsterdam, geschriften van het Multatuligenootschap XV, 25 pag., 24 cm.
br2 Constandse, A.L; Mulish, Harry; Schat, Peter & Wolkers, Jan over Vietnam teksten uitgesproken ter gelegenheid van de aktie kunstenaars voor Vietnam, mei 1971, Amsterdam, 16p.

Constandse, A.L. Achter de schermen van de diplomatie: de achtergronden van de wereldpolitiek sedert 1933 1959, Meulenhoff pocket 49, Amsterdam, 191p.
297 Constandse, A.L. Anarchisme 1929, De Albatros, Den Haag, 14p.

Constandse, A.L. Anarchisme van de daad van 1848 tot heden 1969, Kruseman, Den Haag, 191p., hb achteraf ingebonden
298 Constandse, A.L. Bellamy, het jaar 2000 en de arbeidersklasse 1936, "De Albatros", Den Haag
br1 Constandse, A.L. bundel brochures: Christus en de romantiek/ Henrik Ibsen en het derde rijk/ Heinrich Heine als dichter en denker ingebonden, 1927(2x)/ 1928, "Orion", 's-Gravenhage, 48p./ 52p./ 48p., hb

Constandse, A.L. Chroestsjow 1966, 2e herziene druk, serie kopstukken uit de 20ste eeuw 13, Kruseman, Den Haag, 96p.

Constandse, A.L. Chroestsjow 1963, Kruseman, Den Haag, 95p., hb
299 Constandse, A.L. Crisis, Oorlog, Revolutie 1932, “De Albatros”, 15p.

Constandse, A.L. Cuba. Dictators en rebellen 1964, J.A. Boom & Zn, Meppel, 267p., hb
rb Constandse, A.L. De autobandieten/ Bonnotgroep 1935, BOO, Zandvoort, 154p., hb
300 Constandse, A.L. De Ellende der Religie Strijdschrift tegen "De Middaghoogte" en Dr. A.H. de Hartog, 1923, "Alarm", Den Haag, 20p.
br1 Constandse, A.L. De godsdienst in de caricatuur ?, N.H. Luigies & Zonen, Rotterdam, 45p., tekst en teekeningen verzameld door A.L. Constandse, met 34 illustraties

Constandse, A.L. De jaren der verleugening: Internationale politiek sinds 1945 1975, uitgeverij Contact, Amsterdam, 240p.
301 Constandse, A.L. De Kerkstrijd in Duitsland. Kruis of Hakenkruis 1938?, "De Albatros", Den Haag, 15p.
302 Constandse, A.L. De Onzedelijkheid der Christelijke Huwelijksmoraal 1929, De Albatros, Den Haag, 15p.
303 Constandse, A.L. De Revolutie die nadert 1931, Verbond van Alarmgroepen "De Hooiboot", Amsterdam, 16p.

Constandse, A.L. De Schande. Roman 1928, De Albatros, Den Haag, 188p., hb
304 Constandse, A.L. De waarheid over Rusland 1925, "Alarm", Den Haag, 16p.

Constandse, A.L. De zelfvernietiging van het protestantisme 1926, N.H. Luigis, Rotterdam, 122 + 4p., hb

Constandse, A.L. Dertig Jaar Sowjet-politiek 1947, Uitgeverij Plutarchus, 208p. hb

Constandse, A.L. Dynastie van staal: 150 jaar Krupp. 1961, Meulenhoff, Amsterdam, 189p., pocket
305 Constandse, A.L. Europa's Ondergang in Bijgeloof en Fascisme 1934, "De Albatros", Den Haag, 16p.
306 Constandse, A.L. Geen Godsdienst.. Wat Dan? Ons antwoord aan de wereldraad der kerken 1948, De Dageraad, Amsterdam, 24p.

Constandse, A.L. Geschiedenis van het humanisme in Nederland 1980, 4e druk, Kruseman, Den Haag, 190p., hb
308 Constandse, A.L. God is het Kwaad 1924, "De Dageraad", Rotterdam, 31p.
307 Constandse, A.L. God, gezin, gezag 1932, "De Albatros", Den Haag, 15p.
309 Constandse, A.L. Godsdienst en socialisme 1926, hfdst. 10 van de "Grondslagen van het Atheïsme", ?, ?, pp.289-320
310 Constandse, A.L. Godsdienst en Zedelijkheid. Hoofdstuk 9 van de "Grondslagen van het Atheïsme" 1926, ?, ?, pp. 257-288
311 Constandse, A.L. Godsdienst is Opium voor het Volk ?, De Albatros, Den Haag, 15p.

Constandse, A.L. Grondslagen van het anarchisme 1938, F.A.N., Rotterdam, 232p., hb

Constandse, A.L. Grondslagen van het Atheïsme 1926, Luigis & zonen, Amsterdam, 320p., hb
312 Constandse, A.L. Hedendaags Bijgeloof: Spiritisme en Theosofie 1929, De Albatros, Den Haag, 32p.
313 Constandse, A.L. Heeft Jezus geleefd? 1927?, Alarm, Den Haag, 15p. (tweede ex.: Vrijdenkers-vereeniging “De Dageraad”, afdeeling Amsterdam)
314 Constandse, A.L. Het Heilig Jaar: Petrus en Rome 1949, Vrijdenkersvereniging “De Dageraad”, Amsterdam, 18p.

Constandse, A.L. Het lot belooft geen morgenrood: beeld en balans van onze eeuw 1960, Meulenhoff, Amsterdam, 278p., hb en stofomslag
315 Constandse, A.L. Het plan van den arbeid een kritiek door A. L. Constandse, 1935?, "De Albatros", Den Haag, 15p.
316 Constandse, A.L. Het probleem van de dood 1946?, Vrijdenkersvereniging "De Dageraad", Amsterdam, 12p.
317 Constandse, A.L. Huwelijk en Liefde 1926, (hfdst. 6 van Grondslagen van het Atheïsme), ?, pp. 161-192
br1 Constandse, A.L. Huwelijken worden Gesloten in de Hemel Naar aanleiding van het verboden tooneelspel van W. Hasenclever, 1939?, De Albatros, Den Haag, 13p.

Constandse, A.L. Indo-China: relaas van een tragedie. Feiten over Vietnam Voor het comité Kunstenaars voor Vietnam 1971, De Bezige Bij, Amsterdam, 96p.
318 Constandse, A.L. Is de techniek een vloek? 1935?, "De Albatros", Den Haag, 13p.

Constandse, A.L. John F. Kennedy 1965, Kruseman, Den Haag, serie kopstukken uit de twintigste eeuw, 95p., pocket

Constandse, A.L. Josip Broz Tito 1962, serie kopstukken uit de 20ste eeuw, Kruseman, Den Haag, 93p., pocket
319 Constandse, A.L. Kan er een God zijn? ?, Vrijdenkersvereeniging Francisco Ferrer, Deurne, 12p. (totaal verschillend van de Nederlandse versie)
320 Constandse, A.L. Kan er een God zijn? z.j., "Alarm", Den Haag, 16p.
321 Constandse, A.L. Kort Begrip der Vrije Gedachte 1950, Vrijdenkersvereniging “De Dageraad”, Amsterdam, 24p.
322 Constandse, A.L. Le Baroque Espagnol et Caldéron de la Barca. Academisch Proefschrift 1951, Jacob van Campen, Amsterdam, 4p., stellingen en inhoudstafel, uitnodiging voor receptie na afloop; met krantenartikel
323 Constandse, A.L. Leo Tolstoi als Revolutionnair z.j., "De Albatros", Den Haag, 16p.
324 Constandse, A.L. Leven de Dooden? s. a., "De Dageraad", Amsterdam, 19p.
325 Constandse, A.L. Ludwig Feuerbach en zijn wijsbegeerte van het atheïsme ?, De Dageraad/ N.H. Luigis & zonen, Rotterdam, 34p.

Constandse, A.L. Mao Tse-toeng 1972, Kruseman, Den Haag, 85p., pocket
326 Constandse, A.L. Met Moskou ten oorlog? 1936?, "De Albatros", Den Haag, 32p.
327 Constandse, A.L. Modern Bijgeloof 1926, hfdst. 5 van de "Grondslagen van het Atheïsme", ?, ?, pp.129-160
328 Constandse, A.L. Multatuli als hervormer. 1887 - 1937 1937, uitgegeven met medewerking van het "Multatuli-Museum" door den schrijver, 14p.
329 Constandse, A.L. Multatuli en het sexuele vraagstuk lezing gehouden te Den Haag op 21 febr. 1935, 3p., gecopieerd bij "Musico", Den Haag
330 Constandse, A.L. Nederland, God en Oranje 1932?, " De Albatros", Den Haag, 15p., 5 cent
331 Constandse, A.L. Rood Fascisme 1937, De Albatros, Den Haag, 24p.

Constandse, A.L. Sexualiteit en Levensleer. De sexuele en politieke psychologie van Dr. W. Reich ?, 'De ploeger”, Amsterdam, 64p., hb
332 Constandse, A.L. Sexuele nood en fascisme 1935?, " De Albatros", Den Haag, 14p.
333 Constandse, A.L. Socialisme tegenover Godsdienst 1924?, N.H. Luigies & Zonen, Rotterdam, 16p.
334 Constandse, A.L. Spinoza en het Atheïsme 1932, De Dageraad, Amsterdam, 16p.
335 Constandse, A.L. Spinoza, een onzer geestelijke voorouders 1946?, V.R.O., 8p.
336 Constandse, A.L. Van Calvijn tot Colijn 1933?, "De Albatros", Den Haag, 16p.
337 Constandse, A.L. Verloren Illusies en Blijvende Idealen 1934?, De Dageraad, Rotterdam, 15p.
338 Constandse, A.L. Waarheen gaat Rusland? 1932, "De Albatros", Den Haag, 16p., 24 cm.
339 Constandse, A.L. Wat drijft Mussolini? [1935?], "De Albatros", Den Haag, 16p., 21 cm.
br1 Constandse, A.L. Weg met de Vakorganisaties 1922, H.C. Huber, Rotterdam, 24p.
340 Constandse, A.L. Welke partijen zullen Ontwapenen? [1925?], I.A.M.V., Amsterdam, 19p.
341 Constandse, A.L. Willem de Zwijger : De Indonesische muiters en de SDAP 1933?, " De Albatros", Den Haag , 19p.

Constandse, Anton Achter de schermen van de diplomatie: de achtergronden van de tweede wereldoorlog en zijn gevolgen

Constandse, Anton Anarchisme van de daad 2004, 7e druk, De Vooruitgang, Amsterdam, 173p.

Constandse, Anton Anarchisme van de daad 1978, 5e druk, Pamflet, Groningen, 190p., hb achteraf ingebonden

Constandse, Anton Anarchisme: inspiratie tot vrijheid: essays 1979, Meulenhoff, Amsterdam, 217p.

Constandse, Anton Bevrijding door Verachting. Essays 1976, Meulenhoff, Amsterdam 175p.

Constandse, Anton De Alarmisten, 1918-1933 (politieke teksten, gedichten, essays en tekeningen uit de anarchistische tijdschriften Alarm en Opstand) 1975, Meulenhoff, Amsterdam, 160p.

Constandse, Anton De bron waaruit ik gedronken heb: Herinneringen van een vrijdenker 1985, Meulenhoff, Amsterdam, 149p., hb achteraf ingebonden

Constandse, Anton De derde wereldoorlog, analyse van de voorbereidingen 1980, Pamflet, Amsterdam, 80p.
br2 Constandse, Anton De vrije mens in een leefbare wereld 1974, Stichting Pamflet, Driebergen, 19 p., tekeningen en cartoons, Schriftelijke bewerking van rede uitgesproken op Demonstratief Congres van de Vrije Gedachte te Haarlem 6 mei 1973, onder de titel "Het geestelijk milieubederf en de Vrije Gedachte"

Constandse, Anton Eros - de waan der zinnen: essays 1979 (1977), Meulenhoff, Amsterdam, 168p.

Constandse, Anton Geen morgenrood: beeld en balans van onze eeuw 1975, 2e vermeerderde druk, (oorspr. 1960: Het lot belooft geen morgenrood), Meulenhoff, Amsterdam, 268p.

Constandse, Anton Grondgedachten van het atheïsme herschreven druk 1978, De Vrije Gedachte, Rotterdam, 195p.

Constandse, Anton Grondslagen van het anarchisme 1976, 3e druk (oorspr. 1938), Pamflet, Groningen, 232p.

Constandse, Anton Het Soevereine Ik: Het Individualisme van Lao-tze tot Friedrich Nietzsche 1983, Meulenhoff, Amsterdam, 190p.

Constandse, Anton Het Weerbarstige Woord: essays 1981, Meulenhoff, Amsterdam, 203p.

Constandse, Anton Michael Bakoenin: Russisch Rebel. Een biografie 1980, 3e druk (oorspr. 1948), Pamflet, Amsterdam, 279p.

Constandse, Anton Oranje zonder mythe 1980, Pamflet, Amsterdam, 78p., pocket

Constandse, Anton L. Michael Bakoenin: Russisch rebel, een biografie 1948, Holdert & C°, Amsterdam, 279p., hb + stofomslag
br2 Constandse, Anton; Lehning, Arthur & Jong, Rudolf de Anarchisme: 3 lezingen. Enigzins bewerkte teksten van lezingen voor een Studium Generale van de Katholieke Hogeschool in Tilburg, winter 1975-76 1979, 2e druk, (oorspr. 1976), Bas Moreel, Wageningen, 56p.

Constandse, Anton; Lehning, Arthur; De Jong, Rudolf & Hoebink, Paul cyclus anarchisme 1976, studium generale, Katholieke Hogeschool Tilburg, 84p.

Constandse, Doorman, de Hen & Rogier Kiezen zonder keuze: over parlementaire demokratie 1971, Bruna & Zoon, Utrecht/ Antwerpen, 126p.

Constandse, Heldring & van ‘t Veer Gelijk hebben en krijgen: Commentaren op Nederlands buitenlandse politiek 1962, kwadraatpocket 11, De bezige bij, Amsterdam, 157p.

Constant (Nieuwenhuys) Opstand van de Homo ludens 1969, Paul Brand, Bussum, 148p.
jrb Convoluut 1 Almanak van den Socialisten-Bond 1897 128p. A6
jrb Convoluut 1 Almanak van den Socialisten-Bond 1898 tweede jaargang, Ph. Oudkerk, Amsterdam, 128p. A6
jrb Convoluut 1 Almanak van den Socialisten-Bond 1899 derde jaargang, drukkerij “Excelsior”, Amsterdam, 112p. A6, ONVOLLEDIG??
jrb Convoluut 1 Socialistische Almanak voor 1902 Vrije Socialisten-Vereeniging, Amsterdam, 96p. A6
jrb Convoluut 1 Socialistische Almanak voor 1903 Vrije Socialisten-Vereeniging, Amsterdam, 128p. A6
jrb Convoluut 1 Socialistische Almanak voor 1904 Vrije Socialisten-Vereeniging, Amsterdam, 136p. A6
jrb Convoluut 1 Socialistische Almanak voor 1905 Vrije Socialisten-Vereeniging, Amsterdam, 128p. A6
jrb Convoluut 1 Socialistische Almanak voor 1906 Vrije Socialisten-Vereeniging, Amsterdam, 128p. A6
jrb Convoluut 1 Socialistische Almanak voor 1907 Vrije Socialisten-Vereeniging, Vrouwenvereeniging “O.Z.O.D.”, Soc.Wijkvereenigingen te Amsterdam, Landel. Federatie van Vrijheidslievende Kommunisten, Amsterdam, 128p. A6
jrb Convoluut 1 Socialistische Almanak voor 1908 Vrije Soc.-Vereeniging, Vrije Soc.-Groep Oostelijke Eilanden en Muiderpoort, Vrije Soc-Groep Oosterpark-kwartier, Vrije Soc.-Groep Haarlemmerpoort, allen te Amsterdam, 128p. A6
jrb Convoluut 1 Socialistische Almanak voor 1909 Vrije Soc.-Vereeniging, Vrije Soc.-Groep Oostelijke Eilanden en Muiderpoort, Vrije Soc-Groep Oosterpark-kwartier, Anarchistische Propaganda-Club Buurt Y Y, Anarchistische Propaganda-Club in de Jordaan, Vrije Soc.-Groep Haarlemmerp. en Omstr., allen te Amsterdam, 128p. A6
br2 Coördinatie van autonome groepen in Spanje Oproepen uit de gevangenis van Segovia 1981, De Lantaarn, Amsterdam, 103p.
rb Coppée, François De schuldige 1919?; BOO, Zandvoort, 2 delen, serie XIII, nr. 5 & 6, 187 + 183p., hb
scr Corandewal, A.J.A. Old soldiers never die, they just fade away.... Een studie van het anarchisme, zoals het voornamelijk aan het der zestiger, begin zeventiger jaren in Utrecht geleefd heeft Juni 1978, scriptie kandidaatswerkgroep anarchisme, Utrecht, 28 + 3 pagina's, met begeleidende brief, vraag om meer informatie

Corman, Mathieu Afgoden op den brandstapel. Twee zwervers in opstandig Asturië ?, 3e druk, Wereldbibliotheek, Amsterdam - Sloterdijk, 204p., hb
scr Cornelis, Arnold De anarchistische visie op kennis en wetenschap. Tekst van een voordracht, gehouden op uitnodiging ven de afdeling Amsterdam, van de Federatie van Vrije Socialisten in de Brakke Grond, op dinsdag 30 april 1974 16p.
br2 Cornelis, Arnold De Relatie tussen kennis en macht: wetenschap als spiegelprobleem Voordracht te houden aan de Technische Hogeschool te Eindhoven in het kader van een lezingencyclus onder de titel “anarchisme” georganiseerd door Studium Generale op donderdag 27 april 1978, 20.00 uur, 1978, Studium Generale, Eindhoven, 5p. A4 dubbelgeplooid
br1 Cornelissen, Chr. Het individualisme in de arbeidersbeweging pp. 496- 543, artikel uit "De Jonge Gids", 1902?
54 Cornelissen, Christiaan "Directe Actie!" "Zelf doen!". De taktiek van vakvereenigingen en revolutionaire groepen 1904, P.M. Wink, Amersfoort, 16p.
55 Cornelissen, Christiaan Het Arbeidsloon, zijn vormen en zijn wetten 1910, H.J.W. Becht, Amsterdam, 70 p., 22 cm

Cornelissen, Christiaan Op weg naar een nieuwe maatschappij. Beginselen en taktiek van den klassenstrijd 1902, H.J.W. Brecht, Amsterdam, 282 + 15p., hb (eerste blad uittreksels recensies ontbreekt)

Cornelissen, Christiaan Theorie der waarde. Kritiek op de theorieën van Rodbertus, Karl Marx, Stanley Jevons en von Böhm-Bawerk 1903, H.J.W. Brecht, Amsterdam, 375 + 12p. (op kaft: J. Emmering, Amsterdam)
53 Cornelissen, Christiaan Verzameling van Internationale Brieven voor het Volksdagblad 1906?, I.I. Samson, s Gravenhage, 48p.

Cornelissen, Harmsen & De Jong De taaie rooie rakkers: een documentaire over het socialisme tussen de wereldoorlogen 1965, Ambo, Utrecht, 317p., pocket
A4 Cornelissen, Henk; Holink, Karel e.a; (samenstellers) Sociale bewegingen en staat September 1982, Studium Generale Kreatum, Rijksuniversiteit Utrecht, 255 + 8p. A4
br2 Corporate Europe Observatory Maigalomanie. Multilateraal Akkoord over Investeringen: burgers en milieu op het altaar van de vrije markt 1998, Tegenstroom, Leuven, 64p., lang formaat
rb Coster, Charles de Tijl Uilenspiegel en Lamme Goedzak. Hun vroolijke en roemrijke daden. dec 1930, BOO, Zandvoort, 2 delen, 223 + 259p., hb

Coster, Charles de Uilenspiegel en Lamme Goedzak. In Vlaanderenland en elders 1941, De Arbeiderspers, Amsterdam, 580p., hb
scr Couvée, Erik; Duin, Jacqueline van & Onstenk, Jeroen Het arbeidersbewustzijn. 19 juni 1973, scriptie in het kader van de so-groep “de nederlandse vakbeweging”, Amsterdam, 71p.
56 Cramer, CH.G. Onze Koloniale Politiek 1930, Partijbestuur der S.D.A.P., Amsterdam, 22p., N° 5
an Crimethinc Days of War, Nights of Love. Crimethinc for beginners 2001, Crimethinc Inc Workers’ Collective, Atlanta, GA, 289p.
scr Croenendijk, Herben; Harten, Marten van & Marrenga, Ellen Red Scare. Een onderzoek naar de ontwikkeling van anti-communistische ideologie en vijandbeelden in de Verenigde Staten van Amerika, als probleem in theoretische en historische literatuur ?, werkstuk, 117p.
br1 Croiset, Hijman Van Geloof en Ongeloof z.j., "De Dageraad", Amsterdam, 30p. (hb)
57 Croll, C. Afgedrongen van den bodem des Rechts. Toespraak gehouden te Amsterdam, 's-Gravenhage en Rotterdam. Met officieele stukken toegelicht 1886, B. Liebers & C°, Den Haag, 20p.
br1 Croll, C. Ter Toelichting van mijn uittreden uit de "Sociaal-Democratische Partij". (Een vraag van staatsrecht mede) 1890, eigen uitgave, s-Gravenhage, 42p., derde druk
brk Cüsters, John Casco+ wonen en werken in bedrijfspanden April 1990, Amsterdams Steunpunt Wonen, Amsterdam, 33p. + flyer bewonersgroep Houtkopersburgwal (15.05.1990)
br2 Daalder, Remmelt Onze kandidaat die is geen advokaat. George Oversteegen en de Anti-Stemdwangpartij in de Haarlemse Raad (1927-1930) Overdruk uit Jaarboek 1976 Haerlem, pp.287-296

Daele, Els van De Mokergroep. Hoe de opstandige jeugd in de roerige jaren twintig de libertaire beweging in beroering bracht 2008, De Dolle Hond, Amsterdam, 71p. + los Herman J. Schuurman: Werken is misdaad, 8p.
br1 Damiani, Gigi Het verhaal van den onbekenden soldaat s.a., De drie maskers, Scheveningen, 14 p, vert Jacq Krul

Damme, B. B. De Spinoza. Populaire bijdrage over zijn LEVEN en LEER 1908, N.H. Luigies, Rotterdam, 107 + 2p., hb achteraf ingebonden
527 Damme, B. De gebroeders Johannes en Adriaan Koerbach. Twee martelaren der vrije gedachte, herdacht 1920, Rotterdam/ "De Roode Bibliotheek", Amsterdam, 32p., 20 x 14 cm
br1 Damme, B. De geest des opstands of hoog boven de laagte 1914?, Propaganda-Comité van den Ned. Fed. Bond v. Gem.-Werkl., Amsterdam, 56p., hb (achteraf ingebonden)
58 Damme, B. De mensch in het oneindige ?, Drukkerij "Nieuw Leven"/ Vrije Socialisten-vereeniging, Den Haag, 16p.
59 Damme, B. De roeping van den mensch is mensch te zijn. Natuur, de mensch en zijn samenzijn 1923, "Libertas", Amsterdam, 29p.
60 Damme, B. Erasmus. De Voltaire der XVIe Eeuw 1916?, Dageraad's Boekhandel, Amsterdam, 39p.
br1 Damme, B. Friedrich Nietzsche 1908, J. Bedeaux, Rotterdam, 73p., Rijpe Halmen. Bijeengezocht en verzameld uit de werken van Spinoza, Multatuli en Nietzsche
br1 Damme, B. Henrik Ibsen in zijne werken voorwoord: N. Schermerhorn, 1913?, J.W. Jonkmans, Amsterdam, 68p.
rb Damme, B. Individu en samenleving of de vrije mensch/ Drie sprookjes ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 103p., hb
br1 Damme, B. Multatuli als wijsgeer voorwoord: FDN, 1910?, J. Bedeaux, Rotterdam, 54p., hb (achteraf ingebonden)
61 Damme, B. Spinoza. Rijpe Halmen, bijeengezocht en verzameld uit de werken van Spinoza, Multatuli en Nietzche 1908, J. Bedeaux, Rotterdam, 64p.
rb Damme, B. Uit Multatuli's nalatenschap. De zaak De Vletter, alsmede de onuitgegeven briefwisseling tusschen Multatuli en den heer Wintgens over koloniale staatkunde ?, BOO, Zandvoort, 126p., hb
62 Damme, B. Zaaiende voorwaarts ?, Joh. G. Schipperus, Rotterdam, 72p.
br1 Damme, B. Hoe de geweldige overwonnen werd en 8 andere sprookjes 1935?, Brochurendepot der IAMV, Piet Rol, Krommenie, 32p., met voorw v N.J.C. Schermerhorn, IAMV brochuren
br1 Damme, B. Woutertje Pietersen's "Rooverslied" . Blijspel in twee bedrijven naar Multatuli 1925? , Ontspanningsschool Hengelo (O), Hengelo , 16 p, 2e druk
63 Däniker, G. Duitsche aanvoering en Duitsche soldaten 1939-1940 ; een zakelijk, critisch oordeel van een Zwitsersch hoofdofficier s.a., , s.l. s.n,, 32 p, onderzoek nr Duitse militaire successen van '39/40

Dankaart, Hans e.a. De oorlog begon in Spanje. Nederlanders in de Spaanse Burgeroorlog 1936-1939 1986, Van Gennep, Amsterdam, 177p.
rb Daudet, Alphonse Sapho. Parijsche zedenroman 1933?, BOO, Zandvoort, 196p., hb met stofomslag
br1 Dave, Victor Michel Bakoenine en Karl Marx. (De geschiedenis van een laster-kampagne) 1900, J. Sterringa, Amsterdam, 31p.
A4 Davidson, Steef Anarchisme als levenshouding zie Ramaer
br2 Davidson, Steef & Oosterhof, Frans Vrijheid van drukpers. Wat let je? / Steef Davidson ; Handleiding Zeefdruk / Frans Oosterhof 1977, Rotterdamse Kunststichting, Rotterdam , 55 p, 2e druk, geill ; met toevoeging copie Zeefdruk ; heruitgave van 1e druk Enschede: Marktzeventien tgv 'Kijk Uit' Kiezen is een keuze 14/5-19/6 '77, geill
brA4 Davidson, Steef (red) Een verzameling strips betrekking hebbende op Het Studentenmiljeu ?, bijlage van de derde Roeterseiland Snelkrant,
be De geus Geuzengedachten
scr de Groot, A. "De weg tot de kuisheid voert door de nuchterheid": De Rein Leven Beweging in Nederland, 1901-1930 1983, A. de Groot, Scriptie M.O.-B. Geschiedenis Noordelijke Leergangen, Groningen , 101 p. A4
po De Jong, A.M. De wereldreis van Bulletje en Boonestaak. Een toneelstuk voor kinderen in 3 bedrijven ?, Vink, Alkmaar, 71p.
be De Kadt Europa's toekomst
br2 De Vieze gasten Werk zat! koddige teleurstellingen van een onbepaald aantal dames en heren. Expresselijk samengesteld voor een publiek van werkers en werklozen s.a., De Vieze Gasten, [Gent], 15 p
br2 De Vieze Gasten Zoo is't en niet anders 19xx, De Vieze gasten, Zomergem, 19p.
br1 De Vrije Gedachte Statuten en huishoudelijk reglement en strijdprogram z.j., De Vrije Gedachte, Rotterdam, , bijvoegsel bij "Rede"
br1 De Vrije Gedachte Statuten en huishoudelijk reglement en strijdprogramma z.j., De Vrije Gedachte, Rotterdam, 14p., bijvoegsel bij Maandblad "De Vrije Gedachte"
br2 De Vrije Ruisledenaar Een anarchist in het dorp. Een leerstellig caféspel 1981, De Vrije Ruiseledenaar, Ruiselede, 44p.

Debord, Guy De spektakelmaatschappij. 1976 (oorspr. 1967),Wereldvenster Baarn, 139p.
br2 Debord, Guy Voorwoord bij de vierde Italiaanse editie van "La Société du Spectacle" [1984], De Lantaarn, Amsterdam , 19 p
br1 Dekema, H. Predikt het WARE Evangelie! Open brief aan den commandant van het nationaal reddingsleger Majoor Joh. Voortman in zake zijn pamflet "wat in de plaats van anarchie?" ?, Humanitairen Boekhandel en Uitgeverij, Amsterdam, Humanitaire Bibliotheek N° 3 onder redactie van Henk Eikeboom, 8p.
br2 Dekker, H. Het Anarchisme 1973, De Sikkel, Antwerpen, het open venster nr. 48, 32p., (hb)
br1 Dekker, Piet Plattelands oorlogsverhindering en socialisme ?, brochurendepot IAMV, 22p.

Dekkers, Frans & Dijksman, Daan 'n Hollandse stadsguerilla. Terugblik op de Rode Jeugd 1998, Balans, Amsterdam, 154p.

Deleuze, Gilles & Guattari, Félix Rhizoom. ?, Spreeuw, Utrecht, 65p.
an Delta Provo (dutch review) autumn 1967, 152p.
br2 Dembski, Peter Anarchos auch anfanglos 2004, Jan Börger-bibliotheek, Moerkapelle (Nl), 15p.
br2 Deming, Barbara Over woede en nieuwe mannen, nieuwe vrouwen : gedachten over geweldloosheid 1986, Stichting Voorlichting Aktieve Geweldloosheid, Zwolle , 31 p., 22 cm., vert. uit het Engels door D.H. Begeman ; eindred. D. H. Begeman ... et al., Brochure Reeks Aktieve Geweldloosheid ; dl. 3, 90-6346-303-0, Vertaling van: On anger ; New men, new women : some thoughts on nonviolence.- Philadelphia, PA : New Society Publishers, 1982.

Derks, H.G.M. (samensteller) anatomie van links 1968, Polak & Van Gennep, Amsterdam, 237p.
A4 Deseyn, Guido De Fakkel. Het anarchisme te Gent in de 19e eeuw 1987, Libertaire Studiegroep, Gent, ca 50p. A4 (hb)

Dessers, david; Dumolyn, Jan & Jones, Peter Tom Ya Basta! Globalisering van onderop 2002, Academia Press, Gent, 358p., pocket
br1 Deutsch, Julius De burgeroorlog in Oostenrijk. Beschrijving door mede-strijders en ooggetuigen 1934, De Arbeiderspers, Amsterdam, 79p.

Deville, Gabriël Het Directoire. Geschiedenis van de Fransche Revolutie van Thermidor II tot den staatsgreep van Bonaparte. 1907, S.L. Van Looy, Amsterdam, 2 delen, 376 + 288 + aanhangsel, hb
brA4 Dhawan, Gopinath De struktuur van de geweldloze staat 1978, SVAG, Zwolle, 41p., n° 5 in een serie brochures over Gandhi
rb Dickens, Charles De Nieuwjaarsklokken ?, BOO, Zandvoort, 148p., hb
rb Dickens, Charles De Pickwick Club ?; De Roode Biblioyheek, Zandvoort, serie XI, n° 6 & 7, 267 + 260p., hb
rb Dickens, Charles In Londen en Parijs. Een verhaal uit de fransche revolutie ?, De Roode Bibliotheek, amsterdam, serie IV, n° 6 & 7, 159 + 192p., hb
rb Dickens, Charles Slechte tijden 1917?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie I, n° 4 & 5, 175 + 156p., hb achteraf ingebonden
A4 Didde, René; Duivenvoorden, Ben e.a. (red) Als het tij keert: Shell en Nederland. Macht & verbeelding 1989, Uitgeverij Ravijn, Amsterdam, 160p. A4 + A3 bijlage: Culemborgsche Courant

Dide, Auguste De Christelijke Legende 1914, J. van Loo, amsterdam, 285p., vrij vertaald uit het Fransch door A.S.H. Booms

Dieren, E. van De Waanzinnige Waereld: een zielkundige ontleding van de huidige socialisten en hunne voorgangers 1919, F. Van Rossen, Amsterdam, 261 + 12p.
brA4 Dietzgen, Josef Het wezen van de menselijke hoofdarbeid ?, “Daad en Gedachte”, Lelystad, 62 + 3p.

Dijk, Jan van Vrijheid Vooral 2004, Hilarie, Amsterdam, 103p.
br1 Dimitrof, Georgi De arbeidersklasse tegen het fascisme 1935, "Amstel", Amsterdam, 96p.
64 Dimitroff Rede van Dimitroff in het Rijksdagbrandproces ?, 16p.
br2 Dirkzwager Czn, A. Laus Senectutis. Lof op - en van de ouderdom Aug. 1956, eigen uitgave?, Rotterdam, 32 + 8 losse p.
65 Dissel, Th. J. De strijd der arbeidersklasse in Duitsland tegen reactie en fascisme, en vóór de vestiging der Proletarische Revolutie. De taak der Nederlandsche arbeiders November 1923, NAS, Amsterdam, 15p.
br1 diverse JGOB 25 jaar: strijdersstemmen; JGOB: Jubileum kongres-kampgids 1912-1937; Martien Paulissen: Jan Vos en zijn makkers; Sebiderius indenhooghe: kampherinneringen; Frans Luurtsema: Jeugd in de branding!; Van het Leed van den Alcohol: Verhalen en schetsen; JGOB: organisatie; Auguste Forel: De Internationale Orde van Goede Tempeleieren; Jacques rees: De giftige internationale; H. van Geuns-Godfried: Wij vrouwen; Albert de Jong: Hoe werkt de bloedige internationale; Bart de LIgt: Het einde van Nederlands onafhankelijkheid en neutraliteit; Aldous Huxley: Wat zult gij doen?; Dirk Boers: De waarheid over het roode kruis; Jo de Haas: De laatste mannen in burger...; Simone Weil: Oorlog en revolutie; VAU: Grondslagen; Zaai Recht en Vrijheid en ge oogst Welvaart en Vrede (brochure n° 4); J.W. de Jongh: Tocht naar Chattam 1667; Henri de Trémin: Fernande Berger van huis en hof verdreven, 1e aflevering
br2 diverse auteurs bundel brochures samen ingebonden: 1) Wim Rijsdorp e.a.: Strijdersstemmen: 25 jaar JGOB; 2) JGOB jubileum kongres-kampgids 1912-1937; 3) Martien Paulissen: Jan Vos en zijn makkers; 4) Sediberius Indenhooghe: Kampherinneringen: kampeerweek 1919 Hilversum; 5) Frans Luurtsema: Jeugd in de branding!; 6): Van het Leed van den Alcohol. Verhalen en Schetsen; 7) Henk Meelis: Organisatie (JGOB); 8) Auguste Forel: De Internationale Orde van Goede Tempelieren. Een Maatschappelijke Hervormster; 9) Jacques rees: De giftige internationale. De Internationale van zielevergif 10) H. van Geuns-Godfried: Wij vrouwen; 11) Albert de Jong: Hoe werkt de bloedige internationale.Twee documenten; 12) Bart de Ligt: Het einde van Nederlands Onafhankelijkheid en neutralitiet; 13) Aldous Huxley: Wat zult gij doen?; 14) AH van Kamp: Beschaving zonder Masker: leesproeve; 15) Dirk Boers: De waarheid over het roode kruis; 16) Henry George: vooruitgang en armoede (prospectus, commentaren); 17) Jo de Haas: De laatste mannen in burger...; 18): Simone Weil: Oorlog en revolutie; 19) Grondslagen Vereniging Anarchistische Uitgeverij; 20) zaai Recht en Vrijheid en ge oogst Welvaart en Vrede (brochure n° 4 van de partij Recht en Vrijheid); 21) nog drie brochures/stukken
br2 Dobru, R. Dertien galgen. Wat nu? Een arbeidersregering! NPS-PSV-KTPI-HIRASING-PNR plusde vakbeweging! Op één lijst! (Maart 1973) 1973, s.n., s.l. , 22 + 2 p., 23 cm.
be Dohmen menschen aan flarden
an Dolgoff, Sam Fragments, A Memoir 1986, Refract Publications, London, 200p.
an Dolgoff, Sam The Anarchist Collectives 1977, Free Life Editions, New York, 194 + 32p., MISDRUK
an Domela Nieuwenhuis F. Le socialisme en danger 1975, Payot, Paris, 284p. PLAKKAFT
br1 Domela Nieuwenhuis, F & Cohen Stuart, A.B. Stenografisch verslag van het debat tuschen F. Domela Nieuwenhuis en A.B. Cohen Stuart, gevoerd te Alkmaar, op zondag 11 mei 1884 1884, B. Liebers, Den Haag , 47 p . 19 cm, gift Ge Nabrink
br1 Domela Nieuwenhuis, F. Aan de Nederlandsche jongelingen ?, “De Wekker”, Amsterdam, 8p. A6
rb Domela Nieuwenhuis, F. De bijbel. Zijn ontstaan en geschiedenis ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie VII, nr. 2, 174p., hb

Domela Nieuwenhuis, F. De Geschiedenis van het Socialisme I, II & III 1901-1902, Van Looy, Amsterdam, 445 + 369 & 412p.
rb Domela Nieuwenhuis, F. De Geschiedenis van het Socialisme. 3 delen ?, De Roode Biblioteek, Amsterdam, 19+ 447, 368 & 412p. hb

Domela Nieuwenhuis, F. De nieuwe plutarchus: Levensbeschrijving van Servetius, Kropotkine, Bakunine, Robert Owen. ?, J.M. Storch, Hilversum/Blaricum, 4 delen in 1 band ingebonden, 108 + 104 + 87 + 104p., hb (achteraf ingebonden?)
rb Domela Nieuwenhuis, F. De nieuwe plutarchus. Levensbeschrijving van Servetus, Kropotkine, Bakunine, Robert Owen ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, uitgaven van J.M. Storch, Blaricum in eigen band, 108 + 104 + 87+ 104p., hb

Domela Nieuwenhuis, F. De normale arbeidsdag 1887-1888, B. Liebers & C°, 5 afleveringen, ca 300p. ONVOLLEDIG!
brb Domela Nieuwenhuis, F. De steunpilaren der hedendaagse en de grondslagen der toekomstige maatschappij 1916, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 64p.
brb Domela Nieuwenhuis, F. De steunpilaren der hedendaagse en de grondslagen der toekomstige maatschappij 1916, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 64p.
rb Domela Nieuwenhuis, F. De twee groote wetten der natuur 2e druk, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie IV, n° 1, 160p., hb
br1 Domela Nieuwenhuis, F. De Vrijdenker en zijn Ongeloof 1916, Dageraads-boekhandel, Amsterdam, 16p., tweede vermeerderde druk
br1 Domela Nieuwenhuis, F. Een historisch Gedenkboek 1900, , , pp. 230-239, uit "De Jonge Gids", 4e jrg , n° 2
554 Domela Nieuwenhuis, F. Een veldtocht tegen het kapitalisme. Bloemlezing uit Recht voor Allen z.j., 2e druk, B.O.O, Zandvoort, pp. 1-16, aflevering 1, 20 x 15 cm

Domela Nieuwenhuis, F. Een vijf-en-twintigjarige veldtocht tegen het kapitalisme 1904, L. De Boer, Amsterdam, 398 + 415p., hb
rb Domela Nieuwenhuis, F. Enige bijbelteksten. Verklaard en uitgelegd ?, BOO, Zandvoort, 116p., hb achteraf ingebonden

Domela Nieuwenhuis, F. Gedenkboek ter gelegenheid van den 70ste verjaardag, 31 dec. 1916 1916, Maatschappij voor goede en goedkope lectuur, Amsterdam, 188p. hb
rb Domela Nieuwenhuis, F. Gedenkschriften. Zijn leven en werken ?, BOO, Zandvoort, 649p., hb achteraf ingebonden
rb Domela Nieuwenhuis, F. Handboek van den Vrijdenker. ?, BOO, Zandvoort, 208p., hb

Domela Nieuwenhuis, F. Handboek van den Vrijdenker. 1922, Commissie van Uitgave F.D.N.-werken, Rotterdam, 248 + 11p., hb
rb Domela Nieuwenhuis, F. Het bankroet van het marxisme 1915?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 109p., hb aachteraf ingebonden

Domela Nieuwenhuis, F. Het boek der koningen/ het tweede boek der koningen 1892, J Hoekstra, 's-Gravenhage, 64 + 81p., hb achteraf ingebonden
rb Domela Nieuwenhuis, F. Het erfdeel der vrijdenkers 1917?; De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie I, n° 10, 111p., hb

Domela Nieuwenhuis, F. Het Gulden Boekje der Vrijheid, verzameld uit Multatuli ?, "Nieuw Leven", Den Haag, 71p., hb achteraf ingebonden
br1 Domela Nieuwenhuis, F. Het Internationaal Kongres te London in 1896 Overgedrukt uit "Van Nu en Starks" dec 1896-jan 1897, 32p., hb
br1 Domela Nieuwenhuis, F. Het Kommunisme en de Officiëele Wetenschap. Een Weer- en Verweerschrift met Inleiding over de houding van "Vragen des Tijds" 1883, Liebers & C°, Den Haag, 112p.
rb Domela Nieuwenhuis, F. Het leven van Jezus. Een historisch-kritische beschouwing ter ontwikkeling van de arbeidende klasse 1917, 2e druk, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 88p., hb
rb Domela Nieuwenhuis, F. Het leven van Jezus. Mijn afscheid van de kerk 1931, BOO, Zandvoort, 180p., hb
rb Domela Nieuwenhuis, F. Het Parlementarisme in zijn wezen en toepassing 1921?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie V, n° 12, 120p., hb

Domela Nieuwenhuis, F. Het Parlementarisme in zijn wezen en toepassing 1906, W.Sligting, Amsterdam, 150p., hb achteraf ingebonden
br1 Domela Nieuwenhuis, F. Het Tweede Boek der Koningen II. 1892, J. Hoekstra, s-Gravenhage, 80p.
br1 Domela Nieuwenhuis, F. Hoe ons land geregeerd wordt op papier en in de werkelijkheid 1885, Liebers & C°, s-Gravenhage, 105p., eerste druk
br1 Domela Nieuwenhuis, F. Hoe ons land geregeerd wordt op papier en in de werkelijkheid 1891, Liebers & C°, s-Gravenhage, 112p., vierde druk, nieuw bijgewerkte uitgave
rb Domela Nieuwenhuis, F. Hoe ons land geregeerd wordt op papier en in werkelijkheid 5e druk, nieuwe bijgewerkte uitgave, G. Rijnders, Amsterdam, 119p., hb
rb Domela Nieuwenhuis, F. Jean Paul Marat: 1743 - 1793 ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie I, n° 8, 175p. Hb

Domela Nieuwenhuis, F. Le socialisme en danger 1897, Stock, Paris, 321+ 11p.; hb
rb Domela Nieuwenhuis, F. Louise Michel 1919?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie III, n° 10, 121p., hb
rb Domela Nieuwenhuis, F. Maarten Luther, zijn leven en werken (10 november 1483 - 18 februari 1546) ?, B.O.O., tweede serie, n° 6, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 141p., hb
br1 Domela Nieuwenhuis, F. Michaël Servetius ?, J.M. Storch, Hilversum, 104p.
br1 Domela Nieuwenhuis, F. Michaël Servetius ?, J.M. Storch, Hilversum, 104p.
br1 Domela Nieuwenhuis, F. Mijn Afscheid van de Kerk. Twee Toespraken. I. Uiteenzetting van beginselen. II. Afscheidsrede 1894, "Excelsior", Amsterdam, 36p.
rb Domela Nieuwenhuis, F. Peter Kropotkine: van Prins tot Anarchist 1922?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie VI, nr. 4, 160p., hb

Domela Nieuwenhuis, F. Schetsen en tafreelen uit de Fransche Revolutie van 1789 1889, B. Liebers & C°, 's-Gravenhage, 199p., hb <A4, achteraf ingebonden?
rb Domela Nieuwenhuis, F. Typen. Karakterstudies. ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie VIII, n° 4 & 5, 128+204p., hb
rb Domela Nieuwenhuis, F. Van Christen tot anarchist. Gedenkschriften van F. Domela Nieuwenhuis. ?, 4e druk, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 398p. A4, hb

Domela Nieuwenhuis, F. Van Christen tot anarchist. Gedenkschriften van F. Domela Nieuwenhuis. 1910?, Van Holkema & Warendorf, Amsterdam, 600p., groot formaat, hb

Domela Nieuwenhuis, F. Van Christen tot anarchist. Gedenkschriften van F. Domela Nieuwenhuis. ?, 2e druk, Van Holkema & Warendorf, Amsterdam, 600p., groot formaat, hb
rb Domela Nieuwenhuis, F. Vertellingen voor het volk 1921, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 160p. , hb

Domela Nieuwenhuis, F. Vertellingen voor het volk 1977, Anarchistisch Kollektief Utrecht, 151p.

Domela Nieuwenhuis, F. Vertellingen voor het volk I. 1903, Wink, Gorinchem, 158p., hb
br1 Domela Nieuwenhuis, F. Vliegende blaadjes: nrs 5, 7-10, 12, 15-17, 18 (twee drukken), 19-25, 27, 28 Amsterdam/ Hilversum
rb Domela Nieuwenhuis, F. Vredesstemmen. Kant - Laveleye - Tolstoi - Letourneau - Novicow - Guy de Maupassant en anderen. ?, B.O.O, Zandvoort, 172p., hb

Domela Nieuwenhuis, F. Vredesstemmen. Kant - Laveleye - Tolstoi - Letourneau - Novicow - Guy de Maupassant en anderen. 1899, Van Looy, Amsterdam, 151p., hb achteraf ingebonden
br1 Domela Nieuwenhuis, F. "Als ge vrede wilt"... ; (met bijdrage van E. Koster) 1916, De Roode Bibliotheek, Amsterdam , 15 p., 23 x 15 cm., hb achteraf ingebonden,tevens opgenomen een gedicht van E. Koster: Ik bracht mijn kind niet groot voor de soldaten.
br1 Domela Nieuwenhuis, F. "Generaal" Booth van het heilsleger en zijn "plan" 1891, J.A. Fortuyn, Amsterdam , 78 p., 23 cm., Gift Ge Nabrink
br1 Domela Nieuwenhuis, F. Algemeen stemrecht in beginsel en toepassing [1885], B. Liebers, 's-Gravenhage , 29p., 22 cm., Oorspronkelijke uitgave in 1880. Gift Ge Nabrink
br1 Domela Nieuwenhuis, F. Autoritair en Libertair Socialisme 1897, Ph. Oudkerk, Amsterrdam, 96p.
br1 Domela Nieuwenhuis, F. Briefwisseling met Karl Marx en Friedrich Engels 1935, C.P.H., Amsterdam , 18 p., 22,5 cm., in Kommunisme, maandschrift voor Marxistisch Leninistische theorie en praktijk
br1 Domela Nieuwenhuis, F. Brood en vrijheid voor allen! 1892, B. Liebers & C°, 's-Gravenhage , 23 p., 21 cm., Gift Ge Nabrink Op de omslag met pen vermeldt: door F.D.N.
br1 Domela Nieuwenhuis, F. De Algemeene Werkstaking van 1903, wat zij was en wat zij ons leert : Eene Beschouwing over de Aprilbeweging [1903], L. De Boer, Amsterdam , 24 p., 20 cm., Gift Ge Nabrink
br1 Domela Nieuwenhuis, F. De Bijbel, zijn ontstaan en zijn geschiedenis: eene historisch-kritische verhandeling ter ontwikkeling van het arbeidende volk 1893, J. Hoekstra, Amsterdam , 68 p., tab., 20 cm., Gift Ge Nabrink
br1 Domela Nieuwenhuis, F. De Demetriustype, of, De belangzuchtige. Een voordracht [18??], s.n., S.l. , 16 pag., 20 cm., voordracht gift Ge Nabrink
br1 Domela Nieuwenhuis, F. De demokratie en de Financiers, de werkelijke Meesters der wereld. In verkorten vorm bewerkt naar het Fransch van Francis Delaisi. door [1912], W ten Hoorn , Reguliersdwarsstraat 83, Amsterdam, 72 p, legaat Ge Nabrink
br1 Domela Nieuwenhuis, F. De Gamaliëltype, of, De verstandige raadgever. Een voordracht [18?], s.n., s.l. , 16 p., 20 cm., Voordracht
br1 Domela Nieuwenhuis, F. De Internationale (1864-1914) [1914], Vrije Socialisten-vereenigingen en Prop. Clubs, Amsterdam , 71 p., foto's, 22 cm., Gift Ge Nabrink
br1 Domela Nieuwenhuis, F. De Jezustype, of, De man van overtuiging. Een voordracht [18XX?], [Liebers], ['s-Gravenhage] , 16 p., 21 cm., Gift Ge Nabrink
br1 Domela Nieuwenhuis, F. De Kommune van Parijs [1909], Ontspanningsschool Haarlemmerpoort en omstreken, Amsterdam , 40 p. , 13 x 11 cm., Kinder-bibliotheek ; Nr. 3, Gift Ge Nabrink
br1 Domela Nieuwenhuis, F. De libertaire opvoeding: voordracht, gehouden te Parijs in het jaar 1899 1904?, L. De Boer, Amsterdam , 16 pag., 21 cm., gift Ge Nabrink
br1 Domela Nieuwenhuis, F. De oorlog en de opvoeding sa [1916], Int Bond voor Rationalistische Opvoeding van het kind, Sl, 16p., gift Ge Nabrink
br1 Domela Nieuwenhuis, F. De Petrustype, of, De zwakke. Een voordracht [1888], Vereeniging ter bevordering der Vrije Gedachte, 's-Gravenhage , 16 pag., 20 cm., 2e druk [1988], voordracht gift Ge Nabrink
br1 Domela Nieuwenhuis, F. De Pilatustype, of, De twijfelaar. Een voordracht [1888], [Liebers], ['s-Gravenhage] , 19 p., 20 cm., 2e druk, Gift Ge Nabrink
br1 Domela Nieuwenhuis, F. De Pilatustype, of, De twijfelaar. voordracht 1884, Liebers, s-Gravenhage, 19p.
br1 Domela Nieuwenhuis, F. De revolutionaire dr. A. Kuyper contra den reaktionairen minister Kuyper , L. De Boer, Amsterdam, 24p., tweede druk
br1 Domela Nieuwenhuis, F. De revolutionaire dr. A. Kuyper contra den reaktionairen minister Kuyper [1903?], 2e druk, L. De Boer, Amsterdam, 24 pag., 21 cm., gift Ge Nabrink
br1 Domela Nieuwenhuis, F. De roeping van den mensch is... mensch te zijn. Voordracht gehouden te Amsterdam en's-Gravenhage [1912], De Dageraad; J.J. Bos & C°, Amsterdam , 30 pag., 22 cm., Voordracht gehouden te Amsterdam en 's Gravenhage gift Ge Nabrink
br1 Domela Nieuwenhuis, F. De Samueltype, of, De republikein. Een voordracht [18??], [Liebers], ['s-Gravenhage] , 16 pag., 21 cm., gift Ge Nabrink
br1 Domela Nieuwenhuis, F. De Simonstype, of, De ijveraar. Een voordracht [18XX?], [Liebers], ['s-Gravenhage] , 18 p., 21 cm., Gift Ge Nabrink
br1 Domela Nieuwenhuis, F. De steunpilaren der hedendaagsche en de grondslagen der toekomstige maatschappij 1916, De Roode Bibliotheek, Amsterdam , 64 p., 23 x 16 cm., hb achteraf ingebonden
br1 Domela Nieuwenhuis, F. De verkiezingszwendel [1924?], Vrije Socialisten Groep Amsterdam, Amsterdam , 4 pag., 24 cm.
br1 Domela Nieuwenhuis, F. De Vredebond [1871], [G.L. Funke], [Amsterdam] , 30 pag., 20 cm., bibliotheek van volksvoordrachten. 2e reeks; no. 4, gift Ge Nabrink
br1 Domela Nieuwenhuis, F. De vrijdenker en zijn ongeloof 1913?, De Dageraad; J.J. Bos & C°, Amsterdam , 15 pag., 22 cm., er is ook een tweede exemplaar aanwezig: 2e verm. dr. Dageraad, 1916, 16 pag. 20 cm.; beide exemplaren zijn een gift van Ge Nabrink
br1 Domela Nieuwenhuis, F. De werkloosheid, het "teeken des tijds" 1895, Ph. Oudkerk, Amsterdam , 16 pag., 24 cm., gift Ge Nabrink tweede exemplaar aanwezig: Gorinchem : Wink, 1902
br1 Domela Nieuwenhuis, F. De werkloosheid, het "teeken des tijds" 1902, P.M. Wink, Gorinchem, 16p.
br1 Domela Nieuwenhuis, F. Een eenige preek 1905, Ontwaking, Antwerpen [etc.] , 19 p., 22 cm., Overdruk uit Ontwaking. Gift Ge Nabrink.
br1 Domela Nieuwenhuis, F. Een galerij van bijbelsche personen (ter leering en navolging voorgehouden) 1924, J. van Loo, Amsterdam , 22 p., 20 cm., 2e druk
br1 Domela Nieuwenhuis, F. Een galerij van Bijbelsche personen: ter leering en navolging voorgehouden 1919, Van Loo, Amsterdam , 22 p., 21 cm., Gift Ge Nabrink
br1 Domela Nieuwenhuis, F. Een nieuw leven van Jezus : een historisch-kritische studie 1876, E.J. Brill, Leiden , 69 p ; h 20 cm, gift Ge Nabrink
br1 Domela Nieuwenhuis, F. Een nieuw tijdschrift? 1910, J.M. Storch/ 't Kersouwken, Hilversum/ Antwerpen, p 4-7, Uit: De spiegel van den vooruitgang nr 1 (15 jan 1910) jrg 1, gift Ge Nabrink
br1 Domela Nieuwenhuis, F. Een tentoonstelling van kerstvieringen [1913], J.J. Bos & C°, Amsterdam , 16 pag.; 24 cm., gift Ge Nabrink
br1 Domela Nieuwenhuis, F. Een tentoonstelling van Paaschvieringen [1883?], s.n., s.l. , 16 pag.; 26 cm., overdruk uit De Dageraad, maart 1883 gift Ge Nabrink
br1 Domela Nieuwenhuis, F. Een tentoonstelling van Paaschvieringen [1914], J.J. Bos & C°, Amsterdam , 16 p. 25 cm., tweede druk, gift Ge Nabrink
br1 Domela Nieuwenhuis, F. Een tentoonstelling van Pinkstervieringen [1914?], W. Ten Hoorn, Amsterdam , 15 pag.; 23 cm., gift Ge Nabrink
br1 Domela Nieuwenhuis, F. Een vraagstuk van internationaal belang [1870], s.n., s.l. , 13 pag., 22 cm., overdruk uit Onze Tijd gift Ge Nabrink
br1 Domela Nieuwenhuis, F. Elisée Reclus 1905, Ontwaking, Antwerpen en Amsterdam, 15 p., foto, 20 cm., Overdruk uit Ontwaking Gift Ge Nabrink
br1 Domela Nieuwenhuis, F. Ferrer [1909], [Ontspanningsschool "Haarlemmerpoort en omstreken"], [Amsterdam] , 24 p., 13 x 11 cm., Kinderbibliotheek ; nr. 2, Gift Ge Nabrink
br1 Domela Nieuwenhuis, F. Geheel-Onthouding en Socialisme [1897], Joh. J. Lodewijk, Amsterdam , 6 p., 22 cm., Geheel-onthoudersgeschriften ; No. 1, Pagina's in verkeerde volgorde ingebonden.
br1 Domela Nieuwenhuis, F. Het anarchisme van de daad 1900, s.n., s.l. , p. 317-325, 24 cm., Art. oorspr. uitg. in De Jonge Gids, jrg. 4, no. 3, februari 1900. Gift Ge Nabrink. Recensie over het proefschrift van Mr. F.B. Enthoven, Studie over het anarchisme van de daad, verschenen bij Scheltema & Holkema te Amsterdam.
br1 Domela Nieuwenhuis, F. Het dorre geraamte van 'n mooi boek uit: De Jonge Gids, 4e jrg. N°5, aug. 1906, pp. 587-600
br1 Domela Nieuwenhuis, F. Het leven van Jezus: een historisch-kritische beschouwing ter ontwikkeling van de arbeidende klasse 1894, Ph. Oudkerk, Amsterdam , 92 p., 19 cm., Gift Ge Nabrink
br1 Domela Nieuwenhuis, F. Het monisme of de eenheidsleer : voordracht gehouden in den winter van 1905 in de vereniging "De Dageraad" te Amsterdam 1905, L.J. Vermeer , Amsterdam , 32 p., 21 cm., Gift Ge Nabrink.
br1 Domela Nieuwenhuis, F. Het vredesboekje [1914], J. Van Loo, Amsterdam , 70 pag., 15 cm., gift Ge Nabrink
br1 Domela Nieuwenhuis, F. In dit teeken zult gij overwinnen! aan de produktieve arbeiders [1907], s.n., s.l. , 16 p., 20 cm., Gift Ge Nabrink (2 exemplaren)
br1 Domela Nieuwenhuis, F. Is het atheisme onwetenschappelijk? [1896], "De Dageraad", Amsterdam , 12 p., 19 cm., Gift Ge Nabrink
br1 Domela Nieuwenhuis, F. Is het atheisme onzedelijk? 1896?, , , 16p.
br1 Domela Nieuwenhuis, F. Is het atheisme onzedelijk? 1927, Dageraad, Amsterdam , 16 p., 20 cm., Gift Ge Nabrink
br1 Domela Nieuwenhuis, F. Luther's verhouding tot de boeren in de 16e eeuw [1889/1890], [Dageraad?], S.l. , p. 22-38, 145-162, 273-289, 365-377 , 22 cm., Afl. uit De Dageraad, jrg. 1889-1890. Gift Ge Nabrink
br1 Domela Nieuwenhuis, F. Michaël Bakunine. 1814-1876, met portet ?, J.M. Storch, Blaricum, De Nieuwe Plutarchus. IV, 104p.
br1 Domela Nieuwenhuis, F. Mijn afscheid van de kerk: twee toespraken, I. Uiteenzetting van beginselen, II. Afscheidrede 1886, B. Liebers & C°, Den Haag , 36p.
br1 Domela Nieuwenhuis, F. Mijn afscheid van de kerk: twee toespraken, I. Uiteenzetting van beginselen, II. Afscheidrede 1912, J. Bevelander, Den Haag , 32 pag., 20 cm., achtste druk, gift Ge Nabrink tweede exemplaar: 8e druk, Bevelander, 1912, gift Ge Nabrink
br1 Domela Nieuwenhuis, F. Mijn afscheidsgroet aan de arbeiders 1887, B. Liebers, 's [Graven]hage , 20p.; h 20 cm, Gift Ge Nabrink
br1 Domela Nieuwenhuis, F. Multatuli als ketter bij uitnemendheid 1910, sn, Hilversum, 32 p ; h 21 cm, 2e druk, Gift Ge Nabrink
br1 Domela Nieuwenhuis, F. Multatuli als ketter bij uitnemendheid sa [1909], 1e druk, sn, Enschede, 32 p ; h 21 cm, Gift Ge Nabrink
br1 Domela Nieuwenhuis, F. Oorlog aan den oorlog: rapport over het militarisme en de houding van anarchisten en revolutionaire socialisten in geval van oorlog tusschen de naties onderling, opgemaakt voor het verboden kongres te Parijs in het jaar 1900 1901, sn, Amsterdam, 24p 2 bl ; tab ; h 24 cm, Gift Ge Nabrink
br1 Domela Nieuwenhuis, F. Prins Willem I van Oranje : Vader des Vaderlands, Grondlegger der Oranje-Dinastie s.a., B.O.O., Zandvoort , 14 pag., 18 x 13 cm, hb achteraf ingebonden
br1 Domela Nieuwenhuis, F. Robert Owen als kinder- en menschenvriend (+ met een voorwoord van J. Goubitz) [1908], Ontspanningscholen, Amsterdam; Haarlem , 16 pag., 19 cm., gift Ge Nabrink
br1 Domela Nieuwenhuis, F. Staatspensionering. Een waarschuwend woord aan de Arbeiders 1897?, overgenomen uit "Recht voor Allen", 8p.
br1 Domela Nieuwenhuis, F. Vrijheid-blijheid! [1881], W.C. De Graaff, Haarlem , 44 pag., 23 cm., gift Ge Nabrink
br1 Domela Nieuwenhuis, F. Wat beteekent de militaire dienstweigering. Rede gehouden in 1893 voor den Soc.- Dem. Militairenbond 1918, C. Bonnet, Leeuwarden , 8 pag., 20 cm., voorwoord C. Bonnet. Nieuwe uitgave, gift Ge Nabrink
br1 Domela Nieuwenhuis, F. Wat is de toekomst onzer middenklasse? : een waarschuwend woord 1891, Liebers & C°, 's-Gravenhage , 16 pag., 20 cm., gift Ge Nabrink
br1 Domela Nieuwenhuis, F. Weg met alle tirannen! : De pyramide der tirannie voor 't volk aanschouwelijk voorgesteld [1900], Excelsior?, Amsterdam?, 16 pag., gift Ge Nabrink tweede exemplaar aanwezig: [1e druk?], Amsterdam : Grootendorst, [1895]. 32 pag., 18 cm, gift Ge Nabrink
br1 Domela Nieuwenhuis, F. Weg met alle tirannen! : De pyramide der tyrannie voor 't volk aanschouwelijk voorgesteld 1895?, A. Grootendorst & W. Kunst, Amsterdam, 32p.
br1 Domela Nieuwenhuis, F. Wetenswaardigheden. Goethe als vorstenknecht [1910], [Storch] [etc.], [Hilversum] [etc.] , p. 20-24 ; 22 cm., Uit: De spiegel van den vooruitgang.- nr. 1 (15 jan. 1910) jrg. 1
br2 Domela Nieuwenhuis, F. / Gustavo, Soledad La Educación Libertaria/ El Sindicalismo y la Anarquia, Politica y Sociologia Agosto de 1988, Madre Tierra, Móstoles, 32p.
br1 Domela Nieuwenhuis, F. & Leeuwen, J. van Anarchisme: pro F. Domela Nieuwenhuis te Hilversum, contra Dr. J. van Leeuwen te Schiedam 1909, Hollandia, Baarn, 32 p.; 23 cm, Pro en contra; serie V; No 2
br1 Domela Nieuwenhuis, F. & Gorter, H. Debat tusschen F. Domela Nieuwenhuis en H. Gorter, over Sociaal- Demokratie of Anarchisme, gehouden te Enschedé op 8 October 1904 / voorw Twentsche Federatie der SDAP [1904], "De Nieuwe Tijd", Enschedè , 31 p., gift Ge Nabrink
br2 Donkersloot, N.A. Is de derde weg de gevaarlijkste? Rede gehouden op de bijeenkomst van de Landelijke Onafhankelijke Contactcommissie voor Vredeswerk in Bellevue te Amsterdam op 27 november 1956, 16p.
brA4 Doolaard, A. den Zelfbescherming door kernontwapening. Rede gehouden op de demonstratieve massa – meeting in de Nieuwe RAI te Amsterdam op 11 november 1961 1968?, Stencildruk ITB, Amsterdam, 7p.

Dooren, Sander van e.a. Werk in eigen bedrijf. Een inventarisatie van gedemokratiseerde bedrijven in Nederland 1979, 2e druk, Coöp. Drukkerij en uitgeverij P.E.T., Amsterdam, 131p.

Dooren, W. van & Constandse, A.L. Atheïsme, Humanisme, Socialisme 1975, Agon Elsevier, Amsterdam/ Brussel, 152p.
wo Doorn, Boud van Vught. 13 maanden concentratiekamp 1945, A.G. Schoonderbeek, Laren, 156p.
scr Doorn, Herman van; Haan, Hein de; Krol, Guus; Marel, Arie van der; Peperstraten, Frans van & Steegh, Fred Het revisionisme in de Iie internationale Juli 1979, scriptie in het kader van “Filosofie en Samenleving', 51p.

Döring, Fritz Vertrapt zaaisel ?, A.G. Schoonderbeek, Laren (Gooi), 47p., hb (geheelonthouders) achteraf ingebonden
66 Dorp, P. van & Schutjes, Henrik Aanval door P. van Dorp, Roomsch priester met Verweer door Henrik Schutjes, Vrijdenker red. weekbl. "De Dageraad" 1912, Weekblad "De Dageraad", Amsterdam, 40p.
be Dostojewski Doodenhuis
rb Dostojewski, F.M. Getrouwd! ?, BOO, Zandvoort, 194p., hb

Dostojewski, F.M. Politieke geschriften ?, Johannes Müller, Amsterdam, 292p., hb achteraf ingebonden
br2 Douwes, David & Nobbe, Sibrand De Vuile Was van De Kleine Aarde 1985, De Nieuwe Aarde, 's Hertogenbosch , 32 pag., geill., kritiek van de samenstellers op De Kleine Aarde n.a.v. een binnen deze vereniging gepleegde 'antroposofische coup'
brk Draaisma, Jaap Erfpacht en kraken December 1985, Stichting Ideële Kamerbemiddeling en Huisvesting, Amsterdam, 24p. A5
an Drachkovitch, Milorad (ed.) The Revolutionary Internationals, 1864-1943 1968, Stanford University Press, Stanford, CA, 256 + 15p., PLAKKAFT!
rb Draper, John William De worsteling tussen godsdienst en wetenschap 1917?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, Serie I, n° 2 & 3?, 176 + 184p, hb.
br1 Dretsma, M. A. Hoe wensen wij de school? : Een stem uit de ouderwereld 1946, "Het Oosten", Almelo , 95 pag., 23 cm., Problemen van deze tijd; no. 6

Drijkoningen, F. & Fontijn, J. Historische Avantgarde. Programmatische teksten van het Italiaans futurisme, het Rusisch futurisme, Dada, het constructivisme, het surrealisme, het Tsjechisch Poëtisme 1991, Huis aan de Drie Grachten, Amsterdam, 439p., met medewerking van M. Grygar, P. De Meijer, H. Würzner
an Drinnon, Richard Rebel in Paradise: A Biography of Emma Goldman 1982 (1961), University of Chicago Press, Chicago & London, 349 + 15p.
br1 Drop, W. Roomsch-katholiek solidarisme in theorie en practijk 1926, NVV, Amsterdam, 32p.
be Duhamel Het bezit van de wereld
be Duhamel Toekomst
be Duhamel Twee mannen

Duivenvoorden, Eric met emmer en kwast. Veertig jaar Nederlandse actieaffiches 1965-2005 2005, Het Fort van Sjakoo, Amsterdam, 206p., vierkant formaat + CD -rm met 7500 affiches

Dullaart, P. Op onze weg zijn rozen schaars gespreid: De Arnhemse anarchisten 1894-1903 1982, Bosbespers, Oosterbeek, 87p.

Dumur, Louis De slachter van Verdun. Anti-oorlogsroman ?, Delko, Amsterdam, 408p., hb

Dumur, Louis Nach Paris! Anti-oorlogsroman ?, Delko, Amsterdam, 356p.
br2 Dungen, Peter van den; Noordegraaf, Herman & Robben, Wim Bart de Ligt (1883 – 1938), vredes-aktivist en vredes-onderzoeker 3 september 1988, SVAG-Algemeen A8, SVAG/ Bart de Ligt-Fonds, Zwolle/ Boxtel, 51p.

Duprat, Jeanne Van oorlog en vrede Inl. B. de Ligt, 1932, Servire, Den Haag, Bevrijding reeks n° 1, 59p.

Duyn, Roel van Bloed 1972, Meulenhoff, Amsterdam, 187p.

Duyn, Roel van De boodschap van een wijze kabouter: een beschouwing over het fil. en pol. werk van Peter Kropotkin, in verband met de huidige keuze tussen katastrofe en kabouterstad. 1969 (4e druk 1970), Kritische Bibliotheek, Meulenhoff, Amsterdam, 96p.

Duyn, Roel van En tranen 1976, Meulenhoff, Amsterdam, 152p., pocket, PLAKKAFT!

Duyn, Roel van energieboekje. Over de energie-krisis en de oplossing daarvan door een alternatieve technologie. 1972, Bert Bakker, Den Haag, 111p., pocket, Witte ooievaar 1, met een artikel van Bart Edel en Jan v.d. Zwaag

Duyn, Roel van Het witte gevaar: een vademekum voor provoos 1967, Meulenhoff, Amsterdam, 215p.

Duyn, Roel van Het wonder van Amsterdam 1974, Meulenhoff, Amsterdam, 48p. A4

Duyn, Roel van Panies dagboek 1972 (1971), Meulenhoff, Amsterdam, 224p.

Duyn, Roel van Provo: de Geschiedenis van de provotarische beweging 1965-1967 1985, Meulenhoff, Amsterdam, 247p. A4

Duyn, Roel van Schuldbekentenis van een ambassadeur. Nota's, beschouwingen en vragen van een ambassaduer van Oranje-vrijstaat in de Amsterdamse gemeenteraad 1971, Meulenhoff, Amsterdam, 192p.

Duyn, Roel van Zweet. Een soldatenroman 1973, meulenhoff, Amsterdam, 159p.
br2 Duyn, Roel van Miss Blanche en de moppesdiamanten, een moralisties manifest eind oktober 1967, Unit, s.l. , 13 pag., 20 cm.
A4 Duyvendak, Jan Willem & Huizen, Rob van Nieuwe sociale bewegingen in Nederland. Een onderzoek naar de kraakbeweging, de verdesbeweging en de anti-kernenergiebeweging 1983, SVAG-studies 16, SVAG, Zwolle, 149p. A4
scr Ebbes, Peter Jo de Haas, 1897-1945. Uit het leven van een propagandist voor de anti-militaristische- socialistische- en vrije gedachte 1984, doctoraalscriptie RijksUniversiteit Groningen, 138p. (hb)
scr Ebbes, Peter Jo de Haas: uit het leven van een propagandist voor de anti-militaristische, socialistische en vrije gedachte 1984, doctoraalscriptie, RU Groningen, 138p. A4, hb

Ebert, Theodor Geweldloze opstand. Alternatief voor burgeroorlog 1969?, VU Berlijn, 231p.
67 Eeden, Fred. Van Stenografisch Verslag van de Rede van Dr. Fred. Van Eeden gehouden ter gelegenheid van het 12 1/2-jarig bestaan der Vereniging "Gemeenschappelijk Grondbezit", op 11 April 1914 in "Handwerkers-Vriendenkring" te Amsterdam Overgedrukt uit "Vrije Arbeid", Maandblad der Vereniging, Hoofdbestuur, Amsterdam, 15p.

Eeden, Frederik van Brieven van Frederik van Eeden aan Henri Borel 1933?, Pax, Den haag/ Brussel, 177p., hb

Eeden, Frederik van De kleine Johannes 1929, 13e druk, V.H. Mouton, 's-Gravenhage, 192p., hb

Eeden, Frederik van De kleine Johannes deel 2 & 3. 1905 & 1906, W. Versluys, Amsterdam, 216p. + 355p., hb achteraf ingebonden
68 Eeden, Frederik van Vae Victis! Wee den overwonnenen! 1903, W. Versluijs, Amsterdam, 36p, Uitgegeven ten voordeele van de slachtoffers der Algemeene Werkstaking
69 Eeden, Frederik van Waarvan…… leven wij? Nutsrede gehouden te Rotterdam, 7 december 1898 1903, derde druk, W. Versluys, Amsterdam, 32p. A6, geen achterkaft
70 Eeden, Frederik van Waarvoor…… werkt Gij? Toespraak tot werkenden, gehouden in d'Geelvinck te Amsterdam, 14 Maart 1899. 1903, vierde druk, W. Versluys, Amsterdam, 29p. A6

Eekman, T. Tussen twee oevers. Alexander Herzen. 1953, Van Loghum Slaterus, Arnhem, 77p. + ill., hb en stofomslag
br1 een anarchist Anarchie en Geweld! 1895, Veenstra & C°, Nijmegen, 8p., door een anarchist
71 Een arts In de macht der Roomsche kerk ( een ernstig woord aan alle Roomsche Mannen en Vrouwen) 1913, Administratie Weekblad “De Dageraad”, 71p.
NVSH een deskundige Ons inlichtingenboek voor de vrouw. Behandeling der hygiënische middelen voor vrouwen ?, 15p.

een gewezen katholiek Waarom ik niet geloof 1911, tweede verbeterde en vermeerderde druk, Hollandia, Baarn, 159 + 6p., hb achteraf ingebonden
br1 Een Proletariër Het Laatste Woord in den Klassenstrijd 1904, Amsterdam, 32p.
br1 een zwerver Anarchie z.j., P. van der Leur, Deventer, 8p., door een zwerver
br1 een zwerver De Anti-Revolutie-Wet van Minister Heemskerk en de Anarchistische Beweging z.j., P. van der Leur, Deventer, 8p., door een zwerver
72 eene vrouw Onderzoek der beginselen welke beschouwd worden als voldoende om Den oorlog te regtvaardigen Door eene vrouw, 1831, J. Oomkens, Groningen, 54p., uit het Engelsch
73 Eerdmans, B.D. Christendom en Ontwapening z.j., Centraal Comité tot Waarschuwing tegen Eenzijdige Ontwapening, s-Gravenhage, 6p., overdruk uit "De Vrijheid" van 14 October 1930, vlugschrift n° 9
be Ehrenburg, Ilja Babeuf
br1 Eikeboom, Annie & Henk Bloed ligt op straat Gedichten van A. en H. Eikeboom sa [1932], Vernieuwing, Den Haag, 24 p
br1 Eikeboom, Henk Begrafenis van een vermoorden arbeider. Aan de Nagedachtenis van Jan de Jong. Vermoord door 't Gezag op 8 juni 1932 te Boskoop . Spreekkoor [ 1932 ], Vernieuwing, Den Haag , 16 p
br1 Eikeboom, Henk De anarchist en het huwelijk [1921?], "Libertas", Amsterdam , 24 p

Eikeboom, Henk De Loden soldaat en andere vertelsels, versjes en plaatjes voor kinderen 1935, VAU, Amsterdam, 252p., hb
74 Eikeboom, Henk De ondergaande wereld. Een rede over dezen tijd en zijn problemen 1923, "De Fakkel", Amsterdam, 30 p., volgens stenogram van Willy Eikeboom
br1 Eikeboom, Henk Dnjeprostroj. Een tijdsgedicht 1941?, sn, sl, 8p.

Eikeboom, Henk Het Rood Blazoen. 1923, "De Fakkel", Amsterdam, 110p., hb achteraf ingebonden
br1 Eikeboom, Henk Kiest het Leven! Een Woord aan Jonge Menschen 1924, Brochurendepot I.AM.V., Amsterdam, 4p.

Eikeboom, Henk Kruistochten door eigener en ander werk ?, VAU, Amsterdam, 266p.
75 Eikeboom, Henk Opruiing? De Arbeider Opruiing? Weigert Dienst Opruiing? Tegen den oorlog Opruiing? Verdedigingsrede 1934, De Arbeider?, Groningen, 14p 22 cm
br1 Eikeboom, Henk Prometheus , spreekkoor 1926, "De toorts", Amsterdam , 20 p
br1 Eikeboom, Henk Zonnewende. Symphonie der Bevrijdende Gedachte 1934? S.A.A., Amsterdam, 63p., A6, vierkant formaat
br2 Eikeboom, Henk De anarchist en het huwelijk 1989, reprint De As, Moerkapelle, 24p.
76 Eikeboom, Willy De taak van de nieuwe vrouw en moeder 1927, Levenskracht, Bussum, 32p.
brA4 Eimers, Piet Eigen kicks 1982?, eigen uitgave?, Amsterdam, 28p. + affiche en met brief van Piet Eimers aan Spreeuw van 2 juni 1982

Eimers, Piet Anarchisten en marxisten in de Spaanse burgeroorlog 1973, Spuw, Driebergen, 98p.
br2 El Ferrol Het proces tegen de 23 Aug. 1975, Accion fuego, Utrecht, 41p.

Elfrink, Bas Brieven aan een dienstweigeraar-hongerstaker 1986, Amsterdam, 90p;

Elfrink, Bas Idealist of fanatikus. Memoires van een jong wereldverbeteraar 1985?, eigen uitgave?, Amsterdam, 268p.

Elling, Agnès & Janssen, Raf (red) Arbeid anders. Strijd tegen baandenken en solicitatieplicht 1983, Trezoor, Utrecht, 160p.
brA4 Elling, Agnès; Hogenboom, Erik & Janssen, Raf Van rekverband tot kraaktherapie: versoepeling en ontregeling van de sociale dienst Lente 1984, Commissie Oriënteringsdagen, Utrecht, 68p.
76 Elsée, A. [pseudoniem Anton Constandse] De Universiteit jubileert 1932, Alarmgroep, Amsterdam, 16 p., 25 cm
br2 Eltzbacher, P. Anarchisme: De leer van Benj. R. Tucker s.a., De Vrije, Rotterdam , 34 pag.
br2 Eltzbacher, P. Anarchisme: de leer van J.P. Proudhon ?, De Vrije, Rotterdam, 29p.
br2 Eltzbacher, P. Anarchisme: De Leer van M. Bakounine s.a., De Vrije, Rotterdam , 28p.
br2 Eltzbacher, P. Anarchisme: de leer van Max Stirner [196?], De Vrije, Rotterdam , 23 pag., 22 cm.
br2 Eltzbacher, P. Anarchisme: De leer van Will. Godwin s.a., De Vrije, Rotterdam , 23 pag.

Eltzbacher, Paul Anarchisme: Godwin, Proudhon, Stirner, Bkounine, Kropotkine, Tucker, Tolstoi 1903, P.M.Wink, Amersfoort, 295p., hb (hb omslag W. ten Hoorn, Amsterdam)
77 Embden, D. van Nationale Ontwapening of Volksverdelging. Rede gehouden bij de Algemeene Beschouwingen over de Staatsbegrooting op 23 april 1924 in de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1924?, D. van Sijn en Zonen, Rotterdam, 40p.
br2 Embrechts, Evie & Gordier, An T is allemaal natuurlijk genetisch evolutionair. Weerwerk tegen de fabels, kritiek op nepwetenschap, degelijk onderzochte feiten 2010, VOK/ FEL, belgië, 42p.
78 Emmenes, A. van Een kritiek op de brochure Federatie van Vakvereenigingen. (een voorstel aan de georganiseerde en ongeorganiseerde arbeiders van Nederland, door Henri Polak, Voorzitter van den Algemeenen Nederlandsche Diamantbewerkersbond) 1899, Sprenger & C°, Amsterdam, 47p.
br1 Emmenes, A. van Fragmenten uit Het leven van een Boef, bewerkt in de Straf-Gevangenis te Nieuwer-Amstel ?, J.J. Lorgion Stellingwerff, Arnhem, gratis feuilleton behoorende bij het Socialistisch Weekblad "Voorwaarts", 95p.
79 Emmenes, A. van Het Socialisme in z'n twee stroomingen z.j., Sprenger & C°, Amsterdam, 48p.
rb Emmenes, A. van Kikkerdorp en de Kikkerdorpers 1923?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie VII, nr. 3, 176p., hb
br1 Emmenes, A. van Medeburgers! z.j., , , 39p., (achteraf ingebonden)
80 Emmenes, A. van Onafhankelijke en "moderne" vakorganisatie z.j., L. de Boer, Amsterdam, 139p. , EIGENLIJK BOEK, maar heel dunne kaft

Emmenes, A. van Onafhankelijke en "moderne" vakorganisatie 1906?, L. De Boer, Amsterdam, 139p.
br1 Emmenes, A. van Verdedigingsrede. Uitgesproken (voor zoover het mogelijk was) op 15 Aug. 1893 voor de Recht(?)bank te Arnhem ?, ?, 15p.
br1 Emmenes, A. van Wat de anarchisten willen ?, 4p.

Endenburg, Gerard Sociocratie, een redelijk ideaal. Grondslagen van de sociocratische kringorganisatie. 1974, Klaas Woudt, Zaandijk, 95p.
br1 Engels, Frans Een Russisch Hefboom of Een Kijkje in de Russische Letterkunde [19XX], s.n., Wilrijk -Antwerpen, 62 pag., 24 cm.

Engels, J. De socialisten en de oorlog 1962, "Nimo", Monnickendam, 175p.

Engels, J. De socialistische vakbeweging. Vanwaar? - Waarheen? ?, "Nimo", Monnickendam, 190p.
81 Enka Klassenstrijd. Aan de Nederlandsche Christen-Arbeiders ?, derde druk, "De Toekomst", Schiedam, 15p.

Enthoven, Frans Bernard Studie over het anarchisme van de daad. Academisch proefschrift 1901, Scheltema en Holkema's Boekhandel, Amsterdam, 270 + 15p. + losbladig: stellingen, hb

Enzensberger, Hans Magnus De korte zomer van de anarchie. Leven en dood van Buenaventura Durutti; (roman) 1972?, A.W. Bruna & Zoon, Utrecht/Antwerpen, 303p.

Enzensberger, Hans Magnus De stuurloze avant-garde 1974 (oorspr. 1962), De Arbeiderspers, Amsterdam, 173p.
an Enzensberger, Hans Magnus Der kurze Sommer der Anarchie. Buenaventura Durrutis Leben und TodRoman 1972, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 300p., hb (+ 5 krantenartikelen)

Enzensberger, Hans Magnus Misdaad en politiek. 1966, A.W. Bruna & Zoon, Utrecht, 328p.
br1 Eric Eene Sociaal-Democratische Republiek. Schets uit de geschiedenis der twintigste eeuw 1884, Firma B. Liebers, Den Haag, 48p.
br1 Eric Eene Sociaal-Demokratische Republiek. Schets uit de geschiedenis der twintigste eeuw 1891, tweede druk, B. Liebers & C°, Den Haag, 30p.
82 Erka, Jacq. [=Martin Paulissen] Jeugd en Vrije Gedachte : Radiorede door Jacq Erka. Voor uitzending op 24 september 1932 door de radio omroep controle commissie verboden 1932, Hoofdbestuur 'De Dageraad', Amsterdam , 16 p., 23 cm., (met voorwoord van J. Hoving)
83 Es, M. L. van der Open brief van een vader aan het hoog militair gerechtshof te Utrecht 1924?, s.n., Soest , 8p.
84 Es, M. L. van der Open brief van een vader aan het hoog militair gerechtshof te Utrecht herdruk met noten, Q. Raven, Blaricum, 4p.
scr Esch, Mark van der “De uitersten verjaagd'. Machtsverhoudingen en sociaal evenwicht als primitieve of moderne variaties op het thema van de vooruitgang (Pierre Clastres: 1933-1977) 40p.

Ewald, Carl De tweevoeters 1924, De Fakkel, Amsterdam, 109p.
br2 Eykman, Karel De Gorterbuurt : dl. 1 De oversteekplaats 1976, Sjaloom, Odijk , 31 p., ill., 21 cm., 906249014 X, uitgave i.o.v. de Rooie Vrouwen in de PvdA
br2 F. Domela Nieuwenhuis Lezingen (0): Jong, Rudolf de & Harms, Wim: Orde! 2000, F. Domela Nieuwenhuis Fonds, Amsterdam, 33p.
br2 F. Domela Nieuwenhuis Lezingen 1: Wedman, Homme: Domela's erfgenaam? Leo Polak over autonomie en ethiek 2000, F. Domela Nieuwenhuis Fonds, Amsterdam, 23p.
br2 F. Domela Nieuwenhuis Lezingen 10: Tibbe, Lieske: Kunst en anarchisme omstreeks 1900: een breed scala 2010, F. Domela Nieuwenhuis Fonds, Amsterdam, 40p.
br2 F. Domela Nieuwenhuis Lezingen 11: Bosch, Mineke: 'Slow history' en de canon van Nederland. Opmerkingen naar aanleiding van het dagboek van Frederike van Uildriks (1854-1919) (2011), F. Domela Nieuwenhuis Fonds, Amsterdam, 44p.
br2 F. Domela Nieuwenhuis Lezingen 12: Frijhoff, Willem: Platte geesten. De duurzame gevolgen van gedachteloos bezuinigen 2014, F. Domela Nieuwenhuis Fonds, Amsterdam, 40p.
br2 F. Domela Nieuwenhuis Lezingen 13: Altena, Bert: Geen man en geen cent. Domela Nieuwenhuis, de Eerste wereldoorlog en het anti-militarisme 2014, F. Domela Nieuwenhuis Fonds, Amsterdam, 63p.
br2 F. Domela Nieuwenhuis Lezingen 2: Bool, Flip: Grafische vormgeving en engagement in het interbellum 2001, F. Domela Nieuwenhuis Fonds, Amsterdam, 33p.
br2 F. Domela Nieuwenhuis Lezingen 3: Nauta, Lolle: Wereldburgerschap 2002, F. Domela Nieuwenhuis Fonds, Amsterdam, 29p.
br2 F. Domela Nieuwenhuis Lezingen 7: Hamelink, Cees: Over terrorismebestrijding en de rechtsstaat en mensenrechten en over de vraag hoe die twee zich ten opzichte van elkaar verhouden 2007, F. Domela Nieuwenhuis Fonds, Amsterdam, 21p.
br2 F. Domela Nieuwenhuis Lezingen 8: Ramaer, Hans: Anarchisme in Domineesland 2008, F. Domela Nieuwenhuis Fonds, Amsterdam, 31p.
brA4 F.el.s. (Für eine linke strömung) kritiek op de autonomen. Organisatie discussie 1995, Infogroep Schism, Utrecht, 56p.
85 F.S. Wat is vrije economie? ?, 18p. + getypt blad met uitspraken over Silvio Gesell

Fahrenfort, Jacques; Janszen, Henk E. & Sanders, Fred Oproer in Amsterdam. Het verhaal van twee historische dagen 13-14 juni 1966 ?, H.J.W. Becht, Amsterdam, 90p.
an Fainsod, Merle Smolensk under Soviet Rule 1958, Random House, New York, 485 + 13p., pocket PLAKKAFT
an Falk, Candace Love, Anarchy & Emma Goldman: A biography 1984, Holt, Rinehart & Winston, New York, 603+19p., hb en stofomslag
A4 Faltas, S. Nederland in de wapenhandel Maart 1980 (roofdruk), De struikrover, Amsterdam, (70p.) A4
be Farrimond Stof in mijn keel
brA4 Fascisme Onderzoek Kollektief Vrije-Marktorganisaties in Nederland Aug. 1991, FOK-dossier 3, Amsterdam, 30p.
br2 Faulhaber, F.A.F. Naar een internationale taal. 1976, Bond van Arbeiders Esperantisten in het gebied van de Nederlandse taal, Amsterdam, 36p.
537 Faure, Sebastian Antwoord aan een geloovig meisje (Over God, Vaderland en Familie) ?, "De Roode Bibliotheek", Amsterdam, 36p., 20 x 13 cm
rb Faure, Sebastian De godsdienst en zijn misleiding. (l'Imposture Religieuse.) ?, B.O.O, Zandvoort, serie XIII, n° 2 & 3, 195 & 203p., hb
528 Faure, Sebastian De misdaden van God ?, 3e druk, Uitgave "De Roode Bibliotheek", A'dam, 16p., 21 x 16 cm
rb Faure, Sebastian De Universeele Smart ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie V, n° 10 & 11, 160 + 136p., hb 2delen,
rb Faure, Sebastian Het Universeele Geluk (mijn kommunisme) ?, De Roode Bibliotheek, Zandvoort, 398p., hb
529 Faure, Sebastian Twaalf bewijzen voor het niet bestaan van God ?, 2e druk, Uitgave "De Roode Bibliotheek", A'dam, 48p., 21 x 15 cm
be Feis kazerne, kerk en kapitaal

Felix Het beginsel der liefde 1898, "Vrede", Haarlem, 172p., pocket
an Fellner, Gene Life of an Anarchist. The Alexander Berkman Reader 1992, Four Walls Eight Windows, New York, 355 + 13p.
br2 Femo Ned. politieke pop: teksten 1981, Femo, Groningen , 29 p., 21 cm.

Fielding, H. De ziel van een volk ?, vijfde druk, De Waelburgh, Blaricum, 296p., hb, Vertaling van Felix Ortt

Fischer, Louis Stalin en Ghandhi. Twee tekenen op 's werelds tweesprong 1948, De Driehoek, 's-Graveland, 173p.
an Fleming, Marie The Anarchist Way to Socialism: Elisée Reclus and Nineteenth-Century Anarchism 1979, Croom Helm/ Rowman & Littlefield, London/ Totowa, New Jersey, 299p., hb en stofomslag
86 Fles, L. Onderwijs zonder Godsdienst. Radiovoordracht gehouden op 5 november 1932 voor den Vrijdenkers Radio Omroep (V.R.O.) 1932?, Em. Querido, Amsterdam, 8p.

Fles, L. Water en vuur. Een kritiek op de houding der S.D.A.P. ten opzichte van den godsdienst waarin tevens is opgenomen de open brief aan "het volk" en de correspondentie tusschen de hoofdredactie en den schrijver. 1933, 3e druk, EM. Querido, Amsterdam, 104p.
87 Fles, Louis Een verboden radio-rede (Los van de kerk) ?, Hoofdbestuur “De Dageraad”, Amsterdam, 16p.

Flusser, Emil Oorlog als ziekte 1938?, Contact, Amsterdam, 100p., hb, (met stempel boekendienst VAU)
be Ford, Henry Productie en welvaart 1924, maatschappij voor goede en goedkope lectuur, Amsterdam, 365p. Hb
be Forel het sexueele vraagstuk
br1 Forel, August De Neutrale Onafhankelike Orde van Goede Tempelieren. Een Maatschappelike Hervormster 1918, 3e druk, Nederlands Groot-Loge, Hilversum, 37p.
br1 Forthaas, J.C. Geheime wapens. Van raket tot atoom-bom 1945?, Uitgave "Rotterdam 1945", 46p. + ill.

Francotte, R.A. Het uur van Spanje ?, Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 176p., hb
an Fraser, Ronald Blood of Spain: An Oral History of the Spanish Civil War 1979, Pantheon Books, New York, 629p., hb en stofomslag
br2 Frayman, Wil Tijd der verstrooing 1997, Jonkheer Produkties, Alkmaar, 58p.
br1 Frech, Charles Ik beschuldig… 1900?, , Brussel?, 24p., gewezen Trappistenbroeder Romuald

Frenkel, F.E. (red) Provo, kanttekeningen bij een deelverschijnsel 1967, 2e druk, Polak & Van Gennep, Amsterdam, 217p.

Fried, Ferdinand De ineenstorting van het kapitalisme ?, Vau, Amsterdam, 344p., hb

Fried, Ferdinand Wending der wereldhuishouding 1943, "Opbouw", Amsterdam, 414p., hb
br1 Friedeberg, R. (Lid van de duitsche Sociaal-Democratische Partij) Parlementarisme, Algemeene Werkstaking en Socialisme. Twee voordrachten 1906, Sociaal-Democratische Vereeniging, Utrecht, 65p.
rb Friedrich, Ernst Krieg dem Kriege ?, 2e druk, de Roode Bibliotheek, Zandvoort/ Freie Jugend, Berlin, 245p., hb

Friedrich, Ernst Krieg dem Kriege 1988, 19e druk, in 4 talen, pocket, 252p.
rb Friedrich, Ernst Oorlog aan den oorlog! De Roode Bibliotheek, Zandvoort, serie XII, n° 1, 213p., hb

Frieswijk, J.; Kalma, J.J. & Kuyper, Y. (red) Ferdinand Domela Nieuwenhuis: De apostel van de Friese arbeiders 1988, Friese Pers Boekerij, Drachten/Leeuwarden, 192p.

Frieswijk, Johan Socialisme in Friesland 1880-1900 1977, Van Gennep, Amsterdam, 270p.
scr Frijn, Robert Willem Het Internationaal Libertair en Kommunistisch Arbeiderscongres Amsterdam 1907 ?, doctoraalscriptie, Vrije Universiteit, Amsterdam, 109p.

Fromm, Erich De angst voor vrijheid 1952, Erven J. Bijleveld, Utrecht, 223p., hb

Fromm, Erich De gezonde samenleving. Psychopathologie van democratie en kapitalisme 1958 (oorspr. 1955), Erven J. Bijleveld, Utrecht, 274p., hb

Fromm, Erich De zelfstandige mens. Een bijdrage tot de psychologie der ethiek 1973, zesde druk, Erven J. Bijleveld, Utrecht, 208p.

Fruin, Robert & Hooft, P.C.(organisatoren) De Spaanse burgeroorlog en zijn gevolgen. Studium generale-voordrachten 1973, Universitaire Pers, Leiden, 143 + 8p.

Fuchs, J.M. Amsterdam, een lastige stad. Rellen, oproeren en opstanden in de loop der eeuwen 1970, De Boekerij, Baarn, 152p.
88 Fuisseaux, A. de Volkscatechismus ?, ?, 16p., voor ons land bewerkt naar A. de Fuisseaux
br2 Füss, Ben Alleen de paus is hetero : Hoekstenen, seksualiteit en de kinderen van de rekening. ofwel : Oom Ben vertelt over de fluwelen handschoen van de repressieve tolerantie. [1987?], Anarchisten in Tilburg, Tilburg , 48 p., geill.
89 G.A.W. De Socialisten komen! Een waarschuwend woord aan het volk 1891, G. Bruggeman, Oldenzaal, 29p., vrij naar 't Hoogduitsch
br2 Gabriëls, René Gelukzoekers als ieder ander. Over mensenrechten en zogenaamde illegalen 2007, Liga voor de Rechten van de Mens, Amsterdam, Clara Meijer-Wichmann lezing 10 december 2007, 22p.
scr Galen, Josefien van; Zweekhorst, Suus; Mevis, Annette & Burlet, Anita Het leven van de mensen in Asten-Bakel-Deurne-Helmond-Someren 1918-1940. Een poging tot een beschrijving van het dagelijks leven. April 1979, doctoraalscriptie sociale en economische geschiedenis, Nijmegen, 506 + 10p.

Gandhi, M.K. Ethische religie 1978, 5e druk, Mirananda, Wassenaar, 79p., pocket

Garcia Lorca, Federico Toneelwerk. Yerma/ In vijf jaren tijds 1968, Van Ditmar, Amsterdam, 137p., pocket

Gasenbeek, Bert; de Jong Rudolf & Edelman, Pieter Anton Constandse. Leven tegen de stroom in 1999, De Papieren Tijger, Breda, 268p.

Gasteren, Louis van Allemaal rebellen. Amsterdam 1955-1965 1984, Tabula, Amsterdam, 126p.
541 Gaulke, Johannes In het Walhalla ; (vert. door Gerhard Rijnders; naschrift van de vertaler) [1940?], B.O.O., Zandvoort , 63 p. , 19 x 14 cm

Gawronsky, Dimitry De balans van het Russische bolsjewisme 1919, Van Loghum Slaterus, Arnhem, 77p.
br2 Gebladerte- reeks 1: Krebbers, Eric & Westerink, Harry: De schaduwzijde van de antroposofie 1997?, Stichting Gebladerte, Leiden,
br2 Gebladerte- reeks 10: Krebbers, Eric: repressieve hulpverlening 1997, Stichting Gebladerte, Leiden,
br2 Gebladerte- reeks 11: Krebbers, Eric & Westerink, Harry: De politiek van sekten en goeroes 1998, Stichting Gebladerte, Leiden,
br2 Gebladerte- reeks 12: De Fabel van de Illegaal: Leiden, stad van razzia's 1998, Stichting Gebladerte, Leiden,
br2 Gebladerte- reeks 14: De Fabel van de Illegaal: In actie tegen de Alphense Illegalenbajes (deel 2) 1998, Stichting Gebladerte, Leiden, 39p.
br2 Gebladerte- reeks 2: Westerink, Harry & Krebbers, Eric: Het hellend vlak van de New Age 1997?, Stichting Gebladerte, Leiden,
br2 Gebladerte- reeks 3: De wereld volgens Dwarsligger 1997?, Stichting Gebladerte, Leiden,
br2 Gebladerte- reeks 4: De Leidse acties van het Earth Liberation Front (E.L.F.) 1997?, Stichting Gebladerte, Leiden,
br2 Gebladerte- reeks 5: Westerink, Harry: De fascistische "gene zijde" van Jozef Rulof 1997?, Stichting Gebladerte, Leiden,
br2 Gebladerte- reeks 6: Krebbers, Eric & Wit, Gerrit deMannenstrijd 1997?, Stichting Gebladerte, Leiden,
br2 Gebladerte- reeks 7: De Fabel van de Illegaal: De Alphense illegalenbajes De Geniepoort 1997?, Stichting Gebladerte, Leiden,
br2 Gebladerte- reeks 8: Westerink, Harry: Elk hart een tijdbom 1997?, Stichting Gebladerte, Leiden,
br2 Gebladerte- reeks 9: Vrouwenonderzoekskollektief Loeder: Extreem-rechts aan de vrouw gebracht 1997, Stichting Gebladerte, Leiden,
br2 Geens, Jos Stigma. Poëzie uit de gevangenis ?, Doorheen Tralies, Wilsele (Be),
brA4 Geerlings, Gerard & Lohman, Mike (red.) Repressie in Nederland? 1980?, Komitee voor de Rechtsstaat (KRS), Amsterdam, 25p.
br2 Geers, G.J. De opkomst van het Carlisme 31 okt. 1964, Recht voor Allen, n° 569 (brochure uitgave: N.G.V.S., Appelscha), 22p.

Gelder, G.M. de Russische denkers 2000, reprint De As, Moerkapelle, (oorspr.1934, H.D. Tjeenk Willink, Haarlem), 168p.

George, Henry Het Vraagstuk van den Arbeid. Open brief aan paus Leo XIII 1906, 2e vermeerderde druk, S.L. Van Looy, Amsterdam, 188p., serie Internationale Bibliotheek
90 Gerhard, A.H. Is het algemeen stemrecht eene noodzakelijkheid? Eene voordracht uitgesproken in eene volksvergadering te Groningen op 22 Juni 1884 ?, Propaganda-club, Groningen, 22p.
br1 Gerhard, A.H. Opvoeding zonder dogma Herduk van "Opvoeding zonder Geloofsdogma (1904) bij gelegenheid van de 90ste verjaardag van de schrijver (7 April 1948), 1948, "De Dageraad", Amsterdam, 29p.

Gerhard, A.H. Vrijdenker/ Socialist en Opvoeder. Een keur van zijn opstellen, verzameld en ingeleid door P. Spigt. 1949, De Arbeiderspers, Amsterdam, 247p.
91 Gerhard, A.H. Vrije Gedachte & Moraal. (Verboden radiorede) 1934, De Arbeiderspers, Amsterdam, 15p.
br2 Gerhard, A.H. Vrije Gedachte en Moraal. Verboden Radio-Rede 8 april 1989, gefotocopieerde herdruk ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van het AH. Gerhardhuis, Amsterdam, 15p.
rb Gerisch, A. Ontwaakt. Roman uit het proletariërsleven ?, BOO, Zandvoort, serie XII, n° 2, 223p., hb achteraf ingebonden

Gerlo, Ada Herinneringen van een onafhankelijke vrouw ?, Maatschappij voor goede en goedkope lectuur, Amsterdam, 342p., hb
br1 Gerretsen, H.A.; Wansink, D.J.; Huygens, F.P. & Koops-Kalma, F. Het Leven is een krijgsbanier. Leven en strijden van Vincent van Gogh, Ferdinand Domela Nieuwenhuis, Frederik van Eeden, Henriette Roland Holst- van der Schalk 1940, Vrijz. Christelijke Jeugd Centrale, Utrecht, 75p.

Gerritsen, Martin Net niet volwassen. 21 jaar Vereniging Dienstweigeraars 1992, Antimilitaristische Uitgeverij (AMU), Amsterdam, 43p.

Gerritsen, Martin (samensteller en red.) handboek voor dienstweigeraars 1991, AntiMilitaristische Uitgeverij, Amsterdam, 134p.
br2 Gerritsen, Martin; Geerlings, Gerard & Gerritsen, Dido (red.) Weiger dienst, weiger werk. Het militarisme van de vervangende dienst Febr. 1985, 2e druk, Werkweigergroep, Amsterdam, 60p.
92 Geuns-Godfried, H. van Moreele en militaire ontwapening 1932?, Smit & Dontje, Sappemeer, 15p.
br1 Geuns-Godfried, H. van De "Wet betreffende bescherming tegen Luchtaanvallen" 1935?, ?, 4p.
br1 Geuns-Godfried, H. van De witte vlag [193X], Smit & Dontje, Sappemeer , 27 p., 21 cm.
93 Geuns-Godfried, H. van Wij vrouwen 1934?, ?, 16p.

Geurtsen, Ton De fabel van het linkse ongelijk/ de bolsjewistiese katastrofe/ een nieuwe kans voor het socialisme. Met libertaire teksten van Rosa Luxemburg, Anton Pannekoek, Henriëtte Roland Holst, Arthur Lehning. 1990, Rode Emma, Amsterdam, Dilemma-3, 111p.

Geurtsen, Ton Een geschiedenis van verloren illusies. Sociaaldemocratie in Nederland 1994, Rode Emma / Papieren Tijger, Amsterdam/ Breda, 239p.
brA4 Geurtsen, Ton Het einde van de sociaaldemocratie. Over verloren illusies en discussie-armoede 1995, Rode Emma/ De Vrije Socialist, Amsterdam, 30p.

Geurtsen, Ton Nachtmerries op een duivels oorkussen.Opkomst, ontwikkeling en mogelijke ondergang van het westerse arbeidsethos 1996, Baalprodukties/ Papieren Tijger, Sittard/ Breda,263p.
br2 Geurtsen, Ton; Holterman, Thom; Stadt, Inge van de & Vries, Fries de: Leve de republiek! Een pleidooi voor afschaffing van het koningschap in samenhang met herverkaveling van de macht. 1992, Rode Emma/ VTO-PSP, Amsterdam, 54p.,
br2 Geus, Marius de Een einde aan overconsumptie 2003, Omslag, Eindhoven, 19p.

Geus, Marius de Organisatietheorie in de Politieke Filosofie 1989, Eburon, Delft, 289p.

Geus, Marius de Politiek, milieu en vrijheid. Over de onbeheersbaarheidvan de milieucrisis, de rusteloze afvalmaatschappij en de noodzaak van een telescopische ecostaat. 1993, Jan van Arkel, Utrecht, 224p.

Gevers, Dick Jules Vallès en de Commune van Parijs 1995, IRIS, Amsterdam, 140p.
br1 Ghaughi, R. / Mesnil, Jac. Over godsdienst/ Stroomingen in de diepte s.a., J. Sterringa, Amsterdam , 16 p., 20 cm., Sterringa's 5-cent-brochuren ; XXIII, Vormt samen met 'Stroomingen in de diepte' van Jac. Mesnil een brochure

Giebels, Lambert Een partijtje schaak. De laatste ontmoeting tussen Karl Marx en Michael Bakoenin 1992, De Geus, Breda, 174p., pocket

Giele, J. J. De pen in aanslag. Revolutionairen rond 1848 1968, Fibula- Van Dishoeck, Bussum, Fibulareeks 40, 103p.

Giele, Jacques Arbeidersleven in Nederland 1850-1914 1979, SUN, Nijmegen, SUN 133, 320p.
jrb Giele, Jacques e.a. (red) Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland SUN, Nijmegen, 5 delen, 1976 - 1980

Giele, Jacques J. Arbeiderszelfbestuur in Spanje: Een verslag van de kollektivisatie van de Catalaanse ekonomie tijdens de Spaanse burgeroorlog 1936-1939 1975, Anarchistische Uitgaven, Amsterdam, 238p.

Giele, Jacques J. De Eerste Internationale in Nederland. Een onderzoek naar het ontstaan van de Nederlandse arbeidersbeweging van 1868 tot 1876 1973, SUN, Nijmegen, Sunschrift 70, 273p.
br1 Giesen, J. Actie tegen reactie! Tegen den moord op de arbeiders in Spanje enz. Oproep tot internationale solidariteit z.j., Comité van Actie Tegen Witte Terreur, Utrecht, 8p.

Giesen, J. Nieuwe geschiedenis. Het antimilitarisme van de daad in Nederland ?, "Bevrijding", Utrecht, 319p., hb
94 Giesen, J. (secretaris van het IAMB) Hoe bestrijden wij het Militarisme? 1926?, Internationaal Anti Militaristisch Bureau, Utrecht , 16 p., 21,5 cm.
95 Giesen, Jos. Anti-Militarisme en Vakbeweging. Redevoering gehouden op 1 Augustus 1929 te Den Haag ?, IAMV, Den Haag, 16p.
96 Giesen, Jos. Geestelijke weerbaarheid : Lezing gehouden 16 maart 1919 te Zaandam 1919, Vereeniging voor Religieus en Maatschappelijk werk/ J.P. Honnef, Rotterdam , 20 p., 22 cm., Christen-Socialistische Vlugschriften XVIII
97 Giesen, Jos. Massale Dienstweigering 1919, Vereeniging voor Religieus en Maatschappelijk Werk/ J.P. Honnef, Rotterdam, 7p.
98 Giltay, H. Ekonomie en Oorlogsdrift 1934, "Nooit Meer!", Antwerpen?, 16p.

Giltay, H. Sociaal-cultureele vernieuwing en psychoanalyse 1933, Van Loghum Slaterus, Arnhem, 164p., hb, (op kaft: opnieuw verzorgd dor V.A.U., Amsterdam)

Glaser, Georg K. Gedempte stemmen, gebalde vuisten 1953, De Arbeiderspers, Amsterdam, 398p., hb
scr Glastra, Flip Het anarchisme der Makhnovshchina – een aspect van de russische revolutie in de Oekraïne 1980, hoofdvakscriptie Nieuwste Geschiedenis, 116 + 5p.
an Godwin, William Enquiry concerning Political Justice. With selections from Godwin's other writings 1971, Clarendon Press, Oxford, 347 + 35p., PLAKKAFT!
99 Goes, F. van der Majesteits-schennis. (Het geding tegen den Heer F. Domela Nieuwenhuis) 1886, W. Versluys, Amsterdam, 23p.
br2 Goldman, Emma 3 essays. Vaderlandsliefde/ minderheid tegenover meerderheid/ huwelijk en liefde. 1966, de Vrije, Rotterdam, 70p.

Goldman, Emma Essays en Brieven 1982, Wereldvenster Bussum, 232p.

Goldman, Emma Mijn Leven 1985 (1978), Wereldvenster, Weesp, 487+ 480p.
br2 Goldman, Emma De nieuwe vrouw : feministiese opstellen April 1979, Bas Moreel, Wageningen , 63 p., 2de druk, ontleend aan de bundel 'Anarchism and other essays', New York, 1910
100 Goldman, Emma De Oorzaken van den Ondergang der russische Revolutie 1924, "De Fakkel", Amsterdam, 16p.
br2 Goldman, Emma Emma Goldman over syndicalisme, geweld en socialisme Nov. 1979, Anarchistiese Uitgaven, Amsterdam , 47 p., (vert., ingel. en geannoteerd door Ruud Uittenhout), 2de verb. en verm. Druk
br2 Goldman, Emma Emma Goldman over syndicalisme, geweld en socialisme Nov. 1978, Anarchistiese Uitgaven, Amsterdam , 41 p., 22 cm., geniet, (vert. en van noten voorzien door Ruud Uittenhout)
an Goldman, Emma Living My Life 1 & 2. 1970, Dover Publications, New York, 2 delen, 993 + 16p., PLAKKAFT!
A4 Gooidiesteen, Willie Wuske en Siske: de manipulatiemachine 1995, Brandhaard Uitgeverij, Assata, Nijmegen, 150p.
fr Goot, J.M. van der Wy Friezen. De Fryske Rige 1931, 40p.

Gorter, H. De grondslagen van het communisme 1920, derde gewijzigde en vermeerderede druk, J.J.Bos, Amsterdam, deel II in reeks Het Communisme, 99p.
101 Gorter, H. De organisatie voor den klassenstrijd van het proletariaat 1922, K.A.P., 24p.
102 Gorter, H. Het imperialisme, de wereldoorlog en de sociaal-democratie ?, tweede verbeterde druk, Brochurehandel Sociaal-Democratische Partij, Amsterdam, 116p.
103 Gorter, H. Klassemoraal. Een antwoord aan Jhr. De Savornin Lohman en Mr. P.J. Troelstra ?, "De Tribune", Amsterdam, 31p. (kaft gekopieerd)
104 Gorter, H. Sociaal-Democratie en Anarchisme 1906?, S.D.A.P., Amsterdam, 72p. , tweede druk

Gorter, H. Sociaal-demokratie en revisionisme 1909, Sociaal-demokratische partij, Amsterdam, 137p., hb, achteraf ingebonden
105 Gorter, H. (vertaler) De Algemeene Arbeiders-bond 1921, K.A.P., Amsterdam, 40p.
106 Gorter, H. (vertaler) Het Communistisch manifest van Karl Marx en Friedrich Engels ?, Brochurenhandel S.D.A.P., Amsterdam, 35 + 10p.

Gorter, Herman Mei. Een gedicht 1916, vijfde druk, W. Versluys, Amsterdam, 190p.

Gorter, Herman Mei. Een gedicht 1946, negende druk, C.A.J. van Dishoeck, Bussum, 141p., hb
br2 Gorter, J. Vrije vrouwen S.A., J.H.Kok, Kampen, 32p., tweede druk, serie Dichterbij

Goubitz, J. Mijne beschuldigingen tegen de heer H. Polak voorzitter van den Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond 1913?, ?, 95p., met een voorwoord van H. Kolthek Jr., secretaris van het Nationaal Arbeids-Secretariaat

Graaf, Beatrice de Het archief als tijdbom. Gevaar en geheimhouding in de staatsarchieven 2012, Nationaal Archief, Den Haag, 60p., Ketelaar-lezing 10

Graaf, Beatrice de Het archief als tijdbom. Gevaar en geheimhouding in de staatsarchieven 2012, Nationaal Archief, Den Haag, 60p., Ketelaar-lezing 10

Graaf, H.T. de Karl Marx en het marxisme 1925, Van Loghum Slaterus, Arnhem, 67p.

Graaf, J. De e.a. Handboek voor de vredesbeweging. De radicaal-pacifistische stromingen 1954, Nijgh & Van ditmar, 's -Gravenhage,276p., hb en stofomslag
br1 Graaff, Annie de Menschen. (een verhaal uit de Alpen) z.j., my voor goede en goedkoope lectuur, Amsterdam, 74p., Blauwe Bibliotheek; naar het Duitsch van Ernst Zahn
br1 Graaff, Annie de Onderstroom z.j., my voor goede en goedkoope lectuur, Amsterdam, 58p., Blauwe Bibliotheek; naar het Duitsch van Ernst Zahn
an Graham, Marcus (ed) An Anthology of Revolutionary Poetry 1929, The Active Press, new York, 360p., hb
br1 Grave, Jean De bronnen van gezag z.j., J. Sterringa, Amsterdam, 16p., Sterringa's 5-cent brochuren XIV.
rb Grave, Jean De stervende Maatschappij ?, De Roode Bibliotheek, Zandvoort, serie IX, nr 11, 268p. hb

Grave, Jean De stervende maatschappij en de Anarchie (voorwoord F.Domela Nieuwenhuis), 1897?, Van der Voo, B.P., Rotterdam, 286p., hb
br1 Grave, Jean De steunpilaren van de maatschappij/ De opstand der machines z.j., J. Sterringa, Amsterdam, 16p., Sterringa's 5-cent brochuren XVIII, 16p.

Grave, Jean De Toekomstmaatschappij ?, J. Sterringa, Amsterdam, 448p., hb
107 Grave, Jean Het heilmiddel: de revolutie z.j., J. Sterringa, Amsterdam, 16p., Sterringa's 5-cent brochuren VI, 16p.
rb Grave, Jean Misdadigers! Roman uit het leven der Parijsche anarchisten ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 2 delen, serie VI, nr. 2 & 3, 2x 159p. hb

Grave, Jean Misdadigers! Roman uit het leven der Parijsche anarchisten 1904, P.M. Wink, Amersfoort, 318p., in tien afleveringen
br1 Grave, Jean Na de revolutie Vertaald door B.P. Van der Voo, z.j., J. Sterringa, Amsterdam, 16p., Sterringa's 5-cent brochuren I, 16p., achterkaft ontbreekt
108 Greefkes, Evert Ter Inlichting: Aan Hunne Excellenties de Ministers en de leden der Eerste en Tweede kamer der Staten-Generaal 1949?, V.R.O., ?, 28p.

Greeve, Max Toekomst-moraal. Kritiek en vaststelling der grondslagen van volksmoraal 1910, EM Querido, Amsterdam, 391p.
A4 Grimbergen, Cees; Uibers, Rob & Peijl, Dick van der (samenstellers) Amelisweerd. De weg van de meeste weerstand 1983, Ordeman, Rotterdam, 145p. A4
scr Groenemeijer, Léon Strijden met Castells. Kraken in de Westelijke Binnenstad 141p.

Grondijs, L. H. Spanje, een voortzetting van de Russiche revolutie? 1937, A.W. Sijthoff's, Leiden, 227p. Hb
br1 Groos, Jo Danse-macabre ?, De Voorpost, Arnhem, A6
br1 Groos, Jo e.a. Van onderop. Steunt de Twentsche strijd z.j., Links Richten, Den Haag, 10p.
109 Groot, D. de Drie maanden in Duitsche Gevangenschap onder de Hitler- terreur [1933?], s.n., s.l. , 8 p., 20 cm.
br2 Groot, G. de en Schoonbeek, Tj. Strijdliederen 2 Pinksteren 1983, hernieuwde uitgave, NGVS, Appelscha/ oosterwolde, 40p.
br2 Groot, Geert de 50 jaar "Gerdjano". Teksten op eigen en bestaande melodieën, geselekteerd uit eigen werk ter gelegenheid van 50-jarig partnerschap van Auk Potjegort en Geert de Groot 1989, eigen uitgave?, 28p.
A4 Groot, Hendrik de Kommunewaarkers Dec. 1994, Boekenfonds 'Recht voor Allen', Oosterwolde, 83p.
br2 Groot, Henk de (samenst.) Kuutjebuten 1974, ANGOB (Alg. Ned. Geheel onth. Bond), Groningen , 50 p., ill.
br2 Groot, Paul de Romme legt zijn kaarten op tafel 1953?, CPN, Amsterdam, 48p.
110 Groot, Paul de Voor werk en welvaart! Strijd voor welvaart der volksmassa's. Rede gehouden op het congres der C.P.N., December 1935 1936, "Amstel", Amsterdam, 15p.

Groth, Helmuth Kameraad Peter 1938, VAU, Amsterdam, 253p., hb

Gruyter, J. de De Russische revolutie 1922, Elsevier, Amsterdam, 158p., pocket, hb achteraf ingebonden
an Guérin, Daniel Anarchism (intro. By Noam Chomsky) 1971, Monthly Review Press, New York & London, 166+ 20p.

Guérin, Daniel De klassenstrijd in de Franse Revolutie. Bourgeois en bras nus 1793-1795 1984, Wereldvenster, Weesp, 255p.

Guérin, Daniel Het Anarchisme. 1970(1965), A.W.Bruna & Zoon, Utrecht/Antwerpen, 156p., hb achteraf ingebonden
an Guérin, Daniel Ni dieu, ni maître. anthologie de l’anarchisme 1973/1974, François Maspero, Paris, pocket, 4 delen, 227 + 179 + 157 + 196p.

Guérin, Daniel Voor een libertair marxisme: Analyses en commentaren 1971 (1969), Van Gennep, Amsterdam, 207p.
br2 Guérin, Daniel Proudhon en het arbeiderszelfbestuur 1965, AU, Groningen , 23 p.
br2 Guérin, Daniel/ Holterman, Thom Proudhon en het arbeiderszelfbestuur/ Recht in anarchisme 1979, Anarchistiese Uitgaven, Amsterdam , 39 p., 23 cm.
an Guillamón, Agustin The Friends of Durrutti Group: 1937-1939 1996, AK Press, Edinburgh, 114 + 12p.
111 Guinaudeau, B. (Ex-Katholiek Priester) Moderne Kloostergruwelen. De Schandalen van den "Goeden Herder" 1904, tweede druk, P.M. Wink, Amersfoort, 79p.
br1 Gunning, J.H. Anarchisme. Toespraak ter opening zijner lessen 1894/95 1894?, H. ten Hoet, Nijmegen, 30p.
br2 Gutz, Gerard; Hopster, Paul; Vis, Jan & Well, André van Vrijdenken, een levenshouding 1986, De Vrije Gedachte, Rotterdam, 74p.
br1 Gutzkow, Karl Uriel Da Costa. Treurspel in vijf bedrijven z.j., Erven H. van Munster, Amsterdam, 56p.
rb Guyot, Yves "De Gek" ?, BOO, Zandvoort, serie XIV, n° 11, 200p., hb
rb Guyot, Yves De sociale hel. 2 delen ?, De Roode Bibliotheek, Zandvoort, Serie IX, Nr 1 & 2, 189 & 185p., hb

Haan, Jacob Israël de In Russische gevangenissen ?, Maatschappij voor goede en geodkope lectuur, Amsterdam, 161p., hb, pocket
br2 Haan, Tristan Rudolf Carel d'Ablaing van Giessenburg 1979, Centrum voor de studie van de verlichting, Vrije Universiteit Brussel, overduk uit woordenboek van Belgische en Nederlands Vrijdenkers, pp. 29 - 62
brA4 Haarlems Teach-in Komitee Ontwapening…een illusie? ?, 2e druk, Haarlem's Teach-in Komitee, Haarlem, 72p., diverse auteurs, o.a. A.L. Constandse en Arthur Mendes-Georges
brA4 Haarlems Teach-in Komitee Ontwapening…een illusie? ?, geheel herziene en uitgebreide heruitgave, 3e druk, Haarlem's Teach-in Komitee, Haarlem, 90p., diverse auteurs, o.a. A.L. Constandse en Arthur Mendes-Georges
113 Haas, Jo de Anti-militarisme in weerwil van allen en alles s.a., Brochurendepot IAMV, Krommenie , 16 p.
brA4 Haas, Jo de De laatste mannen in burger gestencilde uitgave, A4, oorspr. 1939 (heruitgave jaren 70?)
114 Haas, Jo de De laatste mannen in burger.;; s.a., Brochuredepot der IAMV, Krommenie , 16 p., 21 cm.
115 Haas, Jo de De Overwinning van het Geweld door Nieuwe Religie ; (voorwoord J. Bakker) [1947?], Vrije Soc. Ver. Emmer-Compascuum , 15 p., 20 cm.
116 Haas, Jo de Een groeiend eenheidsfront. Radiorede s.a., Jo de Haas, Amsterdam , 15 p., 21 cm.

Haas, Jo de Geest contra geweld. Uit de geestelijke nalatenschap van een diepbewogen mensenleven 1948, De driehoek, 's Graveland, 194p., gewoon ex. en hb
117 Haas, Jo de Geweld of weerbaarheid. [na 1932], Drukkerij "Volharding", Groningen , 16 p., 21 cm.
118 Haas, Jo de Het kwaad van den godsdienst, - de Noodzakelijkheid der Anarachie 1923, "De Fakkel", Amsterdam, 14p.
119 Haas, Jo de Licht dwars door alle duisternisse heen! : Radiorede uitgesproken door Jo de Haas op 7 Febr. 1934. s.a., Jo de Haas, Amsterdam , 16 p., 22 cm.
120 Haas, Jo de Tussen twee werelden [1941], Vrije Groepen in het Noorden, s.l. , 40 p., 20 cm.
br2 Haas, Jo de De overwinning van het geweld door nieuwe religie ; (voorwoord J. Bakker) 5 sept. 1999, heruitgave, NGVS, Appelscha, 16p.
br2 Haasbroek, Nico (samenst.) Rote Armee Fraktion : een geruchtmakende VPRO-radioserie van Nico Haasbroek over het West-Duitse terrorisme [1977], VPRO, [Hilversum] , 49 p., 21 cm., ill.
br2 Haenen, Henri Stemmen is toestemmen Febr. 1986, Stichting Pamflet, Den Bosch , 58 p., 21 cm.
121 Hagemeijer, J. "Christ avant tout". Christus vóór alles! Volledige briefwisseling van H.M. de Koningin der Nederlanden en den dienstweigeraar J. Hagemeijer over het onderwerp militaire dienstweigering met eenige omschrijving door den dienstweigeraar zelve. 1916?, IAMV, afd. Gooi, 24p.
be Haldeman een onvruchtbaar leven
brA4 Halm, Christoph & Stolk, Rob 10 maart '66 1966, Parel van de Jordaan, Amsterdam,

Hamburger, W. De rationalistische opvoeding in verband met den Internationalen Bond voor de Rationalistische Opvoeding van het kind 1911, J. Van Loo, Amsterdam, 79p, hb achteraf ingebonden
122 Hamburger, W& Verkouteren, H. Het Vrije Huwelijk 1905, Hollandia, Baarn, 33p., "Pro & Contra", serie I. N° 6
rb Hamon, A. Heeft de mensch een vrije wil? 1930?, BOO, Zandvoort, serie XIV, n° 10, 198p., hb
br1 Hamon, A./ Reclus Elysée Het Evangelie en het Kommunistisch Anarchisme/ Revolutie als gevolg van evolutie z.j., J. Sterringa, Amsterdam, 16p., Sterringa's 5-cent brochuren XXI, 16p.

Hannema, Ulbe Durk De Hogerhuis-zaak. 1964, Academisch proefschrift, Laverman, Drachten, 190p.
po Harms, Wim Lieve Vrede. Liedjes tegen oorlog en geweld 1981, 't kan anders, Delft, 77p.
br2 Harms, Wim (verz.) Lieve Vrede. 30 liedjes tegen oorlog en geweld Aug. 1981, 't Kan Anders, Delft, 77p.

Harms, Wim; Hoek, Cor & Wiebenga, Hans burgerlijk ongehoorzaam na denken doen 1984, 't Kan Anders, Delft, 88p.
br1 Harmsen, Bart Dienstweigeren? ?, Jongeren Vredes Actie, Groningen, 9p.
br1 Harmsen, Bas Dienstweigeren? [19XX], [Jongeren Vredes Actie], [Oldebroek] , 8 p., 22 cm., Met adressenlijst

Harmsen, Ger Blauwe en Rode Jeugd. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandse jeugdbeweging tussen 1853 en 1940 1975 (oorspr. 1961), SUN-reprint 4, Nijmegen, 496 + 14p.
br2 Harmsen, Ger De geschiedenis van de Jongelieden GeheelOnthoudersBond van oprichting tot opheffing. (1912-1950) 1962, comité van oud-J.G.O.B'ers, ?, 75p.
A4 Harmsen, Ger Historisch overzicht van socialisme en arbeidersbeweging in nederland. Deel 1 van de begintijd tot het uitbreken van de eerste wereldoorlog. ?, werkuitgave SUN, Nijmegen, 79p. A4

Harmsen, Ger Idee en beweging. Bekommentarieerde bibliografie van de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland 1972, SUN, Nijmegen, sunschrift 57, 101p.

Harmsen, Ger Voor de bevrijding van de arbeid. 1975, SUN, Nijmegen, 461p.

Harmsen, Ger (red) De actualiteit van Marx. Een symposium ?, Kruseman, Den Haag, 183p., pocket
fr Harmsen, Ger; Berkenbosch, Tilly & Mintjes, Simon Van Turf en tabak tot plastic buizen. Uit de geschiedenis van de arbeidersbeweging in Steenwijk en omstreken 1991, FNV/ Ariadne, De Knipe, 187p.
an Harrington, Michael Fragments of the Century 1973, Saturday Review Press/ E.P. Dutton, New York, 246p., hb
br2 Harsman, Theo naar een libertair socialisme. anarchistiese uitgaven, Amsterdam, 11p.
rb Hartenbach, E. Het geheugen. Handleiding ?, BOO, Zandvoort, 167p., hb
123 Hartog, A.H. de De Glorie der Religie. Verweer tegen A.L. Constandse's “De Ellende der Religie” ?, Bond van Vereenigingen “De Middaghoogte”, Alkmaar/ 's Gravenhage, pp. 65-96
270 Hartog, A.H. de Is God rechtvaardig? ?, “De Middaghoogte”, Utrecht, 9p.
271 Hartog, A.H. de Wetenschap, godsdienst, geloof ?, Bond van vereen. “De Middaghoogte”, 's Gravenhage, 16p.
br1 Hartog, A.H. de & Domela Nieuwenhuis, F. Stenografisch Verslag van het Openbaar Debat tusschen de Heeren A.H. de Hartog, predikant te Heemstede en F. Domela Nieuwenhuis te Hilversum. Onderwerp: "De godsdienst gehandhaafd door de wetenschap" gehouden op 21 December 1909 in de "Societeit Vereeniging" te Haarlem 1909?, "De Dageraad", Haarlem, 46p.
br1 Hartog, A.H. De & Gerhard, A.H. De godsdienst gehandhaafd door de wetenschap. Stenografisch verslag van het openbaar debat tusschen de heeren Dr A.H. De Hartog predikant te Haarlem en A.H. Gerhard te Laren, gehouden op 1 april 1913 in het gebouw “Salvatori” te Amsterdam, uitgeschreven door de vereeniging “De Middaghoogte”, te Amsterdam 1913, A.H. Kruyt, Amsterdam, 78p.
124 Hartog, A.H. de & Hoving, J. De godsdienst door de wetenschap gehandhaafd 1921, Hollandia, Baarn, 32p., "Pro & Contra", serie X. N° 9

Hartog, F. Rood of dood? Tot de tanden bewapend – en hoe nu verder 1985, Elsevier, Amsterdam/Brussel, 156p.

Hartogh Heijs van Zouteveen, H. Over den oorsprong der godsdienstige denkbeelden van een Evolutionistisch Standpunt 1916, 2e druk, J. Van Loo, Amsterdam, 222p.

Hasek, Jaroslav De avonturen van de brave soldaat Schwejk gedurende de eerste wereldoorlog. In het achterland 1955, Pegasus, Amsterdam, 288p., hb

Hasek, Jaroslav De avonturen van de brave soldaat Schwejk gedurende de eerste wereldoorlog. In krijgsgevangenschap 1956, Pegasus, Amsterdam, 332p., hb
br1 Haverkamp, H. “Anti-oorlogbeweging” 1940, D. Van Sijn & Zonen, Rotterdam, 15p.
125 Havers, W. De onzedelijkheid in den bijbel. Open brief aan de leden van de tweede kamer der staten generaal en aan het Nederlandsche volk ?, Vrijdenkersvereen. De Dageraad, afd. Den Haag, 32p., voorwoord A.L. Constandse
an Heald, Edward T. Witness to Revolution. Letters from Russia 1916-1919 1972, Kent State University Press, 397 + 20p., hb en stofomslag
be Heaton Vorse staking
br1 Heide, Mien van der Aan de jonge werksters! ?, AJC, Amsterdam, 16p.
po Heijermans, Herman Brief in schemer/ De buikspreker/ Een heerenhuis te koop. Drie éénakters 1921, Maatschappij voor goede en goedkope lectuur, Amsterdam, 48p., hb pocket,
po Heijermans, Herman Het zevende gebod. Burgerlijke-zeden komedie in vier bedrijven 1910, 5e druk, S.L. Van Looy, Amsterdam, 136 + 8p., pocket
po Heijermans, Herman Nummer tachtig 1898?, Maatschappij voor Goede en Goedkope Literatuur, 29p.
scr Heijmans, Griet & Koster, Annelies De geschiedenis van de Internationale Anti-Militaristische Vereeniging 1904 – 1921. De ontwikkling van het revolutionaire antimiltarisme in Nederland September 1980, doktoraalscriptie, 's -Hertogenbosch/ Nijmegen, 261p.
A4 Heijmans, Griet & Koster, Annelies Geschiedenis van de Internationale anti-militaristische vereeniging van 1904 tot 1921 1984, SVAG-studies 15, SVAG, Zwolle, 179p. A4
rb Heimburg, W. Juffertje Onnut ?, De Roode Bibliotheek, Zandvoort, BOO serie IX, n°7, 202p. Hb
br2 Helm, Albo Schmerz. Strip 1978, Spreeuw, Utrecht, groter formaat

Helmond, Toke van Voor Arthur Lehning 1989, Gerard & Schreurs, Maastricht, 280p. + losbladig: lijst van intekenaren

Helms, Jan Kees (samensteller) Criminele demonstranten 1998,, Baalprodukties, Sittard, 74p., vierkant formaat in ringband

Hemingway, Ernest Voor wien de klok luidt ?, 2e druk, Van Holkema & Warendorf, 528p, hb
scr Hendriks, Eric; Maat, Loop; Brendel Cajo; Pauli, Henne; Willems, hans & Chorus, Boudewijn De zwarte nacht van Wilton Feijenoord. Roodboek van een bedrijfsbezetting 10 februari 1970, projectgroep arbeidersaktie, school vd journalistiek, Utrecht, 67p.
br2 Hendrikse, Huib Waarom? Ze weten het niet… 1967, N.C.A (Nationale Commissie tegen het Alcoholisme), Utrecht, 28p.
be Henne-Am Rhyn Geschiedenis van den Vooruitgang der menscheid, 2e deel
br2 Henry, Emile Anarchist van de daad 1991, Iris, Amsterdam , 24 p., ill., 21 cm., Anarchistische teksten n° 2, bevat een verklaring van Henry, afgelegd voor het gerechtshof, en een brief aan zijn moeder (vert. door Dick Gevers en Bart Schellekens)
scr Henstra, L. Ijje Wijkstra & de viervoudige moord te Grootegast. Reactie & beeldvorming, 1927-1997 30 oktober 1997, doctoraalscriptie geschiedenis, RU Groningen, 90p.
A4 Herman & John No Pasaran! Notities over de Spaanse Burgeroorlog Januari 1986, raket & Lont, Amsterdam, 144p.

Hermans, Hub. (samensteller) Littekens in een gelooide stierehuid. Nederlandstalige schrijvers over de Spaanse Burgeroorlog 1936-1939. Bloemlezing 1986, Agathon, Weesp, 267p.
br1 Hermans, L.M. De Eerwaarde Vaders Anarchisten van de orde van Sint-Domela in vijftig Sonnetten 1903, Tabula Rasa/ H.A. Wakker, Rotterdam, 32p.
A4 Hernandez Palacios, Antonio Eloy 1: De onbekende soldaat (strip) 1981, Mondria, Hazerswoude-dorp, 48p.
A4 Hernandez Palacios, Antonio Eloy 2: Rio Manzanares (strip) 1981, Mondria, Hazerswoude-dorp, 48p.
an Herrick, Jim Vision and Realism. A hundred years of The Freethinker 1982, G.W. Foote & C°, London, 129 + 8p.
126 Hervé, Gustave Geen vaderland! : rede uitgesproken door Gustave Hervé voor de rechtbank te Parijs; (voorw. van F. Domela Nieuwenhuis) 1906, L. De Boer, Amsterdam , 48 p., 22 cm.
127 Hervé, Gustave Zo worden inboorlingen verkocht en vermoord! Verdedigingsrede van Gustaaf Hervé voor het Hof van Assizen te Parijs (op den 23sten December 1907) 1907, J.Boekbinder, Bussum, 39p.
be Herzog, Marianne Verlies je honger niet 1983, Het Wereldvenster, Bussum, 146p., hb en stofomslag

Herzog, Marianne Verlies je honger niet 19863, Wereldvenster – Literair, Bussum, 146p., hb en stofomslag, pocket
fr Hes, Max de Land loopt niet weg. Drie eeuwen Joods sociaal-economisch leven in Hoogeveen 1994, M. de Hes, Hoogeveen, 262p.
brA4 Hesse, E.E. Blikvanger! reactie op de Bovag/ RAI -brochure “Waarom blij dat ik rij? Pleidooi voor een beter verkeersbeleid.”, april 1978, aktiegroep “Maskers Af!”, Amsterdam, 35p.
br1 Het Revolutionnaire schrijverskollektief “Links – Richten” Hollands Welvaren! Anti-koloniaal tooneelstuk ?, “Storm”, Amsterdam, 39p.
scr Heygele, Yvonne Arbeidersstrijd in de Rotterdamse haven 1960-1980. Meer loon voor minder werk Oktober 1981, doktoraalscriptie kulturele antropologie, 323 + 16p.
be Hilton Verloren paradijs

Hindus, Maurice Ontredderde wereld 1932, Querido, Amsterdam, 265p., hb

Hodann, Max Liefde en Geslachtsleven in Biologisch en Maatschappelijk Opzicht 1938, VAU, Amsterdam, 238p., hb

Hodann, Max Raad in sexuele nood 1936, VAU, Amsterdam, 281p., hb
br1 Hodann, Max De strijd om de sexuele moraal 1934, de boekenvrienden "solidariteit", Hilversum, 40p., Uitgave N° 9
128 Hoeben, Hein (bewerker) Storm over Rusland. De Strijd der Bolschewisten tegen het Christendom 1930?, Henri Bergmans & C°, Tilburg, 64p.

Hoefnagels, G.P. De kroning en de woning. Kenmerken van krakers en ME-ers. Het relaas ven een ME-er en de reacties van twee officieren van justitie 1981, Ad. Donker, Rotterdam, 77p.

Hoek, Sietse van der Hopend op een vrijer leven. Drentse veenarbeiders/sters verhalen 1979, 2e druk, Boekencentrum BV, 's-Gravenhage, 92p., hb

Hoekman, Piet Socialisme en arbeidersbeweging in het Oldambt 1881-1894 1985, 'De Arbeider', groningen, 102 + 15p.

Hoekman, Piet & Houkes, Jannes De Weezenkas. Vereniging op de grondslag van het beginsel 'Opvoeding zonder geloofsdogma' 1896-1996 1996, Stichting beheer IISG, Amsterdam, 335 + 15p.

Hoekman, Piet; Houkes, Jannes en Knottnerus, Otto (red.) Een Eeuw Socialisme en Arbeidersbeweging in Groningen, 1885-1985 1986, Wolters-Noordhoff/ Forsten, Groningen, 304p.
po Hoekstra-Kapteyn, Nelly De eerste Borrel. Levensbeeld ?, J. Bakker, Drieborg, 8p.

Hoen, J.J. 't Op naar het licht. De Zaanstreek in de periode van de opkomst der arbeidersbeweging 1882-1909 1968, Meijer Pers, Wormerveer, 339p., hb

Hoensbroech, Graaf Von Het pausdom in zijne werkzaamheid op maatschappelijk en geestelijk gebied 1905, A.H.Adriani, Leiden, 304p., hb,achteraf ingebonden
br2 Hof, Jan v. 't; Klooster, Henk v. 't; Kieft, Rikus; Linde, Robert van der & Wiersma, Erik Alles over dienstweigeren Sept. 1980, Pax Christi Nederland, Den Haag, 43p, 10e herziene druk, Pax Christi Nederland in samenwerking met Vereniging Dienstweigeraars en Vredesburo, wegwijzer 12
129 Hoff, J. van 't Godsdienst en Anarchie juni 1913, ?, Amsterdam, 23p.

Hoffer, Eric De ware gelovige. Beschouwingen over het wezen van massabewegingen. 1952, G.A. Van Oorschot, Amsterdam, 192p., hb met stofomslag

Hofland, HJA; Leeuwen, Marius van & Punt, Nel Een teken aan de wand. Album van de Nederlandse samenlevng 1963-1983 1983, Bert Bakker, Amsterdam, 219p., groot formaat
brA4 Hogenkamp, Bert Arbeidersfilm in de jaren '20 & '30 Zienema Oktopus '77, 34p.
br2 Holl, Karl Vredesbeweging Weimar-Republiek 1982, HVO, Amsterdam , 15 p., overdruk uit Historisch Vredes Onderzoek, nr. 2, Eerder verschenen onder de titel 'Die Deutsche Friedensbewegung in der Weimarer Republik', in Jahrbuch der Wittheit, Bremen, 1977, p. 7-24. (vert. Arie de Jong)
130 Holland, Jan Libertair Onderwijs. Eene krachtige aansporing aan allen om mede te werken aan de ontheffing der slavernij, waarin een groot gedeelte der menschheid leeft 1902, P.M. Wink, Gorinchem, 43p.
A4 Holterman, Th. anarchisme en staatsideologie 1979, keuzevak Anarchisme en staatsideologie, kursus 1978/79 (werkkollege), Erasmus Universiteit, Rotterdam, 60p. A4
A4 Holterman, Thom Aanzet tot een anarchistische theorie over staat en recht. Bijdrage tot een diskussie voor het te houden seminar over anarchisme en recht van 3 tot 6 januari 1979 1978, eigen uitgave, 84p. A4

Holterman, Thom Andere staatsopvatting, een anarchistisch syndroom 1975, Kluwer Deventer, 89p.

Holterman, Thom Recht en politieke organisatie. Een onderzoek naar convergentie in opvattingen omtrent recht en politieke organisatie bij sommige anarchisten en sommige rechtsgeleerden. 1986, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 310 + 10p. en blad stellingen apart
br2 Holterman, Thom Een anarchistisch syndroom 1973, Subterranean Press n° 9, Rotterdam, genummerde uitgave 6, 24p. (KOPIE)
br2 Holterman, Thom Over arbeidersstrijd en arbeiderskontrole : enige opmerkingen over stakingsrecht, vakbeweging en korporatisme Aug. 1976, Pamflet, Groningen , 24 p., geniet, tegengif 1
br2 Holterman, Thom Recht en politieke organisatie : een onderzoek naar convergentie omtrent recht en politieke organisatie bij sommige anarchisten en sommige rechtsgeleerden 1986, Tjeenk Willink, Zwolle , [15 p.], 25 cm, stellingen en besluiten van het proefschrift, met los blad: uitnodiging promotie
br2 Holterman, Thom Recht en staat: kritiek op burgerlijke fiksies 1977, Stichting Pamflet Groningen, tegengif 3, 48p.

Holterman, Thom & van Maarseveen, Henc Law in Anarchism 1980, Erasmus University, Rotterdam, 177p.
131 Hommes, J.P. Loonwerk en zijne gevolgen. I. Theorie II. Practijk s.a., De Samenwerking, Winschoten , 24 p.
132 Hommes, J.P. Mensch worden z.j., , Finsterwold, 24p.
133 Hommes, J.P. Welk een samenleving de Godenleer, en Staatsregeerstelsel gebracht hebben z.j., , Finsterwold, 56p. A6
br2 Hommes, J.P. Hoe moet gewerkt worden? KOPIE, 7p. (hb)
br1 Hondius, K.J. Luchtbescherming? s.a., Kerk en Vrede, Ammerstol, 23 p., Kerk en Vrede-Kleine Vlugschriftenreeks nr. 1

Honig, Piet Herinneringen van een Rotterdams revolutionair bezorgd door Bert Altena, 2005, Kelderuitgeverij, Utrecht, 461p. + kaart, met stofomslag
134 Hoogeveen, Henriëtte Mijn credo : antwoord, gegeven op vragen, door katholieken gesteld, handelend over eenige der voornaamste punten van den godsdienst s.a., "Ecxelsior", Amsterdam , 15 p.
br2 Hooijberg, J. Manifest- Tot u, soldaten! Dec. 1955?, (J. Hooijberg), (Purmerend), 7p.
135 Hooijberg, J. Open Brief aan Zijne Excellentie den Heer Donner, Minister van Justitie 1926, , Beemster?, 8p.
br1 Hooijberg, J. Vrij in Boeien [194X], s.n., s.l. , 16 p., 24 cm.
wo Hooykaas-van Leeuwen Boomkamp, J.H. Vrouwenkamp op Java ?, Stichting “Nederland helpt Indië”, Den Haag, 61p.
136 Hooze, A.J.P. Sloopen en Bouwen 1925, Nederl. Synd. Vakverbond, Amsterdam, 16p.
br2 Hopster, E.P.A. Godsdienst – overzicht zonder uitzicht ?, De Vrije Gedachte, 24p.
br2 Hopster, E.P.A. Het goede doden. Indicaties voor euthanasie 1976?, De Vrije Gedachte, Rotterdam, 24p. + blaadje errata
brk Horen, Lien van; Karskens, Arnold & Zwam, Erik van Van kraakgroep naar beweging. Geschiedenis en ontwikkeling in werkwijze van de Kraakgroep Den Bosch 1975-1979 1979, Distel, 's Hertogenbosch, 56p. A5

Hornman, Wim Requiem voor een dictator. Ooggetuigeverslag van het ondergronds verzet in Spanje. 1974, J.H. Gottmer, Haarlem, 176p.
br1 Horreus de Haas, G. De Levende Keten. Preek gewijd aan de blauwe week ?, Nederlandsche Vereeniging tot afschaffing van alcoholhoudende dranken, Utrecht, 8p.

Horsman MSc, P.J. Archiveren. Een inleiding 2004, Stichting Archiefpublicaties, Den Haag, 106p.

Horsman MSc, P.J. Archiveren. Een inleiding 2004, Stichting Archiefpublicaties, Den Haag, 106p.
A4 Horst v. Lil., H. v.d. De Bellamy-gemeenschap in de Nieuwe Tijd I Dec. 1951?, Gorssel, 38p. (hb)
br1 Horst, G.K van der Waarom ik als S.D.A.P.er het Manifest "Mobiliseeren!" onderteekende z.j., Q. raven, Bussum, 4p., Vlugschrift 2
A4 Horstink, Han Geweldloos verweer tegen kriminaliteit 1983, SVAG-studies 14, SVAG, Zwolle, 125p.
A4 Horstink, Han Geweldloosheid en sociaal-revolutionair terrorisme 1981, SVAG- studies 8, SVAG, Zwolle, 47p. A4
rb Hortsson, F. De ketenen verbroken. Volksroman ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie VII, nr. 9, 135p., hb

Houkes, Jannes Travailleur. Een politieke biografie van een Groninger anarchist Tjerk Luitjes 1989, "De Arbeider", Groningen, 157p.

Houten, Harmen van Anarchisme in Drenthe: Levensherinneringen van een veenarbeider 1985, Ambo, Baarn, 247p.,

Houten, Harmen van Tussen paternalisme en zelfstandigheid. Socialisme en arbeidersbeweging op het Hogeland 1885-1922 1985, 'De arbeider', Groningen, 103p.

Houwaart, Dick & Ruitenberg, L.H. Drie kwart eeuw: Socialisme en religie. Een serie vraaggesprekken 1977, In den Toren, Baarn, 64p., pocket
brA4 Houwelingen, Lucy van; Buursma, Jaap; Pot Frank e.a. Bedrijfsbezettingen, een nieuwe aktievorm in Nederland, Juli 1974, Projektgroep 'Arbeid en Vorming', Utrecht, 59p.

Hoving, J. De conflicten tusschen godsdienst en wetenschap bewerking en aanvulling van Draper, Mauthner, White, 1932, 2e druk, Vrijdenkersvereeniging "De dageraad", Amsterdam, 416p., hb

Hoving, J. De conflicten tusschen godsdienst en wetenschap 1927, “De Dageraad”, Amsterdam, 519 + 7p., hb
br1 Hoving, J. Gedachten over de sexueel-zedelijke opvoeding der jeugd ?, Nieuw-Malthusiaanse Bond, Rotterdam, 12p.
137 Hoving, J. God, het vijfde rad aan den socialistischen wagen. Strijdschrift tegen het godsdienstig bestanddeel van het religieus-socialisme 1925, N.H. Luigies en Zonen/ Vrijdenkersvereniging "De Dageraad", Rotterdam, 32p.
138 Hoving, J. Godsdienst, opium? 19XX, De Dageraad, Amsterdam , 16 p., 21 cm.
br1 Hoving, J. Goedereneconomie en menscheneconomie 1935, referaat gehouden op het Congres van den Nieuw-Malthusiaansche Bond 1935, Rotterdam, 15p.
br1 Hoving, J. Honger en Liefde. Een raad inzake geboorteregeling aan de arbeiders naar aanleiding van Prof. Kouwer's rede op het Haarlemsche Congres der Ned. Vereeniging voor Middernachtzending z.j., "De Dageraad", Amsterdam, 16p.
br1 Hoving, J. Huwelijk of vrije liefde. Rede gehouden voor de vereenigingen "De Dageraad" en "De Nieuwe Gedachte" 1925, N.H. Luigies/ “De Dageraad”, Rotterdam, 29p., rede gehouden voor de vereenigingen "De Dageraad" en “De Nieuwe gedachte"
br1 Hoving, J. Is de godsdienstige een geesteszieke? godsdienstigheid en krankzinnigheid 19XX?, De Dageraad, Amsterdam , 20 p., 23 cm., Popularisatie naar Theodor Reik
139 Hoving, J. Jodenhaat: twee redevoeringen gehouden voor de microfoon van de Vrijdenkers Radio-Omroepvereeniging: 1934 en 1935, en een te houden voor de V.A.R.A. op 9 augustus 1935 door R.C.C. verboden 1935, De Jongh, Antwerpen , 55 p., ill. + foto's, Radiotoespraken

Hoving, J. Levensherinneringen van een vrijdenker. "Jeugd" 1934, De Jongh, Antwerpen, 509p., hb

Hoving, J. Levensherinneringen van een vrijdenker. Allerlei lui 1938, Vrijdenkersvereeniging "De Dageraad", Amsterdam, 547p., hb

Hoving, J. Multatuli als vijand van het godsdienstig bijgeloof en als verkondiger eener atheistische wereldbeschouwing. Bloemlezing 1920, J. van Loo, Amsterdam, 102p., hb
140 Hoving, J. Van de slagvelden van wetenschap en godsdienst. Voordracht z.j., Vrijdenkersvereniging "De Dageraad", Amsterdam, 15p., Voordracht gehouden voor de Vrijdenkers-Vereeniging “De Dageraad”
br1 Hoving, J. Verstandige geboorteregeling "volksmoord"???? Strijdschrift 1937, Nieuw-Malthusiaanse Bond, s-Gravenhage, 16p.
br1 Hoving, J./ Heijermans, L. Voor of tegen sexueele geheelonthouding? Over den zin der geboortenbeperking, de sociale zijde v.h. Nieuw-Malthusianisme 1937, "De Ploeg", Amsterdam, 28p., Een polemiek naar aanleiding van de propaganda van den Nieuw-Malth. Bond

Hoyak, L. Autarkie. Een oeconomisch-ethische studie ?, AE. kluwer, Deventer, 160p., hb

Hudig, D. jr. De vakbeweging in Nederland 1866-1878 1904, Maas & Van Suchtelen, , Amsterdam, 263 + 11p.
br1 Hueting, J. Waar gaan wij heen? Groei of teruggang van de bevolking 1938?, Nieuw-Malthusiaanse Bond, s-Gravenhage, 16p.
br1 Hueting, J. Wat wil de Nieuw Malthusiaanse Bond? Een eenvoudig woord over een eenvoudige zaak ?, Nw. Malth. Bond, 's-Gravenhage, 17p.

Hugenholtz, J.B. Th. (red) Handboek voor de vredesbeweging in Nederland 1932, Johan Mulders, Gouda, 186p.
141 Hugenholtz, J.B.Th. Gij zult niet doodslaan! Een woord van opwekking aan allen die wenschen te leven naar de wet van Christus ?, "De Toekomst", Schiedam, 24p.
142 Hugenholtz, J.B.Th. Opvoeding als vredeswerk 1917, J.P. Honnef, Rotterdam, 23p;
rb Hugo, Victor De ellendigen ?, BOO, Zandvoort, 926p. A4, hb

Huijts, J. De Russische Revolutie schutsblad ontbreekt; uitgave van het Dagblad van Rotterdam, 839p., hb achteraf ingebonden

Huisman, E.A. e.a. Afscheid van het geweld 1969, Avenue Cahiers, N° 3, 47p.

Huisman, Evert A. Van geweld bevrijd. Overleven door demokratisering en ontwapening 1987, SVAG, Zwolle, 524p.
brA4 Hülsenbeck, Claartje; Louman, Jan & Oskamp, Anton het rode boekje voor arme scholieren ?, heruitgave Anarchistiese Uitgeverij, ?, 26p. (oorspr. 1970, A.W.Bruna en Zoon, Utrecht)
143 Humbert-Droz, J. Oorlog aan den oorlog z.j., J.P. Honnef, Rotterdam, 52p, volledig pleidooi voor de militaire rechtbank te Neuchâtel, 26 Aug. 1916, met een inleiding van B. de Ligt

Hunink, Kloosterman en Rogier (red.) Voor Arthur Lehning: Over Buonarotti, internationale avant-gardes, Max Nettlau en het verzamelen van boeken, anarchistische ministers, de algebra van de revolutie, schilders en schrijvers. 1979, Wereldvenster Baarn, 527p., hb met stofomslag

Hunink, Maria De Papieren van de Revolutie: Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, 1935-1947 1986, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam, 364 + 20p., hb

Hunink, Maria (samensteller) Uit het archief van Arthur Lehning. Dokumenten over de stichting van een bibliotheek voor politieke en sociale geschiedenis in Indonesië 1949-1952 1984, Van Gennep, Amsterdam, 96p.
144 Huxley, Aldous Wat zult gij doen? : Doel en grondslag van de Engelse Vredesbeloftebeweging s.a., Brochuredepot der IAMV, Krommenie , 16 p., Engelse titel: What are you going to do about it?
145 Huxley, Aldous Woorden en werkelijkheid ?, " Bevrijding", Rotterdam , 20 p., uit "Bevrijding", December 1936, (uit het Engels vertaald door Tine Roskam; met een inleiding van Bart de Ligt)

Huybregts, Sjef & Huige, John De geschiedenis van de arbeidersbeweging ?, 'Sjaloom', Odijk, kosmostory 41/42, 110p., pocket

Huyts, Johan Geschiedenis van de Russische revolutie 1905-1936 1936, Wereldbibliotheek, Amsterdam, 591p., hb
rb Hyan, Hans In naam der wet. roman ?, BOO, Zandvoort, Seie XII, Nr. 8, 237p., hb
be Hyde De onderkruiper
rb Ibanez, Blasco De vervloekte grond 1931, BOO, Zandvoort, bewerking door Gerh. Rijnders, 173p., hb

Ibanez, Vincente Blasco De afvallige. (La Catedral) ?, P.D. Bolle, Rotterdam, 294p., hb

Ibanez, Vincente Blasco De indringer 1931, De Arbeiderspers, Amsterdam, 307p.
br2 Icarus (Ernst Schneider) De opstand van Wilhemshaven. Een episode uit de geschiedenis van de revolutionaire beweging bij de Duitse marine 1918-1919 1990?, Kronstadt kollektief, Boskoop, 33p.
an Icarus (Ernst Schneider) The Wilhemshaven Revolt: A Chapter of the revolutionary movement in the German navy 1918-1919 1975, Simian, Huddersfield, Yorks., 32p.
be Iependaal, Willem van Adam in ongenade 1938, De Arbeiderspers, Amsterdam, 273p., hb
be Iependaal, Willem van De bocht in de vaart
be Iependaal, Willem van De dans om de rinkelbom
be Iependaal, Willem van Gantelhoven's ereprijs 1941, De Arbeiderspers, Amsterdam, 312p., hb

Iependaal, Willem van Liederen van de zelfkant 1975, Em. Querido, Amsterdam, 75p.

Iependaal, Willem van Petrus in dubio. Roman ?, F.G. Kroonder, Bussum, 260p., hb
be Iependaal, Willem van Polletje piekhaar en lord zeepsop
be Iependaal, Willem van Vaste koers 1949, De Arbeiderspers, Amsterdam, 216p., hb en stofomslag

Iependaal, Willem van Vaste koers 1949, De Arbeiderspers, Amsterdam, 216p., hb en stofomslag
146 Ijsel de Schepper, P. Hoe komen we er uit of: Wat heeft de Ziener Edward Bellamy te zeggen, aan U, jong en oud? ?, Internationale Vereeniging "Bellamy"/ "De Tijdstroom", Lochem, 23p.

Ijzerman, A.W. Het ontstaan van den godsdienst. Een marxistische verklaring ven den oorsprong en eerste ontwikkeling der religie ?, boekhandel "ontwikkeling", Amsterdam, 96p., achteraf ingebonden

Iljin, M. Het Vijfjaarplan 1932, Meulenhoff, Amsterdam, 168p.
147 Ingersoll, Kolonel De geesten 1894, P.C. Wezel, Haarlem , 26 p., 20 cm., vertaald door Vineta
148 Ingersoll, Kolonel De goden 1904, P.C. Wezel, Haarlem , 34 p., 21 cm., tweede druk
rb Ingersoll, R.G. Eenige dwalingen van Mozes (Beschouwingen over de Pentateuch) 1922?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, BOO serie VI, nr. 7, 127p., hb
rb Ingersoll, R.G. Verdient de bijbel spot? ?, BOO, Zandvoort, 119p., hb
149 Ingersoll, R.G. De vrijheid van man, vrouw en kind 1895, P.C. Wezel, Haarlem , 35 p., 20 cm., vertaald door Vineta
150 Ingersoll, Robert G. De waarheid. Een voordracht 1897, tweede druk, L.J. Vermeer, Amsterdam, 32p.
151 Ingersoll, Robert G. (kolonel) Bijgeloof. Zijn oorzaken en verderfelijke gevolgen 1908, J. Van Loo, Amsterdam, 42p.
151a Initiatief-comité Vrij Spanje. Volledig verslag van wat er voorviel en gesproken werd op de grote betoging in de markthallen te Amsterdam op 5 Januari 1946 1946?, Initiatief-Comité Vrij Spanje, 30p. + fotoblad
br2 Internationale Broederschap van Geweldlozen Machtiger dan de atoombom [ca. 1955?], I.B.v.G., Rotterdam , 16 p., 19 cm.
br2 Iospa, G. De honderdste jaardag van de oprichting van de eerste internationale (1864-1872) 1965, Het Internationaal Boek, Brussel, 27p.

Istrati, Panaït De distels van den Baragan ?, 2e druk, Wereldbibliotheek, Amsterdam, 203p, hb

Istrati, Panaït Het licht aan de kim 1930, Querido, Amsterdam, 451p., hb
fr it beaken Tydsrift fan de Fryske Akademy, Ljouwert 1984 (jrg. 46): 2
br2 J. B. Van 'tHarde Leven. Leekedichtjes en Kreupelrijm gedeeltelijke herdruk 1991, NGVS, Appelscha, 34p.
po J.B. Van't Harde Leven. Leekedichtjes en Kreupelrijm 1991, gedeeltelijke herdruk, NGVS, Appelscha, 33p.
br1 J.H. De pauselijke suprematie en de kanonieke wet der kerk 1905, "De Dageraad", Haarlem, 32p.
jrb Jaarboekje van de vereeniging Woodbrookers in Holland Vereenigingsjaar 1920-1921, Nieuwe reeks N° 2, 116p., hb
jrb Jaarboekje van de vereeniging Woodbrookers in Holland Vereenigingsjaar 1921-1922, Nieuwe reeks N° 3, 82p.
jrb Jaarboekje van de vereeniging Woodbrookers in Holland Vereenigingsjaar 1929-1930, Nieuwe reeks N° 12, 192p., hb
jrb Jaarboekje vereniging Woodbrookers in Holland Jaarboekje 1938, , N° 20, 157p., hb
fr Jaarsma, A.A. Uit het album van Tietjerksteradeel 1979, Lykele Jansma, Buitenpost, 115p., hb
an Jacker, Corinne The Black Flag of Anarchy. Antistatism in the United States 1968, Charles Scribner's Sons, New York, 211p., hb en stofomslag

Jacobs, Bart De Menselijke Maat in ICT Versie 1,0, januari 2007, 116p, hb

Jacobs, Pszisko Hamer 1957, De arbeiderspers, Amsterdam, 243p., hb

Jacobs, Pszisko Henk Eikeboom, Anarchist. Een biografie 1986, Onze Tijd/In de Knipscheer, Haarlem, 244p., hb
br2 Jacobs, Pszisko Ik ben een werktuig van niets en niemand 1987, De Vrije Gedachte, Rotterdam, 48p.

Jacobs, Pszisko Verdorie 1956, de Arbeiderspers, Amsterdam, 256p., hb

Jacobs, Pszisko Weerbarstige herinneringen 1988, Lenie Peetoom, Haarlem, 79p. + foto's
br2 Jacobs, Roger Sociale strijdbewegingen en kapitalistische ontwikkeling. Berichten uit de autonomie nr. 2 1983, Johny Lenaerts, Leuven, 57 + 2p.

Jacobs, Roger (eindred.) Anders werken. Een leesboek over zelfbeherende arbeidsvormen in West-Europa 1983, Internationaal Ontmoetings Centrum, Hasselt, 276p.
br1 James Het sociale vraagstuk tijdens de Fransche revolutie z.j., De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 63p.
br1 Janovsky, Sch. Wat de Anarchisten willen ?, J.W. De Boer ?, ?, 29p., Naar het Hebreeuwsch

Jansegers, Leo & Van Bogaert, Mark Blaffende bonden bijten niet 1983, Altinform, Antwerpen, 444p.
br2 Janssen, Raf (red); Hennekam, Jolanda; Nijnatten, Huub van; Ramaekers, Ger & Weijnen, Henk Klussen op de bon? De markt van de persoonlijke dienstverlening in en rondom het huis. Een voorzet tot stellingname Januari 1997, CISO, Utrecht, 40p., groter formaat
br2 Janzen, Jan P. (samensteller) tentoonstelling over de geschiedenis van het anarchisme, 13 tot 24 maart 1967 1967, ???, teksten: Rudolf de Jong; Homme J. Wedman, kalligrafie: Tineke Boerema
br2 Jar, Hans [ps. van Hans Ramaer] Fascisme: grondslagen en kenmerken Maart 1970, De Vrije, Rotterdam , 26 p., 22 cm.
brA4 Jar, Hans [ps. van Hans Ramaer] Jazz maakt vrij Maart 1966, De Vrije, Rotterdam , 31p., foto's, 28 cm., Met lit. opg., Vier gebundelde artikelen: Jazz & anarchisme. Blues = medicijn. Jazz: duivelsmuziek uit Dixieland. Jazz maakt vrij..! waarvan de eerste drie eerder in 1965 en 1966 verschenen in De Vrije.

Jasienski, B. Pest over Parijs. Revolutionaire fantasieroman 1936, VAU, Amsterdam, 237p.
br2 Jassies, Nico Marinus van der Lubbe en de Rijksdagbrand 2002, De Dolle Hond, Amsterdam, 48p.
br1 Jeka "De wapens neer!" [19XX], Vrije Socialisten Vereniging Zaanstreek, s.l. , 7 p., 23 cm.
br2 Jet Gelazer met de prinsemarij? Dan dit boekje over de smeris lezen. s.a., Jeugdwerk Nu, Amsterdam, 21 p.
br2 Jochheim, Gernot Bart de Ligt: De overwinning op het geweld. Rede ter gelegenheid van de vijftigste sterfdag van Bart de Ligt (1883-1938) 1990, Bart de Ligt-Fonds/ S.V.A.G, Boxtel/Zwolle, 44p., samenstelling: Herman Noordegraaf en Wim Robben
A4 Jong Edz., Fr. De Een beeld van een vakbeweging. Geschiedenis van het NVV zoals die spreekt uit prenten en documenten, gebouwen en gedichten 1976, L.J. Veen, Wageningen, 208p. A4
po Jong, A.M. de Bloemlezing van revolutionaire poezie 1923, Centrale van arbeidersjeugdverenigingen, Amsterdam, 111p.
br1 Jong, A.R. de Beelden en visioenen uit Niemandsland voor iedereen ?, V.R.T., Hilversum, 29p., gekopieerd?
152 Jong, A.R. de De beteekenis van de religie in den revolutionairen strijd maart 1924, Bond van religieuse anarcho-communisten, Rotterdam, 20p.
153 Jong, A.R. de Maar éen uitweg. Een woord ten gunste van het christen-socialisme z.j. (1913?), "De Toekomst", Schiedam, 45p., Predikant te Veghel
154 Jong, A.R. de Mobiliseert U! Een toespraak tot de jongeren 1924,, Bond van religieuze anarcho-communisten, Bussum, 20p., herdruk van n° 32 van de twee-wekelijkse uitgave van "vrij-religieuse toespraken"
154a Jong, A.R. de Protest tegen de verbanning van Ds B. de Ligt 1915?, A.H. Kruyt, Amsterdam, 19p.
155 Jong, A.R. de Wilhelmus van Nassouwe 1923?, Bond van religieuze anarcho-communisten, Utrecht, 24p., n° 8 van de twee-wekelijkse uitgave van "vrij-religieuse toespraken"
br1 Jong, A.R. de Tweeërlei geheelonthouding 1923, "Libertas", Oosterbeek, 24p.
br1 Jong, Albert de "Onze Vloot"ontmaskerd! z.j., I.A.M.V., Nieuwe Niedorp, 8p., onvolledig (pp. 3-6 ontbreken)
156 Jong, Albert de De praktijk van het anti-militairisme : rede uitgesproken op het derde internationale anti-militairisten-congres, Den Haag 1921. [1921?], Brochurendepot, Den Haag , 19 p., 21 cm.
br1 Jong, Albert de De Roode Maagd Germaine Berton. Geweld, Gezag, Anarchisme z.j., "De Fakkel", Amsterdam, 19p.

Jong, Albert de Domela Nieuwenhuis. 1966, Kruseman, Den Haag, 86p., pocket

Jong, Albert de Domela Nieuwenhuis. 1972, tweede herziene druk, Kruseman, Den Haag, 88p., pocket
br1 Jong, Albert de Het Rapport-Welter van socialistisch standpunt beschouwd 1932, Nederlandsch Syndicalistisch Vakverbond, [Amsterdam] , 32 p.
157 Jong, Albert de Hoe werkt de bloedige internationale/ Over kanonnen-koningen, bankiers en ministers. Twee documenten z.j., I.A.M.V., Krommenie, 32p.
br1 Jong, Albert de Nederland slavenland. Loonsverlaging, steunverlaging, werkverschaffing, dwangarbeid, honger en ellende, politie-knuppels, paria's en slaven z.j., Ned. Synd. Vakverbond, Amsterdam, 15p., overgedrukt uit "De Syndicalist"
158 Jong, Albert de Onderwerping of verzet? Antwoord aan Frederik van Eeden 1915, J. van Loo, Amsterdam , 16 p., 24 cm., fl. 0,10
br1