ANARCHISTIES ARCHIEF APPELSCHA : lijsten februari 2013A. F. krant Anarchistische Federatie, Gent 1 (1984)
A.F.O. nieuwsbrief ook odtt Anti Fascisme Nieuwsbrief antifascisme overleg, Groningen 1989 nr 1, 2 (kopies); vanaf nr. 3: Antifascisme Nieuwsbrief : 1990: 3 (okt.), 4 + affiche; 1991: 5 (maart), 6 (augustus)
A.K. Nieuwsbrief Anarchistisch Kollektief, Gent 2002 (jrg. 1): 1 (dec.); 2003 (jrg. 2): 1, 2; 2004: 4 (april); AK47 #1 (2006?)
Aanzet Gronings autonoom bewegend blad, maandelijks 1987: 1, 2, 6 , 7 (dec); 1988: 9 (feb/mrt), 10, 12,13, 15, 17; 1989: 19; 1990: 23 (zomernr)
Aardig Atalanta, Utrecht 1991: blz 1-48; 1992: 49-178; 1993: 179-226; 1994: 227-252; 1997: 437-526; 1998: 527-612; 1999: 613-666; + kalender voor het jr -1; 2000: 667-732; 2001: 733-788; 2002: 789-836 en brochure (A6): Anarchie?, tis dat?; 2003: 837-856, 869-896; 2004: 869-928 (maart & mei); 917-936 (oktober), door dubbeltelling vervallen de pp. 937-948; 2005: 949-966; 2006: 1003-1018 (juli); 2007: (1019-1034)
ABC- Nieuwsbrief Gent 2, 5, 6, 9,10, 13
ABC; ook als Paria Collective info letter anarchist black cross Utrecht (2000): Newsbulletin 2 (mrt/apr)
ACAB-nieuwsbrief (nieuwsbrief voor autonoom centrum), Gent 3 (nov. 2000)
Acta Politica Boom, Meppel/ Amsterdam jrg. XXIV (1989): 3, 4; jrg. XXV (1990): 2-4; jrg. XXVI (1991): 1, 2 ,4 ; jrg. XXVII (1992): 1-4;jrg. XXVIII (1993): 1, 2
Actie-comité woningnood opgericht: mei 1964, Amsterdam nr.1 (1966)
activist 024 verschillende ondertitels, Assata, Nijmegen 1996 (jrg 1): 3, 5; 1997 (jrg 2): 2-6; 1998 (jrg 3): 12-17+ nr 16 bis, tournooispecial odtt activist 140, + activist 007 (feb '98); 1999 (jrg 4): 18-22; 2000 (jrg 5): 23, 24
AFAA nieuwsbrief AntiFascistische Actie Amsterdam 2, 3 (nov/dec 1993)
Afdruk nieuwsbrief van antifascisme groepen, Amsterdam 1983: 1 (mei), 2 ; 4, 5; 1984: 6-9, 11 (dec) 1985: 12, 14 (mrt 1985) - nr.28 (okt 1986), 30 (dec 1986); 1987: 31, 35/36 ; 37; 1988: 47, 49 -51 (mrt 1989); 1990: 57
Afval aktieblad tegen kernenergie en militarisme, Amsterdam 1981: 0 (sept.); 1982: 5-7; 1983: 16, 18; 1984: 19, 23, 24; 1985: 26
Afval blad van de basisgroepen tegen kernenergie aktiekrant 1981 (aankondiging van een nieuw blad)
Afval aktiekrant
1
Afval aktieblad tegen kernenergie en militarisme 1987: 35 (= axiehandboek Borssele)
Agentenaar, de Gent 1977 (jrg. 1): 3
A-infos diverse 18, 19, 20 (1992); 26 (may-nov. 1998),
AKKU Oosterwolde 1986: 2 (juni)
A-KOEPEL Nieuwsbrief Gent 1993: 1 (feb), 4 (juni), 6 (sept), 7 (okt), bijlage okt 1993; 1994 2e jrg: 1 (feb), 2 (mrt), 12 (apr), 13 (mei), juli/aug, dec +Verhalen over liefde. geweld en revolutie. A-Koepel Babuistisch bevrijdingsfront. Gewapende vleugel
Aksie Leiden jrg. 1: 5
Aktie Golf Komitee Anti-Golfoorlog (KAGO) 1991 (jrg.1): 1, 3 - 4
Aktiekrant IJmuiden 1982: 33 (nov.), 35 (dec); 1983: 37 (jan), 48-51 (sept. & okt.)
Aktiekrant werklozen Landelijk Werklozenkomitee, Amsterdam jrg.2: (1976) 4, (1977) 7 ; jrg.3 (1977 e.v.): 1, 3-7
Aktieve oppositie Amsterdam 1984: 31, 33
Aktiva kritisch onafhankelijk maandblad, Den Bosch 1989: 2 - 4
Alarm Anarchistisch Maandblad, Den Haag jrg. 3: 6 (moet eig. jrg. 2 zijn, kunstnummer 1923, heruitgave?, >A5); jrg. 3: 7-11(A5, is eigenlijk brochurereeks)
Alarm Anarchistisch Maandblad, Den Haag jrg. 1-3(1922-1925) KOPIES
Alarm uitgave van de Alarmisten, Joop Richter, Amsterdam nr.3 (mrt 1937, 4p.), 17 (mei 1938); los blad: Verbond van Alarmisten, Alarm 1934
Alarm Amersfoort 1985: 4 (mei)
Alert! Anti-Fascistische Aktie (AFA), Utrecht 1997 (jrg 1): 1; 1998 (jrg 2): 1-5; 1999 (jrg 3): 1-3; 2000 (jrg 4): 1, 2; 2001 (jrg 5): 1-3; 2002 (jrg 6): 1-3; 2003 (jrg. 7): 1, 3- 4; 2004: 1 - 4; 2005: 1 - 4; 2006: 1, special (juni), 2, 3
Alice D Day The Dutch underground rises, Utrecht 1(vermoedelijk 1967)
Alive international anarchist newsletter,Amsterdam jrg.1 nr.0 (1990)
Allicht tijdschrift van de gezamelijke energiekomitees Zuid Nederland, Tilburg jrg. 2: 2 (maart/april 1982)
Aloha (opvolger Hitweek), Amsterdam 1969: 2, 3 (onvoll.), 4-18; 1970: 19-34, 35 (onvoll.), 36-43; 1971: 44-52; jrg. 3 (1971): 1 (7mei)-11
Aloha Amsterdam 1971 nr 12 - 18; 1972: 19- 26, 1(5/5) -9, 11 - 18; 1973: 20 (beschadigd), 2 (18 mei), 3, 8 - 12, 14, 16; 1974: 18, 19, 21 - 23, 25, 26 (laatste nr)
AMAL , Nieuwsbrief stichting vluchtelingen onder dak 2001 nr 5
Amelisweerdkrant Initiatiefgroep "Vrienden van Amelisweerd", Utrecht 1984: (6e rapport): de stilte rond Amelisweerd; 7 okt 1982: De kijk in eigen boom; 21-23 mei 1983: Pinksterkamp Amelisweerd: Planning, Inspraak, Macht & Verzet; artikel uit natuur en milieu 1980: 10 jaar actie Amelisweerd; Met alle geweld; 1982: oproep demonstratie (pamflet); Amelisweerd bulletin 2 (1981); Amelisweerdkrant: 1, 2 (1978); 3-4 (1979); 5 (1980); 6 (1981); 7, extra editie, 9/10 (+ pamflet) (1982); 11/12, 13/14, 15 (1983); 15 (1985)
American Voices Bas Moreel, Ridderkerk (in hetEngels) 1999 nr 1
Amok anti-militaristies tijdschrift, Utrecht A4 formaat: 1984 (jrg. 2): 1-4 (ingebonden); 1985 (jrg. 3): 1-4; 1986 (jrg. 4): 1-4; 1987 (jrg. 5): 1- 4; 1988 (jrg. 6): 1-4 ; 1989 (jrg. 7): 1 -5; 1990 (jrg. 8): 1-5 + toegevoegd themanummer Kernwapens ontbreekt; 1991 (jrg. 9): 1-5; Verder als Veedee/AMOK: 1992 (jrg. 1): 1-5; 1993 (jrg. 2): 1-5; 1994 (jrg. 3): 1-5/6; 1995 (jrg. 4): 1-5; 1996 (jrg. 5): 1-5; Verder als VD/AMOK: 1997 (jrg. 6): 1-5; 1998 (jrg. 7): 1-5; 1999 (jrg. 8):1-5; 2000 (jrg. 9): 1-5; 2001 (jrg. 10): 2-5 plus Vredescahier 1/2001 (samen met vzw Vrede); 2002 (jrg. 11): 1- 4/5; 2003: 1-4; 2004: 2, 3; 2005: 1; 2006: 1
Amsterdams weekblad
1972: 2, 3, 8, 9, 16, 17, 19,20, 25; 1973: 30, 31, 33, 34, 36, 37
Haritz Nieuwsdienst Euskadi-informatie, Anai-artea : humanitaire hulp aan Baskenland, Zaandam 24 jun 1976 met rapport ; nov 1976
Anarchie Jan Terwey, Blaricum jrg. 1: 2 (6 juni 1908, 8 pag in kaft)
Anarchie is Orde Leuven 2008: 2
Anarchistenbal : limburgs maandblad ORA, Roermond jrg.1 nr.1 (sep 1982) - april/mei 1983 (nrs door elkaar ingebonden)
Anarcho Syndicalistische Persdienst Haarlem/ Den Haag/ Amsterdam 1948: 1, 2; 1951: 19, 20, 22, 26, 27; 1952: 28-40; 1953: 41- 52; 1954: 53-59; ingebonden jaargangen (A5 formaat): 1954-1960 (n° 60-140)
Anarcho-info intern informatiebulletin van de federatie van vrije socialisten, vermoedelijk voortgezet als ASSW 1972: 1 (juli), 2 (okt.); 1973: 3 (jan), tussennr jan/febr? ("Attentie"), febr., maart, tussennr.: "Woorden met de Vrije Socialist", april (bijlage bij april Het arsjinov-platform of het organisatieplatform van de libertaire kommunisten) , augustus , 6 (sept./okt.), 7 (nov.); 1974: oct. ; jrg..4, 1975: 25 april, juli; 1976 jrg..5: 2 (mei), 3 (juni), 4 (sept) ; paar losse bladen HAK; 1977 jrg.6: .2 (april) ; 1978 jrg.7: nr.2 (mei), 3 (juni), 4 (aug.); mei 1980: 1ste brief van/over Sekretariaat van de Kontakt Kommissie
Anargids intern informatie- en diskussiebulletin van de federatie van vrije socialisten 1977, jrg. 1: 1 (12/7), 3 (okt)
andere krant, de maandblad voor Schagen en omgeving 1983: 3
andere krant, de Eindhoven 14
Andere nieuws, het Achter de Zeewering (Groningen), Grenzeloos (Amsterdam) & Konfrontatie (Den Haag) oktober 1992 (Een eenmalige krant met visies op en feiten over de EG en het verdrag van Maastricht)
Anders PSJW 21 (1964?)
Animal Liberation Front , Supporters Group ook DBF , dierenbevrijdingsfrond - supportersgroep 1999: 2, 3 (aug) 4 (nov); 2000: 5 (april), 6 (sept), dec 2000/jan 2001; DBF supportersgroep: 2002: 10 -12; 2003: 16
Anker, het Marinee, Amsterdam éénmalig?
Anti-bonze, De J. Nieuwland, Amsterdam (?) ongenummerd
Anti-city-krant Den Haag 1989: 1-3
Antifa nieuwsbrief 2e serie, Gent 2008: 1-4
Antifa nieuwsbrief 1e serie, Gent 2004 (jrg. 1): 1, 2; 2005: 4
Antifaschistische aktie Nieuwsbrief
zie AFAA
Antifascist, de antifascistische oud verzetstrijders Nederland & bond van anti-fascisten, Hoenderloo 1984: 1; 1991: 4; 1993: 1-2; 1996: 1- 4; 1997 - 2001: telkens 1 - 4; 2002: 1-3; 2004: 1, 2 en ingebonden: a) 1986 (1-4) -1987 (1-4); b) 1988-1990 (telkens 1-4); c) 1991 (1-3)-1992 (1-4); d) 1993 (3,4)-1994 (1-4) + 1979: 3; e) 1995 (1-4);
antimilitarist, de blad van de vereniging dienstweigeraars rotterdam jrg..2: 5 (1980, herfstnummer); 8 (zomer 1981)
Anti-Miltaristisch Tijdschrift Amsterdam/Boskoop A5 ingebonden: 1983: 1-4; vanaf 2e jrg.: AMOK
anti-repressie krant, de Pb 411, Utrecht jrg.1: 1 (mrt 1990)
Appčl Mededelingenblad van de Werkgroep voor Ekologie, Pacifisme en Socialisme, Delft 1979: 15, 17; 1980-1982 (jrg. 4-6): 18-31; 1987-1991: 49,53, 55-56, 58, 60-67 + fondslijst A4 en enkele gegevens over 't Kan Anders (4p. A4, 1985)
Arbeid, de orgaan van het NAS, weekblad, Amsterdam jrg. 35 (1940): 8-11, 13, 15
Arbeider, de Sociaal-Anarchistisch Weekblad, Groningen jrg. 35 (1925): 1, 8-10, 14, 15, 32; jrg. 37 (1927): 22, 35; jrg. 38 (1928): 49; jrg. 39 (1929): 39, 41, 51; jrg. 41 (1931): 3, 6, 10, 15; jrg. 43 (1933): 24, 25;
Arbeider, de uitgave van de Vrij-Socialistische en Anarchistische groepen in het Noorden, Groningen, wekelijks jrg. 29 (1919): 48; jrg. 31 (1921): 14
Arbeider, de Vrij Socialistisch Weekblad, Groningen jrg. 44 (1934): 23, 28, 32, 37, 44 + B, 46; jrg. 45 (1935): 27; jrg. 46 (1936): 14, 47, 49; jrg. 47 (1937): 27, 33, 40, 44; jrg. 48 (1938): 38; jrg. 49 (1939): 1-52; jrg. 50 (1940): 1, 2, 6-10, 12, 14-17
arbeider, de Vrij- Socialistisch weekblad, uitgave van Vrij- Socialistische, Anarchistische en Revolutionaire- Antimilitaristische Groepen, Amsterdam/ Groningen ingebonden 1938 (jrg. 48): 1-53 + bijlage Vrije Jeugd (jrg. 3): 3 (jan), 4 (febr), 5, 6 (mei), 7 (juli), 8
Arbeiderseenheid orgaan van de kernen in de bedrijven, voortzetting van De Tribune 5 (begin sept., 1944?)
Arbeidersraad, De raden-kommunistiese beschouwingen. Amsterdam; vanaf jrg. 2, 4: orgaan van de kommunistische arbeidersgroepen Nederland 1935 (jrg. 1): 3, 5, 6-10; 1936 (jrg. 2): 1-10/11; 1937 (jrg. 3): 3
As, de Moerkapelle 1 (1973) - 133 (2001), 136-140, 142-148/49, 151-167, 169/170-173/174 + eerste jaarboek + bibliografie
Aspenieuws Jamais ca Utrecht 1996: 6 (mei); 7 (nov); 1997: 9
ASSW De Raaf opvolger van anarcho-info?, Amsterdam nr. 5 (1978); nr.6 (1979) - 107 (nov/dec 1997), mei 1999 (bijlage bij Buiten de Orde 1999, 1); waarvan ingebonden nrs 6-84
Astvalt diskussies en achtergronden over kraken, Nijmegen 1983: 1 - 6; 1984: 8 , 10, 11; 1985:18
Atoomalarm Groningen, later Veendam jrg. 1: 2 (1979); jrg. 4: 1-5/6; jrg. 5: 1-6 (nov/dec. 1984); (1982-1984) + gestencild nummer met losse paginas, ook genummerd als jrg. 5: 6 (juli 1984)
Atoomnieuws, het S.S.K.A. (Stroomgroep Stop Kernenergie Arnhem) dec. 1979; maart 1980
Atoomvrijstaat nieuwsbrief
4e kwartaal 1985
Attack Sittard nr.4
Autonoom Centrum Nieuwsbrief Autonoom Centrum, Amsterdam 1996: okt. (ID Nieuwsbrief), 11; 1997: 14
Averechts Gent/ Zottegem nr.1 (1988) - nr.5 (apr 1990, autonoom blad voor bananenrepubliek België en omstreken : blad voor volksverraders, asocialen, en tegen Odal-vlaggen op het Belfort)
axi. '81 Dordrecht jrg. 6 (1979): 18
B.P.A. Bevrijdingspers agentschap, Leuven 65, 147-155, 157-192, 194-212, 276-277
B.V.M. Nieuwsblad, het Bond voor mensen zonder betaald werk, Arnhem jrg. 1: 1 (okt. 1983); jrg. 2: 2, 3 (! twee nummers 3: maart & mei 1984) + voorstellingspamflet
Baanbreker, de Onafhankelijk weekblad voor socialistische politiek en cultuur, Utrecht/ Amsterdam jrg. 1 (1945): 1 (30 juni), 2/3-25; jrg. 2 (1946): 1-37/38 (laatste nr)
Baanbreker, de Orgaan v/d Rev. Soc. Partij, Amsterdam, wekelijks jrg. 2 (1930): 14, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 33; (1931): 39-43, 43-53; jrg. 3 (1931): 1 (2 mei) - 35; (1932): 36-53; jrg. 4 (1932): 1 (7mei) -8, 10-35; (1933): 36-53 (6mei); jrg. 5 (1933): 2 (13 mei)- 34/35; (1934): 36-47
Baanbreker, de orgaan der rev. soc. partij, Amsterdam, wekelijks jrg. 5 (1934): 48 (31 maart) - 52; jrg. 6 (1934): 1 (5mei) - 43
Bah Brabantse Aktiegroepen Huisvesting 6 (juli 81)
Bajesblad Groningen nr.1 (1980)
Bajeskrant Den Haag 1975: 7 (sep); 1976: 10; 1977: 15, 16; 1978: 21
Bajeskrant van Kees en Co voortgezet als: Bajeskrant De Omsmeder; Kees Koning en Co van Melle, Vredesbureau/winkel, Eindhoven 1989: 1, 2, 6, 7; 1990: 9 (jan), 10 (maart)
Balgoyer Courant Balgoy 1980: december; 1981: mei, zomer; 1983: 10A (februari)
Ban de bom orgaan van de Ban de Bom groep, Den Haag 1962: 1 (maart), 2 (mei), 4 (juni) en extra demonstratie editie (juni)
Ban oorlog uit! Nu! Officieel veertiendaags orgaan ten dienste van actief vredeswerk onder redactie van zeven samenwerkende stichtingen en groepen, Rotterdam 1962: 1117, 1119; 1963: 1139; 1964: 1157, 1161; 1965: 1169; 1967: 1199 (= boekje), 1200
Bandaalse Courant Amsterdam 162
Bange dagen sociaal literair maandblad, Rotterdam nr.3 (1978)
Bangladesh Newsletter Bas Moreel, Ridderkerk (in hetEngels) 1997: 1 (april), 2 (aug)
Barst Brugge 2005: 3
Basisgroepeninfo Groningen 1982: 6 jan., 15 jan., 20 jan., 27 jan., 3 febr., 17 febr., 24 febr., 3 maart, 24 maart, 31 maart, 7 april, 14 april, 21 april, 28 april, 6 mei, 12 mei, 19 mei, 26 mei, 2 juni, 9 1/2e juni, 16 juni, 23 juni, 30 juni, 7 juli, nr. 45 (14 juli), 46 (21 juli), 52 (1 sept.), 53-57, 62-84, 87-88
Basiskontakt ledenbulletin OVB, distrikt "Noorden" 2e jrg: 1, 2 (1984)
Bedrijfsgemeenschap, de Enschede; red. Jacques Rees (vanaf nr. 51) 1945: 46 - 56
Bedrijfsraad, de uitgave van Arbeiders-Eenheid 10 (begin maart 1945)
Bellamy Nieuws officieel orgaan van de intern. Ver. Bellamy, Haarlem/ Den Haag jrg. 13 (1946): 3; jrg. 35: 3 (alleen het artikel Internationale Anarchie); jrg. 36 (1970): 7; jrg. 38 (1975): 1 + 2 brochures: Bellamy wil welvaart door recht (radiolezing) en K. Zijlstra: De bellamy leuze! Economische gelijkheid: De natuurlijke grondslag der komende wereldorde
Betonmolen, de Heerlen 9e jrg.: 101-106 (1990)
Beurs Beweging tegen de sollicitatieplicht en strafkorting, Groningen 1982: 2; 1983: 3
Bevrijdend denken rationeel-humanistisch weekblad; voortzetting van het weekblad De Vrijdenker, uitgave van 'Dr Vrije Gedachte', vereniging ter bevordering van zelfstandig denken, Amsterdam Ingebonden:1959; 1960: 1-52; 1961; 1962 + los: jrg.40 (1963): 1-50
Bevrijding Orgaan van de Bond van Religieuse Anarcho-Communisten (BRAC), Utrecht 1926: 65 (febr.), 66, 68-70; 1928: 95 (sept, Tolstoinr.); 1929: 102 (april) + bijlage (4p. >A5)
Bevrijding maandblad gewijd aan de vernieuwing van het socialisme, Utrecht/ Rotterdam 1929: 1 (mei), 5, 6, 8; 1930: 9-11; jrg.3 (vanaf mei 1931), (1932) 9-12; jrg.4: (1932) 1-7, (1933) 9-12 + inhoudstafel; jrg.5: (1933) 1; jrg. 8 (1936): 1-12; jrg. 9 (1937): 1-12; jrg. 10 (1938): 1-12; jrg. 11 (1939): 1-12; jrg. 12 (1940): 1-5 (5=laatste nr mei 1940); ingebonden: 1) 1930: 1-8 (voorblad van nr. 6 ontbreekt), 1931: 9-12, 1931 (jrg. 3): 1 (mei) - 8 (voorblad van nr. 3 ontbreekt?; slechte staat en alle ex. geperforeerd + onduidelijk of er geen pagina's ontbreken); 2) 1935 (jrg. 7): 1-12; 1934 (jrg. 6): 1; 1933 (jrg. 5): 2-8
Beweging weigering defensiebelasting Nieuwsbrief / Nieuwskrant 1982: 7; 1992: 41/42, 43, 44 ; 1994: 48, 49 ; 1998: 10 (nieuwskrant)
Bicel Boletin Interno del Centro de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo 1997: 6; 1998: 7; 1999: 8 + Catálogo bibliográfico (Abril de 1998)
Biobrief Biotechnologies Archief NoGen, Wageningen 1999 nr 6/7
Bite Back 1996: jrg. 1, 1 (dec); 1997: jrg. 2: 3, 4; 1998: jrg. 3: 1
Blaaskaak spontaan Alkmaars anarchistisch periodiek spec. nr. rot op met europa (1989?)
Blaaskaak K.A.A.S. (Kreatief Alkmaars Anarchisten Syndicaat), Alkmaar 1-2 (1987) (nr. 2 is A3 formaat)
Blaauwe kraker, de
1981 (2e jrg) no 8 (oktober)
Blad van de anarchie Tilburg jrg.1: 1 (1990) - 3 ; 1994 jrg 5: 9
Blaf Utrecht 0 (maart 1988?, = blaf 1?), 2 (= muurkrant), 3, 3 1/2, 4 (nov. 1988), 4 1/2, muurkrant aankondiging zwart gebak/ blaf (dec. 1988), 5 (febr. 1989), 6 (= zwart geblaf), 7 (4 maart 1989)
Blauwdruk stadskrant Delft (1982): 0; 1983: 9, 12-15; 1984: 17, 20; 1985: 23
Bloedlinx De Grote Madura, Madurastraat 3, oost jrg.1 nr.0 (1984?)
Bluf Amsterdam 1982: 0 - 48/49; 1983: 50-100
Bluf Amsterdam 1984: 101-151
Bluf Amsterdam 1985: 152-200/202; 1986:
Bluf Amsterdam 1987: 251-277, 279-298/300; 1988: 301-313
Boe Marinus Augustijn n° 7 (boe-weg-met-de-gevangenis) uit de serie Boe-weg-met-het-leger
BOE tegen de waanzin! Amsterdam 1985: 1
Boeh
zie Subterrranean Press
Boekberichten Assata: Fort van Sjakoo, ROSA De hond v Sjakoo: 1992: (febr.), juni, november; Sjakassata boekberichten: 1993 zomer, najaar , winter; 1994 fotoblad Assata 3jr een terugblik ; (de) boekberichten: 1996: voorjaar; 1998: nr 18. + Assata 7 jaar; 1999: 20 - 22; 2000 en verder: 23 - 32, 34, 36, 38, 47, 48, 49. boekberichten 21-23 ook met nieuwsbrief ROSA (los)
Bonjo Bulletin Amsterdam, BelangenOverleg Niet-Justitiegebonden Organisaties 1995 (jrg 9): 4; 1996: 1, 2; 1997 (jrg 11): 1 - 3; 1998 (jrg 12): 1- 3; 1999 (jrg 13): 1-5; 2000 (jrg 14): 1-4(dec); 2001 (jrg 15): 1 - 3; 2002 (jrg 16): 1 - 4; 2006 (jrg. 17): 1, 2
Dapperbuurt Antifascismekomitee Dapperbuurt, Amsterdam jan. 1983: meertalige uitgave als uitnodiging voor buurtbijeenkomst
Doorbraak.eu Deventer 2009: 2, 4; 2010: 5, 6
Klasse Het Lab, amsterdam 2008: 22011: 12
Bonk Burgerlijke ongehoorzaamheid non koöperatie (BONK) konferentiemap dec. 1984
Bonk in bedrijf Amsterdam 1985: 0 ( Bonkkrant, april), 1 (mei), 2 (sep); 1986: 4
Borst, Kees

Borst, Kees

Bospolder beerput (de) Rotterdam 1987: 8; 1988: 11, 19, 30 - 34; 1989: 36, 42 - 47, 49, 50 (ook o.d.t.: Colt45, verschillende nrs en titels)
Botsing
1981: 1
bouwput, de
jrg. 8: 1, 2
bouwvak, het orgaan van den Federatieven Bond van Bouwvak-arbeiders in Nederland ingebonden: mei 1908 (nr. 1) - dec. 1909 (nr. 21)
brakende bever Amstelveen 1988: 5
Breda in aktie Kritisch maandblad voor Breda 1980 ( 5e jrg): 7-9; 1981: 4,8, 9, 10; 1982, 1-3, 5, 6; 1983 (8ste jrg): sept., okt.
Breek Heerhugowaard jrg.1 nr.2 + themanummer over werk (1980)
Brieven van een autonoom Joost van Steenis, Amsterdam nr.1 (mei 1983) - nr.14 (mei1985); + folder: VIP inlichtingendienst: werk ook mee! + brief Stichting Macht en Elite n.a.v. verschijning boek: over geweld en democraie
Broekbode, de Nieuwsbrief van de Grote Broek, Nijmegen 1995: 1, 3, toegevoegd brochure De Grote Broek
Buikloop rotterdams krantje 1982: 12-15
Buiten de Orde OVB/ De Vrije Bond uitgave Landelijke bedrijfsorganisatie collectieve sector OVB: vol.1 nr.1-4 (1985) ; vol.2 nr.1 -7(1986/88) ; 1989: 1-.3 ); 1990: 1 (kopies, 4p.); vanaf hier: Blad van de Vrije Bond: jrg. 1 (1990): 2-4; jrg. 2: 1 (1991) -jrg.6 nr.2/3 (1995); jrg 7 (1996) - jrg. 12 (2001): nr.1-4; jrg. 13 (2002): nr 1-3; jrg 14 (2003): 1- 4; 2004: 1 - 3; 2005: 1 - 4; 2006: 1-4; 2007: 1-3; 2008: 1-3; 2009: 1, 3/4; 2010: 1, 2, winter; 2011: lente
Buiten de perken
jrg. 1 (1961) - jrg. 5 (1965): nrs 1-59 ingebonden
buiten dienst anarchistische krant, België 2010: 1-5, 7, 10, 11; 2011: 12-24; 2012: 25, 26
Bulletin Nederlands Comité voor Europese veiligheid & samenwerking, Amsterdam, kwartaalblad 1980: 23 (18 sept.)
Bulletin Nederlandse Arbeidersbeweging Stichting Ariadne, Groningen 6 (juni 1985)
Bulletin of the International institute for Social History IISG, Amsterdam 1937: 1-3; 1938: 3; 1939: 1-3; 1940: 1
Bureau Zwart Werk Informatiekrant, Amsterdam 2007: 1 (april), 2 (september )
Buren
3
BVD Bulletin Bond voor dienstplichtigen, Amsterdam 1977: 30; 1978: 32; 1979: 35 (Libanon en VN optreden); 1980: 36 (themanummers)
BWO nieuws bond van wetsovertreders, Rotterdam/ Groningen jrg. 6 (1983): 6; jrg. 9 (1986): 4; jrg. 12 (1989): 2, 4, 5; jrg. 13 (1990): 1-4; jrg. 14 (1991): 1, 2, 5, 6
By it ljocht fan de sulveren moanne Ljouwert (Leeuwarden) nr.1 (sep 1980)
Bzzlletin BZZTĂ´H, Den Haag 65 (boek aan banden), 68 (Anton Constandse 80 jaar), 77 (politiek geĂŻnspireerde kunst), 105 (B. Traven)
Catholic Worker Nieuwsbrief van het Jeannette Noel huis Amsterdam 1999: kerstnr; 2000: mei, herfst, kerst; 2001: feb, lente, nov, kerst; 2002: zomer, okt, dec; 2003: jan, lente, kerst; 2004: zomer, kerst; 2005: zomer; 2006: zomer
Censuur Groningen 17 (30/5/89)
Centrumnieuws berichten van en uit het Centrum voor geweldloze weerbaarheid, Arnhem jrg. 1: (1966) 1-4, (1967) 5; jrg. 2: (1967): 2-4; jrg. 3 (1968): speciaal nr maart, 1 (april), 2 (sept), konceptnota nov. 68, 3 (dec); jrg. 4 (1969): 1 - 4; jrg. 5 (1970): 1 -6; jrg. 6 (1971): 1 - 5 + extra nummer sept; jrg. 7 (1972): 1
Change dieren rechten magazine, Amsterdam 2007 (jrg. 3): 3
CID dossier Comitee Inzage Dossiers, Onkruit, Utrecht nr.001 - nr.004 + begeleidende brieven
CIS Newsletter Bas Moreel, Ridderkerk (in het Engels) 1997: 1 (april), 1 (revised edition 16th July); 2 (aug)
Clash newspaper for resistance in Europe in het Engels, tenzij anders vermeld: 1991: 4 (part 1 & 3); 1992: 7 (engelse en duise versie); 1993: 8
COMODO Nieuwsbrief Comité Mars op de Oranjes, 's- Gravenhage april 2001
Consuminderkrant Omslag, eindhoven najaar 2000
Contact Comité voor de vrede, Rotterdam 2, 4-6 (nummering onduidelijk, wel jaren 1965-1967)
Cormallen tijdschrift over communes, morannon-groep, Amsterdam 1970: 7 (= 2e jrg., nr. 2), 9 (= 2e jrg. Nr. 3)
Correspondentieblad van den Bond van Anarcho Socialisten Utrecht : BAS 1933: 2 (mrt), 3 (nov)
Counter Action België 2003: 5
Croque maison/ Kroak Mazout Leuven 2, 3
Daad en Gedachte orgaan gewijd aan de problemen van de zelfstandige arbeidersstrijd, Lelystad jrg. 1 (1965) 1-3, 11, 12; jrg.2 (1966): 2 - 12 ; jrg. 3 (1967): 5, 7, 9; jrg. 6 (1970): 5; jrg.8 (1972): 6, 7; jrg.12 (1976): 10 ; jrg.14 (1978): 9-11; jrg.15 (1979) - 18e jrg.(1982): volledig; 19e jrg: 2-6, 8-11; jrg. 20 (1984): 1-12; 1985: 1-8, 12; 1986: 1, 5, 8, 9, 12; 1987: 3-12; 1988: 1-12; 1989: compleet (ingebnden); 1990: compleet (ingebonden); 1991: compleet (ingebonden); 1991-1996 compleet en 1997 nr 1 -7
Daad voor de Vrede! Anti-mil. Comité Ned. 1961: 1 (ook 4)
Dagblad, het Rotterdam 214, 216, 219-223, 236-242 (1984, 1e jrg.); 2e serie: 1, 16/4, 18/4, 20/4, 23/4 (n° 4), 5-9, 11-18, 21-22 (1985) + 1 mei special (1985) + Het dagbladdal + coproductie Peteroliehaven/het Dagblad. ! 2x nrs 15 en 16 (1985, verschillende nrs)
Dageraad, de Zondagsblad voor vrije gedachte en kulturele vernieuwing, Haarlem 73-81 (okt-nov.1937)
Dageraad, De Vereeniging "De Dageraad", Amsterdam 1892(jrg. 13): 7 (april, onvolledig ex., aangetast)
Dageraad, De Vereeniging "De Dageraad", Amsterdam Ingebonden: jrg. 3 (1881-1882), jrg. 12 (1890-1891), jrg. 18 (1896-97) + inhoudstafel
Dageraad, de jaarlijks propagandablad, uitgave van de Vrijdenkers Vereeniging "De Dageraad", afdeeling Hoogezand-Sappemeer n° 1 (Oct. 1932, enkel 2e blad); n° 2 (Oct. 1933, pag 2 & 3 blanco)
Dageraad, de Onafhankelijk orgaan voor vrije gedachte en kulturele vernieuwing, A.L. Constandse, Den Haag ingebonden: jrg. 1: (1936) 1 (2 mei)-33, (1937): 34-50; jrg. 2: (1937) 51 (1 mei)-72; los: vanaf hier: Zondagsblad voor vrije gedachte en kulturele vernieuwing, Haarlem, geen redactienaam meer): 73-81 (27 nov. 1937)
Daily Amsterdammed Action newspaper against the june 1997 Amsterdam EU-summit 1997: 2 (ma 16 juni), 3 (17 juni)
Deining, de aktiekrant komitee "Shell uit Zuid-Afrika" 1989: 1-2
3e weg, de Onafhankelijk vredesorgaan, Vredesbeweging de Derde Weg, Amsterdam/ Scheveningen/ Hoogkerk(Gr)/ Groningen jrg. 3 (1955): 5 (A3), 7; jrg. 4 (1956): 6, 11-13/14, 16/17-24/25;; jrg. 7 (1959): 2-7; (1960): 8;; jrg. 10 (1962): 1-4; (1963): 5-7, 9-11, 13-15; jrg. 11 (1964): 1-5, 7-11; + manifest 3 (folder, april/mei 1953); ingebonden: 1957, 1-23 (13 & 14 verwisseld); 1958: 1-11; 1961/62: 1-11; 1965 (jrg. 12): 1-10
delta A Review of Arts Life and Thought in the Netherlands, Amsterdam winter 1970-71
Derde Kamerberichten Rotterdam 1995: nulnummer
volte Utrecht jrg. 1 (1966): 1
Desperado blad van het rotterdamse provotariaat jrg.1: 1, 2
Destructief jong Nederland DJN, Utrecht jrg.1 nr.0
Die Schwarze Fane Verlag Freie Jugend, Berlin 1925: 2, 8
Dienstsweigeraar, de uitgave van het dienstw.-actie comité, Amsterdam jan/ feb 1937
Dilemma politiek-kultureel maandblad. Stichting Rode Emma, Amsterdam ingebonden: jrg.1: 1 (1987) - 7 (1988) ; jrg.2: 1- 3 (1988)
Dilemma Stichting Rode Emma, Amsterdam nieuwsbrief nr. 2 (1991?), 3 (=17-4-1992?), nieuwsbrief nr 4 (11/92) + aankondigingen Dilemma
Directe Actie/ Anarchist Black Cross AGA/ ABC, Amsterdam 2002: 3, 6; 2003 e.v.: 7-11, 13-16, 18
Discorsi subfakulteitskrant voor politikologen, Amsterdam jrg. 13: 9 (maart 1980)
Dodewaard dicht dagkrant nieuws uit Dodewaard en Groningen jrg.1: 1 (19 sep 1981) - 7 (30 sep 1981) + 5e energiekrant (A3) + pamflet: Dodewaard op de fles (1982)
Doel en Werk van den Nederlandschen Protestanten Bond
1938, NPB, Nijmegen, 35p. = brochure
Dom, de maandblad voor daadwerkelijk anti-militarisme 1948 (jrg. 1): 2, 3, 5, 7, 8; 1949: 10, 11, 13, 15; 1949 ("De Overgang"): 1 (dec); vanaf hier: Vredeswil: 1950: 2-10, 12; 1951: 1,2, 4-9; 1952: 1, 3, 4
Dondersteen Nieuwsbrief van informatiecentrum De Onderste Steen, Utrecht jrg 1 1998: 2 (okt-dec); jrg 2 1999: 3, 4, 6 (okt/dec [met folders]); 7 (juli/sept 2000); 8 (jan/maart 2001)
Doopsgzinde Vredesgroep Brief aan de leden en belangstellenden, Zeist 1951: 9-12
Driegonaal Antwerpen 2e jrg.: 6 (1977, anarchismenr.)
Drift Utrechtse stadskrant, stichting vrije utrechtse pers, maandelijks/ tweewekelijks (ingebonden): a) (A4) 1984: 1-11; 1985: 1-6/7 + losse papieren ivm tijdschrift; b) (folio, tweewekelijks) 1985-86: 8-22
Driftig Groningen jrg1 (1999): 1, 3, 4, 6; jrg. 2 (2000): 2-6; jrg.3 (2001): 1, 4
Droomschaar Jan Bervoets e.a., Amsterdam jrg 1 nr 1, 2 (1990/1)
Dusnieuws Leiden 1998: 3-7, 9; 1999: 13 (4/1999, 21 mei), 15 (okt) , 16; 2000: 19- 22, 24, 25, 26; 2001: 28, 30, 31; 2002: 33, 37; 2003: 40, 41 en aktiekrant : Stop de 8 tirannen! (2003); stadskrant Leiden (speciale editie Dusnieuws jan/febr. 2002); PGA Conference paper (2002)
Duurzame energie kwartaalschrift O.D.E. (organisatie voor duurzame energie), Amsterdam 1/1981
Dux Maandblad gewijd aan jeugd en wereld, Katholieke Jeugdraad voor Nederland, Bilthoven jrg. 36: nov/dec 1969
Dwars Breda 1 (themanr. Tegen racisme en fascisme)
Echte metrokrant Bureau bezorgde burgers van Amsterdam 1968 (1 nr)
Echte stadhuiskrant Bureau bezorgde burgers van Amsterdam 1969 (1 nr)
Eigen werk krant voor de Utrechtse werkbeweging nr 0; ingebonden: 1982: 1-3 + folder Anders Werken (KOMburo, Utrecht); 1983: 4-6; 1983-84: 7-13; 1985: 14-18; los: 1986: 19-22; 1987: 24, 25 + pamflet eigen werk kafee, OVB & kollektief kafee Averechts (1986?)
Energie, dat zijn wij blad van de Stroomgroep Stop Kernenergie Kalkar jrg. 2: 1-3/4 (1977); jrg. 3: 3, 5 (1978)
Energiekrant, de Natuur en Milieu, Milieudefensie, Greenpeace Nederland en Wise, Amsterdam febr. 2006
Energiekrant voor de lage landen Landelijk Energie Komitee, Amsterdam 1979: 4, 5 (uitgave van Dodewaard gaat Dicht Komitee, Nijmegen)
Esperantonieuwsbrief Bond van arbeiders-esperantisten F.L.E., Almelo 1978: 3 (maart)
eSVee informatiebulletin over sociale verdediging, Landelijk netwerk sociale verdediging, Oudewater 1e jrg: 0, 1 (1984); jrg.1: 2-6 (1985)
Euro's voor Vrede en Vredesfonds, Nieuwskrant Utrecht; voorheen BWD (Beweging Weigering Defensiebelasting) 1999: 13; 2000: 15, 16, 17
Euskal Herria Nieuwbrief BIC, Utrecht 16-20 (2003-2007)
Extra! Onafhankelijk tijdschrift over media en maatschappij 2002 (jrg. 2): 13 + bijlage: de vloek van Columbus deel 5
Fabel van de illegaal, De Infocentrum De Invalshoek, Leiden 1997: 26; 1998: 27-32; 1999: 33-37; 2000: 38/39 (bijgevoegd geweigerd ingezonden over Esteban Murillo, baskisch activist), 40/41-43; 2001: 44/45-, 49; 2002: 50/51-54/55; 2003: 56-60/61; 2004: 62, 67; 2005: 68-73; 2006: 74-79; 2007: 80/81-84, 87/88; 2008: 89/90, 91
Fahrenheit 451 links ontvlambaar blad, Utrecht 1994: 1-4; 1995: 6-11; 1996: 12, 14-16; 1997: 17-21; 1998: 22-25, 26 (= english version: Forbidden Fruits of Civil Society festival 4-11/ sept. 98)
Fata Minima krant rond uitkeringen en arbeidsethos. Uitgave van BEWOS (beweging tegen de sollicitatieplicht en strafkortingen), Groningen nr. 0 (dec. 54); 1e jrg: 2 (1985); 10
Federatieven ledenblad Federatieven, beweging voor sociale vernieuwing en bewustwording, Doorn nr 1 (1992); dec 1993, mrt 1994; 1997: 18, 19
Feiten (over het alcohol en drugsvraagstuk) N.C.A. (Nationale Commissie tegen het Alcoholisme en andere verslavingen), Utrecht jrg 14 (1978): 4; jrg. 15 (1978/1979): 1-4; jrg. 16 (1979): 1; jrg. 18 (1982): 3; jrg. 20 (1984): 3
Fizz oranje vrijstaat krant voor Noord Holland Noord (Alkmaar) 1970: 13, 14, 15, 17; 1971: 18
Flam Nijmegen nr.1 (1985) - nr.38 (1989) compleet + n° 24 extra + pamflet: laatste bericht (15/3/89)
Flexmens (Amsterdam) versie 2.0 (herfst 2005), versie 2.1 (lente 2006), versie 2.2 (herfst 2006)
Flikkerij in theorie en praktijk Henk Wildscheet, Amsterdam nr.1 (1979)
Flikkerlicht Stichting Flikkerfront, Amsterdam jrg.1 nr.4 (feb 1976)
Food not Bombs Newsletter Food not Bombs, Utrecht 2000: 1 (sept); 2001: 2 (juni); 2002: 3 (maart), verslag vh fnb weekend in Rheden, + brochuurtje gratis eten groepen in Nederland
Freedom

Freie Jugend

Friesche Geheime Dienst Bode, de ook odt Laatste Nieuws, Nieuws van den Nacht, uitgave van Het Nieuw Amsterdamsch Persbureau (NAP) 11 okt 96, 1 nov 1996, 22nov (met brief Piet Eimers uit 1997), 29 nov 13 dec, 20 dec, 27 dec, 10 jan 97, 17 jan 1997 (nr 13)
Frontnieuws het kwartaalblad van vrienden van het Groen Front, later Nieuws van het ekologische direkte aktiefront in Nederland e.o. 1998: nov ; 2000: april, okt; 2001: april; 2002: zomer, + brochure climbing trees en een paar leaflets oa tegen de parkeergarage onder het Lukas Bolwerk Utrecht, + ongedateerd nr. (2006)
Frust VIA ( Vrijwilligers Internationale Aktie), Amsterdam nr.19 (sep 1972)
Fundament, het Jacques Rees, Amsterdam, 'Het Oosten', Almelo 1934: 2
Funest Leeuwarden 1993: 1-10; 1994: 11-17, 21; 1995: 23-25, 27, 29; 1996: 36; 1997: 51, 52
Gaiapolis Oegstgeest 1978: 1 + 2 pamfletten
GAL Leeuwarden 1990: 1, 2; 1991: 1, 2, 5-12; 1992: 13 (maart)
Gebroken geweer Nederland Rotterdam nr.1 (1962) - nr.3 (1962) ! = drie foldertjes, bij knipselmappen antimilitarisme
Geef nooit op Blad ter bevordering van dromen en subversie, België? (aug 1988, éénmalig zine)
Geen mens is illegaal Nieuwsbrief, Leiden 1999: 1, 2, 4; 2000: 5 + uitnodiging congres 2 okt. 1999
Geen sneltram door de Binnenstad Informatiekrant over het sneltramplan Utrecht september 1992
Geest en Leven SpiritualistischTijdschrift jrg. 18: 2 (onvolledig)
Geheelonthouder, de Orgaan van de algemeene Nederlandsche geheelonthoudersbond (ANGOB), Apeldoorn jrg. 22 (1922): 1 (jubileumnr, A3); jrg 17 (1947): 18 (jubileumnr., >A3); jrg. 46 (1946): 1 (>A4)
geheel-onthouder, de uitgave van de Algemene Nederlandse Geheel Onthouders Bond, Maarssen ingebonden: 1995: 1-6 ; los: 1993: 1-6; 1994: 1-6; 1995: 2; 1996: 1-6; 1997: 1, 2; 1998: 4; 2000: 4; 2008: 4, 5
geheel-onthouder, de uitgave van de Algemene Nederlandse Geheel Onthouders Bond, Maarssen ingebonden jaargangen: 1985-1986; 1987-1989; 1990, 1991, 1992
Geheel-onthouder, de Algemene Nederlandsche Geheel-Onthouders Bond (ANGOB), Maarssen 1971 (jrg. 71): 2; 1980: 1-4, 7-10, 12; 1981: 1, 6-8, 12; 1982: 2-4, 8, 9; 1983: 1-9; 1984 (jrg. 84): 1, 4-12;
Gelukkige Werkloze, de Gent nulnummer
Gemeenschap, de tijdschrift voor vernieuwing van mensch en maatschappij, "Het Oosten", Almelo 1945: 1, 2, 4- 8 (voortzetting van De bedrijfsgemeenschap)
geus, de eerste tijdloos schrift voor mythologie en ons dagelijks brood jrg.1 nr.1 (1972)
Geweldloos actief vanaf 2002 ondertitel: Voor een cultuur van vrede en geweldloze kracht; vanaf jrg. 40 (2005) nieuwe titel: Geweldloze kracht, Stichting Actieve Geweldloosheid, Zwolle jrg . 7 (1972): 2 - 5/6; jrg. 8 (1973): 1 - 6; jrg. 9 (1974): 1 - 6; jrg. 10 (1975): 1 - 6; jrg. 11 (1976): 1 - 6; jrg. 12 (1977) - jrg. 17 (1982): 1- 5/6 ; jrg. 18 (1983): 1-5/6; jrg. 19 (1984): 1- 6; jrg. 20 (1985): 1- 5/6; jrg. 21/22 (1986-87): 1- 6; jrg. 23 (1988): 1-4; jrg. 24 (1989): 1-4; jrg. 25 (1990): 1-4; jrg. 26 (1991):1- 4; jrg. 27 (1992): 1-4; jrg. 28 (1993): 1-3 ; jrg 29 (1994): 1-4; jrg. 30 (1995): 1-4; jrg. 31 (1996): 1-4; jrg 32 (1997): 1 - 3/4 + voorstellingsfolder: 30 jaar actieve geweldloosheid in Nederland; jrg 33 (1998): 1-4; jrg 34 (1999): 2/3, 4; jrg 35 (2000): 1-4; jgr 36 (2001): 1-4; jrg 37 (2002): 1, 4; jrg. 38 (2003): 1 - 4; jrg. 39 (2004): 1 - 4; jrg. 40 (2005): 1 - 4; jrg. 41 (2006): 1, 2/3 + brochure, Geweldloze sociale verdediging, een alternatief. De kracht van mensen, A'dam: Centrum v geweldloze weerbaarheid, s.a. folio 38p
Geweldloosheid Vandaag Informatie-bulletin voor ieder die belang stelt in het streven van de Stichting voor Aktieve Geweldloosheid, Zwolle 1992: 27, 28; 1993: 29; 1994: 31, 32; 1995: 33 (verkeerdelijk als 37 genummerd), 34; 1996: 36; 1997: 38
gids, de Stichting De Gids, Amsterdam 1962: 1; 1963: 2, 5; 1964: 10; 1965: 4-10; 1966: 10; 1967: 5-9/10; 1968: 4, 6/7 - 9/10; 1969: 1/2, 4/5- 9/10; 1970: 1-10 (ingebonden); 1971: 1-3, 5/6, 9/10; 1972: 3, 8; 1973: 1-3, 6-9/10; 1974: 2, 4, 6/7; 1975:4-10; 1976: 1/2, 3, 5/6, 7;1977: 2-6, 8; 1978: 1, 2, 6-9/10; 1979: 1-6/7, 9/10; 1980: 1, 5, 6, 8, 9/10; 1981: 1-5; 1984: 1-5; 1985: 9/10
God, Nederland & Oranje J.B. Metz (Willem?), Amsterdam (cartoons) 1967: 4, 5, 7-9; 1968: 10
Goede boek, het Propaganda orgaan van de Vereniging Anarchistische Uitgeverij, Amsterdam; eenmalige folder Herfst 1939
grachtenkrant, (de) Amsterdam 18, 28, 30-31, 33-36, 38-39, 42, bajesspecial, 52-55, 58, 65-66, 68, 69, 69bis, macht en geweld, 70-71, 73, 81, 84, 84b, 85, 88, 92, 95, 100, 101, 101 1/2e, 102-107, 107b, 109, 111-112, bijlage 112, 113, 216 , 1e helft maart 1985, 122, 124-125, 128-132, 135-142, 144-161, 161 1/2, 162-171, 173-178, 180-186, flamspecial, 187-191, 999, 193-199, (200), 202-203, 200, 201, 2-00, 198 (juli 1988), 199, 8-8-88, 209-220, (221), 399, 299, 7, 1e helft april 1989, 224, 225, 227-228, 429, 230-231, 233-236, 1 (de reklame), 1 (de obsessiecourant), 2, 240-243, 245-249, 249b, 555-303, 253 - 255, 258, 256, juli 1990 1e helft, 258-264, (265, 1e helft nov. 1990), 266-271, 273-277, 287, 289, 290, 300, 292-293, 293b, 299, 296-299, 300-308, 308b, 308c, 309, 309b, 310, 310b, 311
grachtenkrant, (de) Amsterdam 311b, 312-318, 311, 312, 313, 319, 314, 315, 317-319, 319 1/2, 320-323, 325, 327-334, 334b, 335, 337, 339-340, 342-343, (344), 345-346, jan. 1993 2e helft, 349-358, 360-364, 364b, 365-367, 369, 371-380, 382-383, 387, 1e helft juli 1995, 388, 28/8/95, 390, 392-395, 397-398, 400, 400b, 401, maart 1996, 403-409, 411, 411a, 413-419, 1e helft dec 1996, 422, 424-427, 427b, 429-431, 1e helft mei 1997, 2e helft mei 1997, 140, 433-434, 436-437, 439-440, 439, 441-444, 444b, 446-448, 1100, febr. 1998, 450, 453, 453b, 454, 454/455, 458-462, 808 (463 binnenin), 466, 469, 901, 2 aug. 1999 (spring in de gracht krant), sept. 1999, juli 1999, sept. 1999, eind sept. 1999, eind okt. 1999, begin nov. 1999, nov. 1999, 497-499, 500bis, 2e helft febr. 2000, 1e helft maart 2000, 500, juni 2001, 531-534, 537-543, 545-547, 547, 548, 550, eind febr. 2002, eind febr. 2002, 554-562, 564-565, 567, (568), 569-604, 607-610, 614--644, 648, sept. 2007 (=654), 655-658, 660-662, 665, 666-2, en nr zonder voorkaft (juli 2003)
Gramschap maandelijkse pamflettenreeks 3- 45/46, 48/49
Grondarchief wekelijks, Den Haag 1982: 2e-6e wks , 8e weeks, 10e wks - 12e wks(10-12-82); 1983 13e wks (7-1-83)
Grondarchief (de luxe) maandelijks, voorheen de blaauwe kraker, Den Haag 2e jrg (1981): 8 (= de blaauwe kraker); 3e jrg: 1- 8 ('82); 4e jrg: 1, 2 (mrt 83)
Grondslagen anarcho-syndicalistisch tijdschrift, NSV, Amsterdam jrg. 1(1932): 1, rapport van de studiecommissie inzake de arbeidersraden (16p.), 3; jrg. 2 (1933): 1-6; jrg. 3 (1934): 1-5/6; jrg. 4 (1935): 1-5/6
Grondvest
1973: 0; 1974: 1; 1976: 2; 1977: 1-4; 1978: 1-4; 1979: 1-4 (4 is een kopie); 1980: 1, 2, 4; 1981 (jrg. 6): 1-4; 1982 (jrg 7): 1-4; jrg 8 (1983): 1-4; jrg 9 (1984): 1, 2, 4; jrg 10 (1985): 2-4; jrg 11 (1986): 1-4; jrg 12 (1987): 1-4; jrg 13 (1988): 1-4; jrg 14 (1989): 1-4, huurspecial (mei); jrg 15 (1990): 1, augustus, 3, 4; 1991: 1, 2, 4; 1992: 1/2-4; 1993: 1-4; 1994: 1-4; 1995: 1/2, 3; 1996: 1-4; 1997: 1-4; 1998: 1-4; 1999: 4; 2000: 1/2-3/4; 2001: 1/2- 3/4; 2002: 1/2, 3, winter; 2003: voorjaar, zomer, 4; 2004: 1-4; 2006: 1/2; 2007: 2-4; 2008: 1/2, 3, 4/1; 2009: 2, 3; 2010: 1
Groote Beer, de kWartaalschrift 2001: 8; 2002: 10, 11, 12
Grote mond, de Roeland Dobbelaer 1981 najaar
Haarlemmerhout festivalkrant
voor 4 juni 1995
Haarlems nagtblad
1988: 8 (10 okt); 1989: 10, 13 - 17/18; 1990: 20 - 23, 25; 1991: 28-3, 3-5
Hack-tic tijdschrift voor technoanarchisten, Amsterdam 1 (1989) - 11/12 (1990) + brief Galactic Hacker Party '89
Hapotoc Amsterdam; verschillende ondertitels: newsletter, nieuwsbrief, bulletin, messenger jrg.2 nr.1 (jan 1975) - (mei 1975) ; (20 okt 1975) ; (10 nov 1975) ; (6 dec 1975), winter 1975 ; (1 jan 1976) ; (6 feb 1976) ; (16 feb 1976); 8 maart 1976, (voorjaar 1976) (spring 1976) (2e quarter 1976), mei 1976, (21 okt 1976) (Brief S.A van 4-5 en van 13-5 1976); (dec 1978) ; (mei 1979) ; okt. 80, nov. 80, dec. 80; newsletter from the hapotoc collective: aug. 80; jrg.6: nr. 7 (okt. 81), nr.10 (dec 1981); + teksten van Michael Tobin (Freedom Struggle Publications, zelfde postbusadres als Hapotoc): obedience to the State; What We Now Need Most; To Freedom Only By Freedom's Road; Of Man and Revolution; The Vision Our Time Demands
Happening
kerstnummer reveille 1965
Hergebruikkrant Den Haag 1982: 3; 1983: 7
nul (0)- nummer, het nieuwsbrief voor aktief Arnhem 1984: 1-5; 1985: 6-9, 11, 13-29; 1986: 31-39
Historisch vredesonderzoek & kwartaaloverzicht literatuur van de vredesbeweging, Amsterdam jrg.2 (1983): 1-3
Hitweek Willem de Ridder, Amsterdam jrg. 1 (1966): 45-53; jrg. 2 (1966): 1 (23 sept.)-3, 5-15; (1967): 16, 19, 20; jrg. 3 (1967): 10-15, (1968): 16-22, 24-34, 36-39, 41-52; jrg. 4 (1968): 1-14/15; (1969): 16-32
Hoofdstedelijk Kraaknieuws Amsterdam 1995: 7; jrg. 2 (1996): 19; jrg. 4 (30 dec. 1997): 30
Horizontaal Den Bosch ingebonden: a) 1981: 1-12 ; b) 1985: 1-8; 1986: 1-4
Humanistisch Archief, het Utrecht 1999, 4e jrg nr 1 ( Constandse dag ), 2; 10e jrg.: maart 2005
I.A.A. blad van de Internationale arbeiders associatie, Den Haag nr.3 (1988) - nr.6 (1989); mei 1990 -nr. 1 (7), nr 2 (8) (sept '90), nr 3/1 (9/10)(okt '90-mrt '91)
iets member u.p.s. 1967: 16
Iglo Woonkrant voor mensen die in de kou staan, LOBH, Amsterdam jrg. 7: 7 (sept. 81)
Image
nr.8 (24 sep 1966, speciaal rook nummer)
In Vredesnaam Onafhankelijke Vredeskrant voor Nederland, Sliedrecht jrg. 1 (1986): 1/2, 6; jrg. 2 (1987): 1
In vredesnaam overleven!
jrg.1 nr.4 (1982) ; jrg.3 nr 10 (mei 1984); jrg 16: nr 70 (sept '98)
Info (Slagerzicht), Groningen 1983: 89-97, 99-100, 102, 104-115; 1984: 118, 120, 122, 125, 128; Verder als 'met Sicht op See' 'sicht autonoom' 'sicht op' e.d. zie verder onder 'sicht'
Informatie politieke gevangenen
vol. 8 (29 dec 1978) ; vol.10 (31 jan 1979)
Informatiebulletin MJC
zie MJC
Informatiebulletin Vereniging Dienstweigeraars (VD), Den Haag 1972, 2 en statuten en een rapport (2/9/72)
Informatiekrant munitietransporten Groningen febr. 82 + themanr. 1: Militarisering febr. 82; themanummer 2: werkgelegenheid, en veiligheid maart 1982
Internationalisme orgaan van de IKS in België, Bruxelles 1975: 1 (okt), 2 (dec); 1976: 3 (febr.), 4 (april), 7 (nov/dec)
Inzicht en daad Onafhankelijk Progressief Maandblad voor Jongeren, Stichting avantgarde jeugd, Amsterdam 1950: 19-25; 1951: 26-35; 1952: 36 - 38+ brief 15 juli 1952 over stopzetting
inzichten tijdschrift van NVSH jrg. 1 (1957): 1-6; jrg. 2 (1958): 1-4
ISIS internationale nieuwsbrief/ international bulletin, Dordrecht jrg.1 (1976) - jrg.5 (1981): 1-16 behalve de nrs. 6, 10, 12 en 14; 16 = engelstalige versie
ISSG, Annual Report
1987, 1988, 1989, 1999
ISSS berichten International Society for Socialist Studies (los) 1960: 9, 10, 12, 13; 1961: 14-17, 20, 21; 1963: 30-33, 35; 1964: 37-39; 1965: 42, 44ingebonden: a) 1962: 22; 1965: 40, 41, 43; 1967: 53, 52, 54; b) 1966: 46, 47, 50, 48, c) 1962: 23, 24, 26, 27
It swatte wif officieel orgaan van Swatte Jat, Groningen nr.5 (dec 1978) ; nr.7 (feb 1979) - nr.16/18 (jan 1980)
Jeruzalem en: Stop de Israelische nederzettingen in Palestina, Boycot Israel [vervolg op de 4 axie golf-kranten?] okt 1991, aug 1992
Jeugd en samenleving Stichting Jeugd en samenleving, Utrecht jrg. 6: 1, 2 (1976) ; jrg 8: 4 (1978) ; jrg.9: 5 (1979) ; jrg.9: 11 (1979)
Jeugdbloei JongeliedenGeheelonthoudersbond II, III, IV (1916-1918, eig. brochures)
Jeugdwerk NU (JN) NJG (Nederlandse Jeugd Gemeenschap), Amsterdam jrg. 2: 1 (jan. 1970); jrg. 3: 8 (1971)
Jonge Gids, de red.: Herm. Heijermans Jr, Amsterdam 4e jrg 1-6 (1900-1901)
Jonge Socialist, de Orgaan van den Soc. Jongelieden-Bond in Nederland, Rotterdam jrg. 1: 6 (dec. 1898)
Jonge Strijd Orgaan van den Jongelieden-Geheel-Onthouders-Bond,Den Haag/ Gouda/ Haarlem jrg. 1 (1913): 1 (april), 3; (1914): 5, 7, 8, 11, 12; een bijvoegsel uit 1915; jrg. 3 (1916): 3, 5, 7, 9; jrg. 4 (1917): 1, 3-6, 8-10, 12-14; jrg. 5 (1918): 1-4, 6, 7, 9; jrg. 6 (1919): 5-9; jrg. 17 (1930): 5; jrg. 18 (1931): 2/3, van n° 5: ledenblad; jrg. 29 (1946): 3; jrg. 33 (1950): 2/3 + jubileumnummer 26 dec. 1932 (20jarig bestaan)
Jonge Tempelier, de Orgaan van Orde Van Jonge Tempelieren, Zaandam jrg.18 (1935): 1
Kaboem Nieuwsbrief
nr. 1 & nr. ? (juni 1996)
Kaboem-fanzine Frank van de weide, Leiden 20, 22-29, 35
KabouterKolonel, de wekelijks orgaan van het ministerie van de oranje vrijstaat offensie 1970: 1?, 3
Kabouterkolonel, de Orgaan van het brandneteloffensief 1971?: 3 (tegen volkstelling)
Kabouterkrant officiële uitgave oranje vrijstad Breda 1970: 1 (mei), 2?
Kabouterkrant gemeenteblad van de Oranje Vrijstaat Amsterdam jrg. 1 (1970): 1, 3, 4, 6, 7, 9; 1971: 10-12
Kaboutermuurkrant
1971: n° 137 ivm 2e kamerverkiezingen
KADT krant Komité Anti Duitse Terreur, Amsterdam 1 (dec 1974) + waterfront (Aktie Andere Koers (AAK), Rotterdam) nov. 1974, nummer gewijd an KADT
Kapot, alles moet Utrecht 2001: 2, 3, 4
Keerpunt tachtig Amsterdam? 4 (juni 81, ingebonden)
Keerzijde Venlo (nov 1984) - (feb 1985) ; 5 (mei 1985) - 8, 10, 12; 1-4(1986)
Kerk en Vrede orgaan van de vereeniging van christen-antimilitairisten kerk en vrede, Rotterdam jrg. 16 (1940): 11, 12; jrg. 17 (1941): 2
Kink, de J.B. Verweij, Zaandam proefnr.
Kinkerkanker (Amsterdam) nr. 2
Kitskedin wisselende ondertitel, Groningen nr 1-10, 10B, 11-14 (1988); nr 3 met extra bijlage, nr 7 idem
Klabatsj nieuwe utregse tegenkrant 1982: 1
Kladdaradatsch Johny Lenaerts, Genk nr.1 (nov 1978) - nr.9 (1980)
Kladderadatsj aktie- en werkgroepen, Groningen nr. 0 (maart 1976)
Klaroenstoot, de Zandkranteditie voor Continentaal Europa, Stichting ter bevordering van de illegale wetenschap (BILWET) 1 nr.
Klassefront orgaan van de R.S.A.P., Amsterdam 1936: 1 (16 dec); 1937: 3 (13 jan)
Klein Utrecht voor een leefbare stad: krant over de gevolgen van het Utrechts City Project 1nr. (jan 1991)
Kleine Aarde, de kwartaalblad voor een duurzame leefstijl, Boxtel 1979-1983: 28-47; 1986: 58; 1990: 72; 1993: 84-87; 1994: 88, 89; aktiviteitenkrant 1993/94, 1995: 93-95; 1996: 96-99; 1997: 100-103; 1998: 104, 105; 2000: 113 (zomer), 113 (herfst) + brochures: 6, 11, 12, 14
Kleintje Muurkrant (muurkrant kollektief) Den Bosch 1981: 84, 88, 97, 100; 1983: 117, 120-123, 128; 1993: 266-268; 1994: 269-279; 1995: 281-292; 1996: 293-304
Kleintje Muurkrant Den Bosch 1997: 305-316; 1998: 317-327; 1999: 328-339; 2000: 340-351; 2001: 352-362; 2002: 364-371, 373, 374; 2003: 375-386; 2004: 387-398; 2005: 399-409; 2006: 410-417; 2007: 420-423, 425-429; 2008: 430-432; 2010: 1 (433), 3 (435); 2011: 437, 438; nrs 307, 310 & 255 met bijlage
Kleintje Muurkrant Den Bosch 1981: 51 (A4); 1984: 139, 143, 144; 1985: 145, 147, 149-161; 1986: 162-165, 167, 173; 1987: 179, 181, 182, 184-188, 194; 1988: 197, 198, 200-202, 206, 209
Kleintje Muurkrant Den Bosch ingebonden: 201-222 (1989)
Kleintje Muurkrant Den Bosch ingebonden: 223-234 (dec. 89- nov. 90)
Kleintje Muurkrant Den Bosch ingebonden: 235-247 (1991); (los) 1992: 248-257; 1993: 258-265
knipselkrant, de (RVF) Rood Verzets Front 1978: 8, 9, index 1 t/m 10, 14 - 18; 1979: 6, 7, 19
knipselkrant, de wekelijkse uitgave van buiten-parlementaire aktiegroepen, Groningen 1981: 3, 8, 11, 15, 18, 20-50; 1982: 1-9, 12-49 + index (1982) ; 1983: 1-21, 26, 32, 34-37
knipselkrant vierdaagse Wandelklup "Is het hier oorlog?"/ Aktiekomitee vierdaagse, Nijmegen 1980, 1981
knipselkrant "Wat mankeert die dienstweigeraars?" 1 nr (nov. 78-jul. 79)
Kommunistische arbeider,de Orgaan der K.A.P.N., Amsterdam, (Sectie der Komm. Arb. Internationale 1925: 3, 5, 6; 1926: febr.; 1927: sept; 1930: mei, juli, dec; 1932: mei
Konfrontatie maandblad, Den Haag 1991: 0-5; 1992: 6-16; 1993: 17-23
Konfrontatie Den Haag 25-33, 36, 37 (okt. 93 - okt. 94)
Kouwe drukte raddraaier zomer 1980
Kraakbondkrant Kraakbond, Utrecht 1975: 7 (A5); 1978: 2
Kraakkrant Leeuwarden 1 (mei 1979)
Kraakkrant Zaanstad 4, 5 (nov. 1981)
Kraakkrant (tot en met nr. 7: kraakkrant bulletin), Amsterdam 1976: 3-6 (nr. 6 verkeerd genummerd als nr. 4 (dec. 76); 1977: 7-9,.11-15 (+zondagsbijlage), 16-18; 1978: V8special (25-2), 19 (mrt), 20 -25; 1979: 26 - 34; 1980: 35-37, 38 (kinderkraakkrant), 39, kroningskrant 40+ (mei, A3), 41 (mei) - nr.45 (nov); 1981: 47-51 (juni); + kraakkrant presenteert: dans om de grote wetering schans: 3 nrs (A3): 17 nov. 80; persbericht; 3 december; + 'kraakkrant extra' (slapeloze bijlage)
Kraakkrant Groningen
1(1979)- 15 (1982)
Kraakkrantje Amsterdam juni 1991 (KraakKak nr. 13, 13/6)
Kraakstaat Amsterdam 2 (april/mei)
Krak Utregse kraakkrant nr.1 (1980) - nr.8 (jan 1982)
Krakend Zuid Amsterdam 23 (5/3/81), 30 (1/10/81), 31 (22/10/81)
Krant van het Utrechts Werklozen Komitee
okt. 1975,
KRI [Kombinatie van ReklasseringsInstellingen] : maandblad reklassering ingebonden, telkens met register: a) 1980: 1-10; b) 1981: 1-10, 1982: 1-3, 5-10; c) 1983: 1-10; d) 1984: 1-10; e) 1985: 1-10; f) 1987: 1-7/8; los: 1986: 1, 3, 5 + persbericht 10 juni 1987 (aankondiging stopzetting blad)
Krisiskrant van de westelijke eilanden aktiekomité Westelijke Eilanden, Amsterdam 1979: mei
krisiskrantje (vanaf jrg. 5: aug.: Krisiskrant), Krisiskomité Oost & Werklozenbelangenvereniging Amsterdam jrg. 4: 2 (febr. 1987); jrg. 5: 1 (jan. 88), 4 (april ), augustus, sept.; jrg. 6: januari
Krisiskrant, de onafhankelijk jaarblad sedert 1987 1987
Kristal Den Haag zomer 84; 1985 (jrg. 2): 1-3
Kulturbarbaro onderzees dwars pamflet in kreeftcanon voor flopcodenaam, Den Haag 3, 4 (1995)
kultuurbarbaar, het aktiekrant over kultuur, ekologie, zelfbeheer & decentralisatie, Rotterdam 1983 (jrg 2): 2/3; 1984 (jrg.3): 1
Kunstwerkt links tijdschrift over beeldende kunst, Haarlem jrg. 1(1980): 1, (1981): 2, 3
KURF Nieuwsbrief Utrecht 1999: 39-41; 2001: 51
Kwalpol
nr.4 (1988) - nr.5 (1988)
Kwartaalschrift Privacy & Personeelsregistratie
zie Privacy en persoonsregistratie
KWERK tijdschrift over arbeid, Werkgroep Vrije Arbeid, Amsterdam 1996: 1; 1997( jrg 3): 1, 2, 4; 1998: 1- 4; 1999 (jrg 5): 1, 3
Kwink nieuw opwekkend puntig (nop), Emmeloord, voortzetting van Muurkrant en de Mini-Muurkrant 1985: 1-5, 7 .9 11 13 15 - 20 1986: 1 - 6
La ligna Stichting Linea Recta, [Amsterdam] jrg.1 (1988) 1-12; jrg.2 (1989): 1, 3, 4
Laatste waarschuwing Amsterdam 1981: 18 sept., 25 sept., 2 okt, 12 okt., 23 okt., 30 okt., 6 nov., 13 nov., 20 nov., 27 nov., 4 dec., 11 dec. (allerlaatste waarschuwing)1982: 6/1 (nulfolder, nieuw weekblad, aankondiging Bluf!)
Laatste Waarschuwing (de) Amsterdam 15 okt., 29 juni; 7 juli 80, 20 juli, 17 aug., 22 aug. (80), 20/11, 18/12/80, 12/2/81, 20/3/81, 27/3/81, 3/4/81, 26/4, 15/6, 5/9, okt. 81, 24/3/82, 1/5/84, 8/5/84, 15/5/84, 22/5/84, 29/5/84, 5/6/84, 17/6/84, 19/6/84, 26/6/84, 10/7/84, 24/7/84, 14/8/84, 21/8/84,28/8/84, 21/9/84, 25/9/84, 2/10/84, 13/11/84, 15/1/85, 26/2/85, 20/3/85,11/6/85, (juli), 6/8/85, 28/8/85, 19/9/85, 27/2/86, 25/9/86, 2/12/86, 21/1/87, 24/2/87, 7/4/87 en ongedateerde nrs
Laborista Esperantisto Orgaan van de Bond van Arbeiders-Esperantisten F.L.E. in het gebied van de Nederlandse taal, Amsterdam jrg.17 (1948): 4
Lachende Sater, de Altijt pal voor heidensche Voortreffelijkheid!, Amsterdam 2 (okt/nov. 1980)
Landelijk Kraakbulletin LOK, Amsterdam 1980: 2 (jan), 3 (maart), 4 (april)
Landelijk Steunpunt Zetten Baarn 1991 (jrg. 1): 2
LAS anarchisties samenwerkingsverband, Tilburg 1990: okt., nov., dec; 1991: 4, 6-14; 1992: 15-26; 1993: 27-32 (2x nr 30: mei, aug.), 1994: 33-37; 1995: 38, 39, maart
LAS Nieuwsbrief anarchisties samenwerkingsverband, nieuwe serie, Nijmegen 1995: 1 (okt), nov , dec; 1996: feb, mrt, apr, mei, juni, juli, okt, nov, dec.; 1997: feb, apr,
lastige amsterdammer, de Amsterdam 4
Lastige Bruggeling, de den lastigen bruggeling, Brugge 2004: 0-2
Lauwrier, de lauwersmeerkoerier: nieuwsblad voor vrij Lauwretanië, Leuwarden nr.1 (zomer 1980)
Lawine, de Onafhankelijke stadskrant voor Groningen, Stichting De Berg (ingebonden): a) jrg. 1: 1-2 (1982); jrg. 2: 1-25 (1983); jrg. 3: 1 (1984); b) jrg. 3: 2-25 (1984); c) jrg.4: 1-23 (1985); jrg. 5: 1-12 (1986) + A4 eindnr. (los)
Le Monde Libertaire

Ledeberger, de De krant van 't verzet in Ledeberg (B) 1ste editie
Lederen Monster, het uitgave van de Aktie Argentinië ism Jongerenmedia, Hilversum eenmalige uitgave (WK Argentinië 78)
Leef in chaos Groningen 1990: 23-6, 16-7, 14-11, 6-12, 20-12; 1991: 3-1, 12-1, 12-2, 26-2, 5-3, 19-3, 3-4. 16-4, 2-5, 16-5, 29-5, 12-6, 26-6, 10-7, 24-7, 31-7, 6-8, 22-8, 21-9, 9-10, 23-10, 7-11, 21-11, 7-12, 23-12; 1992: 8-1, 22-1, 5-2 , [bezinningsperiode voortgezet als 1x p 3 wkn] 1992: 32-6 (= 4/92?), 17-4, 8-5, 29-5, 19-6, 4-7, 2-8, 13-8, 7-11, 30-11, 11-12; 1993: 4-1, 19-1, 30-1, 20-2, 16-3, 8-4, 6-5, 4-6 (+ abbobriefje), 15-7, 10-8, 12-10, 2-11, 30-11; 1994: 14-3
Leesvoer Voedsel & Politiek Informatie-blaadje van de voedselkoöperatie, Amsterdam 1989: 2 (aug.)
Lekker fris maandblad, Nijmegen voortgez als Oh! 22-30, 32- 59 (sept. 91-febr. 95)+ pamflet: voorstelling Lekker Fris + index nrs 1-50 [nr 31 niet verschenen] + brief aankondiging stopzetting
Lekker fris maandblad voor een links radikaal (diskussie- en aktie-) platform in de regio Wageningen - Arnhem - Nijmegen ingebonden: 1-14 (1989-90)
Lekker fris maandbladvoor een links radikaal (diskussie- en aktie-) platform in de regio Wageningen - Arnhem - Nijmegen 1991: 15-21
Leren en Strijden Mededelingenblad van de VAU, Amsterdam 1937: 1, 2; 1938: 3
Leve de Lol
1 nr, geen gegevens
Levenskracht maandblad voor reiner leven 1913 (jrg. 7) 2, 7-11; 1914 (jrg. 8): 1-3, 5, 6, 9, 12; 1929 (jrg. 23): 10-12
Levensrecht maandschrift ter verbreiding der vrije ideeën ingebonden: 1) A5, 2e jrg: 1 - 12 (juli 1905- juni ?1906, laatste nr zonder kaft); 2) A5, 1907 (468p.); 3) A4, 2e helft 1906, 206p. (meerdere verknipte en ontbrekende pagina's); 4) A5, 1908
Razon, la CNT, Amsterdam 1975 (jrg. 1): 7; 1977 (jrg. 3): 5
Liberecana Ligilo Bulteno de la liberecana frakcio de S.A.T., Oosterwolde (voor NL) 29 (1977); 31, 32, 33 (1978); 34 (1979); 35 (1-1980), 36 (2-1980), 37 (3-1980); 64-67 (1989); 68 - 71 (1990); 72-73 (1991); 75-76 (1992); 77-80 (1994); 81-84 (1995); 85-88 (1996); 89-92 (1997)
Liberrat Dordrecht 1987: 1; 1988: 2-.5
Libertad informatieblad van het Steunkomitee Spanje, Eindhoven nr.2 (feb 1976)
Libertaire toekomst, de
Anarchistisch Maandblad, Gent 1982: 1-7; 1983: 8, 9/11
Libertijn maandblad van de humanistische jongerengemeenschap, Amsterdam/ Groningen jrg. 6 (1956): 7, 9-11; jrg. 7 (1957): 1-10; (1958): 11, 12; jrg. 8 (1958): 1, 3?, 8-13; jrg. 9 (1959): 1-8, 10, 11
Licht der zielen, het
16p., zonder kaft, preek?
Licht en Liefde voor allen die daaraan behoefte hebben 1930 (jrg. 17): 5, 6; 1931 (jrg. 18): 10/11; 1934(jrg. 21): 10/11, 12; 1935 (jrg. 21): 3, 5-7, 10-12; 1936 (jrg. 22): 1-3, 5-9, 11-12; 1937 (jrg. 23): 3-6, 9-12; 1938 (jrg. 24): 1, 2, 5-12; 1939 (jrg. 25): 1-9, 11-12; 1940 (jrg. 26): 1-12; 1941 (jrg. 27): 1-6 + Blauw-boekjes-serie N° 1 + brochure: Christus als kerkganger
Lilith (Radikaal Femzine, diverse ondertitels), Groningen 1994: 1; 1997: 12-14; 1998: 15-18; 2000: 19
Link een regionale krant, Leiden 1 (proefnr.)
Linke Blaadje ongecensureerde berichten van het directe actie-front nr. 2
Links Utrecht 1985 (jrg. 1): 1, 3 + voorstellingspamflet
Links voor een strijdend socialisme, Amsterdam, veertiendaags 1965 (jrg. 1): 1-3, 8-10; 1966 (jrg. 2): 17-19
Links Libertair Perspectief Democratisch Initiatief, Amsterdam 2003: 1( januari), 3
Links richten maandblad uitgegeven door het arbeiders-schrijvers-collectief 'Links Richten', Amsterdam 1932 (?): 1
Links richten : maandblad uitgegeven door het Arbeiders-schrijvers-collectief 'Links Richten'
jrg.1 nr.1 (1932) - jrg.1 nr.12 (1933)
Lokaal Kabaal het andere Leidse nieuws 1995 0-12; 1997 13-17, 19, 20? ( themanummer alle vluchtelingen vrij samen met Frysk Anty Fassisme komitee (FAFK) en werkgroep Vluchtelingen Vrij (WVV); 1997 21-25 + bijlage: stop het huidige uitzettingsbeleid (febr. 97)
Loon op Zand Bas Moreel, Loon-op-Zand (in het Engels) 1983: 1 (May), 2 (August), 3 (Nov); 1984: 4 (May, laatste nr)
Luie donder uitgave van de Nederlandse bond tegen Arbeidsethos, Amsterdam 1984: 4, 5; 1985: 7
Maandblad Maastricht 1987: 7-10; 1988:11-15, 17 (vermoedelijk), 18, 19; 1989: 24a en "maandblad's eindspurt"
Maatstaf ( in 1964 met ondertitel: maandblad voor letteren) 1964 (12e jrg): 4 (Arthur Lehning: Ter Braak over Nietsche en Bakoenin); nov/dec 73; mei/juni 75; dec 75; febr. 77; 1982: 6; 1983: 4, 5; 1984: 5;
Macht en elite Joost van Steenis & T. de Booij, VAW (Verbond tegen Ambtelijke Willekeur), Den Haag, vanaf n° 6: Stichting Macht en Elite, Amsterdam ingebonden: a): jrg. 1 (1977-78): 1-6; b): jrg. 2 (1978-80): 1-6
Macht van de onmacht Wemmel 6-8, 10
Madame Burrand's Nachtlijn Starchip G.D., Den Haag 1985: 5 nov., 20 nov.
MAM vakblad voor mensen die de tijdbom "westerse maatschappij" willen demonteren 1983: 1, 2
Mandragoora Marcel Ruijten, Sittard nr. 3
Manifest (muurkranten), Amsterdam vier muurkranten (vermoedelijk eind 1966-1e helft 1967)
Manuscript mannen tegen het patriarchaat, Eindhoven 6, 12 (jan. 1986)
Martini koerier Stichtin Martini Aktie, Groningen 1978: 24; 1979: 33; 1980: 43, 44, 46 - 50 doorlopende afleveringnummering; 7e jrg: 4 (april 1982)
marxistische geschriften GIC (Groep van Internationale Communisten - Holland) 1934 (?): 1-3 (brochures eigenlijk), + brochures: Staatskapitalisme en Dictatuur; klassestrijd in oorlogstijd
max-factor, de Groningen 1e jrg.: 5 (dec. 83-jan. 84)
Mba-Kajere onregelmatig verschijnend magazijn voor ketters, zieners en barden; Stichting Wereldbol & Literair Genootschap E.E., Amsterdam/ Gent 1 (voorjaar 1996)
Mededeelingen van de JVA Jongeren-Vredes-Actie bijblad van De Jonge Gids, 15 nov. 1928: 6, Den Haag
Mededelingenblad van de Sociaalhistorische studiekring, vanaf 1969 Orgaan van de Nederlandse Vereniging tot beoefening van de Sociale Geschiedenis; voortgezet als Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam nr 1 april 1953 (in copie) - nr 46 (nov 1974) [compleet] (7tal nrs in kopie: 1, 5, 11, 13, 17, 21, 26, 29))
melkboer strikes back, de Steenwijk 5 (1986) - 7 (1986/87)
Mens & Wereld Uitgave van het Humanistisch Verbond, Utrecht ingebonden: a) jrg. 11 (1956): 1-25 + jaarverslag 1955 en mee ingebonden: In en om het Humanistisch Verbond Mededelingen voor de leden: 3/3, 31/3, 9/6, 29/9, 27/10, 24/11, 22/12; b):jrg. 23 (1968): 1-24; c): jrg. 24 (1969): 1-24. (A.L. Constandse is hoofdredacteur van 1968: 1 tot 1969: 16); los: jrg. 12 (1957): 15, 17; jrg. 13 (1958): 2, 3, 8-14, 16, 17, 21, 22; jrg. 15 (1960): 9; jrg. 16 (961): 11, 13, 15, 18, 21, 22; jrg. 17 (1962): 1-4, 6, 7, 9, 12, 13, 16 + folder Praktisch Humanisme, okt. 1960: orgaan van de Stichting Sreunfonds Praktisch Humanisme, Amersfoort
Mietje de rooie flikkers, Nijmegen 1977 (jrg. 1): 1
Militia Christi Maandblad voor Christen-antimilitaristen, Officieel orgaan van Kerk en Vrede, Amstelveen jrg. 2 (1947): 11; jrg. 4 (1949): 1; jrg. 5 (1950): 17; 1953: 8; 1958: 22; 1959: 1, 4; 1961: 8-10; 1963: 21/22; 1964: 13; 1965: 9, 14, 16-20; 1966: 1, 2; 1968: 7, 8, 11; 1977: 4, 11; jrg. 33 (1978): 9
Mini muurkrant N.O.-Polder nr.65 (22 nov 1984)
Mini Muurkrant Tilburg 1981: 81, 82; 1982: 97, 98, (vanaf hier: muurkrant) 100, 105 ,106; 1984: (weer mini muurkrant) 150, 155, 156, 159 - nr.162 (1985) ; 164, 165, 167-179; 1986: 180-182, 185, 186 + 2 ongedateerde nrs
Minus 6 kritiese China-informatie, Bas Moreel, Wageningen jrg.1 nr.1 (sep 1978)
MJC informatiebulletin, Medisch Juridisch Comité Politieke Gevangenen, Utrecht jrg.1: 6 (1977); jrg.2: 10 (feb 1978),.13 (okt 1978) en twee brochures: laatste teksten van Ulrike Meinhof & Rechtsstaat en staatsterreur
Moker, de opruiend blad voor jonge arbeiders , mokergroep voor landelijke aktie van de V.J.V., Amsterdam jrg. 4: 31 (juli 1927)
Mooswief Vrouwenkrant Maastricht 8 (juni 1980)
Morgenrood zondagsblad gewijd aan Wetenschap, Kunst en Letteren, Amsterdam ingebonden jrg. 2-5 (1894-1897)
Morgenrood zondagsblad Gewijd aan Populaire Wetenschap, Kunst en Letteren, Amsterdam ingebonden jrg. 1917-1920
Morgenrood bijblad van Het Volksblad, uitgave van de Nederlandsche Persvereeniging 28 jan 1918 (jrg. 1)
Naar de vrijheid Propagandablad ter verbreiding der anarch. Gedachte, Land. Verbond van Soc.-Anarchisten in Nederland, Den Haag jrg.1: 8 (1933?, anti-verkiezingsnummer)
Naar de vrijheid! weekblaadje tot verbreiding der eerste beginselen van het Anarchistisch Socialisme, G. Rijnders, Amsterdam jrg. 6: 48 (1909?)
Naar de vrijheid! weekblaadje tot opwekking van verdrukten en onwetenden eerste drie jrg in band: 1ste 14 nrs en laatste nrs verknipt, hier en daar ook ontbrekend blad; (1904-1906)
Nachrichten fĂĽr Unzufriedene Longo Mai, Amsterdam 2
Nar, de België 63-70, 72-88, 90-135; 136-160; 181, 183-190, 192-205, 207-210, 213-217, 220-224
Nar, de België 161-180, 225
Nar, de België 1-23, 23bis, 24-62 + sjablonen + brochure: Multinationals deel 1
Natie onder kapitalisten Tiels anarchisties blaadje voor de vrijdenkende mens in een verrotte maatschappij 1994: juni, juli
Naturist, de Den Haag jrg. 9: 6 (juni 1938)
Neue Viehzucht anarchoblatt aus muenster, Ems-Kopp-Verlag, Meppen jrg 7, 1976 (nr. 1)
Nieuw Amsterdams peil graadmeter voor het hoofdstedelijk gebeuren 1979 (jrg. 1): 9-14; 1980 ( jrg.2): 15-23; 1981 (jrg.3): 25, 26, 29 - 31, 33-38; 1982 (jrg.4): 40, 42, 43 + NAP-organisatie 2e versie 5-80 + NAP-Intern: n° 20 (juni 1980)
Nieuwe Gigant, de alternatief maar toch apeldoorns jrg. 2: 4; jrg. 3: 4 (onder de titel Whoeah!)
Nieuwe Aarde, de Maandblad, orgaan van den bond tot hervorming van den grondiegendom, Amsterdam 1933 (jrg.12): 3-9; 1934 (jg13): 1, 2, 4- 6
Nieuwe Cultuur, de Onafhankelijk Atheďstisch Weekblad, A.L. Constandse, Den Haag jrg. 1: 5 (4 febr. 1928)
Nieuwe generatie provo rotterdam 1, 2, 5
Nieuwe Gids, de (Amsterdam) herdruk (oorspr. 1889, jrg. 4: 1)
Mickery Mouth Amsterdam 1972: 19/20 (onvolledig; artikel van Constandse)
Nieuwe Koekrand vanaf nr 82: Koekrand, Amsterdam 1980: 55; 1985: 68-71; 1986 (jrg. 10): 72, 76; 1987: 77-80/81; 1988; 82-84; 1999/2000: 93 (A5)
Nieuwe Koers, de maandblad voor de vredesbeweging in Nederland, orgaan van de Nooit-Meer-Oorlog-Federatie, Rotterdam jrg.13: 11 (nov. 1930)
Nieuwe Linie, de Amsterdam 51/52/1 (1979-80)
nieuwe sleur, de Groningen III (sept/okt 1983)
nieuwe stem, de maandblad voor cultuur en politiek 1948 (jrg. 3): 6/7; 1951 (jrg. 6): 10; 1952 (jrg. 7): 5; 1959 (jrg.14):.2/ 3; 1960 (jrg.15): 1 + brief(2p.) aan redactie, 2; 1966 (jrg.21): 1 (bevat art. v Rudolf de Jong en Lieuwe Hornstra), 2 - 9; 11, 12
Nieuwe strijd Orgaan van het Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties (O.V.B.), Rotterdam jrg. 5 (1952): 20 - 22, 24; jrg. 6 (1953): 1 - 2 + maart/april 53 van Nieuwe Strijd van het Transportverkeer; jrg. 7 (1954): 20 - 21, 23; jrg. 8 (1955): 7, 10, 12, 18, 25; jrg. 9 (1956): 1, 3-5, 7, 24; jrg. 10 (1957): 20, 23, 24; jrg. 11 (1958): 13; jrg. 14 (1961): 18 - 22, 24; jrg. 15 (1962): 1 - 2, 4, 6 - 8, 11 - 13, 15 - 19, 21; jrg. 16 (1963): 2 - 15; jrg. 17 (1964): 1 - 4, 6, 8; jrg. 18 (1965): 3, 4, 6, 8; jrg. 18 (jawel, 1966): 1, 5-7; jrg. 21 (1969): 2; jrg. 22 (1970): 7; jrg. 23 (1971): 6-8; jrg. 24 (1972): 3, 7-9, 11; jrg. 25 (1973): maart, 3, 5, 6, 8-10; jrg. 26 (1974): 1-5, 7-9; jrg. 26 (1975): 1, 2, 4-6, 8, 10 (A4)
Nieuwe Strijd orgaan van het OVB, Rotterdam 1975 (jrg. 26): 10 (nov); 1976 (jrg. 27): 1-12; ingebonden: a) 1977 (jrg. 28): 1-12; 1978 (jrg. 29): 1-12; b) 1979 (jrg. 30): 1-12; 1980 (jrg. 31): 1-12; 1981: 1; c): 1981 (jrg. 32): 2-11/12; 1982 (jrg. 33): 1-12; d) 1983 (jrg. 34): 1-12; 1984 (jrg. 35): 1-12; e) 1985 (jrg. 36): 1-12; 1986 (jrg. 37): 1-10 (nov); f) 1987 (jrg. 38): 1-12; 1988 (jrg. 39): 1-12; los: 1989 (jrg. 40): 1-4, 9-12; 1990 (jrg. 41): 1-3; 1993 (jrg. 44): 3; 1998 (jrg. 49): 5
Nieuwe Tijd, de Revolutionair-Socialistisch Halfmaandelijksch Tijdschrift, Amsterdam ingebonden: jrg. 24 (1919)
Nieuwmens Den Haag 1992 (jrg. 16): okt., dec.; 1993 (jrg. 17): febr., april, okt.
Nieuwsblad orgaan van "689", Groningen nr 3 (1989)
Nieuwsbrief Onderste Steen (red.), Utrecht maart 1983 (Verslag van Festival van de vrije stadskrant, ingebonden)
Nieuwsbrief Anti-fascisme komité, Utrecht 1983: 8; 1984: 12; 1985: 13, 15
Nieuwsbrief "De Vredespijp" Haarlem feb 1982
Nieuwsbrief anti repressie groeperingen Rotterdam 1978: 1 (nov.); 1979: 2 (jan), 3 (april), 4 (nov)
Nieuwsbrief antifascisme komité Utrecht AFKU nr.8 (nov 1983) ; nr.12 (nov 1984) ; nr.13 (jan 1985) ; nr.15 (juni/juli 1985)
Nieuwsbrief werkgroep antimilitarisme overal, Groningen 3 (april 1986)
Nieuwsbrief beeldenstorm, Groningen 6 (sept. 90)
Nieuwsbrief beweging weigering defensiebelasting Amersfoort 14 ( dec 1984)
Nieuwsbrief Hotel Bosch Arnhem 1992: 4; 1995: mrt/apr ;1996: 5; + Bosch kultuurbode (1996?, eenmalige uitgave, A3)
Nieuwsbrief ICAD International Committee Against Disappearances - sectie Nederland, Utrecht 11 (jan. 2001)
Nieuwsbrief Solidariteitsgroep Politieke gevangenen
1999 dec
Nieuwsbrief steungroep WNC, Groningen 1990: 2-6 + WNC-info-nieuwsbrief (dec. 90)
Nieuwsbrief uit Absurdistan De Uitkijk, Zutphen nr. 3 (28 mei 1978); 1982: 1 (maart)
Nieuwsbrief van de antifascistische kontaktlijn Nijmegen jrg. 1: 2 (mei/juni 1993)
Nieuwsbrief van KAFKA Amsterdam nr 2
Nieuwsbrief Voedselkoöperatie Utrecht
jrg 3 (2000): 5
Nieuwsbrief voor de Leidse regio
zie peueraar
Nieuwsbrief Voorstaete Utrecht 1995: 4; 1997: 7 (okt), 8, 9 + brochure 10 verhalen over het Voorstaete-project; 1998: 10 (feb), + brochure; 2000: 12 (jan), 13 (mei), 15; 2001: 16; 2002: 18-21; 2003: 22, 23; 2004: 24-26 + wat dingetjes (Strovis, ACCU, Voorstraete floppenplan)
Nieuwsbrief Vredesaktiekamp Woensdrecht ook VAK Nieuws 2bis (6 jul 1984) ; 6 (1 aug 1984)
Nieuwsbrief Werkgroep Vluchtelingen Vrij Groningen 1998: 4; 1999: 5
Nijmeegs kraakblaadje, het (N° 1 & 2: het kraakblaadje) 1981: 1-4
Nijmeegse kraakkrant, de
5 (1981) - 11 (1982); 12 (vermoedlijk enkel de posterbijlage), 13
Nijmeegse stadskrant, de : onafhankelijk blad voor Nijmegen en omstreken onafhankelijk blad voor Nijmegen en omstreken, Stichting Nijmeegse Stadskrant voorstellingsbrief; jrg.1 (1982): 1 - 11, 16, 18; jrg.2 (1983): 1, 5, 15, 17, 18, 23; jrg.3 (1984): 1, 2, 4, 19 - 21; jrg.4 (1985): 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14 - 18, 21, 23 ; jrg.5 (1986): 2 - 8, 11, 13
NN Nomen Nescio, Amsterdam 1989: 45-47; 1990: 48-72; 1991: 73-99/100
NN Nomen Nescio, Amsterdam 1992: 101-125/126 (105 + vrouwenspecial, A4); 1993: 127-136, anti racisme krant (maart), 137-150/151
NN Nomen Nescio, tweewekelijks actieblad, Amsterdam 1994: 152-175; 1995: 176-199/200
NN Nomen Nescio, tweewekelijks actieblad, Amsterdam 1 (28 apr 1988) - 44 + NN doet een boekje open (programmakrantje NN discussiedag 3 febr. 91)
No Nukes holland Stichting No Nukes, Amsterdam programmakrant 1981?
Noorderzon krant voor en over Groningen nr. 0 (eigenlijk<A3)
Nop s Gravenhage 1 (1966?)
Nu is het tijd voor ijverige dienst Assen 3, 5
Nummer buurtkrant de Pijp, Amsterdam, opvolger van Krakend Zuid De naam van dit blad is nog niet bekend' (april 83)?; Balend Zuid (?mei 1983); Blozend Zuid Beregoed! (? Juni 83); 2 (jan 86), 3, 5, 7 (sept. 87)
O.C.V.-Bulletin Bulletin van de Onafhankelijke Contactcommissie voor Vredeswerk, Rotterdam/Amsterdam 1957: 1-3; 1958: 4, 5; 1959: 6, 7; 1960: 8-10; 1961: 11; 1962: 12; 1963: 13; 1964: 14 + krantje: Alarm! (over de H-bom, 1954?, A3)
Oh! uitgeverij Web, Amsterdam nr 0 (1995) [enige verschenen nr. voortzetting van oa Konfrontatie en Lekker Fris, voortgezet als Transit]
OM (U.P.S) Underground Press 7
omgekeerde wereld, de (DOW) tilburgs anarchistisch blad jrg. 1 (1987): 10-12 (maart-mei, A5); 13 (dec. 1987), 14 (april 1988)
Omhoog Orgaan der Woodbrookers in Holland jrg.4 (1921, ingebonden als boek)
Omslag onafhankelijk blad : verschijnt in Haarlem, IJmond en de bollenstreek los: 2-14 (>A4); ingebonden (A3): 15-26
Omslag maandblad voor Haarlem, Zandvoort, IJmond, Bollenstreek, Haarlem ingebonden: 27-41 // 40-47; los: 48-53, 57-63, 66-80 (51 & 74 met bijlage)
Omwenteling, De uitgave Partij vande Daad, (Piet Kremers), Amsterdam Jg 1: 1 (2 juni 1946 )
Onder voorbehoud afdelingskrant van de Plaatselijke Centrale Utrecht van van het OVB (Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties) 1988: 1, 2
Onderkrant links sociaal economisch weekblad, Amsterdam nr.1 (27 sep 1984) - nr.3 (24 okt 1984) + aankondigingsaffiche
Onderkrant, de voortgekomen uit het BROK (Brabants Regionaal Overleg Kraakgroepen), Den Bosch 1996: 6-9; 1997: 10, 11, 14, 15
onderkrant, de 2 maandelijks aktie- en diskussieblad rond krisispolitiek en verzet, Stichting Opstand, Amsterdam jrg.1 (1988): 1
Onderste steen, de Vereniging Frons, Utrecht, voortgezet als Drift los : jrg. 1 (1976): 1 (kopies); daarna opnieuw begonnen van jrg. 1 (1977): 1; ingebonden: 1) 1977 (jrg. 1): 1, 3-8; 2) 1978 (jrg. 2): 1-7; 3) 1979 (jrg. 3: 1-10/11; 4) 1980 (jrg. 4): 1-5 + zomernummer (6/7); 5) 1980( jrg. 4): 8, 9; 1981 (jrg. 5): 1-3, 5-10; 6) 1982 (jrg. 6): 1-10; 7) 1983 (jrg. 7): 1-10 (ontbreken: jrg. 1, nr. 2; jrg. 5, nr. 4)
Onderstroom diskussieblad van en voor de Anti Kernenergie Beweging, Nijmegen 1980 Special (handboek dodewaard dicht); 29, 30, 31, 32 (?, "Evaluatie"); 1981: 35, 37-39; jrg.7 (1983): 1-3, 6; jrg.8 (1984):1, 3
Ongehoord een wereldblad voor de verandering, Aseed/ Zape!, Nijmegen 1993: 1 (okt), 2 ; 1994: 3, 5, 6 (okt), dec; 1996: 16
Onkruit knipselkrant Groningen nr.1 (jan. 1980); nr 2 (jan. 1980?, anti-onkruit knipselkrant, eig. de meer algemene knipselkrant van Groningen
Ons Dorp maandblad 'Enfant terrible', Eindhoven één nr; (nr. 3?)
Ons erfdeel maandblad van de vereeniging: "Recht en Vrijheid" 1946 (jrg. 11): 4, 10, 12; jrg. 12 (1946): 1; (1947): 4, 11, 12; ingebonden jrg.: 1948-1949; 1950, 1951 (volledig); los: 1952 - 1959 volledig; 1960: 2-5, 7, 8/9; 1961: 12; 1962, 2-4, 6, 7, 10-12; 1963: 1, 3-12; 1964, 1, 2, 4/5- 9/10; 1965: 1/2-5/6, 11/12; 1966: 1/2, 3/4, 7/8-11/12; 1967: 1/2-5/6, 9/10, 11/12; 1968: 4 (extra ed., half formaat), 9/10, 11/12; ingebonden: 1969-1972 (volledig); los: 1973-1976 volledig; 1977 (jrg. 42): 1/2, 3/4 (laatste nr.)
Ontbijt op bed Maastricht 1966:nr 72 (muurkrant?)
Onthoudersstem, de orgaan van den bond van geheelonthouderszangvereenigingen in Nederland, Rotterdam 1932 (jrg.5): 5, 6; 1933 (jrg. 6): 7/8; 1937 (jrg.10): 11
Ontwaking nieuwe reeks; Maandschrift voor kunst en sociologie, Antwerpen jrg. 8: 12 (herdenkingsnummer gewijd aan Robert Owen, mmv: FDN, Pierre Ramus, HPC Quack e.a.)
Ontwikkeling tweemaandelijks blad voor Wijsbegeerte en Kunst jrg 10 & 11 (1908/09) ; jrg 12 & 13 (1910/11) ; jrg 14 & 15 (1912/13); jrg 16 (1914) & jrg 17 (1915) en meerdere brochures mee ingebonden!!!
Ontwikkeling populair maandschrift voor natuurwetenschappelijke en wijsgeerige vraagstukken, J. Van Loo, Amsterdam Jrg. 1 (1914) ingebonden
Onvoltooid Verleden Geschiedenis van sociale bewegingen, Den Haag 6 ( juli 1999)
Onze buren rechts Amsterdam 1977: 2-4; 1978: 5-8
Onze krant Utrecht 7 (28/7/71), 16 (21/2/72)
Oostblok maandelijks bulletin voor autonomen in Amsterdam Oost 1985: 10 (mei), 11 (nov); 1986: 12 (maart)
Op de grens ! voortzetting van Nieuwsbrief Autonoom Centrum 1996: 11; 1997: 14; 1998: 1-3; 1999: 4, 5
Opgang 3 maandelijks jeugdtijdschrift voor kunst, wetenschap & arbeidersbewegingen, Centrale van Arbeiders-Jeugdverenigingen (AJC), Amsterdam 1924 (jrg. 3): 1-4; 1925 (jrg. 4): 1-4
Oproer Gent 1-5, aug. 99 (6)
oproerkraaier, de Haarlem 1972: 1, 2, 4, 5
Opstand Revolutionnair Maandblad, (vanaf 1927: 4): Halfmaandelijksch revolutionnair Orgaan, Constandse, Den Haag jrg. 1 (1927): 8 (1 febr.), 10; jrg. 2 (1927): 4 (1 nov.), 6, kerstnr., (1928): 11
Opstoot, de satirisch blad, Amsterdam, tweewekelijks dummy (dec. 1981, C4); 1982: 0-3, 6, 8-10
Opwaarts Christen-Socialistisch Weekblad, tevens orgaan van den bond van christen-socialisten, Utrecht Jg 12: 589 (18 juli 1919, 2p.)
Orgie Zeist 1989: 23
Orgie Burj Products, Zeist nr.11 (1981) - nr.12
Outcast (voormalige 'De Vreemdeling), Marc Hurkmans, Amsterdam 9 (mei/juni 1996)
OVB nieuwsbrief plaatselijke centrale Utrecht 1 (28/4/89)
Overstag extra editie AAK 1-6, 9
Overstag/ A.A.K. Aktie Andere Koers, Rotterdam 1972: 10, 15/16-19; 1973: 22, 24, 30,31/32; 1974: 35-39, 41, 42 ; 1975: jan. + reeks pamfletten, voorstellingsteksten, antwoord op brief;
paniekzaaier, de Amsterdam 1971: 1, 2; 1972: 3, 4
Paradogma Tijdschrift voor socialistische theorie en politiek, Nijmegen jrg. IX: 1 (1978)
Paradoks anarchisties tijdschrift, Gent jrg. 1: 2; jrg. 2: 4, 7, 8 (1980); jrg. 3: 1, 2, juli , okt; 1982: 3, 4 + nr met helm op kaft en nr van +/- febr. 80
Partijlooze, de Orgaan van de Federatie van Partijloozen ter bevordering van de eenheid der werkenden en werkloozen voor Velsen en o.s., Velsen jrg.1: sept. 1933
Passieffist Bond voor dienstweigeraars, Oestgeest nov. 69; 1970: 1
Pastorale katernen Zeist 1-4
PBI Nieuwsbrief Peace Brigades International, Zwolle 1997: 1, 2; 1998: 1, 2; 1999: 1, 2; 2000: 2; voorjaar 2003, najaar 2003; voorjaar 2004; najaar 2006
Pers- en Documentatiedienst (PeDoDienst) van NVSH, Den Haag inhoudsopgave n° 1-50; 1949: 1 (aug.) - 10; 1950: 11, 12, index 1-13 (maar n° 13 ontbreekt), 14, 16-27; 1951: 28-40; 1952: 41-50
Persdienst IAK Internationale Antimilitaristische Kommissie, Den Haag/ Haarlem, Nederlandse versie 1928: 10, 16-18; 1929: 31, 32, 34, 35; 1930: 54; 1931: 76-78, 79; 1932: 113, ,114; 1933: 120-124, 138: 1934: 139-141; 1935: 154-158, 161, 162; 1936: 169-175, 178-182; 1931: 183-189 (waarvan verschillende onvolledige en beschadigde nrs)
Persdienst van het Internationale anti-militaristische bureau tegen Oorlog en Reactie, Heemstede/ Bilthoven 1937: 1 (30 aug.), 2, 3 (p. 21 ontbreekt), 4; 1938: jaarverslag 1937, 5-11, circulaire n° 76 (14 juli), 12, 13 (pp. 62-69 ontbreken), 14, 15; 1939: jaarverslag 1938, 16-22; + losse brieven: 28 jan 1934, 25 maart 1935, 27 febr 1936 + jaarverslag 1935, 29 juni 1937
Perspectief driemaandelijks orgaan van de libertaire studiegroep Gent 1(1985)-30, 32-56; kalender 1990 (ingebonden bij nr.17) en brochure: een misverstand (door Herwig Candries, als bijlage bij P25 - dec. 91); nrs 1-24 zijn ingebonden
Perspectieven van wordende cultuur Maandblad, 'De Driehoek' jrg. 5 (1938): 3, 9, 10; jrg. 6 (1939): 2, 4, 6; jrg. 12 (1945): 7/8; jrg. 13 (1946): 1, 5-9; jrg. 15 (1948): 3
Peteroliehaven Rotterdam 1983: 3, 4, 7, 8, 20, 23, 26 - 39, 42, 44 - 47; 1984: 48-50, 52-54, 92 -95; 1985: 110, 113, 114, 116, 123, 132-140; 1986: 18/4, 176, 180, 191, 192, 194, 196-201; 1987: 202-204, 207, 209, 211*217, 219, 220, 223-230, 232-238, 241-243
peueraar, de politiek nieuwsblad voor de Leidse regio; vanaf nr 31: links maandblad voor de Leidse regio 1990: 1-4 (sept.-dec., Nieuwsbrief voor de Leidse regio, De Invalshoek, Leiden) + voorstellingsbrief 'De Invalshoek' (1990); 5 (1990) - 52 (dec 1994)
Pic up Amsterdam jrg. 1 (1968): 4 (april), 8 (aug.)
Piek pockets provocerend, profetisch, profaan, Hans Ferrée, Amsterdam 1967: 1-4; 1968: 9
Pinox weekblad, Groningen nr.0 (15 sep 1982) ; 1982: 1 (1 okt), .2 (8 okt), 3( 15 okt), 4 (22 okt), 5 (28 okt), 6 (4 nov ), 7 (onvolledig), .8 (18 nov ), 9, 10, 11 (30 dec) + opheffingsbrief 21 febr. 1983
Pink pronkjewail Roze Front '85, Groningen eenmalige uitgave ter gelegenheid van de landelijke potten- en flikkermanifestatie
Pique Utrecht 1 (1979)
Plat Nooit Rhenen krant over de Cuneralaan (kraakpand)
S.P.K. bulletin SPK (Stichting politiek kafee), Groningen 1975: spec. nr (5?), 6
Polytour Politiek Toeristische Persdienst Nederland, (Bas Moreel) 1 (febr. 1984)
Por tijdschrift van de New Left, Leeuwarden nr.2 (okt 1966)
Pork or chicken , formerly 'Not fussed' Rotterdam 1997: 17
Porrectoren
jrg. 1: 8
Potemkin : tijdschrift voor de kritische studie van politiek-filosofische theorieën
jrg.2 nr.1 (1977)
Prafda magazine Stichting P-Media, Den Haag 1981: 1
priem, de periodiek tegen vrijmetselarij en dictatuur jrg.4: nr.2 (mei 1965)
Prikkel regionale aktiekrant, Beverwijk 1986: 31; 1987: 38, 39
Privaat Maskers af!, Amsterdam okt/nov 1978
Privacy en persoonsregistratie kwartaaluitgave van de Stichting Waakzaamheid Persoonsregistratie, Amsterdam 1976: 3(april); 1978: 2; 1979: 1; 1980: 1; 1981: 1-4; 1982: 1, 2/3; 1983: 2, 4; voorstellingsbrochure: Krijgt Orwell gelijk...; jrg 84-85 ingebonden
Privacy en registratie kwartaaluitgave van de Stichting Waakzaamheid Persoonsregistratie, Amsterdam 1986-1988 (ingebonden); 1989-1990 (ingebonden); 1991: 1-4; 1992: 1; 1993: 1-4; 1994: 1, 2/3; 1995: 1; 1996 (jrg. 21): 1, niet verder verschenen
Proletaries links maandblad van de a.p.l. (aktiegroep Proletarisch Links), Amsterdam jrg. 1 (1972): 9; jrg. 2 (1973): 1-3
Prothese uit zelfhaat geboren, Amsterdam nr.28 (1985?)
Provo "is een maandblad voor anarchisten, provoos, pleiners, opruiers, bajesklanten " enz. ex. zonder nr en datum
Provokatie
nr.7 (5 nov 1966) ; nr.11 (1966); datering juist?
Provox I extra uitgave van het Nijmeegs studentenblad Vox Carolina 1967: 1 nr.
PSP bevrijding PSP, Amsterdam 10(2/6/1979, overdruk); jrg. 22: 22 (23/12/1978)
Publieke geheimen Bijzonder Voordelige DagAanbieding nr. 1
Raden- info Antwerpen 3, 4 (1975)
Radikaal nieuw tijdschrift voor politiek en tegencultuur, Brussel mei/juni (1982)
Radikale anti-shell krant
nr.1 + De deining 1-3
Radikale Notities PPR, Amsterdam jrg. 5: 3 (1987)
RAFA , nieuwsbrief Gent 1994: 4 (nov); 1995: febr; 1996: jan, maart
RAKET een blad voor/door punk + new wave 10 (maart 80), 12 (juni 80) + de grootte vakantie-raket puzzel; affiche: schuldig aan; onbekend raket-nr.; bijlage raket (nr.2; rotterdam-graffiti deel 2): 13 (sept. 80), met bijlage The selling of Limburg, + affiche Red en Black strike back; Over platen maken en hun verspreiding; nr 14 (nov 80) + bijlage Jeugdcultuur & punk & verzet
Ratio literair maandblad, Amsterdam 1964 (jrg. 1): 1-10; 1965: 13, maart/april, 3-7, 11/12
Ravage Onafhankelijk actieblad, Amsterdam 1999: 275 - 297/298
Ravage onafhankelijk politiek cultureel actieblad, Amsterdam 2000 [verder 3 wekelijks]: 1 - 16; 2001 (jrg 13):1- 16; 2002 (jrg. 14): 1-15; 2003 (jrg 15): 1-16; 2004: 1-16; 2005: 1-15
Ravage tweewekelijks actieblad, Amsterdam 1996: 201-209, extra editie (8 mei), 210-224/225
Ravage tweewekelijks actieblad, Amsterdam 1997: 226-248/249; 1998: 250-273/274
Real Freak Groningen nr 3 (1989)
Real Free Press Underground Press, Amsterdam 2 (sept. 1969), 4 (okt 1971), 1 (EHE-Catl, nov. 1971)
Rebel jongerenkrant, Amsterdam 2 (okt-nov)
República Portugal Informatie Groep, Amsterdam nov. 1975 (2e druk)
Recht door Zee Orgaan gewijd aan de belangen van Verdrukten en Miskenden, Vrij-Socialistisch Weekblad voor Overijsel en Gelderland, Enschede Jg. 30: 40 (9 oktober 1920)
Recht en Vrijheid Politiek weekblad voor de partij van recht en vrijheid, Groningen jrg. 4 (1935): 49, 50, 52 (aug. tot sept.); jrg. 5 (1935): 1 (14 sept.)
Recht-op voor en door arbeidsongeschikten, BAU (Belangenvereniging Arbeidsongeschikten Utrecht) 15 (1985)
Recht voor Allen Orgaan van den Socialisten-Bond, Amsterdam, 3x per week 1898 (jrg. 20): 10, 29, 32, 35, 36
Recht voor Allen Orgaan van de Federatie van Anarchisten inNederland (F.A.N.), Amsterdam 1952 (jrg. 1): 9 (28 juni)- 11 (12 juli); 1953: 211, 212, 229, 230; 1954: 266; 1956: 363; 1957: 393; 1960: 462; 1964: 555
Recht voor Allen Orgaan der Sociaal-Demokratische Partij, Den Haag, dagelijks 1889 (jrg. 11): 29, 32, 33, 47 (beschadigd), 54, 56,57, 65, 68, 72, 77, 79, 82, 92 (onvol.), 100, 102, 104, 114, 116, 118, 119, 135, 140, 143 (onvol.), 178-180, 187
Recht voor allen verschillende ondertitels en redacties ingebonden: >A3 & A3, 3 blauwe banden: 1) jrg. 1: 1 (3 mei 1952)- 8 (21 juni 1952), jrg. 8: 182 (4 oct. 1952)-225 (8 aug. 1953), jrg. 9: 226-274, jrg. 10: 275 (21 aug. 1954)- 287 (nrs 211, 212, 229, 230 slecht afgesneden, 266 ontbreekt); 2) 288 (20 nov. 1954) -445 (eind 1959) (363 slecht afgesneden, stukken uit 393 geknipt); 3) 446 (2 jan. 1960) - 586 (26 juni 1965) (stuk geknipt uit 462, 555 ontbreekt); (rode banden): 4) (A4): 587 (juli 1965, jrg. 21) - 636 (juni 1967, jrg. 22); 5) (A5): 637 (22 juli 1967) - 648 (23 dec 1967); 6) (A5): 1968: 649-673; 7) (A5): 1969: 674-694; 8) (A4): 1970: 695-709; 1971-1973: nt verschenen?; los, A5: 1974: 1-4; 1975: 1-5; ingebonden: (rode banden): A5 1) 1976: 1-4, 1977: 1-4; 2) 1978: 1-4, 1979: 1-4; 3) 1980: 1-6, 1981: 1-6; A4 4) 1982: 2-6 (+ nr 1 los, A5)), 1983: 1, 2, 4-6, 1984: 1-6 (1983, 3 = PL-nummer, zit er nt bij, 1984, 3 + brochure: stop munitiedepot Veenhuizen); 5) 1985: 1-5/6; 1986: 1 (geel nr van NGVS-werkgroep, wordt Recht voor allen van onderop); als groep Oosterwolde, Sociaal Anarchisten Noord (De Groot): 1986: 1-6 (rode nrs); 6) 1987: 1-4, 1988: 1-6; 7) (bruine band) 1989: 1-5, 1990: 1-4; 8) (bruine band): 1991: 1-5; 9) (groene band) 1992: 1-5; los: 1993: 1-4, 1994: 1-4; 1995: 1; 1996: 1, 2 + brief aan abonnees 8 okt 1996
Recht voor allen , Justice for all Nieuwsbrief over de hongerstaking van witte illegalen 1998: 1-4
Recht voor allen , van onder op Noordelijk Gewest van Vrije Socialisten (NGVS), Appelscha ingebonden: 1) 1986: 1-5, 1987: 1-5; 1988: 1-5; 2) 1989: 1-5; 3) 1990: 1-5; 4) 1991: 1-5 (nr. 4 zonder voorkaft); 5) 1992: 1-5; 6) 1995: 1-5 (van 5 ontbreekt voorkaft) en los: 1993: 1-4 + PL reader; 1994: 1-5; 1996: 1, 2; 1997: reader Pinksterlanddagen; nieuwe serie: 1997: 1, 2, 5-7; 1998: 8-12; 1999: 13; reader PL 2000 + 2 dagblaadjes De Moker PL 2000 (nrs 5 & 7)
Rede nieuwsbulletin van de ver. t.b.v. zelfstandig denken "De Vrije Gedachte" Jrg. 1 (1964): 0 (sept),1/2 (okt/nov), dec; jrg.3: 10 - 12 (1967); jrg.4: 1, 3 - 7 (juni/juli1968); jrg.5: nr.8 (aug/sept 1968) - 11 (dec. 1968); jrg. 6 (1969): 1-10; jrg.7 (1970): 1
Rede bijvoegsels 1968-69: 7-13, 15-20; 1969-70: 1-8; (vanaf hier: bijvoegsel bij maandblad "De Vrije Gedachte") 11-14, 16; meinummer; + voorstellingspamfletten 'syllabus': prospectus, 1-4/5, 7-10 (1976)
Reforger Express, de uitgave van "Stop NAVO-oefening Reforger", AMOK, Utrecht aug. 87
Regeneratie maandschrift voor praktisch-idealisme. !! Theosofisch jrg.4 nr.1 (1923 ; jrg.4 nr.12 (1923); jrg.5 (1924): 1-12 ; jrg.6 (1925): 1-12 ; jrg.7 (1926): 1-12 ; jrg.8: 1-3, 5-12 (1927) ; jrg.9 (1928): 1-10, 12; jrg.10 (1929): 1-12 + kampboekje; jrg.11(1930): 1-6, 8/9-11; jrg.12 (1931): 1 - 10, 12 ; engels: summer 1926
Régéneration Organe Mensuel du Trait-d'Union (naturistenvereniging) 49, 50 (1934)
Regionieuws Vereniging Dienstweigeraars regio Haarlem (gedateerd volgens verslagen van regioavonden): 27 april 82, 4/10/82, 4/11/82; 13 jan 83, 17 feb 83, 23 maart 83, 5 juli 83, 30 aug 83, 3 mei
Rekenschap Humanistische Stichting Socrates, Utrecht jrg. 34: 1 (1987)
Rep & Roer Leuven okt. 81 (BPA 277); 1982: 1-4
Repressie Medisch Juridisch Comitee Politieke Gevangenen, utrecht (in samenwerking met Rood Verzetsfront); (zie ook :MJC) jrg. 2: 8
Repressie en verzet Stichting Rood Solidariteitsfront, Eindhoven 1 (juli/aug 1975), 3 (nov/dec 1975), 4 (jan/febr 1976), 5/6 (nov/dec 1980 !)
Repressie revue bulletin over onderdrukking en revolutionair verzet in Europa, FIS, Amsterdam 1 (mrt '73), 2 (april 1973), 3?, 4,.5; 2e jrg (1974):1 (=nr 6, 25 jan. 1974), 7 (april '74)
Revolte onafhankelijk, onfatsoenlijk, onutrechts 1 (juli 1984)
Revolte opruiend blad voor jonge arbeiders, soldaten, scholieren, studenten en werkschuwen nr.1 (1970?)
Riezistuns Vleuten nr. 3
Riool, het Rotste krant van Amsterdam éénmalige uitgave 8 sept. 1987
RKZ Groningen (model) 4, 9 (febr. 82?)
Rode hulp Eindhoven 1974: 7 (juli), 9 (dec); 1975: 10 (jan) + persverklaring 24/3/75
Rode Vlag, de maandblad onder red. van een groep marxisten-leninisten in en rondom de CPN, Amsterdam jrg. 5 (1968): 3 - 6, 8, 10, 11; jrg. 6 (1969): 1-5
Rondschrijfbrief M. Augustijn 1985: 5 (zie ook knipselmappen totaalweigeren)
Rood Verzetsfront (knipselkrant) RVF, Hoogeveen 1977 (jrg. 1): 5-8, special: psychologische oorlogsvoering; ingebonden: 1978: 9-14; 1979: 15-20; los: 1980: 21-23, 26;1981: 28-34; 1982: 36-40; 1983: 41-43; 1984: 46 + 2 pamfletten (1977)
Roode duivel, de Humoristisch satiriek weekblad, Amsterdam ; red.: L.M.Hermans jrg. 1: 27 (30 juni 1893); jrg. 32: 50 (14 juli 1924)
Roode duivel, de A.L. Constandse, Den Haag jrg. 33: 1 (voorjaar 1925, antiverkiezingsnummer)
Roode duivel, de Orgaan van haveloozen, goddeloozen en gezagloozen, L.M. Hermans voorjaar 1933 (antiverkiezingsnummer)
Rooftext redactiekollektief Vovo, Assen 1983: 0, 1, 4, 5
Rooie berichten internationale socialisten, Amsterdam jrg. 4: 6-8 (1978); jrg. 5: 1-6 (1979); jrg. 6: 3-8 (1980); jrg. 7: 1-8 (1981); jrg. 8: 1-8 (1982); jrg. 9: 1-6 (1983); jrg. 10: 1-5 (1984); jrg. 11: 1 (1985)
Rooie Rat Berichten vanaf voorjaar 2001 voortgezet als Boekberichten, Utrecht 1980: 11, 14; 1984: extra nr. febr.; 1997: 78, 80; 1998 (lente): 81; 1999 nr 84/85; 2000: kwartaalblad 1; 2001: kwartaalblad 2, kwartaalbl 3
Rooie Roeptoeter, de links blad van Oisterwijlk 44 (okt. 1997)
Roots news from the Grassroots, A SEED Europe 2000 (jrg 7): nr 3, 6/7, 8, dec 00/jan01; aug/sept 2001, jan/febr.2002 june/july 2002
Rotterdamse nieuwsbrief, de Vrije Bond regio -Rotterdam 1990: 8
Ruim baan voor het andere Europa Eurotop van Onderop, Amsterdam mei 1997 (2e editie)
Samenspel Krities toneelblad. Nederlands Centrum voor Amateurtoneel, Moorissen 1973: 5; 1974: 2
Samenwerkingsverband m.z.b.w. (mensen zonder betaald werk) 2002: 1
Schandaalkrant, de De krant voor uitgeslapen Nederland!, Utrecht lente 1998
Schijnbeweging Infotainment voor het andere Den Haag 7 (sept. 94)
Schoffel, de Onkruit, Nijmegen 1 ( juni 1980); ingebonden: a) Dat ging naar Den Bosch toe (brochure) en De Schoffel special, krantenknipsels (sept. 80), 1980: 2, 3; 1981: 4-6; b) 1982: 7-10; 1983: 11-15 ; los: voorstellingspamflet; Dienstgeheim (1e druk, A3 krant); special 2 krantenknipsels (okt. 80); verklaar het leger de oorlog (Arnhem, 1981)
Schone klerenkrant, de Schone Kleren Campagne, Amsterdam oktober 1990
Schot Schrift & Schuttingtaal anarchisties maandblad, ORA, Roermond jrg. 1: 1 (sept. 82)
Shell uit Zuid-afrika landelijk overleg 'Shell uit Zuid-Afrika', Amsterdam mrt 1990; 15 jun 1990 + A4: Shell out of South Africa sept. 89, nr. 1
sicht op, (met) diverse (onder)titels, Groningen 129-135; 137, 138, 141, 142, 144, 146, 148, 150, 152 - 154 (1984-85)
Sientje Rotterdam 2000: 3 (mei), aug
Sint Marten post Arnhem jrg.3: 5 (1980)
Slagerzicht boekhandel Slagerzicht, Groningen 1976 Antiracismenummer , anti-natonummer; jrg. 1: 1 (febr. 1981); mei 1986
Slagerzicht info Linkse boekhandel Slagerzicht, Groningen 1, 3, 5 + twee niet genummerde exemplaren
Smeed de Zwaarden tot ploegijzers Tiel 1970: aug.; 1971-72 (2e jrg.): 3 - 5
SMUT Anarchist pseudo artwork, Gent 1996: 1, 2
Sneed Leeuwarden 1976: 1-3;1977: 8; 9 (1978) - 17 (1980); 19 (1980)
Sociale Gids, de Socialistisch Tijdschrift voor Noord- en Zuid-Nederland Ingebonden: 1893: febr. tot (dec?) pp. 49-518
Socialisme van onderop orgaan van de Nederlandse Bond van vrije socialisten, Amsterdam ingebonden: a) 83-108; 57-82; 34-56; b) 157-181; 131-156; 109-130
Socialisme van Onderop ! orgaan van de Rudolf Rocker Stichting; vanaf nr. 25: orgaan van de Nederlandse Bond van Vrije Socialisten, Amsterdam (admin.: "Het Oosten", Almelo) ingebonden; jrg. 1: (1946): 12, 13 (15 maart)-25; jrg. 2 (1946): 26-31; (1947): 32, 33 (16 jan.)
Socialist, de Revolutionair Socialistisch Orgaan opgericht door Frank van der Goes, Amsterdam 1940 (jrg. 5): 3 - 5
Socialist, de links socialistisch weekblad, Amsterdam, De Kadt e.a. 1931 (jrg. 3): 122 - 125
Socialistisch Initiatief officieel orgaan van de PSP jrg 7: 51 (1997)
Soldatenkrant, de spreekbuis van het verzet in het leger, Bond voor Dienstplichtigen, Amsterdam, maandblad 1974 (jrg. 4): 6; 1975 (jrg. 5): 9; 1982 (jrg. 12): 4, 5, 7-11; 1983 (jrg. 13): 1-9 (voll.); 1984 (jrg. 14): 1, 150 (maart, laatste nr)
SAD nieuws Informatiebulletin van de Stichting voor de Afschaffing van Dierproeven (SAD), Amsterdam 1996: 5
solidair mailflits bedoeld voor bij Solidair aangesloten projecten 2002: 19 , 24, 25; 2003: 26-28, 32
Solidairnieuws Utrecht 2000: 1( juni, met bijlagen over de vereniging), 2 (met bijlage brief); 2001: 3 (maart), 4 (okt); 2002: 5 (maart), 6 (aug), 7 (dec); 2003: 8 (april), 10 (dec); 2004: 11(juni), 12 (dec) + 2 jaarboeken 2004; 2005: 14 (okt) + jaarboek +brief 3/11/05; 2007: 16 (juni);
Solidariteit kroniek van onderdrukking en verzet, F.I.S (Fonds Internationale Solidariteit), Amsterdam 1975: 1-3; 1976: 4; 1977: 5; 1978: 6, 7; 1979: 8; 1980: 9, 10
Sosialisties zelfbeheer BAZ (Beweging voor Arbeiders Zelfbeheer), Nijmegen jrg. 1 (1975): 1 (aug/sept), 2; (1976): 3-7; jrg. 2 (1977): 8-13; 1978: 14-19; 1979: 20-25; 1980: 26-30; 1981: 32-37; 1982: 38-42; 1983: 43-46/47; 1985: 51
Spanje ontwaakt Links-Revolutionaire van de "RyswYkse" 1aug. 1936 (brochure)
Spanjebulletin Accion Fuego, Utrecht voorwaarts en niet vergeten; nr met medewerking van o.a. Anton Constandse; petitie; 1974 (jrg. 2): 1 (febr), 2 (mei), 3/4 (dec/jan); 1975 (jrg. 3): 4 (dec); 1976 (jrg. 4): 1 (mei), 2 (juli); folder: vakantiereizen naar Spanje
Spartacus Maandblad van de communistenbond Spartacus, "De Vlam", Amsterdam 1946: 2 (april)
Spartacus orgaan ter bevordering van de zelfstandige arbeidersstrijd, De Vlam, Amsterdam jrg. 15 (1955): 9, 11, 26; jrg. 16 (1956): 4; jrg. 17 (1957): 20, 21, 23, 24; jrg.22 (1962): 17, 20 - 25; jrg.23 (1963): 1 - 9, 11 - 18, 21 - 27; jrg.24 (1964): 1 - 26; jrg.25 (1965): 1 - 3, 7 - 9, 11, 12, 23 - 25; jrg.26 (1966): 1, 2, 4 -14, 17 - 19, 21 - 26; 1968: 15; 1970/71: 11, 1972: 1, 2, 4, 5, 8; 1973: 1, 6/7, 9, 11; 1974: 8; 1975: 6/7; jrg.36 (1976): 5; 1978: 10 + Dis & Doc (Spartacusbond Nederland): 1977: 4 (april), 6 (nov) + uitnodiging redactievergadering 17 maart 1979
Spartacus streekblad voor solidariteit met de zelfstandige strijd in de fabriek, buurt en school, Baasrode, België speciaal Chili-nummer (sep 1973); 1 ( sept. 1973), 6 (april 1974)
Spektakel Organisatie van progressieve Studerende Jeugd, Amsterdam jrg. 20: 2 (1967)
Speurkrant Speurgroep Woensdrecht 1986: 1 nummer (ook opgenomen in AMOK van sept, De Zwarte en de nieuwsbrief van het vredesaktiekamp)
Spiegel Historiael maandblad voor geschiedenis en archeologie, Bussum jrg 3: 4 (april 1968); jrg. 14: 11 (november 1979, special anarchisme)
SPK Bulletin Stichting Politiek Kafé, Groningen 1975: 1(maart), 2 (april)
Splijtstop Nijmegen (fusie van: Atoomalarm, LEK-bulletin en Onderstroom) jrg. 1 (1985): 1-5; jrg. 2 (1986):1-5
Springstof Utrecht brief 7/11/80: aankondiging Springstof; (gedeeltelijk kopies) 1980: 1 (14 nov) - 7; 1981: 8-25, 26-36, 2e episode: 1 (10 aug), 3-7, 9, 11-14; 1982: 3e episode: 2 (11jan) -8; 68 (1 maart), 69, 10, 71-88, 91, 93-107; 1983: 108, 109, 111, 112, 114-149; 1984: 150, 152-200; 1985: 201-218, 220-250; 1986: 251-297; 1987: 298-348; 1988: 349-352, 354-359; 1989: 400-448; 1990: 449-497; 1991: 498-544; 1992: 545-588, 590-593; 1993: 594-644; 1994: 645-692; 1995: 693-742; 1996: 743-788; 1997: 789-836; 1998: 837-872; 1999: 873-879, 881-925; 2000: 926-953, 956, 957, 959-967; 2001: 968, 1000, 1001; 2002: 1021, 1024
Spuit elf Belangenvereniging drugsgebruikers 7e jrg.: 1/2 (1986)
Staatsgevaar Anargisties blad voor iedereen, AUW, Utrecht 1985: 2-5; 1986: 8 + noodeditie
Staatskrant wijkopbouworgaan staatslieden/ Hugo de Grootbuurt, Amsterdam jrg. 1 (1986): 7 (sept)
Staatsliedengreep courant (Amsterdam) 1.9.91 versus 19.9.91
Staatsnieuws ook als Stadsnieuws , met diverse ondertitels 1987: 10 - 37; + tekst: niet janken, maar spijkers met planken!
Stadsfront Socialistische Uitgeverij Amsterdam 1970: 3
Stadskrant uitgave van de utrechtse muurkrant-organisatie 1977: 34; 1978: 66, 70, 84-87, 89-98; 1979: 99-149; 1980: 150-175, 178-201; 1981: 202-223, 225, 234, 236, 237, 251; 1982: 253, 257, 281-293, 298-301; 1983: 308, 332 - 340; 1984: 351, 356, 363, 382, 743; 1985: 744-747, 752, 754-763 ; nr. 766-768 ; nr. 770-776 ; nr 782-792. (782 is verknipt)
Stadskrant (Muurkrant?), Arnhem nr.4 1985 (jrg. 1): 4-6
Stadskrant Kabouterpersburo, Den Haag 1971: 2
Stadskrant Leiden Stadskrantkollektief, Leiden 1981 (jrg. 1): 10; jrg. 2 (1982): 3, 4, 8, 10, (1983): 13; jrg. 3 (1983): 1, 5, 7-9
stadskrant, de "waarin opgenomen muurkrant nr...), stichting Blik en Veger, Tilburg (1980): 1 - 3, 5, 8; 1981: 11, 13, 14 (de muurkranten zitten er niet bij)
Stakerskrant uitgave E.V.C., afdeling Amsterdam 1949: 1-8, 11 + bulletin Maandag 28 aug. 1950
Stand van zaken Actieblad van Inzet (ook bijlage van Inzet) 1992: 1, 2
Statuten en huishoudelijk regelement van de organisatie De Rijzende Kerk Bond van vrijzinnig Christelijke JongerenGroepen in Nederland 1928?, 26p. Brochure
sterk verhaal Willy Wortel, Rotterdam 1980?, diverse
Steun Landelijke krant van de BVM (Bond voor mensen zonder betaald werk) 12 (nov 1985)
Steungroep politieke gevangenen Groningen 0-nummer (1982?)
Stik st(r)ikt onafhankelijk, Leeuwarden 1978: 2; 1979: 5 -7; 1980: 10, 11, 14
Stil nieuwsbrief Steunpunt Illegalen Utrecht 2001: 4 (april, samen met Kurf n° 51), 5 (sept); 2002: 6 (jan), 7 (aug), 8; 2003: 9-11; 2004: 12, 13; 2005: 14
Stop die handel bulletin over wapenhandel en militaire produktie, Nijmegen 1983: 0-3
Stop het huidige Uitzettingsbeleid Campagne 'Stop het huidige uitzettingsbeleid', rotterdam dec. 1996; juni 1997
stop de Israëlische nederzettingen in Palestina boycot Israël, Autonoom info/axie Centrum, Amsterdam okt. 1991
Stop Europa '92 initiatiefgroep tegen EF '89, Leiden sept. 1989 (eenmalige uitgave)
Stopkont®akt informatie periodiek over kernenergie, Aktie Strohalm, Utrecht 1986: 15 (jan)
Stormtij Orgaan der S.A.J. (Socialistische Arbeiders Jeugd) 1934: October, 6/7
Strijd en Inzicht Ledenorgaan van de Nederlandse Bond van Vrije Socialisten, Amsterdam 1947: 1, 1948: 3-5; 1949: 6-8
Strijdbare arbeider, de Arbeiders Informatie Dienst, O.A.B/ O.S.A.B., Leiden 1975: april; 1976 (jrg. 2): 1, 2
Strijdend Spanje nieuwsbulletin, Haarlem (red.: o.a. Hans ramaer) 1 (apr/mei 1967)
Strobreed infokrant Dieren 1 (dec 1982); 1983: 3 - 7
Strukkel tweemaandelijks strijdschrift, Nederlands/Belgisch 1972: 3/4
Student magazine
jrg. 5: 2 (1968)
Subterranean Press Thom Holterman, voortzetting van Nieuwe Generatie, Rotterdams Provoblad 3/1968; 4/1968; 6/1969; 8/1971; 11/1975; 12/1975 + Boeh: 1
Subversief kontakt: Koffiehuis Roodmerk, Amsterdam aankondiging tijdschrift
Suck first european sexpaper, London n° 1
SVAG-mededelingen informatiebulletin SVAG, Zwolle 1981: 5, 6; 1982: 7, 8; 1983: 10; 1984: 11, 12; 1985: 13, 14; vanaf hier: Geweldloosheid vandaag: 1992: 27, 28; 1993: 29; 1994: 31, 32; 1995: 37 (= 33), 34; 1996: 36; 1997: 38 + 2005 bedelblad voor steun.
Swempoel Den Haag 1979: 5, 6
Swompkrant Breda 1994: nr. ?
syndicalist, de Weekblad van het Nederlandsch Syndicalistisch Vakverbond aangesloten bij de Internationale Arbeider-Associatie te Berlijn, Albert De Jong, Haarlem ingebonden: 1933: (jrg. 10) 498 (7 jan) - 522 (24 juni), (jrg. 11) 523 (1 juli) - 549 (30dec)
Syndicalist, de Weekblad van het Nederlndsch Syndicalistisch Vakverbond, Amsterdam jrg.1(1923): 1 (30 juni) - 4, 8-12, 14; jrg. 2 (1924): 69; jrg. 3 (1925): 119, 122; (1926): 133, 143, 144; jrg. 4 (1926): 164, 173; (1927): 192, 194, 202; jrg. 5 (1927): 213, 221, 236; (1928): 247; jrg. 6 (1928): 277; (1929): 290, 301, 302; jrg. 7 (1929): 324, 325, 332, 340; (1930): 351-353, 356; jrg. 8 (1931): 399; jrg. 9 (1931): 417, 420, 422, 423, 433, 436, 440; (1932): 445, 447-451, 454, 457; jrg. 10 (1932): 490, 492
Syndicalist, de Weekblad van het Nederlndsch Syndicalistisch Vakverbond, Amsterdam jrg. 12 (1935): 31 (606), 49, 51, 52; jrg. 13 (1935): 13 (640); (1936): 30, 44, 47 (1 centsnr, 2p.), 50 + 1centsversie (2p.); jrg. 14 (1936): 15 (694) - 20, 23 - 26; (1937): 27- 40, 50; jrg. 15 (1937): 12 (743) - 16, 19, 24 - 26; (1938): 27- 39, 41- 44, 46, 47, 49- 52; jrg. 16 (1938): 1 (784), 3-10, 13-21, 24, 27; (1939): 28-31, 33, 34, 37, 39, 40; jrg. 17 (1939): 16 (851); (1940): 35, 36- 41, 43, 46 (881) en een ongedateerd 1 centsnr. tegen de oorlog (2p.)
t Kan Anders
A5: jrg 1: 1-7 (1978); jrg 2: 1-10; jrg 3:1-8; jrg 4: 1-8; jrg 5: 1-8: jrg 6: 1-6 (1983); 1-4 (1984) + brochure : Energie, Groei en Ekologie; ingebonden jrg: 1985 - 1991 volledig; vanaf hier A4: 1e jrg: 1-6 (1992); 2e jrg: 1-6; 3e jrg: 1-6; 4e jrg: 1-5; 5e jrg: 1-5; 6e jrg:1-5 (1997); 21e jrg: 1-5 (1998); 22e jrg: 1-5 (met twee extrnrs); 23e jrg: 1-5 (2000); vanaf hier: Vredeskoerier 't Kan Anders: jrg 24: 1-9; jrg 25: 1-9; 26e jrg: 1--9; 27e jrg: 1-9 (2004); 2005: 1-7 (2nrs 7, okt & dec); 2006: 1-7; 2007: 4, 5 + VredesMagazine (= VD Amok & Vredeskoerier 'tKan Anders): nov. 2007 & 1e kw 2009 + Een klap in zijn hand. Samenleving, geweld en opvoeding (brochure 1986)
t Narrenschip Utrecht 1 (april 79)
t uitkeringsfront Commissie Oriënteringsdagen, Utrecht 1984 (jrg. 1): 3
uitkeringskrant Omslag, Utrecht éénmalige uitgave, 1996?
Tak Tilburgse aktiekrant; vanaf halfweg 1982 nieuwe nummering en ondertitel: onafhankelijk Tilburgs maandblad 1982: 17-19, 22, 23; jrg.5: (1982): 3, (1983): 5, 9; jrg. 6: (1983): 3, 4, 6, (1984): 7, 8; jrg. 7: (1984): 5, 6, (1985): 7-9, 11; jrg. 8: (1985): 1-5, (1986): 6
Tamtam-krant een andere economie, Nijmegen 1990: 2, 3; 1991: Tamtam voorbij (laatste roffel) + pamflet en affiche voor het congres (1990)
Tand des Tijds, de Historisch tijdschrift-postkrant voor Nederland, amsterdam 2 (1976), 3, 5, 9/10, 11/12 (1977), 15 en 18/19, 23, 34 (1982, Aan tafel)
TAS Tijdschrift Anti-Imperialisme Scholing, Amsterdam 1973, 2
Teenage idool twieneropinieblad, Amsterdam jrg.7 (1966): 1, 2, 4, 5, 7; jrg. 8 (1967): 1 - nr.2 ; jrg.7 nr.4 - nr.5 ; jrg.7 nr.7 ; jrg.8 nr.1 (1967)
Tegen de Stroom anti-stalinistisch, non leninistisch, revolutionair-libertair blad, Amsterdam 1999: 1 (april), 2 (mei), 4 (aug/sept)
Tegendruk Gent 14, 21 (nov. 2009), 23, 24 (A5), 25 (Okt/nov. 2010), 27, 28
Teleraaf, de
za 15 april; niet gedateerd nr (Definitieve oplossing van het krantenprobleem)
terecht vroeger: Nieuwsbrief liga voor de rechten van de mens diverse nrs en verslagen
Terra livre boletim anarquista, Amsterdam 2 (aug 1976)
Terugslag driemaandelijkse uitgave van de Kontaktgroep Historisch Vredesonderzoek jrg.1: 1 (voorjaar 1982)
The PMC Papers
1, 2, 4, 5 + Noordholland sabotagekrant; gestencilde brochures: enige informatie over Onkruit, antimilitarisme
Tijdschrift voor sociale geschiedenis Stichting tot beoefening van de sociale geschiedenis/ IISG, Amsterdam jrg.1 (1975): 1 - jrg.10 (1984): 33; jrg 14 (1988) - jrg 23 (1997): telkens 1-4
Tijl Uilenspiegel een blad voor autonoom links, Stichting Paradogma, Nijmegen 1 (sept. 1979) - 6 (1980)
Tivoli tijdelijk bezettingskrant 1979: 3, 9 (13 dec)
Tja Nijmegen (kraakkrant) 3 (jan 1996)
Toekomst, de Orgaan der Land. Fed. Van Revolutionaire Socialisten in Nederland, Amsterdam, wekelijks jrg. 25 (1917): 20 (2p.); jrg. 30 (1922): 29, 30, 38
Totaalweigernieuws maandblad over totaaldienstweigeren, Onkruit, Groningen (en regelmatig verhuisd) jrg. 1 (1981): 1 (mei), 2 (juni), 3 (juli), 4, 5 (dec) + duitse versie: Total Verweigeren Nachricht (juni 1981) + Onkruit knipselkrant (eind 1979) en Onkruit knipselkrant 2 (begin 1980); ingebonden: a) 1982: 1-4; b) 1982: 5-7 (en los/ A5 formaat: 8); c) 1983: 1, 2, 4, 5 (en los/ A5 formaat: 3); d) 1983: 6-9; 1984 (jrg. 4): 1-5; e) 1985: 1-9; 1986: 1-7; f) 1987: 1-7; 1988: 1-4; g) 1989: 1-4; 1990: 1-6; los: 1991 (jrg. 11): 1-3; 1993 (jrg. 12): 1-4; 1994 (jrg. 13): 1-4; 1995 (jrg.14): 1, 2, 4; incidentele uitgave okt. 1997 + veel losse stukken, rondschrijfbrief 5, 6, 8 (Haarlem, 1983); Etwin totaalweigeraar rondzendbrief: 1, 2
Transit maandblad voor dromers, denkers & doeners, Stichting Web, Amsterdam 1995: nr. 0
Traverse nieuw Rotterdams tijdschrift voor baanbrekende en grensoverschrijdende denkbeelden jrg.3 (1986): 1, 2
Tribune, de Weekblad van de Revolutionnair-Communistische Partij, Nederlandse Sectie van de Vierde Internationale, Amsterdam jrg. 4 (1946): 80; jrg. 10 (1952): 287 (herdenkingsnr., A3)
Tribune, de Soc. Dem. Weekblad, Amsterdam jrg. 1 (1908): 51; jrg. 2 (1908): 7-11; (1909): 16, 20, 22, 24-26, 28, 30, 31, 33
Twintig tweekblad voor soldaten, VVDM, Utrecht jrg. 11 (1977): 4
U235 Alphen aan de Rijn 2
Uitbraak, de Informatie over de repressie tegen anarchisten in Italie 1997: 1 (feb), 2 (okt); 1998 2. (21/2 feb), 3 (april)
Uitgezonderd Brugge 7, 21, 22, 30-32, 34, 35
Uitlaat werklozenkrant, Sneek 1987, nr.?
Uitval na Inval werkkongres over pogingen tot onderdrukking van linkse media & beweging, Groningen eenmalige uitgave, bijlage bij diverse linkse kranten
Uitweg Arbeiders Vredes beweging, Rotterdam N° 1
UNFASSBA Zeitung für leere Versprechungen, Utrecht jrg 6: 16/17 (1995)
Ursa Major nieuwsbrief Fernand Ronsmans, Antras (Fr) 3 (dec 2003); zie ook: Groote Beer, de
Utrechtse Energiekrant Utrechts Energie Werkverband 1980: 3
Utrechtse krant voor mensen met een uitkering Utrecht eenmalig nr?
Utrechtse mannenkrant
1978: 2, 3
Utrechtse Pedagogische Cahiers subfakulteit voor pedagogische en andragogische wetenschappen, Utrecht 5 (1984, Pszisko Jacobs over de V.J.O.)
V.C.J.C.
14/16: Kerst- en adventspelen
V.I.P. inlichtingendienst kwartaalschrift, Amsterdam 1 (feb 1982), 3 (mrt 1982) - 7 (sep 1983) + brochure onderzoekshandleiding
VAK-nieuwsbrief
1985: oct., dec.; 1986: 8 juli; 1987: maart, juli, sept.; 1988: april, , juni, aug., , okt.; 1989: maart, mei, sept.; 1990: okt/nov; 1991: mei; 1992: mei
Van Zwaarden naar Ploegscharen! opvolger van Zwaarden of ploegscharen? 16e jrg. (1985-86): 3-6; 17e jrg (1986-87): 1- 6; 18e jrg. (1987-88): 1, 2, 4-6; 19e jrg (1988-89).: 3-5; 20ste jrg. (1989-90): 1-6; 21ste jrg (1990-91): 1-6; 22ste jrg. (1991-92): 1-3 + mei/juni 1994; okt/nov 1995; dec/jan 1995/96
Van god los Seraing Bas, B. 2011: 1, 2; 2012: 3
Van Onder Op! Orgaan voor Socialisme zonder Staat, Jacques Rees, "Het Oosten", Almelo 10 (15 jan. 1946), 11 (1 febr. 1946); ingebonden bij Socialisme van Onder Op!
VD Amok
zie: Amok
VD Amok + 't kan anders
jrg 13: 3 (2004)// jrg. 27, 7
VD kommunikatieblad (Vereniging Dienstweigeraars) jrg. 1: 1; jrg. 2: 7 + konsept-beleidsnota Vereniging Dienstweigeraars
VeeDee maandblad Vereniging Dienstweigeraars, Utrecht Informatiebull (1972), 3, 5, extra nr juli (1973), 23 (1975) ; 1976 (jrg. 4): 27; 1978: 30, 31, 33; 1979: 37, 39; 41, 1980: 42, 45; 1981: 46-51; 1982: 52, 55; 1983: 60 - 63; 1984: 65, 67; 1985: 70-72, 75; 1986: 77 - 79, 81; 1987: 82-85
VeeDee Amok
zie: Amok
Vegetarische Bode Felix Orrt, Soest (Utr) jrg. 45 (1942): 2; jrg. 46 (1943): 1/2
Verakrant jongerencentrum Vera, Groningen jrg. 6 (1981): 5 (april), 13 (sept); 27 mei 1982:
Vers en gezond halte Uitgeverij vers en gezond Den Haag muurkrant 2 nrs
Verslag om Waterloo Amsterdam 1 (7 feb 1978)
Verstandig Ouderschap Maandblad voor Sexuele Hervorming, NVHS, Den Haag jrg. 28: 9 (sept. 1948)
Verz Hasselt 1996: 1, 3; 1997: 8; 1998: 9; 1999: 13
Verzet politieke aktiekrant I.O, .Amsterdam 1984: 2-6; 11, 12
Vieze Gasten revue, de Gent jrg. 1: 3-4 (1980); jrg. 2 (1981): 1-3, 4 (sept), 4 (nov.); jrg. 3 (1982): 2; jrg. 5: 4; jrg. 6: 1, 4; jrg. 7: 1, 3; jrg. 8 (1987): 1, (dec); okt 1996; brochures: Voorrang van Rechts; Zoo is't; Werk Zat; Het Cirkus van Vuile Mong en zijn vieze gasten: teksten; Het volle leven)
VIN, de Vakgroep, Utrecht 1987: 1-3; 1988: 4-9; 1989: 11-14; 1990: 15-19; 1991: 20-22; 1992: 23, 24, 26; 1993: 27-30; 1994: 31-33; 1995: 34-38; 1996: 39-44; 1997: 45-53; 1998: 54-57, 59-61; 1999: 62-70; 2000: 71-76
Vlam, de (Socialistisch) weekblad voor vrijheid en cultuur, Stichting De Vonk, Amsterdam (voortzetting van het illegale orgaan De Vonk (1940-1945) 1945 (jrg. 1): 1 (19 mei) -27, 29-31; 1946 (jrg. 2): 1-20, 22-41, 43-50/51
Vlam, de Socialistisch weekblad voor vrijheid en cultuur, Stichting De Vonk, Amsterdam (voortzetting van het illegale orgaan De Vonk (1940-1945) 1947 (jrg. 3): 1-11, 13-15, 17-50; 1948: 1-9, 11-52
Vlam, de Socialistisch weekblad voor vrijheid en cultuur, Stichting De Vonk, Amsterdam (voortzetting van het illegale orgaan De Vonk (1940-1945) 1949 (jrg. 5): 1-23, 25-34, 37, 39-43, 47, 49-51; 1950 (jrg. 6): 1, 3, 7, 10-23, 25-28, 30, 31, 33-46, 48-50; 1951: 1-49; 1952: 1-38 (laatste nr.)
Vluchtig weerzien Amsterdam 1982: 1, 3-5; 1983: 6-31, 35, 36, 42-46, 50-55; + alarmlijst dd 1-2-1983 en alarmlijst blok 5
Vlugschrift AKU, Utrecht 1 (13 jun 1977), 2 (23 jun 1977)
Vlugschrift Vereeniging "Kerk & Vrede" 1-3
Volja Bas Moreel, Loon op Zand 1983: 1, 2
Volk, het Zondagsblad ingebonden: jrg. 2 (juli 1903-juni 1904)
Volk en Vaderland Weekblad der Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland, Utrecht jrg.1(1933): 16, 41; jrg. 7 (1939): 15 (A2)
Volksblad voor Groningen en Drenthe Sociaal-Democratisch Dagblad, Groningen jrg.7 (1938): 2115, 2126, 2128, 2129; jrg. 8 (1939): 2268, 2284, 2391
volksgebit, het de tanden van de massa : maandblad tegen politiek tandbederf, Antwerpen Jrg. 3: 14; jrg. 4: feb/april (n° 19); jrg. 5 maart/ mei (1988?, 3); 1989: april/mei
Volksgebit, het de tanden van de massa : maandblad tegen politiek tandbederf, Antwerpen jrg.1 (1983): 1 - 4; jrg.2 (1984): 5-8, 10; verdere nrs. A4
Vonk, de Orgaan van de Internationaal Socialistische Beweging jrg. 4 (1944): 8 (sept), 9 (oct), 10 (dec); jrge. 5 (1945): mei, bevrijdingsnummer, juni, 3e legale nr
Vonk, de: jeugdblad
10e jrg. : 8 (1939, kerstboek)
Voorpost, de Arbeiders-Weekblad voor de Zaanstreek en het Noorderkwartier, Zaandam, (SDAP) Jrg. 11(1913): 42-52; jrg. 12 (1913): 1 (13 sept.) - 16; (1914): 17-52; jrg.13 (1914): 1 (12 sept) - 16; (1915): 17-52; jrg. 14 (1915): 1 - 14, 16; (1916): 18-26, 28-36, 38-40, 42-52; jrg. 15 (1916): 2-17; (1917): 18-44, 46-52; jrg. 16 (1917): 1-13, 15-17; (1918): 18-49, 51, 52; jrg. 17 (1918): 1-17
Voorwaarts weekblad van de C.P.N. (De Waarheid), Amsterdam jrg. 5: 47 (19 nov 1949, met artikel over FDN)
Voorwaarts CCPN, Amsterdam jrg. 5: 47 (nov. 1949)
Voorwaarts PVDA krant jrg. 4 (1984: 15 (jubileumnummer)
Vragen des tijds H.D. Tjeenk Willink & Zn, Haarlem jrg. 30: 9 (juni 1904, onvolledig)
Vredesactie radicaal-pacifistisch maandblad ingenaaid in kaft: 1948 (jrg. 2): 1, 4, 11; ingebonden: 1) 1949-1951: jrg. 3: 1-12, jrg. 4: 1-12; jrg. 5: 1, 2; 2) 1951-1953: jrg. 5: 3-12, jrg. 6: 1-12; jrg. 7: 1-12; 3) 1954-1956: jrg. 8: 1-12 (11 & 12 verwisseld), jrg. 9: 1-12, jrg. 10: 1-12; 4) 1957-1959: jrg. 11: 1-12, jrg. 12: 1-12, jrg. 13: 1-12; 5) 1960-1962: jrg. 14: 1-12 (3 & 4 verwisseld), jrg. 15: 1-12, jrg. 16: 1-12; 6) 1963-1965: jrg. 17: 1-12, jrg. 18: 1-12 (zonder aangekondigde bijlage bij n° 12), jrg 19: 1-12; 7) 1966-1967: jrg. 20: 1-12, jrg. 21: 1-12; 8) 1968-1970: jrg. 22: 1- 11/12 (nrs 1-9 onder de titel Neen), jrg. 23: 1-12; jrg. 24: 1/3-12; 9) 1971-1974: jrg. 25: 1-10, jrg. 26: 1-12, jrg. 27: 1-12, jrg. 28: 1-9, 11, 12 ( n° 11 is vermoedelijk 10/11); 10); 1975-1977: jrg. 29: 1-12, jrg. 30 1/3 - 11/12 (nr. 1/3 zit na jrg. 31: 1/3 + bijlage), jrg. 31: 1/3 + bijlage, 4-12, extranr.: gecorrigeerd ex. van extra bijlage van nr 1/3 van 1977
Vredesactiekrant ANVA, Den Haag los: jrg. 1 (1947): 1-9, 11; ingebonden: 1948 (jrg. 2): 1, 4
Vredesactiekrant radicaal-pacifistisch maandblad, ANVA, (Amsterdam: wisselend) ingebonden jaargangen: a) 1949-1951: 2, b) 1951: 3- 1953, c) 1954-1956, d) 1957-1959
Vredesactiekrant radicaal-pacifistisch maandblad, ANVA, Amsterdam ingebonden jaargangen: a) 1960-1962, b) 1963-1965, c) 1966-1967, d) 1968-1970; e) 1971-1974, f) 1975-1977
Vredesaktiekrant Amsterdam 1983: 1-4; 1984: 5-11; 1985: 13-17; 1986: 20-22; 1987: 24
Vredesbrief, de van de doopsgezinde vredesgroep bijvoegsel bij algemeen doopsgezind weekblad van 24 maart 1984
Vredesdaad Den Haag jrg. 3 (1940): 3, 4
Vredeskoerier 't kan anders
jrg. 27 (2004): 2 - 9; jrg. 28: 1 - 7 (8); jrg. 29: 1 - 7; jrg. 30 (2007): juni, sept. (5)
Vredesopbouw maandblad voor vredesvraagstukken, Stichting Vredesopbouw, Utrecht jrg. 14 (1977): 4/5; jrg. 15 (1978): 7/8
Vredeswil
zie: Dom, de
Vrienden van Actiekampagne Koen VVAK, Nijmegen niet gedateerd nummer (2005)
Vrij Stichting Vrijwillige Hulpverlening aan (ex-) Gedetineerden, Amsterdam jrg. 8: 8; 1986 (jrg. 12): 1-5
Vrij Nederland
1976, okt De vele gezichten van het anarchisme, 1978 15 april 50 jr Spanje, mei 68 , 1980 15 mrt Dolle mina, 1981 jan Herman Heijermans ed politiek, okt Fjodor Abromov en het russische boerenleven, 1982 4 dec Sire het volk mort; 1984 feb Deventer congres, 1985 3 aug provo ; 1987, 7 nov: De revolutie die niet doorging, 26 nov: Nederlanders over de oktoberrevolutie
Vrij tekenen De Haktol, Nijmegen 1982: 1, 2; 1983: 4, 5
Vrijbrief tegenkrant van (Amsterdamse) jongeren ingebonden: 1 (1980) - 16 (1984) + 3 specials: zigeuners (april 81), fascisme (mei 82), dierenbevrijding (okt. 84)
Vrijdenker, de Weekblad van de Vrijdenkers-Vereeniging "De Dageraad", Amsterdam Jrg. 3 (1922, maandblad): 4, 8, 9; jrg. 7 (1925): 24, 26; jrg. 11 (1929): 1-17, 19-52; jrg. 12 (1930): 1-13, 15-17, 19-33, 35-48, 51, 52; jrg. 14 (1932):1-53; jrg. 15 (1933): 1-5, 7-14, 24, 27, 34, 36, 45; jrg. 18 (1936): 1-6, 8-12, 14, 15, 18-29, 31, 34-46, 48-52; jrg. 19 (1937): 18, 21, 22, 26, 28-34; jrg. 20 (1938): 27-53; jrg. 21 (1939): 1-25, 27-52; jrg. 22 (1940): 1-19
vrijdenker, de officieel orgaan van de Vrijdenkersvereniging De Dageraad; eerst weekblad van de vrijdenkersvereeniging 'De Dageraad', later: weekblad ter verbreiding van de Vrije Gedachte ingebonden: 1934 (1-52)-1935 (1-52); 1945-1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951 (nrs 36 en 37 verwisseld); 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957, 1958
vrije Apeldoorner, de Apeldoorn, wekelijks jrg.2 (1982): 31, 33-39, folder (n° 41?); jrg.3 (1982): 1 (18 sept.)-5, 7-9; (1983): 17, 47/48-50, 52; jrg.4 (1983): 1 (17 sept.) - 6
Vrije Arbeider, de Weekblad voor vrijheidlievend socialisme, Orgaan van de Federatie v. Anarchisten in Nederland (F.A.N.), Den Haag 1938: 14 (1 jan.), 27, 28, 31, 32, 36-38, 49, 50, 53-65 (laatste nr.)
Vrije Arbeider, de Orgaan van de OVB jongerenwerkgroep 2 nrs. (vermoedelijk sept 78, april 79)
Vrije Arnhemmer, de maandblad, Arnhem 1982: 1-4; 1983: 5-10, zomereditie (A4), 12, 13; 1984: 14-19/20
Vrije Communist, de Orgaan van den bond van religieuze anarcho-communisten, Soest/ Laren jrg. 1 (1920): 2 (5 juni), 5; jrg. 2 (1921): bijblad bij n° 12 (juni), 14-16, 18; jrg. 3 (1922): 19, 21, 23, 24, 27-29; jrg. 4 (1923): 32-34; 1924: 47, 49
Vrije Gedachte, de Orgaan voor Nederlandsch Vrijdenken, Amsterdam 1907: 5 (15 juni)
vrije gedachte, de vereniging tot bevordering van zelfstandig denken, Rotterdam; vanaf 2006 De Vrijdenker groot formaat: 9 (1971) - 42; A4: 43-57; A5: 58-81; ingebonden per jaargang: 1978: (82)-92; 1979: 93-102; 1980: 103-112; 1981: 113-122; 1982: 123-132; 1983: 133-142; 1984: 143-152; 1985: 153-162; 1986: 163-172; 1987: 173-182; 1988: 183-192: 1989: 193-201; 1990: 202-211; 1991: 212-221; los: 1992: 222-231; 1993: 232-241; 1994: 242-251; 1995: 252-261; 1996: 262-271; 1997: 272-281; 1998: 282-290/91 + informatiebulletin; : 1999: 294-297 + jaarvergadering 1999 (22 mei); 2000 (jrg. 31): 1-8 + brochure De erfelijkheid van de mens: nieuwe inzichten, nieuwe dilemma's (i.s.m. Humanistisch Studiecentrum Nederland); 2001 (jrg 32): 1, 2; 2002 (jrg 33): 1-9; jrg. 34: 1- 10; jrg 35: 1-3, 5, 7-10; jrg. 36: 1 - 10; vanaf hier: De Vrijdenker: jrg. 37: 1 - 9 (als nr. 2 de brochure 150 jaar vrijdenken is); 2007 (jrg. 38): 4, 7, 10; 2008 (jrg. 39): 2- 4, 6-9; 2009 (jrg. 40): 1, 2, 4-9; 2010 (jrg. 41): 2, 3, 4, 5
Vrije mens, de blad voor kultuur, kennis en kunst, voor de verdediging der menselijke persoonlijkheid, Amsterdam 1939: 8-10, 11 (pag. b & c ontbreken), 12-17/18; 1940:19-36 (laatste nr)
Vrije Samenleving, de Orgaan Sociaal Anarchistisch Verbond, Amsterdam Proefnummer december 1923 + bijvoegsel; jrg.1 (1924): 1-15, 17-22, 24-26, 32, 35 (laatste nr., 30 aug.)
vrije socialist (de) anarchistisch tijdschrift, ook onder de titel De Vrije weekblad, A3: jrg. 62: (1960): 15 (april)-45 (26 nov.), 49 (3dec)-53 (nrs 47 & 48 vermoedelijk nt verschenen dus), (1961): 1-7, 9-11 (18 maart), nrs 12-14 wsch nt verschenen; jrg. 63: (1961) 15 (25 maart), 16, 19-23 (10 juni), 27 (17 juni), 28, 30 (8 juli) (nrs 24-26 wsch nt verschenen); ingebonden per jaargang, A4: 1971: 1 (juni)-7; 1972: 1-12 (11 ontbreekt, stuk uit nr. 10); 1973: 1-11; los: 1974: 1-5/7, 9-11 (8 ontbreekt); ingebonden per jaargang: 1975: 1-9 (= 10); 1975: 1-5, 9-12 + pamflet Bakoenincongres, Eindhoven (in nr. 10) + (los, A5: 6/8 (zullen we dan maar); 1977: 1-10/11; 1978: 1-11/12 (nr 4 = de andere vrije socialist)); 1979: 1-11/12; 1980: 1-10 (vanaf nr 6/8 weer De Vrije genaamd); los: 1992: juni (De Vrije Socialiste); 1993: 1; 1994: 1, 2 ; 1995: 1 niet verder verschenen; 1998: 100 jaar de vrije socialist; 1981, 5/7 (A3 formaat), ook apart want in jrg. 81 slecht ingebonden
vrije socialist (de) : anarchistisch tijdschrift, ook onder de titel De Vrije
nog niet nagekeken: (ingebonden jaargangen): 1902, 1903, 1904, 1952-1953, 1954-1955, 1956-1957, 1958-1959
Vrije Socialist, De anarchistisch weekblad, Amsterdam Extra Bulletin (1960?)
Vrije Socialist, De orgaan van de vrije socialisten in Nederland, Heemstede, wekelijks (nummering niet altijd juist) ingebonden: a): 1945 (jrg. 44): 13, 14, 16-19; 1946 (jrg. 45): 1-3, 7, 10-12, 14-18-52 (met bijblad 3, 10 e.v.; enkel het bijblad: 19, 28, 29; bijblad ontbreekt: 24, 25, 43); 1947 (jrg. 47): 1-52 (waarvan n° 4: enkel 2p.; bijblad ontbreekt: 4, 16; enkel bijblad: 19, 20); b) 1948 (jrg. 50): eerste nr De Wapens Neder (Den Haag), 1-14, 16-52 (waarvan enkel het bijblad): 5, 50; 1949 (jrg. 51): 1-53; c) (slecht afgesneden): 1950: 1-52, (waarvan enkel bijblad: 12-14, 16-18 (6 mei), 18 (13 mei), 20-22, 24, 27, 28; springt van n° 48 naar n° 51 vanwege dubbel gebruikte nrs gedurende het jaar); 1951: 1-52 (bijblad bij n° 46 kapot; vanaf n° 17 (alle onpare nummers) is de bijlage De Wapens Neder)
Vrije Socialist, De orgaan van de vrije socialisten in Nederland, Heemstede, wekelijks jrg. 44 (1945): 5-12, 15; jrg. 45 (1946): 1, 4, 6, 8, 9, 19, 20; jrg. 47 (1947): 19, 20; bijbladen: 1946: 1, 6, 8, 9
Vrije Socialist, De Sociaal-Anarchistisch Orgaan, Hilversum, 2x /week jrg. 15 (1912): 33, 78; jrg. 19 (1916): 11, 16 (jubileumnr. voor FDN); jrg. 22 (1919): 46, 63, 89, 90, 91; 1920: 9, 22; jrg. 3 (1922): 215, 221, 227; jrg. 4 (1923): 427, 437, 439 - 441, 453, 457; jrg. 5 (1924): 499, 560, 564, 565; jrg. 8 (1927): 855, 856, 865, 870, 886; jrg. 9 (1928): 944, 981; jrg. 32 (1929): 1095; jrg. 33 (1930): 1115, 1135; jrg. 36 (1933): 1426, 1499; jrg. 37 (1934): 1551, 1571 - 1573, 1575 - 1581, 1585, 1587; jrg. 39 (1936): 1247, 1267-1269, 1307, 1308; jrg. 40 (1937): 1375, 1396-1398; jrg. 42 (1939): 1528, 1564, 1566, 1568, 1588, 1590; jrg. 43 (1940): 1680
Vrije Tribune, de Orgaan van het Verbond van Communisten jrg. 2: 2 (12 aug. 1935)
Vrije Vogels Vrijzinnig Christelijk Jeugdwerk 1e jrg.: 0, 1 (1931)
Vrije Woord, het Orgaan van de Troelstrabeweging Nederland (TBN), Amsterdam jrg. 3 (1940): 4
Vrije, de zie ook: De Vrije Socialist los: 1961: 28-52; 1962 1--51; ingebonden per jaargang: (weekblad, A4) 1963: 1-3, 5, 4, 6-26; 1963: 17-49; (maandblad) 1964: 1-12; 1965: 1-12; 1966: 1-6 (jan-juni); A5 formaat: 1966: 7-10, 1967: 1-11 (speciaal dubbelnummer: Help, laat mij leven, protestpoezie, aug. 1967 niet ingebonden); 1968: 1-12; 1969: 1-12 + brochure Pietro Valpredo non ha confessata; 1970: 1-12; los: 1971: 13 (=1)-5; ingebonden per jaargang, A4 formaat: 1981: 1-10/11; 1982: 1-10/111983: 1-11/12 + kalender 1984; 1984: 1-11/12; 1985: 1-11/12; 1986: 1-11/12 (5/7 is Spanje Special); 1987: 1-11/12; 1988: 1-12/1 (vanaf nr. 4 groot formaat); 1989: 2-12/1; 1990: 2-12/1; 1991: 2-12/1; los: 1992: 2-9 + kalender 1966 & 1967
Vrijheid illegaal blaadje, zonder verdere gegevens 25 Oct. 1941
Vrijheid bulletin over onderdrukking en revolutionair verzet in europa, Amsterdam jrg.2: 3 (juni/juli 1974)
Vrijheid, Arbeid, Brood colportage orgaan van SDAP en NVV jrg. 4 (1936): 11, 14
Vrij-Religieuze toespraken A.R. de Jong 8e serie: (1930) 100; 9e serie: (1930) 101, 104-106, (1931) 107, 108; 10e serie: (1933) 116, 119; 15e serie: (1938) 171, 177; 16e serie: (1939) 187
Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale VCJV Uitgavenblad
Vrijzinnig Christelijke Studenten Bond
1924, 16p. (brochure)
Vrijzinnige Godsdienstpreking
7e jrg.: 8 (1912); 9e jrg.: 5, 8 (1914); 10e jrg.: 7 (1915); 17e jrg.: 5 (1922); 19e jrg.: 10 (1924); 20ste jrg.: 8, 17 (1925); 21ste jrg.: 7 (1926), 22e jrg.: 8 (1927); 26e jrg.: 4, 20 (1931); 1933( jrg. 28): 13, 18; 1934 (jrg. 29): 21; 1936 (jrg. 31): 15, 16, 21; 1937 (jrg. 32): 2; 1938 (jrg. 33): 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11; 1939 jrg. 34): 6; 1940 (jrg34: 1
Vrouwenkrant
8 maart 1996
Vuist anti-imperialistisch initiatief, groningen 1 (april 1982)
W.R.F. info Arnhem 3
waarheid, de onverantwoord, politiek en vrijetijds magazine voor Utreg jrg.1 nr.2 (1981)
Wageningen Underground Resistance
27 ( juni 2006)
Wageningse stadskrant
1979: 1 (febr.), 3 (mei)
Wapenfeiten nieuwsbulletin van de Vereniging Dienstweigeraars 6x pjr 1978: 16
wapens neder, de orgaan v/d IAMV in Nederland, Den haag jrg. 16 (1920): 8; jrg. 17 (1921): 8 (6p.), 9 (6p.), 13; jrg. 18 (1922): 3, 13(=kerstnr, 16p. >A4); jrg. 19 (1923): 4, 7, 8 (8p.), 9, kerstnr (16p., >A4) ; jrg. 20 (1924): 6, 7, 8 (8p.), 9, 12, kerstnr (16p., >A4); jrg 21 (1925): 8 (8p.), 13 (= kerstnr., 16p. >A4); jrg. 22 (1926): 1-3, extra nr. maart (>A4), 4, 5 (8p.), 6-12, kerstnr. (16p. >A4); jrg. 23 (1927): 2, 3, 4/5 (8p.), 6-9, 11, 12, kerstnr (8p.); jrg. 24 (1928): 1-3, 4/5 (8p.), 6, 8, 9, 12; jrg. 25 (1929): 1, 5-8, 10, 11, jubileumnr 25jr IAMV (40p. >A4), 12, kerstnr (8p.); jrg. 26 (1930): 1-4, 5 (8p.), 6-8. 10-12, kerstnr (8p.) ; jrg. 27 (1931): 1-6, 7 (8p.), 8-12, kerstnr. (8p.); jrg. 28 (1932): 1, 2(8p.), 3, 4, 5 (8p.), 6, 7, 9, 11, 12, kerstnr. (8p.); jrg. 29 (1933): 1-7, 8 (8p.), 9, 10; jrg. 30 (1933): 11, 12 (2p.), kerstnr. (8p.), (1934, ingebonden) jrg. 30 : 1-12 + kerstnr. (8p.); jrg. 31 (1935) 1/2, 3, oorlogsverhindering... (extra nr., 2p.), 4-8, extranr. herfts 1935 (4p. A4), 9-11, kerstnr. (8p.); jrg.32 (1936): 1-3, 5 (8p.?), 6, 7, 8 (8p.), 9, 10, 12, kerstnr. (8p.); jrg. 33 (1937): 1-4, 6-12, kerstnr. (8p.); jrg. 34 (1938):1-7, 8 (4 van de 6p.), 9 (6p.), 10-12, kerstnr. (8p.); jrg. 35 (1939): 1, 2, 3 (6p.), 4-7, 8 (8p.), 9-12, kerstnr. (8p.); jrg. 36 (1940): 1-5. Nummers met bijblad: 1926: 1; 1928: 1, 3, 8; 1929: 5, 7; 1930: 1, 2; 1931: 1, 2, 5, 8; 1932: 1, 4, 11; 1933: 1, 2, 4, (5), 11; 1934: 3, 8; 1935: 1/2, 4 (4p. A4), 5, 6, 8; 1936: 1, bijblad van nr.4 (4p. A4), 10; 1937: 1 (4p. A4, ook als extranr. jan/febr. 1937 uitgegeven), 7, 8, 9; 1938: 5; 1940: 5 (2 bijvoegsels); bijbladen van 1928: 9 & 1933: 5 ontbreken
Wapens Neer!, De Uitgave van de Nederlandse Bond van Vrije Socialisten, Amsterdam 1 nr, na WO II, 1948?)
wapens neder, de Amsterdam jrg. 3: sept. 1953; 1954: 9
Wapens Neder, De maand-orgaan IAMV Nederland, Nieuwe Niedorp/ Den Haag, red: N.J.C Schermerhorn Jg 9: lotingsnummer (n° 8) 1913; jrg. 10 (1914): 11, 12; jrg. 11 (1915): 1-7, 9, 11, 12; jrg. 12 (1916): 1-12; jrg. 13 (1917): 1-12; jrg. 14 (1918): 1-12 ; jrg. 15 (1919): 1-12; jrg. 16 (1920): 1-3; volgende nrs hebben een bijblad: 1915: 1, 6; 1916: 7; 1917: 6, 9, 11; 1918: 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12; 1918: 1, 5, 6, 12; 1920: 1
War tijdschrift voor arbeidersliteratuur, Werkgroep arbeidersliteratuur, Rotterdam 4e jrg, n° 19 (Spanjenr.)
Weleda berichten handelsondern. Weleda, Den Haag 1934: 4 (jan), 5 (dec); 1935: 6; 1936: 8; 1938: 12; 1939: 13
Welvaart voor Allen Officieel orgaan van de Internationale Vereniging Bellamy, Den Haag jrg.31(1965): 8; jrg.32 (1966): 2,4, 5 (zonder voorpagina), 6, 9, 11,12 ; jrg.33 (1967): 1 + A3 voorstellingskrant onder dezelfde naam (1951)
Wending Maandblad voor evangelie en cultuur, Driebergen jrg. 31: 10 (dec. 1976, artikel over Bakoenin)
Wereld nieuws gratis krant voor een duurzame en leefbare wereld, Omslag, Eindhoven voorjaar 2001
Wereldrevolutie IKS Nederland 1980: 7; 1981: 13, 14; 1983: 16-18; 2008: 113 (A3)
Werkkrant voor & door niet-werkers en andere arbeiders, Amsterdam, maandelijks/zeswekelijks 14, 17, 20, 22, 23/24 (sept. 1976), 25 (nov. 1976)
Werkkrant, de een tijdgeschrift van en voor de ander arbeider 1974: 1 (april)
Werklozenaktiekrant Utrecht WBVU (Werklozen Belangen Vereniging Utrecht) jrg.1: 1 (jul 1977); jrg.3: 1 (nov 1979); jrg.4 (1980): 1 (apr), 2 (sep); jrg.5 (1981): 2, 3/1; jrg.6 (1982): 2
Werklozenbond Utrecht jrg. 1 (1984): 2 (mei), 3 (sept) + affiche kursussen okt.-dec. 1984; jrg. 2: zomer 1985
Werklozenkrant Stichting Werklozencentrum Unitas, Nijmegen 21ste jrg.: febr. 1998
Werklozenkrant van Groningen "Handen Af" komitee 2 (maart 1984)
Werklozenkrant voor uitkeringsgerechtigden, Werklozenbond & JUK, Utrecht 75 (okt. 1999)
Werkweigerprawda informatieblad voor werkweigeraars, Amsterdam febr. 1985
Wetenschap & samenleving W & S, Bond van Wetenschappelijke Arbeiders, Verbond van wetenschappelijke onderzoekers 1976: 7 (juli)
Zij/ Wij autonoom centrum, Amsterdam juni 2000 (over de vreemdelingenwet 2000, eenmalige uitgave)
Wij eisen geluk krant voor eigen berichten en ervaringen, Nijmegen 1978: 0 (juni) -3; 1979: 4- 6, 9; 1980: 11-13; 1981: 15/16 (mrt), 17 (apr), 19 (aug), 20 (dec); 1982: 21 (mrt), 22 (april/mei); 1983: 24 (jan, laatste nr.)
Wijsgerig perspectief op maatschappij en wetenschap Amsterdam jrg. 19: 2 (1978/79, themanummer Thomas Moore)
Wijsgerig perspectief op maatschappij en wetenschap
10e jrg, 2 (1969)
Wind Tegen Opinieblad voor Zuid-Nederland jrg. 1: 11 (27 okt. 1983)
witte geus, de
zie: geus, de eerste; reklame voor een volgend nr van de Eerste geus dat dan de Witte geus zal noemen
Witte Krant Amsterdam 5, 7, 8, 9
Wonen- TA/BK tijdschrift voor huisvesting en omgeving 1 (jan. 1978, met artikel over krakers)
Woorden van rebellen Een zes keer in het jaar verschijnend (anarchistisch) communistisch tijdschrift 1995: 1; 1996: 3, 4, 6
Wording Maandblad voor jongeren op vooruitstrevenden grondslag, Wilgenhof, 's Graveland jrg. 2 (1947): 19
WPO
arbeidsomstandigheden 1 & 2; milieu 1
X-Treem Enschede/ Rotterdam 6 (sept. 89), 14 (april/juli 1991); 26/27 (nov/dec 1994)
Zandkorrels Zandkorrel kollektief, Hoogeveen 1979: 1 (april), 2 (juni)
Zapata Mexico nieuwsbrief 1994: 2-4; 1995: 5, 6/7; 1996: 9/10, 11/12
Zelfbeschikking een OVB-gedachte 1975: 1; 1976: 1
Zelfbestuur samen werken en beslissen, Stichting Zelfbestuur, Utrecht jrg.3 (1983): 3 - 6; jrg. 4 (1984): 1, 3 - 5/6; jrg. 5 (1985): 1-5/6; jrg. 6 (1986): 1-6; jrg. 7 (1987): 1-5/6
Zindroom Utrecht nr.1 (1986) - nr.7 (1987) (compleet)
Zo Wat

ZOZ Tijdschrift voor doen-denkers 1994: 1, 3-4; 1995: 5, 6, 8 - 10, + jaarverslag 1995. aktiehandleiding internationale niet-winkeldag 23-sept '95; 1996: 11-16 + jrversl 1996; 1997: 17-22; 1998: 23-27; 1999: 29-32, 34; 2000: 35-40; 2001: 41-45; 2002: 47, 48, 50, 51, 52; 2003: 54-58; 2004: 59-64; 2005: 65-70; 2006: 71-75; 2008: 86; 2009: 89-92; 2011: 104
Zwaarden of ploegijzers
1972 (2e jrg.): 6; 1972-73 (3e jrg.): 1, 6; 4e jrg. (1973-74): 1 - 6; 5e jrg. (1974-75): 1 - 3, 5 - 6; 6e jrg. (1975-76): 1 - 6; 7e jrg. (1976-77): 1 - 6; 8e jrg. (1977-78): 1 - 6; jrg 9 (1978-79): 1-6 + notulen vergadering 22-12-79 + pamfletjes + paar niet geďdentificeerde nrs
Zwaarden of ploegscharen? opvolger van Zwaarden of ploegijzers 10e jrg (1979-80): 1-6; 11e jrg. (1980-81): 1-6; 12e jrg (1981-82): 1-6: 13e jrg. (1982-83): 1-6; 14e jrg (1983-84): 1-6; 15e jrg (1984-85): 1-6; 16e jrg. (1985-86): 1-2
Zwart behang muurkrant
jrg. 1: 2 (1980)
Zwart gebak Hilversum 1987: 1 (nov), 2 (dec); 1988: 3 (jan), 4 (feb), 5 (april), 6 (mei), 8 (sept), 9 (sept), 10 (okt), 11 (nov), 12 (dec) nrs 1-12 zijn ingebonden; 1989: 14 (feb), 15 (maart), 16 (april), 17 (mei), 18 (juni), 19 (juli), 20 (aug), 21 (sept/okt), 22 (nov); 1990: 23 (jan), 24 (april) + Zwart Geblaf en brochure : Het IMF en de Wereldbank
Zwart Zaad nieuwbrief progressief utrechts fonds diverse nrs, pamfletten en verslagen; o.a.: dec. 2005, febr. 2007
zwarte gazet, de Gent 2010: 1
zwarte lijst, de stafkaart voor de ondergrondsen ; viermaandelijks pamflet, België 1998 nr ? sa
zwarte oester, de telkens een andere titel, Landelijke anarcha feministiese krant nr. 0, nr.1 (jan 1980) - nr.3 (mei 1980) ; (sep 1980), (nov 1981), febr. 81, juni 81 & okt. 81
Zwarte Weduwe, de Mechelen 1982: 1 (juni), 3 (sept), 4 (okt), 5 (dec); 1983: 6 (feb)
Zwarte, de
1, 3-156 (nrs. 13-117 ingebonden)
Zwijger, de Het Stille Water, Brussel jrg. 3 (1984): 123 (paus special)